Click here to load reader

Dijaspora bošnjačka [broj 45, 15.1.2008]

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dijaspora bošnjačka [broj 45, 15.1.2008]

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 45, 15.1.2008]

  1/31

  bosnjacka BOSNIAN

  MEDIAGROUP

  BOSNIAN

  MEDIAGROUP

  [email protected]cka.com

  15. januar 2008. Broj 45 g Godina Vg Bosnian American Independent Newspaperg Published by: BOSNIAN MEDIA GROUP g Cien

  US

  $1

  ,

  H1

  KM

  50

  j

  a:

  Ai

  Canada

  50Bi

  EU

  1,

  bosnjacka

  BH HRVATI ELE SVOJENTITET I TELEVIZIJU

  "ARMIN" NAJBOLJIU PALM SPRINGSU

  PLAENAJMANJE UREGIONU

  HERCEGOVINA 2008.

  GODINE DOBIJA PRVEKILOMETRE AUTOPUTA

  Nizak standard ivota u BiH

  Film festival u Americi

  Bosni i Hercegovini odobren novikredit za izgradnju autoputa

  UBISTVABONJAKA UPOLJANI

  Predstavnici hrvatskih stranaka u Mostaru dogovorili aktivnosti na reorganizaciji Bosne i Hercegovine

  U MARTU POTPISIVANJESPORAZUMA O PRIDRUIVANJU EU

  Evropske integracije

  Bosanski Hrvat optuen zaratne zloine uhapen u SAD-u

  Intervju: Arif Haliti, knjievnik, nastavnik

  Bosanske kole u intervjuu za Bonjakudijasporu analizira poziciju Bonjaka

  BONJACI KOSOVAUVAJU NACIJU,KULTURU I JEZIK

  EDIN DEKONAJBOLJI IGRA

  BUNDESLIGE

  Izbor njemakog Internet portala "Sportal.de"

  U ovom broju Bonjakadijaspora donosi bilten KBSA Sluaj TRIFUNOVI

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 45, 15.1.2008]

  2/31

  www.worldtravelstl.com

  5629 Gravois AveSt. Louis, MO 63116

  Phone: 314-351-9355Fax: 314-353-2966

  E-mail: [email protected]

  PUTUJTE

  SIGURNO - NA VRIJEME - BEZ BRIGE

  SA MANJE PRESJEDANJASA AVIONIMA NAJBOLJIH AVIONSKIH KOMPANIJA

  UZ GARANTOVANO NAJPOVOLJNIJE CIJENE

  World Travel and ToursWorld Travel and Tours

  Mi smo jedina putnika agencija u St. Louisu koja izdaje avionske karte odmah pri uplati, jersamo mi imamo sklopljene ugovore direktno sa avionskim kompanijama.

  Ako elite jeftinu, brzu i efikasnu uslugu obratite se nama, bilo da se radi o avionskim kartamaili odmorima kao to su Mexico, Hawaii, Bahamas...

  bosnjackabosnjacka2 15. januar 2008.

  McMAHON

  PONTIAC - GMC

  3295 S Kingshighway

  St. Louis, MO 63139

  LATIF KALISales Representative

  314-659-6543

  FINANSIRAMO VAU KUPOVINU

  2 GODINE ILI 100000 MILJAPOWERTRAIN WARRANTY 2007 Pontiac G 6 2002 Ford Mustang GT 2001 Pontiac Sunfier

  2004 Toyota H ighlander 2003 Dodge Grand Caravan 2004 Nissan Pathfinder

  2001 Honda Civic 2005 Dodge Grand Caravan

  $13987$15900$14487

  $4995$14995 $12387

  $14700$11900$14981

  $7385 $16500

  2005 Nissan Xterra 2005 Nissan Altima 2006 Toyota Corola

  ONLY !$15300

  2006 Hyndai Sonata

 • 7/31/2019 Dijaspora bonjaka [broj 45, 15.1.2008]

  3/31

  bosnjackabosnjacka3Uvodnik

  UREDNICI:Murat MuratoviMehmed Pargan

  DIZAJN:

