Click here to load reader

Dijaspora bošnjačka [broj 36, 15.4.2007]

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dijaspora bošnjačka [broj 36, 15.4.2007]

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 36, 15.4.2007]

  1/31

  BOSN

  IAN

  MEDIAGROUP

  BOSN

  IAN

  MEDIAGROUP

  [email protected]cka.com

  15. april 2007. Broj 36g Godina IVg Bosnian American Independent Newspaperg Published by: BOSNIAN MEDIA GROUPg i

  H

  M

  j n a :

  A $

  S

  1 , 5

  0

  B i

  1

  E U

  1 , 5

  0

  C

  e

  U

  K

  bo sn j a c k a b o s n j a c k a lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine Haris Silajdi

  MOJ POLITIKICILJ JE UKIDANJEREPUBLIKE SRPSKE!

  Nakon to su definitivno propali pregovori oreformi Policije u BiH

  POLITIARI U

  BIH ODBACILI

  EVROPSKI PUTIntervju: Suzana Pargan, predsjednica Saveza mladih BiH, koji djeluje u vedskoj, samo zaBonjaku dijasporu analizira stanje mladih Bosanaca i Hercegovaca u svijetu, te najavljuje

  formiranje Svjetskog Saveza mladih BiH u Dijaspori

  MLADI U DIJASPORIIMAJU VANU ULOGU

  U KREIRANJUBUDUNOSTI BIH

  Islamska zajednica Srbije odrala Objediniteljski sabor

  Muftija Muftija Zukorli

  Meihata

  U ikagu tri stotine ena organizovalohumanitarnu akciju

  ena, temeljsvake zajednice

  Humanost Bonjaka

  Veliki koncert

  u Des Moinesu

  Intervju:Mary Sherhart, zaljubljenicau bosanskohercegovaku

  autohtonu pjesmu

  Sevdah

  jemojivot

  Okupljanja graana iz BiH

  OsnovanNauni

  klub BiHu Holandiji

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 36, 15.4.2007]

  2/31

  www.worldtravelstl.com

  5629 Gravois AveSt. Louis, MO 63116

  Phone: 314-351-9355

  Fax: 314-353-2966

  E-mail: [email protected]

  PUTUJTE

  SIGURNO - NA VRIJEME - BEZ BRIGE

  SA MANJE PRESJEDANJA

  SA AVIONIMA NAJBOLJIH AVIONSKIH KOMPANIJA

  UZ GARANTOVANO NAJPOVOLJNIJE CIJENE

  World Travel and ToursWorld Travel and Tours

  Mi smo jedina putnika agencija u St. Louisu koja izdaje avionske karte odmah pri uplati, jersamo mi imamo sklopljene ugovore direktno sa avionskim kompanijama.

  Ako elite jeftinu, brzu i efikasnu uslugu obratite se nama, bilo da se radi o avionskim kartama

  ili odmorima kao to su Mexico, Hawaii, Bahamas...

  bosnjackabosnjacka2

  Dozvolite da budemo Va glas!

  314-621-6321

  Povrede na poslu Socijalno Saobraajne nesreetetne hemikalije

  NOVA LOKACIJA NA SOUTH COUNTY

  32 Fox Vally Center

  Arnold, MO 63010

  Kancelarija otvorena

  samo za zakazane termine

  *Izbor advokataje bitnaodluka i nebi trebala biti baziranasamona reklami

  Sanja Bakalbai

  www.brownandcrouppen.com

  Pogreke doktora

  15. april 2007

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 36, 15.4.2007]

  3/31

  bosnjackabosnjacka3Uvodnik

  American Independent NewspaperSt.Louis, Missouri

  Published by:Bosnian Media Group

  Editors:Murat Muratovi (USA)Mehmed Pargan (BiH)

  Design:Tarik Ibrahimovi

  Writers:Tarik Bilalbegovi, Emir Rami, Bajram Muli, Murat Alibai

  (USA), Hariz Halilovi (Australia), Elma Geca, Hazim Kari, EnaOsmanovi, Nermina Hamzi, Aldina Jaarevi, Mehmed

  edovi, Hazim Brki, Sabit Hrusti, Lejla Sofi, Amela Isanovi,Mirzet Hamzi, Sabina Mirojevi, Elvira Jaranovi, Azra Heljo,

