of 150 /150
Lista intrebari teorie Masurare energie electrica Puterea electrica reactiva in curent alternativ monofazat poate fi calculata cu relatia : 1125 ID: Q = radical din 3 * U * I * sin fi a). Q = S * cos fi b). Q = P * tg fi c). Q = U * I * sin fi d). Bibliografie: Categorie: PROFESIONALA 5 Punctaj: Valoarea rezistentei unui conductor dintr-un circuit electric monofazat poate fi calculata cu relatia: 1126 ID: R = Z - X a). R = rezistivitatea * L * S b). R = U/I; U=caderea de tensiune produsa de curentul I pe lungimea conductorului; c). R = rezistivitatea * L / S d). Bibliografie: Categorie: PROFESIONALA 5 Punctaj: Un consumator trifazat debiteaza energie capacitiva pe una din faze la un factor de putere de 0,8. In diagrama fazoriala, proiectia fazorului de curent este: 1216 ID: egala cu zero a). are o valoare pozitiva b). are o valoare negativa c). egala cu valoarea curentului de pe faza respectiva d). Bibliografie: Categorie: PROFESIONALA 5 Punctaj: Expresia matematica pentru energia reactiva in curent alternativ trifazic este: 1217 ID: Wr = Ul * Il * t* cos fi a). Wr = (radical din 3) * Ul * Il * sin fi b). Wr = 3 * Uf * If * t* sin fi c). Wr = (radical din 3) * Ul * Il * t * cos fi d). Bibliografie: Categorie: PROFESIONALA 5 Punctaj: 01.07.2013 16:06:32 1 Paq: Lista intrebari teorie

PT Masurare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

....

Citation preview

Page 1: PT Masurare

Lista intrebari teorie

Masurare energie electrica

Puterea electrica reactiva in curent alternativ monofazat poate fi calculata cu relatia :

1125ID:

Q = radical din 3 * U * I * sin fia).

Q = S * cos fib).

Q = P * tg fic).

Q = U * I * sin fid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Valoarea rezistentei unui conductor dintr-un circuit electric monofazat poate fi calculata cu relatia:

1126ID:

R = Z - Xa).

R = rezistivitatea * L * Sb).

R = U/I; U=caderea de tensiune produsa de curentul I pe lungimea conductorului;c).

R = rezistivitatea * L / Sd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Un consumator trifazat debiteaza energie capacitiva pe una din faze la un factor de putere de 0,8. In diagrama fazoriala, proiectia fazorului de curent este:

1216ID:

egala cu zeroa).

are o valoare pozitivab).

are o valoare negativac).

egala cu valoarea curentului de pe faza respectivad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Expresia matematica pentru energia reactiva in curent alternativ trifazic este:1217ID:

Wr = Ul * Il * t* cos fia).

Wr = (radical din 3) * Ul * Il * sin fib).

Wr = 3 * Uf * If * t* sin fic).

Wr = (radical din 3) * Ul * Il * t * cos fid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:321Paq:Lista intrebari teorie

Page 2: PT Masurare

Masurare energie electrica

Polarizarea inversa a unui transformator de masurare a curentului in cazul unui montaj trifazat semidirect,cu contor T2 CA 43, care masoara consumul echilibrat duce la neinregistrarea a:

1678ID:

0,33 din energia consumataa).

0,5 din energia consumatab).

0,66 din energia consumatac).

1,5 din energia consumatad).

1,73 din energia consumatae).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Alimentarea cu energie electrica la un consumator poate fi intrerupta cind consumatorul:

1680ID:

a depasit cantitatea de energie contractataa).

a depasit puterea din avizul tehnic de racordareb).

a modificat reglajele instalatiilor de protectie stabilite anteriorc).

neachitarea facturilor emise de furnizor/operator de retead).

nu respecta in mod repetat profilul de consum prognozat.e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Relatia cos fi = P/U*I reprezinta in regim sinusoidal:1681ID:

factorul de putere instantaneua).

factorul de putere mediub).

factorul de putere neutralc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Turatia de sincronism pentru un electromotor asincron trifazat cu o pereche de poli, alimentat dintro retea de 50Hz este

1683ID:

3000 rot/mina).

1500 rot/minb).

750 rot/minc).

5000 rot/mind).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:322Paq:Lista intrebari teorie

Page 3: PT Masurare

Masurare energie electrica

Protectia conductoarelor si cablurilor atat la curenti de scurt circuit cat si de suprasarcina se realizeaza in tablourile de distributie cu:

1684ID:

sigurante fuzibilea).

disjunctoare cu relee de protectie la supracurentib).

disjunctoare cu declansatoare rapide la scurtcircuitc).

disjunctoare echipate cu relee de protectie la supracurenti si cu declansatoare rapide la scurtcircuit

d).

Intrerupatoare diferentialee).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se monteaza pe conductoarele de:

1685ID:

fazaa).

nul de lucrub).

nul de protectiec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pentru circuitele secundare de curent destinate masurarii cu lungimea conductorului de 12 m se folosesc conductoare de tipul si cu sectiunea minima de:

1688ID:

Cu - 2,5 mmpa).

Al - 4 mmpb).

Cu - 1,5 mmpc).

sectiunea se alege astfel incat sa nu se depaseasca o cadere de tensiune de 10%d).

Cu 4 mmpe).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Rezistenta electrica a unui element de circuit depinde de:1691ID:

tensiunea aplicata circuitului si de curentul care il strabate, conform legii lui Ohma).

de natura marerialului elementului de circuitb).

depinde numai de curent, conform legii lui Ohmc).

numai de valoarea tensiunii, daca este circuit de curent continuud).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:323Paq:Lista intrebari teorie

Page 4: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un circuit electric in curent alternativ, pentru care factorul de putere este 0,92 , poate sa contina:

1693ID:

doar elemente de circuit rezistivea).

elemente de circuit rezistive si inductiveb).

elemente de circuit pur capacitivec).

elemente de circuit rezistive, capacitive si inductived).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Putere minima de avarie este:1696ID:

puterea strict necesara consumatorului pentru mentinerea in functiune a agregatelor care conditioneaza securitatea instalatiilor si a personalului

a).

cea mai mica putere, in regim de limitari, necesara unui consumator pentru mentinerea in functiune, in conditii de siguranta, numai a acelor echipamente si instalatii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de productie prin deteriorare

b).

puterea strict necesara consumatorului in regim de limitari, pentru mentinerea in functiune a agregatelor care conditioneaza securitatea instalatiilor si a personalului

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Contorul static de fabricatie ABB, tip Alpha A1R-AL este un contor care masoara:

1697ID:

energia activa cat si reactiva, in ambele sensuri, cu curba de sarcinaa).

energia activa cat si reactiva, in ambele sensuri, fara curba de sarcinab).

numai energia activa cat si reactiva intr-un singur sensc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Contorul de energie electrica pentru tarif monom diferentiat are :1699ID:

un mecanism (registru) de inregistrare a energiei electrice active si un indicator(registru) de putere maxima absorbita

a).

doua mecanisme (doi registrii) de inregistrare a energiei electrice activeb).

un singur mecanism (registru) de inregistrare a energiei electrice activec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:324Paq:Lista intrebari teorie

Page 5: PT Masurare

Masurare energie electrica

Situatia in care valorile efective ale tensiunilor de linie sunt simultan sub 1% din tensiunea contractuala in punctul de delimitare poate fi:

1701ID:

o intrerupere planificataa).

o intrerupere scurtab).

un gol de tensiunec).

o variatie rapida de tensiuned).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Sectiunile conductoarelor de faza ale unui circuit :1702ID:

se dimensioneaza la stabilitate termica cu respectarea conditiilor de protectie la supracurenti si a conditiilor de protectie impotriva socurilor electrice si se verifica la conditiile de pierdere de tensiune si de sectiune minima

a).

se dimensioneaza la pierdere de tensiune cu respectarea conditiilor de protectie impotriva socurilor electrice si se verifica la conditiile de stabilitate termica si de sectiune minima

b).

se dimensioneaza la sectiune minima si stabilitate termica cu respectarea conditiilor de protectie impotriva socurilor electrice si se verifica la conditiile de pierdere de tensiune

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

La reclamatia scrisa privind calitatea curbei de tensiune, Operatorul de Distributie va proceda dupa cum urmeaza:

1703ID:

va efectua verificari in punctul de delimitare;a).

va analiza si va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate si masurile luate;b).

va raspunde consumatorului in 30 zile calendaristice, indiferent de ceea ce se reclama;c).

va informa utilizatorul, inainte de inceperea verificarilor, despre suportarea costurilor de investigare efectuate.

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Conform normativului I7, conductorul de nul trebuie sa aiba aceeasi sectiune cu conductorul de faza:

1704ID:

in toate circuitele monofazate cu doua conductoarea).

in circuitele monofazate cu doua conductoare dim aluminiu, cu sectiuni mai mici de 25 mmp

b).

in circuitele trifazate care alimenteaza receptoare monofazate actionate distinct pe fazec).

in circuitele trifazate, indiferent de sectiunea conductoarelord).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:325Paq:Lista intrebari teorie

Page 6: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un ampermetru cu Ra = 0,1 ohmi si cu scala gradata pana la Ia=5 A trebuie folosit pentru citiri de curent pana la I = 55 A. Rezistenta suntului trebuie sa fie:

1709ID:

0,0100 ohmi;a).

0,0040 ohmi;b).

0,0250 ohmi;c).

0,0055 ohmi;d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Protectia la scurtcircuit se asigura cu:1711ID:

sigurante fuzibile;a).

relee termice;b).

relee electromagnetice.c).

relee minimale de curentd).

relee maximale de tensiunee).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Corpurile de iluminat echipate cu lampi cu incandescenta se amplaseaza cu axa optica a sursei de lumina fata de materialele combustibile:

1712ID:

la orice distantaa).

la o distanta normata care tine cont de natura materialului combustibilb).

la o distanta normata care tine cont de puterea surseic).

la o distanta normata care tine cont de natura materialului combustibil si puterea surseid).

nu se utilizeaza lampi cu incandescenta in incaperi care contin materiale combustibilee).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

La o aceeasi putere absorbita P, un consumator isi compenseaza factorul de putere inductiv cu o baterie de condensatoare cu doua trepte . Daca introduce prima treapta (Q1) ajunge la cos fi = 1, iar daca introduce a doua treapta (Q2) ajunge la acelasi unghi de defazaj dar capacitiv . Ce raport este intre cele doua trepte ale bateriei de condensatoare (Q1 / Q2)

1725ID:

1/1a).

1/2b).

2/1c).

1/3d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:326Paq:Lista intrebari teorie

Page 7: PT Masurare

Masurare energie electrica

Ce curenti nominali/max poate avea un contor Alpha cu doua echipaje :1735ID:

5A/20Aa).

30A/100 Ab).

30A/200 Ac).

1A/2Ad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Care din receptoarele electrice de mai jos produc regim deformant?1736ID:

electropompe ce functioneaza cu socuri de sarcinaa).

cuptoarele cu microundeb).

aparatele electrice de sudurac).

redresoared).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Legaturile electrice la conductoarele de Al se realizeaza :1737ID:

prin simpla rasucirea).

prin rasucire si matisareb).

prin cleme speciale, prin presare cu scule adecvate,c).

prin metalizare asociata cu lipire sau prin sudura.d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Conductoarele, barele, tuburile, etc. se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalatii cu conditia ca instalatia electrica sa fie dispusa:

1738ID:

sub conductele de apa, de canalizare si de gaze petroliere lichefiate si deasupra conductelor de gaze naturale;

a).

deasupra conductelor de apa, de canalizare si de gaze petroliere lichefiate si a conductelor de gaze naturale;

b).

deasupra conductelor de apa, de canalizare si de gaze petroliere lichefiate si sub conductele de gaze naturale.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:327Paq:Lista intrebari teorie

Page 8: PT Masurare

Masurare energie electrica

BMPTi/m simbolizeaza un Bloc de masura si protectie trifazat:1740ID:

de interior prevazut si cu posibilitatea racordarii un bransament monofazata).

cu conectare indirecta(prin TC) a contorului, prevazut si cu posibilitatea racordarii unui bransament monofazat

b).

cu conectare directa a contorului, de interior prevazut si cu posibilitatea racordarii un bransament monofazat

c).

cu conectare semidirecta a contorului, prevazut si cu posibilitatea racordarii unui bransament monofazat

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Legarea conductoarelor de aluminiu cu cele din cupru se face prin :1741ID:

rasucire simplaa).

prin legaturi speciale omologate,b).

sudurac).

metalizare asociata cu lipire sau prin presared).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Un consumator realizeaza factorul de putere 0,92. Care afirmatie poate fi adevarata ?

1742ID:

consumatorul si-a compensat in totalitate energia reactiva consumata;a).

consumatorul nu absoarbe energie reactiva;b).

consumatrorul debiteaza permanent energie reactiva.c).

consumatrorul absoarbe energie reactivad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Un grup de masurare are constanta 100. Contorul electronic efectueaza 500 de impulsuri pentru 1 KWh. In 10 minute acesta a efectuat 250 de impulsuri. Care este puterea medie vehiculata?

1749ID:

100 KWa).

150 KWb).

200 KWc).

300 KWd).

500 KWe).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:328Paq:Lista intrebari teorie

Page 9: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un contor electric cu inductie are pe placuta lui U = 10000/100V , I= 100/5 A si C = 10, este montat intr-un grup de masura cu TT = 20000/100V, TC = 50/5A, constanta agregatului de masura este

1750ID:

1a).

10b).

50c).

100d).

1000e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In relatia de calculul a energie electrice reactive generata prin efect capacitiv in liniile electrice subterane intervin urmatoarele marimi:

1751ID:

lungimea si sectiunea liniei;a).

tensiunea si lungimea liniei;b).

reactanta specifica si pulsatia tensiuniic).

capacitatea specifica a cablului.d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pierderile in cupru la un trafo de putere depind de:1752ID:

sarcina trafo;a).

tensiunea aplicata primarului;b).

tensiunea infasurarii secundare.c).

puterea nominalad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Coeficientul de incarcare la un receptor este dat de raportul dintre:1755ID:

putere reala / putere instalataa).

putere absorbita / putere realab).

putere reala / randamentul receptoruluic).

nici o varianta anterioara nu este corectad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:329Paq:Lista intrebari teorie

Page 10: PT Masurare

Masurare energie electrica

Exista situatii de conectare gresita a CA 43 in care eroarea sa fie favorabila furnizorului ?

1757ID:

cand succesiunea tensiunilor este inversa;a).

in nici o situatie;b).

in anumite situatii, functie de valoarea cos fi.c).

cand doi curenti sunt inversatid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Alegeti varianta corecta de raspuns referitoare la modul in care se face protectia transformatoarelor de curent :

1759ID:

sigurante fuzibile in secundar;a).

nu este obligatorie protejarea cu sigurante fuzibile;b).

se interzice montare de sigurante fuzibile in circuitul secundar al TC;c).

cu releu maximal de curent.d).

cu releu diferentiale).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Este definita ca sursa regenerabila de energie, cea provenita din :1761ID:

nuclearaa).

geotermalab).

hidroelectricac).

biomasad).

eolianae).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Conductoarele active ale circuitelor electrice trebuie sa fie protejate impotriva suprasarcinilor si scurtcircuitelor prin:

1763ID:

prin relee termicea).

unul sau mai multe dispozitive automate de protectieb).

prin dispozitive de separarec).

sigurante fuzibiled).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3210Paq:Lista intrebari teorie

Page 11: PT Masurare

Masurare energie electrica

Conductoarele electrice, tuburile de protectie si barele se amplaseaza fata de conductele altor instalatii astfel:

1770ID:

deasupra conductelor de apa, de canalizare;a).

sub conductelor de apa, de canalizare;b).

deasupra conductelor de gaze naturale sau conducte calde;c).

sub conductele de gaze naturale sau conducte calde.d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In situatiile in care postul de transformare pentru alimentarea unui consumator final, este proprietatea acestuia si din acelasi post se alimenteaza si retele electrice ale distribuitorului, pierderile de energie electrica activa si reactiva pentru corectie vor fi suportate de:

1771ID:

proprietarul transformatoruluia).

distribuitorb).

consumator si distribuitor sau furnizor, proportional cu cantitatile de energie electrica activa si reactiva consumate de fiecare in parte.

c).

cazul nu este reglementat si se trateaza functie de pretentiile consumatoruluid).

se stabileste prin negociere bilaterala intre furnizor si consumatore).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Ce semnificatie are simbolul *Q1+2+3+4 de pe afisajul contorului AEM tip CEET15 ?

1772ID:

total energie reactiva capacitiva vehiculataa).

index energie reactiva primita pe luna precedentab).

index energie reactiva inductiva livrata in cadranele 1,2,3,4c).

total energie reactiva contorizatad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Intreruptorul automat din BMPT este destinat sa :1773ID:

stabileasca curenti in conditii normale de functionarea).

suporte,un timp limitat curenti in conditii anormale de functionare(suprasarcini)b).

sa comande intreruperea in caz de supratensiuni atmosfericec).

sa intrerupa curentii de scurtcircuitd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3211Paq:Lista intrebari teorie

Page 12: PT Masurare

Masurare energie electrica

Puterea electrica activa in curent alternativ trifazic se poate calcula cu relatia:1777ID:

P = (radical din 3)*U*I*sin fi;a).

P = (radical din 3)*U*I*cos fi;b).

P = S * cos fic).

P = Q * ctg fid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La alegerea materialelor si echipamentelor electrice se va tine seama de :1778ID:

tensiune, curent;a).

imaltimea de montare;b).

natura mediului in care se monteaza;c).

regim de lucrud).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Eroarea de unghi este specifica transformatoarelor:1781ID:

de fortaa).

de sudurab).

de masurare pentru tensiunec).

de masurare pentru curentd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Patru rezistente egale sunt legate doua in paralel si in serie cu fiecare din celelalte doua. Rezistenta echivalenta este 5 ohmi. Ce valoare are fiecare rezistenta?

1784ID:

1 ohma).

2 ohmib).

0,5 ohmic).

3 ohmid).

5 ohmie).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3212Paq:Lista intrebari teorie

Page 13: PT Masurare

Masurare energie electrica

La un grup de masurare semidirect cu Tc= 200/5, proiectiile fazorilor de curent pe directiile tensiunilor de faza corespunzatoare in succesiune RST sunt: 2,9 A ; -3,1A ; 3.A Care din afirmatiile urmataore sunt adevarate ?

1787ID:

montajul este incorect;a).

TC-ul de pe faza S este sigur montat gresit ;b).

curentul absorbit pe faza T este 120 A;c).

montajul poate fi corectat prin schimbarea conductoarelor intrare cu iesire la bornele contorului pe faza S.

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Contorul AEM - CST 0410 LD:1788ID:

a) este un contor bidirectional;a).

b) inregistreaza energie activa si reactiva monotarif;b).

c) inregistreaza energie reactiva capacitiva cadran IV;c).

d) nu afiseaza codul OBIS al registrelor de energie daca nu este programat sa faca acest lucru.

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La contoarele Enerlux T si CST 0410, in secventa de afisare D2, marimile afisate sunt:

1791ID:

a) prestabilite din fabrica;a).

b) alese cu ocazia programarii dintro lista prestabilita de comun acord consumator si furnizor;

b).

c) alese cu ocazia programarii dintro lista cu marimile ce pot fi afisate de contor;c).

d) alese de programator dintro lista impusa de ANREd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Ce putere medie foloseste un consumator daca contorul care inregistreaza consumul are constanta 960 rot/kWh si face in 45 minute 2880 rotatii?

1793ID:

3 kW;a).

4 kW;b).

4,5 kW;c).

5 kW;d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3213Paq:Lista intrebari teorie

Page 14: PT Masurare

Masurare energie electrica

La verificarea metrologica a contoarelor cu conectare semidirecta, legatura dintre bobina de curent si cea de tensiune :

1795ID:

trebuie sa fie deconectata de catre verificatora).

nu conteaza daca este conectata sau nub).

contoarele in cauza nu au aceasta legaturac).

se deconecteaza dupa scoaterea capacului, aceasta fiind montata in interiorul contoruluid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Tensiunea la plecarea unui circuit este 230 V, iar la bornele receptorului este 220V. Calculati rezistivitatea conductoarelor folosite pentru alimentarea receptorului monofazat rezistiv de 2,2 kW aflat la o distanta de 20 m. Conductoarele au sectiunea de 4 mmp.

1796ID:

0,1 ohmi*mmp/ma).

0,1 ohmib).

0,1 ohmi*m/mmpc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care din materialele enumerate admit, la aceeasi sectiune, o densitate de curent mai mica:

1798ID:

aluminiua).

cuprub).

argintulc).

fieruld).

platinae).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Valoarea curentului minim de pornire a contoarelor electronice tip CEET 15 de clasa de precizie 1 in montaj direct este de :

1799ID:

5 mAa).

10 mAb).

20 mAc).

1 mAd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3214Paq:Lista intrebari teorie

Page 15: PT Masurare

Masurare energie electrica

Fata de puterea transformatorului dintr-un post, puterea maxima a unui motor alimentat din acel post de transformare poate fi de:

1801ID:

15 %a).

20 %b).

25 %c).

27 %d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Doua conductoare de aceeasi lungime si din acelasi material, cu sectiunile S1 si S2, S2 mai mare ca S1, aflate in circuite diferite, degaja aceeasi cantitate de caldura (se incalzesc la fel). Care afirmatie este corecta?

1802ID:

curentii sunt egali in cele doua circuitea).

curentul este mai mare in circuitul cu sectiunea S1b).

curentul este mai mare in circuitul cu sectiunea S2c).

nu poate exista un astfel de cazd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pe un contor ALPHA, montaj semidirect, se citesc datele:Ir=Is=It=2A; Uro=Uso=Uto=221 V; unghiul(Uso,Uro)=240 grade; unghiul(Uto,Uro)=120 gr.; unghiul(Ir,Uro)=24 gr.; unghiul(Is,Uro)=144 gr.; unghiul(It,Uro)=264 gr. Care propozitie este adevarata:

1805ID:

montajul este corecta).

astfel de date nu pot fi citite pe contorul ALPHA in montaj semidirectb).

montajul este incorectc).

avem succesiune inversa a tensiunilord).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Durata unei rotatii a discului unui contor este de 20 secunde si contorul are constanta 900 rot/ kWh. Calculati puterea medie absorbita de consumator.

1807ID:

0,2 kWa).

0,5 kWb).

1,6 kWc).

2,2 KWd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3215Paq:Lista intrebari teorie

Page 16: PT Masurare

Masurare energie electrica

Cinci becuri de 4W, 24 V si 10 becuri de 2W, 12V sunt inseriate. Care este rezistenta echivalenta a celor 15 becuri?

1808ID:

1000 ohmia).

1,44 kiloohmib).

1,15 kiloohmic).

1,24 ohmid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pe un contor ALPHA in montaj semidirect se citesc numai datele specificate: Uro=228V; Uso=229V; Uto=228V; unghiul(Uso,Uro)=120grade; unghiul(Ir,Uro)=1grad; unghiul(Is,Uro)=144 gr.; unghiul(It,Uro)=264 gr.Care afirmatie este adevarata:

1811ID:

montajul este corect;a).

contorul nu are nulul legatb).

montajul este incorect, deoarece ungiurile dintre curenti si tensiuni sunt diferitec).

pe fazele S si T consumul este preponderent inductivd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Intr-o retea echilibrata la un contor trifazat de energie activa cu montaj semidirect s-a constatat ca pe fazele S si T curentii sunt inversati ca sens. Coeficientul de corectie pentru determinarea energiei active vehiculate este :

1813ID:

3/2a).

-3b).

-3/2c).

nu se poate aplica un coeficient de corectiein acest cazd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pulsatia nominala a tensiunii din retelele de distributie este:1817ID:

50 radian/ sec.a).

3,14 radian/ sec.b).

314 radian/ sec.c).

100 radian/ sec.d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3216Paq:Lista intrebari teorie

Page 17: PT Masurare

Masurare energie electrica

In situatia in care se constata o sustragere din bransamentul electric, intreruperea consumatorului se face:

1818ID:

dupa efectuarea expertizei consumatorului;a).

fara preaviz,la data constatarii;b).

dupa analizarea cazului de catre comisia de analiza, fara preavizc).

cu preaviz de 5 zile lucratoare emis la data constatariid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentru contoarele de decontare a consumului de energie electrica la consumatorii de categoria B sunt adevarate propozitiile:

1819ID:

trebuie sa permita sigilarea fizica a portului optica).

clasa de precizie pentru energia reactiva nu trebuie sa fie mai mare decat 2b).

sa aiba obligatoriu trei echipamentec).

nu este obligatorie transmiterea la distanta a datelor inregistrate de contord).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Trei becuri cu incandescenta care au tensiunea nominala 110 V si puterile nominale 20 W, 40 W, 60 W, legate in serie, sunt alimentate cu 220 V. Care este caderea de tensiune pe fiecare bec ? (variantele de raspuns sunt in ordinea crescatoare a puterilor indicate mai sus)

1821ID:

20V; 60V; 120V;a).

120V; 60V; 40V;b).

60V; 40V; 20V;c).

20V; 80V; 120V;d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este puterea bateriei de condensatoare necesara pentru marirea factorului de putere de la 0,65 la 0,92 pentru o putere absorbita de 50 KW . (sin fi1=0,76; sin fi2=0,392)

1822ID:

aproximativ 37 Kvar;a).

aproximativ 54 Kvar;b).

aproximativ 57 Kvar;c).

aproximativ 65 Kvard).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3217Paq:Lista intrebari teorie

Page 18: PT Masurare

Masurare energie electrica

Doua becuri cu incandescenta au puterea si tensiunea mominala dupa cum urmeaza: B1 = 100 W; 220V; iar B2 = 150 W; 220 V. Cele doua becuri sunt alimentate in serie cu tensiunea de 22o V. Care dintre becuri se incalzeste mai puternic?

1823ID:

B1a).

becurile se incalzesc la felb).

B2c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Distanta dintre un contor si transformatoarele de curent, masurata pe traseul cel mai scurt, este de 14 metri , iar lungimea conductorului circuitelor secundar este 15,8 metri. Care este sectiunea minima a conductoarelor de aluminiu cu care s-au executat circuitele secundare?

1825ID:

2,5 mm2a).

4 mm2b).

circuitele secundare nu sunt executate corectc).

6 mmpd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Daca distanta dintre TC si contor este de 9 metri, iar lungimea circuitelor secundare de curent este de 11 metri, se folosesc conductoare de cupru cu sectiune minima de:

1826ID:

4 mmp;a).

2,5 mmp;b).

circuitele secundare nu sunt executate corectc).

6 mmp;d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Supratensiunea de declansare a dispozitivului de protectie la supratensiuni de frecventa industriala din BMPT este:

1827ID:

Ul = 467 V plus/minus 10 Va).

Uf = 270 V plus/minus 10Vb).

Uf = Ul = 290 V plus/minus 10%c).

Uf = 270 V plus/minus 10%d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3218Paq:Lista intrebari teorie

Page 19: PT Masurare

Masurare energie electrica

La un contor tip CEET 15 secventa de afisare a marimilor pe display este predefinita?

