Click here to load reader

Datorn i skolan

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

en undersökning bland elever på en en-till-en skola

Text of Datorn i skolan

 • datorn i skolan

  en underskning

  bland elever p en

  en-till-en skola

 • ""

  A

  A

  t

  t

  t

  t

  p

  p

  l

  l

  a

  a

  n

  n

  l

  l

  s

  s

  t

  t

  s

  s

  l

  l

  n

  n

  g

  g

  a

  a

  u

  u

  t

  t

  d

  d

  a

  a

  t

  t

  o

  o

  r

  r

  e

  e

  r

  r

  i

  i

  k

  k

  l

  l

  a

  a

  s

  s

  s

  s

  e

  e

  r

  r

  n

  n

  a

  a

  r

  r

  n

  n

  s

  s

  t

  t

  a

  a

  n

  n

  d

  d

  e

  e

  t

  t

  s

  s

  t

  t

  r

  r

  s

  s

  t

  t

  a

  a

  s

  s

  v

  v

  e

  e

  k

  k

  e

  e

  t

  t

  m

  m

  o

  o

  t

  t

  e

  e

  l

  l

  e

  e

  v

  v

  e

  e

  r

  r

  n

  n

  a

  a

  .

  .

  "

  "

  M

  M

  a

  a

  r

  r

  t

  t

  i

  i

  n

  n

  T

  T

  a

  a

  l

  l

  l

  l

  v

  v

  i

  i

  d

  d

  ,

  ,

  2

  2

  0

  0

  1

  1

  2

  2

 • innehll

  ledaren 4

  hur ska jag bra mig t? 7

  tjuvtittaren 8

  diskussion och analys 10

  avslutande funderningar 12

  litteratur 14

 • Under min tid i skolans vrld harmycket frndrats. Bland annat hardet kommit in en helt ny komponenti klassrummen, datorn. D jag fr 21r sedan brjade frsta klass fannsdet inte ens en dator p den skolan.Idag finns det mer eller mindre endator i varje klassrum och i en delskolor har man till och med tagit detnnu lngre och utrustat varje elevmed en egen dator i s kallade entillen projekt.

  Det r en ny tid och en delvis nysorts pedagogik och i den s verkardatorerna ha en vldigt central plats.Datorn har ftt plats i skolan fr attden ska fungera som ett brahjlpmedel och fr att underlttaarbetet bde fr lrare och elever.Det r i alla fall tanken bakom dethela men hur blir det i verkligheten?

  Jag sjlv har alltid varit en sdanperson som har ltt fr att fastna iolika digitala vrldar ssom speleller sociala ntverk. Otaliga timmarhar jag suttit och spelat eller barasurfat runt utan ngot direkt syfteoch tiden har bara runnit ivg. Tidsom jag hgst troligen skulle kunnatgra ngot mycket vrdefullare av.Till exempel plugga infr ett prov,

  arbeta med ngon uppgift, trnaeller umgs med vnner.

  Fr mig sjlv har inte datorn alltidbara varit ett hjlpmedel sledes.Den har ven distraherat mig en heldel. Men skulle jag ha klarat migbttre utan den? Det vet jag faktisktinte. Den har hjlpt mig otroligtmycket ocks. Det r detta somligger till grund fr att jag har valtatt underska det omrde jag harvalt i denna publikation.

  Under min verksamhetsfrlagdaundervisningsperiod p Lundellskaskolan i Uppsala s har jagunderskt hur eleverna uppfattardatorerna. Frgan jag stllt mig sjlvr hur eleverna ser p datorerna.Blir datorerna ett hjlpmedel frdem eller distraherar det dem merafrn att gra sitt arbete i skolan?

  David Erikssonlrarstudent

  ledaren

  ledaren

  4

 • hur ska jag bra mig t?

  Fr att underska hur elevernauppfattar att datorerna r med helatiden i klassrummet som en stndigdel av deras undervisning sbestmde jag mig fr att intervjuangra elever. Jag valde ut ngraelever i olika ldrar och av olika knfr att hra olika typer av eleverssikter. I vrigt var eleverna valdahelt p mf. Sammanlagtintervjuade jag sex elever om hur deuppfattade datorn som en del avderas undervisning.

  Under mina auskultationer passadejag ven p att iaktta och observerahur eleverna anvnde datorerna iverkligheten fr att se med egnagon hur eleverna verkligen anvndedatorerna under lektionerna. Jag varinte sker p att de vgade sga helasanningen till mig s drfr valdejag att ven observera under ettflertal lektionspass. Observationernaskedde hos flera olika lrare ochunder olika lektionspass.

  7

 • eleverna sger sitt

  8

  Under min tid p Lundellskaskolan passade jag p att pratamed sex elever om hur de sgp datorns plats i deras skolgngoch i deras klassrum. Jag hadengra frgor som samtalengrundade sig p och som jagstllde till dem alla. Hr har jagsammanfattat vad eleverna hadefr sikter.

  KKnnnneerr dduu aatttt ddaattoorrnn kkaann

  ddiissttrraahheerraa ddiigg uunnddeerr lleekkttiioonneerrnnaa??

