Click here to load reader

DANSKERNES SYN PÅ STRAF

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of DANSKERNES SYN PÅ STRAF

 • DANSKERNES SYN P STRAF

  af

  Flemming Balvig

  2006

 • 2

 • 3

  Indholdsfortegnelse

  Forord ......................................................................................................................... 5 Kapitel 1. Danskerne vil have strengere straffe ........................................................... 9 Den aktuelle situation.................................................................................... 14 Hvad betyder det? ......................................................................................... 23 Kapitel 2. Danskerne har fet strengere straffe......................................................... 31 Befolkningens informerede og konkrete retsflelse ..................................... 52 En undersgelse af danskernes informerede og konkrete retsflelse ........... 54 Kapitel 3. Danskernes syn p straffen for gadevold .................................................. 57 En sag om almindelig gadevold .................................................................... 57 Dom i sagen .................................................................................................. 64 Undersgelse af befolkningens holdninger til straffen for almindelig gadevold ................................................................................ 67 Befolkningens dom i sagen om gadevold ..................................................... 74 Nr tiltalte er tidligere straffet....................................................................... 83 Betydningen af personlige forhold................................................................ 88 Fra opsummeret sag til retssag...................................................................... 94 Begrundelser for straf.................................................................................. 142 Andre former for gadevold ......................................................................... 152 Vrtshusvold .............................................................................................. 179 Kapitel 4. Danskernes syn p straffen for vold i parforhold .................................. 183 Nr tiltalte er tidligere straffet..................................................................... 191 Betydningen af personlige forhold.............................................................. 195 Fra opsummeret sag til retssag og votering ................................................ 199 Kapitel 5. Danskernes syn p straffen for hensynsls trafikadfrd...................... 221 Nr tiltalte er tidligere straffet..................................................................... 227 Betydningen af personlige forhold.............................................................. 230 Fra opsummeret sag til retssag og votering ................................................ 235 En anden sag om farlig trafikkriminalitet ................................................... 252 Nr tiltalte er tidligere straffet..................................................................... 257 Betydningen af personlige forhold.............................................................. 260

 • 4

  Kapitel 6. Danskernes syn p straffen for indbrud og biltyveri............................. 265 Indbrudstyveri ............................................................................................. 265 Biltyveri ...................................................................................................... 272 Udviklingen i indbrudstyveri og biltyveri................................................... 275 Tyveri og anden kriminalitet....................................................................... 275 Kapitel 7. Danskernes syn p straffen for narkotikakriminalitet .......................... 277 Nr tiltalte er tidligere straffet..................................................................... 284 Betydningen af personlige forhold.............................................................. 288 Fra opsummeret sag til retssag og votering ................................................ 293 Kapitel 8. Oversigt, sammenfatning og perspektiver .............................................. 309 Demokrati og retsflelse ............................................................................. 311 Undersgelse af danskernes retsflelse....................................................... 312 Undersgelsens grundlggende hypoteser ................................................. 314 Undersgelsens fokus ................................................................................. 316 Den generelle retsflelse............................................................................. 320 Den informerede retsflelse ........................................................................ 324 Den konkrete retsflelse.............................................................................. 341 Perspektiver................................................................................................. 361 Appendiks. Oversigt over publikationer og datamaterialer ................................... 389

  Publiceret separat:

  Metodisk redegrelse vedrrende undersgelsen af danskernes syn p straf (74 s.).

  Appendiks A: Den kvantitative undersgelse (418 s.).

  Appendiks B: Den kvalitative undersgelse (129 s.).

  Upublicerede rapporter der kan blive stillet til rdighed for yderligere forskning:

  Danskernes holdninger til straf. Data fra den kvalitative undersgelse (217 s.).

  Danskernes holdninger til straf. Noter fra fokusgruppeinterview (87 s.).

  Danskernes generelle holdninger til straf. Data fra en befolkningsundersgelse (15 s.).

 • 5

  Forord

  I perioden fra maj til september 2006 blev der gennemfrt en undersgelse af danskernes syn p

  straf. Undersgelsens forml har vret at forsge at afdkke den danske befolknings syn p straf

  for s vidt angr den kriminalitet og de sager, som iflge aktuel retspraksis i Danmark (2006) ty-

  pisk resulterer i en kortere frihedsstraf, f.eks. simpel gadevold eller salg af mindre mngder nar-

  kotika.