1836ID:

da, din faza de fabricatiea).

nu, este programata de furnizor prin programul cu care vine contorulb).

da, cu exceptia marimilor privind energia activa, reactiva importata sau exportatac).

nu, se defineste in momentul programarii contorului pentru montared).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care afirmatie este valabila pentru contorul ENERLUX M 222C ?1837ID:

este monofazat, cu doua echipamente, de 10(60)A, clasa 0,2a).

este monofazat, de 10(60)A, 230 V clasa 0,2, cu curba de sarcinab).

este monofazat, de 10(60)A, 120V, clasa 2c).

este monofazat, de 10(60)A, 120 V clasa 2, cu curba de sarcinad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

O baterie de condensatoare are trei unitati: C1=4 microF; C2=6 microF; C3=10 microF; C1 este in paralel cu C2 si apoi inseriate cu C3 Capacitatea echivalenta este de:

1840ID:

0,5 microFa).

5 microFb).

7 microFc).

8 microFd).

10 microFe).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Suntarea bornelor bobinei de tensiune la un contor monofazat are ca efect:1841ID:

neinregistrarea corecta a energiei ;a).

arderea sigurantelor in tabloul de distributie al consumatorului;b).

arderea (distrugerea) bobinei de tensiune;c).

alte efecte in afara celor enumerate.d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3219Paq:Lista intrebari teorie

Page 20: PT Masurare

Masurare energie electrica

in cazul consumatorilor racordati direct de la reteaua de joasa tensiune a furnizorului, pornirea directa a motoarelor este admisa pana la puterea de:

1843ID:

5 kW pentru motoare monofazate si 7,5 kW pentru motoare trifazatea).

5,5 kW pentru motoare monofazate si 7,5 kW pentru motoare trifazateb).

4 kW pentru motoare monofazate si 5,5 kW pentru motoare trifazatec).

1.5 kW pentru motoare monofazate si 4 kW pentru motoare trifazated).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Unde se monteaza dispozitivele de protectie impotriva supracurentilor?1844ID:

la inceputul fiecarui circuita).

in toate punctele unei distributii in care valoarea curentului maxim admisibil in conductoare se reduce

b).

in toate punctele unei distributii in care val. curentului max. admisibil in conductoare creste, daca dispozitivul din amonte nu poate asigura protectia

c).

in toate punctele unei distributii in care val. curentului max. admisibil in conductoare se reduce, daca dispozitivul din amonte nu poate asigura protectia

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Se admite sa nu se monteze dispozitive de protectie impotriva scurtcircuitelor in urmatoarele cazuri:

1845ID:

pe conductoare sau cabluri care leaga masini generatoare de curent la care aceste dispozitive se prevad numai in tablourile electrice

a).

in anumite circuite de masurab).

pe circuitele iluminatului de sigurantac).

pe conductoare sau cabluri care leaga redresoare la care aceste dispozitive se prevad numai in tablourile electrice

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentru un grup de masurare dintro celula de 20 kV echipata cu contor CA 32 se folosesc transformatoare tip:

1846ID:

TIRMo-G20 .a).

TIRBo-G10b).

TIRBo-G20c).

CIRTi-20d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3220Paq:Lista intrebari teorie

Page 21: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cate tarife se inregistreaza energia reactiva la contorul CEEM 16?1850ID:

in patru tarife.a).

in doua tarife;b).

in nici un tarif;c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Tensiunea de referinta pentru contorul ALPHA cu 2 sisteme este:1852ID:

UR0a).

USTb).

URSc).

UTRd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Cate indexe pe tarife de energie activa, reactiva si putere au contoarele ALPHA P(+)A1R -A?

1854ID:

un index pentru fiecare din marimia).

doua indexe pentru pentru fiecare marime;b).

cate patru indexe pentru fiecare marime pentru un sens si cate patru indexe pentru fiecare marime pentru celalalt sens.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Suprasarcina admisibila la contoare de energie electrica reprezinta:1855ID:

raportul dintre curentul maxim si curentul de baza;a).

raportul dintre curentul de baza si curentul de pornire;b).

un supracurent de scurta durata.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Verificarea polaritatii infasurarilor transformatoarelor de masura se face prin metoda:

1857ID:

comparatiei cu un transformator etalona).

curentului continuu;b).

wattmetrului.c).

citirea indicatiilor de pe carcasad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3221Paq:Lista intrebari teorie

Page 22: PT Masurare

Masurare energie electrica

Ce efect are asupra grupului de masura intreruperea circuitului secundar al transformatoarelor de curent?

1858ID:

contorul nu mai inregistreaza cu echipajul afectata).

transformatorul de curent se poate distrugeb).

pot apare tensiuni periculoase la bornele secundare ale transformatoarelor de curent afectate

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Ce reprezinta clasa de exactitate a unui transformator de curent ?1859ID:

raportul curentilor primar, respectiv secundara).

eroarea de curent admisa in conditii nominale de functionare, pana la limita superioara a domeniului de masurare;

b).

valoarea maxima a raportului I / In.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Aparitia mesajului de eroare: E R/T la contorul electronic CEET 15 semnifica :1861ID:

tensiunea pe faza S si T este mai mica sau mai mare cu 10% decat valoarea nominala ;a).

tensiunea pe fazele R si T este zerob).

tensiunea pe faza R este zero.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Contoarele sau ansamblurile formate din contoare si concentratoare utilizate pentru locuri de consum apartinand marilor consumatori captivi trebuie sa inregistreze puterea maxima de lunga durata astfel :

1867ID:

pe sfert de ora bloca).

pe sfert de ora alunecator ;b).

orar blocc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

La functionarea in sarcina, curentii din infasurarile primare si secundare a transformatoarelor de putere sunt fata de tensiunile respective in raport:

1868ID:

direct;a).

invers;b).

nu are nici o legaturac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3222Paq:Lista intrebari teorie

Page 23: PT Masurare

Masurare energie electrica

Legea I a lui Kirchoff se poate enunta astfel:1869ID:

daca mai multe conductoare prin care circula curenti electrici se intalnesc intr-un nod, suma curentilor care intra in acel nod este egala cu suma curentilor care pleaca din acel nod;

a).

suma algebrica a curentilor care intra si care pleaca dintr-un nod electric este egala cu zero;

b).

suma algebrica a tensiunilor care intra si care pleaca dintr-un nod electric este egala cu zero.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La un trafo de putere, puterea electrica transmisa de circuitul primar circuitului de utilizare se face pe cale:

1871ID:

electrica;a).

electromagnetica;b).

electrica si electromagnetica.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Un consumator eligibil isi poate alege:1872ID:

furnizorul de energie electricaa).

distribuitorul de energie electricab).

transportatorulc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

in cazul unui grup de masura in montaj indirect este obligatorie legarea la pamant a transformatoarelor de masurare de curent astfel:

1873ID:

S1 si S2a).

Fie S1 fie S2b).

Numai S2c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Prin conductorul inadit (sectiune mai mare cu sectiune mai mica) ce alimenteaza un receptor, intensitatea curentului electric pe toata lungimea conductorului:

1874ID:

scade progresiv in lungul conductorului respectiva).

are aceeasi valoare ;b).

creste pe masura ce ne apropiem de capatul conductorului unde se afla receptorul.c).

daca conductorul este inadit cu unul de sectiune mai mica, scade pe aceasta portiuned).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3223Paq:Lista intrebari teorie

Page 24: PT Masurare

Masurare energie electrica

Raportul de transformare la un transformator de curent de 400/5 A se poate verifica in exploatare cu o trusa de curent de 200 A:

1877ID:

nu se poate, deoarece nu avem curentul nominal al TC;a).

se poate, si ampermetrul va arata max 2,5 A;b).

se poate, si ampermetrul va arata max 5 A.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In ce regim inregistreaza contoarele electronice trifazate, energia reactiva:1878ID:

capacitiva).

inductivb).

rezistivc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Releul diferential montat in BMP monofazate asigura protectia la:1879ID:

scurtcircuite in instalatia interioaraa).

puneri la pamant in instalatia de utilizareb).

sustrageri de energie prin folosirea nulului artificialc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Factorul de putere instantaneu realizat de un consumator se stabileste cu formula:

1880ID:

cos fi = Q/Pa).

cos fi = P/Qb).

cos fi = P/Sc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Transformatoarele de masurare de curent pot sa functioneze :1881ID:

mers in gol;a).

mers in scurtcircuit;b).

mers in sarcina cu un ampermetru si un contor.c).

mers in sarcina, cu doua contoare inseriated).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3224Paq:Lista intrebari teorie

Page 25: PT Masurare

Masurare energie electrica

Conform prevederilor normativului I7/2002, care sunt pierderile de tensiune maxim admise pentru un consumator alimentat direct din reteaua de distributie a furnizorului?

1888ID:

3% pentru circuitele de iluminat si 5% pentru circuite de prizaa).

5% pentru circuitele de iluminat si 10% pentru circuite de prizab).

5% pentru toate tipurile de receptoarec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Care dintre urmatoarele tipuri de protectii sunt obligatorii a fi utilizate la echiparea BMP-urilor:

1891ID:

protectia diferentiala;a).

protectia la suprasarcina;b).

protectia la supratensiune;c).

protectia la atingeri indirected).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Sa se determine puterea necesara unei baterii de condensatoare pentru imbunatatirea factorului de putere de la cos fi 1 = 0,5 la cos fi 2 = 0,92 pentru o instalatie de utilizare care are o sarcina de 100 kW (cos fi 1 = 0,5 ii corespunde tg fi 1 = 1,73 si cos fi 2 = 0,92 ii corespunde tg fi 2 = 0,426).

1892ID:

Q = 133,8 kVAra).

Q = 130,4 kVArb).

Q = 154,03 kVArc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

in cazul retelelor cu patru conductoare, inversarea conductorului de nul cu un conductor de faza supune bobinele de tensiune ale contorului la o valoare de ... mai mare decat tensiunea nominala a acestora:

1893ID:

2 ori;a).

1,73 orib).

3 oric).

radical 3 orid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3225Paq:Lista intrebari teorie

Page 26: PT Masurare

Masurare energie electrica

La inlocuirea unei prize prevazuta cu nul de protectrie din instalatia de utilizare a unui abonat, se inverseaza legaturile dintre nulul de protectie si nulul de lucru. Instalatia de alimentare este realizata in solutie modernizata cu firida tip BMP. Care din afirmatiile urmatoare sunt adevarate?

1896ID:

Instalatia va ramane fara tensiunea).

Instalatia va ramane fara tensiune cand se utilizeaza priza respectivab).

Instalatia va functiona normalc).

Priza in cauza nu va avea tensiuned).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La montarea contoarelor trifazate trebuie respectate o serie de conditii pentru ca masurarea energiei electrice sa se faca fara erori. Greselile de montare care determina erori de masurare sunt:

1899ID:

Neconcordanta intre bornele transformatoarelor de masura si bornele contoruluia).

Marcarea gresita a bornelorb).

Nerespectarea ordinii de succesiune a fazelorc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Cauze posibile pentru ca suntarea secundarului unui transformator de curent sa nu aiba efect asupra vitezei de rotatie a discului unui T2-CA 43 in montaj semidirect sunt :

1901ID:

TC are secundarul intrerupt ;a).

CA are echipajul respectiv defect ;b).

CA este de 30 la 60 A ;c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Ruperea legaturii la nulul retelei de distributie de joasa tensiune are ca efect asupra unui contor trifazat de inductie:

1903ID:

nefunctionarea contoruluia).

aparitia unor erori grosolane de inregistrareb).

aparitia unor erori mici de inregistrare datorate nesimetriei reteleic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

in cazul unui contor electronic tip CEET 15, marimile inregistrate in curba de sarcina pot fi selectate:

1904ID:

daa).

nub).

da, in limita memorarii a max. 2500 punctec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3226Paq:Lista intrebari teorie

Page 27: PT Masurare

Masurare energie electrica

Ce transformatoare de curent trebuiesc alese pentru o instalatie alimentata la 0,4 kV in care puterea maxima este de 200 kW la un factor de putere de 0,5 ?

1905ID:

300/5 0,5 KV;a).

400/5 0,5 KV;b).

600/5 0,5 KV;c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Conductoarele pentru conectarea bateriei de condensatoare la retea se dimensioneaza pentru un curent maxim admisibil egal cu:

1906ID:

de 1,5 ori curentul nominal al bateriei de condensatoarea).

curentul nominal al bateriei de condensatoareb).

de 2 ori curentul nominal al bateriei de condensatoarec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Daca in urma masurarii Watmetrice in cazul unui montaj semidirect rezulta urmatoarele valori: Echipaj 1 (URO=10, USO= -3, UTO=-7); Echipaj 2 (URO= -7, USO=10, UTO=-3); Echipaj 3 (URO= 3, USO= 7, UTO= -10)

1908ID:

montajul este corecta).

curentul de pe faza S este inversatb).

curentul de pe faza T este inversatc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Daca la masuratorile efectuate cu wattmetrul, in vederea ridicarii diagramei vectoriale se gasesc urmatoarele marimi: Sistemul I: +29 -12 -25 ; Sistemul II: -26 +39 -13 ; Sistemul III: -13 -18 +33 , sa se precizeze daca: (se iau in considerare tensiunile de linie)

1909ID:

montajul este incorect executat;a).

sarcina este inductiva;b).

sarcina este capacitivac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

in incaperi in care in tuburi si tevi poate patrunde apa sau se poate colecta apa de condensatie, tuburile si tevile orizontale de monteaza intre doua doze:

1910ID:

paralel cu linia de demarcatie a tavanuluia).

cu o inclinatie de 5 la 10%b).

cu o inclinatie de 0,5 la 1%c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3227Paq:Lista intrebari teorie

Page 28: PT Masurare

Masurare energie electrica

Contoarele montate pe o linie (intre cele doua capete) care face schimbul de energie intre doua SDFEE trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1911ID:

dublu sens de masurare;a).

aceeasi clasa de precizie;b).

pe sensul cedat au functia de contoare de balantac).

pe sensul primit au functia de contoare decontare .d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La un contor electronic tip CEET 15 perioada de derulare a secventei marimilor afisate pe display este:

1912ID:

6 seca).

15 secb).

reglabila in intervalul 1...6 secc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Un contor electronic trifazat CEET 15 pentru retea cu patru fire cu tensiunea de 3x230/400V, curent 5(6)A, pentru conectare prin transformator de clasa 0,5S, cu tensiune auxiliara de alimentare, cu memorie pentru inregistrarea curbei de sarcina, cu conector DB9 pentru citirea la distanta, se simbolizeaza astfel:

1914ID:

CEET 15 2151ACMa).

CEET 15 4151ACMb).

CEET 15 4251ACc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Ce valoare uzuala pentru curentul diferential au intrerupatoarele montate in BMP-uri la consumatorii casnici, conform Specificatie Tehnica Bloc de masurare si protectie pentru bransament monofazat nr. 3 / 2003?

1915ID:

30 mAa).

200mAb).

300mAc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Care sunt limitele de temperatura acceptate pentru functionarea transformatoarelor de masura montate in exterior (in grade Celsius)?

1916ID:

-40 ... +40a).

-25 ... +40b).

-5 ... +40c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3228Paq:Lista intrebari teorie

Page 29: PT Masurare

Masurare energie electrica

Ce reprezinta ! P/ semnalizat de contorul CEET 15?1917ID:

semnalizeaza lipsa tensiune si curent pe toate fazele;a).

semnalizeaza deficiente de memorie;b).

semnalizeaza depasirea pragului de putere.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pentru o instalatie se cunoaste puterea activa P=100kW. Se doreste aducerea factorului de putere de la 0.5 la factorul de putere neutral. Care este puterea reactiva calculata a bateriei de condensatoare necesara? (pentru cos fi=0.5, tg fi=1.75 iar tg la factorul de putere neutral se considera cunoscuta)

1920ID:

158.7a).

162.5b).

130.6c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

La nivelul locului de consum cu mai multe cai de alimentare si punctele de decontare sunt la tensiuni diferite,factorul de putere se determina :

1922ID:

separat pentru fiecare cale de alimentarea).

pe total loc de consumb).

separat pe grupe de tensiunec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La micii consumatori, stabilirea consumului in sistem pausal se aplica:1923ID:

la racorduri ocazionale, cand nu merita sa se realizeze contorizarea;a).

in cazul consumatorilor cu un consum foarte mic, a carui masuratoare nu se poate realiza, fiind sub limita de eroare admisa de echipamentul de masurare;

b).

nu se aplica sistemul pausal la micii consumatori.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pentru instalatiile electrice de iluminat si forta se prevede tablou electric de distributie comun, cu urmatoarele exceptii:

1924ID:

daca se aplica tarife diferentiate pentru consumul de energie electricaa).

daca functionarea receptoarelor de forta provoaca fenomene suparatoare in instalatiile electrice

b).

daca este necesara separarea instalatiilor tehnologice din considerente de siguranta sau din considerente economice.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3229Paq:Lista intrebari teorie

Page 30: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cazul intreruperii fazei S la un contor cu doua echipaje, care este coeficientul de corectie ?

1926ID:

2a).

1,56b).

2,76c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Care este constanta generala a unui grup de masura care este format dintr-un contor trifazat 3x10000/100V, 200/5A, constanta proprie 1,5 cuplat cu doua transformatoare de tensiune 35000/100V si doua transformatoare de curent de 400/5A.

1935ID:

10,5a).

0,7b).

3,5c).

4,66d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere cuprinsa intre 2 si 4,5 kW, conductorul de faza are sectiunea minima de:

1937ID:

1,5 mm2 pentru conductor de cupru sau 2,5 mm2 pentru conductor de Ala).

2,5 mm2 pentru conductor de cupru sau 4 mm2 pentru conductor de Alb).

4 mm2 indiferent de materialul din care e confectionat conductorulc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Contorul ALPHA poate fi trecut in modul de lucru TEST fara ruperea sigiliului metrologic astfel:

1938ID:

prin apasarea butonului sigilabil in pozitia TESTa).

cu ajutorul calculatoruluib).

se apasa butonul sigilabil in pozitia RESET simultan cu citirea contorului prin portul opticc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Timpul de declansare la supratensiuni de frecventa industriala impus dispozitivelor din BMPT in cazul atingerii supratensiunii de declansare este:

1942ID:

0,13 la 0,20 sa).

0,10 la 0,20 sb).

0,15 la 0,25 sc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3230Paq:Lista intrebari teorie

Page 31: PT Masurare

Masurare energie electrica

Care este clasa de precizie pentru energia activa a contorului CEET 15 1111?1947ID:

0.5a).

1b).

2c).

0,2d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

in cazul unui contor electric monofazat tip AEM codificat nCM4 SM, perechea de litere SM semnifica:

1948ID:

structura monobloca).

palier inferior cu suspensie magneticab).

sasiu metalicc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La o inspectie vizuala a contorului trebuie sa se urmareasca:1951ID:

integritatea sigiliului metrologic si a celui de montator autorizata).

integritatea carcasei si capacului bloc borne al contoruluib).

integritatea placutei de identificare contorc).

numarul de digiti ai contoruluid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Conductele electrice se monteaza liber in interior numai in urmatoarele locuri:1953ID:

constructii executate din materiale combustibilea).

locuri in care atingerea lor de catre oameni, direct sau prin manevrarea unor scule, obiecte sau dispozitive de lucru sau de catre utilaje in miscare, sa nu fie posibila

b).

in podurile cladirilorc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Transformatoarele de masurare a tensiunii se utilizeaza:1954ID:

pentru a obtine valori de tensiune care sa se poata masura cu aparatele de masura obisnuite

a).

pentru a separa circuitele de masura si protectie din instalatiile electrice fata de circuitele de inalta tensiune

b).

pentru protectia personaluluic).

pentru reducerea pierderilor tehnologiced).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3231Paq:Lista intrebari teorie

Page 32: PT Masurare

Masurare energie electrica

in tuburi, tevi, plinte sau goluri se instaleaza :1955ID:

numai conducte izolatea).

conducte izolate sau neizolate, daca acestea sunt pozate in pamantb).

atat conductoare izolate cat si neizolate.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

in cladirile de locuit se prevad in fiecare incapere prize:1956ID:

o prizaa).

doua prizeb).

trei prizec).

dupa necesitatid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Este posibila traversarea cosurilor si canalelor de fum cu conducte sau alte elemente ale instalatiilor electrice?

1957ID:

numai daca acestea sunt protejate prin tuburi metalicea).

numai daca acestea sunt protejate prin tuburi din PVC sau metaliceb).

este interzisac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

"Daca in montajul unui grup de masurare, indirect,2 sisteme, se constata conexiunea inversata la bornele primei bobine de curent(fazaR), factorul de corectie este"

1959ID:

2a).

radical3/tg.fib).

-radical 3/tg.fic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

Alimentarea de rezerva de siguranta se realizeaza cu:1960ID:

baterii de acumulatoarea).

pile electrice sau surse intreruptibile (UPS)b).

generatoare independente de alimentare normalac).

baterii de condensatoare incarcated).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3232Paq:Lista intrebari teorie

Page 33: PT Masurare

Masurare energie electrica

"Daca in montajul unui grup de masurare ,indirect, 2 sisteme, se constata intreruperea circuitului secundar al transformatorului de tensiune pe faza de referinta(S) factorul de corectie este:"

1961ID:

2a).

radical(2)b).

nu se poate stabili un coeficient de corectie; contor inactivc).

radical (3)d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

Fumatul este interzis in :1116ID:

incaperile cu echipamente electronice de calcul , masura , control;a).

spatiile de cazare comuna;b).

spatii nedestinate lucrului cu publiculc).

incaperi dotate cu stingatoare de incendiud).

spatii special amenajate pt fumate).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

La amplasarea stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare:

1117ID:

max. 15m si 20m fata de cele mai importante focarea).

max.1,4 m inaltime fata de pardosealab).

la 1,8 m inaltime fata de perdosealac).

pe pardoseala, in pozitie verticalad).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Ce se intelege prin foc deschis?1727ID:

producerea de arc electric in spatii deschisea).

producerea de scintei (polizare, lovire obiecte metalice, etc.)b).

arderea cu flacara in aerc).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3233Paq:Lista intrebari teorie

Page 34: PT Masurare

Masurare energie electrica

Prin notiunea de inflamabilitate se intelege:1731ID:

proprietatea unor substante/materiale de a arde in prezenta unei surse de aprindere;a).

proprietatea unor substante de a intretine arderea.b).

proprietatea unor materiale combustibile de a degaja vapori care pot forma cu aerul amestecuri ce se pot aprinde la contactul cu o sursa de aprindere;

c).

proprietatea unor materiale de a se combina cu oxigenul din aer;d).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Pentru stingerea incendiilor la transformatoare cu ulei locatia se doteaza cu:1732ID:

stingatoare cu spuma si lada cu nisipa).

stingatoare cu praf si bioxid de carbonb).

stingatoare cu bioxid de carbon si lada cu nisipc).

stingatoare cu spuma, lada cu nisip si panou de incendiud).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Personalul muncitor din unitatile economice:1733ID:

raspunde de organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de muncaa).

are atributiile privind apararea impotriva incendiilor stabilite in fisa postuluib).

are obligatia sa ia masurile necesare de stingere a incendiilor la locul de muncac).

are obligatia sa cunoasca, sa-si insuseasca si sa aplice instructiunile de aparare impotriva incendiilor la locul de munca

d).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Un electrician care citeste contorul, poate sa-si aprinda o tigara in incinta consumatorului?

1734ID:

nu, pentru ca foloseste foc deschisa).

da, pentru ca are aprobare de folosire a focului descisb).

nu, pentru ca nu si-a insusit si nu respecta reglementarea privind fumatul emisa de proprietar

c).

da, pentru ca fumeaza intrun loc unde fumeaza si salariatii consumatoruluid).

da, pentru ca fumeaza intro amenajare care are indicatorul "loc pentru fumat"e).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3234Paq:Lista intrebari teorie

Page 35: PT Masurare

Masurare energie electrica

Montarea si demontarea contoarelor sub tensiune in contact sau cu realizarea separarii electrice se executa in baza:

1114ID:

dispozitie verbalaa).

autorizatie de lucrub).

atributii de serviciuc).

ITI-PMd).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Montarea si/sau demontarea contoarelor pot fi efectuate pe baza ITI-PM de:1118ID:

electricieni autorizati, care au dreptul sa execute lucrari in baza acestui ITI-PM, fiind nominalizati in lista aprobata de conducerea unitatii ;

a).

toti electricienii autorizati din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca desemnati de seful formatiei de lucru;

b).

oricare electrician al operatorului de distributie daca apartine compartimentu-lui care se ocupa cu aceste activitati si respecta prevederile ITI-PM ;

c).

personal delegat al altor unitati, in baza unei conventii de lucrari intocmita conform reglementarilor specifice

d).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Manerul pentru montare-demontare sigurante de tip MPR, prevazut cu manson de protectie a bratului, trebuie utilizat conform prevederilor producatorului, dar intotdeauna impreuna cu:

1119ID:

manusi electroizolante de joasa tensiune si cisme electroizolante;a).

viziera de protectie a fetei;b).

manusi electroizolante de joasa tensiune si casca ;c).

incaltaminte electroizolanta.d).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Masuratorile directe in instalatiile electrice de joasa tensiune cu aparate portabile (voltmetru, cleste ampermetric, contorul etalon, cleste wattmetric) se pot executa pe baza de:

1120ID:

A.S. sau ITI-PM, de un electrician cu grupa de autorizare 3;a).

A.S. sau DV, de un electrician cu grupa de autorizare 4;b).

A.S. , ITI-PM sau D.V, de un electrician cu grupa de autorizare minim 3;.c).

A.S. , ITI-PM sau D.V, de doi electricieni, seful de lucrare cu grupa de autorizare minim 3;

d).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3235Paq:Lista intrebari teorie

Page 36: PT Masurare

Masurare energie electrica

Notatia PEN,conform Normativului I.7, este folosita in schemele de legare la pamant, ca simbol pentru notarea ?

1127ID:

conductorului care indeplineste simultan functiile conductorului neutru si conductorului de protectie

a).

conductorului de nulb).

conductorului de protectiec).

unui conductor de fazad).

nu se mai utilizeazae).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Care din mijloacele de protectie enumerate sunt folosite impotriva efectelor arcului electric ?

