Click here to load reader

Diabetik Hastalarda Non- diabetik Glomerüler Hastalarda Non-diabetik Glomerüler Böbrek Hastalığı Prof. Dr. ültekin üleymanlar Akdeniz Üniversitesi ıp akültesi Nefroloji

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Diabetik Hastalarda Non- diabetik Glomerüler Hastalarda Non-diabetik Glomerüler...

Diabetik Hastalarda Non-

diabetik Glomerler Bbrek Hastal

Prof. Dr. Gltekin Sleymanlar Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi

Nefroloji BD, Antalya

51. Ulusal Diabet Kongresi

22-26 Nisan 2015

Sungate Rixos Hotel, Beldibi Antalya

In order to be a competent nephrologist,

one has to be a knowlegeable diabetologist

Eli Friedman

Dnyada Diyabet Skl

Zimmet P, Nature 414(6865):782-7, 2001

14.2

17.5

%23

15.6

22.5

%44

26.5

32.9

%24

84.5

132.3

%57

1.0

1.3

%33

9.4

14.1

%50

DNYADA

2000: 151 milyon

2010: 221 milyon

%46

2011; 366 milyon (IDF )

347 milyon (DS)

0

50

100

150

200

250

300

1995 2000 2010 2025

Dnyada Diyabet Skl

King H, Diabetes Care 1998;21(9):1414-31

Mily

on

135 151

221

300 % 122

Trkiyede Diabet Skl Y

zde

TURDEP-I: Satman I, et al. Diabetes Care 2002;25:1551-6

TURDEP-II

Kronik Bbrek Hastal-TR (Cinse, yaa, yerleim yerine ve blgelere gre KBH skl)

Sleymanlar G. et al. NDT, 2011;26(6):1862-71

15.7

32.7

12.7

20.1

31.335.2

0

10

20

30

40

50

KBH HT DM OBEZTE MSEND. SGARA

Trkiyede KBH ve Komorbid Hastalklar

%

Sleymanlar G. et al. NDT, 2011;26(6):1862-71

Diabet Skl * Cins ve Ya Gruplarna Gre

n: 1142

(* :Alk Kan ekeri, >126 mg/dl)

HR % 95 CI P

Ya (yl) 1.02 1.01-1.03

13793

118 123154

186249

188 197223 236

139 138

324

396432 446

491

578

740 756

819853

809 816870

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

nsidens Prevelans

pmp

(Milyon nfus bana;pmp)

Trkiye de SDBH

(RRT Gerektiren) Skl

Trk Nefroloji dernei Kayt Sistemi Verileri

RRT Gerektiren SDBH nda

Primer Etyoloji %

Trk Nefroloji Dernei Bbrek Kayt Sistemi Verileri

AKD (AKI) & KBH (KDIGO-2012)

Kronik Bbrek Hastal Tanm

ay veya daha uzun sren BBREK HASARI (GFH azalmas olsun veya olmasn)

VE / VEYA

ay veya daha uzun sren GFH AZALMASI (

KI 2011;80:17-28

KBH & Klinik Sonular

GFH Evreleri GFH(ml/dk/1.73 m2) Tanmlar

G1 90 Normal veya yksek

G2 60-89 Hafif azalm

G3a 45-59 Hafif / orta derecede azalm

G3b 30-44 Orta / ciddi derecede azalm

G4 15-29 Ciddi derecede azalm

G5

KBH & Risk Tabakalamas

J Am Soc Nephrol 24: 302308, 2013

Mikrovaskler Komplikasyonlar

Nefropati

Retinopati

Nropati

Makrovaskler Komplikasyonlar

Koroner arter hastal

Periferik arter hastal

Serebrovaskler hastalk

Diyabetin Kronik Komplikasyonlar

Diabetik nefropati (DN)

Non-diabetik glomerler hastalklar

Nefroskleroz

skemik nefropati (Aterosklerotik RAS, ateroembolik bbrek hast.)

Akut bbrek hasar (radyokontrast madde, nefrotoksik ajan, kardiyak sorunlara bal)

drar yolu infeksiyonlar (+papilla nekrozu)

Sistopati (detrsitor parezisi) ve obstrktif ropati

Diabetik Hastalardaki Bbrek Sorunlar

Sklk: ~%20-40

Tan: Persistan albminri (>300 mg/gn),

GFH nda yava ilerleyen azalma,

HT nun sklkla elik ettii,

KV morbidite ve mortalitesi yksek olan bir

klinik sendromdur

Diabetik Nefropati (DN)

Diabetologia. 1998;41:745-759

Kidney Int. 2001;60(5):2041-2055.

DN; Histopatoloji Bulgular

Glomerler Class I: GBM da kalnlama

Class II: Hafif mesangial ekspansiyon

Class III: Ar mesangial ekspansiyon

Class IV: Nodler skleroz (KimmelstielWilson lezyonu)

Class V: leri diabetik glomeruloskleroz

Vaskler Arterioloskleroz, hyalin

Ateroskleroz

Tubuler /Armani-Ebstein lezyonu

J. Am. Soc. Nephrol. 21, 556563 (2010)

GBM Kalnlamas

(Class 1: K; >395 nm, E; >430 nm)

DN de Glomerllerdeki Yapsal Deiiklikler (Ik Mikroskopisinde)

