Danskernes kostvaner 2011-2013 Danskernes kostvaner 2011-2013 Hovedresultater Udarbejdet af: Agnes N

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Danskernes kostvaner 2011-2013 Danskernes kostvaner 2011-2013 Hovedresultater Udarbejdet af: Agnes N

 • Danskernes kostvaner 2011-2013

 • Danskernes kostvaner 2011-2013

  Hovedresultater

  Udarbejdet af:

  Agnes N. Pedersen Tue Christensen

  Jeppe Matthiessen Vibeke Kildegaard Knudsen Mette Rosenlund-Sørensen

  Anja Biltoft-Jensen Hanne-Jette Hinsch

  Karin Hess Ygil Karsten Kørup Erling Saxholt

  Ellen Trolle Anders Budtz Søndergaard

  Sisse Fagt

  Layout: Anne Lise Christensen

  DTU Fødevareinstituttet Afdeling for Ernæring

 • 2

  Danskernes kostvaner 2011-2013 Hovedresultater Dietary habits in Denmark 2011-2013. Main results 1. udgave, februar 2015 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Oplag: 500 eksemplarer Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Foto: Colourbox ISBN: 978-87-93109-39-1 Pris: Kr. 250,00 Rapporten findes i elektronisk form på adressen: www.food.dtu.dk DTU Fødevareinstituttet Mørkhøj Bygade 19 DK-2860 Søborg Tlf. +45 35 88 70 00 Publikationen kan købes på http://schultzboghandel.dk

 • 3

  Indholdsfortegnelse

  Indholdsfortegnelse ......................................................................................................................... 3 

  Forord ................................................................................................................................................ 6 

  Resumé .............................................................................................................................................. 7 

  Summary ........................................................................................................................................... 8 

  Indledning ......................................................................................................................................... 9 

  Baggrund ........................................................................................................................................ 9 

  Kostundersøgelserne ..................................................................................................................... 9 

  Anvendelse af kostundersøgelserne ............................................................................................ 10 

  Brug og begrænsning af data ...................................................................................................... 10 

  Metode og population .................................................................................................................... 12 

  Stikprøven og bortfald .................................................................................................................. 13 

  Repræsentativitet ......................................................................................................................... 15 

  Næringsberegning ......................................................................................................................... 17 

  Energiindtag, energifordeling og næringsstoftæthed ................................................................... 17 

  Tab af mikronæringsstoffer ved tilberedning ............................................................................... 17 

  Præsentation af resultater ............................................................................................................. 19 

  Estimater for indtag ...................................................................................................................... 19 

  Fødevaregrupper ......................................................................................................................... 19 

  Næringsstoffer .............................................................................................................................. 19 

  Aldersgruppering .......................................................................................................................... 20 

  Indtag af fødevarer og relativ kostsammensætning ................................................................... 22 

  Mælk og mælkeprodukter ............................................................................................................ 22 

  Ost og osteprodukter.................................................................................................................... 24 

  Brød og andre kornprodukter ....................................................................................................... 26 

  Kartofler og kartoffelprodukter ..................................................................................................... 28 

  Grøntsager og grøntsagsprodukter .............................................................................................. 30 

  Frugt og frugtprodukter ................................................................................................................ 32 

  Juice ............................................................................................................................................. 34 

  Kød og kødprodukter ................................................................................................................... 36 

  Fjerkræ og fjerkræprodukter ........................................................................................................ 38 

  Fisk og fiskeprodukter .................................................................................................................. 40 

  Æg ................................................................................................................................................ 42 

  Fedtstoffer .................................................................................................................................... 44 

 • 4

  Sukker og slik ............................................................................................................................... 46 

  Drikkevarer ................................................................................................................................... 48 

  Energi og makronæringsstoffer .................................................................................................... 51 

  Energi ........................................................................................................................................... 51 

  Kostens energifordeling ............................................................................................................... 53 

  Fedt .............................................................................................................................................. 58 

  Mættede fedtsyrer ........................................................................................................................ 60 

  Monoumættede fedtsyrer ............................................................................................................. 62 

  Polyumættede fedtsyrer ............................................................................................................... 64 

  Transfedtsyrer .............................................................................................................................. 66 

  Kulhydrat ...................................................................................................................................... 68 

  Tilsat sukker ................................................................................................................................. 70 

  Kostfiber ....................................................................................................................................... 72 

  Protein .......................................................................................................................................... 74 

  Alkohol .......................................................................................................................................... 76 

  Vitaminer ......................................................................................................................................... 78 

  Vitamin A ...................................................................................................................................... 78 

  Vitamin D ...................................................................................................................................... 80 

  Vitamin E ...................................................................................................................................... 82 

  Thiamin ......................................................................................................................................... 84 

  Riboflavin ...................................................................................................................................... 86 

  Niacin ........................................................................................................................................... 88 

  Vitamin B6 ..................................................................................................................................... 90 

  Folat ............................................................................................................................................. 92 

  Vitamin B12 .......