  Av de sex elevernasom jag pratade

  med var det ingensom sa att datorn

  aldrig kunde varadistraherande p

  lektionerna. Detvar inte heller

  ngon av dem somknde att det var

  ett konstant distraktionsmoment

  utan bara vid enstaka tillfllen som

  de kunde knna sig distraherade av

  datorernas nrvaroi klassrummen.

  NNrr rr ddeett dduu bblliirr

  ddiissttrraahheerraadd oocchh aav

  v vvaadd??

  Elevernavar gansk

  a ense omatt det va

  r d

  de tappade koncen

  trationen, var trt

  ta eller

  d undervisninge

  n blevtrkig so

  m det

  fanns enverhng

  ande riskatt fokus

  skulle

  kunna hamna p

  datorn istllet fr

  vad de

  egentligen borde s

  yssla med.

  En tjej irskurs t

  v tyckteatt det ha

  de varit

  svrare att inte lt

  a datorndistraher

  a henne

  i nr hongick frs

  ta ret pgymnasie

  t. D

  var allting nytt m

  ed datorerna och

  hon var

  inte riktigt van

  att ha med dator

  n p

  lektionens d v

  ar detlttare a

  tt bli

  distraherad av den

  under lektionerna.

  "

  "K

  K

  l

  la

  a

  r

  rt

  t

  d

  d

  e

  e

  t

  t

  b

  b

  l

  l i

  i

  r

  r

  e

  e

  t

  tt

  t

  s

  s

  t

  t

  r

  rn

  n

  i

  i

  n

  n

  g

  g

  s

  s

  m

  m

  o

  o

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  t

  t

  i

  i

  b

  b

  l

  la

  a

  n

  n

  d

  d

  m

  m

  e

  e

  n

  n

  d

  d

  k

  k

  a

  a

  n

  n

  s

  s

  k

  k

  e

  e

  d

  d

  e

  e

  t

  t

  i

  i

  n

  n

  t

  te

  e

  b

  b

  e

  e

  r

  ro

  o

  r

  r

  p

  p

  d

  d

  a

  a

  t

  to

  o

  r

  re

  e

  r

  rn

  n

  a

  a

  .

  .

  "

  "

  "

  "

  O

  O

  a

  a

  v

  v

  s

  s

  e

  e

  t

  t

  t

  t o

  o

  m

  m

  m

  m

  a

  a

  n

  n h

  h

  a

  a

  r

  r e

  e

  n

  n d

  d

  a

  a

  t

  t

  o

  o

  r

  r

  e

  e

  l

  l

  l

  l

  e

  e

  r

  r

  i

  i

  n

  n

  t

  t

  e

  e

  s

  s

  s

  s

  k

  k

  u

  u

  l

  l

  l

  l

  e

  e

  m

  m

  a

  a

  n

  n

  h

  h

  i

  i

  t

  t

  t

  t

  a

  a

  p

  p

  n

  n

  g

  g

  o

  o

  t

  t a

  a

  n

  n

  n

  n

  a

  a

  t

  t a

  a

  t

  t

  t

  t s

  s

  y

  y

  s

  s

  s

  s

  e

  e

  l

  l

  s

  s

  t

  t

  t

  t

  a

  a s

  s

  i

  i

  g

  g

  m

  m

  e

  e

  d

  d

  .

  .

  "

  "

 • KKnnnneerr dduu aatttt dduu sskkuullllee hhaa kkllaarraatt

  ddiigg bbttttrree ii sskkoollaann uuttaann aatttt hhaa

  ddaattoorrnn mmeedd pp lleekkttiioonneerrnnaa eelllleerr rr

  bbttttrree aatttt hhaa mmeedd ddeemm??

  Hr var alla eleverna eniga om att

  datorn absolut har hjlptdem i deras

  skolgng! De erknde attdet som sagt

  fanns vissa risker med att ha datorn

  med sig p lektionerna men att

  frdelarna med att ha den med var

  nnu strre.

  VVaadd sseerr dduu ffrr ffrrddeellaarr mmeedd ddaattoorrnn ii

  uunnddeerrvviissnniinnggeenn??

  Att ska information, att anteckna samt ta del

  av

  material var de vanligaste frekommande frdela

  rna

  som nmndes. ven att man ltt kunde kommunice

  ra

  med lrarna och klasskamrater samt alltid visste

  var

  man skulle hitta saker p skolans ntverk d lra

  rna

  hade lagt ut ngot. Om till exempel en lrare hade h

  aft

  en presentation via powerpoint hnde det ofta

  att

  eleverna sedan kundeg in och ladda ne

  r

  powerpointen fr att lsap proven och drfr kun

  de

  koncentrera sig merap att lyssna under

  genomgngarna n att skriva ner allting. De sg

  ven

  frdelar med att man inte behvde hlla reda p

  en

  massa olika papper samtatt det var ett miljvnlig

  are

  alternativ som sparade ppapper d man inte behv

  de

  dela ut allting i pappersform.

  "

  "

  J

  J

  a

  a

  g

  g

  t

  t

  y

  yc

  c

  k

  ke

  er

  r

  d

  de

  et

  t

  r

  r

  f

  f

  r

  r

  u

  uk

  kt

  t

  a

  a

  n

  ns

  s

  v

  v

  r

  r

  t

  t

  b