of 9 /9
Marea Marea Neagra Neagra

marea neagra protejare

Embed Size (px)

Text of marea neagra protejare

Page 1: marea neagra protejare

Marea NeagraMarea Neagra

Page 2: marea neagra protejare

Marea Neagra este o mare continentala situata intre Europa sud-Marea Neagra este o mare continentala situata intre Europa sud-estica si Asia mica care scalda tarmurile Romaniei pe o lungime de estica si Asia mica care scalda tarmurile Romaniei pe o lungime de 245 km, Ucrainei,Turciei si Bulgariei. Prin sistemul de stramtori 245 km, Ucrainei,Turciei si Bulgariei. Prin sistemul de stramtori Bosfor-Marea Marmara-Dardanele comunica cu Marea Mediterana, Bosfor-Marea Marmara-Dardanele comunica cu Marea Mediterana, iar prin stramtoarea Kerci cu Marea de Azov - mare care reprezinta iar prin stramtoarea Kerci cu Marea de Azov - mare care reprezinta de fapt o anexa a Marii Negre. Are in linii mari forma ovala si de fapt o anexa a Marii Negre. Are in linii mari forma ovala si tarmuri putin crestate (cu exceptia peninsulei Crimeea), iar in tarmuri putin crestate (cu exceptia peninsulei Crimeea), iar in partea de nord-vest are numeroase limanuri. Platforma continentala partea de nord-vest are numeroase limanuri. Platforma continentala este foarte extinsa, mai ales in nord-vest, apoi adancimile cresc, este foarte extinsa, mai ales in nord-vest, apoi adancimile cresc, ajungand in regiunea central-sudica la 2.425 m.ajungand in regiunea central-sudica la 2.425 m.

Page 3: marea neagra protejare

„„Marea Neagră a devenit cea mai poluată mare din Marea Neagră a devenit cea mai poluată mare din lume şi urmează să fie victima unei morţi lume şi urmează să fie victima unei morţi chinuitoare.“chinuitoare.“PPe parcursul ultimilor 30 de ani, Marea e parcursul ultimilor 30 de ani, Marea Neagră „a devenit un canal colector pentru jumătate Neagră „a devenit un canal colector pentru jumătate din Europa — un loc de depozitare a unor cantităţi din Europa — un loc de depozitare a unor cantităţi uriaşe de compuşi fosforoşi, mercur, DDT, petrol şi uriaşe de compuşi fosforoşi, mercur, DDT, petrol şi alte deşeuri otrăvitoare provenite de la cele 160 de alte deşeuri otrăvitoare provenite de la cele 160 de milioane de persoane care locuiesc pe ţărmul ei“. milioane de persoane care locuiesc pe ţărmul ei“. Poluarea a dus la apariția unor simptome alarmante. Poluarea a dus la apariția unor simptome alarmante. Din cele 26 de specii de Din cele 26 de specii de peşti pe care pescarii le-au pe care pescarii le-au prins odinioară în Marea Neagră prin anii ’60 au mai prins odinioară în Marea Neagră prin anii ’60 au mai rămas doar 5 specii. Populaţia de delfini rămas doar 5 specii. Populaţia de delfini (mamifere) din din această mare, cândva puternică şi sănătoasă, care această mare, cândva puternică şi sănătoasă, care număra 1 000 000 de exemplare, a scăzut fulgerător la număra 1 000 000 de exemplare, a scăzut fulgerător la 200 000. Mulţi dintre delfinii care au mai rămas sunt 200 000. Mulţi dintre delfinii care au mai rămas sunt infectaţi cu pestă porcină din cauza multor crescătorii infectaţi cu pestă porcină din cauza multor crescătorii de porci care îşi deversează apele de canalizare în de porci care îşi deversează apele de canalizare în mare. mare.

Page 4: marea neagra protejare
Page 5: marea neagra protejare

In Marea Neagra traiesc circa 1.500 de In Marea Neagra traiesc circa 1.500 de specii de animale, in special specii de animale, in special nevertebrate, pesti (dintre care au mare nevertebrate, pesti (dintre care au mare importanta economica scrumbiile, importanta economica scrumbiile, palamida, hamsiile, stavrizii si in palamida, hamsiile, stavrizii si in special sturionii, cu specii care exista special sturionii, cu specii care exista numai in Marea Caspica, in Marea numai in Marea Caspica, in Marea Neagra si in mai mica masura, in Marea Neagra si in mai mica masura, in Marea Mediterana: morunul, nisetrul si Mediterana: morunul, nisetrul si pastruga), delfini si chair cateva foci in pastruga), delfini si chair cateva foci in regiunea Capului Caliacra (Bulgaria). regiunea Capului Caliacra (Bulgaria).

Page 6: marea neagra protejare

•Din cauza Din cauza poluaarii se poluaarii se ajunge la…ajunge la…

Page 7: marea neagra protejare
Page 8: marea neagra protejare

Noi trebuie sa nu Noi trebuie sa nu poluam Marea Neagra poluam Marea Neagra pentru ca ea sa poata pentru ca ea sa poata mentine in viata mii mentine in viata mii

de alte specii pe care de alte specii pe care specialistii inca nu le-specialistii inca nu le-

au descoperit…au descoperit…

Page 9: marea neagra protejare

• Proiect realizat de Podovei Petru clasa a 8-a B