of 8 /8
Zavod za konstrukcije Katedra za metalne konstrukcije http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon3 Kolegij: Metalne konstrukcije 3 (diplomski studij) Separat III. / akad. god. 14./15. Nositelj: prof.dr.sc. Darko Dujmović, Suradnici: doc.dr.sc. Davor Skejić, dr.sc. Ivan Lukačević, Josip Pišković, dipl.ing. građ. 1 OPTEREĆENJE VJETROM PREMA HRN EN 199114 +NA U EN 1991-1-4 predstavljena su dva postupka: 1. Jednostavna metoda primjenjiva je za konstrukcije koje nisu osjetljive na dinamičku pobudu. U praksi, čelične okvirne građevine manje od 200 m visine zadovoljavaju ovaj uvjet. 2. Za vrlo vitke konstrukcije ili za neuobičajene konstrukcije zahtijevaju se detaljniji proračuni da bi se procijenila njihova osjetljivost na dinamičku pobudu vjetra. Ovdje će se prikazati samo pojednostavljeni postupak i primjena na “trajne” konstrukcije. Općenito, privremene konstrukcije dimenzioniraju se za manji tlak vjetra. Opterećenje vjetrom razmatra se kao kvazi-statički tlak koji djeluje okomito na površinu građevine osim u posebnim okolnostima kao što su tangencijalne sile trenja uslijed puhanja vjetra preko dugih ravnih površina. Karakteristični tlak vjetra je tlak osnovne brzine vjetra, vb, izvedene iz odgovarajuće osnovne vrijednosti brzine vjetra vb,0. OSNOVNA BRZINA VJETRA 0 , b season dir b v c c v gdje je: cdir faktor smjera vjetra, cseason koeficijent godišnjeg doba, vb,0 temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra. Koeficijenti cdir i cseason uzimaju se s vrijednosti 1. Temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra vb,0 određuje se iz Karte osnovne brzine vjetra za svaku državu posebno, a koja je sastavni dio Nacionalnog dodatka (kod nas HRN EN 1991-1- 4:2012/NA). Karta osnovne brzine vjetra prikazana je na slici 1. OSNOVNI TLAK VJETRA 2 b b v 2 1 q gdje je gustoća zraka definirana Nacionalnim dodatkom. U hrvatskom Nacionalnom dodatku HRN EN 1991-1-4:2012/NA prihvaćena je preporučena vrijednost 1,25 kg/m 3 . U našem slučaju referentna visina ze = h (visina sljemena), budući da je zadovoljen uvjet h b, gdje je h visina sljemena, a b širina površine na koju puše vjetar.

Djelovanje Vjetra EN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Djelovanje Vjetra EN

Text of Djelovanje Vjetra EN

 • Zavod za konstrukcije Katedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon3 Kolegij: Metalne konstrukcije 3 (diplomski studij)

  Separat III. / akad. god. 14./15.

  Nositelj: prof.dr.sc. Darko Dujmovi, Suradnici: doc.dr.sc. Davor Skeji, dr.sc. Ivan Lukaevi, Josip Pikovi, dipl.ing. gra.

  1

  OPTEREENJE VJETROM PREMA HRN EN 199114 +NA

  U EN 1991-1-4 predstavljena su dva postupka:

  1. Jednostavna metoda primjenjiva je za konstrukcije koje nisu osjetljive na dinamiku pobudu. U praksi, eline okvirne graevine manje od 200 m visine zadovoljavaju ovaj uvjet.

  2. Za vrlo vitke konstrukcije ili za neuobiajene konstrukcije zahtijevaju se detaljniji prorauni da bi se procijenila njihova osjetljivost na dinamiku pobudu vjetra.

  Ovdje e se prikazati samo pojednostavljeni postupak i primjena na trajne konstrukcije. Openito, privremene konstrukcije dimenzioniraju se za manji tlak vjetra.

  Optereenje vjetrom razmatra se kao kvazi-statiki tlak koji djeluje okomito na povrinu graevine osim u posebnim okolnostima kao to su tangencijalne sile trenja uslijed puhanja vjetra preko dugih ravnih povrina. Karakteristini tlak vjetra je tlak osnovne brzine vjetra, vb, izvedene iz odgovarajue osnovne vrijednosti brzine vjetra vb,0.

  OSNOVNA BRZINA VJETRA

  0,bseasondirb vccv

  gdje je:

  cdir faktor smjera vjetra,

  cseason koeficijent godinjeg doba,

  vb,0 temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra.

  Koeficijenti cdir i cseason uzimaju se s vrijednosti 1.

  Temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra vb,0 odreuje se iz Karte osnovne brzine vjetra za svaku dravu posebno, a koja je sastavni dio Nacionalnog dodatka (kod nas HRN EN 1991-1-4:2012/NA). Karta osnovne brzine vjetra prikazana je na slici 1.

