Click here to load reader

Internationaliseringen i skolan

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Internationella programkontoret

Text of Internationaliseringen i skolan

 • Internationalisering i skolan Om internationellt samarbete och de nya lroplanerna

  fr frskola, grundskola och gymnasieskola

  InternatIonella Programkontoret

 • InternatIonella programkontoret 2

 • 3InternatIonalIserIng I skolan

  Att arbeta med internationalisering kan innebra att ka kunskapen om och frstelsen fr andra lnder och kulturer. Det kan ocks handla om att frdjupa elevernas kunskaper i olika mnen och frgor genom ett internationellt perspektiv. Hur pverkar klimatfrndringarna lnder i olika delar av vrlden? Vad har religioner och livsskdningar fr betydelse i andra nationer? Vilka effekter fr den internationella handeln fr vlfrden i olika vrldsdelar?

  I 2011 rs lroplaner fr frskolan, grundskolan och gymnasie skolan str det: Det svenska samhllets internationalisering och den vxande rrligheten ver nationsgrnserna stller hga krav p mnniskors frmga att leva med och inse de vrden som ligger i en kulturell mngfald. Hr sls fast att skolan har ett ansvar fr att strka elevers och lrares frmga att frst och leva sig in i andra mnniskors villkor och vrderingar.

  ett InternatIonellt PersPektIv

  Enligt de svenska styrdokumenten ska ett etiskt, internationellt och miljperspektiv prgla skolutbildningen. Det har sin grund i ett antal internationella verenskommelser som Sverige har ingtt med bland annat FN, EU och Nordiska ministerrdet. Med dem som utgngspunkt har Sverige beslutat att en internationell och hllbar utveckling ska genomsyra alla politik omrden och att svensk skola och utbildning ska strka kunskapen i internationella frgor.

  vad sger skolans lroPlaner?

  Frskolan, grundskolan och gymnasieskolan har frn och med hsten 2011 nya lroplaner, kursplaner, mnesplaner och examensml. Dr finns terkommande och tydliga skrivningar om att skolan kan, och ska, ta upp det internationella perspektivet:

  InternatIonellt samarbete och de nya lroPlanernaVad innebr internationalisering? Varfr ska skolan arbeta med det och hur

  kan det gras i praktiken? Hr kan du lsa mer om hur internationellt sam

  arbete kan utveckla undervisningen och om internationalisering utifrn 2011

  rs nya lroplaner. Du fr ocks veta mer om de mjligheter Internationella

  programkontoret erbjuder frskolor och skolor fr att fra in Norden, Europa

  och vrlden i klassrummet.

  Det svenska samhllets internationalisering stller hga krav p mnniskors frmga att leva med och frst de vrden som ligger i en kulturell mngfald. Frskolan r en social och kul-turell mtesplats som kan strka denna frmga och frbereda barnen fr ett liv i ett alltmer internationaliserat samhlle. (Lroplan fr frskolan)

  Ett internationellt perspektiv r viktigt fr att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och fr att skapa internationell solidaritet samt frbereda fr ett samhlle med tta kontakter ver kultur- och nationsgrnser. Det internationella perspektivet innebr ocks att utveckla frstelse fr den kultu-rella mngfalden inom landet. (Lroplan fr grundskolan och Lroplan fr de frivilliga skolformerna)

  Skolan ska bidra till att mnniskor fr en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan ocks det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra lnder ska frmjas. (Lroplan fr de frivilliga skolformerna)

  PedagogIska vInster

  Att samarbeta internationellt, till exempel i form av ett projektsamarbete med en skola i ett annat land, r ett stt att mta kraven i lroplaner och kursplaner. Det ger goda mjligheter att arbeta med ett eller flera mnen utifrn ett tematiskt perspektiv och ger ocks ofta pedagogiska vinster. Till exempel i form av en mjlighet att reflektera ver den egna verksamheten och ett kat engagemang fr lrandet frn lrare och elever.

  Dessutom innebr internationellt samarbete insikter i nya utbildningsmiljer och kan, genom erfarenhetsutbyten med lrare och skolledare i andra lnder, utmynna i nya stt att undervisa.

 • InternatIonella programkontoret 4

  Internationella samarbetsprojekt med elev och lrarutbyten, utlands praktik fr elever p yrkesfrberedande gymnasieprogram eller internationell kompetensutveckling fr dig som r lrare och skolledare. Det r bara ngra av de mjligheter som finns fr att ka internationaliseringen inom svensk skola.

  en Integrerad del I undervIsnIngen

  Utgngspunkten fr Internationella programkontorets aktiviteter r att det internationella perspektivet ska utgra en integrerad del i den ordinarie skolundervisningen. Ett internationellt samarbets projekt br anvndas fr att arbeta med frgor som redan finns p agendan i klassrummet och bidra till att eleverna nr mlen i styrdokumenten.

  skolsamarbete och komPetensutvecklIng

  Att samarbeta internationellt med std av Internationella programkontoret kan handla om att ska finansiering frn ngot av vra program fr ett internationellt skolsamarbete eller individuell kompetensutveckling utomlands. Det kan ven innebra att, kostnadsfritt, f kontakt med utlndska skolor och genomfra ett samarbetsprojekt med hjlp av eTwinnings digitala verktyg. Eller om att som lrare och pedagog, p hemmaplan, ka sina kunskaper om globala frgor fr hllbar utveckling genom Den Globala Skolans seminarieverksamhet.