1215ID:

panouri si paravane mobilea).

viziera de protectie a fetei si gatuluib).

imbracamintea termorezistentac).

manerul pentru montare-demontare sigurante tip MPR, prevazut cu manson de protectie a bratului

d).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Care sunt mijloacele de protectie folosite impotriva tensiunii de pas?1669ID:

cizme electroizolantea).

covoras electroizolantb).

cizme electroizolante si manusi electroizolantec).

prajini electroizolanted).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Persoana care poate indeplini functia de sef de lucrare:1673ID:

este desemnat de emitenta).

are minim grupa a II-a de autorizareb).

conduce, controleaza, si supravegheaza formatia de lucruc).

poate cumula si functia de admitent pentru propria formatiedaca are minim grupa a III-a de autorizare si este desemnat pentru aceasta de catre emitent

d).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3236Paq:Lista intrebari teorie

Page 37: PT Masurare

Masurare energie electrica

la inlocuirea unui contor sub tensiune in contact, pentru respectarea cerintei de a interpune "cel putin doua mijloace de protectie inseriate pe calea de curent", care din variantele indicate respecta aceasta cerinta:

1686ID:

manusi electroizolante + covoras electroizolanta).

cizme electroizolante + degetare electroizolanteb).

cizme electroizolante + covoras electroizolantc).

manusi electroizolante + cizme electroizolanted).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Ce face un electrician inainte de a atinge bara de nul dintr-un tablou de distributie aflat sub tensiune?

1719ID:

verifica vizual continuitatea legarii barei de nul la pamant;a).

se echipeaza cu manusile electroizolante si incaltaminte de protectie;b).

verifica lipsa tensiunii pe aceasta.c).

scoate siguranta de pe nuld).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Pentru executarea lucrarilor la firidele de bransament sau la cutiile de distributie alimentate printr-un racord aerian, separarea electrica se realizeaza:

1729ID:

de la primul punct de separare vizibila din amontea).

de la firida principala de bransament (nisa generala de bloc), la punctul de separare vizibila a coloanei colective

b).

la punctul de separare vizibila a coloanei colectivec).

de la cel mai accesibil punct de deconectared).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

in talonul de autorizare trebuie sa fie specificate:1756ID:

nivelul de tensiune a instalatiilor electrice in care se permite accesul;a).

grupa de autorizare;b).

calitatea titularului(emitent, admitent, sef lucrare,etc)c).

felul lucrarilor pentru care este autorizat(manevre, defectoscopie, masurari electrice, etc)

d).

categoria permisului de conduceree).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3237Paq:Lista intrebari teorie

Page 38: PT Masurare

Masurare energie electrica

Manevrarea sigurantelor de JT tip MPR trebuie efectuata de un electrician:1820ID:

care are minim grupa a II-a de autorizare daca face parte dintro formatie de lucrua).

utilizeaza casca cu viziera de protectie a feteib).

care are minim grupa a IV-a de autorizare daca executa singur manevrarea sigurantelorc).

care efectueaza manevra cu manerul pentru actionarea sigurantelord).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Executarea de lucrari in baza de ITI-PM (inlocuire contoare)presupune:1829ID:

existenta unui registru special pentru consemnarea lucrarii aflat la sediul unitatii care are in exploatare instalatia in care este montat contorul

a).

existenta unui registru special pentru consemnarea lucrarii aflat la sediul unitatii care executa lucrarea

b).

ITI-PM-ul in baza caruia se executa lucrarea sa fie la seful de lucrare pe timpul efectuarii lucrarii

c).

admitentul sa verifice grupa de autorizare a sefului de lucrared).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

la inlocuirea unui contor monofazat, scoaterea de sub tensiune a instalatiei este:

1900ID:

obligatoriea).

nu este obligatorieb).

in unele cazuric).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Formatia de lucru conform cu IPSSMIEE/2012 pentru realizarea masuratorilor cu aparate portabile poate fi compusa din:

1928ID:

2 electricieni ,seful de lucrare avand grupa 4 de autorizarea).

2 electricieni, seful de lucrare avand grupa 3 de autorizareb).

2 electricieni, cu grupa 1 si 2 de autorizare.c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Cine are obligatia prezentarii la verificarile periodice a echipamentelor individuale de protectie ?

1958ID:

detinatorul echipamentului;a).

seful de echipa, centralizat pentru toti membri acesteia;b).

maistrul coordonator pentru tot personalul subordonat.c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3238Paq:Lista intrebari teorie

Page 39: PT Masurare

Masurare energie electrica

Persoana care dispune executarea de lucrari in baza ITI-PM trebuie sa aiba acest drept, indeplinind conditii pentru emitent si raspunde de:

1962ID:

posibilitatea executarii fara pericol a lucrarii de catre formatia de lucru desemnata;a).

incadrarea lucrarii dispuse in conditiile prevazute in ITI-PM respectiva;b).

numirea ca sef lucrare si admitent a unei persoane care are grupa de autorizare prevazuta in ITI-PM respectiva.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Controlul instalatiilor electrice se poate efectua de catre:1963ID:

o persoanaa).

doua persoaneb).

minim trei persoanec).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Procedura autorizarii si actualizarii anuale prevede ca persoana in cauza sa fie supusa la:

1964ID:

doua examinari (medicala si profesionala);a).

doua examinari (profesionala si NPM);b).

trei examinari (medicala, profesionala si NPM).c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Modificarea numarului minim si a grupelor de autorizare acordata membrilor formatiei de lucru, precizate in ITI-PM:

1965ID:

nu este permisa;a).

este permisa, dar numai cu aprobarea emitentului;b).

este permisa, dar numai cu aprobarea expresa a conducatorului unitatii.c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Ce valoare are raportul P/Q cand se masoara un factor de putere egal cu cel neutral? :

1672ID:

1/0,92a).

0,426/1b).

0,92/1c).

1/0,426d).

1/1e).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3239Paq:Lista intrebari teorie

Page 40: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentru estimarea energiei tranzactionate se pot utiliza profiluri de consum daca sunt aprobate de ANRE pentru:

1675ID:

toti consumatorii eligibilia).

consumatorii eligibil care au puncte de masurare de categoria Bb).

consumatorii eligibili care au puncte de masurare de categoria B si Cc).

consumatorii eligibili care au puncte de masurare de categoria Cd).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

In cazul in care masurarea en. el. nu se poate realiza in punctul de delimitare, Codul de Masurare permite ca masurarea sa se efectueze in cel mai apropiat punct convenit intre partile implicate:

1677ID:

numai in cazul in care este stabilit prin avizul de racordare;a).

numai pentru punctele de masurare de categorie Cb).

pentru punctele de masurare de categorie B si Cc).

pentru punctele de masurare de categorie Bd).

pentru toate punctele de masurare indiferent de categorie;e).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentului de masurare de catre un angajat al operatorului de distributie(OD) constituie infractiune si se pedepseste cu:

1679ID:

inchisoare de la 6 luni la 3 ania).

inchisoare de la 1 an la 5 anib).

inchisoare de la 2 ani la 6 anic).

inchisoare de la 9 luni la 4,5 anid).

cu un an mai mult decat pedepsele aplicate persoanelor care nu sunt angajate ale ODe).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice, plata despagubirilor pentru daune materiale produse din vina operatorului de retea se face de:

1687ID:

operatorul de retea, in baza analizei propriia).

furnizor, in baza propriei analize;b).

furnizor, in baza analizei efectuate impreuna cu operatorul de reteac).

operatorul de retea, in baza analizei efectuate impreuna cu furnizoruld).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3240Paq:Lista intrebari teorie

Page 41: PT Masurare

Masurare energie electrica

Rezilierea unui contract de furnizare a energiei electrice incheiat cu un consumator eligibil, din initiativa operatorului de retea , motivat de starea necorespunzatoare instalatiei de alimentare, trebuie sa se faca , cu:

1689ID:

anuntarea consumatorului cu 7 zile calendaristice inainte de data rezilieriia).

anuntarea consumatorului inainte cu 30 zile calendaristiceb).

anuntarea furnizorului si consumatorului cu 30 zile calendaristice inainte de data rezilierii

c).

nu este reglementata o astfel de situatie,d).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

in ce caz se adauga pierderi in elementele de retea la energia masurata, pentru stabilirea energiei de facturat la un consumator?

1692ID:

daca punctul de delimitare este in aval de punctul de masuraa).

daca punctul de delimitare este in amonte de punctul de masurab).

cind punctul de masura coincide cu punctul de delimitarec).

daca grupul de masurare este in montaj indirectd).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Precizati inaltimea la care trebuiesc montate prizele pe peretii unei scoli conform normativului I7/2002?

1694ID:

peste 1,5 ma).

2mb).

peste 2mc).

nu este specificatd).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Solicitarea unui consumator de modificare a tipului de tarif se face :1700ID:

la operatorul de retea pentru montarea unui contor adecvat tipului de tarif solicitata).

la operatorul de retea pentru reprogramarea contorului daca acesta corespunde tipului de tarif solicitat

b).

la furnizor pentru intocmire contract si la operatorul de retea pentru montare contor adecvat

c).

la furnizord).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3241Paq:Lista intrebari teorie

Page 42: PT Masurare

Masurare energie electrica

Rezilierea contractului de furnizare se poate face din initiativa furnizorului cand consumatorul:

1707ID:

pierde calitatea legala de detinator al spatiului;a).

intervine in instalatia electrica si afecteaza functionarea corecta a grupului de masurare ;

b).

refuza reactualizare contractului de furnizare.c).

depaseste puterea aprobata prin avizul tehnic de racordared).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Notati parametrii de calitate ce trebuiesc urmariti pentru unda de tensiune impusi de Standardul de performanta pentru activitatea de distributie :

1708ID:

flickera).

nesimetrieb).

microintreruperic).

SAIFI (Indicele frecventa medie a intreruperilor in retea)d).

intreruperi planificatee).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Pentru locurile de consum cu un consum anual mai mic de 50 MWh, se admite utilizarea contoarelor cu clasa de exactitate:

1710ID:

2 pentru en. activa si 2 pentru energia reactiva;a).

1 pentru en. activa si 2 pentru energia reactiva;b).

0.5 pentru en. activa si 1 pentru energia reactiva;c).

2 pentru energia activa si 3 pentru energia reactiva.d).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Care este factorul de putere mediu realizat de un consumator sub care energia electrica reactiva consumata se tarifeaza triplu?:

1714ID:

cos fi = 0,68a).

cos fi = 0,65b).

cos fi = 0,92c).

cos fi = 0,85d).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3242Paq:Lista intrebari teorie

Page 43: PT Masurare

Masurare energie electrica

Consumatorul captiv este un consumator care :1718ID:

absoarbe energie electrica sub 100 Mwh pe an;a).

din considerente tehnice, sau de reglementare nu poate alege furnizorulb).

nu isi exercita dreptul de a trece in eligibilitatec).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Intreruperile programate in furnizarea energiei electrice se comunica consumatorilor astfel:

1720ID:

in scris, pentru marii consumatori, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte;a).

prin mass-media, pentru marii consumatori, cu cel putin 5 zile inainte;b).

prin mass-media si/sau prin afisaj la locul de consum, pentru micii consumatori si consumatorii casnici, cu cel putin o zi inainte;

c).

prin mass-media si/sau prin afisaj la locul de consum,pentru micii consumatori si consumatorii casnici, cu cel putin 3 zile inainte;

d).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Defectarea grupului de masurare poate fi considerata situatia in care:1721ID:

contorul nu inregistreaza energie;a).

contorul inregistreaza o energie diferita de cea real consumata ;b).

contorul a inregistrat alta cantitate de energie decat un contor martor;c).

contorul are o eroare de programare si inregistreaza eronat energia;d).

contorul a inregistrat un salt de indexe).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Tentativa de sustragere de energie electrica este tratata conform Legii 123/2013 drept:

1730ID:

contraventiea).

infractiuneb).

nu se pedepseste intrucat consumatorul nu a sustras energiec).

furnizorul are dreptul sa incadreze fapta in infractiune sau contraventie in functie de gravitatea faptei.

d).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3243Paq:Lista intrebari teorie

Page 44: PT Masurare

Masurare energie electrica

Utilizatorii platesc energia electrica reactiva inregistrata in punctul de delimitare astfel:

1744ID:

nu platesc energie reactiva capacitiva consumatorii asimilati consumatorilor casnici cu putere max. contractata sub 30 kW;

a).

energia reactiva inductiva se plateste cantitatea ce depaseste valoarea corespunzatoare limitei unui factor de putere stabilit de ANRE ;

b).

energia reactiva inductiva se plateste cantitatea ce depaseste valoarea corespunzatoare unui factor de putere mai mic de 0,65;

c).

energia reactiva capacitiva se plateste integral ;d).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Plata penalitatilor pentru nerespectarea continuitatii in alimentare se face direct catre consumatorul captiv afectat de catre:

1745ID:

furnizora).

operatorul de reteab).

unitatea la care consumatorul plateste asigurareac).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Consumatorii pot conveni cu furnizorul, sistarea temporara a energiei electrice pentru o perioada :

1746ID:

de minim 3 luni si maxim 6 lunia).

de minim o luna si maximum 12 lunib).

de minim 6 lunic).

nelimitatad).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Consumul de energie electrica se stabileste in sistem pausal:1764ID:

cand nu poate fi determinat prin masurare;a).

se interzice total stabilirea in pausal a consumului de energie electrica;b).

la locuri de consum cu puteri mai mici de 90W, unde nu se justifica montarea unui contor.

c).

numai in cazurile de sustragere energied).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3244Paq:Lista intrebari teorie

Page 45: PT Masurare

Masurare energie electrica

Contorul de energie electrica pentru sistemele de masurare de categoria B trebuie prevazut cu:

1767ID:

sigiliul fizic ce impiedica schimbarea parametrilora).

sigiliul metrologicb).

sigiliul capacului de bornec).

sigiliul la portul de comunicatie RS 232/485d).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Refuzul consumatorului de a permite accesul personalului operatorului de masurare pentru verificarea contorului este o abatere:

1768ID:

contraventionalaa).

penalab).

nu este o abatere daca contorul este montat in spatiul privatc).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Prima diagonala din matricea care prezinta masuratori efectuate cu watmetru pentru ridicarea diagramei fazoriale contine urmatoarele date +5 ; -7 ; +6 . Stiind ca sarcina este inductiva, care afirmatie este sigur adevarata?

1794ID:

I1 este defazat inaintea tensiunii U1 ;a).

curentul I2 este inversat ;b).

cei trei curenti au un defazaj sub 60 gradec).

curentul I3 este inversat;d).

montajul este corect.e).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

In cazul unui consumator cu punct delimitare la MT si echipamente masura la JT valoarea facturii de energie electrica se stabileste pentru:

1814ID:

energia masurata minus pierderile in elementele de retea intre punctul de masurare si punctul de delimitare cu tarif MT

a).

energie masurata cu tarif JT si pierderile pe elementele de retea la MTb).

energie masurata plus pierderi elemente retea intre punctul de masurare si punctul de delimitare cu tarif JT

c).

energia masurata plus pierderi in elementele de retea intre punctul de masurare si punctul de delimitare cu tarif MT

d).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3245Paq:Lista intrebari teorie

Page 46: PT Masurare

Masurare energie electrica

Licentele se acorda:1860ID:

producatorilor si distribuitorilor si furnizorilor de energie electrica si/sau termicaa).

pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice;b).

pentru prestarea serviciului de sistem;c).

pentru activitatile de administrare a pietelor centralizate;d).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Clasa de precizie pentru energia activa a contoarelor electronice trifazate ALPHA, doua echipaje este:

1973ID:

0,2 sau 0,5 ;a).

1b).

2c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pierderile "in cupru" sunt pierderile datorate1976ID:

efectului Joulea).

pierderilor prin curenti Foucaultb).

pierderilor prin histerezisc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pierderile "in fier" sunt:1977ID:

constante atata timp cat fluxul este constanta).

variabile cu sarcinab).

dependente de patratul tensiuniic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

in cazul in care punctul de decontare se afla pe medie tensiune iar grupul de masura pe joasa tensiune la facturare se va proceda astfel:

1978ID:

energia inregistrata pe contor se va tarifa la joasa tensiune;a).

energia inregistrata pe contor se va tarifa la medie tensiune;b).

energia inregistrata pe contor + pierderile in transformator se vor tarifa la medie tensiune.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3246Paq:Lista intrebari teorie

Page 47: PT Masurare

Masurare energie electrica

in cazul unui contor aflat in montaj semidirect, la calculul constantei generale a grupului de masurare se va tine cont de:

1983ID:

Raportul de transformare al transformatoarelor de curenta).

Raportul de transformare al transformatoarelor de curent si de transformare al transformatoarelor de tensiune

b).

Constanta proprie a contoarelorc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care din urmatoarele categorii de tarife este de tip binom:1984ID:

Aa).

Bb).

Cc).

E1d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Transformatoarele de masurare a tensiunii se protejeaza cu sigurante fuzibile:1985ID:

pe partea de joasa tensiune;a).

pe partea de medie tensiune;b).

nu se protejeaza.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

In cazul in care alimentarea consumatorului se face dintr-un post de transformare sau din centrala proprie, valorile pierderilor de tensiune in regim normal de functionare a acestora trebuie sa fie de cel mult:

1986ID:

3% pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina si 5% pentru restul receptoarelor

a).

6% pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina si 8% pentru restul receptoarelor

b).

8% pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina si 10% pentru restul receptoarelor

c).

10% pentru toate receptoareled).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

01.07.2013 16:06:3247Paq:Lista intrebari teorie

Page 48: PT Masurare

Masurare energie electrica

Conductorul neutru trebuie sa aiba aceeasi sectiune cu conductorul de faza in urmatoarele cazuri:

1987ID:

in circuitele monofazate cu doua conductoare, indiferent de sectiunea conductoarelora).

nu se prevede in normeb).

in circuitele trifazate care alimenteaza receptoare monofazate ce pot fi actionate distinct pe faze

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Conectarea la retea a instalatiei de alimentare a unui consumator, executata de un electrician autorizat, se efectueaza de catre :

1990ID:

executant , la data negociata cu beneficiarula).

executant , in prezenta beneficiarului si furnizorului ;b).

furnizor , in prezenta obligatorie a executantului si beneficiarului .c).

distribuitor, in prezenta obligatorie a executantului si beneficiarului .d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Prin care din urmatoarele mijloace de protectie se poate realiza protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta in cazul instalatiilor alimentate de la o retea legata la pamant ?

1991ID:

contactoare cu relee termicea).

sigurante fuzibileb).

legare la priza de pamantc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La ce inaltime minima fata de pardoseala se pot monta aparent tuburile de protectie din PVC in cazul locuintelor ?

1993ID:

1,20 ma).

1,80 mb).

2 mc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In ce conditii se admite montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolatie normala ?

1994ID:

se admite in toate cazurilea).

se admite daca intre acestea si materialul combustibil se interpun materiale incombustibile

b).

nu se admite in nici un cazc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3248Paq:Lista intrebari teorie

Page 49: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un contor are o eroare de -10%. Energia masurata a fost de 180 kWh. Cat a fost energia neinregistrata ?

2001ID:

16 kWh;a).

18 kWh;b).

20 kWh;c).

22 kWh.d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Inductanta unei bobine se masoara in:2006ID:

OHMI;a).

HENRY;b).

TESLA;c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentru conductoare izolate, in curent continuu, se folosesc marcajele:2010ID:

rosu pentru conducta (+)a).

albastru pentru conducta( -)b).

cenusiu pentru conducta medianac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Un grup de masura este realizat din transformatoare de curent de 300/5 A si transformatoare de tensiune de 20000/100 V. Constanta grupului de masura este:

2022ID:

1200a).

12000b).

6000c).

60000d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Un contor electronic CEET 15 permite sigilarea :2024ID:

capacului aparatului pe placa de baza, impotriva accesului in interiorul aparatuluia).

capacului blocului de borne impotriva accesului la bornele contoruluib).

butonul pentru blocarea schimbarii parametrilor din contor (in cazul contoarelor de cl. 0,2S, 0,5S)

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3249Paq:Lista intrebari teorie

Page 50: PT Masurare

Masurare energie electrica

Ce semnificatie are litera "C" pentru un contor electronic AEM CEET15 4211 ACM ?

2026ID:

contorul are curba de sarcinaa).

contorul are generator de impulsurib).

contorul se poate monta in montaj directc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Folosirea conductoarelor de cupru in instalatii este obligatorie in urmatoarele situatii:

2027ID:

La instalatii de protectie contra electrocutarilora).

La circuitele de comanda, automatizare, protectieb).

La instalatii de alimentare ale utilajelor mobile supuse vibratiilorc).

In incaperi cu mediu coroziv in care stabilitatea chimica a otelului si cuprului este necorespunzatoare

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La ce adresa se poate citi energia totala inregistrata de un sumator METS-MD?2037ID:

adresa 40a).

adresa 51b).

adresa 50c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este semnificatia aprinderii intermitente a indicatorilor de potential la contoarele de tip Alpha ?

2038ID:

indica faptul ca marimea afisata se refera la perioada de facturare A/B/C dupa caz.a).

indica absenta in contor a uneia dintre fazeb).

indica faptul ca are loc o comunicatie a contorului cu calculatorulc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care din documentele intocmite in activitatea de depistare a abaterilor de la normele legale de consum au caracter de regim special :

2059ID:

Nota interna de sesizarea).

Nota de constatareb).

Proces verbal de analiza a abaterilor de la normele legale de consumc).

Fisa de evaluare a energiei consumate si neinregistrated).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3250Paq:Lista intrebari teorie

Page 51: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentru conducte izolate si cabluri se folosesc urmatoarele culori de marcare:2060ID:

verde/galben pentru conductele de protectie, albastru deschis pentru conducte neutre, alte culori decat cele de mai sus pentru conductele de faza

a).

galben pentru conductele de protectie, negru pentru conductele neutre, rosu, albastru, maro pentru conductele de faza

b).

verde pentru conductele de protectie, alb sau cenusiu deschis pentru conductele neutre, altele decat cele de mai sus pentru conductele de faza.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Sectiunea de 3x16+25 mmp este specifica:2061ID:

fasciculului de bransament aeriana).

cablurilor montate ingropatb).

nu exista o astfel de combinatie de sectiunic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Ce semnificatie are mesajul E R/ citit pe randul al doilea al afisajul unui contor CEET15, dupa terminarea secventei normale de afisare?

2062ID:

absenta tensiunii pe faza Ra).

baterie descarcatab).

neincadrare in domeniul prescris de tensiune pe faza Rc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La un autotrafo de putere, puterea electrica transmisa de circuitul primar circuitului de utilizare se face pe cale:

2063ID:

electrica;a).

electromagnetica;b).

electrica si electromagnetica.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Prin inversarea fazei cu nulul, la montarea unui contor electromagnetic monofazat,se intampla:

2064ID:

discul contorului se roteste inversa).

discul contorului se roteste in sens normal,dar inregistrarea este eronata)b).

discul contorului se roteste normal si inregistrarea este corectac).

se va produce scurtcircuitd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3251Paq:Lista intrebari teorie

Page 52: PT Masurare

Masurare energie electrica

in cazul contoarelor cu trei echipaje, conectate direct sau semidirect, nefunctionarea unuia dintre echipaje in sistem echilibrat duce la inregistrarea unei cantitati de energie de:

2065ID:

1/3 din energia efectiv consumataa).

2/3 din energia efectiv consumatab).

1/2 din energia efectiv consumatac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Ce reprezinta mesajul F000001 afisat de un contor Alpha ?2066ID:

bateria contorului este defecta si necesita inlocuirea).

circulatie inversa a energieib).

suprasarcinac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

La un echipament de masurare activ si reactiv in montaj semidirect la care succesiunea tensiunilor este inversa, iar contoarele nu au mersul inapoi impiedicat:

2069ID:

discurile contorului activ si reactiv se rotesc invers;a).

discul contorului activ se roteste inainte, iar al contorului reactiv inapoi;b).

discul contorului activ se roteste inapoi, iar al contorului reactiv inainte.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Pana la ce putere absorbita se poate instala contorul de 100 A, la cos fi neutral:2070ID:

50 KWa).

100 KWb).

150 KWc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

La un contor ALPHA A1R la disparitia tensiunii pe faza R:2074ID:

indicatorul A palpaie;a).

indicatoarele A, B si C palpaie;b).

dispare afisajulc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3252Paq:Lista intrebari teorie

Page 53: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cazul intreruperii programate, furnizorul are obligatia sa anunte un mare consumator

2076ID:

operativ, cu 7 zile inainte;a).

cu minim 3 zile lucratoare inainte;b).

cu cel mult o zi inaintea intreruperii.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Care este semnificatia corecta a urmatorului cod BPM32ST ?2077ID:

Bloc de protectie si masura fara dispozitiv de protectie la supratensiunea).

Bloc de protectie si masura cu mers inapoi blocat,dublu tarifb).

Bloc de protectie si masura cu protectie la supratensiunec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

O baterie de condensatoare:2078ID:

consuma energie electrica activaa).

debiteaza energie electrica reactivab).

este neutrac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Inscriptia RO 124/1998 pe eticheta unui contor semnifica faptul ca:2079ID:

este contorul cu numarul 124 fabricat in Romania de producator in anul 1998a).

are aprobarea de model nr. 124/1998b).

a fost verificat initial cu buletinul nr. 124/1998c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Contorul CEET 15 - 1131 A este prevazut cu :2080ID:

alimentare auxiliaraa).

placa pentru memorarea curbei de sarcinab).

dispozitiv de supraveghere a descarcarii baterieic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3253Paq:Lista intrebari teorie

Page 54: PT Masurare

Masurare energie electrica

Care este puterea maxim admisa pe un circuit de iluminat interior trifazat ?2108ID:

3 kWa).

5 kWb).

8 kWc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Expresia matematica a Legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este:2109ID:

I = U x Ra).

I = U / Rb).

I = U - Rc).

U=I*Rd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentru a mari curentul intr-un circuit R-L-C serie alimentat in curent continuu,se poate actiona asupra condensatorului astfel:

2869ID:

marindu-i capacitateaa).

micsorandu-i capacitateab).

curentul nu se va modifica prin marirea sau micsorarea capacitatiic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

La un consumator cu sarcina inductiva, daca la masuratorile efectuate cu wattmetrul, utilizand tensiunile de linie, in vederea ridicarii diagramei vectoriale se gasesc urmatoarele marimi: sistem activ I :U1=+10;U2=+20;U3=-30 sistem activ II:U1=+30;U2=-10;U3=-20 sistem activ III:U1=-20;U2=+30;U3=-10, sa se precizeze care variante sunt corecte:

2912ID:

montajul este corecta).

consumul este inductivb).

montaj incorectc).

Masuratorile sunt eronated).

Cel putin pentru un curent sensul este inversate).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3254Paq:Lista intrebari teorie

Page 55: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cazul unui contor electronic tip ENERLUX T, varianta de echipare "M" semnifica:

2913ID:

memorie pentru curba de sarcinaa).

port RS232 cu conector DB9 pentru citirea de la distantab).

memorie pentru praguri de puterec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Care este semnificatia butonului ALT la contorul ALPHA Power+2915ID:

pentru resetarea puteriia).

pentru activarea modului testb).

pentru afisarea celei de-a doua secvente de marimi masuratec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Ce semnalizeaza codul de avertisment F001000 la contorul ALPHA Power+ :2916ID:

lipsa tensiune pe una din fazea).

circulatie inversa a energieib).

functionarea incorecta a circuitului integrat de masurac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pe eticheta unui TC sunt incluse urmatoarele informatii: A 150/5, N 2 spire. Pentru acest TC sunt adevarate urmatoarele afirmatii:

2917ID:

raportul de transformare este 150/5, daca infasurarea primara a TC-ului are 2 spirea).

raportul de transformare este 300/5, daca infasurarea primara a TC-ului are o spirab).

raportul de transformare este 75/5, daca infasurarea primara a TC-ului are o spirac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In cazul unui contor de inductie tip CA32, functionand cu un factor de putere egal cu 1, daca se schimba intre ele tensiunile R si T, se obtine:

2919ID:

dublarea vitezei disculuia).

injumatatirea vitezei disculuib).

oprirea disculuic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3255Paq:Lista intrebari teorie

Page 56: PT Masurare

Masurare energie electrica

Daca la masuratorile efectuate cu wattmetrul, utilizand tensiunile de faza, in vederea ridicarii diagramei vectoriale se gasesc urmatoarele marimi: sistem activ I :U1=+50;U2=-25; sistem activ II:U1=-30;U2=+60; sistem activ III:U1=-20;U3=+40 , sa se precizeze care variante sunt corecte:

2920ID:

montajul este corecta).

consumul este rezistivb).

montaj incorectc).

