Despre Marea Neagra

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Despre Marea Neagra

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  1/27

   

  8 ÎNTREBĂRI DESPRE 

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  2/27

   

  1) Numiţi ţara care nu are ieşire

  la Marea Neagră:

  - TURI!" #E$R#I! " UR!IN!

  " REPUB%I! M$%D$&!- BU%#!RI! - R$M'NI! 

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  3/27

   

  X

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  4/27

   

  Mai (ncearcă 

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  5/27

   

  *) În ce an ţările c+,-iere au ,emna- .Planul S-ra-egic /e !cţiune 0en-ru

  Reaili-area şi Pr+-ecţia Mării Negre2 3

    ! 4 1586   B 4 1557

     4 155   D 4 *777

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  6/27

   

  Ziua de 31 Octombrie a fost desemnată ca „Ziua Internaţională a Mării Negre” 

   în anul 1! c"nd toate cele ! ţări ri#erane au semnat  $lanul %trategic de &cţiune 'entru Marea Neagră(

  X

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  7/27

   

  Mai (ncearcă 

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  8/27

   

  9) Preciaţi + in,ulă /in Marea Neagră 

  ! 4 In,ula Sacalinul Mare B 4 In,ula $/e,,a

   4 In,ula ;erci

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  9/27

   

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  10/27

   

  !i /re0-ul la (ncă + (ncercare  

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  11/27

   

  ura- e,-e >+rma- (n a/?ncurile mării

  /e+arece:

     4 e,-e /i+l@a- /in ,u,-ra-ului /e r+ci    4 e,-e 0r+/u, /e ac-erii ,ul>ur+a,e

   4 eAi,-ă /e0+i-e ,umer,e

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  12/27

   

  %'eciali)tii rom"ni susţin că* în a'ro+imati# 3, de ani* #iaţa subac#atică #a dis'ărea

  com'let din Marea Neagră* din caua.idrogenului sulfurat /0%2* un ga solubil în a'ă )i 'rodus 'ermanent de o s'ecie de

  bacterii(

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  13/27

   

  TE"!I #RĂBIT  

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  14/27

   

  ) e ,0ecie marină e,-e 0r+-eCa-ă  (n !c@a-+riul li-+ral marin

  &ama &ece 4 * Mai 3

    4 me/uele   4 /el>inii

    4 căluţii /e mare   4 ,-elele /e mare

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  15/27

   

  unt protejaţi !!!

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  16/27

   

   &i dre'tul la încă o încercare 

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  17/27

   

  ) Briele marine ,un-

  @?n-uri l+cale care a-iua

  ! " /in,0re mare ,0re u,ca-

  B " /in,0re u,ca- ,0re mare

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  18/27

   

  4e răcoresc #ara c"nd stai la 'la5ă

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  19/27

   

  TE"!I #RĂBIT   Noa'tea bat dins're uscat s're

  mare

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  20/27

   

  6) Numiţi /+uă lagune marine

  ! " R!FIMG SIN$EG SIUT#=I$% B " TE=IR#=I$%G M!N#!%I!

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  21/27

   

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  22/27

   

  TE"!I #RĂBIT  Ră,0un, c+rec-: R!FIMG SIN$E 

  4670I890IO:* M&N9&:I& sunt limane marine

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  23/27

   

  8) ?-e ,0ecii /e /el>ini -răie,c (n Marea Neagră 3

  ! 4  B 4 <

   4 9

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  24/27

   

  Te"ai grăi-  

  Mai (ncearcă  

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  25/27

   

  H$!RTE BINE 

   &cestea sunt;

  -0+rcul /e mare /$.ocaena '.ocaena de cca 1*< m2=

  -/el>inul c+mun />el'.inus del'.is2* de cca  m*cu bot alungit si turtit

  -/el>inul cu +- gr+, /4ursio's truncatus2*a5ung"nd la o lungime de 3 m2(

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  26/27

   

   În caul (n care gă,iţi /el>ini eşuaţi : 

  ?  În-+-/eauna (ncercaţi ,ă 0ă,-raţi 0ielea animalului rece şi ume/ă !c+0eriţi animalul cu 0ă-uri ume/e

  ? Dacă animalul e,-e (n a0e 0uţin a/?nciG ,ă0aţi (n Curul lui 0en-ru ca a0a ,ă"l aCu-e ,ă"şi ,u0+r-e 0r+0ria greu-a-e

    ? E@i-aţi ca a0a ,ă"i in-re (n nări şi im0lici- (n 0lăm?ni   ?  ău-aţi ime/ia- un eA0er- care ,ă @ă aCu-e !ce,-a @a ş-i

  0reci, ce mă,uri ,ă ia  

 • 8/18/2019 Despre Marea Neagra

  27/27

  IUBII  JI 

  PR$TEK!I 

  M!RE! NE!#RĂ