  Tarik Ibrahimovi

  KOLUMNA:Mirzet Hamzi

  HOROSKOP:Sabina Mirojevi

  FOTOGRAFIJA:Ahmet Bajri Blicko, Safet Devli

  SPORT:Lejla Berberovi - Hadimustafi

  NOVINARI - DOPISNICI - SARADNICI:Bosna i Hercegovina: Mehmed Pargan,

  Mirsad Sinanovi, Salih Brki, HazimKari, Nedim Berberovi, Mehmededovi, Hazim Brki, Sabit Hrusti,Amela Isanovi, Elma Geca, MuhamedBerbi;Hrvatska: Nurdin Hasanbegovi;USA: Azra Heljo, Hajro Smaji, BajramMuli, Murat Alibai, Murat Muratovi;Canada: Emir Rami, Mustafa Kutri,Sulejman Kobajica;Australija: Hariz

  Halilovi; Francuska: Denana Mujadi;vedska: Majana Paragan; Njemaka:

  Amela Osmanovi;

  www.bosnianmediagroup.comwww.dijasporabosnjacka.come-mail: [email protected]

  Redakcija zadrava pravo objavljivanjasvih priloga prispjelih na adresu beznadoknade ako to nije ranije utvrenougovorom. Rukopisi i fotografije se nevraaju. Svako lino miljenje nije i stav

  Redakcije.

  DIJASPORA bonjaka, list Bonjaka uiseljenitvu,

  izlazi jednom mjeseno.

  Cijena: USA i Canada $ 1,5, BiH 1 KM,Europe 1,5 , Croatia 10 kn.

  Pretplata se dogovara u direktnomkontaktu sa Redakcijom.

  Office in Bosnia and HerzegovinaDIJASPORA bonjaka

  BMG Bosanska medijska grupaPozorina 4, Ars klub Arlekin 1. sprat

  75 000 Tuzla035-277-692www.bmg.ba

  Office in U.S.A.DIJASPORA bonjaka

  P.O. Box 2636St.Louis, MO 631161-314-494-6512

  bosnjackabosnjacka

  15. januar 2008.

  Psiholoko rastereenje koje je graanima proizvoaaplastenika u BiH, investiraju 2-3 hiljadeBosne i Hercegovine nedavno donijelo parafiranje dolara i kupe plastenik, a novi vlasnik u toj cijeni

  Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju sa dobije i edukaciju i plasman svojih proizvoda. JedanEvropskom unijom potisnulo je u drugi plan sve plastenih od stotinu kvadrata, koji kota kako smofaktore nestabilnosti i krize koja nauzemljutrese u naveli, mjeseno moe donijeti od 200 do 500 posljednjih godinu dana. Juri Republike Srpske dolara. Po principu naui me da slovim ribu, nemojprema svojoj jakoj autonomnosti i eljenoj mi je svaki dan dati, pokuali smo dati idejeneovisnosti, jake veze sa Srbijom, koja ekonomski Bosancima i Hercegovcima da i na drugi nainintenzivno kolonizira ovaj dio BiH, te povezanost po investiraju mali novac u BiH, jer smo bili svjesni daprincipu spojenih posuda sa problemom Kosova, ne mogu svi raditi u plastenicima. Meutim, naakoja permanentno prijeti graanskim ratom, samo ideja je propala, jer niko valjda nije shvatio da tajsu neki od kljunih osobenosti trenutka u kojem plastenik ili neka maina njegovom roaku moepolitiki i openito ivot Bosne i Hercegovine donijeti novac. Ili je moda bilo straha odpokuava biti organiziran. Parafiranje Sporazuma u investiranja dvije tri hiljade dolara u dugoronotakvim okolnostima, tenajava da eon biti potpisan isplativposao.u martu ili najkasnije u septembru ove godine, Ovaj primjer govori o odnosu Bosanaca izapravo su iznueni potezi evropske administracije Hercegovaca u Dijaspori prema budunosti svojekoja nije sposobna na drugi nain tretirati trusno zemlje. Bez obzira da li se budunost planirala kaopodruje Balkana, markirajui kljune probleme i povratak u BiH il i pak ostanak u zemlji gdje serjeavajui ih dugorono. zasnovao ivot, pravila biznisa poznaju samo profit.