Masuratorile sunt eronated).

Cel putin pentru un curent sensul este inversate).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

La un transformator de masurare a tensiunii montat pe bara de medie tensiune a unei statii de transformare, in cazul in care impedanta circuitului conectat in secundar este egala cu 500 mohm, ce se poate spune despre regimul de functionare al acestuia?

3016ID:

transformatorul functioneaza in regim de scurtcircuit ceea ce este un regim corect pentru acesta

a).

transformatorul functioneaza in gol ceea ce este un regim corect pentru acestab).

transformatorul nu functioneaza intr-un regim corectc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

In sensul prevederilor cuprinse in Standardul de Performanta pentru Serviciul de Distributie a energiei electrice, o intrerupere lunga este :

3018ID:

intrerupere cu durata de peste 3 minutea).

intrerupere cu durata de peste 3 secundeb).

intrerupere cu durata de peste 10 minutec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Un voltmetru care poate masura pana la o tensiune maxima de 100V , avand o rezistenta interna de 100.000 ohmi este necesar a se modifica astfel incat sa poata masura tensiuni pana la 500 V.Care este valoarea rezistentei aditionale care , prin montare , permite extinderea dorita a domeniului de masura (considerand ca rezistenta de izolatie a aparatului permite aplicarea unei tensiuni de 500 V)?

3019ID:

400.000 ohmia).

500.000 ohmib).

40.000 ohmic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3256Paq:Lista intrebari teorie

Page 57: PT Masurare

Masurare energie electrica

Cum trebuie sa fie montata o rezistenta sunt fata de bornele unui ampermetru pentru a extinde domeniul de masura ?

3020ID:

In seriea).

in paralelb).

in orice mod cu conditia sa aibe o valoare foarte micac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Cum trebuie sa fie montata o rezistenta aditionala fata de bornele unui voltmetru pentru a extinde domeniul de masura ?

3021ID:

in seriea).

in paralelb).

in orice mod cu conditia sa aibe o rezistenta de valoare marec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Un contor electronic monofazat avand constanta de impulsuri 1000imp/kwh, masoara energia electrica consumata de un receptor cu P=3,6kw. Cate impulsuri genereaza contorul in 10secunde?

3022ID:

20a).

15b).

10c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Prevederile normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000 V c.a. si 1500V c.c., indicativ I7-2011, se aplica la proiectarea si executarea instalatiilor electrice aferente:

3188ID:

protectiei cladirilor impotriva trasnetelora).

la depozite de materiale pirotehnice si exploziveb).

cladirilor agricole si horticolec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie este:

3191ID:

interzisaa).

obligatorieb).

la latitudinea executantuluic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3257Paq:Lista intrebari teorie

Page 58: PT Masurare

Masurare energie electrica

Folosirea elementelor conductoare ale constructiei, pentru dubla functiune de protectie si de neutru este:

3192ID:

permisaa).

interzisab).

obligatoriec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Este obligatorie protectia la suprasarcini pentru:3193ID:

instalatii din incaperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de exploziea).

instalatii de comanda, semnalizareb).

instalatii de comutare si similarec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Legaturile electrice intre conductoare izolate pentru imbinari sau derivatii se fac:

3194ID:

in interiorul tuburilor sau tevilor de protectiea).

in interiorul golurilor din elementele de constructieb).

numai in doze sau cutii de legaturac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune:3195ID:

este permisa intotdeaunaa).

este permisa in cazul conductoarelor de cuprub).

este interzisac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Legaturile barelor se executa:3196ID:

numai prin sudarea).

numai cu ajutorul suruburilorb).

cu ajutorul suruburilor, clemelor sau prin sudarec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3258Paq:Lista intrebari teorie

Page 59: PT Masurare

Masurare energie electrica

Legarea conductoarelor la aparate, masini, elemente metalice fixe, se face prin stringere mecanica cu suruburi in cazul conductoarelor cu sectiuni mai mici sau egale cu:

3197ID:

16 mmpa).

10 mmpb).

6 mmpc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Legaturile conductoarelor de protectie trebuie executate:3198ID:

numai prin sudarea).

numai prin insurubari, cu contrapiulite si saiba elasticab).

prin sudare sau prin insurubari cu contrapiulite si inele de siguranta (saiba elastica)c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Instalarea conductoarelor electrice in tuburi sau tevi montate in pamint:3200ID:

este interzisaa).

este admisab).

este admisa numai pentru conductoare de cupruc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Tuburile si tevile metalice sau din material plastic se instaleaza:3201ID:

numai aparenta).

numai ingropatb).

aparent sau ingropat, in anumite conditiic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Montarea tuburilor de protectie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibila a podurilor:

3202ID:

este strict interzisaa).

este admisa fara restrictiib).

trebuie evitata; se poate face exceptie pentru tuburi metalicec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3259Paq:Lista intrebari teorie

Page 60: PT Masurare

Masurare energie electrica

Plintele de distributie din PVC trebuie montate la distante de minim:3203ID:

3 cm fata de pervazuri din material combustibil si 10 cm fata de pardosealaa).

1 cm fata de pervazuri din material combustibil si 5 cm fata de pardosealab).

15 cm fata de pervazuri din material combustibil si 20 cm fata de pardosealac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

in dozele de aparat si de derivatie, la conducta punte se lasa capete de rezerva de:

3205ID:

minim 1 cma).

maxim 5 cmb).

minim 7 cmc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentru cordoanele flexibile pentru instalatiile electrice mobile, se prevad lungimi suplimentare egale cu:

3206ID:

50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tractiune;a).

(5 -10) % din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tractiune;b).

20% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tractiune.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Amplasarea aparatelor, echipamentelor si receptoarelor electrice in locuri in care ar putea fi expuse direct la apa, ulei, substante corozive, caldura sau socuri mecanice:

3207ID:

se admitea).

este interzisab).

se admite conditionatc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

intrerupatoarele, comutatoarele cu carcasa metalica nelegata la pamint sau conductor de protectie si prizele fara contact de protectie se instaleaza in incaperi periculoase, fata de elemente metalice in legatura cu pamintul, la o distanta de:

3208ID:

cel putin 1 ma).

cel putin 1,25 mb).

cel putin 1,5 mc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3260Paq:Lista intrebari teorie

Page 61: PT Masurare

Masurare energie electrica

Sigurantele automate cu filet se pot utiliza:3209ID:

numai pentru separarea).

atit pentru separare cit si pentru conectare si deconectare sub sarcinab).

numai pentru deconectare sub sarcinac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In cazul folosirii unui intrerupator general automat al tabloului general de distributie, acesta:

3210ID:

trebuie prevazut cu protectie de minima tensiunea).

nu trebuie prevazut cu protectie de minima tensiuneb).

poate fi prevazut sau nu cu protectie de minima tensiune, in functie de optiunea proiectantului

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Distanta de izolare in aer intre partile sub tensiune neizolate ale tabloului si elemente de constructie (usi pline, pereti) trebuie sa fie de:

3212ID:

cel putin 50 mma).

minim 75 mmb).

cel putin 100 mmc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Tablourile de distributie din locuinte se pot instala astfel incit inaltimea laturii de sus a tablourilor fata de pardoseala finita sa nu depaseasca:

3213ID:

2 ma).

2,3 mb).

2,5 mc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Coridorul de acces din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o latime de cel putin .....(masurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului si elementele neelectrice de pe traseu)

3214ID:

0,8 ma).

0,5 mb).

1 mc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3261Paq:Lista intrebari teorie

Page 62: PT Masurare

Masurare energie electrica

Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distributie formate din mai multe panouri avind o lungime mai mare de:

3215ID:

5 ma).

3 mb).

10 mc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comanda si de semnalizare:

3216ID:

da daca acestea functioneaza la aceeasi tensiunea).

intotdeaunab).

da daca puterea instalata pe fiecare circuit nu depaseste 2 kWc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La stabilirea numarului de circuite pentru iluminat normal se va respecta conditia de a nu se depasi o putere totala instalata de:

3217ID:

1 kW pe un circuit monofazat si 5 kW pe un circuit trifazata).

5 kW pe un circuit monofazat si 10 kW pe un circuit trifazatb).

3 kW pe un circuit monofazat si 8 kW pe un circuit trifazatc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

in incaperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafata carora temperatura este de cel mult:

3218ID:

90 grade Ca).

100 grade Cb).

115 grade Cc).

150 grade Cd).

200 grade Ce).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Corpurile de iluminat echipate cu lampi cu descarcari in vapori metalici se prevad in orice tip de incapere cu:

3219ID:

gratar protectora).

legatura la un conductor de protectieb).

dispozitiv pentru imbunatatirea factorului de puterec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3262Paq:Lista intrebari teorie

Page 63: PT Masurare

Masurare energie electrica

In locuinte se prevede cite un circuit de priza separat pentru receptoare cu puteri de:

3220ID:

minimum 2 kWa).

minimum 2,5 kWb).

minimum 3 kWc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt prevazute:3221ID:

in constructie capsulataa).

cu contact de protectieb).

in executie sub tencuialac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Stabilirea numarului de prize monofazate in cladirile de locuit si social-culturale se face considerand o putere instalata pe circuit de:

3222ID:

1 kWa).

1,5 kWb).

2 kWc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Conductorul neutru se leaga la dulia lampii:3223ID:

la borna din interiora).

la oricare dintre borneb).

la borna conectata la partea filetata a dulieic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cirlige, bolturi, dibluri, etc) se aleg astfel incit sa suporte fara deformari:

3224ID:

peste 5 kga).

de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai putin de 10 kgb).

de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizatc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3263Paq:Lista intrebari teorie

Page 64: PT Masurare

Masurare energie electrica

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie in cazul motoarelor se face tinindu-se seama:

3225ID:

de simultaneitatea sarcinilor in regim normal si de pornirea).

numai de sarcinile de pornireb).

numai de sarcinile in regim normal de functionarec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Accesul partenerilor de schimb la echipamentele de masurare pe care le opereaza un Operator de Masura , pentru citire la fata locului, verificare a schemei de conectare si sigilare se face in conformitate cu:

3249ID:

normele proprii ale detinatorului instalatiei in care se monteaza echipamentele de masurare

a).

normele proprii ale Operatorului de Masurab).

normele proprii ale furnizorului de energie electrica inscrise in contractc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

In cazul unui montaj gresit la un grup de masura in montaj indirect dotat cu un contor cu doua echipaje la care curentul pe faza R este inversat

3253ID:

Factorul de corectie este 2a).

Factorul de corectie este 1/2b).

Factorul de corectie depinde de defazajul tensiune curentc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Pentru calculul factorului de putere mediu necesar facturarii energiei reactive in cazul unui autoproducator care consuma dar si debiteaza energie activa in retea se folosete

3256ID:

Energia activa consumata si separat energia activa debitataa).

Suma algebrica dintre energia activa consumata si debitatab).

Suma dintre energia electrica activa consumata si cea livrata in retea, luate ca valori absolute

c).

Depinde de clauzele din contractual de furnizare pe care il are consumatorul cu furnizorul sau

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3264Paq:Lista intrebari teorie

Page 65: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cazul unui consumator cu post propriu si masura la JT din care se alimenteaza separat de grupul de masura o grupare de consumatori casnici , pierderile de energie reactiva se impart intre consumator si operatorul de retea

3257ID:

Proportional cu puterile din avizele de racordarea).

Pierderile de energie reactive sint suportate doar de consumator deoarece nu pot fi facturate la consumatorii casnici

b).

Proportional cu energiile reactive vehiculate de fiecare in partec).

Depinde de clauzele din contractual de furnizare pe care il are consumatorul cu furnizorul sau

d).

proportional cu energiile active consumatee).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

Durata de calcul a pierderilor reprezinta3258ID:

Interval de timp conventional in care, printr-o retea incarcata constant la sarcina (curent / putere electrica) maxima, s-ar transmite aceeasi cantitate de energie ca si in cazul functionarii conform graficului real

a).

Interval de timp conventional in care tranzitarea sarcinii (curent/putere electrica) la valoarea maxima printr-o retea electrica ar produce in elementele acesteia aceleasi pierderi de energie electrica ca si in cazul functionarii conform graficului real

b).

Intervalul de timp intre doua citiri ale grupului de masura pentru care se calculeaza pierderile

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

In cazul unui consumator pentru care structura consumului si modul de utilizare a energiei electrice au un caracter aproximativ constant, la care se depisteaza un montaj gresit al grupului de masurare si pentru care factorul de corectie depinde de valoarea defazajului, acesta se determina :

3259ID:

In baza unei masuratori imediat dupa corectarea montajuluia).

Pe baza datelor de facturare pe max 3 luni anterioareb).

Pe baza unor masuratori efectuate pe o perioada de minim 7 zile ulterioare corectarii montajului

c).

Prin convenirea cu consumatorul asupra unui factor de putere mediud).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Un contor martor montat de consumator poate fi luat in consideratie la recalcularea consumului in cazul defectarii contorului de decontare

3260ID:

De fiecare data cind nu se poate determina factorul de corectiea).

Numai cu consimtamintul partilorb).

Acest contor nu poate fi folosit pentru recalcularec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3265Paq:Lista intrebari teorie

Page 66: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentrul sistemul de masurare de categorie A sectiunea si lungimea circuitelor care asigura legatura dintre transformatoarele de tensiune pentru masurare si contoare trebuie astfel alese incit caderile de tensiune pe aceste circuite sa nu fie

3267ID:

mai mari de 0,25 V.a).

mai mari de 0,05 V.b).

mai mari de 0,10 Vc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pentrul sistemul de masurare de categorie A masurarea se face folosind:3268ID:

tensiunile de pe toate cele trei faze si curentii de pe doua fazea).

tensiunile si curentii de pe toate cele trei fazeb).

tensiunile de pe 2 faze si curentii de pe toate cele trei fazec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pentrul sistemul de masurare de categorie A configurarea sau parametrizarea contoarelor si a concentratoarelor se poate realiza:

3269ID:

local sau de la distanta de catre Operatorul de masurare, dupa ruperea sigiliului fizic si utilizarea parolei de acces, in prezenta partilor implicate

a).

numai local de catre Operatorul de masurare, dupa ruperea sigiliului fizic si utilizarea parolei de acces, in prezenta partilor implicate daca se prezenta

b).

numai local de catre Operatorul de masurare, dupa ruperea sigiliului fizic si utilizarea parolei de acces, in prezenta partilor implicate

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pentrul sistemul de masurare de categorie A abaterea bazei de timp a sistemului de citire automata fata de ora oficiala a Romaniei este de:

3270ID:

maximum cinci secundea).

minim zece secundeb).

maximum trei secundec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentru sistemele de masurare de categoria B:3271ID:

Se utilizeaza contoare cu clasa de exactitate 0,5 pentru energia activa si 2 pentru energia reactiva.

a).

Se utilizeaza contoare cu clasa de exactitate 0,2 pentru energia activa si 1 pentru energia reactiva

b).

Se utilizeaza contoare cu clasa de exactitate 0,5 pentru energia activa si 1 pentru energia reactiva

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3266Paq:Lista intrebari teorie

Page 67: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentrul sistemul de masurare de categorie B sectiunea si lungimea circuitelor care asigura legatura dintre transformatoarele de tensiune pentru masurare si contoare trebuie astfel alese incit caderile de tensiune pe aceste circuite sa nu fie

3272ID:

mai mari de 0,5 V.a).

mai mari de 0,10 V.b).

mai mari de 0,25 V.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentrul sistemul de masurare de categorie B proprietarul transformatoarelor de curent pentru masurare este obligat sa urmareasca incadrarea curentului corespunzator puterii maxime de lunga durata, inregistrata pe o perioada de 12 luni:

3273ID:

in limita 20-100% din curentul nominal al acestor transformatoare si sa anunte Operatorul de masura

a).

in limita 20-100% din curentul nominal al acestor transformatoare si sa ia masuri de inlocuire a echipamentului in cazul in care aceasta conditie nu este satisfacuta

b).

in limita 30-75% din curentul nominal al acestor transformatoare si sa ia masuri de inlocuire a echipamentului in cazul in care aceasta conditie nu este satisfacuta

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Pentrul sistemul de masurare de categorie C sectiunea si lungimea circuitelor care asigura legatura dintre transformatoarele de tensiune pentru masurare si contoare trebuie astfel alese incit caderile de tensiune pe aceste circuite sa nu fie

3275ID:

mai mari de 0,5 V.a).

mai mari de 0,1 V.b).

mai mari de 0,25 V.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pentrul sistemul de masurare de categorie C contorul de energie electrica trebuie prevazut cu sigilii si anume:

3276ID:

sigiliul metrologica).

sigiliul capacului de borne;b).

sigiliul fizic ce impiedica schimbarea parametrilor contoruluic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3267Paq:Lista intrebari teorie

Page 68: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentrul sistemul de masurare de categorie C pentru punctele de masurare incluse in sisteme automate de citire este obligatorie inspectarea de catre Operatorul de masurare si citirea locala:

3277ID:

cel putin o data la sase lunia).

cel putin o data la trei ani.b).

nu este obligatorie inspectareac).

se inspecteaza odata cu schimbarea pt verificarea periodicad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Contoarele cu preplata trebuie inspectate de catre Operatorul de masurare si citite local

3279ID:

cel putin o data la un an.a).

cel putin o data la doi ani.b).

cel putin o data la trei anic).

se inspecteaza odata cu schimbarea pt verificarea periodicad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Una din caracteristicile transformatorului de curent TCM5 este "Tensiunea cea mai ridicata pentru echipament (Um)", aceasta are o valoare de:

3441ID:

3 kVa).

0,72 kVb).

0,4 kVc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Contorul trifazat de masurare a energiei electrice ENERLUX T are ca functii suplimentare, facilitati privind calitatea energiei conform SR EN 50160, acestea sunt:

3442ID:

Contorizarea timpului cu frecventa nominala (fn) in afara domeniului +-1%a).

Contorizarea timpului cu Un in afara domeniului +-10%b).

Generare de eveniment la frecvente in afara domeniului (-6%:+4%)c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este durata instructajului periodic in domeniul PSI pentru personalul muncitor cu functii de executie sau operative ?

1970ID:

minim 2 ore;a).

minim 4 ore;b).

minim 8 ore.c).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3268Paq:Lista intrebari teorie

Page 69: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un inceput de incendiu la un grup de masura se stinge cu:1971ID:

stingatoare cu CO2;a).

stingatoare cu praf si CO2;b).

stingatoare cu spuma chimica.c).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Se pot utiliza ambalaje din material plastic pentru pastrarea, manipularea sau transportarea produselor petroliere ?

1972ID:

nu;a).

da;b).

se pot folosi numai pentru uleiuri si motorina.c).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Stingatoarele portabile cu CO2,se verifica:1974ID:

lunara).

semestrialb).

anual.c).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

La inceput de incendiu in apropierea transformatoarelor:2003ID:

nu se va scoate de sub tensiune transformatorula).

se va scoate de sub tensiune transformatorulb).

se va scoate numai in cazuri specialec).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Pentru stingerea incendiilor provocate de natura electrica se folosesc:2008ID:

stingatoare cu praf si CO2a).

stingatoare cu apa pulverizatab).

apa potabila sau industrialac).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3269Paq:Lista intrebari teorie

Page 70: PT Masurare

Masurare energie electrica

Care sunt operatiile succesive la folosirea stingatoarelor cu spuma chimica:2009ID:

agitarea stingatorului, verificarea orificiului de evacuarea).

verificarea orificiului de evacuare, agitarea stingatoruluib).

este indiferent cum se procedeazac).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Stingatoarele portative sunt utilaje care se intrebuinteaza la stingerea incendiilor in faza :

2011ID:

initiala de proportii maria).

initiala de proportii micib).

in ambele situatiic).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Stingatoarele portative C9 utilizeaza ca agent stingator:2021ID:

praful de tipul florex sau pulvogena).

spuma chimica obtinuta prin reactia chimica a solutiilor acida si bazicab).

bioxidul de carbonc).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Permisul de lucru cu foc este valabil:2043ID:

1 zia).

3 zileb).

5 zilec).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Efectuarea instructajului periodic PSI se consemneaza:2044ID:

in fisa individuala de instructaj PSIa).

in fisa individuala de instructaj NPMb).

atit in fisa individuala de instructaj PSI cit si NPMc).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3270Paq:Lista intrebari teorie

Page 71: PT Masurare

Masurare energie electrica

Conform reglementarilor in vigoare este obligatorie organizarea si desfasurarea permanenta in toate unitatile a activitatii PSI ?

2045ID:

daa).

nub).

numai la unitati cu peste 50 de angajatic).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Se admite utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu sau explozie ?

2046ID:

da, in prezenta a minimum 2 persoanea).

nub).

da, in baza unui permis de lucru cu foc cu luarea masurilor prevazute in permis si cu respectarea PE-009/93

c).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Fata de locurile in care exista pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, exploziv, vapori inflamabili, etc.), locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de:

2054ID:

20 ma).

30 mb).

40 mc).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Permisul de lucru cu foc trebuie eliberat pentru urmatoarele lucrari cu foc,executate in locuri cu pericol de incendiu, sau explozii:

3226ID:

o singura zi;a).

pe intreaga perioada stabilita de catre emitent;b).

cel mult pentru o saptamana de lucruc).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant3227ID:

emitentului;a).

sefului formatiei de servire operativab).

la responsabilul de resort (PSI) de la nivelul suprastructurii unitatii/subunitatii de exploatare

c).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3271Paq:Lista intrebari teorie

Page 72: PT Masurare

Masurare energie electrica

Reglementarea de catre administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei, a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis, presupune

3228ID:

stabilirea locurilor unde , periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis;a).

stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu, in care este interzisa utilizarea focului deschis

b).

nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru, cu foc;c).

aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari.d).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza;3229ID:

la modificari;a).

modernizari, dezvoltari, reprofilari;b).

la aparitia unor noi reglementari;c).

la dispozitia Comisiei Tehnice PSI.d).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza:3230ID:

anual, aprin grija presedintelui Comisiei Tehnice PSI;a).

anual prin grija conducatorului locului de munca;b).

in toate cazurile, cu informatiile din planurile de interventie, acolo unde acestea sunt intocmite

c).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si instalatiile de presurizare pentru controlul fumului, trebuie sa asigure in caz de incendiu:

3231ID:

mentinerea cailor de evacuare si de acces libere de fum pe inaltimea de circulatie;a).

facilitarea operatiilor fortelor de interventie, prin crearea unor zone fara fum;b).

reducerea consecintelor si avariilor provocate de fum si gaze fierbintic).

crearea de diferente de presiune intre zonele de constructiid).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3272Paq:Lista intrebari teorie

Page 73: PT Masurare

Masurare energie electrica

Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare si/sau informare,revine:

3232ID:

Comisiei Tehnice pentru situatii de urgenta;a).

Brigazii de pompieri teritoriale;b).

conducatorului locului de munca;c).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Instalatiile de stingere a incendiilor cu spuma trebuie sa indeplineasca criteriile de performanta referitoare la:

3233ID:

posibilitatea de a fi activate manual sau automat;a).

posibilitatea de a genera si dispersa o cantitate calculata de spuma, cu coeficientul de infoiere stabilit, peste o suprafata data, cu debitele de stingere necesare, intr-un timp specificat;

b).

crearea unei bariere care sa impiedice propagarea incendiului.c).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Limitarea efectelor radiatiei, in caz de incendiu, se asigura prin controlul urmatorilor parametri:

3234ID:

distante de siguranta normate intre constructii;a).

marimea zonelor vitrate neprotejate;b).

comportarea la foc a partilor vitrate, sau opace, ale fatadelor;c).

performanta de reactie la foc si de rezistenta la foc din interior si exterior a produselor pentru fatade

d).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Interventii impotriva incendiilor la locul de munca presupune:3235ID:

intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilora).

alarmarea imediata a personalului de la locul de munca, sau a utilizatorilor prin mijoace specifice, anuntarea incendiilor la fortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit

b).

salvarea rapida si in siguranta a personalului, conform planurilor stabilitec).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3273Paq:Lista intrebari teorie

Page 74: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pe planurile de evacuare a persoanelor, se indica:3236ID:

clasele materialelor periculoase conform legii si codurile de identificare ori de pericol,a).

traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor de evacuare a materialelor clasificate

b).

locul mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiului, posibilitate de refugiuc).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii, ca fiind periculoase, se intocmesc:

3237ID:

pentru asigurarea desfasurarii in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de evacuare

a).

pentru fiecare incapere unde se afla asemenea materialeb).

doar pentru materialele si bunurile combustibile care au o valoare financiara sau cultural deosebita

c).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, se intocmesc astfel:3241ID:

pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;a).

pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 50 de persoane;b).

pentru incaperile destinate cazarii a peste 100 de persoane.c).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Instalatiile de protectie impotriva incendiilor pot fi:3242ID:

instalatii de detectare a gazelor inflamabilea).

instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;b).

instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti;c).

instalatii de inhibare a exploziei;d).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Planul de evacuare se intocmeste pe baza:3243ID:

schitei nivelului sau a incaperii pe care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare

a).

schitelor incaperilor, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii

b).

schitelor incaperilor, pe care se mentioneaza cantitatile si codurile de identificare, ori de pericol si produsele de stingere recomandate

c).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3274Paq:Lista intrebari teorie

Page 75: PT Masurare

Masurare energie electrica

Instalatiile de incalzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare, si altele, aferente constructiilor si amenajarilor, precum si subansamblurile lor,trebuie proiectate si realizate astfel incat:

3244ID:

sa nu initieze incendii;a).

sa asigure limitarea propagarii incendiului;b).

in cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuiac).

sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;d).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Seful sectorului de activitate (atelier, sectie depozit, instalatie,etc.),cu care se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru:

3245ID:

pregatirea locului;a).

delimitarea materiala a locului de muncab).

instruirea personalului;c).

controlul dupa terminarea lucrarii.d).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Cu ce mijloace electroizolante trebuie sa fie dotat si sa utilizeze electricianul care executa manevre si/sau lucrari in instalatiile electrice ?