Tip 1 DM ta Arteriolar Hiyalinozis

Diabetik Nefropati Geliimini Etkileyen Risk Faktrleri

Modifiye edilebilen Modifiye edilemeyen

Hipertansiyon; sistemik / glomerler

Ya

Albuminri / Proteinri Cinsiyet

Kontrol d hiperglisemi

(Hb A1C >%7) Irk / etnik

Dislipidemi Genetik yatknlk

Obezite

Sigara

Anemi

Diyet (protein alm)

Tip 1 Diabetin Doal Seyri (Klinik Evreleri)

EVRE- I: Renal hiperperfzyon-hiperfiltrasyon- hipertrofi dnemi; tan konulduunda balar

EVRE-II: Sessiz dnem (2-5 yl sonra); GBM kalnlama ve mesangial matrikste art

EVRE-III: Mikroalbminri (Incipient nefropati) (5-10 yl)

EVRE-IV: Makroalbuminri (Klinik nefropati) dnemi (10-20)

EVRE-V: Bbrek yetmezlii dnemi (>20 yl)

Yllar -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

350

300

250

200

150

100

50

nsulin Dzeyi

nsulin Direnci

Beta-hcre Yetersizlii

250

200

150

100

50

0

Re

lati

f

beta

-h

cre

fon

ksiy

on

u (

%)

Alk Glukozu

Postprandiyal Glukoz

Glu

ko

z

(mg

/dl)

TANI

Klinik

Bulgular

Makrovaskler Deiiklikler

Obezite IGT Diyabet Kontrolsz hiperglisemi

Mikrovaskler Deiiklikler

Type 2 Diabetes BASICS. Minneapolis, MN: International Diabetes Center; 2000.

Tip 2 Diyabetin Doal Seyri

Tip 2 Diyabetin Seyri

0 2 5 10 20 30 Diyabet

balangc

Sessiz nefropati (Erken) Aikar nefropati (Ge; ileri)

KBda ykselme Hipertansiyon

Mikroalbuminri Proteinri

Glomerler hiperfiltrasyon

Renal progresyon

(GFHda tedrici azalma)

SDBH

Yl

Kardiyovaskler hastalk

M

O

R

T

A

L

T

E

Diabetik Hastalarda Kmlatif Proteinri ve Bbrek Yetmezlii Gelime Riskleri

Nephrol Dial Transplant. 1989;4:859-863.

Proteinri & SDBH riski

SDBH risk 13 kat

SDBH risk 47,2 kat

J Am Soc Nephrol 20: 10691077, 2009

Albuminri /GFHda azalma & SDBH riski

GFH, ml/dk

45-60 30-44 15-29

Risk art

6.7 18.8 65.7

Albuminri + GFH< 60 ml/dk

Risk art 570 kat

N=69598, 10.5 yl J Am Soc Nephrol 20: 10691077, 2009

Diabetik Hastada Bbrek Hastal: Tan /Ayrc Tan

Klinik deerlendirme: KB lm (uygun manon, beyaz nlk HT, ortostatik deerlendirme,

nokturnal HT vs)

Gzdibi incelemesi-Oftalmolojik deerlendirme

Kardiyovaskler deerlendirme

GFH lm / tayini: SCr nin temelli formller

drar analizi: Proteinri /albuminri varl, derecesi

drar sedimenti

Grntleme yntemleri: USG, Duplex Doppler USG, MR /CT angiografi, Eko, Koroner angio)

Serolojik testler: (ANA, Anti-dsDNA, ANCA, C3-C4 vs)

Bbrek biyopsisi: Ik M, IFM, EM

Hastalk sresi >5-10 yl Persistan albminri

Mikroalbuminri (30-299 mg/gn) (>5 yl) Makroalbuminri (>300 mg/gn) (>10yl)

Yava ilerleyen GFH azalmas HT varl (Tip 2 > Tip 1) Retinopati: Tip 1; %100, Tip 2;%50-60 drar sedimenti inaktiftir, mikroskobik hematri bulunabilir,

makroskopik hematri yoktur, eritrosit silendiri yoktur USG de, Bb normal veya byktr ou olguda tan iin BBx gerekmez

Diabetik Nefropati (DN) (Klinik Tan)

Non-proteinrik Diabetik Nefropati

DN nin klasik klinik paradigmas normoalbuminriden proteinriye oradan da bbrek yetmezliine giden bir yol izler

DN nin klasik klinik paradigmas BF azalmas olan her diabetik hastada grlmeyebilir

DN nin bir alt grubunda proteinri ya yoktur ya da minimaldir

Olas mekanizmalar:

RAS ni bloke eden ilalarn kullanm

Tam gerilemeyen AKI ataklar

Genetik predizpozisyon

Dier non-diabetik bbrek hastalklar

Diabetes Care 2007;30(8):20349

JAMA 2003;289(24):32737

Cardiorenal Med 2012;2(1):110

Non-diabetik Bbrek Hastalklar

Be yldan ksa yks olan Tip 1 DM olgularnda proteinri gelimesi

Mikroalbuminri aamasndan gemeden masif proteinri gelimesi

Albuminri yokluunda bbrek fonksiyon bozukluu

Akut ve/veya hzl gelien bbrek fonksiyon bozukluu

Makroskopik hematri varl

Aktif idrar sedimenti ve hcresel silendirlerin bulunmas

Tip 1 diabetiklerde retinopati veya nropatinin bulunmamas. Ancak Tip 2 diabetiklerde bu iliki o kadar kuvvetli deildir

Dier sistemik hastalklara (SLE, MM vs) ilikin belirti ve bul

Search related