of 21 /21
Određivanje pravca i brzine vjetra Instrumenti za mjerenje isparavanja

Određivanje pravca i brzine vjetra

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Određivanje pravca i brzine vjetra

Text of Određivanje pravca i brzine vjetra

Page 1: Određivanje pravca i brzine vjetra

Određivanje pravca i brzine vjetraInstrumenti za mjerenje isparavanja

Page 2: Određivanje pravca i brzine vjetra

• Vjetar je horizontalna komponenta strujanja zraka.• On je vektorska veličina i potpuno je određen kad mu

poznajemo smjer i brzinu ili jačinu.• Pri osmatranju vjetra mora se određivati:- pravac iz kojeg vjetar puše- brzina vjetra• Za određivanje pravca vjetra služi vjetrokaz, a za mjerenje

brzine vjetra upotrebljava se anemomemar. Pomoću anemografa registruje se i pravac i brzina vjetra.

Page 3: Određivanje pravca i brzine vjetra

• Pod brzinom vjetra podrazumijevamo put zračne mase u jedinici vremena.

• Izražava se u metrima u sekundi (m/s), čvorovima (kt), kilometrima na sat (km/h).

• Na meteorološkim stanicama određuje se srednja brzina vjetra, a ne trenutna brzina.

• Srednja brzina vjetra i preovladavajući smjer određuju se motrenjem vjetra u vremenu od 10 minuta za potrebe prognoze vremena, a za potrebe klimatologije u trajanju od 100 sekundi.

• Jačina vjetra određuje se pomoću tzv. Boforove skale.

Page 4: Određivanje pravca i brzine vjetra
Page 5: Određivanje pravca i brzine vjetra

• Mjerenje i opažanje vjetra obavlja se na ravnom i otvorenom prostoru gdje nema visokih prepreka koje bi mogle ometati strujanje zraka.

• Mjerenja se uvijek obavljaju na istoj visini od tla, a međunarodno je usvojeno da ta visina bude 10 metara iznad otvorenog prostora.

• Osim smjera i brzine vjetra potrebno je utvrditi i svojstva vjetra, tj. da li vjetar puše ujednačenom brzinom ili na mahove (udare).

Page 6: Određivanje pravca i brzine vjetra

• Smjer vjetra se određuje instrumentom koji se zove vjetrokaz.• Smjer vjetra se označava prema stranama svijeta.• Kao oznaka za smjer vjetra uzima se ona strana svijeta s koje

vjetar puše.• Meteorološke stanice sa vjetrokazom određuju smjer vjetra na

16 smjerova, obilježenim međunarodnim oznakama, a naznačenim na ruži vjetrova.

Page 7: Određivanje pravca i brzine vjetra

Ruža vjetrova

Page 8: Određivanje pravca i brzine vjetra

0

5

10

15

20N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Grafikon 5. Čestine vjetrova u Tuzli (u %)

0

0,5

1

1,5

2N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Grafikon 6. Srednje brzine vjetrova u Tuzli (u m/s)

Page 9: Određivanje pravca i brzine vjetra
Page 10: Određivanje pravca i brzine vjetra

• Anemometri i anemografi su instrumenti za mjerenje ili bilježenje samo brzine ili i smjera i brzine vjetra.

• Oni mogu biti izgrađeni kao:- ručni anemometri za mjerenje samo brzine vjetra- anemografi za neprekidnu registraciju smjera i brzine vjetra

• Rad anemometara i anemografa zasnovan je na sljedećim principima:

- na sistemu obrtanja (rotacije) polulopti ili elisa- na principu dinamičkog pritiska vjetra

Page 11: Određivanje pravca i brzine vjetra

• Svi ovi instrumenti imaju dva osnovna dijela:- prijemnik koji je izložen vjetru u slobodnom prostoru- pokazivač ili registracioni dio koji je smješten na zaštićenom

mjestu

Page 12: Određivanje pravca i brzine vjetra

• Ručni anemometri služe za određivanje srednje brzine vjetra, na visini od 2 metra iznad tla, ali se može koristiti na visini vjetrokaza.

- mehanički ručni anemometri- električni ručni anemometri

Page 13: Određivanje pravca i brzine vjetra

Električni daljinski anemometar

Page 14: Određivanje pravca i brzine vjetra

Digitalni anemometri

Page 15: Određivanje pravca i brzine vjetra

• Anemografi su instrumenti koji služe za registriranje smjera i brzine vjetra.

Page 16: Određivanje pravca i brzine vjetra

• Za mjerenje količine isparene vode služe različiti instrumenti i koriste se različite metode.

• Instrumenti koji služe za mjerenje isparavanja, bilo sa slobodne vodene površine, površine zemljišta ili vegetacije nazivaju se isparitelji ili evaporimetri.

Page 17: Određivanje pravca i brzine vjetra

Dijelovi:- Limeni sud- Poluga- Kazaljka- Skala

• Wildov evaporimetar

Page 18: Određivanje pravca i brzine vjetra
Page 19: Određivanje pravca i brzine vjetra

Garnierov isparitelj

Page 20: Određivanje pravca i brzine vjetra
Page 21: Određivanje pravca i brzine vjetra