1967ID:

casca si incaltaminte electroizolanta;a).

incaltaminte sau covor electroizolant;b).

cel putin doua mijloace electroizolante de protectie inseriate pe calea de curent posibil a fi parcursa, ca urmare a atingerii accidentale directe.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Masurarile privind continuitatea sigurantelor de la circuitele de tensiune si masurarile de tensiune de la consumatori se pot executa de catre un electrician cu minimum:

1968ID:

grupa a I-a de autorizare;a).

grupa a II-a de autorizare;b).

grupa a III-a de autorizare;c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3275Paq:Lista intrebari teorie

Page 76: PT Masurare

Masurare energie electrica

Indicati echipamentele individuale de protectie, alese din cele prezentate mai jos, cu care trebuie sa se echipeze un electrician care urmeaza sa execute o lucrare sub tensiune in contact la un circuit de joasa tensiune:

1969ID:

casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei; manusi electroizolante clasa 00;

a).

casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei; manusi electroizolante clasa 1 - 4 si costum din tesatura termorezistenta;

b).

casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei; manusi electroizolante clasa 0 si incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Ce informatii trebuie marcate pe un mijloc de protectie electroizolant, dupa incercarea lui?

1988ID:

data verificariia).

data incercarii si tensiunea la care se poate folosib).

data expirarii incercarii si tensiunea la care se poate utilizac).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Care este valoarea limita maxima a curentului electric considerat nepericulos pentru corpul omenesc?

1996ID:

10 mA c.a. si 50 mA c.c.a).

50 mA c.a. si c.c.b).

50 mA c.a. si 10 mA c.c.c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Cu ce se face verificarea lipsei de tensiune in instalatiile electrice de j.t.?2002ID:

numai cu detectorul de tensiune de j.t.a).

numai cu aparate de masura portabile pentru masurarea tensiuniib).

cu detectoare de tensiune de j.t. si cu aparate de masura portabile pentru masurarea tensiunii

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3276Paq:Lista intrebari teorie

Page 77: PT Masurare

Masurare energie electrica

Lista personalului care are dreptul de a executa lucrari in baza ITI PM, aprobata de conducatorul unitatii ( subunitatii) avand pentru fiecare salariat precizate numerele ITI PM respective, din lista cu denumirile acestora, trebuie sa se afle:

2012ID:

la sediul formatiei de lucru care executa lucrari in baza lor si la sediul personalului care executa admiterea la lucru

a).

la sediul formatiei de lucru care executa lucrari in baza lor sau la sediul personalului care executa admiterea la lucru

b).

la pesonalul executant.c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

inainte de inceperea unei lucrari, in cazul in care zona de lucru a fost realizata de admitent, seful de lucrare are obligatia:

2013ID:

sa stabileasca cu admitentul ora inceperii repunerii sub tensiune a instalatieia).

sa verifice daca toti consumatorii au fost anuntati de intreruperea alimentarii cu energie electrica

b).

sa verifice corectitudinea realizari zonei de lucruc).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

in ce consta masura organizatorica de dispunere a unei lucrari in baza ITI-PM de catre emitent?

2014ID:

Instruirea sefului de lucrare cu privire la sarcinile ce decurg din dispozitia data pentru executarea lucrarii

a).

Instruirea membrilor formatiei de lucru care are sarcina de a executa lucrareab).

Consemnarea lucrarilor de catre emitent in registrul special aflat la sediul formatiei de lucru

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Prin instalatie electrica scoasa de sub tensiune se intelege:2016ID:

instalatia electrica la care s-a intrerupt tensiunea electrica prin actionarea intrerupatorului respectiv

a).

instalatia electrica la care s-a deschis intrerupatorul si au fost scoase sigurantele de joasa tensiune

b).

instalatia separata electric care a fost legata la pamantc).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3277Paq:Lista intrebari teorie

Page 78: PT Masurare

Masurare energie electrica

Prin separarea electrica a instalatiei se intelege:2017ID:

separarea printr-un aparat de comutatie a unei instalatii electrice, de sursa sau sursele de alimentare

a).

separarea vizibila prin separator, a instalatiei electrice respectiveb).

intreruperea tensiunii, separarea vizibila a instalatiei electrice, blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare si aplicarea indicatoarelor cu caracter de interzicere pe acestea

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Se admite a se executa prin dispozitii verbale, lucrarile:2030ID:

lucrarile la distanta mai mare decat distanta de vecinatate fata de partile sub tensiune;a).

lucrarile de prevenire si lichidare a urmarilor avariilorb).

la lucrarile din instalatii in care lucreaza simultan si alta formatie.c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Protectia automata la curenti de defect (curenti diferentiali reziduali) este:2031ID:

o protectie principala in instalatiile legate la pamant;a).

o protectie principala in instalatiile legate la nul;b).

o protectie suplimentara in instalatiile la care este folosita ca protectie principala legarea la nul sau legarea la pamant.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Pe baza caror forme organizatorice se pot executa masurarile directe in instalatiile de j.t. cu ampermetrul, voltmetrul, trusa wattmetrica, contorul etalon si clestele ampermetric?

2032ID:

ITI-PMa).

atributii de serviciub).

dispozitii verbalec).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Care sunt mijloacele de protectie la masurarile directe in instalatiile electrice de j.t. cu aparate portabile in statii si posturi de transformare?

2033ID:

manusi electroizolantea).

casca de protectie a capului cu viziera de protectie a feteib).

incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolantc).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3278Paq:Lista intrebari teorie

Page 79: PT Masurare

Masurare energie electrica

Masurile organizatorice la executarea lucrarilor in baza atributiilor de serviciu privind admiterea la lucru, supravegherea in timpul lucrului, intreruperea lucrarii, mutarea in alta zona de lucru, trebuie sa fie luate de catre:

2035ID:

seful de lucrare, fara a fi consemnatea).

admitentulb).

emitentulc).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Prin " distanta de vecinatate " conform NSPM intelegem :2036ID:

distanta limita pana la care se pot apropia persoanele, utilajele, materialele sau uneltele fata de instalatiile electrice aflate sub tensiune, fara pericol, in timpul executarii lucrarilor in zona de lucru ;

a).

distanta limita a instalatiilor electrice fata de cladiri si constructii ;b).

distanta limita intre doua sau mai multe linii electrice aeriene, respectiv cabluri electrice ;

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Cine identifica instalatia sau partea de instalatie in care se va lucra ?2047ID:

admitentul impreuna cu seful de lucrarea).

seful de lucrareb).

emitentulc).

executantuld).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Autorizarea NPM trebuie facuta la angajare si se actualizeaza :2048ID:

anuala).

la 2 anib).

la 3 anic).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Cine stabileste marimea zonelor de lucru in cadrul carora se executa lucrarea?2049ID:

emitentul, consultindu-se cu seful de lucrarea).

admitentul, consultindu-se cu seful de lucrareb).

sef de lucrarec).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3279Paq:Lista intrebari teorie

Page 80: PT Masurare

Masurare energie electrica

Cine raspunde de completarea corecta a autorizatiei de lucru?2050ID:

emitentula).

admitentulb).

seful de lucrarec).

executantiid).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Masurile tehnice de protectie a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune sunt:

2053ID:

separarea electrica a instalatiilor, identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra, verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit, delimitarea materiala a zonei de lucru

a).

separarea electrica a instalatiilor, delimitarea materiala a zonei de lucrub).

verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit, delimitarea materiala a zonei de lucru

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Conform noilor norme specifice de protectia muncii se admite ca inchiderea CLP sa se faca de catre :

2057ID:

o singura persoana care are grupa a IV-a NPM ;a).

doua persoane avand grupa a IV-a respectiv a II-a NPM ;b).

doua persoane avand grupa a III-a si respectiv a II-a de autorizare ;c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Prin risc de natura electrica se intelege:2058ID:

cauza producerii unui accident prin electrocutare ;a).

pericolul posibil al curentului electric de a afecta securitatea unei persoane prin electrocutare ;

b).

pericolul posibil al curentului electric de a afecta securitatea persoanei (persoanelor) prin electrocutare sau prin efectul termic al arcului electric ;

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Termenul standard pentru prezentarea ofertei de racordare cerute de client este de:

1989ID:

10 zile lucratoarea).

15 zile calendaristiceb).

30 de zile calendaristicec).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3280Paq:Lista intrebari teorie

Page 81: PT Masurare

Masurare energie electrica

Furnizorul analizeaza daca este obligat sa plateasca despagubiri daca consumatorul casnic anunta in scris deteriorarea receptoarelor electrice in:

2004ID:

obligatoriu in prima zi lucratoare dupa evenimenta).

cel mult 3 zile lucratoareb).

cel mult 10 zile calendaristicec).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Avizul de racordare reprezinta avizul scris emis de catre operatorul de distributie asupra:

2018ID:

posibilitatilor si conditiilor de alimentare cu energie electricaa).

conditiilor de tarifare si furnizare a energiei electriceb).

conditiilor tehnice de exploatare in siguranta si economicitate a instalatiilor electricec).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Prin retea electrica de distributie se intelege reteaua electrica de curent alternativ cu tensiunea cuprinsa intre:

2019ID:

0,4 kV si 20 kV inclusiv;a).

0,4 kV si 110 kV inclusiv;b).

0,4 kV si 220 kV inclusiv.c).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Titularul licentei este obligat sa puna la dispozitia altor titulari de licenta pentru furnizarea energiei elctrice istoria datelor :

2023ID:

pentru piata energiei electrice si consumatori conform reglementarilor emise de Autoritatea competenta in masura in care datele respective nu sunt clasificate in categoria informatiilor confidentiale.

a).

nu este obligat sa puna la dispozitie acele date, intrucat sunt clasificate ca informatii strict secrete

b).

este obligat sa puna la dispozitie acele date numai cu aprobarea autoritatii competente.c).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii la care s-au depistat cazuri de nerespectare a normelor legate de consum se face la data constatarii, in urmatoarele cazuri

2034ID:

ocolirea contorului ;a).

blocarea voita a contorului ;b).

lipsa sigiliu la firida ;c).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3281Paq:Lista intrebari teorie

Page 82: PT Masurare

Masurare energie electrica

Cum se factureaza consumul de energie electrica in cazul consumatorilor captivi cu consum foarte mic, a carui masurare nu se poate realiza sub limita admisa a echipamentului de masurare (amplificatoare TV in cablu) ?

2039ID:

la tariful A33a).

in sistem pausalb).

nu se factureazac).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

In cazul inlocuirii grupului de masurare existent, ca urmare a solicitarii consumatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrarilor de inlocuire a echipamentului de masurare si contravaloarea noului grup de masurare vor fi suportate de :

2040ID:

consumatora).

furnizorb).

distribuitorc).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

in cazul defectarii receptoarelor unui consumator casnic, ca urmare a cresterii tensiunii peste valoarea admisa, din vina furnizorului, acesta va plati repararea acestora dupa cum urmeaza:

2041ID:

pentru toate receptoarele deterioratea).

pentru toate receptoarele deteriorate cu exceptia becurilor si a receptoarelor electrotermice

b).

pentru toate receptoarele deteriorate cu exceptia becurilor si a electromotoarelorc).

nu va plati daune deoarece se invoca forta majorad).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Pentru facturare, factorul de putere mediu se calculeaza in:2042ID:

punctul de montare a grupului de masura;a).

in punctul de delimitare tinand cont de eventualele corectii;b).

conform indicatiilor grupului de masura si tarifului aferent la tensiunea cea mai mare.c).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3282Paq:Lista intrebari teorie

Page 83: PT Masurare

Masurare energie electrica

Schimbarea sistemului de tarifare la un consumator casnic se poate accepta :2056ID:

la aparitia unor noi tipuri de tarifea).

oricand, la solicitarea scrisa a consumatoruluib).

la solicitarea scrisa a consumatorului dupa 12 luni de la ultima modificare a sistemului de tarifare

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

In sensul prevederilor cuprinse in Standardul de Performanta pentru Serviciul de Distributie a energiei electrice, care este durata maxima a intreruperilor planificate, permise operatorului de distributie a le efectua in mediul urban:

3015ID:

96 de orea).

48 de oreb).

128 de orec).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

In sensul prevederilor cuprinse in Standardul de Performanta pentru Serviciul de Distributie a energiei electrice, o intrerupere scurta este :

3017ID:

Intrerupere cu durata (t) de maximum o secundaa).

Intrerupere cu durata intre 1s si 3minb).

Intrerupere cu durata de maximum 10 msc).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Incadrarea punctelor de masurare aferente locurilor de consum in una din categoriile A, B, C se face considerind:

3246ID:

energia electrica consumata in ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existentea).

energia electrica anuala contractat, pentru locurile de consum noib).

energia si puterile maxime absorbite in orele de virf al SENc).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Trecerea in alta categorie de punct de masurare pentru locurile de consum se face prin grija Operatorului de masurare, atunci cind consumul de energie electrica pentru ultimele 12 luni se abate de la valorile prescrise cu:

3247ID:

+10%,a).

+/-15%b).

-30%.c).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3283Paq:Lista intrebari teorie

Page 84: PT Masurare

Masurare energie electrica

Urmatoarele atributii nu revin Operatorului de masurare3248ID:

Sa puna in functiune sistemul de masurare, inclusiv in urma unor incidentea).

Sa asigure instalarea sistemului de masurare sau a unor parti din acesta, dupa cazb).

Sa asigure parametrii de calitate a energiei electrice in punctul de masurarec).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

OD informeaza utilizatorii cu privire la data, ora, precum si durata intreruperilor care sunt necesare

3251ID:

cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilora).

cu minimum 5 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilorb).

cu minim 5 zile calendaristice inainte de data inceperii lucrarilorc).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

intr-un an calendaristic, pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu va produce unui utilizator mai mult de:

3252ID:

4 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urbana).

10 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 oreb).

8 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul ruralc).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Un consumator casnic avind punctual de delimitare la MT ,grupul de masura la JT si puterea contractata de 25 kw

3254ID:

Plateste pierderile de energie reactiva in transformatora).

Nu plateste pierderile de energie reactiva in transformatorb).

Depinde de clauzele trecute in contractul incheiat cu furnizorulc).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Operatorul de masura va primi cererea de schimbare grup masura in vederea schimbarii tarifului

3255ID:

Numai prin intermediul furnizoruluia).

Numai de la consumatorb).

Direct de la consumator sau prin intermediul furnizorului acestuiac).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3284Paq:Lista intrebari teorie

Page 85: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentru sistemele de masurare de categoria A3266ID:

Se utilizeaza contoare cu clasa de exactitate 0,2S pentru energia activa si 1 pentru energia reactiva.

a).

Se utilizeaza contoare cu clasa de exactitate 0,2S pentru energia activa si 0.5 pentru energia reactiva

b).

Se utilizeaza contoare cu clasa de exactitate 0,1S pentru energia activa si 1 pentru energia reactiva

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Pentrul sistemul de masurare de categorie B se recomanda ca datele citite cu terminalul portabil sa fie memorate de contor un interval de timp:

3274ID:

mai mare cu cel putin 15 zile fata de data citirii contorului, in scopul verificarii de catre partenerii de tranzactie

a).

mai mare cu cel putin 30 zile fata de data citirii contorului, in scopul verificarii de catre partenerii de tranzactie

b).

mai mare cu cel putin 15 zile fata de data emiterii facturii, in scopul verificarii de catre partenerii de tranzactie

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Fara reincarcare, dupa deconectarea pt neplata a consumatorului, contorul cu preplata:

3278ID:

trebuie sa permita realimentarea consumatorului pentru o perioada prestabilitaa).

nu trebuie sa permita realimentarea consumatorului pina ce nu si-a achitat integral datoriile

b).

trebuie sa permita realimentarea consumatorului pentru o perioada de 48 de orec).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Prevederile standardul de performanta pentru serviciul de distributie energie electrica nu se aplica, dupa caz, in situatii de:

3280ID:

forta majora;a).

functionare anormala a RED determinata de producatori, alti operatori (OTS sau OD), sau consumatori

b).

la ordinul ANREc).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3285Paq:Lista intrebari teorie

Page 86: PT Masurare

Masurare energie electrica

OD asigura sosirea echipei de interventie in minimum de timp dupa anuntarea, de catre utilizator, a intreruperii in alimentare, astfel incit restabilirea alimentarii, din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze in maximum:

3281ID:

12 ore pentru mediul urban si 24 de ore pentru mediul rural in conditii normale de vreme

a).

12 ore pentru mediul rural si 24 de ore pentru mediul urban in conditii normale de vreme

b).

72 de ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebitec).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Frecventa nominala a SEN este de 50 Hz.Limitele normate de variatie a frecventei in functionare sunt:

3282ID:

47,00 - 52,00 Hz timp de 100 % pe an;a).

49-51Hz ±2% timp de 99% pe anb).

49,5 - 50,5 Hz timp de 99,5 % pe anc).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

in punctul de delimitare, in conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva pentru 10 minute a tensiunii furnizate in 95 % din timpul oricarei perioade a unei saptamini nu trebuie sa aiba o abatere:

3283ID:

mai mare de +/- 10% din tensiunea contractuala la MT si IT,a).

de +/- 10% din tensiunea nominala la JT.b).

mai mare +/- 10% din tensiunea nominalac).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Termenul standard de raspuns la reclamatii privind nivelul tensiunii este de :3284ID:

15 zile calendaristicea).

dupa finalizarea analizei inregistrarilor efectuateb).

15 zile lucratoarec).

pentru alti parametri ai curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristiced).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3286Paq:Lista intrebari teorie

Page 87: PT Masurare

Masurare energie electrica

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de:3285ID:

maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa) pentru racordare la 110 kV, MT sau JT

a).

maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa) pentru racordare la MT sau JT si 45 de zile pt 110kv

b).

maximum 30 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa)

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Termenul pentru transmiterea ofertei de contract de racordare este de:3286ID:

maximum 30 zile calendaristice de la inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa).

a).

maximum 10 zile calendaristice de la inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa).

b).

maximum 15zile calendaristice de la inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa).

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Termenul standard pentru transmiterea contractului de distributie (oferta OD) este de:

3287ID:

maximum 15 zile calendaristice de la inregistrarea cererii de incheiere a contractului (insotita de documentatia completa).

a).

maximum 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii de incheiere a contractului (insotita de documentatia completa).

b).

maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii de incheiere a contractului (insotita de documentatia completa).

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

La un contor ENERLUX T Durata subintervalului pe care se efectueaza calculul maximului de putere este de

3443ID:

1 minut in cazul intervalului de 5, 10 si 15 minute bloca).

2 minute in cazul intervalului de 20 si 30 minute blocb).

4 minute in cazul intervalului de 60 minute blocc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:3287Paq:Lista intrebari teorie

Page 88: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un ENERLUX T are ca si caracteristica tehnica "Gradul de protectie" IP 51. Acest grad de protectie reprezinta :

3444ID:

Protectia impotriva patrunderii corpurilor >= 50 mm si protecie impotriva jetului de apaa).

Protectie impotriva acumularii de praf si protectie impotriva picaturilor verticaleb).

Protectie impotriva acumularii de praf si protectie impotriva jetului de apac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

In cazul in care elementul cu pierderi, situat intre punctul de masurare si punctul de decontare, este o linie electrica aeriana se utilizeaza urmatorii parametri:

3447ID:

Lungimea liniei in portiunea considerata, tensiunea nominala a liniei, capacitatea specifica , reactanta specifica a liniei

a).

Lungimea liniei in portiunea considerata, tensiunea nominala a liniei, rezistenta ohmica specifica a conductoarelor, reactanta specifica a liniei

b).

Puterea nominala, pierderile de mers in gol, pierderile in scurtcircuit, curentul de mers in gol, tensiunea de scurtcircuit

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Un radiator electric avand rezistenta R=20 ohmi este strabatut de un curent I=10 A si functioneaza timp de doua ore si 45 de minute. Cata energie consuma?

3450ID:

5500 Wha).

4900 Whb).

550 Whc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Legaturile conductoarelor din aluminiu pentru imbinari sau derivatii trebuie sa se faca:

3456ID:

Prin rasucire si matisarea).

Prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudareb).

Prin lipire cu cositorc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Distanta maxima admisa intre doua suporturi consecutive pentru sustinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joasa tensiune pe peretii cladirilor este de:

3458ID:

3 ma).

4 mb).

5 mc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3288Paq:Lista intrebari teorie

Page 89: PT Masurare

Masurare energie electrica

Sa se determine pierderea de tensiune in volti si procente pentru o portiune dintr-un conductor avand rezistenta de 0,5 ohmi, prin care trece un curent de 8 A, tensiunea de alimentare fiind de de 230 V

3460ID:

4 V; 1,74%a).

32 V; 13,91%b).

4 V; 1,81%c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Un conductor izolat , din aluminiu, avand sectiunea de 6 mm2, infasurat pe un tambur cu diametrul de 1m , are o rezistenta electrica de 0,4 ohmi si conductivitatea electrica = 32 m/ ohmi mm2. Sa se estimeze cate spire sunt infasurate pe tambur

3462ID:

10..15a).

20..25b).

200 .. 210c).

100 .. 110d).

50 .. 60e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

Contorul Alpha Power Plus masoara puterea reactiva cu o precizie de:3463ID:

+/- 0,25% pana la 0,5%;a).

+/- 0,5% pana la 1%;b).

Pana la 0,5%c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Care este unitatea de masura pentru coeficientul de simultaneitate al unui circuit electric?

3466ID:

AMPER / MILIMETRU PATRATa).

este adimensionalb).

WATTUL / ORAc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3289Paq:Lista intrebari teorie

Page 90: PT Masurare

Masurare energie electrica

Eroarea unei masuratori cu Wattmetrul este mai mica atunci cand:3471ID:

"impedanta bobinei de tensiune este mai mica"

a).

"impedanta bobinei de curent este mai mica"

b).

"ambele impedante au valori cat mai mici"

c).

"ambele impedante au valori cat mai mari"

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"Doua receptoare monofazate rezistive, de cate 0,4 KW sunt legate in serie si alimentate la aceeasi tensiune.Care este puterea ansamblului format :"

3472ID:

0.8 KWa).

0.4 KWb).

0,2 kwc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

"Care este puterea bateriei de condensatoare necesara ridicarii factorului de putere de la 0.65 la 0.9, la un consum lunar de 250 MWH (700 ore/luna) tg.fi0,65=1,16;tgfio,9=0,484."

3473ID:

171 KVAra).

245 KVArb).

342 KVArc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

"Care este pierderea de energie electrica realizata pe bobina de curent a unui aparat de masura cu rezistenta de 0.01 ohm, atunci cand este strabatuta de un curent de 50 A, timp de 5 zile:"

3474ID:

12 KWHa).

3 KWHb).

6 KWHc).

2,5 KWHd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3290Paq:Lista intrebari teorie

Page 91: PT Masurare

Masurare energie electrica

Care din variantele prezentate pot fi utilizate pentru recalcularea energiei consumate, in caz de contor defect:

3475ID:

pe baza contorului martor, daca existaa).

pe baza istoricului de consum in perioada similara

b).

pe baza consumului ulterior remedierii defecÈ?iuniic).

pe baza unei estimari, functie de puterea receptoarelor si de durata de utilizare a fiecarui receptor, conform regrementarilor

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"Daca intr-un grup de masurare,semidirect,3 sisteme, survin simultan:o intrerupere a circuitului de tensiune pe o faza si o inversare a curentului pe aceeasi faza,factorul de corectie este:"

3476ID:

2/3a).

3b).

-3c).

1,5d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

"Daca distribuitorul de energie asigura consumatorului un transformator in rezerva rece,acesta va suporta pierderile de energie,activa si reactiva proportional cu:"

3477ID:

puterea transformatoruluia).

"timpul fizic al duratei de facturare (luna)"

b).

nu I se vor calcula pierderic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"La masuratoarea cu wattmetrul s-au determinat valorile(contor cu trei sisteme): sistem activ I :U1=12;U2=-4;U3=-7 sistem activ II:U1=-8;U2=10;U3=-3 sistem activ III:U1=4;U2=8;U3=-11.Sunt adevarate afirmatiile:"

3479ID:

montajul este corecta).

consumul este capacitivb).

montaj incorectc).

Masuratorile sunt eronated).

Cel putin pentru un curent sensul este inversate).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

01.07.2013 16:06:3291Paq:Lista intrebari teorie

Page 92: PT Masurare

Masurare energie electrica

"La aceeasi putere,care din tipurile de electromotoare sunt construite pentru diminuarea socurilor la pornire, in reteaua de alimentare:"

3572ID:

asincron cu rotor in coliviea).

"asincron cu dubla colivie"

b).

asincron cu bare inaltec).

"asincron cu rotor bobinat"

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

"Care este curentul ce va fi masurat intr-un circuit monofazat, alimentat cu U=120 V,conductoarele dintre sursa si receptor au lungimea 40m ,sectiunea de 2,5 mmp,rezistivitate ro=1/32 ohm/mmp iar receptorul are o rezistenta de 5 ohm;consum rezistiv; "

3573ID:

I=24 Aa).

I=21,8 Ab).

I=20 Ac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"Care este pierderea de energie electrica realizata pe ansmblul constituit din bobina de curent a unui ampermetru cu rezistenta de 0.01 ohm inseriata cu bobina de curent a unui wattmetru cu rezistenta de 0,001ohm, atunci cand este strabatuta de un curent de 50 A, timp de 5 zile:"

3574ID:

1,1 KWHa).

3,3 KWHb).

6,6 KWHc).

8,8 KWHd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

"Sa se precizeze care este valoarea corecta a capacitatii unei baterii de condensatoare pentru imbunatatirea factorului de putere dela 0,86 la 0,96;puterea activa P=40 KW; ctgfi1=100/59; ctg fi2=100/29;"

3575ID:

4 KVARHa).

12 KVARHb).

21 KVARHc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3292Paq:Lista intrebari teorie

Page 93: PT Masurare

Masurare energie electrica

"Cunoscand energiile active Wa si reactive, Wr consumate intr-o instalatie, in 10 zile,sa se mentioneze care este relatia cu care determinam factorul de putere mediu :"

3576ID:

cos fi=1/radical(1+Wr/Wa) la patrata).

cos fi=1/radical[1+(Wa/Wr)patrat]b).

cos fi= 1/radical(1+Wr patrat/Wa patrat)

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"Care dintre formulele prezentate mai jos defineste corect puterea aparenta in curent alternativ trifazat:"

3577ID:

S=3Ul*Il*sin fia).

S=3Uf*If*sin fib).

S=radical(Ppatrat+Qpatrat)c).

S=radical 3(*Uf*If)d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Care din formulele de mai jos defineste puterea reactiva in circuite trifazate:3578ID:

Q=radical 3(Ul*Il*)cos fia).

Q=P*tg.fib).

Q=3Uf*If*sin fic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"Care din relatiile de calcul electrotehnic in circuite trifazate, de mai jos sunt adevarate:"

3579ID:

Il=P/radical3*(Ul*cos fi)a).

If=S/radical3*Ufb).

