Diplomaţi Americani În România

 • Upload
  gudovan

 • View
  244

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  1/63

  C U P R I N S

  Robert Cleveland.............................................................................................................................2

  Murat Williams..............................................................................................................................4David E. Mark................................................................................................................................7

  Emory C. Swank..............................................................................................................................9

  Owen B. Lee..................................................................................................................................10

  William Crawford........................................................................................................................14

  William Crawford (2)..................................................................................................................16

  William Crawford (3)..................................................................................................................18

  !ll!am Craw"ord #!nterv!$l d!n 1989%..........................................................................................19

  Ro!rt ". #!is..............................................................................................................................21

  Carl &. Ba't!an! #1%........................................................................................................................24

  Carl $. %astia&i (2)......................................................................................................................26

  Carl $. %astia&i(3)......................................................................................................................27

  'arr #. %ar&!s r......................................................................................................................29

  (arry ). Barne' *r. #2%...................................................................................................................+1

  *ay ,. ,at-en.................................................................................................................................++

  &rt$r . Lew!'............................................................................................................................+/Leonard eeker #1%.......................................................................................................................+7

  Leonard eeker #2%.......................................................................................................................+8

  Robert *. arten' #1%.....................................................................................................................40

  Robert *. arten' #2%.....................................................................................................................42

  Ro!rt . Mart!&s (3)..................................................................................................................4+

  Robert *. arten' #4%.....................................................................................................................4/

  *onatan B. R!kert #1%..................................................................................................................47

  *onatan B. R!kert #2%..................................................................................................................49

  *onatan B. R!kert #+%................................................................................................................../1

  arten van (e$ven #1%................................................................................................................../2

  arten van (e$ven #2%................................................................................................................../4

  &'ley !ll' #1%............................................................................................................................./7

  &'ley !ll' #2%............................................................................................................................./9

  1

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  2/63

  tt3www.-!artr!olor$l.ro

  )E5ERCEOR&L:R;L& ORE=?ROS?ELE?C;5E

  A!ar$l RCOLOR;L

  A!ar$l RCOLOR;L t!r! ;n 'er!al al!tant !loma! amer!an! Dn Romn!a #%

  *tiri

  U& s!rial +al+ita&t Di+loma,i am!ri-a&i & Rom/&ia (I)tt3www.-!artr!olor$l.ro$nF'er!alFal!tantFd!lomat!Famer!an!Froman!a

  t!r! G tonew'F 4 &$H$'t 2014

  =neDnd de a'tI-!G Jr!olor$lK va $bl!a o'er!e de !nterv!$r! real!-ate Dn S;& $ d!loma!amer!an! de ar!erIG r!v!nd an!! Dn 'erv!!$letern Dn Romn!a. &m!nt!r!le lorG d!ntrFo

  er!oadI de t!m de ma! b!ne de o M$mItate de'eol #1946F1997%G 'DntG robab!lG $na d!ntre

  ele ma! b$ne N! ma! boHate '$r'e de !n"orma!!G!ned!teG a'$ra v!e!! romneNt! de d$I al FlearI-bo! mond!alG de la !n'talarea aNaF-!'$l$!

  reH!m de demora!e o$larI N! DnI Itre '"DrN!t$l el$! d!ntD! deen!$ de d$I deembr!e 1989.

  O '$r'I de !n"orma!! etraord!nareG de-vIl$!te entr$ r!ma oarI $bl!$l$! romnG de're oer!oadI are n$ a lI'at rea m$lte mIrt$r!! er'onale ma! ale' ale 'trI!n!lor $ "$n!! o"!!aleGd!lomat!e 'a$ de 'trDnHere de !n"orma!! la B$$reNt! er!oada DnMHebIr!! N! a DntreH!! e!'tene aRomn!e! 'o!al!'te. Irt$r!! Dn rem!erI ab'ol$tIG de're o eoI Dnt!n'I Dt o v!aI de omG de'rel!der! N! ol!t!!en! loal! N! !nterna!onal!G de're ol!t!!le lo$l$! N! ale '$er$ter!lor vrem!!Gde're Com!n"orm N! oamen! de rDndG 'tradIG even!menteG oamen! de $lt$rIG v!aa $bl!IG de're

  Se$r!tateG "!laM$l Se$r!tI!! N! 'e$r!Nt! vI-$! de amer!an!G de're $NIr!!G anal$l $nIreFarea5eaHrIG de're )eorH!$FeMG dotor$l ?aronG de're Jo "eme!e "oarte man!eratI N! eleHantIKn$m!tI &na ?a$kerG de're 'ovrom$r!G dol!$l de o 'ItImDnI la moartea l$! Stal!nG Dn mart!e 19/+Gde're C& Dn Romn!aG de're DneleHer! r$'oFamer!ane la B$$reNt! et. C$ toate ae'tea N! m$lteGm$lte altele ve! l$a $noNt!nIG entr$ r!ma oarI ele 'Dnt mIrt$r!! la mDna a DntD!aG $le'eG!nve't!Hate N! omentate $ o!!G m!ntea N! eert!-a d!lomat$l$! de ar!erIG ro"e'!on!'t. e!G Dl!nv!tImG Dn ont!n$areG e !t!tor la aea'tI IlItor!e "a'!nantI r!n /0 de an! de !'tor!e romnea'IN! e$roeanIG N!G aten!eG n!!de$m r!ntrFo M$mItate de 'eol oareareG ! !ar r!n M$mItatea de'eol a v!e!! 'aleG 'a$ a Ir!n!lor 'I!. (ave a n!e tr!P

  Jr!olor$lK

  Robert ClevelandSeretar 1 al LeHa!e! S;& la B$$reNt!G 1946F1948

  2

  http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/generic/http://www.ziartricolorul.ro/category/generic/http://www.ziartricolorul.ro/category/editorial/http://www.ziartricolorul.ro/category/editorial/http://www.ziartricolorul.ro/category/editorial/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/ultima-ora/http://www.ziartricolorul.ro/category/ultima-ora/http://www.ziartricolorul.ro/category/ultima-ora/http://www.ziartricolorul.ro/category/inchiderea-editiei/http://www.ziartricolorul.ro/category/inchiderea-editiei/http://www.ziartricolorul.ro/category/inchiderea-editiei/http://www.ziartricolorul.ro/category/improspatarea-memoriei/http://www.ziartricolorul.ro/category/improspatarea-memoriei/http://www.ziartricolorul.ro/category/improspatarea-memoriei/http://www.ziartricolorul.ro/category/arhiva-tricolorul/http://www.ziartricolorul.ro/category/arhiva-tricolorul/http://www.ziartricolorul.ro/category/arhiva-tricolorul/http://www.ziartricolorul.ro/category/tableta-de-intelepciune/http://www.ziartricolorul.ro/category/tableta-de-intelepciune/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-palpitant-diplomati-americani-romania/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/generic/http://www.ziartricolorul.ro/category/editorial/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/ultima-ora/http://www.ziartricolorul.ro/category/inchiderea-editiei/http://www.ziartricolorul.ro/category/improspatarea-memoriei/http://www.ziartricolorul.ro/category/arhiva-tricolorul/http://www.ziartricolorul.ro/category/tableta-de-intelepciune/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-palpitant-diplomati-americani-romania/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/
 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  3/63

  Robert Cleveland a re'$t DntrFo "am!l!e !$b!toare de IlItor!! Dn 'trI!nItateG a vorb!t Dn a'I"rane-aG a av$t n$meroN! r!eten! e$roen!. & !ntrat Dn Serv!!$l Etern al Statelor ;n!te Dn 1946G al$rat la B$$reNt!G ?ar!'G SydneyG BanHkok N! BelHrad. & dat ae't !nterv!$ Dn 1990G la a'!nHton.

  Robert Cleveland3 $I o er!oadI "oarte '$rtI de $r'$r! de reHIt!re N! de l!mba romnIG am"o't n$m!t 'eretar 1 la LeHa!a de la B$$reNt!. reb$!a 'I mI o$ de ee$tarea reveder!loreonom!e ale ratat$l$! de ae $ Romn!aG are toma! "$'e'e neHo!at. &m traver'at Oean$l $va'$l ;SS J&mer!aKG Dntr$Dt e at$n! n$ rea e!'ta$ maN!n! Dn E$roaG am l$at $ m!ne $na. &mdebarat la So$tamtonG am tre$t Canal$l Dne!! N!G d$I o IlItor!e "IrI !n!dente r!n -onelem!l!tare d!n E$roaG am aM$n' Dn ele d!n $rmI la B$$reNt!. =ntrF$na d!n -!lele Dnd traver'am&tlant!$lG 'eretar$l de Stat ar'all toma! a ro't!t "a!mo'$l 'I$ d!'$r' de la (arvardG el $?lan$l ar'all. E$ n$ Dl a'$lta'emG N! n$ Nt!am n!m!G N! r!ma oarI Dnd am a"lat de're el "!evorba Dntre no!G a "o't eva am Menant a "o't Dnd mFam DntDln!tG Dn dr$m$l Itre B$$reNt!G $)r!Hore )a"en$G "o't$l m!n!'tr$ de Eterne al Romn!e!G e!lat Dn Elve!a. El a "o't ent$-!a'mat de!deea l$! ar'all N! 'era a lan$l 'I "!e et!n' N! la Romn!aG dar Nt!m rea b!ne e a $rmatG $!nma! tDr-!$. La a'!nHton m! 'e '$'e'e I eram aNtetat de $rHenI la B$$reNt!G darG odatI aM$n'aoloG am Dnele' I Hraba n$ era !ar aNa de mareG Dntr$Dt ratat$l n$ "$'e'e DnI rat!"!atG !n$ma! 'emnat. ?r!n $rmareG no! n$ aveam DnI ranH$l de LeHa!eG a'ta 'Fa DntDmlat ma! tDr-!$Gdeoaree rat!"!area tratat$l$! 'Fa rod$' ab!a Dn toamna l$! 1947. =n a"arI de al!area ratat$l$!GmFam o$at N! de raoartele eonom!e N! e't!$n!le omer!ale. ;na d!n r!mele 'ar!n! a "o't dea onl$ra d!ret $ 'ov!et!!! Dn e r!veNte b$n$r!le Hermane d!n Romn!aG e't!a a'ta arere-entatG DntrFadevIrG vDrDrea mea DnI e'te $re! Dn Jrealol!t!kKP $I eG r!n &rm!'t!!$G"$'e'e reatI Com!'!a de ontrol al!atIG 'ov!et!!! a$ Dne$t 'I $nI mDna e tot e $tea$ "! n$m!te

  b$n$r! HermaneG N! n$ n$ma! e ele. CDteva oman!! amer!aneG !nl$'!v B N! S!nHerG avea$"!l!ale Dn Romn!a rere-entate de "!rme Hermane. E!'taG de a'emeneaG $n !an Ste!nwayG la OeraRomnIG ror!etatea "!rme! Ste!nway. Sov!et!!! lFa$ on"!'atG Dmre$nI $ alte l$r$r!G N! am

  !erd$t o Hroa-I de t!m N! e"ort$r! entr$ aF! onv!nHe I e!G de "atG a$ DnN"Iat ror!etI!amer!ane.. & "o't Dn -adarG or!$nde te $!ta!G de M$r DmreM$rG n$ vedea! deDt 'olda! 'ov!et!!Q?artea a do$a a l$! 1947 a "o't o er!oadI moorDtIG dere'antI. ReHele !a! 'e a"laG DnIG e tronG

  dar v!-!ta l$! @DN!n'k!G $n er'onaM !n"amG a av$t dret re-$ltat rearea $n$! aNaF-!' H$vern deJoal!!eKG Dn real!tate ontrolat 100 de om$n!Nt!. 5$ n$ma! I 'ov!et!!! a$ Jm$l'K eonom!aromnea'IG dar 'Fa$ N! m!Nat ra!dG 're a "ae d!n Romn!a $n 'atel!t al lor. &'ta a $lm!nat $abd!area ReHel$!G Dn deembr!eG N! rearea JRe$bl!!! ?o$lare RomneK. e'!H$rG Dn toatI aea'tI

  er!oadI am tr!m!' la a'!nHton raoarte telHra"!e omleteG am relatatG Dn amIn$n!meGabd!area N! toate elelalte even!menteG am 'r!' N! eed!at omentar!!. ?e'te Dteva -!leGeartament$l de Stat neFa rI'$n' I a l$at $noNt!nI de abd!are d!n J5ew ork !me'T N! neFaDntrebat $nde era$ raoartele noa'treU =n $!n t!m 'Fa a"lat I me'aMele noa'treG tr!m!'e v!a"a!l!tI!le amer!ane d!n Vrank"$rtG "$'e'erI re!n$te aolo DnI d$I 'IrbItoarea CrI!$n$l$!Q

  Reorter3 CDnd a deven!t m!'!$nea dv'.G o"!!alG LeHa!eU

  Robert Cleveland3 &'ta 'Fa DntDmlat d$I rat!"!area ratat$l$! de aeG !ar m!n!'tr$l R$dol"Soen"eld a aM$n' la !'!$ne Dn otombr!e 1947.

  Reorter3 C$m era v!aa Dn B$$reNt!G Dn -!lele aeleaU

  Robert Cleveland3 CDnd am aM$n' r!ma oarI era O,. $I e a ven!t N! 'o!aG am Dn!r!at "oarte!e"t!n o a'I 'lend!dIG are aar!n$'e $n$! membr$ al "am!l!e! reHale. ?er'onal$l de 'erv!e n$o'ta n!! el m$lt N! era ometent. Dnarea era "oarte b$nIG ma! ale' I o '$l!mentam $ rod$'ead$'e de a"arI. &m DntDln!t m$l! romn!G maMor!tatea oamen! a! "o't$l$! reH!mG e are !Fam HI'!taHreab!l! N! "oarte !ntere'an!G dar n$ rea era$ !n"orma! Dn e r!veNte $lt!mele evol$!! ol!t!e.&e'te ontate a$ Dnetat d$I abd!area reHel$!G r!eten!lor noNtr! l! 'Fa "I$t teamI 'I ne ma!vadI. Vr!a lor era Dnteme!atIG el $!n $na d!ntre er'oanele e are leFam $no'$t a '"DrN!t la

  CanalG la m$nI "oratI. =ntreaHa olon!e de 'trI!n! a "o't !-olatIG 'Fa JDn!'K Dn eaG '!mbamn$ma! Dntre no! Nt!r! N! -von$r! de're evol$!a l$r$r!lorG Dn vremea aeea neFam "I$t D!va

  r!eten! e v!aIG r!ntre oleH!. O e't!e 'tran!e a v!e!! a "o't rata de '!mb val$tar. CDnd amaM$n' r!ma oarI la "ront!erIG am '!mbat Dn le! o bannotI de !n! dolar!G d!n are am $mIrat

  +

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  4/63

  ben-!nI N! al!mente entr$ $n dr$m de 700 kmG N! am lIt!t N! $n aartament entr$ o noateG la $notel. &m etre$t r!mele 'ItImDn! DntrF$n otel de Jl$K $ /0 de en! e noateG dar ao! aven!t re"orma monetarIG are a 'IrI!t toatI o$la!aG LeHa!a 'Fa on"r$ntat $ n!Nte elt$!el!enormeG d!n r!!na no!lor rate de '!mbG a "o't o adevIratI tDlIr!e la dr$m$l mare. e a'emeneaGno!G membr!! LeHa!e!G $rma 'I aM$nHem 'Ira! ra!dG am r!m!t 'alar!! mIr!te de la eartament$lde StatG dar $ Hre$ am $t$t re-!'ta.

  Reorter3 =n e l!mbI a! om$n!atG Dn HeneralU

  Robert Cleveland3 !n IateG oa-!!le de a vorb! $ o"!!al!tI! romne a$ "o't a N! !ne!'tente.?er'onalG vorbeam b!ne "rane-aG Dn aea vreme aea'ta era l!nH$a "rana Dn Romn!aG tot$N! amm$n!t m$lt a 'I DnvI romna. =n moment$l Dnd am leatG o Nt!am de't$l de b!neG N! a'tI-! DnI"olo'!m aa'I "ra-e N! $v!nte romneNt!.

