of 9 /9
MĂSURAREA DEBITULUI Noţiuni generale despre debite; Mijloace pentru măsurarea debitelor. 1

Masurare Debit

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metrologie-masurarea debitului cu anumite aparate.)) - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Masurare Debit

MĂSURAREA DEBITULUI

Noţiuni generale despre debite;Mijloace pentru măsurarea debitelor.

1

Page 2: Masurare Debit

DEBITUL EXPRIMĂ:

cantitatea de fluid (lichid, vapor, gaz) care trece prin secţiunea unui conductor în unitatea de timp. cantitatea de material solid de diferite forme (graule, bulgări) transportat de o bandă rulantă în unitatea de timp.

2

Page 3: Masurare Debit

TIPURI DE DEBITE

3

Page 4: Masurare Debit

MIJLOACE PENTRU MĂSURAREA DEBITULUI

Debitmetrele diferenţiale

Măsoară diferenţa de presiune

p2-p1 produsă de un dispozitiv de

strangulare introdus în conducta prin

care circulă un fluid.

p1=preaiunea fluidului la

intrare înainte de strangulare;

p2=presiunea fluidului la ieşire

după dispozitivul de strangulate.

Cele două presiuni se pot măsura.

Se bazează pe determinarea unor fenomene fizice ce se produc la curgerea unui fluid.

Diafragma normalizată

se foloseşte pentru conducte cu D>50 m.

4

Page 5: Masurare Debit

5

Ajutajul normalizat se foloseşte pentru conducte cu diametrul

D<200 mm, prin care circulă abur încălzit, abur cu presiune mare, lichide corozive.

Tubul Venturi se foloseşte când diametrul D al conductei este între

50 şi 500 mm.

Page 6: Masurare Debit

DEBITMETRUL CU BURDUF Construcţia debitmetruluiEste alcătuit dintr-o carcasă 1 cu ventil

de suprasarcină 2, burduful 3, tija 4,

supapa de suprapresiune 5 (negativă),

supapa de suprapresiune 6 (pozitivă),

arcul de compensare 7, acul indicator 8,

axul 9, pârghia 10, elementul de

ştrangulare 12 şi şurubul de reglare 11

pentru poziţia 0.o Funcţionarea debitmetruluiPresiunile p1 şi p2 crează o diferenţă de presiune p2-p1 care

produce o

deplasare axială a burdufului 3, preluată de tija 4 şi transmisă

pârghiei 10. Aceasta rotindu-se transmite mişcarea axului 9 şi acului

indicator 8. Arcul elicoidal 7 compensează acţiunea diferenţei de

presiune ce s-a exercitat asupra burdufului.6

Page 7: Masurare Debit

CONTOARELE

Sunt debitmetre utilizate pentru măsurarea volumului de lichid.Contoarele pentru apă potabilă se numesc apometre.Contoarele de apă pot fi: contoare volumetrice; contoare de viteză.

7

Page 8: Masurare Debit

CONTOARELE VOLUMETRICE

Măsoară direct debitele de apă prin umplerea şi goliea succesivă a unor compartimente ale aparatului de capacitate determinată.Dispozitivul de înregistrare a aparatului indică volumul de apă după fiecare fază de umplere şi golire.

8

Page 9: Masurare Debit

CONTOARELE DE VITEZĂ

Se utilizează pentru nevoile casnice

şi măsoară volumul de apă ce trece

prin aparat, funcţie de viteza apei.

Citirea apometrelor

Apometrul din prima figură

înregistrează consumul de apă,

care se citeşte pe ecran.

Apometrul din figura a doua

indică consumul de apă, iar

citirea se face însumând

indicaţiile de pe ecran.9