  Hajro Smaji, Sulejman Kobajica

  www.bosnianmediagroup.comwww.dijasporabosnjacka.come-mail: [email protected]

  Redakcija zadrava pravo objavljivanja svih priloga prispjelih naadresu bez nadoknade ako to nije ranije utvreno ugovorom.Rukopisi i fotografije se ne vraaju. Svako lino miljenje nije i

  stav Redakcije.

  DIJASPORA bonjaka, list Bonjaka u iseljenitvu, izlazi jednom mjeseno.

  Cijena: USA $ 1,5, BiH 1 KM, Europe 1,5 , Croatia 10 kn.Pretplata se dogovara u direktnon kontaktu sa Redakcijom.

  Office in Bosnia and HerzegovinaDIJASPORA bonjaka

  Pozorina 4, Ars klub Arlekin 1. sprat75 000 Tuzla035-277-692

  Office in U.S.A.DIJASPORA bonjaka

  P.O. Box 2636St.Louis, MO 631161-341-494-6512

  bosnjackabosnjacka

  15. april2007Pie: Mehmed Pargan

  Pred zakljuenje ovoga broja Bonjake ekonomskom planu, posebice teritorijalnom, nije u petnaestak godina. Takoer sa nivoa SSDBiHDijaspore delegacija Bonjaka Sjeverne Amerike, stanju ureivati odnose sa tzv. tercijarnom povedena je aktivnost registriranja svih Bosanaca i koju su inili Emir Rami, predsjednik Kongresa skupinom, koja je u iseljenitvu. Primarno, ovih Hercegovaca koji ive u Dijaspori i BiH osjeajuBonjaka SA, prvi imam bonjake zajednice na godina pokuavaju se urediti odnosi unutar naroda, svojom Domovinom.ovom kontinentu dr. Senad ef. Agi i voa drutva sekundarno unutar zemlje, dok je Dijaspora na Naravno, na sjevernoamerikom kontinentuOdgovor na genocid, Mujko Erovi, boravili su u margini. Status marginalizirane skupine krajem sljedeega mjeseca bit e odrani noviBosni i Hercegovini. Domai mediji prenijeli su obezbjeuje joj injenica da je bosansko, odnosno Susreti Bonjaka i Kongres Bonjaka SA. Bonjakainformaciju kako su se susreli sa niz vanih linosti iz bonjako stanovnitvo ekonomski osigurano i da zajednica se na ovom kontinentu u proteklih petbonjakog establimenta, otvarajui t ime sezonu ne treba intervencija Drave u tom smislu. A godina dobro organizirala, iako ova organizacija imaaktivne Dijaspore. Naalost, injenica da svi funkcije BiH de fakto se svode na to, dok je mnotvo svojih nedostataka. Na planu lobiranjaaktivisti bosanske i bonjake zajednice u svijetu, drutvena nadgradnja, tek sporadian, incidentan i mnogo je vie uraeno, nego u samom uvezivanjuposlove u raznim organizacijama obavljaju neureen sistem u kojem Drava ne sudjeluje niih organizacija i njihovom jaanju. Stratekivolonterski, reducira mogunost djelovanja ovih strateki. Stoga je nemogue oekivati da e biti bilo projekti jo uvijek se teko pokreu i provode, iakoorganizacija i pojedinaca do te mjere da samo veliki ta promijenjeno za due vrijeme, a ako bi se u ni jedna pojedinano pokrenuta akcija nije bilanapor, koji nije motiviran dakle materijalnom ovom trenu i formiralo Ministarstvo za dijasporu, neuspjena. Naprotiv, pokazalo se da snaga postoji.koriu, moe stvoriti kvaltetu rada i povezivanja. ono bi uvelo iseljenike iz BiH u fazu prolaska kroz Predstojei Susreti moda bi trebali imati upravoDolazak u BiH, kako bi se sa odgovornima u Matici, teke nacionalne lomove interesnog povezivanja, ovu orijentaciju: razvijanje strategije djelovanja i za poslove Dijaspore, usaglasili pravci djelovanja, kroz koje je prolazila i sama Drava, nikada ne povezivanja sa SSDBiH, kako bi se zajednikimrealizirali projekti itd, mogue je samo u vrijeme izaavi iz tih problema. snagama djelovalo u interesu Dijaspore i Matice.godinjih odmora. Stoga je i jasno zato ustvari I ta nam onda preostaje? Ako nee brdo Nedavno je u Dijaspori pokrenuta inicijativaBonjaka i openito Bosanska dijaspora, djeluje Muhamedu, eto Muhameda brdu! Prema ovoj pod motom izvozimo domae. Ovaj segmentaktivno samo tokom ljeta. Pokuaji da se ozbiljniji narodnoj, predstavnici bh Dijaspore, ve izali iz povezivanja sa Maticom, trebao bi biti izazovan zaposlovi urade tokom drugih godinjih doba zapadaju perioda u kojem su se ljutili, razoaravali i oekivali bosanskohercegovake poduzetnike. Na brojnimpo pravilu u krize, svode se na pojedinane istupe i poteze Matice, krenuli su pokuaje novoga izborima povodili smo se trivijalnim i neodgovornimteko je za oekivati da oni mogu imati svoga povezivanja. Prologa mjeseca u vedskoj, odran tvrdnjama da na glas nee nita promijeniti. I ondaozbiljnijeg efekta. je skup sa kojega se jasno poruilo da Dijaspora eli svi trpimo izabranike koje nismo eljeli, a nismo