  OSNOVNI TLAK VJETRA

  2bb v

  2

  1q

  gdje je gustoa zraka definirana Nacionalnim dodatkom. U hrvatskom Nacionalnom dodatku HRN EN 1991-1-4:2012/NA prihvaena je preporuena vrijednost 1,25 kg/m3.

  U naem sluaju referentna visina ze = h (visina sljemena), budui da je zadovoljen uvjet h b, gdje je h visina sljemena, a b irina povrine na koju pue vjetar.

 • Zavod za konstrukcije Katedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon3 Kolegij: Metalne konstrukcije 3 (diplomski studij)

  Separat III. / akad. god. 14./15.

  Nositelj: prof.dr.sc. Darko Dujmovi, Suradnici: doc.dr.sc. Davor Skeji, dr.sc. Ivan Lukaevi, Josip Pikovi, dipl.ing. gra.

  2

  Slika 1. Karta osnovne brzine vjetra za Republiku Hrvatsku

  TLAK USLIJED BRZINE VJETRA PRI UDARU

  beep qzczq tlak uslijed brzine vjetra pri udaru (peak velocity pressure) na visini z,

  ce(z) koeficijent izloenosti koji uzima u obzir neravnou terena, topografiju i visinu iznad tla,

  cpe i cpi koeficijenti vanjskog i unutranjeg tlaka.

  Koeficijent izloenosti ce(z) za ravni teren (koeficijent topografije cr(z) = 1) odreuje se ovisno o: 1. visini iznad tla i 2. kategoriji terena (tablica 1.) iz dijagrama na slici 2.

 • Zavod za konstrukcije Katedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon3 Kolegij: Metalne konstrukcije 3 (diplomski studij)

  Separat III. / akad. god. 14./15.

  Nositelj: prof.dr.sc. Darko Dujmovi, Suradnici: doc.dr.sc. Davor Skeji, dr.sc. Ivan Lukaevi, Josip Pikovi, dipl.ing. gra.

  3

  Tablica 1. Kategorije terena

  Slika 2. Koeficijent izloenosti ce(z) kao funkcija visine iznad tla z i kategorija terena I do IV za ravan teren

  TLAK VJETRA NA PLOHE GRAEVINE

  Tlak na povrinu je algebarski zbroj unutarnjeg i vanjskog tlaka (djeluju istodobno).

  Slika 3. Tlak na povrine graevine

  pozitivan unutarnji

  tlak poz.

  neg

  .

  neg

  .

  neg

  .

  a)

  negativan

  unutarnji

  tlak poz.

  neg

  .

  neg

  .

  neg

  .

  b)

  poz.

  c)

  neg

  .

  We1 We2

  poz.

  d)

  neg

  .

  We1 We2

 • Zavod za konstrukcije Katedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon3 Kolegij: Metalne konstrukcije 3 (diplomski studij)

  Separat III. / akad. god. 14./15.

  Nositelj: prof.dr.sc. Darko Dujmovi, Suradnici: doc.dr.sc. Davor Skeji, dr.sc. Ivan Lukaevi, Josip Pikovi, dipl.ing. gra.

  4

  VANJSKI TLAK vjetra koji djeluje na vanjske povrine graevine odreuje se prema izrazu:

  peepe czqw

  Koeficijenti vanjskog tlaka vjetra cpe

  Vrijednosti ovih koeficijenata dane su u tablicama u HRN EN 1991-1-4, i to za:

  vertikalne zidove pravokutnih graevina - Tablica 7.1.,

  ravne krovove (nagiba do 5) - Tablica 7.2.,

  jednostreni krovovi - Tablica 7.3.a i 7.3.b,

  dvostreni krovovi - Tablica 7.4.a i 7.4.b,

  krovovi na etiri vode- Tablica 7.5.

  ovisi o veliini povrine optereene zone graevine kako je prikazano na slici 4.

  Slika 4. Koeficijent vanjskog tlaka u ovisnosti o povrini optereene zone graevine

  Ili izraeno analitiki:

  2m1A 1,pepe cc

  22 m10Am1 Alog)cc(cc 101,pe10,pe1,pepe

  2m10A 10,pepe cc

  cpe,10

  cpe

  A m2

  cpe,1

  1 2 4 6 8

  10

 • Zavod za konstrukcije Katedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon3 Kolegij: Metalne konstrukcije 3 (diplomski studij)

  Separat III. / akad. god. 14./15.

  Nositelj: prof.dr.sc. Darko Dujmovi, Suradnici: doc.dr.sc. Davor Skeji, dr.sc. Ivan Lukaevi, Josip Pikovi, dipl.ing. gra.