  Reorter3 Ce a! $tea '$neG Dn onl$-!eU

  Robert Cleveland3 Romn!a de d!na!nte de rI-bo! "I$'e o 'er!e de aN! e alea evol$!e!demorat!eG avea $n ReHeG dar N! o Con't!t$!eG $n ?arlamentG art!de ol!t!e et. =n aelaN! t!mGavea $n '!'tem ol!t! ol!Har!G alIt$r! de o eonom!e a!tal!'tIG monool!'tI. E!'taG de!G o

  rIa't!e enormI Dntre e! av$! N! e! 'Ira! N!G Dn ae'te ond!!!G om$n!Nt!! a$ HI'!t aolo $n teren

  r!eln!G entr$ a 'I $nI mDna e $tere. $I rI-bo!G am $t$t 'I vedem $ o!! noNtr! $maea'tI arI a deven!t $n 'atel!t 'ov!et! 'erv!l. 5$ am "o't de "aI la roe'$l de olet!v!-are aaHr!$lt$r!!G are a d!'tr$' oten!al$l aHr!ol boHat al Romn!e!G N! n!! la !nd$'tral!-areG are !Fatran'"ormat e Iran! DntrFo la'I 'o!alI '$b$rbanIG dar am vI-$t toate ae'tea ma! tDr-!$G Dnd amv!-!tat d!n no$ ara.

  Reorter3 e'!H$rG romn!! ma! avea$ etrol.

  Robert Cleveland3 aG la ?lo!eNt!G Dn -ona bombardatI Dn $r'$l rI-bo!$l$!G e!'ta etrol$l areGDmre$nI $ eort$r!le aHr!oleG a$ men!n$t Romn!a DntrFo "ormI "oarte b$nIG m$l! an!. =nvremea Dnd no! am "o't aoloG 'ov!et!!! a$ l$at ea ma! mare arte d!n elG aNa I !e!$l N! rod$'ele

  etrol!ere 'Fa$ Dm$!nat "oarte m$lt. #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L t!r! ;n 'er!al al!tant !loma! amer!an! Dn Romn!a #%

  *tiri

  U& s!rial +al+ita&t Di+loma,i am!ri-a&i & Rom/&ia (II)0tt+1www.iartri-olorul.rou&4s!rial4+al+ita&t4di+lomati4am!ri-a&i4roma&ia4ii

  $lt! tiri G tiri F 6 &$H$'t 2014

  Murat Williams -o&sili!r +oliti- al 5!6a,i!iSU$ la %u-ur!7ti8 9:;:49:

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  5/63

  Murat Williams15$G n$ Irea 'I "! "o't nee'arI vreo reHIt!re 'e!alI. V$'e'em tr!m!' la'e!a ol!t!I a LeHa!e!G romn!! m!Fa$ dat v!-I de !ntrare m!eG n$ N! Ne"$l$! adM$nt al !'!$n!!G Ed)$ll!on.

  R!+ort!r1 D! -! s4a &tm+lat asta?

  Murat Williams3 (abar nFamG $n!! a$ '$' I a "o't '$'et "at$l I am r!m!t v!-IG ad!I aN "!av$t rela!! ma! b$ne $ om$n!Nt!!. 5$ red I aeNt!a a$ a$-!tG vreodatIG de m!neG r!n $rmare

  neNt!!nd !ne 'DntG m!Fa$ dat $r N! '!ml$ v!-I. CDnd am aM$n' aoloG LeHa!a 'e m!Nora'eG n$ eramDn 'tare 'I "aem rea m$lteG H$vern$l romn re't!!ona'e 'er!o' l!bertatea noa'trI de m!Nare. 5$aveam vo!e 'I !eN!m a"arI d!n oraN "IrI $n erm!' 'e!alG n$ $team merHe "IrI el n!! mIar laLa$l SnaHovG eram $rmIr!! ret$t!nden!. @!-e de !ntrare Dn arI nFa ma! r!m!t n!men!G $ ee!a$r!er!lorG N! am aNtetat 8 l$n! DnI m!Fa ven!t r!m$l oleH.

  R!+ort!r1 Ct d! mul,i am!ri-a&i lu-rau & 5!6a,i! la a-!a vr!m!?

  $rat !ll!am'3 CDnd am aM$n'G vreo /0. arG la vreo do$IFtre! l$n! d$I aeeaG amba'ador$lSoen"eld a "o't emat la !n!'ter$l de Eterne N! ! 'Fa '$' I er'onal$l LeHa!e! treb$!e red$'la ma!m$m 10 oamen!G la toate n!vel$r!le. $I e't!a a'taG nFam ma! av$t $n 'erv!!$ de a-I

  ermanentG $neor! am "o't doar 7 er'oaneG "$n!onar!! N! o"!er!! e!lal! n$ r!m!'erI v!-eG a "o't o

  l!m!tare ab'ol$tI a n$mIr$l$! de amer!an! are $tea$ 'I !ntre Dn arI. ot$N!G am d!'$' de D!va"$n!onar! loal! de o mare valoareG dar v!aa deven!'e Hrea N! entr$ e!.

  CDnd am aM$n' aoloG vreo 2 'a$ + "$'e'erI 'Ilta! N! bIHa! Dn $NIr!!G 2 d!ntre e! a$ aIr$t !arDn roe'e $bl!eG de al! + 'a$ 4G are'ta! Dn r!mele mele l$n! de NedereG nFam ma! a$-!t n!!odatI.&m "! $t$t rote'ta "aI de e't!!le a'teaG dar !n"l$ena noa'trI Dn Romn!a la aea vreme era eHalI$ -ero. &veam D!va "$n!onar! loal! la on'$lat$l no'tr$ areG d!n "er!!re entr$ e!G era$ evre! N!

  $tea$ lea Dn 'rael. &rooG '!nH$r$l lo aHlomerat d!n B$$reNt!G Dn aele -!leG era Dn "aaLeHa!e! 'rael$l$! evre!! romn! 'tItea$ la o-! l$nH! entr$ a r!m! v!-e 'I lee Dn 'rael.

  Cr!-a de er'onal la LeHa!e era aNa de mareG DnDtG $neor!G rImDneam N! dormeam aoloG 'a$leam aa'I d!m!neaa. 5$ eram I-!! de $NaN! mar!n!G de a'emeneaG neFam r!n' I 'Dntem

  a'$lta!. !Fad$ am!nte IG o datIG 'o!a a ven!t Dn t!m$l -!le! 'I vorbea'I eva $ m!ne N! n$ mFa HI'!t n!I!er!. 'Fa '$' I 'Far $tea 'I "!$ Dn!' Dn ba!e $ e!lal! oleH! N! 'I vorb!m $rob!netele de'!'eG a 'I n$ "!m a$-!!. &rooG n$ DneleH la e $tea "olo'! a'taG dar eram a'$lta!N! aa'IG $nde lo$!amG N! Dn b!ro$r!G N! DndG Dn '"DrN!tG am d!'$' de $n ten!!anG ae'ta a HI'!t Dndorm!tor$l no'tr$ e'te 20 de m!ro"oane. C!ar N! la teren$l de Hol" are !$datG dar e!'ta $nteren de Hol"G $ 6 o't$r! treb$!a 'I "!m aten! la e vorb!m d!n r!!na er'onal$l$! loalDn'o!torG are trIHea $ $reea N! raorta ma! dearte.

  R!+ort!r1 @r!uri d! 6!&ul =sta adu- +r!>udi-ii vi!,ii d! famili!8 -0iar 7i -!l!i ofi-ial!.

  $rat !ll!am'3 @!aa noa'trI o"!!alI era "oarte l!m!tatI la vremea aeea. Ceea e red I a "o'ttreaba ea ma! "olo'!toare e are am "I$tFoG a "o't 'I reHIte' $n raort 'ItImDnal Itre

  eartamentG re"letDnd on!n$t$l -!ar$l$! JCom!n"orm$l$!T #$bl!a!a nterna!onale! a Faom$n!'teG "I$tI de Stal!n N! $ 'ed!$l entral la o'ovaG n.red.%G are 'e DntDmla 'I "!e ed!tat laB$$reNt!. &ea $bl!a!e 'e redata N! 'e t!Irea '$b '$raveHerea d!retI a art!d$l$! om$n!'tGDn ma! m$lte l!mb!G N! era eed!atI e tot Hlob$l.

  Ea arIta om$n!Nt!lor lo!al! d!n d!"er!te Ir! e 'e DntDmla N! e avea$ de "I$t. &e'ta eram!Mlo$l r!n are era$ !n'tr$!! om$n!Nt!! d!n toatI l$meaG e an$me a!$n! 'I Dntrer!ndI. &veam$n "$n!onar romn are 'e d$ea la reda!a lor Dn "!eare v!ner! N! aNteta a $bl!a!a 'I aarIG N!ad$ea reede la b!ro$ r!ma o!e t!Ir!tIG Dn e l!mbI o "! "o'tG "rane-IG enHle-IG 'an!olI et.&oloG e$ "Ieam ra!d '$mar$l on!n$t$l$! N!Fl tr!m!team la a'!nHton. a! tDr-!$G $n!! m!Fa$'$' I aea'ta era '!nH$ra teleHramI de la B$$reNt! e are to! d!n eartament o aNteta$ $

  nerIbdare.?$r N! '!ml$G 'Fa DntDmlat aG la B$$reNt!G 'I "!m eat Dn lo$l de $nde 'e tran'm!tea$ ord!nele

  N! !nd!a!!le Itre om$n!Nt!! d!n DntreaHa l$me.

  /

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  6/63

  R!+ort!r1 $,i avut r!la,ii -u -!l!lalt! amasad!?

  Murat Williams1aG $ br!tan!!!G $ t$r!!G $ "!nalande-!!G $ !tal!en!!. 5$ rea e!'ta$ m$lteleHa!! o!dentaleG darG $ alea $!ne Dte era$G men!neam leHIt$ra. =n aelaN! t!mG am "I$t tot

  o'!b!l$l 'I avem ontate $ romn!!G atDt Dt 'e $tea. EraG Dn'IG $ratI '!n$!dere entr$ $n romn'I ne v!-!te-eG 'a$ 'I !a rDn-$l or! !na $ no!.

  R!+ort!r1 C!l -ar! d!,i&!a +! atu&-i +ut!r!a !ra -!l r=stur&at a&ul tr!-ut?

  $rat !ll!am'3 5$G e d!'$tIm no! a!! 'Fa DntDmlat $ m$lt Dna!nte de Cea$Ne'$. &eea a"o't eoa l$! )eorH!$FeM. ?reNed!nte al Re$bl!!! a "o't $n dotor Dn etateG Con'tant!n ?aronGeert Dn med!!nI Her!atr!I. !$l $tea 'IF! "aI e e! bItrDn! 'I 'e '!mtI t!ner!G dar el Dn'$N! era"oarte bItrDnG m! 'Fa DntDmlat 'IFl vId dorm!nd Dn ?arlament. ?er'onaM$l el ma! $tern! la aeavreme Dn Romn!a a "o't o "eme!eG &na ?a$kerG "oarte aro!atI de Stal!n N! "oarte '$'F$'I Dn!erar!a om$n!'tI !nterna!onalI. Era m!n!'tr$ de Eterne.

  Era o "eme!e etraord!narIG "oarte aab!lIG "oarte o$larI. &m av$t oa-!a 'I vId ambele 'ale"ee. &m vI-$tFo "$r!oa'I Dn &d$narea 5a!onalIG ondamnDnd$F! e yanke! N! e al! o!dental! Dntermen! "oarte d$r!. arG am vI-$tFo N! Dn b!ro$l e!G $nde a "o't almI N! NarmantIG aNa $m 'e ade'I "!e or!e "eme!e. V$ma !HIr! eelenteG DnI '!mt m!ro'$l de t$t$n d!n Balan!. :! era DmbrIatI

  "oarte eleHant.R!+ort!r1 A& -! lim= a,i -omu&i-at?

  $rat !ll!am'3 e ob!e! Dn "rane-I. Romna n$ e'te o l!mbI "oarte d!"!!lIG 'eamInI atDt dem$lt $ lat!na N! !tal!anaG DnDt $team !t! -!arele "IrI vreo d!"!$ltate. &na ?a$ker era "ata $n$!rab!n N! mFam HDnd!t o datIG I am "o'tG robab!lG $n$l d!ntre $!n!! membr! a! Serv!!$l$! Eternare a$ av$t deFa "ae $ do! m!n!Ntr! de EterneG ambele "eme! N! ambele "!!e de rab!n!. E!'tIGtot$N!G o mare d!"erenI Dntre &na ?a$ker a Romn!e! N! marea damI )olda e!r a 'rael$l$!.

  &m av$t deFa "ae $ amDndo$I N!G de'!H$rG am av$t rela!! m$lt ma! aro!ate $ )olda e!rGdeDt $ &na ?a$ker. &mbele a$ "o't er'oane etrem de $tern!eG dar $ or!entIr! ol!t!ed!ametral o$'e. Or!$mG &na ?a$ker a "o't er'onaM$l el ma! deo'eb!t d!ntre to! $ are am av$tdeFa "ae la B$$reNt!.

  R!+ort!r1 Car! a fost r!la,ia dvs. -u Was0i&6to&ul?

  $rat !ll!am'3 Ce ot 'I -!G eartament$l n$ $tea 'I ne aM$te $ rea m$lte. &m Dne$t 'I"!m re'tr!!ona! !ar N! Dn B$$reNt!G N! n$ n! 'e erm!tea 'I IlItor!m r!n arI. &eleaN! re'tr!!!l! 'Fa$ al!at N! d!loma!lor romn! d!n a'!nHtonG Dnd er'onal$l LeHa!e! noa'tre d!n B$$reNt!a "o't m!NoratG la "el 'Fa DntDmlat la LeHa!a romnI d!n a'!nHton. ;neor!G m! 'e Irea I n$"aem n!m!G deDt 'I r!v!m 'teaH$l amer!an "Dl"D!nd Dn "aa lId!r!!G 'I !nem !n!nta de'!'IG 'I'tIm de omanI N! 'I raortIm aa'I o m$l!me de e't!! de mDna a do$a. arG a "o't !n'tr$t!v.

  R!+ort!r1 Ct a,i stat & Rom/&ia?

  Murat Williams1Cam 2 an!.

  @I m$l$me'. #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L t!r! !loma! amer!an! Dn Romn!a #%

  *tiri

  Di+loma,i am!ri-a&i & Rom/&ia (III)0tt+1www.iartri-olorul.rodi+lomati4am!ri-a&i4roma&ia4iii

  tiri G to+&!wsF 6 &$H$'t 2014

  6

  http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/diplomati-americani-romania-iii/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/diplomati-americani-romania-iii/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/
 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  7/63

  David E. Mark

  *!f ad>u&-t al Misiu&ii Di+lomati-!am!ri-a&! la %u-ur!7ti (9:

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  8/63

  $n 'atel!t om$n!'t a "o't modelat N! "I$t 'I "$n!one-eG re$m N! al "el$l$! Dn are 'ov!et!! a$dom!nat 'a!$l e'tFe$roean.

  R!+ort!r1 C! afa-!ri f=-!au am!ri-a&ii -u Rom/&ia? Car! !rau +roi!-t!l! SU$ di&Rom/&ia8 & +!rioada & -ar! v4a,i aflat a-olo?

  David E. Mark1&m l$rat d!n 19/2 DnI Dn 19/4G 2 an!. 5$ $tem '$ne I era vorba dea"aer!. &veam $nele at!v!tI! on'$lare. &mer!an!!! de or!H!ne romnI vo!a$ 'IFN! aM$te r$dele

  are Dnera$ 'I lee d!n Romn!a. &m "I$t $nele !nterven!! e lDnHI ond$erea Ir!!G areGde'!H$rG a$ "o't $ tot$l !Hnorate. ?re'$$nG totodatIG I Statele ;n!te avea$ $nele leHIt$r! rIma'enelIm$r!te $ "am!l!a reHalIG are "$'e'eG Dn mod o"!!alG DnlIt$ratI Dn 1947.

  R!+ort!r1 5o-uiau & Stat!l! U&it!?

  David E. Mark15$. Cred I lo$!a$ Dn E$roa. 5$ aveam n!! $n "el de a"aer! eonom!erelevanteG de're are am $tea vorb!. S!'tem$l de tele"on!e d!n Romn!aG are "Iea arte d!n Wla aea vremeG "$'e'e na!onal!-at. &Na a Dne$t W 'I "$n!one-e Dn DntreaHa l$meG a ooman!e !nterna!onalI de tele"on!e N! teleHra"!eG la "el N! Dn $nele Ir! d!n E't$l E$roe!. &Na IG Dn

  r!n!!$G la !'!$ne no! eram doar $n 'erv!!$ de a'$ltare N! $rmIr!reG !ar C& a oerat DnRomn!a n$ma! Dn mI'$ra Dn are a $t$t 'I o "aI. Era "oarte d!"!!l Dn aea er!oadI.