Ul=P/radical3*(Il*cos fi)c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3293Paq:Lista intrebari teorie

Page 94: PT Masurare

Masurare energie electrica

:"La bornele unui receptor alimentat in curent continuu se monteaza in derivatie o rezistenta; Aceasta va determina:"

3580ID:

"cresterea curentului prin receptora).

"scaderea curentului prin receptor deoarece o parte din curent deriva prin rezistenta paralel"

b).

"curentul prin receptor nu va suferi modificari"

c).

"fiind alimentat cu tensiune continua, tot curentul va circula prin rezistenta montata in derivatie. "

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"Intr-un circuit de curent continuu se inseriaza un condensator.Acesta va produce:"

3581ID:

cresterea curentului prin circuit, proportional cu capacitatea .

a).

intreruperea circuituluib).

scaderea curentului in circuit, fiind montat in serie.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"In cazul programarii eronate a unui contor, ce conduce la neanregistrarea integrala a consumului, durata de recuperare va fi:"

3582ID:

"cea scursa de la data programarii,pana la remediere"

a).

"trei luni.pentru toate categoriile de consumatori"

b).

"o luna pentru toate categoriile de consumatori"

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3294Paq:Lista intrebari teorie

Page 95: PT Masurare

Masurare energie electrica

" Daca intr-un montaj al grupului de masurare semidirect,3 sisteme, se constata ca circuitele de curent ale fazelor RST ale contorului sunt legate respectiv la fazele TRS ale retelei, factorul de corectie pentru determinarea consumului corect este : "

3583ID:

-2/(radical3*tg.fi+1)a).

-2/(radical3*tg.fi-1)b).

"energia activa este inregistrata corect;se recupereaza energie reactiva"

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

"Pentru linii electrice aeriene care constituie element cu pierderi, se iau in consideratie si pierderi constante <Corona> daca linia este de:"

3584ID:

110 KVa).

220KVb).

400 KVc).

20 kvd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

"Care din urmatoarele moduri de functionare sunt caracteristice contorului ALPHA POWER +:"

3590ID:

permanenta).

alternantb).

testc).

eroared).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"La un contor ALPHA, afisarea codului de eroare privind conditiile de lucru SEr 000008, inseamna:"

3592ID:

circulatie inversa pe faza Sa).

curent redus pe faza Tb).

curent mare pe faza Sc).

lipsa curent pe faza Sd).

nici una din variantele de mai suse).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3295Paq:Lista intrebari teorie

Page 96: PT Masurare

Masurare energie electrica

Care din tipurile de contoare pot monitoriza calitatea energiei vehiculate:3593ID:

ALPHA POWER +a).

INDIGO+b).

CEET 15c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"Pentru masurarea energiei electrice in sistem trifazat,retea cu 4 fire,cu nul 3x58 V;1-5(6) A, cu un contor de clasa 3 pt.reactiva si clasa2 pt,activa, cu interfata optica, 3 sisteme, pot alege contorul cod:"

3594ID:

CEET 15-4111a).

CEET 15-1211b).

CEET 15-2121c).

CEET 15-4221d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

"Care din parametrii de mediu prezentati reprezinta limita maxima superioara pentru un contor CEET 15"

3595ID:

temperatura de functionare +70 grade Ca).

presiunea atmosferica 106 Kpab).

"Umiditatea la depozitare, la 20 grade C , de 95%"

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La fiecare autocitire a contorului CEET 15 se memoreaza si parametrii:3596ID:

numar citiri cu port optica).

"numar minute lipsa tensiune pe fiecare faza"

b).

"numar minute lipsa curent pe fiecare faza"

c).

numar total de autocitirid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3296Paq:Lista intrebari teorie

Page 97: PT Masurare

Masurare energie electrica

"La un contor CEET 15, pe parcursul unui an,programul de tarifare in timp poate fi schimbat de:"

3597ID:

2 ORIa).

6 ORIb).

12 ORIc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"Pentru ridicarea diagramei vectoriale este necesar a se masura urmatoarele valori:"

3600ID:

puterea).

tensiunileb).

curentiic).

defazajeled).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La un transformator de masura de curent, eroarea de unghi se exprima :3601ID:

"in mA,ca diferenta intre curentul nominal primar si curentul real primar."

a).

in % din curentul primar nominalb).

in % din curentul primar realc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"La un transformator de masura de tensiune, diferenta procentuala dintre raportul de transformare real si raportul nominal se numeste:"

3602ID:

eroare de unghia).

eroare de tensiuneb).

eroare de transformarec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Aparatul montat in circuitul de masurare simbolizat CIRT 0,5, se defineste:3603ID:

transformator de curenta).

montaj interiorb).

izolatie de rasinac).

clasa de precizie 0,5d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:3297Paq:Lista intrebari teorie

Page 98: PT Masurare

Masurare energie electrica

Aparatul montat in circuitul de masurare simbolizat CITO 0,5, se defineste:3604ID:

transformator de curenta).

montaj exteriorb).

de trecerec).

clasa de precizie 0.5d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Aparatul montat in circuitul de masurare simbolizat TIRBo-G20 se defineste:3605ID:

transformator de tensiunea).

de interiorb).

cu rezistenta aditionalac).

"raport de transformare 20/0,22"

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"Cu un contor monofazat, U=220 V;I=5(20) A K=480 rot/KWH se determina puterea consumata, numarand 40 rotatii in 10 minute.Care este puterea medie a consumatorului:"

3606ID:

0,25 kWa).

1,2 kWb).

0,5 kWc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"In ipoteza unei contorizari monofazate, cu doua contoare identice, montate astfel incat fiecare sa masoare aceeasi cantitate de energie si egala cu 1/2 din consumul total,trebuie realizate conditiile de montare :"

3607ID:

"bobinele de curent se leaga in serie; bobinele de tensiune se leaga in serie"

a).

"bobinele de tensiune se leaga in paralel;bobinele de curent se leaga in serie "

b).

"bobinele de tensiune se leaga in paralel; bobinele de curent se leaga in paralel."

c).

"bobinele de tensiune se leaga in serie; bobinele de curent se leaga in paralel"

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

01.07.2013 16:06:3298Paq:Lista intrebari teorie

Page 99: PT Masurare

Masurare energie electrica

""La care din receptoarele mentionate, curentul la pornire(punere sub tensiune) este mai mare decat in regim normal de durata:"

3608ID:

electromotor asincron trifazata).

"aparate electrocasnice cu rezistenta"

b).

o baterie de condensatoarec).

"becurile cu vapori de mercur"

d).

becuri cu LEDe).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

"Pentru schimbarea sensului de rotatie a unui electromotor asincron trifazat este necesar si suficient:"

3610ID:

"schimbare legaturi borne intrare/iesire la una din faze"

a).

"schimbarea intre ele a doua faze,la placa de borne"

b).

"realizarrea rotatiei conexiunilor celor trei faze la placa de borne "

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

"Pentru schimbarea sensului de rotatie a unui electromotor de curent continuu cu excitatie derivatie, este necesar si suficient:"

3611ID:

inversarea curentului prin inductora).

"inversarea sensului curentului prin infasurarea de excitatie"

b).

"inversarea simultana a curentilor prin indus si excitatie."

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

"Un bec cu vapori de mercur incepe sa lumineze normal dupa un timp(minute) dupa punerea sub tensiune. Aceasta intarziere se datoreaza:"

3612ID:

"timpul necesar amorsarii oscilatiilor produse de condensator si bobina"

a).

"timpul necesar incalzirii filament lampa si amorsare aprindere"

b).

"timpul necesar ionizarii mercurului in tub si amorsarii descarcarii"c).

"daca bobina este buna aprinderea este imediata"

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:3299Paq:Lista intrebari teorie

Page 100: PT Masurare

Masurare energie electrica

"Este corect construit si in buna stare de functionare un dispozitiv de protectie la supratensiune de frecventa industriala daca a declansat la :"

3614ID:

Uf=270 V;timp de declansare 0,15 sec.a).

Ul=450 V;timp declansare 0,3 sec.b).

Uf=250V;timp declansare 0,2 secc).

Ul=487V;timp declansare 0,12 sec.d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"O rezistenta aditionala montata la un vattmetru pentru extinderea domeniului de masurare este formata din trei rezistoare :R1=20 Kohm;R2=30Kohm; R3=60 Kohm, legate in paralel.Care este valoarea ohmica a rezistentei aditionale:"

3615ID:

10 Kohma).

60 Kohmb).

55 Kohmc).

15 Kohmd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Daca x este valoarea masurata si xa este valoarea adevarata a marimii masurate (sau valoarea masurata cu un etalon), atunci eroarea relativa este:

4547ID:

x- xaa).

(x- xa )100/xab).

xa - xc).

(x- xa )100/xd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Consumatori de energie reactiva sunt:4569ID:

motoarele asincronea).

motoarele sincrone pana la intrarea in sincronismb).

generatoarele asincronec).

condensatoareled).

electromagnetiie).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:32100Paq:Lista intrebari teorie

Page 101: PT Masurare

Masurare energie electrica

Ce factor de putere realiza un consumator inainte de compensare, daca pentru o putere absorbita de 40 kW are nevoie de o baterie de condensatoare de 12 kVAr pentru aducerea acestuia la valoarea de 0,92 (la cos fi = 0,92 avem tg fi = 0,426).

4571ID:

0,81a).

0,76b).

0,5c).

0,65d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

Ce putere reactiva consuma un consumator inainte de compensare, daca pentru o putere absorbita de 40 kW are nevoie de o baterie de condensatoare de 12 kVAr pentru aducerea factorului de putere de la 0,82 la valoarea factorului de putere neutral.

4573ID:

22 kVAra).

25 kVArb).

28 kVArc).

32 kVArd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

Un conductor cu conductivitatea de 32 m/ohm mm2 si lungimea de 960 m, are rezistenta totala de 3 ohm. Sectiunea acestuia este:

4579ID:

4 mm2a).

6 mm2b).

2,5 mm2c).

10 mm2d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pe un circuit monofazat de 50 mm2 din aluminiu cu conductivitatea gama=30m/ohm mm2, care are la plecare 220 V, se masoara un curent de 30 A (cos fi=1) si o caderea de tensiune de 5%. Lungimea circuitului este:

4584ID:

300 ma).

293 mb).

250 mc).

275 md).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

01.07.2013 16:06:32101Paq:Lista intrebari teorie

Page 102: PT Masurare

Masurare energie electrica

Contorul trifazat 30-200 A se poate monta la consumatori care au puterea maxima aprobata de:

4593ID:

90 kVAa).

100 kVAb).

125 kVAc).

200 kVAd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Valoarea curentului alternativ sinusoidal care produce, pe aceeasi rezistenta, acelasi efect termic ca si valoarea unui curent continu reprezinta:

4595ID:

valoarea efectivaa).

valoarea maximab).

valoarea eficacec).

valoarea instantaneed).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Cate rotatii a efectuat discul unui contor monofazat care are curentul 5(20) A si 960 rot/kWh in timp de 20 min. daca consumatorul absoarbe o putere de 3 kW ?

4609ID:

480 rot.a).

1440 rot.b).

960 rot.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Cate rotatii a efectuat discul unui contor monofazat care are curentul 5(20) A si 960 rot/kWh in timp de 30 min. daca consumatorul absoarbe o putere max. de 1 kW ?

4611ID:

480 rot.a).

1440 rot.b).

960 rot.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:32102Paq:Lista intrebari teorie

Page 103: PT Masurare

Masurare energie electrica

Densitatea de curent in conductorul de aluminiu al bransamentului monofazat de 16 mmp care alimenteaza la tensiunea standardizata un consumator care absoarbe 7,36 kW la un cos fi = 1 este:

4612ID:

8 A/mmpa).

6 A/mmpb).

4 A/mmpc).

2 A/mmpd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Doua contoare monofazate (A si B) inregistreaza simultan acelasi consum realizat de un receptor care are puterea constanta de 2 kW. Contorul A are 960 rot/kWh, iar B are 1000 impulsuri/kWh si in 90 minute realizeaza: A= 2880 rotatii; B = 2980 impulsuri. Care contor inregistreaza mai precis energia consumata?

4615ID:

ambele contoarea).

contorul Ab).

contorul Bc).

nici unuld).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Doua contoare monofazate (A si B) inregistreaza simultan acelasi consum realizat de un consumator casnic care are puterea constanta de 2 kW. Contorul A are 960 rot/kWh, iar B are 1000 impulsuri/kWh si in 90 minute realizeaza: A= 2880 rotatii; B = 2980 impulsuri. Care contor trebuie inlocuit potrivit celor precizate mai sus?

4616ID:

ambele contoarea).

contorul Ab).

contorul Bc).

nici unuld).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

01.07.2013 16:06:32103Paq:Lista intrebari teorie

Page 104: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un contor etalon inregistreaza la un consumator, in 20 de minute, o energie de 0,5 kWh. Contorul din instalatia consumatorului are 1000 impusuri/kWh si face 495 de impulsuri. Care este eroarea relativa, in procente, a contorului verificat ?

4617ID:

+ 1 %a).

+ 0,5 %b).

-1 %c).

-1,5 %d).

- 3 %e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Un contor etalon inregistreaza la un consumator, in 20 de minute, o energie de 0,5 kWh. Contorul din instalatia consumatorului are 1000 impusuri/kWh si face 505 de impulsuri. Care este eroarea relativa, in procente, a contorului verificat ?

4618ID:

+ 1 %a).

+ 0,5 %b).

-1 %c).

-1,5 %d).

- 3 %e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Valoarea coeficientului de corectie K pentru calculul energiei real consumate (WRC) la un consumator la care s-a inregistrat energia WIN (WRC = K WIN) si ulterior s-a constatat ca la contorul in motaj semidirect lipseste tensiunea pe faza S, iar TC-ul (150/5) pe faza S are bobinajul intrerupt, este:

4619ID:

3/2a).

2/3b).

1/3c).

3d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Suntarea bornelor bobinei de tensiune la un contor monofazat are ca efect:4620ID:

neinregistrarea corecta a energieia).

arderea sigurantelor in tabloul de distributie a abonatuluib).

arderea (distrugerea) bobinei de tensiunec).

alte efecte in afara celor enumerated).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:32104Paq:Lista intrebari teorie

Page 105: PT Masurare

Masurare energie electrica

Blocul de borne al contoarelor electronice monofazate Enerlux p si Enerlux M permit introducerea in bornele de curent a conductorilor cu diametrul maxim de:

4621ID:

8 mma).

6 mmb).

4 mmc).

10 mmd).

2,5 mme).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Daca la masuratorile efectuate cu wattmetru in vederea ridicarii diagramei vectoriale se gasesc urmatoarele marimi: Sistemul I +29 -12 -25 Sistemul II -26 +39 -13 Sistemul III -13 -18 +33, care este concluzia:

4627ID:

Curentii sunt defazati inaintea tensiunii (inductiv)a).

Curentii sunt defazati in urma tensiunii (capacitiv)b).

Curentul fazei T este inversatc).

Montajul este corect executatd).

Curentul fazei R este inversate).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Contorul etalon SM 3050 masoara curentii intre:4632ID:

10 mA si 100 Aa).

50 mA si 150 Ab).

50 mA si 120 Ac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Avertismentul vizual cu indicativul "F100000", pe un contor tip Elster (ABB) reprezinta

4634ID:

Circulatie inversa a energieia).

Lipsa tensiune pe una din fazeb).

Suprasarcinac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:32105Paq:Lista intrebari teorie

Page 106: PT Masurare

Masurare energie electrica

La un grup de masurare echipat cu contoare T2 CA 43 si T2 CR 43 s-a identificat conexiunea inversa a bobinei de curent pe faza S la contorul T2CR 43.Coeficientul de corectie al energiilor inregistrate este de:

4649ID:

3 pentru Ea si3 pentru Era).

2 pentru Ra si 2 pentru Erb).

1 pentru Ea si 2 pentru Erc).

1 pentru Ea si 3 pentru Erd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Daca la un grup de masurare in montaj semidirect se identifica polarizarea inversa a infasurarii primare a TC de pe faza S, simultan cu conectarea inversa a infasurarii secundare a TC de pe faza T la bornele contorului, se aplica factori de corectie ai energiei contorizate, astfel:

4656ID:

2a).

3/2b).

3c).

-3d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Prin inversarea conexiunilor(intrare/iesire) la cele trei bobine de curent ale unui contor T2 CR43, montat intr-un grup de masurare in montaj direct,impreuna cu un contor T2 CA43, se vor produce efectele:

4671ID:

contorul T2 CR43 va contoriza energia reactiva capacitivaa).

contorul T2 CR43 va contoriza energie reactiva inductiva cumulat cu cea capacitivab).

contorul T2 CR43 va fi blocat, avand mersul inapoi impiedecatc).

contorul T2 CR43 va fi blocat iar discul contorului T2 CA 43 se va roti in sens inversd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La un TC de inalta tensiune pe a carui placuta de identificare gasim notatia 400/5/5/5, semnificatia infasurarilor este:

4680ID:

infasurarea de masuraa).

infasurarea de protectie de bazab).

infasurarea de protectie de rezervac).

infasurarea pentru semnalizarid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:32106Paq:Lista intrebari teorie

Page 107: PT Masurare

Masurare energie electrica

Daca un transformator de curent se considera corect montat, care afirmatie nu este corecta:

4690ID:

are borna primara P1 spre consumator si borna secundara S1 spre sursaa).

are borna primara P1 spre consumator si borna primara P2 spre sursab).

are borna primara P1 spre sursa si borna secundara S2 la iesirea bobinei de curent a contorului

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Montarea transformatoarelor de curent, cu raport 500/5A intr-un grup de masurare semidirect cu borna secundara S1 la capatul de bara dinspre consumator si borna secundara S2 la capatul de bara dinspre sursa va avea ca efect:

4693ID:

grupul de masurare va contoriza energia integral, dar in sens negativa).

grupul de masurare va contoriza corect energia consumatab).

transformatorul de curent este montat gresitc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Un transformator de masura de tip TIRMO G20 montat ca si transformator de curent intr-un grup de masura va realiza:

4700ID:

reducerea curentului in secundar fata de primar in raportul K=20a).

reducerea curentului in secuntar fata de primar in raport 20/5 Ab).

o anomalie in functionarea grupului de masurarec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Transformatorul de masura de tip TECU este:4701ID:

un transformator de curenta).

un transformator de tensiune pentru montaje semidirecteb).

un transformator de tensiune pentru grupuri de masura in montaj indirect, inalta tensiune

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentru dublarea tensiunii in secundarul unui transformator de masura de tensiune, se poate proceda:

4705ID:

se dubleaza numarul de spire in primara).

se dubleaza numarul de spire in secundarb).

se dubleaza numarul de spire in primar si in secundarc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:32107Paq:Lista intrebari teorie

Page 108: PT Masurare

Masurare energie electrica

Schimbarea succesiunii fazelor la un cablu, in urma unei mansonari, va avea ca efect asupra instalatiilor consumatorului industrial pe care il alimenteaza:

4712ID:

electromotoarele asincrone trifazate se vor roti inversa).

discul contorului T2 CA 43 se va roti inversb).

inregistrarea eronata a energiei reactive pe contorul T2 CR 43c).

schimbarea polaritatii +/- la redresoarele trifazated).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Un divizor de tensiune de genul celor utilizate la traductoarele de tensiune din circuitele de masura ale contoarelor electronice este format din doua rezistente, din care una are valoarea de 40 Kohm. Daca tensiunea aplicata este de 220 V, valoarea celei de a doua trepte de rezistenta, pentru a masura pe aceasta tensiunea de 20V va fi de:

4714ID:

20 Kohma).

2 Kohmb).

4 Kohmc).

22/4 Kohmd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Prin montarea unui condensator de curent continuu la bornele de iesire a unui redresor bialternanta, fata de situatia initiala, vom masura o tensiune:

4715ID:

mai marea).

mai micab).

valoarea tensiunii masurate ramane aceeasic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Un client care are un consum lunar de energie reactiva constant si realizeaza sistematic un factor de putere mai mic decat 0,92, va plati mai multa energie reactiva inductiva in lunile in care:

4721ID:

consuma mai multa energie activaa).

consuma mai putina energie activab).

debiteaza energie reactiva in reteac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:32108Paq:Lista intrebari teorie

Page 109: PT Masurare

Masurare energie electrica

Notiunea de <shunt> este utilizata pentru marirea domeniului de masurare a aparatelor:

4723ID:

voltmetrea).

ampermetreb).

contoare de inductiec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pentru energie reactiva recuperata pe o perioada de trei luni, urmare a defectarii contorului de energie reactiva, cantitatea de energie care se factureaza se va determina:

4726ID:

prin aplicarea tarifului de energie reactiva la cantitatea neanregistrataa).

prin calcularea energiei reactive de plata, utilizand energia activa din luna in care se face recuperarea

b).

prin recalcularea energiei reactive de plata pentru ultimele trei lunic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Alimentarea contorului A1RL se intrerupe odata cu intreruperea circuitelor de tensiune de pe:

4728ID:

faza Ra).

faza Sb).

faza Tc).

nuld).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Alimentarea contorului CEET 15 se intrerupe odata cu intreruperea circuitelor de tensiune de pe:

4729ID:

faza Ra).

faza Sb).

faza Tc).

fazele R;S;T, simultand).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:32109Paq:Lista intrebari teorie

Page 110: PT Masurare

Masurare energie electrica

Conform prevederilor legale, la schimbarea furnizorului de catre un consumator, operatorul de retea are responsabilitatea stabilirii indexului contorului. Este obligatorie citirea contorului la data schimbarii furnizorului pentru:

4730ID:

marii consumatoria).

micii consumatorib).

consumatorii casnicic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Daca la citirea contorului programata pentru schimbarea furnizorului nu se prezinta consumatorul, se intampla legal, urmatoarele:

4733ID:

se amana schimbarea furnizoruluia).

se citeste contorul unilateralb).

se intocmeste procesul verbal de citire care poate fi semnat de un martorc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La ridicarea diagramei fazoriale pentru un contor electronic in montaj semidirect prin metoda Wattmetrica s-au masurat urmatoarele marimi: I1=2,5A; PI1,U2= -148 ; PI1,U3= -406 ; I2=2A; PI2,U1= -119 ; PI2,U3= -325 ; I3=2,5A; PI3,U1= -148 ; PI3,U2= -406 ; Montajul poate fi considerat:

4741ID:

Corecta).

Incorectb).

Masuratorile sunt incomplete, nu se poate formula o concluzie validac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

La ridicarea diagramei fazoriale pentru un contor electronic in montaj semidirect prin metoda Wattmetrica s-au masurat urmatoarele marimi: I1=2,5A; PI1,U2= -406; PI1,U3= 555 ; I2=2A; PI2,U1= -119; PI2,U3= -325 ; I3=2,5A; PI3,U1= 555; PI3,U2= -406; Montajul poate fi considerat:

4744ID:

Corecta).

Incorectb).

Masuratorile sunt incomplete, nu se poate formula o concluzie validac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:32110Paq:Lista intrebari teorie

Page 111: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un circuit RLC serie alimentat in curent alternativ este compus din o rezistenta de 3 ohnm inseriata cu o bobina cu reactanta de 5 ohm si un condensator cu reactanta de 5 ohm. Impedanta totala a circuitului este:

4746ID:

0 ohma).

3 ohmb).

10 ohmc).

13 ohmd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Clientul care solicita schimbarea furnizorului trebuie sa achite:4752ID:

Taxa de emitere pentru un aviz de racordarea).

Taxele de demontare, montare respectiv programare contorb).

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de parcurgerea procedurilor specifice

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Conform reglementarilor ANRE sunt considerate ca deranjamente ale grupului de masurare:

4754ID:

intreruperea unui circuit exterior (intreruperea unui conductor de racordare a aparatelor sau a unui contact)

a).

conexiuni inversate intrare si iesire la bobina /bobinele unui transformator de tensiuneb).

intreruperea unei legaturi din interiorul unui aparat sau un alt fel de defect al acestuiac).

neconcordanta intre circuitele de tensiune si de curent ale aceleiasi fazed).

arderea unei sigurante din circuitul primar sau secundar al transformatoarelor de tensiune

e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Conform reglementarilor ANRE sunt considerate ca erori de conectare ale grupului de masurare:

4755ID:

intreruperea unui circuit exterior (intreruperea unui conductor de racordare a aparatelor sau a unui contact)

a).

conexiuni inversate intrare - iesire la bobina/bobinele unui transformator de tensiuneb).

intreruperea unei legaturi din interiorul unui aparat sau un alt fel de defect al acestuiac).

neconcordanta intre circuitele de tensiune si de curent ale aceleiasi fazed).

arderea unei sigurante din circuitul primar sau secundar al transformatoarelor de tensiune

e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:32111Paq:Lista intrebari teorie

Page 112: PT Masurare

Masurare energie electrica

Din codul CBA 230 4Y ALT afisat de contorul ALPHA POWER PLUS rezulta:4784ID:

Valoarea tensiunii de fazaa).

Succesiunea directa a fazelorb).

Modul de conectarec).

Nr. de conductoare ale reteleid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Semnificatia codului SYS 0.92 PF afisat de contorul ALPHA POWER PLUS este:4790ID:

Factorul de putere neutral pe faza de referintaa).

Factorul de putere instantaneu pe faza Sb).

Factorul de putere totalc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Numarul de canale al curbei de sarcina la contorul ENERLUX T este programabil de la:

4792ID:

1 la 4a).

1 la 12b).

1 la 16c).

1 la 8d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La un contor ALPHA afisarea codului de eroare privind conditiile de lucru Ser 000020, inseamna:

4794ID:

circulatie inversa pe faza Sa).

curent mare pe faza Sb).

curent redus pe faza Tc).

curent redus pe faza Sd).

circulatie inversa pe faza Te).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32112Paq:Lista intrebari teorie

Page 113: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un circuit electric monofazat, in lungime de 120 m si conductoare de aluminiu cu sectiunea S =2,5 mm2, avand U = 240 V, alimenteaza un receptor cu o rezistenta neinductiva(cos fi = 1) de 5 ohmi ; se considera rezistivitatea de 1/32 ohmi mm2/m. Ce curent indica un ampermetru montat in circuit?

4815ID:

20 Aa).

30 Ab).

40 Ac).

60 Ad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Contorul ALPHA Power+ realizeaza autotestarea automata in urmatoarele conditii:

4817ID:

dupa disparitia tensiunii de pe faza R a contoruluia).

la disparitia unui curent de pe o fazab).

la ora 00:00:00 (la fiecare 24 de ore)c).

dupa disparitia tensiunii de pe faza S a contoruluid).

dupa disparitia tensiunii de pe faza T a contoruluie).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Curentul de pornire pentru contoare de inductie trebuie sa fie:4829ID:

0,5 % Imaxa).

0,5 % Ibb).

30 mAc).

300 mAd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este valoare indica de un cleste ampermetric cu care se masoara curentul absorbit pe o faza de un condesator trifazat de 30 kVAr racordat la tensiunea de 0,400 kV?

4834ID:

22 Aa).

15 Ab).

34 Ac).

43 Ad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

01.07.2013 16:06:32113Paq:Lista intrebari teorie

Page 114: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentru contoarele de decontare a consumului de energie electrica pentru consumatorii din categoria B, sunt adevarate afirmatiile :

5652ID:

Trebuie sa permita sigilarea portului optic.a).