  Hr r ngra av de mjligheter till internationellt samarbete som finns genom Internationella programkontoret:

  InternatIonellt Projektsamarbete

  Ett till tvriga samarbetsprojekt mellan skolor i Sverige och andra lnder i vrlden. Samarbetet kan vara mellan tv eller flera lnder och omfatta elev och lrarutbyte. Fokus i samarbetet ligger p processen och erfarenhetsutbytet mellan de deltagande skolorna. Det finns ven mjlighet att ska std fr att frbereda ett samarbete.Program: Athena, Atlas partnerskap, Comenius partnerskap, Grundtvig partnerskap, Leonardo partnerskap, Nordplus junior.

  utlandsPraktIk fr gymnasIeelever

  Elever p yrkesfrberedande gymnasieprogram har mjlighet att genomfra arbetsplatsfrlagt lrande, APL, utomlands. Det r gymnasieskolan som ansker om bidrag fr att skicka ivg elever p praktik. Beroende p var i vrlden praktiken ger rum finns olika program att ska finansiering ifrn. Program: Atlas praktik, Leonardo praktik och utbyten, Nordplus junior.

  InternatIonella programkontoret std och InspIratIon Internationella programkontorets uppdrag r att frmja utbild-ning och lrande om internationella frgor. Vi erbjuder frskolor, grundskolor och gymnasieskolor, liksom aktrer inom andra delar av svensk utbildning, en rad mjligheter nr det gller att arbeta med ett internationellt perspektiv i undervisningen.

 • 5InternatIonalIserIng I skolan

  fler mjlIgheter:

  etwinning r ett internetbaserat verktyg fr digitalt

  samarbete mellan skolor i Europa. eTwinning riktar sig till

  pedagoger frn frskolan till gymnasiet, som hr kan f

  kontakt med kollegor i andra lnder fr projektsamarbete.

  den globala skolan riktar sig till frskola, skola och

  vuxenutbildning och erbjuder aktiviteter inom omrdet

  lrande om globala frgor fr hllbar utveckling. Den

  Globala Skolan bedriver bland annat en omfattande

  regional seminarieverksamhet och anordnar

  fortbildningskurser i hela Sverige och globala resor till

  olika delar av vrlden.

  euroguidance sweden r ett informationscenter fr

  studie och yrkesvgledare. Som vgledare kan du f

  std i ditt arbete med internationella frgor och ven f

  information om dina egna mjligheter p omrdet.

  vIll du veta mer?

  Mer utfrlig information om de olika verksamheterna

  och programmen, kontaktpersoner, anskningsdatum,

  ansknings blanketter och handledning infr anskan finns

  p vr webbplats, www.programkontoret.se

  Hur kan internationellt samarbete utveckla undervisningen?

  Ls om erfarenheter frn ngra skolor som redan bedriver

  internationella projekt.

  IndIvIduell komPetensutvecklIng fr

  skolPersonal

  Personal inom frskola och skola har mjlighet att delta i kurser och internationella konferenser med kollegor frn andra delar av vrlden. Det gr ocks att ska bidrag fr arbetsskuggning, dr man fljer en europeisk lrarkollega i arbetet och fr skolledare fr kortare studiebesk i Europa. Program: Atlas konferens, Comenius fortbildning, Grundtvig besk och utbyten, Grundtvig fortbildning, Leonardo praktik och utbyten, Nordplus junior, Studiebesk.

  utvecklIngsProjekt och ntverk

  Projekt som har till syfte att tillsammans skapa, genomfra och verfra nyskapande inslag inom utbildningsomrdet. Det kan rra sig om nya kurser, utbildningsprogram, system fr tillgodorkning med mera. Spridningen av resultat r en viktig del av projekten. Program: Comenius multilaterala projekt, Comenius ntverk, Comenius regio partnerskap, Grundtvig multilaterala projekt, Grundtvig ntverk, Leonardo multilaterala projekt, Leonardo ntverk, Leonardo vidare-utvecklingsprojekt.

 • InternatIonella programkontoret 6

  en mer levande sprkundervisning och ett kat elevintresse fr danska och norska. Det r ett par effekter av det nordiska samarbetsprojektet p temat skandinaviska sprk och litteratur som sannarpsgymnasiet i Halmstad deltar i sedan tolv r tillbaka. enligt skolverkets kursml ska eleverna ha knnedom och kunskaper om andra nordiska sprk. Det hr r ett stt att mta det kravet, sger lis-Britt eklund, lrare och projektansvarig p skolan.

  skandInavIskt lrarutbyte utvecklar undervIsnIngen I nordIska sPrk

  Foto: J

  esp

  er Petersso

  n

 • 7InternatIonalIserIng I skolan

  sannarPsgymnasIet och skol

  orna I hamar I norge och varde

  I danmark drog igng projektet, som finansieras med pengar frn Nordplusprogrammet, i brjan av 2000talet. Samarbetet har formen av ett regelbundet lrarutbyte mellan lnderna, dr lrare varje termin bes