  R!+ort!r1 $,i avut vr!u& -o&ta-t util -u #uv!r&ul Rom/&?David E. Mark15$. &m av$t ontate m!nore $ $nele er'oane d!n ve!$l reH!mG are ma!

  $tea$ "! DntDln!te $ d!ver'e oa-!!G dar H$vern$l 'e $rta nem!lo' $ e!G Ir$!nd$F! e e! $ are!ntram Dn leHIt$rI. E! !ar a$ $!' $n membr$ al er'onal$l$! no'tr$ loal. Fa$ !nMetat atDt de m$lt

  entotal de 'od!$G 'er$l adevIr$l$!G DnDt "eme!a a m$r!tG aNa I era er!$lo' 'I a! deFa "ae $ no!.&e't !n!dent del!at a av$t leHIt$rI $ Cl$b$l !lomat!. E!'ta $n Cl$b !lomat! la !eN!read!n B$$reNt!G are avea $n teren de Hol" $ 6 HI$r!.

  C$ m$lt t!m Dna!nteG Dn er!oada reFom$n!'tIG tra'e$l ave 18 HI$r!G darG "oarte $rDnd d$I ea$ rel$at $tereaG 'ov!et!!! N! romn!! a$ on"!'at 12 HI$r!. &Na I no! am rIma' $ 6 HI$r! l$'l$b$lG !ar membr!! Cl$b$l$! !lomat! lFa$ "olo'!t de't$l de m$ltG $ ee!a 'ov!et!!lorG are n$era$ membr!. E! b!neG romn!! a$ reat $n Jar al oor$l$!K Dn -ona tra'e$l$! de Hol" $ 12 HI$r!G-onI are "$'e'e on"!'atIG N! a$ an$nat I dorea$ 'I re!a N! tra'e$l e are 'e a"la$ ele 6 HI$r!G

  entr$ a 'I et!ndI ar$l. 5o! am d!'$tat $ oleH!! 'ov!et!! de're a'taG !arG Dn "!nalG 'ov!et!!!a$ '$' I J&mba'ada 'ov!et!I n$ avea de't$l 'a!$ a 'I Moae vole!T 'ort$l lor re"erat JoareG ar $tea 'I on'tr$!a'I $n teren de vole! la Cl$b$l !lomat!G daI ar deven! N! e!membr!UT 5o! am rI'$n'G JOG de'!H$rG ateHor!T.

  &Na IG d$I e am neHo!at $n !G am aM$n' la $rmItoarea 'ol$!e3 'ov!et!!! treb$!a$ 'I 'eDn'r!e Dn l$b Dn n$mIr '$"!!ent de mareG DnDt 'I ob!nI o maMor!tate de /2 'a$ /+G a't"el de!nDndontrol$l a'$ra om!tet$l$! de ond$ere al Cl$b$l$!. V!reNte IG d$I e 'Fa$ Dn'r!' Dn l$bG'ov!et!!! n$ a$ ma! edat tra'e$l de 6 HI$r!G entr$ et!nderea Jar$l$! oor$l$!K. =n "el$l ae'taG

  d$I o r$ndI d!"!!lI de neHo!er! $ 'ov!et!!!G Cl$b$l !lomat! a rIma' aNa $m "$'e'e Dna!nte.ar ae'ta e'te doar $n eeml$ de Dt de J!mortantIK era at!v!tatea noa'trI d!lomat!I ob!Nn$!tIDn Ca!tala Romn!e!.

  R!+ort!r1 D! -! av!am o r!+r!!&ta&,= di+lomati-= 7i &u o amasad=? C&d s4atra&sformat l!6a,ia & amasad=8 7i d! -!?

  David E. Mark1Cred I d!n r!!na "at$l$! IG Dn tot E't$l E$roe!G S;& a$ av$t n$ma! '!mlerere-entane d!lomat!e Dna!nte de rI-bo!.

  R!+ort!r1 $di-= !ra vora d! tradi,i!?

  David E. Mark1aG N! a'ta 'Fa '!mbatG redG e la '"DrN!t$l an!lor X/0G Dnd am otIrDt I era

  demodat 'I avem m!'!$n! d!lomat!eG eea e "Iea a Ne"$l !'!$n!! 'I "!e !n"er!orG a ranHGamba'ador!lor 'trI!n! ared!ta! Dn ara re'et!vI. &Na I am ren$nat.

  R!+ort!r1 $,i avut mult! -o&ta-t! -u -!l!lalt! amasad! di& %u-ur!7ti?

  8

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  9/63

  David E. Mark1aG am av$t de't$le ontateG Dn 'e!al $ "rane-!!G are era$ "oarte at!v! N!avea$ o er'et!vI ma! amlI a'$ra even!mentelor d!n aea er!oadI. Romn!a a "o'tG Dna!nte deel deFal Flea rI-bo! mond!alG o olon!e $lt$ralI "rane-I. &'ta n$ Dn'eamna I oraN$l B$$reNt! a"o'tG DntrFadevIrG ?ar!'$l E't$l$!G aNa $m 'Fa a"!rmatG darG "IrI Dndo!alIG !n"l$ena Vrane! era m$ltma! $tern!I aolo. =m! am!nte' IG o datIG a treb$!t 'I "a e tran'lator$l DntrFo d!'$!e Dntreamba'ador$l "rane- N! el 'ov!et!G deoaree n!! $n$l d!ntre e! n$ $noNtea l!mba el$!laltG !ar e$ levorbeam e ambele. #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L &lte t!r! !loma! amer!an! Dn Romn!a #@%

  $lt! 7tiri

  Di+loma,i am!ri-a&i & Rom/&ia (IB)0tt+1www.iartri-olorul.rodi+lomati4am!ri-a&i4roma&ia4iv

  $lt! tiri G tiri G to+&!wsF 7 &$H$'t 2014

  Emory C. Swank

  :e" adM$nt al !'!$n!! d!lomat!e d!nB$$reNt!

  #19/7F1960%

  &mba'ador$l Emory C. Swank 'Fa nI'$t Dn1922G Dn aryland. El a Dne$t 'I at!ve-e Dnadr$l eartament$l$! de Stat Dn an$l 1946. &

  l$rat Dn C!naG ndone-!aG ;n!$nea Sov!et!I N! Romn!a N! a "o't amba'ador Dn CambodH!a.&mba'ador$l Swank a aordat ae't !nterv!$ Dn 1988.

  Emory C. Swank3 =n toamna l$! 19/7G am r!m!t $n tele"on de la allae St$art areG e vremeaaeeaG l$ra la Serv!!$l ?er'onal al eartament$l$! de Stat. Fa Dntrebat daI eram reHIt!t 'I

  le Dn a"arIG a Ne" adM$nt al !'!$n!! d!lomat!e d!n B$$reNt!G Romn!a. #ally "$'e'e o"!er de$nte e nava de tran'ort m!l!tarI J&dm!ral Ben'onKG are neFa d$' DnI la SanHa!G Dn 1946%.V!reNte I am "o't DnDntat de er'et!va $nor re'on'ab!l!tI! ma! amleG a aeea de Ne"FadM$nt al$ne! m!'!$n!! d!lomat!e. arG Romn!a 'Fa doved!t a "! $n o't "IrI roblemeG l!'!t de aH!ta!a N!de emo!!le de la o'ova N! a'!nHton. C$ toate ae'teaG lFam on'!derat !ntere'ant.

  &m rel$atG tretatG '!mb$r!le $lt$rale romnoFamer!ane. &m Dne$t neHoer!le r!v!nddator!a Romn!e! Itre S;& N! at!vele Romn!e! e are S;& le DnHea'erIG Dnd rela!!le d!ntreele do$I Ir! 'Fa$ rI!tG d$I el de al Flea rI-bo! mond!al.

  =n er!oada Dn are am l$rat Dn B$$reNt!G ;n!$nea Sov!et!I DN! retrI'e'e "orele de o$a!e d!n

  Romn!a. SDnt onv!n' I amba'ador$l 'ov!et! de at$n!G &. &. E!NevG areG $lter!orG a "o'tromovat de Itre BreMnev Dn "$n!a de Dnalt om!'ar ol!t! al "orelor armateG a '$Herat aea'tIJm$tareK a B!ro$l$! ?ol!t! al ond$er!! ;n!$n!! Sov!et!e. E!Nev era Dn rela!! eelente $ l!der$lromn )eorHe )eorH!$FeM N!G robab!lG I aM$n'e'e la onl$-!a I '$raveHerea !nternI erade't$l de rere'!vI N! I a'ta "Iea a re-ena m!l!tarI 'ov!et!I 'I dev!nI !n$t!lI.

  :ederea mea a reedat at!t$d!nea rebelI a Romn!e! Dn ol!t!a eternIG dar !ar N! Dn er!oadare'et!vI $n m!n!'tr$ !'rael!an a ontr!b$!tG Dn mod at!vG la em!Hrarea evre!lorG o a!$ne "IrI

  reedent Dn alte Ir! d!n blo$l 'ov!et!. odal!tatea noa'trI de tran'm!tere a !n"orma!!lor eraredatarea $ne! om!la!! de Nt!r! r!v!nd even!mentele 'ItImDnaleG $ d!"$-are larHI laa'!nHton. E$ N! oleH!! me! aveamG $neor!G robleme Dn !dent!"!area Nt!r!lor relevante. ?entr$m!neG er'onalG m!'!$nea Dn B$$reNt! a "o't aHreab!lI. Rere-entana era m!I N! 'e $tea$ leHaG

  DntrFo oareare mI'$rIG r!eten!!. &Na am deven!t r!eten e v!aI $ Cl!"ton R. artonG r!m$lo"!er de ar!erI de $loare are a "o't romovat Ne" de !'!$ne.

  9

  http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/diplomati-americani-romania-iv/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/diplomati-americani-romania-iv/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/
 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  10/63

  $I Romn!aG Cl!" a "o't n$m!t amba'ador Dn 5orveH!a. :! e$ N! el ne lDnHeam de Dt de !n"!meera$ ontatele noa'tre $ er'oanele !n"l$ente d!n Romn!a. 5$ am $t$t n!!odatI 'I ob!nem!n"orma!! r!v!nd mod$l Dn are "$n!ona Com!tet$l$! Central 'a$ !r$m'tanele are lFa$

  ro$l'at e 5!olae Cea$Ne'$ la ?$tere. #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L &lte Nt!r! ;n 'er!al al!tant !loma! amer!an! Dn Romn!a #@%

  $lt! 7tiri

  U& s!rial +al+ita&t Di+loma,i am!ri-a&i & Rom/&ia (B)tt3www.-!artr!olor$l.ro$nF'er!alFal!tant

  &lte t!r! F 8 &$H$'t 2014

  Owen B. Lee "$n!onar Dn'Ir!nat $ roblemeadm!n!'trat!ve #1960F196+%

  Owen B. Lee a ab'olv!t ;n!ver'!tatea (arvardDn 1949 N! a 't$d!at Dn VranaG la n't!t$t$l de

  St$d!! ?ol!t!e de la ?ar!'. Ca "$n!onar aleartament$l$! de Stat a l$rat Dn )erman!aGBol!v!aG Romn!a N! San!a. &e't !nterv!$ a"o't aordat Dn 1996.

  Reorter3 C$m vFa! Dne$t at!v!tatea U

  Owen B. Lee3 &m 't$d!at l!mba romnI t!m de / l$n!G d$I are am $rmat $n $r' deer"e!onare. =n vara l$! 1960G am leat Dn Romn!a. e "atG d!n m$lte $nte de vedereG am M$atrol$l de adM$nt al Ne"$l$! m!'!$n!! d!lomat!e.

  &$ "o't l$n! "oarte 'ol!!tante entr$ IG e lDnHI Dndator!r!le e are le aveam a "$n!onaradm!n!'trat!vG mI o$am N! de a-a rere-entane! d!lomat!e. :! I'ta n$ era $n l$r$ toma! $NorGma! ale' I n$ aveam $NaN! mar!n!G eea e a reat $nele '!t$a!! d!"!!le. SI vI da$ a eeml$ $n!n!dent $ on'e!ne 'er!oa'e.

  La 19 ar!l!e 1961G a av$t lo !nva-!a d!n )ol"$l ?or!lorG Dn C$baG a m!l!tan!lor ant!a'tr!Nt!Gre"$H!a! Dn S;&. =n aeeaN! -!G LeHa!a d!n B$$reNt! a "o't '$$'I $n$! ata ter!b!l. Br$'G !med!atd$I rDn-G Dn "aa rere-entane! a$ aIr$t o m$l!me de oamen! are 'tr!Ha$. I a"lam aoloDmre$nI $ "$n!onar$l Dn'Ir!nat $ a"aer! eonom!e N! $ DnI $na 'a$ do$I er'oane.$l!mea a Dne$t 'I ar$ne $ d!ver'e ob!eteG $ a"!Ne e are 'r!a J*o' $ Statele ;n!teT et.EraG Dn mod larG o demon'tra!e b!ne orHan!-atIG 'on'or!-atI de )$vern. &o! a$ Dne$t 'I -boarel$r$r! r!n "ere'treG aNa I am de!' I '!nH$r$l l$r$ e are Dl $team "ae era 'I ne ne d$em Dn-ona de r!m!re de la etaM$l 2.

  =ntre t!mG am tele"onat la !n!'ter$l de Eterne. =n'Ir!nat$l $ &"aer! Eonom!eG are Nt!ab!ne romneNte N! $ m!neG vorbeam e rDndG DnerDnd 'I D! "aem e o"!!al! 'I DneleaHI I doream'I v!nI ol!!a a 'I ne roteMe-e. e "!eare datI n! 'e rI'$ndea I n$ DneleHea$ e le '$nem.=ntre t!mG e aoer!N Idea$ !etre et. ?$team 'I a$-!m $m "ere'trele de la r!m$l etaMG are eraeartament$l on'$larG 'e 'IrHea$ N! am re-$t I a$ !ntrat Dn lId!re. arG 'e are I 'Fa r!m!t$n ord!n entr$ IG deodatIG m$l!mea 'Fa or!t N! a d!'Ir$t.

  Lo$l Irea 'ena $n$! mIel. V!eare "erea'trI era 'artIG era$ !etre N! bolovan! e'te tot. aIneFam "! a"lat Dn b!ro$r!le noa'treG '!H$r I am "! "o't rIn!!. a! tDr-!$G Dnd am !n'etat lId!rea N!mFam d$' Dn 'e!a on'$larIG 'teaH$l amer!an d!n b!ro$l on'$l$l$! era Dn o-!!a ob!Nn$!tIG aNa Im!Fam dat 'eama I man!"e'tan!! n$ !ntra'erI Dn lId!re. VIrI Dndo!alI I l! 'e '$'e'e 'I "aI or!eG

  dar 'I n$ !ntre Dn LeHa!e. Vat$l I'ta Dm! dIdea $n 'ent!ment de '!H$ranI. ?aH$bele era$on'!derab!le N! Dnd am !ntrat Dn artea entralI a lId!r!!G am ob'ervat I N! a!! "ere'trele era$'arte.

  10

  http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-palpitant/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-palpitant/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-palpitant/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/
 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  11/63

  Romn!!G "oarte ore!G neFa$ '$nat a do$a -! N! neFa$ '$' I 'e vor o$a de toate reara!!leGn$ma! 'I le tr!m!tem o notI $ tot eea e treb$!a$ 'I "aI. &m "I$t $n !nventarG Dn are am !nl$'N! "ere'tre mate.

  Reorter3 Romn!a eraG DnIG $n membr$ lo!al al blo$l$! 'ov!et!. C!ne 'e a"la la ond$ereG)eorH!$FeMU

  Owen B. Lee3 a.