Clasa de precizie pentru energia reactiva nu trebuie sa fie mai mare ca 2.b).

Sa perimita obligatoriu transmiterea la distanta a datelor inregistrate de contor.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pe un contor ALPHA in montaj semidirect se citesc urmatoarele date: Ir = 1A, Is= 2 A, It = 3 A, Uro = 228 V, Uso = 229 V, Uto = 228 V, <(Uso , Uro) = 120grd; <(Uto , Uro) = 240grd;<(Ir , Uro) = 1grd;<(Is , Uro) = 144grd;<(It , Uro) = 264grd. Montajul este corect ?

5653ID:

DAa).

NUb).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Tariful de tip C este un tarif ce are urmatoarele componente:5654ID:

Energie electrica consumata.a).

Energie electrica consumata si putere maxima contractata.b).

Energie electrica activa consumata.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Frecventa nominala a SEN este de 50 Hz. Limitele normale de variatie a frecvantei in functionare sunt (in conformitate cu Standardul ANRE Performanta Pentru Serviciul de Distributie a Energiei Electrice:

5655ID:

47,00 â?? 52,00 Hz timp de 100 % pe an Å?i 49,50- 50,50 Hz timp de 99,5 % pe ana).

47,50 â?? 52,50 Hz timp de 100 % pe an Å?i 49,50- 50,00 Hz timp de 99,5 % pe an.b).

49,50 â?? 50,50 Hz timp de 100 % pe an Å?i 49,50- 50,50 Hz timp de 99,5 % pe an.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Frecventa nominala a SEN este de 50 Hz. Limitele normale de variatie a frecvantei in functionare sunt (in conformitate cu Standardul ANRE Performanta Pentru Serviciul de Distributie a Energiei Electrice:

5656ID:

47,00 - 52,00 Hz timp de 100 % pe an si 49,50- 50,50 Hz timp de 99,5 % pe ana).

47,50 - 52,50 Hz timp de 100 % pe an si 49,50- 50,00 Hz timp de 99,5 % pe an.b).

49,50 - 50,50 Hz timp de 100 % pe an si 49,50- 50,50 Hz timp de 99,5 % pe an.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32114Paq:Lista intrebari teorie

Page 115: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentru calculul duratei de neinregistrare a energiei, se ia in considerare (in conformitate cu art.18, capitolul VII, al Procedurii ANRE pentru calculul energiei electrice care se factureaza in situatia defectarii grupului de masurare):

5657ID:

Intervalul de timp de la ultima citire facuta cu periodicitatea stabilita prin contractul de furnizare, la care a fost inregistrat un consum si la care factura emisa a fost acceptata, conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin HG nr.1007/2004, fara a se putea depasi trei luni

a).

Intervalul de timp de la ultima citire facuta cu periodicitatea stabilita prin contractul de furnizare, la care a fost inregistrat un consum si la care factura emisa a fost acceptata, conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin HG nr.1007/2004, fara a se putea depasi o luna.

b).

Intervalul de timp de la ultima citire facuta cu periodicitatea stabilita prin contractul de furnizare, la care a fost inregistrat un consum si la care factura emisa a fost acceptata, conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin HG nr.1007/2004, fara a se putea depasi 3 ani

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentru calculul duratei de inregistrare eronata a cantitatii de energie datorita unor erori de conectare nu se poate depasi:

5658ID:

O luna pentru orice categorie de consumatora).

3 luni pentru orice catergorie de consumatorb).

1 an pentru orice categorie de consumator.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In urma ridicarii diagramei vectoriale la un consumator se constata un defazaj in urma al curentilor fata de tensiunile aplicate. Care este denumirea caracterului sarcinii in acest caz

5661ID:

ohmica).

inductivb).

capacitivc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este constanta generala a unui grup de masura care este format dintr-un contor trifazat 3x10000/100V; 200/5A, constanta proprie 2 cuplat cu doua transformatoare de tensiune 20000/100V si doi reductori de curent de 400/5A

5662ID:

4a).

7b).

8c).

10d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32115Paq:Lista intrebari teorie

Page 116: PT Masurare

Masurare energie electrica

Tariful binom diferentiat tip A-33 cuprinde:6049ID:

Pretul puterii in orele de virf, care se aplica puterii maxime masurate in orele de virf de sarcina aprobate.

a).

Pretul puterii in rest ore, care se aplica diferentei dintre puterea maxima masurata in rest ore si puterea maxima masurata in orele de virf de sarcina, numai daca diferenta este pozitiva.

b).

Pretul pentru energia consumata in orele de virf de sarcina aprobatec).

Pretul pentru energia consumata in orele normale.d).

Pretul pentru energia consumata in orele de gol.e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Pentru micii consumatori industriali si similari punctul de delimitare reprezinta:6050ID:

Locul in care instalatiile consumatorului se racordeaza la instalatiile distribuitorului si in care acestea se delimiteaza ca proprietate.

a).

Locul in care este montat grupul de masurare a energiei electriceb).

Bornele de 0.4 KV ale transformatorului de MT/JT.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In diagnoza contorului ALPHA ce reprezinta indicatorul : Start Power Outage Time?

6052ID:

Ora la care a inceput cea mai recenta pana in alimentare (contorul trebuie sa fie multitarif)

a).

Data la care a inceput cea mai recenta pana in alimentare (contorul trebuie sa fie multitarif)

b).

Durata totala a lipsei tensiunii de alimentare a contorului de la programarea acestuiac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In diagnoza contorului ALPHA ce reprezinta indicatorul : Demand Reset Date ?6053ID:

Data celei mai recente sesiuni de comunicatie care a afectat datele de facturare.a).

Numarul de minute ramase din intervalul curent de calcul a puterii maxime.b).

Data ultimei resetari a puterii maxime.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32116Paq:Lista intrebari teorie

Page 117: PT Masurare

Masurare energie electrica

Ce protocol de comunicatie ofera contorul electronic ACE 6000 (ACTARIS) ?6054ID:

DLMS- COSEMa).

IEC 61850b).

IEC 1101c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este gama tensiunilor auxiliare pentru contorul SL 7000 (ACTARIS) ?6055ID:

48-240 Vcc si 57-415 Vcaa).

12-120 Vcc si 10-200 Vcab).

2,5- 240 Vcc si 57-220 Vcac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Contorul Enerlux TL este capabil sa diagnosticheze si sa transmita prin portul optic urmatoarele functii suplimentare:

6057ID:

Numarul intreruperilor tensiunilor de alimentare;a).

Numarul de conectari inverse;b).

Timpul total de functionare (in ore);c).

Timpul de la ultima cadere de tensiune;d).

Timpul de fucntionare fara sarcina ( in ore).e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Statia SM 3050 (Schlumberger) este destinata :6059ID:

calcularii erorii de inregistrare a contoarelor de energie electrica trifazate;a).

generarii de tensiuni si curenti pentru verificarea erorii de inregistrare;b).

decalarii curentilor trifazati si a tensiunilor de faza corespondente, generate de GP 3050.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Conform listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal LO 2010 (Ord. BRML nr. 48/2010) in cazul mijloacelor de masurare cu aprobare CEE ,verificarea indeplinirii cerintelor metrologice pentru contoarele de energie electrica se poate face prin:

6060ID:

verificarea indeplinirii cerintelor din norma de metrologie legala nationala ;a).

verificarea indeplinirii cerintelor din norma de metrologie legala CEE;b).

verificarea indeplinirii cerintelor din norma de metrologie legala ANSI;c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32117Paq:Lista intrebari teorie

Page 118: PT Masurare

Masurare energie electrica

Conform listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal LO 2010 (Ord. BRML nr. 48/2010) in cazul mijloacelor de masurare cu aprobare CEE ,verificarea indeplinirii cerintelor metrologice pentru transformatoarele de masurare de curent si de tensiune se poate face prin:

6061ID:

VI -Verificarea initiala;a).

VOB- Verificare obligatorie si de catre beneficar;b).

Supraveghere metrologica in instalatie.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

In cazurile exceptionale in care consumatorul accepta inlocuirea contorului pe cheltuiala sa acesta va recupera contravaloarea contorului:

6062ID:

prin compensare cu cantitatea echivalenta de energie electrica consumataa).

de la furnizor in maxim 24 de rate lunare egaleb).

prin reducerea corespunzatoare a tarifului de distributiec).

de la operatorul de retea in maxim 24 de rate lunare egaled).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Conform procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrica contoarele de decontare pentru consumatorul de e.e. care isi schimba furnizorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

6063ID:

sa fie montat intr-un punct fix conectat in mod direct la un punct identificabil al unei retele electrice de interes public;

a).

sa inregistreze consumul orar de energie electrica conform prevederilor codului de masurare a e.e.;

b).

sa inregistreze consumul lunar de energie electrica.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Cand punctul de delimitare este pe medie tensiune si grupul de masurare este pe joasa tensiune:

6065ID:

la inregistarile grupului de masurare se adauga pierderile calculate in transformatorul de putere;

a).

din inregistarile grupului de masurare se scad pierderile calculate in transformatorul de putere

b).

pentru facturare se utilizeaza doar inregistrarile grupului de masurarec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32118Paq:Lista intrebari teorie

Page 119: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentru micii consumatori industriali si similari punctul de delimitare reprezinta:6067ID:

Locul in care instalatiile consumatorului se racordeaza la instalatiile distribuitoruluia).

Locul in care este montat grupul de masurare a energiei electrice.b).

Bornele de 0.4 KV ale transformatorului de MT/JT.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Ce caracteristici are contorul CEET 15 4251CM ?6069ID:

contor cu trei sisteme in montaj indirect, cu interfata optica, comunicatie la distanta si curba de sarcina

a).

contor cu trei sisteme in montaj semidirect, cu interfata optica, curba de sarcina si comunicatie la distanta;

b).

contor cu trei sisteme in montaj direct, cu interfata optica, clasa de precizie 0,5S pentru energie activa si clasa 1 pentru energie reactiva,curba de sarcina si comunicatie la distanta.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care dintr urmatoarele cauze pot conduce la intreruperea alimentarii infasurarii de tensiune a contorului ?

6224ID:

defectarea infasurarilor transformatoarelor de tensiune;a).

arderea sigurantelor atit pe partea de inalta cat si pe partea de joasa tensiune a transformatoarelor de tensiune.

b).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este puterea instalata ce nu trebuie depasita pe un circuit de iluminat (cu exceptia circuitelor de lumina din locuintele in care puterea instalata pe apartament este de pina la 9 kw, si cele din spatiile comune ale cladirilor de locuit) ?

6225ID:

3 Kw pe un circuit monofazat;a).

5 Kw pe un circuit monofazat.b).

8 Kw pe un circuit trifazat;c).

10 Kw pe un circuit trifazat;d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Ce este obligatoriu la legarea contorului trifazat in montaj semidirect?6226ID:

verificarea prealabila a polaritatii transformatoarelor de curent, astfel incat curentul sa intre in contor prin bornele de intrare ale bobinelor de curent avind acelasi sens cu cel din primarul transformatoarelor de curent;

a).

respectarea stricta a corespondentei fazelor ce alimenteaza bobinele de tensiune.b).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32119Paq:Lista intrebari teorie

Page 120: PT Masurare

Masurare energie electrica

Afiasarea la un contor CEET15 a mesajului MAS poate duce la neinregistrarea corecta a:

6227ID:

energiei electrice activea).

energiei electrice reactiveb).

curbei de sarcinac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Contorul ALPHA Power+ poate fi programat sa indeplineasca automat urmatoarele functii:

6228ID:

scutire la inregistrarea puterii maxime dupa o disparitie a tensiunii de alimentarea).

in cazul marimilor masurate pe intervale de timp, resetarea puterii maxime la schimbarea anotimpului

b).

supravegherea permanenta a calitatii energiei electrice si a parametrilor de circuitc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care sunt atributiile generale ale Operatorului de masurare a energiei electrice pentru dezvoltarea si operarea corecta a sistemului de masurare a energiei electrice?

6229ID:

sa asigure proiectarea sistemului de masurarea).

sa asigure instalarea sistemului de masurare sau a unor parti din acesta, dupa caz;b).

sa asigure masurarea tuturor marimilor neceseare, functiile de tipul punctelor de masurare aflate in responsabilitatea sa;

c).

sa puna in functiune sistemul de masurare, inclusiv in urma unor incidente;d).

sa testeze si sa asigure mentenanta sistemului de masurare.e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Ce contoare se folosesc in cazul in care masurarea energiei electrice nu se poate realiza in punctul de decontare in situatia punctelor de masurare din categoria A?

6230ID:

contoare cu corectii de pierderi,care asigura automat corectiile in regim metrologic;a).

nu se admite utilizarea contoarelor fara corectii integrate;b).

se admite utilizarea contoarelor fara corectii integrate,cu aplicarea corectiilor determinate pe baza unei proceduri specifice

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32120Paq:Lista intrebari teorie

Page 121: PT Masurare

Masurare energie electrica

Cum este defazata tensiunea fata de curent in cazul unei bobine ideale alimentata in curent alternativ?

6231ID:

inaintea curentului cu : Ï?/2;a).

dupa curent cu : Ï?/2;b).

inaintea curentului cu : - Ï?/2;c).

dupa curent cu: - Ï?/2.d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Cum este defazat curentul fata de tensiune in cazul unui condensator ideal alimentat in curent alternativ?

6232ID:

inaintea tensiunii cu: Ï?/2;a).

dupa tensiune cu: Ï?/2;b).

inaintea tensiunii cu: - Ï?/2;c).

dupa tensiune cu: - Ï?/2;d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Doua conductoare paralele foarte lungi sunt parcurse de curentii i1=100A si i2=200A de acelasi sens; distanta dintre ele este r =0,3 m. Distanta fata de primul conductor la care inductia magnetica se anuleaza este de:

6234ID:

0,2 m;a).

0,01 m;b).

0,03 m;c).

0,1 m;d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este tensiunea secundara de mers in gol a unui transformator la care se aplica pe partea primara o tensiune U1=6000 V , iar n1= 900 spire si n2 =33 spire?

6235ID:

230 Va).

400 Vb).

220 Vc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32121Paq:Lista intrebari teorie

Page 122: PT Masurare

Masurare energie electrica

Cate spire trebuie sa aiba cele doua infasurari ale unui transformator , stiind ca tensiunea primara este 15000 V,iar cea secundara 220 V?

6236ID:

2250 si 33;a).

2255 si 35;b).

2500 si 55.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este inductivitatea unei bobine care acumuleaza energia Wm =10 J la un curent I =5 A?

6237ID:

80 Ha).

8 Hb).

0,8 Hc).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este viteza de sincronism a campului invartitor a unui motor asincron,infasurat petru 8 poli, stiind ca frecventa este 50 ?

6238ID:

750 rotatii/min;a).

725 rotatii/min;b).

625 rotatii/min.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

O lampa electrica cu incandescenta de 60 W si 220 V este aprinsa patru ore pe zi.Care este energia consumata in timp de o luna (30 zile) ?

6239ID:

72 kwh;a).

0,72 kwh;b).

7,2 kwh.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care este rezistenta electrica a unui bec de 60 W ,alimentat la 220 V?6240ID:

806,6 ohm;a).

80,66 ohm;b).

8,066 ohm;c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32122Paq:Lista intrebari teorie

Page 123: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un acumulator electric avand o forta electromotoare E = 2 V si o reziestenta interioara r = 0,15 ohm alimenteaza cu energie electrica un circuit a carui rezistenta este R = 1,1 ohm. Sa se determine curentul care trece prin circuit.

6241ID:

1,7 A;a).

1,2 A;b).

1,5 A;c).

1,6 A;d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Un contor CEET15 pentru masurarea energiei electrice utilizeaza divizoare de tensiune si transformatoare de curent, cu referinta interna de tensiune care impreuna cu un procesor numeric de semnal realizeaza:

6242ID:

masurarea tensiunii aplicate pe fiecare fazaa).

masurarea puterii active pozitive si negative, pe fiecare fazab).

masurarea puterii reactive inductive si capacitive, pe fiecare fazac).

masurarea factorilor de calitate a en. el.d).

masurarea curentului pe fiecare fazae).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

La contorul A1800 cu 2 sisteme tensiune de alimentare 3X100V se poate alimenta modemul GSM ASL?

6243ID:

Daa).

Nub).

Da, in anumite conditiic).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Furnizorul este obligat sa asigure masurarea cantitatilor de energie electrica vindute consumatorilor:

6244ID:

corespunzator tipului de tarif ales de consumatori dintre tipurile practicate de furnizor pentru nivelul de tensiune si categoria respectiva de consumatori, cu respectarea prevederilor legale;

a).

conform intelegerii precontractualeb).

in conformitate cu cerintele Codului de masurarec).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32123Paq:Lista intrebari teorie

Page 124: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cazul unui incendiu la un BMPT, se intervine pentru stingere cu :3481ID:

apa de la cel mai apropiat hidranta).

stingator cu spuma chimicab).

stingator cu praf si CO2c).

nisipd).

abur sub presiunee).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

"In cazul cand este necesar a se lucra cu foc deschis,timp de 5 zile,cu intrerupere in ziua 3,in spatii cu pericol de explozie, se va proceda astfel: "

3482ID:

"Se obtine permis de lucru cu foc pentru fiecare zi in care se lucreaza"

a).

"Se obtine permis de lucru cu foc pentru primele 2 zile si ulterior pentru urmatoarele doua zile"

b).

"Se obtine permis de lucru cu foc pt. cele 4 zile, cu specificarea obligatiilor pentru fiecare zi."

c).

"Nu se admite lucru cu foc deschis in spatii cu pericol de explozie"

d).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Ce trebuie sa faca un electrician care a primit, de la un sef ierarhic, dispozitia sa execute o lucrare si constata, in timpul executiei, o situatie care ar putea conduce la accidentarea sa proprie sau/si a altor persoane

3465ID:

Continua lucrarea fiind obligat sa execute dispozitia sefului ierarhic ?a).

Previne accidentul luand masurile care-i sunt in competenta ?b).

Opreste orice actiune ?c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Cum trebuie sa procedeze un electrician inainte de a atinge bara de nul dintr-un tablou de distributie aflat sub tensiune?

4622ID:

se echipeaza cu manusile electroizolante clasa "00" si incaltaminte de protectiea).

verifica lipsa tensiunii pe aceastab).

verifica existenta legaturilor la bara de nul a tuturor circuitelor alimentate din tablouc).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32124Paq:Lista intrebari teorie

Page 125: PT Masurare

Masurare energie electrica

De unde se separa fizic conductorul de nul de lucru de conductorul de nul de protectie:

4623ID:

de la surubul special prevazut pe carcasa utilajului, aparatului sau dispozitivuluia).

de la bara de nul a ultimului tablou in care aceasta este legata la pamantb).

de la tabloul de alimentare de joasa tensiunec).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Consecintele electrocutarii depind de urmatorii factori:4624ID:

caracteristicile tesaturilor din care sunt confectionate hainele accidentatuluia).

incaltamintea purtata de persoana electrocutatab).

intensitatea curentului electric, timpul cat trece curentul prin corp, traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Verificarea lipsei de tensiune in instalatiile electrice se face:4767ID:

de un electrician avand min gr 2-a NPMa).

de un electrician, avand min gr 3-a NPMb).

obligatoriu de doi electricieni, din care unul avand min gr 2-a NPMc).

considerand ca instalatia nu este sub tensiuned).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Care sunt lucrarile in conditii speciale pentu autorizare din punct de vedere NPM?

4769ID:

lucrul sub tensiunea).

lucrul la inaltime mai mare de 9mb).

lucrul pe baza de ITI-PMc).

masurari electriced).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Mijloacele de protectie electroizolante care nu au corespuns la incercari si nu pot fi reparate trebuie scoase din uz si marcate distinct si vizibil prin:

4771ID:

inscriere: interzisa utilizareaa).

decuparea unor parti a acestorab).

depozitarea intr-un spatiu specialc).

notare suplimentara : scos din uzd).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32125Paq:Lista intrebari teorie

Page 126: PT Masurare

Masurare energie electrica

Masurile tehnice de securitate a muncii in zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica, sunt asigurate de:

4774ID:

personalul de servire operativa/operationala).

seful de echipab).

admitentc).

seful de lucrared).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Delimitarea materiala a zonei de lucru se face de catre admitent (acolo unde, in aceeasi incinta raman instalatii sub tensiune) in:

4831ID:

statii electrice de transformarea).

posturi de transformare in cabine si subteraneb).

puncte de alimentarec).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Masurarile directe , in instalatiile de inalta tensiune , cu clestele ampermetric si verificarile cu indicatorul de corespondenta a fazelor , trebuie sa se execute de catrei 2 electricieni , dintre care unul are minim grupa a III a de autorizare , carora li s-a facut instructaj in acest scop, cu luarea urmatoarelor masuri:

5659ID:

folosirea de manusi electroizolante, incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant, casca de protectie a capului si viziera de protectie a fetei ; pastrarea distantelor de limite admise (minime), prevazute la Art. 49(2) din IPSSM-02-DEE, intre electricienii ce executa masurarile si partile aflate sub tensiune ; manevrarea clestelui sau indicatorului, fara a se depasi limitatorul si fara sprijinirea acesor aparate de ingradiri sau partile metalice ale instalatiei ; asigurarea unui echilibru stabil executantului si unei pozitii comode, in timpul executarii masurarilor.

a).

folosirea de manusi electroizolante, incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant, casca de protectie a capului si viziera de protectie a fetei ; pastrarea distantelor de limite admise (minime), prevazute la Art. 49(2) din IPSSM-02-DEE, intre electricienii ce executa masurarile si partile aflate sub tensiune

b).

folosirea de manusi electroizolante, incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant, casca de protectie a capului si viziera de protectie a fetei ; pastrarea distantelor de limite admise (minime), prevazute la Art. 49(2) din IPSSM-02-DEE, intre electricienii ce executa masurarile si partile aflate sub tensiune ; manevrarea clestelui sau indicatorului, fara a se depasi limitatorul si fara sprijinirea acesor aparate de ingradiri sau partile metalice ale instalatiei

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32126Paq:Lista intrebari teorie

Page 127: PT Masurare

Masurare energie electrica

Prin risc de natura electrica se intelege:5660ID:

Cauza producerii unui accident prin electrocutarea).

Pericolul posibil al curentului electric de a afecta securitatea unei persoane prin electrocutare

b).

Pericolul posibil al curentului electric de a afecta securitatea persoanei (persoanelor) prin electrocutare sau prin efectul termic al arcului electric.

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Contoarele de masurare a energiei electrice pentru un sistem de masurare de categoria A trebuie sa fie prevazut cu:

3445ID:

Sigiliul metrologica).

Sigiliul capacului de borneb).

Sigiliul fizic ce impiedica schimbarea parametrilor contoruluic).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Un sistem de masurare de categoria B foloseste un contor avand clasa de exactitate:

3446ID:

Pentru energia activa 0,5 iar pentru energia reactiva 2a).

Pentru energia activa 0,2S iar pentru energia reactiva 1b).

Pentru energia activa 2 iar pentru energia reactiva 3c).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Utilizatorii platesc energia electrica reactiva inregistrata in punctul de delimitare dupa cum urmeaza:

3448ID:

Energia electrica reactiva capacitiva se plateste integral, iar cea inductiva, numai cantitatea care depaseste valoarea corespunzatoare limitei factorului de putere mediu, stabilita de autoritatea competenta

a).

Se plateste energia electrica reactiva capacitiva si cea inductiva, numai cantitatea care depaseste valoarea corespunzatoare limitei factorului de putere mediu, stabilita de autoritatea competenta

b).

Se plateste numai energia reactiva inductiva, cantitatea care depaseste valoarea corespunzatoare limitei factorului de putere mediu, stabilita de autoritatea competenta

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32127Paq:Lista intrebari teorie

Page 128: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cazul locurilor de consum alimentate prin mai multe instalatii de racordare:3449ID:

Instalatiile de racordare se grupeaza dupa nivelul de tensiune din punctele de delimitare corespunzatoare

a).

Energia electrica reactiva se determina prin insumarea valorilor inregistrate pe instalatiile de racordare din aceeasi grupa de tensiune - separat energia reactiva inductiva, respectiv cea capacitiva.

b).

Factorul de putere mediu inductiv, respectiv capacitiv se determina pe grupe de tensiuni.

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Sursa de interventie este:4553ID:

sursa de energie electrica de rezerva, proprietate consumator, care este folosita in cazul intreruperii energiei din SEN;

a).

instalatie de producere a energiei electrice, proprietatea consumatorului, folosita pentru acoperirea puterii peste puterea contractata;

b).

sursa de energie electrica de rezerva, proprietate distribuitor, care este folosita in cazul intreruperii energiei din SEN

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Care din locurile de consum specificate mai jos se incadreaza ca fiind "consumatori asimilati consumatorilor casnici":

4556ID:

chilii manastirestia).

caminele de copiib).

camine de batranic).

scolid).

bisericie).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Consumatorul eligibil negociaza direct pretul energiei electrice cu:4559ID:

distribuitorul din zonaa).

furnizorul si distribuitorulb).

furnizorulc).

cu operatorul comerciald).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32128Paq:Lista intrebari teorie

Page 129: PT Masurare

Masurare energie electrica

Limitele in care trebuie mentinut factorul de putere de catre consumatori este stabilit:

4560ID:

de SC Electrica prin instructiune propriea).

prin reglementari emise de autoritatea competentab).

intre distribuitor si consumator prin contractul de distributiec).

intre furnizor si consumator prin contractul de furnizared).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Cu persoane fizice /juridice care au calitatea de chiriasi:4562ID:

nu se incheie contract de furnizare a energiei electricea).

se poate incheia contract de furnizare a energiei electriceb).

se incheie contract de furnizare a energiei electrice daca chiriasul face dovada ca are contract pentru un alt loc de consum

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Consumatorii asimilati consumatorilor casnici:4566ID:

sunt obligati sa se incadreze in limitele prevazute pentru factorul de puterea).

nu conteaza ce factor de putere realizeazab).

li se recomanda sa se incadreze in limitele prevazute pentru factorul de putere deoarece la cosfi < 0,65 platesc energie reactiva

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Factorul de putere neutral reprezinta:4577ID:

valoarea factorului de putere de la care nu se mai consuma energie reactiva din reteaa).

valoarea factorului de putere fata de care se stabilesc obligatiile de plata ale consumatorului privind energia reactiva

b).

valoarea factorului de putere pe care consumatorul este obligat sa nu o depaseascac).

valoarea fata de care se stabileste daca consumatorul debiteaza sau consuma energie reactiva

d).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32129Paq:Lista intrebari teorie

Page 130: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cazul constatarii inregistrarii eronate la grupul de masurare, se recalculeaza energia de facturat:

4604ID:

de la data constatarii unui deranjamenta).

de la o data stabilita de comun acord cu consumatorul indiferent de data aparitiei unui deranjament

b).

de la o data in limita a maximum trei luni de la ultima citire efectuata, la care factura emisa a fost acceptata

c).

pe o durata de maxim o luna daca s-a constatat o eroare de conectare a contoruluid).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

In cazul constatarii unor deranjamente la grupul de masurare, energia reactiva:4605ID:

nu se recalculeazaa).

se recalculeaza tinand cont de factorul de putere mediu realizat de consumator in perioada anterioara

b).

pe baza unei analize de consum, de comun acord cu consumatorulc).

situatia nu este reglementata de ANRE si se stabileste de comun acord cu furnizorul consumatorului

d).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Factorii de corectie indicati de ANRE pentru a fi folositi la recalcularea energiei in cazul erorilor de montaj sau la aparitia unor deranjamente:

4606ID:

sunt precizati de ANRE folosind literatura tehnica de specialitatea).

sunt calculati de ANREb).

sunt conveniti de ANRE cu SC Electrica si BRMLc).

pot fi completati cu acordul ANRE, atunci cand este necesar, pentru situatiile care nu au fost prevazute

d).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Proprietarul transformatoarelor de curent trebuie sa inlocuiasca aceste echipamente, daca intr-o perioada de 12 luni, curentul nominal al acestora nu se incadreaza in limitele

4625ID:

5% - 100%a).

