9
CRITERII DE SELECTARE A MIJLOACELOR ŞI METODELOR DE MĂSURARE

Criterii Selectare Mijloacel Metode de Masurare

Embed Size (px)

Citation preview

CRITERII DE SELECTARE A MIJLOACELOR ŞI METODELOR

DE MĂSURARE

CRITERII

ALEGEREA MIJLOACELOR DE MĂSURARE ÎN FUNCŢIE DE TIPUL

PRODUCŢIEI

CRITERII PENTRU ALEGEREA METODELOR ŞI MIJLOACELOR DE MĂSURARE ÎN

CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

INDICATORI METROLOGICI ŞI ECONOMICI AI MIJLOACELOR DE

MĂSURARE ACCESIBILI OPERATORULUI

SENSIBILITATEA-raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia mărimii de intrare;

REZOLUŢIA (PRAG DE SENSIBILITATE)-cea mai mică valoare a mărimii de intrare care determină o variaţie perceptibilă a mărimii de ieşire;

DOMENIUL DE MĂSURARE-diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă care pot fi măsurate;

VALOAREA DIVIZIUNII-valoarea variaţiei mărimii măsurate între două repere consecutive;

TIMPL DE RĂSPUNS- intervalul de timp scurs între aplicarea mărimii de măsurat şi stabilirea indicaţiei;

DISPONIBILITATEA- posibilitatea ca un produs să-şi îndeplinească funcţia pentru care a fost realizat

INDICATORI METROLOGICI ŞI ECONOMICI AI MIJLOACELOR DE

MĂSURARE ACCESIBILI OPERATORULUI

JUSTEŢEA-calitatea unui mijloc de măsurare de a indica o valoare cât mai apropiată de cea reală;

FIDELITATEA- caracteristica mijlocului de măsurare de a indica valori cât mai apropiate între ele atunci când măsurarea se repetă în condiţii identice;

EXACTITATEA-corespondenţa dintre indicaţia aparatului şi adevărata valoare a mărimii măsurate;

CLASA DE EXACTITATE-valoarea convenţional stabilită în funcţie de eroarea tolerată, de abateri, admisă de prevederile unui standard de stat, ale unei instrucţiuni de verificare sau ale unei norme interne;

FIABILITATEA METROLOGICĂ-capacitatea unui sistem de a funcţiona fără defecţiuni într-un anumit interval de timp.

PRODUCTIVITATEA IMPUSĂ PRODUCTIVITATEA IMPUSĂ MĂSURĂRIIMĂSURĂRII

Productivitatea înaltă se poate realiza pe două căi:

1. Folosirea unor mijloace de măsură şi control de înaltă productivitate, proiectate şi construite special sau adaptate la o anumită producţie;

2. Aplicarea unor metode de control de înaltă productivitate, cu mijloace de măsurare universale sau speciale.

MIJLOACE DE MĂSURAT DE ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE

1. După principiul de funcţionare:Dispozitive de control cu calibre rigide;Dispozitive de control cu calibre rigide;

Dispozitive de control cu comparatoare;Dispozitive de control cu comparatoare;

Dispozitive de control cu calibre rigide şi comparatoare;Dispozitive de control cu calibre rigide şi comparatoare;

Traductoare şi aparate electrice cu contact;Traductoare şi aparate electrice cu contact;

Traductoare şi aparate rezistive;Traductoare şi aparate rezistive;

Traductoare şi aparate inductive;Traductoare şi aparate inductive;

Traductoare şi aparate capacitive;Traductoare şi aparate capacitive;

Traductoare şi aparate fotoelectrice;Traductoare şi aparate fotoelectrice;

Traductoare şi aparate pneumoelectrice;Traductoare şi aparate pneumoelectrice;

Aparate şi instalaţii complexe.Aparate şi instalaţii complexe.

MIJLOACE DE MĂSURAT DE ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE

2. După gradul de automatizare:

Dispozitive de control unidimensionale şi multidimensionale;Dispozitive de control unidimensionale şi multidimensionale;

Aparate şi instalaţii semiautomate;Aparate şi instalaţii semiautomate;

Aparate şi instalaţii automate şi automatizateAparate şi instalaţii automate şi automatizate.

EXEMPLU: Dispozitiv de control multidimensional cu calibre limitative

a. piesa b. dispozitivul

Dispozitivul verifică diametrele dd11,d,d22,d,d33 şi lungimea ll a piesei.