  Reorter3 & v!-!tat (r$N!ov Romn!a Dn aea'tI er!oadIUOwen B. Lee3 C!ar Dna!nte de 'o'!rea meaG Dn !$n!e 1960G a ven!t la Dntr$n!rea an$alI a

  ?art!d$l$! Com$n!'t. Voarte !ntere'ant a "o't "at$l I N! l!der!! !ne-! a$ art!!at la aea'tIDntr$n!reG N! at$n! 'Fa rod$' r!m$l !n!dent re"er!tor la om$n!area d!ntre !ne-! N! r$N!.Romn!! a$ "o't r!m!! are are a$ ob'ervat ae't l$r$ N! r!m!! are a$ ro"!tat. E"ort$r!leromn!lor de aFN! DNt!Ha o oareare !ndeendenI Dn ol!t!a eternI a$ Dne$t Dn aea er!oadI.Romn!a a ro"!tat de $rmIr!le on"l!t$l$! !n!!ent !noFr$' entr$ a tree la "ate. !m de + an!GDt am 'tat Dn Romn!aG am ob'ervat $m 'e '!mbI l$r$r!le. atIG de eeml$G $m 'e 'r!e$vDnt$l Romn!a. R$N!! a$ !m$' !deea IG Dn l!mba romnIG $vDnt$l treb$!a 'I "!e 'r!' $ J!T.Romn!! a$ dor!t Dntotdea$na 'I 'e Nt!e I 'trImoN!! lor a$ "o't roman!!G $ JaT. &Na I lFa$ !ntrod$'

  e JaTG a$ reden$m!t Dteva rov!n!!G d$I n$mele e are Dl avea$ Dna!nte de ven!rea la ?$tere aom$n!Nt!lor. ;n an ma! tDr-!$G Dn 1961G romn!! a$ "I$t r!m$l a' !ndeendent3 e! n$ a$ art!!atla $na d!ntre Ned!nele C&ER.

  Reorter3 ?robab!l I DN! dId$'erI 'eama I avea$ Dn mDneI $n a' e are $tea$ 'IFl Moae3artea !ne-I. Care era$ rela!!le noa'tre $ &mba'ada Sov!et!IG daIG e!'ta vre$naU

  Owen B. Lee3 5$ aveamG rat!G n!! $n "el de om$n!are $ &mba'ada Sov!et!I. =m! ad$am!nte I mFam d$' aolo o datIG Dnd neFa$ !nv!tat 'I vedem $n "!lm. Era de're o ale "eratI N!do$I tren$r! Dn m!NareG $n$l DnerDnd 'IFl aM$nHI e elIlaltG ad!I ;n!$nea Sov!et!I DnerDndG

  r!n 1970G 'I aM$nHI d!n $rmI S;& N!G ao!G 'I le deINea'I.

  Reorter3 O dotr!nI b$nI a l$! (r$N!ov.

  Owen B. Lee3 a. ar n$ aveam n!! $n "el de rela!!. =n $lt!m!! 2 an! Dn are am l$rat aoloGamba'ador a "o't !ll!am Craw"ord. El $noNtea l!mba r$'IG dar $ r$'a n$ te de'$ra! DnRomn!a. Romn!! n$ vorbea$ r$'eNteG ! "ran$-eNte N!G d!n $nt de vedere $lt$ralG era$ or!enta!'re E$roa med!teraneanI. 5$ ot 'I '$n I &mba'ada R$'I era "oarte at!vI.

  Reorter3 ?$tea LeHa!a amer!anI 'I d!'$te $ o"!!al!! romn!U

  Owen B. Lee3 Romn!! era$ b$n! d!loma!. &vea$ oamen! b!ne reHIt!!. ?er'oanele $ are am!ntrat Dn ontat era$ de't$l de amab!le $ no!G deN! era$ om$n!Nt! onv!nN!. &N $tea 'I '$n I e!ma! d!"!!l! era$ e! are l$ra$ la 'erv!!$l de rotool $ndeG el ma! robab!lG era$ oamen!!Se$r!tI!!. !n Dnd Dn DndG treb$!a 'I d!'$t $ e! N! Nt!am I r!m$l l$r$ e are $rma$ 'I Dl "aI

  era 'I Dnere 'I mI Dndotr!ne-e.Reorter3 ?$tea! 'I IlItor!! e'te tot Dn arIU

  Owen B. Lee3 ?$team 'I merHem Dn an$m!te -oneG dar DntrFo varI 'Fa DntDmlat a rad!ator$l dela maN!na noa'trI 'I a!bI o "!'$rI e are n$ am de'oer!tFo deDt rea tDr-!$G Dnd am "I$t oe$r'!e la m$nteG $nde rere-entana noa'trI avea o v!lI. &m leat DntrF$n weekFendG N! Dnd amaM$n' la ?lo!eNt!G ren$m!t entr$ al !nd$'tr!e! etrol!ereG rad!ator$l a Dne$t 'I "!arbI. 5$ aveam deHDnd 'I !ntrIm Dn ?lo!eNt! N! n!! romn!! n$ dorea$ 'I aM$nHem aolo. r$m$l e are Dl ale'e'erIma 'I aM$nHem la m$nte avea o ram!"!a!eG !ar Dn moment$l Dn are am aM$n' la aea ram!"!a!eG m!Fam dat 'eama I n$ ot 'I merH ma! dearteG I treb$!a 'I ne or!m N! 'I "a ro't de n!Nte aI.

  E! b!neG n$ am av$t n!! o roblemI 'I aM$nH Dn oraNG deN! a treb$!t 'I mI ore' mere$ N! 'I la'motor$l 'I 'e rIea'I. CDnd am !ntrat Dn oraNG am Dntrebat e !neva $nde $team 'I rear maN!na.La Dne$t n!men! n$ a $t$t 'IFm! '$nI $nde 'I mI d$G darG Dn ele d!n $rmIG !neva m!Fael!at $m 'I aM$nH la $n atel!er a$to. Oamen!! 'Fa$ a$at de treabI !med!at N! n$ a d$rat deDt

  11

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  12/63

  Dteva m!n$te a 'I de'oere I rad!ator$l $rHea. !Fa$ '$' I treb$!e 'IFl 'oatIG 'IFl '$de-e N!ao! 'IFl $nI la lo. LeFam '$' 'I o "aIG n$ a d$rat ma! m$lt de 1 orI. =ntre t!mG 'o!aG e$ N!o!!! 'tIteam N! vorbeam $ $n!! d!ntre e! are l$ra$ N! a "o't "oarte lI$t. =na!nte a 'I term!nee avea$ de "I$tG m!Fa tre$t r!n m!nte I atel!er$l n$ era o 'ta!e de ben-!nI ob!Nn$!tI.

  Fam HDnd!t IG robab!lG ne a"lam Dn 'ta!a de ben-!nI a ?ol!!e! N! I e! are avea$ Hr!MI demaN!na mea era$ oamen!! Se$r!tI!!. &'ta mFa "I$t 'I -Dmbe' Dn HDndG entr$ IG Dn e mI r!veaGn$ avea !mortanI !ne 'e o$a de maN!nI. :! n$ mFa o'tat n!m!. ?oate I leFam dat n!Nte !HIr!Gn$Fm! am!nte'. ?Irea$ "oarte r!etenoN!G n$ man!"e'ta$ n!! $n $n "el de o't!l!tate "aI de &mer!a.reb$!e 'I '$n I at$n! Dnd ne re"er!m la ae't l$r$G Dnd vorb!m de're Romn!a om$n!'tIGtreb$!e 'I re-entIm l$r$r!le aNa $m a$ "o't. La aea vremeG amer!an!! era$ "oarte are!a! DnRomn!aG n$ a e!'tat n!! $n "el de at!t$d!ne ant!FS;& Dnd !eNeam Dn a"ara Ca!tale!. SI vI da$ $neeml$. &m "I$t o e$r'!e Dmre$nI $ 'o!a mea la BelHrad. La DntoarereG am tre$t r!nBanatG Dn aro!ere de Hran!a $ $Ho'lav!a.

  5$Fm! am!nte' are era n$mele oraN$l$!G dar a treb$!t 'I ore' a 'I Dntreb e !neva e $nde'I o !a$. aN!na avea lI$e d!lomat!e de Dnmatr!$lare N! toatI l$mea d!n oraN a a"lat I maN!naera d!n B$$reNt! N! a ven!t 'I ne Dntrebe de $nde 'Dntem. J!n &mer!aTG am rI'$n'. & "o't a N!$m aN "! '$' JSe'amG de'!deFtePTG toatI l$mea a ven!t la no!. ?arI eram *on V!t-Herald

  ,ennedyG Dn v!-!tIG n$ $team "! ma! o$lar!G deDt atDt. ;n ol!!'t 'tItea eva ma! dearte darG la$n moment datG a d!'Ir$t N! elG dDnd$FN! 'eama I lo$l l$! n$ era aolo. Oamen!! era$ de't!nN!G n$le era teamI 'I d!'$te $ m!neG '$nea$ tot e le treea r!n m!nte. S$nea$ de're S;& I e'te oarI mareG $n!! avea$ r$de Dn Cleveland et.

  5$ am $!tat n!!odatI aea'tI eer!enI. ot eea e treb$!a 'I "aem era 'I !eN!m d!n Ca!talaIr!!G a 'I DneleHem Dt de o$lar! era$ amer!an!!. ?robab!l I toate a'tea a$ leHIt$rI $ eea e"I$'erI amer!an!! $ m$lt t!m Dna!nte N! e'te ea ma! b$nI dovadI a eea e e$ n$me' !n"l$ena

  ol!t!I e are am re$N!t 'I o avem. C!ar Dna!nte de a lea Dn Romn!aG Dn 1960G am Dne!at $naord "!nan!ar $ B$$reNt!! r!n are toate dator!!le de rI-bo! "$'e'erI lIt!te. Romn!! 'Fa$ HDnd!tI vor "ae ro't de eva dolar!G daI S;& vor rel$a lata en'!!lor entr$ romn!! N! amer!an!! are

  trI!a$ Dn Romn!a N! are avea$ dret$l 'I le r!mea'I. S;& a$ reDne$t 'I aorde ae'te dret$r!Dn 1960 N! 'Fa de!' a '$mele 'I "!e lIt!te r!n 'e!a on'$larI a LeHa!e!.

  e a'emeneaG neFam a'!H$rat a er'oanele are avea$ ae't dret 'I r!mea'I to! ban!!. =n eled!n $rmIG )$vern$l Romn!e! a r!m!t dolar!!G !ar no! am ob!n$t o oareare !n"l$enI ol!t!IG !arae't "at a av$t $n e"et ovDrN!tor. @Fam '$'G ad!nea$r!G e r!m!re "r$moa'I am av$t Dn ael m!orINel.

  Reorter3 Ca N! e'te tot Dn E$roa de E't.

  Owen B. Lee3 aG e'te tot Dn E$roa de E't atmo'"era era am aeeaN!. ar eea e a ontat era"at$l I roaHanda om$n!'tI n$ a $t$t 'I d!m!n$e-e re$ta!a Statelor ;n!te a arI are DN!re'eta rom!'!$n!le N! anHaMamentele.

  Reorter3 CDt t!m a! l$rat Dn Romn!aG a! $t$t ant!!a a'en'!$nea l$! Cea$Ne'$U

  Owen B. Lee3 Cea$Ne'$ era b!ne $no'$t a $n$l d!ntre membr!! Com!tet$l$! Central. CDnd mFam Dntor' Dn &mer!aG a treb$!t 'I "aem o eval$are re"er!toare la no$l ond$Itor al Romn!e!. E$ lFam ale' e 5!olae Cea$Ne'$. ;n!! lFa$ ale' e r!m$lFm!n!'tr$ )eorHe a$rerG areG "IrIDndo!alIG 'e b$$ra de o ma! mare are!ere Dn @e't. Era o er'oanI m$lt ma! ra"!natI N! Nt!a $m 'I'e omorte $ e! d!n O!dent. arG entr$ m!neG a'ta n$ onta rea m$lt. Cea$Ne'$ a de!n$ttoatI $terea Dn art!d.

  Reorter3 Ce alte l$r$r! ne $te! '$ne de're Nederea dv'. Dn Romn!aU Owen B. Lee3 O 'I vI'$n o altI ove'te. =n er!oada Dn are eram rere-entant$l &Hen!e! de n"orma!! a Statelor ;n!teG

  am Dnerat 'I Itr$ndem Dn v!aa $lt$ralI a Romn!e!. &m re$N!t 'I !nv!tIm do! b!ne$no'$!amer!an!G ator!! *ak Lemmon N! S!rley aLa!ne. E! a$ "I$t o v!-!tI de do$I 'ItImDn! DnB$$reNt!G Dn an$l 1962. &m av$t onoarea de aF! DnvIa Dteva ere'!! Dn l!mba romnI N! de aF!

  l!mba r!n arI. Era$ 2 oamen! etraord!nar!. La Dne$tG a$ 'tat Dn B$$reNt! Dteva -!leG dar d$I

  12

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  13/63

  aeea am v!-!tat oraNe re$m aN!G Cl$MG !m!Noara N! BraNov. &d$'e'em N! $n "!lm $ no!. !nIateG n$ era $n "!lm Dn are M$a$ e! do!. Se n$mea JBItrDn$l N! mareaTG $ Sener rayG era $n"!lm b$nG !ar romn!! lFa$ are!at "oarte m$lt. =na!ntea "!eIre! rere-enta!!G *ak Lemmon N!S!rley aLa!ne !nterreta$ $n m!! 'e! Dn l!mba romnI. ar $m a$ re$N!t 'I "aI ae'tl$r$U E! b!neG la '$rt t!m d$I 'o'!rea lor Dn B$$reNt!G neFam DntDln!t to! + $ $n $l$ deromn! vorb!tor! de l!mbI enHle-I N!G Dmre$nIG am ale' d!ver'e ere'!! e are $rma$ 'I le"olo'ea'I Dn re-entare.

  E! leFa$ DnvIat ra!d N! re-$ltat$l a "o't eelent. &$ av$t $n '$e' !men'. e a'emeneaG N!"!lm$l a "o't r!m!t b!ne N! a$ av$t lo m$lte ree!!. arG o 'I vI '$n eea e Dm! am!nte' el ma!

  b!neG re"er!tor la ae't e!'od. =m! am!nte' I a$tor!tI!le romne ne '$'e'erI I n$ $tem 'I-b$rIm $ av!on$l de la Cl$M la !m!Noara N! I va d$ra rea m$lt 'I merHem $ maN!naG aNa Itreb$!a 'I l$Im tren$l. 5e '$'e'erI I ne vor arov!-!ona $ mDnare. 5eFam '$!t Dn tren. =nomart!ment$l re-ervat no$I 'e a"la $n oN l!n $ 't!le de v!nG o ant!tate are!ab!lI de 'alam deS!b!$ N! de D!ne. CIlItor!a a d$rat o -! DntreaHI. 5$ d$I m$lt t!mG *ak Lemmon 'Fa r!d!atG 'Fad$' Dn omart!ment$l alIt$rat N! a Dne$t 'I le vorbea'I romn!lor. &o!G 'Fa Dntor' Dnomart!ment $ $n$l d!ntre IlItor! N! lFam 'erv!t $ v!n. 5o! am dat v!n$lG 'andv!!$r! N! am vorb!t$ toatI l$mea. La '"DrN!tG l$! S!rley aLa!ne !Fa ven!t !deea 'I DntIm. 5o! redeam I Nt!m om$l!me de Dntee amer!aneG darG 'e are IG Dn omara!e $ e! 2 romn! d!n omart!ment$lve!nG n$ Nt!am ma! n!m!G e! Dnta$ er"et aele DnteeG e are no! le Nt!am aro!mat!vP

  o! Dntam N! am etre$t m!n$nat. ar a'ta a "o't dovada I tovarIN!! noNtr! de dr$m l$ra$ laSe$r!tate N! I $rma'erI $n $r' !nten'!v de l!mba enHle-I. CDnd am aM$n' la !m!NoaraG m!n!'tr$lne aNteta. 5$ Nt!$ e !mre'!e am "I$t Dnd neFam dat Mo' d!n trenG entr$ I term!na'erIm toate't!lele de v!n N! toatI mDnarea N! ne d!'tra'erIm de m!n$ne toatI -!$a. &m av$t N! o altI eer!enIDn aea'tI arI are ar $tea "! on'!deratI dret o J"atI b$nITG dar areG de a'emeneaG aratI eDn'emna 'I trI!eNt!G Dn 1962G DntrFo arI om$n!'tI. !ntre toate oraNele d!n 'atele Cort!ne! de V!erGoraN$l B$$reNt! era $n! Dn m$lte r!v!ne. e eeml$G la Cl$b$l !loma!lor e!'ta $n teren deHol" b!ne Dntre!n$tG $ $n tra'e$ $ 9 HI$r!G re-ervat el$'!v d!loma!lor 'trI!n!. Se a"la Dnaro!erea La$l$! (erI'trI$G Dn artea de nord a Ca!tale!. e a'emeneaG e!'ta$ teren$r! de ten!'

