Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner kontrast mellem danskernes faktiske kost og

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner kontrast mellem danskernes faktiske kost...

 • General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

   Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

   You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

   You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

  Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 27, 2019

  Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

  Sørensen, Mette Rosenlund; Groth, Margit Velsing; Fagt, Sisse; Iversen, Jeppe Decker

  Publication date: 2013

  Document Version Også kaldet Forlagets PDF

  Link back to DTU Orbit

  Citation (APA): Sørensen, M. R., Groth, M. V., Fagt, S., & Iversen, J. D. (2013). Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Søborg: DTU Fødevareinstituttet.

  https://orbit.dtu.dk/da/publications/danskernes-faktiske-kost-og-oplevelsen-af-sunde-kostvaner(497bb1d2-13be-467d-a891-4b1bff7f261e).html

 • Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

  Sunde kostvaner

  Fa kt

  is k

  ko st

  Oplevelse

  K on

  tr as

  t Fødevarer

  Interviews

  K va

  lit at

  iv u

  nd er

  sø ge

  ls e

  Sunde

  Danskerne H

  ve rd

  ag

  Fo rn

  uf t Sundhed

  M ad

  K ød

  M æ

  lk

  Fisk

  Fr ug

  t &

  g rø

  nt

  Fedt Sukker

  Lyst

  Fø le

  ls e

  H yg

  ge

  W ee

  ke nd

  Mindre sunde

  Viden

  K va

  nt it

  at iv

  u nd

  er sø

  ge ls

  e

  K os

  tr åd

  A nb

  ef al

  in ge

  r

  M ad

  py ra

  m id

  e

  Mænd Kvinder

  Befolkningen

 • Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

  DTU Fødevareinstituttet Afdeling for ernæring

 • Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

  1. udgave, april 2013

  Copyright: DTU Fødevareinstituttet

  Forsideillustration: Susanne Carlsson

  ISBN: 978-87-92763-70-9

  Rapporten findes i elektronisk form på adressen:

  www.food.dtu.dk

  Fødevareinstituttet

  Danmarks Tekniske Universitet

  Mørkhøj Bygade 19

  2860 Søborg

  Tlf.: +45 35 88 70 00

  Fax +45 35 88 70 01

  http://www.food.dtu.dk/

 • 1

  Indhold Forord ................................................................................................................................................................ 2

  Sammenfatning ................................................................................................................................................. 3

  Delrapport I ................................................................................................................................................... 3

  Delrapport II .................................................................................................................................................. 3

  Baggrund og formål ........................................................................................................................................... 6

  Delrapport I: En kvantitativ undersøgelse af danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner ..... 8

  Population og metode ................................................................................................................................... 8

  Resultater .................................................................................................................................................... 10

  Kostens ernæringssammensætning og oplevelsen af sunde kostvaner ................................................. 10

  Kostens indhold af udvalgte makronæringsstoffer og oplevelsen af sunde kostvaner .......................... 11

  Kostens indhold af udvalgte fødevarer og oplevelsen af sunde kostvaner ............................................. 13

  Kostens indhold af frugt og grønt og oplevelsen af at spise nok ............................................................ 18

  Efterlevelse af kostråd ............................................................................................................................. 21

  Litteratur ...................................................................................................................................................... 23

  Bilag ............................................................................................................................................................. 24

  Delrapport II: En kvalitativ undersøgelse af danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner ..... 25

  Metode ........................................................................................................................................................ 25

  Udvælgelse af interviewpersoner ........................................................................................................... 25

  Resultater .................................................................................................................................................... 28

  Måltidsvaner ............................................................................................................................................ 28

  Vurdering af kostvaners sundhed ............................................................................................................ 36

  Viden om sund kost ................................................................................................................................. 40

  Holdninger til at spise kød ....................................................................................................................... 44

  Holdninger til at spise/drikke mejeriprodukter ....................................................................................... 45

  Litteratur ...................................................................................................................................................... 47

  Bilag ............................................................................................................................................................. 48

  Interviewguide ......................................................................................................................................... 48

 • 2

  Forord Nærværende rapport beskriver resultaterne fra en todelt undersøgelse af danskernes faktiske kost og deres oplevelse af, hvor sundt de spiser. Rapporten består af to delrapporter og indledes med en fælles sammenfatning samt en fælles beskrivelse af baggrund og formål. Delrapport I beskriver en kvantitativ undersøgelse af kontrasten mellem danskernes faktiske kost og deres oplevelse af, hvor sundt de spiser. Analyserne bygger på data fra Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 2005-08 (DANSDA) og omfatter 20-75-årige. Delrapport II beskriver en kvalitativ undersøgelse af hvilke forhold, der kan være med til at forklare kontrasten. Der er gennemført 18 kvalitative interviews med deltagere i DANSDA 2005-08. Begge undersøgelser er gennemført af DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring og udarbejdet for Landbrug & Fødevarer og Fødevarestyrelsen. Delrapport I: ”En kvantitativ undersøgelse af danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner” (2012) er udarbejdet af Mette Rosenlund Sørensen med bidrag fra Margit Groth og Sisse Fagt, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring. Delrapport II: ”En kvalitativ undersøgelse af danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner” (2013) er udarbejdet af Jeppe Decker Iversen med bidrag fra Mette Rosenlund Sørensen og Sisse Fagt, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring. Der skal rettes en stor tak til deltagerne i DANSDA 2005-08 og en særlig tak til de personer, der har deltaget i et uddybende interview til undersøgelsens andens fase. Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring, marts 2013. Gitte Gross, Afdelingschef

 • 3

  Sammenfatning Nærværende rapport beskriver resultaterne fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse af danskernes faktiske kost og deres opfattelse af, hvor sunde kostvaner de har. Undersøgelsens kvantitative del bygger på data fra Den nationale undersøgelse af danskernes faktiske kost og fysiske aktivitet 2005-08 (DANSDA). Undersøgelsens anden del bygger på kvalitative interviews med 18 personer, der har deltaget i DANSDA 2005-08. Ved at kombinere disse metoder er det muligt først at undersøge, om og hvordan der er en kontrast mellem danskernes faktiske kost og deres oplevelse af hvor sundt de spiser og dernæst, via kvalitative interviews, opnå en forståelse for, hvad der