  D a b i p ak b osanskoher cegova ko esto se zapitam kako Slovenci, Hrvati, Srbi,pribliavanje Evropskoj uniji bilo i zaista uvjerljivo, Nijemci, pa ak i Amerikanci imaju interesa da

  evropske i svjetske institucije u posljednjim investiraju u BiH, uzimajui krupne novce, a da tosedmicama poduzele su konkretne korake ka nemaju nai ljudi. A uspjenih imamo na svimkreditiranju i pomaganju razvoja zemlje, tako da je meridijanima i paralelama. I on da, kada ulazimo uodobrena nova trana kredita za izgradnju Koridora tu nau, jedinu, gizdavu, prkosnu od sna, Bosnu i Vc, koji ide od Save do Mora, najavljeno je Hercegovinu, da u njoj provedemo trideset danainvestiranje skoro milijardu maraka u brzu cestu od odmora, zgraavamose,molimoBogada setoprijeTuzle, preko Brkog, do Oraja, a b it e vratimo, saalijevajui sve one kojisu prinuenida u rekonstruirani jo brojni putevi. Pokrenute su toj i takvoj zemlji ive. aktivnosti na razvoju poljoprivrede, proizvodnja bi Cementare koje mogu pokriti potrebetrebala konano dobiti podrku i zatitu, a od 1. stanovnitva dvije do tri teritorije kao BiH kupili sujanuara liberaliziran je i vizni reim, tako da je naim stranci i za godinu digli cijene za duplo. Srbija jegraanima mnogo lake putovati po svijetu. Mali kupila telekom Republike Srpske i to nisu uinili korakkoji je napravljen premaEvropi imakonkretne ratom osvojili su novcem. Mljekare, banke,rezultatei to je ustvari opravdanje silnih stremljenja osiguranja sve je otilo u tue ruke i sada imamoprobosanskih snaga da se ova zemlja to prije najskuplje kredite, najveu nesigurnost, najvie prikljui Evropskoj Uniji. mlijeka u prahu u mlijeku koje pijemo... SveMeutim, izuzev silne elje da ulaskom u Evropu kupujemo iz inozemstva tonui u sve dublju krizu. Aizbjegnemo unutarnje blokade koje nacionalni mogli smoi sami investirati.korpusi stvaraju kako bi od njih ovisio i u njihovu Dok sjedimo u svojim toplim domovimakorist iao razvoj i napredak zemlje, mi sami nismo zadovoljavajui dnevnu potrebu zazrakom hranom ipoduzeli ozbiljnije korake da stabilnost BiH uinimo komforom, Bosna i Hercegovina sve dublje upada uizvjesnom. ak i probosanski orijentirani politiari u tue kande, postajui ekonomska, kulturna i naoj zemlji akteri su velikihaferau kojima je ispred politika kolonija. Jo uvijek nije kasno. esi e us vega l ini i t renutan i i nteres . Bosansk i naredne tri godine investirati u BiH milijarduintelektualci glas ne podiu osim na uzici koju dre maraka. Austrijanci pola milijarde. Nijemci ko znanacionalistike oligarhije i poteu po potrebi, koliko. A milion Bonjaka u inozemstvu, kojima ponaravno dnevne politike i usmjeravanja vode na pravilu deset hiljada dolara nije nedostina svota,njihov mlin. Studenti i openito mladi i sami su u ako bi shvatili obavezom i spasom budunosti svojetorovima nacionalnog predznaka vjerujui da u djece investiranje u svoju Domovinu, mogli bi svojunjimamogu i samona taj nainostvariti budunost, zemlju napraviti Luksemburgom. Meutim,istovremeno izbjegavajui sueljenje sa injenicom komunikacija sa Dravom skoro ne postoji.da je BiH zemlja tri konsitutivna naroda koji imaju Nesigurnost ljudi u Dijaspori i udaljenost odista prava na ovu zemlju. Biznismeni u BiH, ali i u problema BiH odgaa svaku elju za pravljenjemDijaspori jo uvijek nisu vidjeli svoju zemlju kao koraka. Loe ureeno trite kapitala i poslovniinstituciju koja e zati

Search related