  5

  Vertikalni zidovi pravokutnih graevina

  Slika 5. Koeficijenti vanjskog tlaka za vertikalne zidove graevina pravokutnog tlocrta

  Tablica 2. Koeficijenti vanjskog tlaka za vertikalne zidove graevina pravokutnog tlocrta (tablica 7.1 EN 1991-1-4):

  Podruje A B C D E

  h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

  5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,7

  1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,5

  0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,7 +1,0 -0,3

  vjetar vjetar

  vjetar vjetar

  vjetar

  vjetar vjetar

  Tlocrt

  pogled

  Pogled za

  Pogled za Pogled za

  e= min (b, 2h)

  b - dimenzija okomito na smjer vjetra

 • Zavod za konstrukcije Katedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon3 Kolegij: Metalne konstrukcije 3 (diplomski studij)

  Separat III. / akad. god. 14./15.

  Nositelj: prof.dr.sc. Darko Dujmovi, Suradnici: doc.dr.sc. Davor Skeji, dr.sc. Ivan Lukaevi, Josip Pikovi, dipl.ing. gra.

  6

  Ravni krovovi

  Slika 6. Koeficijenti vanjskog tlaka za ravne krovove

  Tablica 3. Koeficijenti vanjskog tlaka za ravne krovove (tablica 7.2 EN 1991-1-4):

  Tip krova

  Zona

  F G H I

  cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

  S otrim rubovima -1,8 -2,5 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2 + 0,2

  -0,2

  vjetar

 • Zavod za konstrukcije Katedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon3 Kolegij: Metalne konstrukcije 3 (diplomski studij)

  Separat III. / akad. god. 14./15.

  Nositelj: prof.dr.sc. Darko Dujmovi, Suradnici: doc.dr.sc. Davor Skeji, dr.sc. Ivan Lukaevi, Josip Pikovi, dipl.ing. gra.

  7

  UNUTRANJI TLAK koji djeluje na unutranje povrine graevine odreuje se prema izrazu

  piepi czqw

  Koeficijenti unutranjeg tlaka vjetra cpi

  Ovisi o veliini i raspodijeli otvora po oploju graevine.

  Dominantna ploha

  Jedna ploha graevine razmatra se kao dominantna kada je povrina otvora na toj plohi dva puta vea od povrine otvora na svim ostalim plohama. Tada se unutarnji tlak uzima kao odreeni postotak vanjskog tlaka na mjestu otvora.

  pepi c75,0c - ukoliko je povrina otvora na dominantnoj plohi 2 puta vea

  pepi c9,0c - ukoliko je povrina otvora na dominantnoj plohi 3 puta vea

  Za vrijednosti izmeu 2 i 3 koristi se linearna interpolacija

  Dominantan otvor

  Ukoliko je jedan otvor, prozor ili vrata, dominantan i razmatra se da je zatvoren tijekom snanih vjetrova, sluaj s otvorenim prozorom ili vratima mora se uzeti u obzir kao izvanredna raunska situacija u skladu s EN 1990. To je naroito vano kod prorauna pregradnih zidova.

  Graevine bez dominantne plohe

  Za graevine bez dominantne plohe, koeficijenti unutranjeg tlaka cpi odreuju se prema slici 7, a

  funkcija je odnosa visine i dubine graevine h/d i omjera otvora za svaki smjer vjetra, prema izrazu:

  otvorasvihpovrina

  0,0ilinegativancjegdjeotvorapovrine pe

  Slika 7. Koeficijenti unutranjeg tlaka u sluaju jednoliko rasporeenih otvora

 • Zavod za konstrukcije Katedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon3 Kolegij: Metalne konstrukcije 3 (diplomski studij)

  Separat III. / akad. god. 14./15.

  Nositelj: prof.dr.sc. Darko Dujmovi, Suradnici: doc.dr.sc. Davor Skeji, dr.sc. Ivan Lukaevi, Josip Pikovi, dipl.ing. gra.

  8

  Ukoliko u odreenom sluaju nije mogue odrediti , ili se ne smatra opravdanim, cpi se moe uzeti s vrijednostima cpi = +0,2 i cpi = -0,3, slika 8.

  Slika 8. Koeficijenti unutranjeg tlaka u sluaju kada nije mogue odrediti omjer otvora

  U programu je potrebno razmatrati 4 sluaja djelovanja vjetra:

  1. Vjetar pue na uzdunu stranu objekta, cpi = +0,2 2. Vjetar pue na uzdunu stranu objekta, cpi = -0,3 3. Vjetar pue na poprenu stranu objekta, cpi = +0,2 4. Vjetar pue na poprenu stranu objekta, cpi = -0,3

  cpi =+0,2

  a)

  cpi = -0,3

  b)