  N! 'a!! va'teG $nde 'e $tea$ M$a N! d!'tra o!!!. 5e d$eam aolo entr$ a re'!ra aer roa'It N!Gentr$ I n$ rat!am Hol"$lG entr$ a ne l!mba.

  =ntrFo d$m!n!I de !arnIG m!Fam l$at "!!a N! e $na d!ntre r!etenele e!G ambele Dn vDr'tI de / an!Gla Cl$b a 'I ne l!mbIm e teren$l de Hol". 5$ era rea m$ltI -IadI e terenG dar era "r!H N! la$lera aoer!t de HeaI. CDnd am aM$n' Dn lo$l Dn are teren$l aM$nHea la marH!nea la$l$!G amob'ervat 2 bI!e! are treea$ la$lG DndretDnd$F'e 're no!. Soarele 'e a"la Dn 'atele lorG !ar e!merHea$ Dn're nordG IrDnd 'I n$ !nI 'eama de Dt de Hroa'I era Heaa. Fa 'trI"$lHerat HDnd$l I

  bI!e!!G are venea$ d!n artea de '$d a la$l$!G $nde Heaa era ma! Hroa'IG n$ Nt!a$ I Heaa erama! '$b!re e mal$l o$'G are era ma! Dn'or!t. Fam $rmIr!t $m merHea$ e Heaa la$l$! N! amDnerat 'IF! avert!-e-G "IDnd 'emne $ mDna N! 'tr!HDnd a 'IF! "a aten! la o'!b!l$l er!ol. 5$ mF

  a$ l$at Dn 'eamI. &M$n'e'erI am la 7 metr! de malG Dnd Heaa 'Fa r$t N! a$ I-$t Dn aI. Era$DnHro-!!. LeFam '$' "etelorG $ ea ma! mare 'er!o-!tate N! Dnredere I DneleHea$ eea e le'$neamG I treb$!e 'I 'e DntoarI !med!at la Cl$b N! 'I earI aM$tor.

  $I e a$ leatG mFam Dntor' la bI!e!G '$nDnd$Fle 'I n$ 'e m!Nte #de teamI I ar "! $t$taM$nHe DntrFo -onI Dn are aa era ma! m!I 'a$ era o HroaI% N! 'IFN! !nI mD!n!le e Heaa e D!DnonM$ra. Era$ $-! leoarIG trem$ra$ de "r!H N! 'e temea$ de eea e l! 'Far "! $t$t DntDmla. ?entr$aF! l!n!Nt!G leFam '$' I aM$toarele era$ e dr$m N! IG Dn $rDndG 'e vor a"la Dn '!H$ranI. =ntrFadevIrGa$ 'o'!t d$I Dteva m!n$te. Cele do$I "ete DN! "I$'erI b!ne treaba. C!n! 'a$ 6 oamen! d!n

  er'onal$l Cl$b$l$! a$ aIr$tG $ '$"let$l la H$rIG ad$Dnd eat eea e aveam nevo!e3 "rDnH!!G'Ir!G !-meG et. &$ !ntrat Dn aI. &$ ar$nat "rDnH!!le elor 2G are leFa$ a$at Dn HrabI N! aNa a$

  "o't traN!G DnetG Dnet a"arI d!n o!le e are le "I$'erI Dnd a$ I-$t Dn aI. CDnd a$ aM$n' la 1metr$ de malG bIrba!! a$ 'art Heaa '$b!reG !Fa$ 'o' d!n aI N! !Fa$ 'o' e mal. &$ ar$nat n!NteIt$r! e bI!e!! are trem$ra$ DnHro-!tor de "r!H. Fam d$' la Cl$bG !Fam de-brIat de a!nele $de N!!Fam aNe-atG $ It$r!le e e!G Dn "aa "o$l$!.

  1+

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  14/63

  5$ d$I m$lt t!mG N!Fa$ reven!t N! a$ DmbrIat n!Nte a!ne e are le ad$'e'e !neva. !Fam dat'eama I tot$l "$'e'e re-olvat 'at!'"IItor de Itre romn! N! I n$ ma! era nevo!e n!! de m!neG n!!de ele do$I "ete. Eram mDndr$ de "!!a mea #Carlotte% N! de r!etena e! #&my%. =n 'eara aeeaG am

  r!m!t '!nH$r$l tele"on de la $n romnG Dn e! + an! Dt am l$rat Dn Romn!a. atIl $n$!a d!ntrebI!e! mFa '$nat 'IFm! m$l$mea'I entr$ eea e e$ N! "etele "I$'erIm entr$ a bI!e!! 'I "!e Dn'!H$ranI. Conver'a!a a "o't '$rtIG dar me'aM$l a "o't lar. #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L tonew' ;n 'er!al al!tant !loma! amer!an! Dn Romn!a #@%

  tonew'

  U& s!rial +al+ita&t Di+loma,i am!ri-a&i & Rom/&ia (BI)0tt+1www.iartri-olorul.rou&4s!rial4+al+ita&t4di+lomati4am!ri-a&i4roma&ia4vi

  to+&!wsF 11 &$H$'t 2014

  William Crawford amasador al SU$ la%u-ur!7ti8 9:949:u&-t al $masad!i SU$ la %u-ur!7ti (9:G49:H9)

  &mba'ador$l Barne' a $rmat $r'$r!le ;n!ver'!tI!! Col$mb!aG d!n 5ew ork. & !ntrat DnSev!!$l Etern al eartament$l$! de Stat N!G Dn 19/0G a leat la o't la BombayG Dn nd!a. &ltem!'!$n! a$ !nl$' ?raHaG o'ovaG ,atmand$ N! B$$reNt!. & "o't amba'ador al Statelor ;n!te DnRomn!a #1974F1977%[ nd!a #1981F198/% N! C!le #198/F1996%. nterv!$l a "o't aordat Dn 2001.

  Reorter3 !n X67 DnI Dn X68 a! l$rat la n't!t$t$l de St$d!! EterneG de la a'!nHton.

  (arry ). Barne' *r.3 Fam otIrDt 'I mI Dntor Dn E$roa de E't entr$ I a"la'em Irere-entana S;& d!n B$$reNt! are nevo!e de $n Ne" adM$nt. &Na IG Dn 1967G am reven!t laa'!nHton N!G t!m de $n anG am $rmat $r'$l de l!mbI romnI la SE .

  Reorter3 Ce !mre'!e avea! de're Romn!a N! de're reH!m$l Cea$Ne'$G are aM$n'e'e laaoHe$U

  (arry ). Barne' *r.3 5!olae Cea$Ne'$ rel$a'e ontrol$l Dn X6/. =nI de la Dne$tG a Dnerat 'I'e d!'tane-e de re't$l Ir!lor are "Iea$ arte d!n ?at$l de la @arNov!aG a N! $m Romn!a ar "!$rmat o ale d!"er!tI Itre 'o!al!'m. El a de!' I n$ 'e va on"orma $nt$l$! de vedere al'ov!et!!lor a'$ra rol$l$! e are Romn!a Dl avea Dn C&ER #Com!tet$l de &M$tor Eonom!Re!ro%G e!valent$l eonom!G 'I '$nem aNaG al orHan!-a!e! m!l!tare 5&O #OrHan!-a!aratat$l$! &tlant!$l$! de 5ord%. e eeml$G 'ov!et!!! on'!dera$ I Romn!a $rma 'I "!e o arIaHr!olIG de a Ire! rod$!e treb$!a$ 'I bene"!!e-e toate Ir!le 'o!al!'teG darG Dn mod 'e!alG;RSSF$l. Cea$Ne'$ Nt!a I aHr!$lt$ra era $n$l d!ntre $ntele "orte ale Romn!e! N! n$ dorea 'I od!'tr$HIG darG Dn aelaN! t!mG 'e HDndea I ara 'a n$ $tea 'I roHre'e-e d!n $nt de vedereeonom! "IrI o !nd$'tr!e ma! $tern!I deDt ea e!'tentI e vremea aeea. =n al do!lea rDndG S;&Nt!a$ I Romn!a era !ntere'atI 'I DN! d!ver'!"!e leHIt$r!le $ alte Ir! N! I no$l reH!m dorea o'!mbare Dn rela!!le Dn mod trad!!onal o't!le $ Ir!le membre 5&O. Vat$l I romn!lor de etn!e

  HermanIG re$m N! evre!lor l! 'Fa erm!' 'I IrI'ea'I Romn!a a Dn'emnat $n l$r$ "oarte!mortant atDt entr$ Herman!G Dt N! entr$ 'rael. ?robab!l I 'Fa Dnerat N! o Dmb$nItI!re arela!!lor $ C!na. ?entr$ S;& era "oarte !mortant IG Dn !mer!$l 'ov!et!G e!'ta o arI areG areF'eG dorea 'I $rme-e o ale d!"er!tI "aI de elelalte Ir! d!n blo$l 'ov!et!G aNa IG Dn r!m!! an! a!reH!m$l$! Cea$Ne'$G 'tat$t$l m!'!$n!! noa'tre 'Fa '!mbatG leHa!a deven!nd amba'adI. C$ aea'tIoa-!e a$ Dne$t 'I "!e orHan!-ate roHrame de '!mb$r! $lt$rale N! eonom!e. Era deMa alteva.Ca'a &lbI on'!dera I amba'ada treb$!a 'I orHan!-e-e a!$n! de ooerare $ Romn!aG eea eera Dn bene"!!$l ambelor Ir!. SI vI da$ $n eeml$G are a av$t o an$m!tI 'emn!"!a!e ma! tDr-!$.&m $!tat an$lG oate era r!n 1968. ;n etIeanG e n$me R!ard 5!onG a v!-!tat Romn!a. & "o't"oarte b!ne r!m!t de Cea$Ne'$G !ar at!t$d!nea ae't$!a "aI de S;& a "o't "oarte b!nevo!toare.

  Reorter3 &! l$rat Dn Romn!a d!n 1968 DnI Dn ma! 1971. C!ne era amba'adorU

  (arry ). Barne' *r.3 La Dne$tG R!ard av!' #5ota ed!tor$l$!3 av!' a "o't amba'ador d!ndeembr!e 196/G DnI e 6 a$H$'t 1969G d$I areG e 16 'etembr!e 1969G Leonard eeker N!Fa

  re-entat 'r!'or!le de ared!tare. El N!Fa Dne!at m!'!$nea Dn ma! 197+%.

  29

  http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-14/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-14/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/
 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  30/63

  Reorter3 C$m era av!' a anba'adorU

  (arry ). Barne' *r.3 &m l$rat Dmre$nI $ el la o'ovaG Dnd (r$N!ov era 'eretar Heneral alart!d$l$! om$n!'t. Era o er!oadI de '!mbIr!. Ca d!lomat amer!anG n$ era! rea b!ne r!m!t Dn;n!$nea Sov!et!I. !k $noNtea "oarte b!ne '!t$a!a d!n E$roa de E't N!G ma! ale'G d!n ;n!$neaSov!et!I.

  Reorter3 Ce Irere avea! de're reH!m$l Cea$Ne'$U

  (arry ). Barne' *r.3 &m aM$n' Dn Romn!a la '"DrN!t$l l$! a$H$'t 1968 N!G do$I -!le ma! tDr-!$G e20 a$H$'tG ;n!$nea Sov!et!I a !nvadat Ceo'lova!a. Cea$Ne'$ a den$nat aea'tI a!$ne dret ov!olare a leHIt$r!lor de r!eten!e d!ntre Ir!le 'o!al!'te. Era $n l$r$ ev!dentG entr$ I tr$elor'ov!et!e l! 'e alIt$ra'erI "ore 'emn!"!at!ve d!n ?olon!aG ;nHar!a N! d!n alte Ir! e'tFe$roeneG $ee!a Romn!e! areG d$I Irerea m$ltoraG 'Fa omortat !$dat. & do$a -! d!m!neaaG mI a"lamDn !aa d!n "aa ?alat$l$! ReHalG !ar Cea$Ne'$ vorbea d!n balon$l lId!r!! Com!tet$l$! Central N!ondamnaG Dn mod $bl!G !nterven!a armatIG '$nDnd I Romn!a n$ va art!!a n!!odatI la oa't"el de !nterven!e. 5$ n$ma! I !aa era Dne'atI de oamen!G eea e era normal entr$ IG "!!nd oarI om$n!'tIG toatI l$mea treb$!a 'I "!e de "aIG dar m$l!mea lFa ova!onat e Cea$Ne'$. 5$ ot'a vI '$n Dt era de reH!-at ael J'etaolK. CredG tot$N!G IG mIar ar!alG a "o't o man!"e'ta!e'ontanIG !ar Cea$Ne'$ a deven!t "oarte o$lar. :!G a't"elG a$ "o't re$'e e taet o m$l!me dee't!$n! leHate de rela!!le romnoFr$'eG a 'I n$ ma! vorb!m de ele romnoF'ov!et!e. =n$rmItoarele 'ItImDn!G no!G e! de la amba'adIG am Dnerat 'I H!!m e 'e va DntDmla $Romn!aG are l$a'e aea'tI o-!!e. Era "oarte lar I romn!! n$ $tea$ ont!n$a a't"elG ma! ale'IG !med!at d$I ae't even!mentG 'e -vonea I la Hran!a Romn!e! "$'e'erI onentrate tr$e'ov!et!eG are ar "! $rmat 'I !nvade-e ara. med!at 'Fa$ orHan!-at entre de rer$tare entr$vol$ntar!. &Na a$ l$at "!!nI )Ir-!le ?atr!ot!eG $n "el de m!l!!e !v!lI. La 2+ a$H$'tG de -!$ana!onalI a Romn!e!G a$ art!!at N! $n!tI! ale )Ir-!lor ?atr!ot!e. $I do$I 'ItImDn!GCea$Ne'$ a deven!t ma! re!n$t Dn delara!!G $nDnd aent ma! ale' e o-!!a '!nH$larI aRomn!e!G 'o$l r!n!al al art!d$l$! "!!nd 'at!'"aerea nevo!lor oor$l$! romnG aNa I temereaI Romn!a $rmea-I 'I "!e !nvadatI de 'ov!et!! 'Fa aten$at on'!derab!l. Cea$Ne'$ a "olo'!t

  o$lar!tatea de are Dne$'e 'I 'e b$$reG relaDnd '!'tem$l de '$raveHere !m$' e'te tot.&'t"elG Dn med!$l $lt$ral 'Fa $t$t vorb! m$lt ma! de'!' de're o-!!a Romn!e! Dn a-$lCeo'lova!e!G !ar Dn re'I a$ aIr$t art!ole de're valor!le $maneG Dn Heneral et. e a'emeneaG 'Fa ob'ervat o oareare de't!ndere Dn eea e r!veNte IlItor!!le Dn 'trI!nItate. entat!ve "$'e'erI"I$te N! d$I an!! 196/G dar a$m era $ tot$l alteva. &m ob'ervat o ma! mare dor!nI de a HI'!modal!tI!! de ooerareG !ar daI n$ma! '!mbol!eG $ Ir!le o!dentale neal!n!ate N! o ma! mareaten!e "aI de rela!!le $ C!na.

  Reorter3 v'. a! l$rat Dn Romn!a DnI Dn 1971G Dna!nte a reH!m$l Cea$Ne'$ 'I 'e tran'"ormeDntrF$n mod atDt de br$tal.