  Tako se ponovno vraamo na pitanje preuzeti svoju sudbinu u svoje ruke. Svjetski Savez htjeli sami da biramo. Ukoliko nam se i naosnivanja Ministarstva za dijasporu. Kada smo tano Dijaspore BiH, ma koliko imao manjkavosti, ekonomskom planu ponovi ovaj luksuz i uvjerenje prije tri godine odluili pokrenuti mjesenik pokuao je stvoriti nove relacije izmeu Evrope i da jedan na dolar i li euro nee nita promijeniti u Bonjaka Dijaspora, koji bi okupio grupu autora u Australije, te zasnovati jake organizacije na niem BiH i Dijaspori, to e biti jo jedan na poraz.Americi, Evropi, ali i u Bosni i Hercegovini, a sa nivou. vedska je izabrana, jer upravo u ovoj zemlji Konano, moramo shvatiti, da biti Bosanac ne znai druge strane konstruktivnu politiku, kulturnu i djeluje jaka organizacija bosanske Dijaspore. samo patiti zbog Bosne i najeiti se kada se ona

  vjersku snagu u Dijaspori, imali smo elju da nae Dogovoreno je da se ve za nekoliko mjeseci pristupi pomene, popiti kitru piva kad udari nostalgija ili djelovanje isposluje upravo institucionalizirani formiranju omladinske organizacije na svjetskom nositi majcu na kojoj pie BH Fanaticos. To je mnogopristup Matice prema Dijaspori i obrnuto. O tome nivou, koja bi okupljala mlade, prvenstveno suptilnije, odgovornije i zahtjevnije pitanje. Ko zna,smo pisali. Meu prvima smo pozivali da se to desi, studente iz BiH. Okupljanje mlade bosanske pameti moda budunost BiH zavisi upravo od naegaali naravno, ilo je teko. Zemlja koja nema ureene oko ideje patriotizma, moda je najvanija aktivnost angamana. Pa bujrum, iskoristimo makar ovo ljeto,unutranje relacije na nacionalnom, vjerskom i koja je voena u bosanskoj Dijaspori u posljednjih tu sezonu aktivnosti nae Dijaspore.

  Kad udari nostalgija

  AKTIVNA DIJASPORAKonano, moramo shvatiti, da biti Bosanac ne znai samo patiti zbog Bosne i najeiti se kada se ona pomene,popiti kitru piva kad udari nostalgija ili nositi majcu na kojoj pie BH Fana

Search related