  Undersgelsen er foretaget som et led i et arbejde, som en gruppe nedsat af Advokatrdet har gen-

  nemfrt vedrrende straffesystemets udformning med specielt fokus p netop anvendelsen af de

  relativt korte frihedsstraffe. Denne arbejdsgruppe har haft flgende sammenstning: Advokat

  Helle Lokdam (formand), advokat Jakob Lund Poulsen, advokat Hanne Rahbk, politimester i

  Vejle Claus Nrxe, professor, dr.jur. Flemming Balvig, lektor, lic.jur. Beth Grothe Nielsen, vi-

  cedirektr i kriminalforsorgen Anette Esdorf, seniorpartner i Right, Kjr & Kjrulf Ole Ingstrup

  (tidligere fngselsinspektr i Danmark og leder af det fderale fngselsvsen i Canada), fng-

  selsinspektr Anne Marie Heckscher samt juridisk konsulent i Advokatsamfundet Mads Bund-

  gaard Larsen, der undervejs i forlbet har aflst juridisk konsulent i Advokatsamfundet Rasmus

  Mller Madsen (nu afdelingschef samme sted) som gruppens sekretr.

  Undersgelsen af danskernes syn p straf er muliggjort af bevillinger fra Margot og Thorvald

  Dreyers Fond, Justitsministeriets Forskningspulje og Hotelejer Andreas Harboes Fond.

  Som samarbejdspartnere i projektet har endvidere fungeret Socialforskningsinstituttet; Synovate

  Vilstrup; Det Juridiske Fakultet, Kbenhavns Universitet; fotograf Sren Kuhn; et dommerpanel

  bestende af tre byretsdommere; fire professionelle skuespillere; to medarbejdere fra Advokatsam-

  fundet samt tre jurister, der i rollespil har fungeret i deres vante roller som henholdsvis forsvarer,

  anklager og dommer.

 • 6

  Undersgelsens centrale del bestr af svel en kvantitativ som en kvalitativ del. Den kvantitative

  del er en postsprgeskemaundersgelse forestet af Socialforskningsinstituttet, hvor et reprsenta-

  tivt udsnit af befolkningen mellem 18 og 79 r er blevet udspurgt om deres holdninger til, hvordan

  de ville dmme i et antal nrmere beskrevne konkrete sager. Den kvalitative del bestr af et strre

  antal fokusgruppeinterview foretaget af Synovate Vilstrup, hvor grupper af mennesker i alderen fra

  18 til 74 r har fet forevist videoindspillede retssager og er blevet bedt om at diskutere og dmme

  i disse sager. De i alt fire videoindspillede retssager udgr et udvalg af de sager, hele befolkningen

  blev forelagt i den kvantitative undersgelse. Herudover er der gennemfrt en vurderet ud fra

  antal sprgsml mindre telefoninterviewundersgelse med et reprsentativt udsnit af

  befolkningen p 18 r og derover, hvor befolkningens generelle holdninger til straf er sgt belyst.

  Denne undersgelse er foretaget af Synovate Vilstrup.

  Erfaringen viser, at befolkningens syn p straf befolkningens retsbevidsthed er strkt afhngig

  af, hvordan den kriminalitet mv., der skal tages stilling til, beskrives og prsenteres. Det er derfor

  valgt at foretage en srdeles detaljeret og systematisk afrapportering af de anvendte metoder og

  fremgangsmder i undersgelsen. Hovedtrkkene i den anvendte metode er beskrevet i rapporten

  Metodisk redegrelse vedrrende undersgelsen af danskernes syn p straf. Hertil knytter sig to

  separat publicerede appendikser, A og B. I appendiks A uddybes fremgangsmderne mv. i den

  kvantitative undersgelse, og i B den kvalitative.

  De detaljerede beskrivelser af undersgelsens metoder kan forhbentlig dels stimulere til genta-

  gelse af undersgelsen p et senere tidspunkt, og dels sikre at det s kan og vil ske p mest mulig

  sammenlignelig mde. Det er interessant ikke blot at f kortlagt danskernes syn p straf p t be-

  stemt tidspunkt, men ogs at flge den tidsmssige udvikling

Search related