  (arry ). Barne' *r.3 &ve! dretate. ar a$ e!'tat n!Nte etae. e eeml$G Dn a$H$'t 1969G

  5!on a 'o'!t Dn Romn!a. & 'tat Dn B$$reNt! aro!mat!v 24 de ore. &'ta 'e DntDmla am d$I $nan de la !nvadarea Ceo'lova!e!. Vat$l I Romn!a !nv!ta'e $n reNed!nte amer!an N! I ae'taaeta'eG !Fa "I$t e r$N! 'I 'trDmbe d!n na'. 5!on a av$t o r!m!re "$lm!nantI. SFar $tea aG DntrFo oareare mI'$rIG N! aea'tI r!m!re 'I "! "o't reH!-atIG dar ea a rere-entat o breNI Dn l$meaom$n!'tIG !ar daI n$ma! $na '!mbol!IG !ar me'aM$l a "o'tG de a'emeneaG eaHerat de romn!G atDta 'en'G Dt N! a !ml!a!!. SI vI el!. =nI d!n $lt!mele l$n! ale el$! de al Flea rI-bo! mond!alGromn!! 'era$ I vor ven! amer!an!! N! I D! vor 'alva de 'ov!et!!. ar a'ta n$ 'Fa DntDmlat. ;n$ld!ntre la!tmot!vele are 'e $tea$ a$-! Dn Romn!a an!lor X48FX/0 era Ja$ ven!t amer!an!!UK. @!-!tal$! 5!on a dat !m$l' N! reNter!! on'!derab!le a '!mb$r!lor eonom!e. &m av$t o eer!enI$n!I Dn t!m$l v!-!te! l$! 5!on. C$ do$IG tre! -!le Dna!nte de 'o'!rea l$!G !k av!' mFa emat N!m!Fa '$'3 Joma! am r!m!t $n me'aM de la ond$erea art!d$l$! I vor $n tran'lator amer!an.

  $ eNt! aelaK. ?r!ma var!antI "$'e'e a tran'lator$l 'I "!e amer!an de or!H!ne romnIG darG Dntret!mG art!d$l a de!' I doreNte $n amer!an HetFbeHet. &Na I a treb$!t 'I 'ta$ lDnHI 5!on ee'trada de la aeroort N! 'I trad$ d!'$r'$l l$! Cea$Ne'$G e are Dl a$-eam entr$ r!ma oarI.

  +0

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  31/63

  #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L :t!r! ;n 'er!al d!n e Dn e ma! al!tant !loma! amer!an! DnRomn!a #1/%

  *tiri

  U& s!rial di& -! & -! mai +al+ita&t Di+loma,i am!ri-a&i& Rom/&ia (9

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  32/63

  (arry ). Barne' *r.3 =netFDnetG Elena a Dne$t 'I "!e d!n e Dn e ma! re-entI e 'ena ol!t!Ia Romn!e!. aI ar "! 'I Heneral!-e-G Dntre an!! 1968F1971G ea avea $n rol ma! m$lt deorat!v. &IlItor!t $ Cea$Ne'$ Dn Statele ;n!te N!G a 'I '$n aNaG "Iea arte d!n '$!ta l$!. =ntre an!! 1974F1977G a Dne$t 'I a!bI $n rol d!n e Dn e ma! !mortant Dn !erar!a art!d$l$!. =n ea deFa do$a

  er!oadI Dn are am l$rat Dn Romn!aG am l$at arte la m$lt ma! m$lte neHo!er! deDt Dn r!ma.?reNed!nte era DnI R!ard 5!onG darG d$I Dteva l$n!G a "o't Dnlo$!t de )erald Vord. &e'ta av!-!tat Romn!a o '!nH$rI datI N! a "o't Dn'o!t de (enry ,!''!nHer. e data aea'taG $team ob'erva

  o d!"erenI. 5o! doream 'I aM$nHem la o DneleHere onretIG n$ 'I rImDnem la l$r$r! '!mbol!e.Cea ma! !mortantI roblemI era ob!nerea Cla$-e! 5a!$n!! ele! ma! Vavor!-ate. ConHre'$lamer!an aroba'e aNaFn$m!ta leHe *ak'onF@an!kG are aorda aea'tI la$-I Dn domen!$l ol!t!!!de !m!Hrare a Ir!lor are n$ "Iea$ arte d!n ?!aa Com$nI. CDnd a$ Dne$t d!'$!!le entr$aordarea la$-e!G Dn Romn!a trI!a$ !ra 100.000 de evre!. 5eHo!er!le n$ a$ "o't $Noare[ N! m!Famdat 'eama I e! $ are d$eam tratat!vele era$ ab!l!ta! 'I 'emne-e aord$lG aNa I n$ am bIt$t DnretraHere. =n er!oada Dn are am "o't amba'adorG am Dnerat 'IFl DntDlne' e Cea$Ne'$ or! de Dteor! am on'!derat I treb$!a 'IF! ad$ eva !mortant la $noNt!nI. arG Dn HeneralG am av$tDntreveder! $ m!n!'tr$l adM$nt al Comer$l$! N! $ m!n!'tr$l de Eterne. &m $rtat d!'$!! N! $ e!d!n ond$erea art!d$l$!G dar N! $ membr! a! )$vern$l$!G Dn 'e!al $ on'!l!er$l Dn'Ir!nat $

  robleme de ol!t!I eternI.

  Reorter3 Se vorbea e at$n! de're Ba'arab!a N! Re$bl!a oldovaU $I Dte Nt!$G ae'tedo$I rov!n!! romneNt! "$'e'erI edate 'ov!et!!lorG Dn 1940.

  (arry ). Barne' *r.3 &'ta de!nde de Dt de m$lt vre! 'I vI Dntoare! Dn t!m. @Fam '$' I amleat la 5ew ork a 'I $rme- $r'$r!le de ma'terat la ;n!ver'!tatea Col$mb!a. S$b!et$l l$rIr!!mele era Ba'arab!aG aNa I doream 'I a"l$ Dt ma! m$lte l$r$r! de're ae't ter!tor!$. =n te-a meaGmI re"eream la ;n!reG $m o n$me' romn!!. =n 1918G Ba'arab!a "Iea arte d!n Romn!a. &md!'$tat $ D!va !'tor!! de're er!oada are mI !ntere'a N!G !ml!!tG de're eea e 'Fa DntDmlatDn an!! ae!aG dar n$ ot 'I '$n I 'e d!'$ta Dn mod de'!' de're ae't l$r$. :! a'taG d!n do$Imot!ve. Era rea er!$lo' 'I vorbeNt! de're ae't '$b!et. C!ar daI ?oor$l Romn era dom!natde '!r!t atr!ot!G n$ era b!ne 'I r!d!! roblema Ba'arab!e!. =n al do!lea rDndG e! ma! m$l! romn!

  n$ redea$ DntrFo re-olvare "avorab!lI a ae'te! d!'$te.Reorter3 Ce ne $te! '$ne de're rela!!le $ B$lHar!aU

  (arry ). Barne' *r.3 :! Dn ae't a-G era vorba tot de o roblemI ter!tor!alI. I re"er laobroHeaG la RI-boa!ele Balan!e #1912F191+% N! la mer!$l Otoman. LeHIt$r!le d!ntre Romn!aN! B$lHar!a n$ era$ 'trIl$!teG deN! 'e I'tra o oareare aarenI.

  Reorter3 ?ove't!!Fne de're at!v!tatea amba'ade!.

  (arry ). Barne' *r.3 E! b!neG aNa $m am ma! '$'G $team 'I IlItor!m or!$nde doream. &tDtat!m Dt a$tomob!lele noa'tre avea$ lI$e de Dnmatr!$lare 'trI!ne N! atDta t!m Dt M$am !n't!tGn$ era Hre$ 'I '$! !ne eNt! N! $nde te d$!. CDnd 'tItea! la otelG arIta! aNaort$l d!lomat!.

  V!reNte I era! $rmIr!tG dar tot$l era "I$t $ d!'re!e.Reorter3 @enea$ t$r!Nt! amer!an! Dn Romn!aU

  (arry ). Barne' *r.3 ?$!n!G darG or!$mG ma! m$l! deDt Dn an!!X60. $I "a!ma e are oIIta'e Romn!a Dn 1968 N! d$I ondamnarea !nvadIr!! Ceo'lova!e!G aea'tI arI deven!'e !ar!ntere'antI. ar "a!l!tI!le t$r!'t!e era$ red$'e.

  Reorter3 & e!'tat vreo !ntera!$ne emo!onalI Dntre 5!olae Cea$Ne'$ N! R!ard 5!onU

  (arry ). Barne' *r.3 Cred I da. =n de'r!erea e are !Fam "I$tFo l$! Cea$Ne'$ n$ am "olo'!t$vDnt$l JN!reten!eK. &m '$' doar I era Jab!lK. Cred I era vorba de o oareare '!m!l!t$d!ne Dntree! do! N!G robab!l I N! e! N!Fa$ dat 'eama de a'ta. e a'emeneaG red IG DntrF$n an$m!t "elG 5!on

  Dl adm!ra e Cea$Ne'$ entr$ I DN! aIra'e o-!!a Dn "aa 'ov!et!!lor N! entr$ I 'e b$$ra de ooareare !ndeendenI. E'te de't$l de Hre$ 'IFl M$de! e Cea$Ne'$G entr$ I n$ am av$t oa-!a'IFl DntDlne' Dn re-ena alt$! Ne" de 'tat. aI ar "! 'I "a o re'$$nereG aN -!e I el Dl adm!ra 'a$

  +2

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  33/63

  Dl re'eta e 5!on n$ 'Dnt '!H$r are e'te $vDnt$l oret a ol!t!!an. 5$ Nt!$ Dt de teme!n!$noNtea Cea$Ne'$ '!'tem$l de ond$ere amer!anG dar red I era onNt!ent de ab!l!tI!le de

  ol!t!!an ale l$! 5!on. #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L tonew' ;n 'er!al d!n e Dn e ma! al!tant !loma! amer!an! Dn

  tonew'

  U& s!rial di& -! & -! mai +al+ita&t Di+loma,i am!ri-a&i& Rom/&ia (9)

  tt3www.-!artr!olor$l.ro$nF'er!alFd!nFeFeFma!Fal!tantFd!lomat!Famer!an!Froman!aF16

  tonew'F 26 &$H$'t 2014

  *ay ,. ,at-en

  &taNat omer!al N! $ robleme de ol!t!IeternI

  La B$$reNt! #1969F1971%#16%

  *ay ,. ,at-en a ab'olv!t ;n!ver'!tatea ?r!netonDn 19/8G N! a ob!n$t $n ma'terat la ;n!ver'!tatea

  ale. =n 19/9G a !ntrat Dn Serv!!$l Etern al S;& N! a l$rat Dn &$'tral!aG B$r$nd!G Romn!a N! al!.nterv!$l de ma! Mo' datea-I d!n !$n!e 1990.

  Reorter3 Ce o't$r! a! o$at Dn Romn!aU

  *ay ,. ,at-en3 La Dne$tG t!m de 9 l$n!G am "o't ataNat omer!alG ao! am "o't ataNat erobleme de ol!t!I eternI N!G Dna!nte de a 'o'! Dn Romn!aG am $rmat $n $r' de DnvIare a l!mb!!

  romne. ;na d!ntre am!nt!r!le mele d!n t!m$l m!'!$n!! Dn aea'tI arI a "o't aeea IG la n$ma! 2'ItImDn! de la 'o'!rea Dn B$$reNt!G a av$t lo v!-!ta l$! R!ard 5!on. &Na IG er'onal$lamba'ade! vorb!tor de l!mbI romnI a treb$!t 'I "aI "aI $ne! DntDln!r! la n!vel DnaltG Hen deeven!ment la are n$ ma! l$a'erI arte DnI Dn ael moment. & rere-entat o eer!enI $n!IG

  entr$ I am vI-$t l$r$r! e areG d$I aea'tI v!-!tIG a "o't Hre$ 'I le ma! vedem.

  Reorter3 5e $te! '$ne are era '!t$a!a Dn Romn!a Dntre an!! 1969F1971U

  *ay ,. ,at-en3 Cred I Cea$Ne'$ era deMa la $tere de 4 an!. Era $n om$n!'t $tern!G $natr!ot areG el $!n la Dne$tG a on'!derat I ar $tea 'I aete o oareare !ndeendenI entr$ob!nerea $nor !nve't!!! N! der$larea $nor '!mb$r! omer!aleG eea e ar "! Dn$raMat eonom!a N!!nd$'tr!al!-area Ir!!G Dn t!m eG Dn !nter!orG a men!n$t $n ontrol 'tal!n!'t "oarte r!H!d. ;n ontrol

  are a !nl$' $n aarat mon'tr$o' al 'e$r!tI!! N! $n $lt al er'onal!tI!! are a r!val!-at $ el d!nB$lHar!a.

  Reorter3 ?r!n $rmareG $lt$l er'onal!tI!! era aroae de aoHe$.

  *ay ,. ,at-en3 C$ '!H$ranI. o$I l$r$r! ne "Iea$ Nederea ma! lI$tI. ?r!m$lG "at$l Ilo$!am DntrF$n aartament d!ntrF$n blo m$n!tore'. &l do!lea3 "!$l no'tr$G !motyG a "o't r!m$lamer!an Dn'r!' DntrFo HrId!n!I romnea'I. =m! am!nte' $mG DntrFo -!G !moty a ven!t aa'I N!mFa Dntrebat de e l$re-G Dnd era -!$a de naNtere a l$! Cea$Ne'$. e a'emeneaG 'Fa HDnd!t I era Dt'e oate de !ntere'ant I -!$a de naNtere a mea era toma! 2+ a$H$'tG are era 'IrbItoarea na!onalI aRomn!e!. Comortament$l l$! Cea$Ne'$ N! al 'o!e! 'ale deveneaG $ treerea an!lorG d!n e Dn ema! $ml!t.

  Reorter3 Care era$G la moment$l re'et!vG !ntere'ele noa'tre Dn Romn!aU :t!$ I tot$l a$lm!nat $ v!-!ta l$! R!ard 5!onG $n l$r$ de ne!maH!nat Dn E$roa de E't.

  ++

  http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-16/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-16/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/
 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  34/63

  *ay ,. ,at-en3 deea era IG r!n d!ver'!"!area leHIt$r!lor eonom!eG $lt$rale N! !nd$'tr!aleG 'e$tea rea o reea d!n are Romn!e! D! era d!"!!l 'I 'e ma! r$IG !ar 'ov!et!!! n$ $tea$ 'I o "ore-e'I !a'I. Era o o-!!e areG d!n $nt$l de vedere al Romn!e!G $tea 'IF! ad$I 'r!M!n Dn er!oadaaeea o't!lIG Dnd ond$Itor$l e! ale'e'e 'I r!t!e N! 'I n$ art!!e la !nvadarea Ceo'lova!e! N!Gde a'emeneaG 'I ont!n$e 'I men!nI rela!!le $ 'tat$l 'raelG are avea o leHa!e Dn B$$reNt!.

  Reorter3 CDt de m$lt a$ !n"l$enat leHIt$r!le Statelor ;n!te $ 'rael$l at!v!tatea noa'trI DnRomn!aU

  *ay ,. ,at-en3 Voarte $!nG Dn mare arte d!n a$-I I o$la!a evre!a'I lea'e deMa. E!'taGDn'IG o orHan!-a!e rel!H!oa'I Vedera!a Com$n!tI!lor Evre!eNt! d!n Romn!a al Ire! reNed!nteera rab!n$l o-e' Ro-enG o er'oanI "oarte at!vI Dn adr$l art!d$l$! om$n!'t. ar 'erv!!!lerel!H!oa'e n$ era$ Dn$raMate. e "atG n$ red I e!'ta$ rod$'e al!mentare $Ner N! n!! antor!! n$era$ Dn$raMa!. Cred IG daI e!'ta vre$n r!t$al evre!e'G ae'ta 'e o"!!a e a'$n'.

  Reorter3 =n er!oada Dn are a! l$rat la amba'adIG a! av$t !mre'!a I ar "! e!'tat 'erana Il$r$r!le 'Far "! $t$t '!mba Dn b!neU

  *ay ,. ,at-en3 Cred I a "o't o er!oadI l!nI de ot!m!'m. :! aveam 'ent!ment$l I romn!! 'eb$$rI I ot ooera $ no!. e eeml$G no! leFam "$rn!-at $nele mater!ale de on'tr$!! d$I o

  r!mIvarI ter!b!lIG $ !n$nda!!. &m orHan!-at N! eo-!!!G tDrH$r! et. ar eram $rmIr!! neDnetatGeea e entr$ amer!an!G entr$ v!-!tator!G avea a'et$l $ne! "ar'e. e eeml$G Dnd !n'tala!a deaI 'e 'tr!aG Dneea! 'I 'tr!H! tareG DnDt 'I te a$dI N! ere!!G I e'te lar I !n'tala!!le 'o!al!'te n$

  ot "$n!ona. $I o orI 'a$ do$IG ?oe'$G !n'talator$lG D! bItea la $NI. oma! J'e DntDmla'eK 'ItreaI e aolo. Sa$G !ar Dna!nte de a lea d!n Romn!aG am "I$t o '!mlI remarI. &m '$' Dtde tare am $t$tG I o an$m!tI er'oanI "$'e'eG "IrI Dndo!alIG are'tatI N! I era Iat I n$ ne

  $team l$a la revedere. & do$a -! de d!m!neaaG a r!n m!n$neG er'oana re'et!vI 'e a"la Dn "aa$N!!G am al!dIG e dretG $ $n $del. oma! !eN!'e la l!mbareP ar traHed!a era I Dn t!m eG

  entr$ no!G aele DntDmlIr! era$ r!d!oleG entr$ romn! a$ "o't N! a$ ont!n$at 'I "!e traH!e.

  Reorter3 E!'ta Dn er!oada re'et!vI $n roHram v!-Dnd dret$r!le om$l$!U & Dnerat&mba'ada S;& 'I aM$te an$m!te er'oane 'I IrI'ea'I araU

  *ay ,. ,at-en3 5o! re'am a$tor!tI!le $ l!'te $ n$mele $nor er'oane areG "!e I avea$ d$blIetIen!eG "!e d!n alte mot!ve de$'e'erI do$mentele entr$ ob!nerea v!-elor de leare d!n arIGdar n$ ob!n$'erI arobarea. &Na I amba'ada ont!n$a 'I re-!nte aele l!'te o"!!al!lor romn!.nterven!!le noa'tre a$ av$t ea ma! mare amloare e vremea adm!n!'tra!e! Carter.

  Reorter3 Care era$ rela!!le dv'. $ o"!!al!! romn!U Era$ ord!aleU

  *ay ,. ,at-en3 Rela!!le era$ "oarte b$ne. 5ea-$l era IG d$I e ne DntDlneamG aeNt!a era$obl!Ha! 'I "aI $n raort entr$ Se$r!tate N! 'I '$nI tot e d!'$ta'erI $ no!. =m! ad$ am!nte $nl$r$ am$-ant. &mba'ador$l Leonard eeker D! doMenea l!n de $mor e romn! I 'Dnt l!'!! dere'et "aI de e! are D! a'$lta$ N! le ro$nea a d!'$!!le 'I a!bI lo d!m!neaa entr$ IG

  '$nea elG JtoatI d$IFma'a va treb$! 'I reHIt!! raort$lK. e'!derea "aI de no! a "o't etrem dev!-!b!lI Dn t!m$l v!-!te! l$! R!ard 5!on. &t$n!G o"!!al!! amba'ade! 'Fa$ $t$t DntDln! $ m$lte

  er'onal!tI! romneNt!G e are alt"el n$ leFar "! $t$t $noaNte. arG e de altI arteG romn!! $tea$'I le el!e 'e$r!Nt!lor I JlFam DntDln!t e Sm!tG Dn t!m$l v!-!tel l$! 5!onG aNa IG d!n a$-aa'taG a'earI neFam d$' la el aa'IK.

  Reorter3 C$m 'Fa omentat Dn Romn!a rI-bo!$l d!n @!etnamU

  *ay ,. ,at-en3 =n er!oada de're are vorb!mG m!n!'tr$ de Eterne era Cornel!$ Ine'$G $nd!'t!n' d!lomat are 'Fa n$mIrat r!ntre e! are lFa$ DnlIt$rat e Cea$Ne'$ de la ?$tere. El vorbeaade'ea de're rol$l de med!ator e are Romn!a lFar "! $t$t M$a Dn ae't rI-bo!.

  Reorter3 Ce Irere avea! de're mod$l Dn are 'ov!etele a!ona$ Dn Romn!aU*ay ,. ,at-en3 &mba'ador$l 'ov!et!G $n an$me Ba'ovG a ven!t DntrFo -!G a '$nat la amba'adIG a

  bIt$t Dn $Na b!ro$l$! de ree!e N! a '$'3 J5$ am 'tab!l!tI o Dntrevedere. Cer 'I "!$ r!m!t deamba'adorK. Cred I 'Fa DntDln!t $ Dn'Ir!nat$l $ a"aer! Ir$!a !Fa '$'3 J@rea$ 'I Nt!$ de e

  +4

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  35/63

  amba'ador$l amer!an la ?ar!' v!-!tea-I Romn!aK. 'Fa el!at I ae'ta "ae o v!-!tI t$r!'t!IGdar a'ta n$ a av$t n!! $n e"et a'$ra l$!. Era membr$ al Com!tet$l$! Central. $I $n t!mG adeven!t anba'ador Dn C!leG Dnd Salvador &llende era Ne"$l )$vern$l$!. CDteva l$n! ma! tDr-!$GCornel!$ Ine'$G m!n!'tr$l de EterneG are a "o't reNed!ntele &d$nIr!! )enerale a 5a!$n!lor;n!teG a DntDln!tFo e amba'adoarea S!rley emle BlakG are "Iea arte d!n deleHa!a noa'trI la$na d!ntre 'e'!$n!le &d$nIr!! )enerale. El a !nv!tatFo 'I v!-!te-e Romn!aG $nde "$'e'e "oarte

  o$larI Dna!nte de rI-bo!. Ba'ov a ven!tG d!n no$G la amba'adI N! $' o Dntrebare deFa dret$l

  ro'tea'I3 J@rea$ 'I Nt!$ e "ae o!laFatr!I amer!anI la B$$reNt!K. Se are I el avea!mre'!aG I dom!na!a 'ov!et!I Dn Romn!a #areG de "atG n$ e!'ta% eraG r!n ae'te v!-!teGDnIlatI.

  Reorter3 E'te "oarteG "oarte !$datI aea'tI l!'I de tat N! de DneleHere. Era! la o't a ataNat $robleme de ol!t!I eternI DntrFo arI om$n!'tI $ $n aarat de rere'!$ne etrem de d$r N! $ $n$lt al er'onal!tI!! eaerbat. C$m re$Nea! 'I vI Dndel!n!! 'ar!n!le de 'erv!!$U

  *ay ,. ,at-en3 O mare arte d!n t!m aveam onvorb!r! $ romn!!G atDt $ e! d!n )$vernG Dt N!$ e! are n$ l$ra$ aolo entr$ IG la vremea aeeaG n$ ne !nter-!ea n!men! 'I o "aem. aIeea e a"lam eraG 'a$ n$G adevIratG a'ta e'te o altI roblemI. &m IlItor!t m$ltG N! am d!'$tat $ om$l!me de oamen!. &m vorb!t N! $ er'oane are l$ra$ la alte amba'ade N! am Dnerat 'I "olo'e'

  !n"orma!!le e are le ob!neam.Reorter3 Ce !ntere'e avea Ca'a &lbIU

  *ay ,. ,at-en3 VIrI Dndo!alI I a'!nHton$l eraG Dn 'e!alG !ntere'at de rela!!le b!lateraled!ntre Romn!a N! 'ov!et!!G N! de $m an$me le ereea$ aeNt!a d!n $rmI. Care era at!t$d!neaHr$$l$! a"lat la ond$erea Ir!!G e l$r$r! merHea$ b!ne N! are merHea$ rI$G b$nI'tarea HeneralI a

  oor$l$!G e rol avea &rmataG Dt de !mortant era rol$l Se$r!tI!!U C$m o d$ea$ Iran!!G Dnomara!e $ b$$reNten!!U S!t$a!a m!nor!tI!lor HermanI N! maH!arI d!n Romn!a N! $m erare-olvatI. C$m era$ trata! m!ner!!U =n aea er!oadIG Cea$Ne'$ on'!dera I va ob!ne o ma! mare!n"l$enI e lan eternG daI va Dmb$nItI! rela!!le $ Na$l ran$l$!. oammad Re-a ?alav! era$n r!eten al S;& N! al 'tatelor d!n ve't$l E$roe!. Cam a'tea era$ l$r$r!le are ne !ntere'a$G

  re$m N! m!NIr!le "orelor m!l!tareG Hrad$l de art!!are a Romn!e! la oera!$n!le N! manevreleratat$l$! de la @arNov!a et.

  Reorter3 &! leat d!n Romn!a Dn an$l 1971G n$F! aNaU

  *ay ,. ,at-en3 a. #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L :t!r! ;n 'er!al d!n e Dn e ma! al!tant !loma! amer!an! DnRomn!a #17%

  *tiri

  U& s!rial di& -! & -! mai +al+ita&t Di+loma,iam!ri-a&i & Rom/&ia (9H)

  0tt+1www.iartri-olorul.rou&4s!rial4di&4-!4-!4mai4+al+ita&t4di+lomati4am!ri-a&i4roma&ia49H

  tiri- 28 August 2014

  &rt$r . Lew!'

  &taNat$l $lt$ral al &mba'ade! S;& la B$$reNt!

  #1969F1972%

  &mba'ador$l Lew!' 'Fa nI'$t la 5ew ork N! a$rmat artmo$t ColleHeG d!n 'tat$l 5ew

  +/

  http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-17/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-17/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-17/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-17/http://www.ziartricolorul.ro/category/stiri/
 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  36/63

  (am'!re. =n 1968G a !ntrat Dn 'erv!!$l etern al &Hen!e! de n"orma!! a Statelor ;n!te #;S&% N!a l$rat la B$$reNt!G L$'aka N! &d!' &bbebaG !ar d!n 198+ DnI Dn 1986 a "o't amba'ador$l S;& DnS!erra Leone. &e't !nterv!$ a "o't real!-at Dn 1989.

  Reorter3 &! "o't ataNat $lt$ral la B$$reNt! Dn er!oada 1969F72. Ce re'on'ab!l!tI! a! av$taoloU

  &rt$r . Lew!'3 CDnd am aM$n' la B$$reNt! vorbeam de't$l de b!ne l!mba romnI. &m rel$at!med!at roHram$l V$llbr!Ht de '!mb$r! Dn domen!$l Ed$a!e!. ?r!ntre r!mele l$r$r! e are leFam ob'ervatG a "o't aela I "oarte m$l! 't$den! romn! era$ mar! !$b!tor! de Ma--G aNa I am "I$te"ort$r! deo'eb!teG entr$ a ad$e Dn Romn!a DntIre! de Ma-- amer!an!. =n $rmItor!! tre! an! m!Fam "I$t o adevIratI Dndeletn!!re d!n a orHan!-a t$rnee $ Ma--man! amer!an! Dn E$roa de @e't N!ao! Dn E'tG !nl$'!v Dn Romn!a. =n aea vremeG Romn!a 'e de'!dea Itre O!dentG I$taoort$n!tI! entr$ aFN! !nten'!"!a rela!!le omer!ale $ &$'$l N! dorea 'I 'e debara'e-e de aeaere'!e $'I e 'eama e! Dn tre$tG de JHrDnar al E$roe!K. Reven!ndG !deea $ Ma--$l a "o'taetatI de a$tor!tI!G !ar daI n$ 'e omora$ d$I ael Hen de m$-!I. =n E$roa de E't e at$n!era alt"elG entr$ a!$n! $lt$raleG de or!e HenG treb$!a 'I a! deFa "ae $ !n't!t$!! ale Stat$l$!. &mm$n!t m$lt $ aele !n't!t$!!G am ad$' aolo d!"er!te Hr$$r! $lt$raleG n$ n$ma! de Ma-- 'a$m$-!aleG dar N! de teatr$ et.G &mer!a a deven!t m$lt ma! b!ne $no'$tI de o$la!eG Dndeo'eb!de t!neret. e alt"elG am l$rat m$lt t!m $ 't$den!! d!n l$b$r!le $n!ver'!tare N! ae't "at a "o't

  o'!b!lG entr$ I romn!! $rmIrea$ $ adevIrat 'IFN! '!mbe or!entIr!le.

  Reorter3 E'te "oarte !ntere'ant e '$ne!G entr$ I a'tI-!G Dn 1989G ond$erea Romn!e! e'te$na Jd$rIK. atIG de! IG Dn an!! X60 N! X70G Romn!a rere-enta 'erana E$roe! de E't N! merHea Dnd!re!a Dn are evol$a'e N! $Ho'lav!a. C$m a! l$rat $ a$tor!tI!le loale la aea vremeG a$ooeratG a$ Ir$t !ntere'ate de o"ertele dv.U

  &rt$r . Lew!'3 Cea$Ne'$ a ven!t la $tere Dn 196/ N! e at$n! 'Fa re-$t I va "! mareleel!beratorG marele Jde'!-Itor de dr$m$r!K Itre O!dent. N! DntrFadevIr a "o'tG d!n $nt de vedereeonom!G dar d!n $nt de vedere 'o!al N! $lt$ral Romn!a a ont!n$at 'I a!bI $n$l d!n ele ma!rere'!ve '!'teme !nterne d!ntre toate Ir!le e'tFe$roene N!G er'onalG n$ red I aea'tI '!t$a!e 'Fa'!mbat vreodatI. &t$n! Dnd am aM$n' N! e$ la B$$reNt!G Dn 1969G aea'tI 'tare de l$r$r! deveneatot ma! ev!dentI N! ma! b!ne $noa'$tI. ?robab!l IG e at$n!G am r!v!t l$r$r!le $ rea m$ltI'eranI N! $ ma! $!n real!'mG dar treb$!e 'I '$nem IG la 1970G 'erana de '!mbare a "o't

  re-entI la amer!an! n$ n$ma! Dn r!v!na Romn!e!G dar N! Dn e r!veNte DntreH$l blo 'ov!et!.

  Reorter3 Credea!G Dn ae! an!G I roHram$l $lt$ral era $n !n'tr$ment b$nG are aM$ta 'I 'erod$I '!mbareaU

  &rt$r . Lew!'3 C$ '!H$ranIG entr$ IG deN! a$tor!tI!le om$n!'te 'e'!-a$ !mat$l $tern! al$lt$r!! N! mod!"!Ir!le e are leFar "! $t$t rod$eG ele a$ erm!'G Dn ont!n$areG '!mb$r!le

  $lt$rale. &m "o't martor la momente Dnd ae'te '!mb$r! leFa$ Dn'I!mDntat e a$tor!tI!. !Fad$ am!nte de $n Hr$ den$m!t JBloodG Sweat and ear'KG are aroae I a rod$' o rI'oalIGaroae I a$ "o't da! a"arI d!n arIG Dmre$nI $ m!ne. )r$$l a vr$t 'IFN! Dntrer$I 'etaoleleDn Romn!a d!n r!!na rer!mIr!! de Itre a$tor!tI! a t!ner!lor a"la! la onert$l lor. =n r!m$l rDndGHr$$l 'e n$mIra r!ntre ele ma! b$ne d!n l$me la moment$l re'et!vG Dnta$ de're $n "el del!bertate de are 'e b$$ra t!neret$l d!n O!dentG b!neDnele' N! el d!n Statele ;n!teG m$-!a lorre"leta ael d!nam!'m v!tal are ad$ea &mer!!! '!mbIr! ro"$nde. !ner!! d!n E$roa de E't$noNtea$ Dte eva d!n m$-!a lor de la o't$l de rad!o J@oea &mer!!!K. EnHle-a era l!mba

  re"eratI a E$roe! e't!eG entr$ I era l!mba Nt!!ne! N! a tenoloH!e!. =n ae! an!G aoloG l$meaDne$'e 'I Nt!e I enHle-a eraG de a'emenea N! l!mba "!nanelorG a eonom!e!G !ar tot ma! m$l! t!ner!e'tFe$roen! Dne$'erI 'I o Dnvee N! 'I o $noa'I. 5$Fm! ad$ am!nte de t!tl$l $nor an$me

  DnteeG dar ele era$ etrem de o$lare N! t!ner!! dorea$ 'I le a'$lte. !Fam!nte' I e! a$ deven!tatDt de HIlIH!oN!G I a$tor!tI!le 'Fa$ $rat e 'enI N! a$ Dnerat 'I orea'I rere-enta!a. )r$$lm$-!al a re"$-atG ao! orHan!-ator!! onert$l$! a$ or!t $rent$l eletr!G aNa I n$ 'e ma! a$-ean!m!. ot$N!G e! n$ 'Fa$ or!t d!n Dntat N! at$n! vreo 1/.000F20.000 de t!ner! 'Fa$ r!d!atG a$ r$t

  +6

 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  37/63

  'a$nele N! a$ Dne$t 'I ar!ndI "o$r!. Eram aolo N! mFam Dntrebat e am HreN!tG !ar Hr$$l a l$atotIrDrea 'IFN! !ntrer$I onertele Dn Romn!a. &m 'tat de vorbI $ e! N! !Fam onv!n' 'I ont!n$et$rne$lG daI H$vern$l n$ va ma! !nterven!. &m vorb!tG ao!G $ !n't!t$!a $lt$ralI re'on'ab!lI N!am I-$t de aord a ambele Ir! 'I o la'e ma! $NorG N! t$rne$l a ont!n$at. Fam "I$t 'I r!eaIIG daI el ar "! "o't Dntrer$tG a'ta ar "! oml!at rela!!le d!ntre Statele ;n!te N! Romn!aG Dntr$DtGla $rma $rme!G Hr$$l ven!'e la !nv!ta!a H$vern$l$! romn. &o!G ten'!$n!le a$ "o't el!m!nate N!t$rne$l 'Fa Dne!at $ b!ne. )r$$l a leat la @arNov!a N!G robab!lG a deven!t roblema altora.

  Reorter3 Ce !n'tr$!$n! a! r!m!t de la a'!nHtonU

  &rt$r . Lew!'3 ! 'Fa$ tran'm!' $rmItoarele3 TSI n$ $mva 'I 'a! '!t$a!a d!n mD!n!. E'teroblema ta N! 'I nFo 'a! d!n mD!n!KG atDt. &mba'ador$l eeker a "o't !ml!at n$ma! olateralG mFa lI'at 'IFm! "a me'er!a N!G Dn "!nalG am re-olvat Dmre$nI '!t$a!a. #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L tonew' !loma! amer!an! Dn Romn!a #18%

  tonew'

  Di+loma,i am!ri-a&i & Rom/&ia (9G)tt3www.-!artr!olor$l.rod!lomat!Famer!an!Froman!aF18topnews- 29 August 2014

  U& s!rial di& -! & -! mai +al+ita&t

  Di+loma,i am!ri-a&i & Rom/&ia (9G)

  Leonard eeker #1%

  &mba'ador al S;& Dn Romn!a

  #1969F197+%

  &mba'ador$l eeker a $rmat ret$l la;n!ver'!tatea (arvardG d$I rI-bo! a l$rat

  entr$ '$rt t!m la m!n!'terele re-orer!e! N! *$'t!!e!G !ar Dn 1946 a tre$t la eartament$l de Stat.&e't !nterv!$ a "o't real!-at Dn 1989.

  Reorter3 SI vorb!m de're Romn!a. &! "o't amba'ador aolo d!n 1969G de la Dne$t$r!leadm!n!'tra!e! 5!onG DnI Dn 197+. &ea'ta a "o't o er!oadI Dn are Romn!a a deven!t o arI!mortantI entr$ ol!t!a eternI a Statelor ;n!teG dator!tIG Dn r!m$l rDndG "at$l$! I a re"$-at 'I

  art!!e la !nvadarea Ceo'lova!e!. Re$ta!a e! de rebelI a Dne$t at$n!G oate !ar $!n ma!Dna!nteG N! a deven!t "oarte man!"e'tI. & "o'tG de a'emeneaG er!oada Dnd reNed!ntele 5!on a!nl$'Fo e l!'ta "oarte re'trDn'I a Ir!lor e are leFa v!-!tat DntrF$n t$rne$ Dn M$r$l l$m!!. &! $tea

  vorb! de're 'eranele N! aNtetIr!le e are S;& N! leFa$ $' Dn e r!veNte Romn!aG Dn ae! an!G Dn'e!al Dn l$m!na $r'$l$! a$tor!tar e are aea arI lFa $rmat $lter!or Nt!m $ to!! IG Dn an!! X80G!maH!nea Romn!e! Dn l$me a deven!t $na neHat!vI.

  Leonard eeker3 =n 1969G Statele ;n!te a$ Dne$t 'I man!"e'te $n !ntere' deo'eb!t "aI deRomn!a d!n r!!na a"!rmIr!! !ndeendene! 'ale "aI de ;n!$nea Sov!et!I N! a re'!nHer!! o-!!e!de eHemon a o'ove!. ?r!n ae't !ntere'G totodatIG Statele ;n!te a$ Dnerat 'I o"ere ae'te! Ir! oan$m!tI rote!e Dmotr!va $ne! o'!b!le DnerIr! de !nvadare a e! de Itre 'ov!et!!G aNa $m 'FaDntDmlat $ Ceo'lova!a Dn 1968. 5o! am $rmIr!t 'I Dn$raMIm !ndeendena d!n artea Ir!lor e'tFe$roeneG e Dt era o'!b!l[ e'te adevIrat I ae'te man!"e'tIr! ol!t!e d!n artea lor era$ de't$l del!m!tate. e a'emeneaG r!n delara!! N! a!$n! ol!t!e am dor!tG reetG 'I aordIm Romn!e! atDta

  rote!eG e Dt 'e $tea. &e'tea 'DntG red e$G ele do$I mot!ve e'en!ale are ar el!a !ntere'$lS;& "aI de Romn!a Dn ae! an!. & e!'tatG totodatIG N! o bIn$!alI I Romn!a ar $tea "! !nta $ne!m!NIr! d!n artea 'ov!et!!lorG Dn Hen$l ele! d!n Ceo'lova!a. &ea'tI '$'!!$ne a Dne$t 'Id!'arI ab!a r!n 1971. =n 1969G H$vern$l amer!an n$FN! "Iea n!! $n "el de !l$-!! Dn e r!veNte

  +7

  http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/diplomati-americani-romania-18/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/http://www.ziartricolorul.ro/diplomati-americani-romania-18/http://www.ziartricolorul.ro/category/topnews/
 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  38/63

  arater$l adm!n!'tra!e! !nterne d!n Romn!a. =n t!m e ont!n$a 'I d$I o ol!t!I eternI relat!v!ndeendentIG N! a "I$tFo $ m$lt $raMG deN! 'ov!et!!! N!Fa$ man!"e'tat $bl! nem$l$m!r!le lorG'!t$a!a !nternI era al!"!atI dret $n reH!m de ore'!$ne 'tal!n!'tI. Cel ma! b$n l$r$ are 'e $tea'$neG la aea vremeG de're reH!m$l !ntern d!n Romn!aG era aela I ee$!!le Dneta'erI. ot$N!Gd!-!dena n$ era erm!'IG n$ e!'ta l!bertate ol!t!IG dar el $!n romn!! n$ ma! era$ el!m!na!"!-! entr$ o!n!! d!-!denteG $m 'Fa DntDmlat !med!at d$I rI-bo! N! Dn an!! /0. arG daI te $!! la!'tor!a romnea'I de la Dne$t$l an!lor X70 N! DnI a-!G ve! "!G de'!H$rG de-amIH!tG entr$ I ve!

  vedea o !'tor!e neHat!vIG d!n $nt$l no'tr$ de vedere. &m 'erat IG o datI $ !ndeendena Dnol!t!a eternIG va ven! N! o l!beral!-are !nternIG n$ !med!atG dar d$I o er!oadI. =n an!! 1968F1970H$vern$l a erm!' eva IlItor!! Dn 'trI!nItateG dar ao! ae'tea a$ Dnetat entr$ IG $r N! '!ml$Gm$l! romn! n$ 'e ma! Dntorea$.

  Reorter3 &N "ae N! e$ $n omentar!$ 'a$ do$IG entr$ IG Dn aea er!oadIG am "o't adM$nt$lamba'ador$l$! eeker la B$$reNt!. !n!'tr$l de Eterne m!Fa '$' o datI IG Dn t!m$l !nva-!e! d!nCeo'lova!aG 'ov!et!!! a$ ad$' n$meroa'e tr$e la "ront!era $ Romn!aG !nl$'!v $n n$mIr marede $n!tI! bl!ndateG are 'tItea$ tot t!m$l $ motoarele ambalate N! "Iea$ $n -Homot a'$r-!tor N!a'ta entr$ a $ne o re'!$ne '!oloH!I !n'$ortab!lI e romn!. &eNt!aG de'!H$rG 'e temea$G m!Farelatat m!n!'tr$lG dar era$ otIrD! 'I 'e o$nI !nva-!e!. =n aele momenteG a el!at elG B$$reNt!!a$ Dnele' I n$ 'e ot "ae do$I l$r$r! deodatI3 N! 'I l!beral!-e-e Dn !nter!orG N! 'I a!bI o ol!t!IeternI !ndeendentI. SFa ma! Dnele' I Romn!a treb$!e 'I vorbea'I doar $ o '!nH$rI voeG n$$m 'Fa DntDmlat la ?raHaG $nde $n!! membr! a! Com!tet$l$! Central al ?art!d$l$! Com$n!'tCeo'lova !Fa$ !nv!tat e 'ov!et!! N! e e!lal! 'I !ntre Dn arIG r!n $rmare Cea$Ne'$ a "o'tde'emnat 'I "!e aea voeG !ar Cea$Ne'$ avea o!$nea 'a "I$tI o ol!t!I eternI ma!!ndeendentIG N! n$ o l!beral!-are !nternI. O datI $ '$rHerea t!m$l$!G el a "olo'!t onentrarea

  $ter!! Dn mD!n!le 'ale entr$ aF! red$e la tIere e membr!! Com!tet$l$! Central N! n$ a$ "o't$!n! are 'e HDndea$ N! la ma! m$lte l!bertI! !nterneG !ar a'ta a d$' la $n adevIrat $lt aler'onal!tI!!G d$I o vreme Cea$Ne'$ a "o'tG a 'I '$nem aNaG Tor$tK de ror!a 'a $tereab'ol$tI.

  Leonard eeker3 &men!narea 'ov!et!I la adre'a Romn!e! a "o't "oarte realI vreo + an! d$I

  1968G aroae tot t!m$l a$ !r$lat -von$r! de la @!ena I 'ov!et!!! vor Dntrer!nde a!$n! m!l!tareDmotr!va Romn!e!G ele 'e aml!"!a$ or! de Dte or! 'e orHan!-a$ manevre ale ?at$l$! de la@arNov!a. e ob!e!G 'e an$na I manevrele vor avea lo Dn B$lHar!a N! I tr$ele 'ov!et!e vortraver'a Romn!a DntrFaolo N! I n$ vor ma! lea aa'I. Se are I ae'te -von$r! N! amen!nIr! a$Dnetat la '"DrN!t$l l$! 'etembr!e 1971G Dnd BreMnev !Fa "I$t o v!-!tI l$! !to. Cred I l!der$l!$Ho'lav !Fa "I$t $n mare 'andal l$! BreMnev 'Fo la'e ma! moale $ TromovareaK aNaFn$m!te!Totr!ne BreMnevK #a '$veran!tI!! l!m!tate a Ir!lor 'o!al!'te N! a dret$l$! ;n!$n!! Sov!et!e de a!nterven! m!l!tar or!$nde Dn E$roa de E'tG n. red.%. Or!$mG d$I aea'tI v!-!tI ;n!$nea Sov!et!I arelaat re'!$nea 'a '!oloH!I a'$ra Romn!e!. #@a $rma%

  A!ar$l RCOLOR;L &lte Nt!r! !loma! amer!an! Dn Romn!a #19%

  &lte t!r!

  Di+loma,i am!ri-a&i & Rom/&ia (9:)

  U& s!rial di& -! & -! mai +al+ita&t Di+loma,i am!ri-a&i &Rom/&ia (9:)

  tt3www.-!artr!olor$l.ro$nF'er!alFd!nFeFeFma!Fal!tantFd!lomat!Famer!an!Froman!aF19

  &lte Nt!r!F 1 Setember 2014

  Leonard eeker #2%

  +8

  http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-19/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/http://www.ziartricolorul.ro/un-serial-din-ce-ce-mai-palpitant-diplomati-americani-romania-19/http://www.ziartricolorul.ro/category/alte-stiri/
 • 8/11/2019 Diplomai Americani n Romnia

  39/63

  &mba'ador al S;& Dn Romn!a#1969F197+%

  Z Leonard eeker3 =n e r!veNte mot!v$l entr$ are )$vern$l RomnG N! Cea$Ne'$ Dn moddeo'eb!tG a$ d$' o ol!t!I !nternI "oarte a$toratIG robab!l a "o't ae'ta3 I l!der!! 'Fa$ Dndo!t Iromn!! ar $tea DneleHe demora!a. =m! am!nte' IG o datIG lFam Dntrebat e r!m$lFm!n!'tr$a$rerG d!retG de e n$ 'e doreNte 'I 'e ree-e ma! m$lte !n't!t$!! demorat!e Dn Romn!a. a$rerera o er'oanI "oarte ed$atI N! "oarte !ntel!HentIG !ar rI'$n'$l 'I$G "orm$lat $ m$ltI r$denIG a"o't IG l$! er'onalG D! era teamI I romn!!G $r N! '!ml$G n$ era$ reHIt!! N! al!"!a! 'I a!bI deFa"ae $ !n't!t$!! ma! demorat!e. $I eva vremeG el Dn'$N! a Dnerat 'I !ntrod$I de-bater! realeDn at!v!tatea ar!! &d$nIr! 5a!onaleG are 'e Dntr$nea reH$lat N! avea 'ar!naG "IrI omentar!!G de a

  $ne Ntam!la e mI'$r!le ro$'e de H$vern. OdatIG a$rer a !'at el Dn'$N! o de-batere adevIratIe marH!nea $ne! mI'$r! ro$'e de $n m!n!'tr$ al 'I$G a aranMat a membr! a! &5 'I $nIDntrebIr! N! !ar 'I ad$I amendamente la ro$nerea re'et!vI. Ob!Nn$!am 'I mI d$ la 'e'!$n!le&d$nIr!! N! am "o't de "aI Dnd 'Fa DntDmlat e relate-. :! 'Fa DntDmlat I a !eN!t o adevIratIde-ord!neG Dnd 'Fa$ !ntrod$' amendamenteleG membr!! ad$nIr!! $r N! '!ml$G n$ a$ Nt!$t e 'I ma!"aIG n$ DneleHea$ e 'e DntDmlI. =ntrF$n "!nalG reNed!ntele &d$nIr!!G :te"an @o!teG mDn!o' N!ner!eDnd e rol $rma 'I a!bI elG 'Fa Dntor' d!'erat Itre a$rer N! lFa Dntrebat3 TCe "aema$mUK. ar e't!a a'ta a "o't Dn"rDnHerea !de!! l$! a$rerG entr$ I el a "o't nevo!t 'I re!a&d$nareaG 'I rI'$ndI la ro$ner!le "I$te entr$ '!mbIr!G 'I '$nI ad$nIr!! e 'I "aI $amendamentele. =n on'e!nIG membr!! ad$nIr!! a$ Dne$t 'I "aI eat e le '$'e'e a$rer. Se

  $tea !t! e !$l l$! I era de-amIH!t N! I are!er!le 'ale neHat!veG anter!oareG de're n!vel$l de'o"!'t!are ol!t!I a omatr!o!lor 'I!G "$'e'erI doved!te de "ate.

  Z Reorter3 Cred IG la $n moment datG a$rer a "o't de aord $ Cea$Ne'$ Dn r!v!na ol!t!!!!nterneG a arobat de-voltarea eonom!I "oratIG a !n$t !ar N! $n d!'$r' 'eret Dn ae't 'en'Gd!'$r' n!!odatI aIr$t Dn re'IG darG ao!G Dn eFl r!veNteG l$r$r!le 'Fa$ '!mbat relat!v ra!d.

  Z Leonard eeker3 aG aNa e'te. a$rer era $n om etrem de deNtet N! n$ era de aord !ar $toate ele '$'e de Cea$Ne'$G Dn $lt!m!! 'I! an! o"!!al! !ar a vorb!t de n!Nte neDneleHer!G dar

  n!!odatI n$ a "I$t d!n ele o d!'$tI adevIratI.Z Reorter3 Se DntDmlI 'I $noaNte! detal!! ma! deo'eb!te de're v!-!ta l$! 5!onG d!n 1969G 'a$

  ea de rI'$n' a l$! Cea$Ne'$ Dn &mer!aU

  Z Leonard eeker3 5$ eram la B$$reNt! Dnd 5!on a "o't aoloG dar am ven!t la a'!nHton Dn1970G $ oa-!a v!