10% - 100%b).

15% - 100%c).

20% - 100%d).

8% - 95%e).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32130Paq:Lista intrebari teorie

Page 131: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cazul in care se identifica la un grup de masura montat pentru decontare la un agent economic, montaj eronat, curentii cu sens inversat pe fazele R si T, perioada de recalculare a prejudiciului este de maximum:

4725ID:

3 lunia).

1 lunab).

6 lunic).

18 lunid).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Contoarele de decontare pentru consumatorul de energie electrica care isi schimba furnizorul pentru a achizitiona energie electrica de pe piata concurentiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

4750ID:

sa fie montate intr-un punct fix, conectat in mod direct la un punct identificabil al unei retele electrice de interes public

a).

sa aiba clasa de exactitate 0,5sb).

sa inregistreze consumul orar de energie electrica conform prevederilor Codului de masurare a energiei electrice aprobat de ANRE, cu exceptia cazurilor in care nu exista obligatia legala de inregistrare orara a consumului de energie electrica

c).

sa fie prevazut cu posibilitatea transmiterii la distanta a informatiilor necesare pentru decontare

d).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

In cazurile exceptionale in care consumatorul accepta inlocuirea contorului pe cheltuiala sa acesta va recupera contravaloarea contorului:

4753ID:

prin compensare cu cantitatea echivalenta de energie electrica consumataa).

de la furnizor in maxim 24 de rate lunare egaleb).

prin reducerea corespunzatoare a tarifului de distributiec).

de la operatorul de retea in maxim 24 de rate lunare egaled).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Este obligatorie utilizarea contoarelor electronice pentru urmatoarele categorii de consumatori:

4778ID:

consumatori de categoria Aa).

consumatori de categoria Bb).

consumatori de categoria Cc).

nu exista reglementare in acest sensd).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32131Paq:Lista intrebari teorie

Page 132: PT Masurare

Masurare energie electrica

Pentru sistemele de masurare de categoria B masurarea se face folosind obligatoriu:

4814ID:

tensiunile si curentii de pe toate cele trei faze, la inalta tensiunea).

tensiunile si curentii de pe toate cele trei faze, la medie tensiuneb).

tensiunile si curentii de pe toate cele trei faze, la joasa tensiunec).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Pentru consumatorul care a incheiat cu operatorul de distributie o conventie pentru compensarea pierderilor de energie reactiva aceasta compensare are ca valoare maxima:

4830ID:

Cantitatea de energie resctiva inductiva masurataa).

Cantitatea de energie reactiva capacitiva masurata de contorb).

Cantitatea de energie reactiva inductiva egala cu pierderile calculate la mersul in gol al transformatorului

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Care din urmatoarele actiuni constituie infractiuni:4836ID:

sustragerea de energie electricaa).

deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a energiei electrice livrate

b).

executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare

c).

deteriorarea, modificarea fara drept sau sustragerea componentelor instalatiilor energetice

d).

refuzul clientilor de a permite accesul la grupurile de masuraree).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Care este durata standard a lucrarilor de reconectare a unui consumator deconectat pt neplata?

6245ID:

24 orea).

24 ore de la emiterea comenzii de reconectareb).

24 ore dupa ce consumatorul si-a achitat in totalitate obligatiile de plata.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32132Paq:Lista intrebari teorie

Page 133: PT Masurare

Masurare energie electrica

Intreruperea consumatorilor industriali si similari prin automatizari de sistem sau in situatii limita va fi facuta:

6246ID:

cu acordul acestoraa).

fara anuntarea acestorab).

cu acordul acestora, care va fi cuprins in contractul de furnizare.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Golul de tensiune poate fi exprimat ca:6247ID:

Reducerea brusca a tensiunii la o valoare intre 90% si 1% din valoarea contractuala, urmata de revenirea tensiunii dupa o scurta perioada de timp.

a).

Reducerea tensiunii la o valoare intre 90% si 1% din valoarea contractuala, urmata de revenirea tensiunii dupa o scurta perioada de timp.

b).

Conventional, durata unui gol de tensiune este intre 10ms si un minut.c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

"La masuratoarea cu wattmetrul s-au determinat valorile(contor cu 3 sisteme): sistem activ I :U1=26;U2=-10;U3=-24 sistem activ II:U1=-24;U2=35;U3=-11 sistem activ III:U1=-12;U2=-20;U3=-30. Sunt adevarate afirmatiile:"

6316ID:

montajul este corecta).

consumul este inductivb).

montaj incorectc).

Masuratorile sunt eronated).

Cel putin pentru un curent sensul este inversate).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

"La masuratoarea cu wattmetrul s-au determinat valorile(contor cu 3 sisteme): sistem activ I :U1=30;U2=10;U3=-40 sistem activ II:U1=-15;U2=-5;U3=20 sistem activ III:U1=-15;U2=-5;U3=20. Sunt adevarate afirmatiile:"

6317ID:

montajul este corecta).

consumul este inductivb).

montaj incorectc).

Masuratorile sunt eronated).

Cel putin pentru un curent sensul este inversate).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:32133Paq:Lista intrebari teorie

Page 134: PT Masurare

Masurare energie electrica

La un transformator de masurare a tensiunii montat pe bara de medie tensiune a unei statii de transformare, in cazul in care impedanta circuitului conectat in secundar este egala cu 500 kohm ce se poate spune despre regimul de functionare al acestuia?

6318ID:

transformatorul functioneaza in regim de scurtcircuit ceea ce este un regim corect pentru acesta

a).

transformatorul functioneaza in gol ceea ce este un regim corect pentru acestab).

transformatorul functioneaza intr-un regim corectc).

transformatorul nu functioneaza intr-un regim corectd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La un transformator de masurare a tensiunii montat pe bara de medie tensiune a unei statii de transformare, in cazul in care impedanta circuitului conectat in secundar este egala cu 0,5 Mohm ce se poate spune despre regimul de functionare al acestuia?

6319ID:

transformatorul functioneaza in regim de scurtcircuit ceea ce este un regim corect pentru acesta

a).

transformatorul functioneaza in gol ceea ce este un regim corect pentru acestab).

transformatorul functioneaza intr-un regim corectc).

transformatorul nu functioneaza intr-un regim corectd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La un transformator de masurare a curentului montat pe bara de medie tensiune a unei statii de transformare, in cazul in care impedanta circuitului conectat in secundar este egala cu 500 mohm ce se poate spune despre regimul de functionare al acestuia?

6320ID:

transformatorul functioneaza in regim de scurtcircuit ceea ce este un regim corect pentru acesta

a).

transformatorul functioneaza in gol ceea ce este un regim corect pentru acestab).

transformatorul functioneaza intr-un regim corectc).

transformatorul nu functioneaza intr-un regim corectd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:32134Paq:Lista intrebari teorie

Page 135: PT Masurare

Masurare energie electrica

La un transformator de masurare a curentului montat pe bara de medie tensiune a unei statii de transformare, in cazul in care impedanta circuitului conectat in secundar este egala cu 500 kohm ce se poate spune despre regimul de functionare al acestuia?

6321ID:

transformatorul functioneaza in regim de scurtcircuit ceea ce este un regim corect pentru acesta

a).

transformatorul functioneaza in gol ceea ce este un regim corect pentru acestab).

transformatorul functioneaza intr-un regim corectc).

transformatorul nu functioneaza intr-un regim corectd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La un transformator de masurare a tensiunii montat pe bara de medie tensiune a unei statii de transformare impedantele circuitelor conectate la infasurarile secundare au valorile de 50 kohm pentru infasurarea de masura, 25 kohm pentru prima infasurare de protectie iar a doua infasurare de protectie este in gol. Ce se poate spune despre regimul de functionare al acestuia?

6322ID:

transformatorul functioneaza in regim de scurtcircuit ceea ce este un regim corect pentru acesta

a).

transformatorul functioneaza in gol ceea ce este un regim corect pentru acestab).

transformatorul functioneaza intr-un regim corectc).

transformatorul nu functioneaza intr-un regim corectd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Pentru controlul tensiunii intr-o retea electrica se utilizeaza6323ID:

reglajul primar al grupurilor de generatoarea).

controlul circulatiei de putere activab).

controlul circulatiei de putere reactivac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care tip de scurtcircuit conduce, de regula, la variatiile cele mai mari de tensiune

6324ID:

trifazata).

monofazatb).

bifazat cu pamantulc).

bifazatd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32135Paq:Lista intrebari teorie

Page 136: PT Masurare

Masurare energie electrica

Curentii in conductoarele de neutru sunt cauzati de:6325ID:

scurtcircuit trifazata).

scurtcircuit monofazatb).

sarcini dezechilibratec).

sarcini neliniared).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Odata cu cresterea frecventei, impedanta unei componente rezistive:6326ID:

descrestea).

cresteb).

ramane teoretic constantac).

creste in cazul armonicilor pare si scade in cazul armonicilor impared).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Odata cu cresterea frecventei, impedanta unei componente capacitive:6327ID:

descrestea).

cresteb).

ramane teoretic constantac).

creste in cazul armonicilor pare si scade in cazul armonicilor impared).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Odata cu cresterea frecventei, impedanta unei componente inductive:6328ID:

descrestea).

cresteb).

ramane teoretic constantac).

creste in cazul armonicilor pare si scade in cazul armonicilor impared).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32136Paq:Lista intrebari teorie

Page 137: PT Masurare

Masurare energie electrica

Tensiunea instalatiei de legare la pamant Up este diferenta de potential care apare intre:

6329ID:

doua prize de pamant situate la o distanta de 1ma).

instalatia de legare la pamant si pamantul de referinta (zona de potential nul)b).

instalatia de legare la pamant si priza de pamant situate la o distanta de 1mc).

instalatia de legare la pamant si o carcasa metalica a oricarui dispozitiv legat la pamantd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Rezistivitatea solului descreste cu6330ID:

cresterea umiditatii si scaderea temperaturii din sola).

cresterea umiditatii, a temperaturii si a porozitatii soluluib).

scaderea umiditatii, cresterea temperaturii si scaderea porozitatii soluluic).

cresterea umiditatii, a temperaturii si scaderea porozitatii soluluid).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Ce se intelege prin "tensiune de strapungere" a unui material izolant ?6331ID:

gaurirea materialului la trecerea unui curent electric intensa).

tensiunea la care materialul poate sa se aprindab).

tensiunea care aplicata la doi electrozi, de o parte si de alta a materialului, face ca acesta sa-si piarda calitatile izolante

c).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Un grup de masura indirect pe MT (20kV) are transformatoare de curent (50/1A) si contor electronic cu constanta 1. Care este constanta de facturare?

6348ID:

5000a).

12000b).

15000c).

20000d).

nici una din cele de mai suse).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:32137Paq:Lista intrebari teorie

Page 138: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un contor cu simbolul CEET15 - 4111C are urmatoarele caracteristici tehnice:6349ID:

necesita alimentare cu tensiune auxiliaraa).

memoreaza curba de sarcinab).

se conecteaza prin transformatoare de masurare de currentc).

este un contor cu 2 sisteme de masurad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Dintre doua becuri cu filament din acelasi material, alimentate identic, care va avea lumina mai intensa?

6350ID:

Cel cu lungimea filamentului mai marea).

Cel cu lungimea filamentului mai micab).

cel cu raportul sectiune/lungime (S/L) mai micac).

cel cu sectiunea mai micad).

cel cu puterea cea mai maree).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Polarizarea inversa a unui transformator de masurare a curentului in cazul unui montaj trifazat semidirect,cu contor T2 CA 43, care masoara consumul echilibrat duce la neinregistrarea a:

6351ID:

33% din energia consumataa).

50% din energia consumatab).

66% din energia consumatac).

100% din energia consumatad).

150% din energia consumatae).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Turatia de sincronism pentru un electromotor asincron trifazat cu doi poli, alimentat dintro retea de 60 Hz este:

6352ID:

1800a).

3000b).

3600c).

4000d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

01.07.2013 16:06:32138Paq:Lista intrebari teorie

Page 139: PT Masurare

Masurare energie electrica

Rezistenta electrica a unui element de circuit depinde de natura materialului si este influentata de:

6354ID:

nesimetria sarciniia).

valoarea curentului conform legii lui Ohmb).

temperatura materialuluic).

numai de valoarea tensiunii, daca este circuit de curent continuud).

diferenta dintre temperatura materialului si cea ambiantae).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Este admisa executarea legaturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau tevilor de protectie ?

6362ID:

da, prin lipire si matisare;a).

nu, daca tubul(teava de protectie) este mai lung de 10 m;b).

nu, in nici o situatiec).

numai prin prindere cu cleme sau cositorire, daca sectiunea tubului permite acest lucru .d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Un consumator debiteaza energie reactiva capacitiva la un nivel maxim daca factorul de putere este:

6363ID:

0,92a).

0b).

1c).

0,65d).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La aceeasi putere activa absorbita, intre ce limite variaza curentul de faza in circuitul primar daca, la un defazaj de 0 grade, curentul masurat in secundarul TC-ului de 100/5 este de 4 A, iar unghiul de defazaj dintre tensiune si curent variaza intre 0 si 60 grade.

6364ID:

0-160 A ;a).

20-80 A ;b).

40-80 A ;c).

80-160 Ad).

nu se poate determinae).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

01.07.2013 16:06:32139Paq:Lista intrebari teorie

Page 140: PT Masurare

Masurare energie electrica

Indicatorii directiei energiei la contorul A1800 au urmatoarele proprietati:6366ID:

se aprind si ramand aprinsi pentru afisarea directiei de vehiculare a energiei, atunci cand detecteaza o curgere de en. si cand este configurat in acest sens ;

a).

afiseaza directia si cadranul ultimei energii vehiculateb).

clipesc totdeauna in cazul in care se vehiculeaza energie reactivac).

clipesc in cazul in care contorul detecteaza vehicularea unei energii, dar nu este configurat sa inregistreze acea energie

d).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Ce putere reactiva este necesara pentru ca la un consumator care absoarbe constant 10 kW, la un defazaj inductiv de 30 grade sa obtinem un defazaj capacitiv de 30 grade ?

6367ID:

20*(radical din 3) kVAr;a).

10*(radical din 3) kVAr;b).

10/(radical din 3) kVAr;c).

20/(radical din 3) kVArd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

Curentul de pornire al contorului de energie electrica A1800 ALPHA in montaj semidirect este :

6368ID:

0,1 mAa).

1 mAb).

2 mAc).

3 mAd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Patru rezistente egale sunt legate doua cate doua in paralel si apoi in serie. Rezistenta echivalenta este 5 ohmi. Ce valoare are fiecare rezistenta?

6369ID:

1 ohma).

2 ohmib).

0,5 ohmic).

3 ohmid).

5 ohmie).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

01.07.2013 16:06:32140Paq:Lista intrebari teorie

Page 141: PT Masurare

Masurare energie electrica

Ce putere medie foloseste un consumator daca contorul care inregistreaza consumul are constanta 960 rot/kWh si face in 90 minute 2880 rotatii?

6370ID:

3 kW;a).

4 kW;b).

4,5 kW;c).

5 kW;d).

2 kWe).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Trei becuri cu incandescenta cu tensiunea nominala de 110 V si puteri nominale de 20W, 40 W si 60 W sunt legate in serie pe acelasi circuit alimentat cu 220 V. Ce valoare are curentul prin circuit:

6371ID:

aproximativ 0,2 Aa).

0,5 Ab).

aproximativ 0,05 Ac).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

In cazul in care alimentarea consumatorului se face din cofretul de bransament de joasa tensiune, valorile caderilor de tensiune in regim normal de functionare a acestora trebuie sa fie de cel mult:

7212ID:

3% pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina si 5% pentru restul receptoarelor

a).

6% pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina si 8% pentru restul receptoarelor

b).

8% pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina si 10% pentru restul receptoarelor

c).

10% pentru toate receptoareled).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

La un grup de masurare cu TC 350/ 5 A se monteaza un contor de 1(2) A ; Care este valoarea maxima a curentului care trece prin circuitul primar astfel inact masurarea sa se faca in limita de exactitate corespunzatoare clasei de precizie a contorului ?

7213ID:

350Aa).

280Ab).

140Ac).

70Ad).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

01.07.2013 16:06:32141Paq:Lista intrebari teorie

Page 142: PT Masurare

Masurare energie electrica

Ce raport este intre energia reactiva inductiva si energia activa consumata la un loc de consum, daca s-a realizat un factor de putere mediu de 0,5?

7214ID:

1/2a).

1/(radical din 3)b).

radical din 3c).

2/(radical din 2)d).

1e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

O retea de distributie are tensiunea nominala Un. Reteaua functioneaza permanent cu tensiune U. Cu ajutorul relatiei 100*(U-Un)/Un se calculeaza:

7215ID:

caderea de tensiune pe conductoarele retelei fata de tensiune nominala;a).

abaterea tensiunii de serviciu fata de tensiunea nominala;b).

eroarea de masurare a tensiunii fata de tensiunea nominala;c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

La o retea de distributie de JT s-a masurat tensiunea Un la iesirea din transformator. La 500m de transformator s-a masurat tensiunea U. Cu ajutorul relatiei 100*(U-Un)/Un se calculeaza:

7216ID:

caderea de tensiune pe conductoarele retelei fata de tensiune nominala;a).

abaterea tensiunii de serviciu fata de tensiunea nominala;b).

eroarea de masurare a tensiunii fata de tensiunea nominala;c).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

Contoarele care inregistreaza curba de sarcina in puncte de masurare de categoria B trebuie sa fie sincronizate cu ora oficiala a Romaniei?

7217ID:

da, abaterea sa nu depaseasca 1 minut pentru contoarele care se telecitesc;a).

da, abaterea sa nu depaseasca doua minute;b).

da, abaterea sa nu depaseasca doua minute pentru contoarele citite automat;c).

da, abaterea sa nu depaseasca 5 minute pentru contoarele care nu se citesc automat;d).

nu, abaterea de timp nu este reglementata;e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32142Paq:Lista intrebari teorie

Page 143: PT Masurare

Masurare energie electrica

Un transformator de curent bobinat cu constanta 15, curent secundar 5A, are 4 spire in primar. Din anumite motive apare un scurtcircuit in bobina circuitului primar. Dupa scurtcircuitare raportul TC-ului este 20. Cate spire au fost scoase din functiune in urma scurtcircuitului?

7218ID:

una;a).

doua;b).

trei;c).

nici una;d).

toatee).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Un contor are notat 960 rot/kWh. In ce interval trebuie sa fie numarul de rotatii complete pe care trebuie sa le faca discul acestuia cand inregistreaza 1 kWh asa incat eroarea lui sa fie in intervalul de la zero la +0,5% ?

7219ID:

960-965 rot;a).

955-964 rot;b).

960-964 rot;c).

955-960 rot;d).

956-960 rot;e).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Un contor are notat 960 rot/kWh. In ce interval trebuie sa fie numarul de rotatii complete pe care trebuie sa le faca discul acestuia cand inregistreaza 1 kWh asa incat sa poata fi montat la un consumator casnic ?

7228ID:

930-1000 rota).

951-981 rotb).

940-980 rotc).

941-979 rotd).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Culorile recomandate pentru identificarea conductoarelor de faza din cablurile multicolore sunt:

7229ID:

maro negru gria).

rosu galben albastrub).

portocaliu violet albc).

turcoaz verde galbend).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32143Paq:Lista intrebari teorie

Page 144: PT Masurare

Masurare energie electrica

Culorile care se admit , pe langa cele recomandate, pentru identificarea conductoarelor de faza din cablurile multicolore sunt:

7230ID:

maro negru gria).

rosu galben albastrub).

portocaliu violet albc).

turcoaz verde galbend).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Culorile nerecomandate pentru identificarea conductoarelor de faza din cablurile multicolore sunt:

7231ID:

maro negru gria).

rosu galben albastrub).

portocaliu violet albc).

verde galbend).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Conductoarele de protectie PE se identifica prin:7232ID:

marcare cu culori verde/galben (aceasta combinatie nu se foloseste pentru nici o alta utilizare)

a).

marcare prin culori verde/galben pe toata lungimea si suplimentar marcate cu culoarea bleu la fiecare extremitate

b).

marcare cu culoarea bleu pe toata lungimeac).

marcare cu culoarea alb pe toata lungimead).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Conductoarele care asigura simultan functia de protectie si conductor neutru PEN se identifica prin:

7233ID:

marcare cu culori verde/galben (aceasta combinatie nu se foloseste pentru nici o alta utilizare)

a).

marcare prin culori verde/galben pe toata lungimea si suplimentar marcate cu culoarea bleu la fiecare extremitate

b).

marcare cu culoarea bleu pe toata lungimeac).

marcare cu culoarea alb pe toata lungimead).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32144Paq:Lista intrebari teorie

Page 145: PT Masurare

Masurare energie electrica

Conductoarele de neutru N se identifica prin:7234ID:

marcare cu culori verde/galben (aceasta combinatie nu se foloseste pentru nici o alta utilizare)

a).

marcare prin culori verde/galben pe toata lungimea si suplimentar marcate cu culoarea bleu la fiecare extremitate

b).

marcare cu culoarea bleu pe toata lungimeac).

marcare cu culoarea alb pe toata lungimead).Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Sectiunea conductorului neutru trebuie aleasa mai mare decat sectiunea conductoarelor de faza daca:

7235ID:

THD I > 15%a).

nivelul armonicelor de curent de rang 3 si multiplu de 3 > 15%b).

THD I > 33%c).

nivelul armonicelor de curent de rang 3 si multiplu de 3 > 33%d).

in functionare normala nu este asigurata echilibrarea intre faze si neutrue).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

Sectiunea conductorului neutru trebuie aleasa egala cu sectiunea conductoarelor de faza daca:

7236ID:

33% > THD I > 15%a).

33% > nivelul armonicelor de curent de rang 3 si multiplu de 3 > 15%b).

THD I > 33%c).

nivelul armonicelor de curent de rang 3 si multiplu de 3 > 33%d).

in functionare normala nu este asigurata echilibrarea intre faze si neutrue).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Tablourile de distributie care contin aparate de masurare se recomada sa nu fie amplasate in incaperi cu temperaturi:

7237ID:

sub 10 grade Celsiusa).

sub 0 grade Celsiusb).

peste 30 grade celsiusc).

peste 40 grade Celsiusd).

peste 45 grade Celsiuse).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32145Paq:Lista intrebari teorie

Page 146: PT Masurare

Masurare energie electrica

Conductoarele PEN utilizate in instalatii electrice fixe nu trebuie sa aiba o sectiune mai mica de:

7238ID:

6 mmp Cua).

10 mmp Cub).

16 mmp ALc).

25 mmp Ald).

50 mmp OLe).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Conductoarele de echipotentializare trebuie sa aiba o sectiune mai mare de:7239ID:

6 mmp Cua).

10 mmp Cub).

16 mmp ALc).

25 mmp Ald).

50 mmp OLe).

Bibliografie:

Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

Care sunt criteriile de performanta pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile de stingere a incendiilor cu spuma?

6819ID:

Posibilitatea de a fi actionate manual sau automat;a).

Posibilitatea de a genera si dispersa o cantitate calculata de spuma;b).

Coeficientul de infoiere stabilit, peste o suprafata data;c).

Debitele de stingere necesare;d).

Timpul specificate).

Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Locurile pentru fumat, stabilite in exteriorul cladirilor, sunt amplasate la o distanta mai mare de:

6820ID:

40 m fata de locurile in care exista pericol de explozie;a).

10 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile;b).

50 m fata de culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii;c).

50 m fata de zonele impadurite.d).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32146Paq:Lista intrebari teorie

Page 147: PT Masurare

Masurare energie electrica

Responsabilii nominalizati intr-un "permis de lucru cu foc" sunt:6821ID:

emitentul;a).

seful sectorului in care se executa lucrarile;b).

executantii lucrarilor cu foc;c).

serviciul public voluntar/privat pentru situatii de urgenta.d).Bibliografie:

Categorie: PSI 4Punctaj:

Ce se intelege prin TENSIUNE DE PAS ?6248ID:

partea din tensiunea instalatiei de legare la pamint la care este supus omul cand atinge cu picioarele doua puncte de pe sol (pardoseala) aflate la o distanta de 0,8 m intre ele, in apropierea unui obiect racordat la instalatia respectiva de legare la pamant ;

a).

partea din tensiunea instalatiei de legare la pamint la care este supus omul cand atinge cu picioarele doua puncte de pe sol (pardoseala) aflate la o distanta de 0,3 m intre ele, in apropierea unui obiect racordat la instalatia respectiva de legare la pamant.

b).

partea din tensiunea instalatiei de legare la pamant la care este supus omul aflat pe sol sau pardoseala la o distanta pe orizontala de 0,8 m fata de obiectul atins

c).

Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Culoarea de securitate pentru semnalele de avertizare este:6332ID:

rosua).

verdeb).

albastruc).

galbend).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Compresia (apasarea) corecta a toracelui (Masajul cardiac extern ) se face:6333ID:

daca umerii salvatorului sunt pozitionati deasupra mainilor si coatele sunt blocate astfel incat bratele sa fie perfect intinse

a).

daca salvatorul sta in picioare langa persoana accidentatab).

daca presiunea se aplica oblic pe corpul victimeic).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32147Paq:Lista intrebari teorie

Page 148: PT Masurare

Masurare energie electrica

In statii si posturi de transformare clemele (papucii) scurtcircuitoarelor trebuie sa fie fixate

6334ID:

in locul cel mai accesibil pentru executantul de manevraa).

imediat langa aparatul electric cu care s-a efectuat deconectarea sau separarea electrica

b).

la bornele, piesele sau locurile special prevazute (marcate) in acest scopc).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Ce categorii de personal trebuie autorizate din punct de vedere al protectiei muncii

6335ID:

muncitorii,maistrii si tehnicienii cu calificare de electricieni,indiferent de functie si vechime

a).

muncitorii,maistrii,tehnicienii, subinginerii si inginerii cu calificare de electricieni, indiferent de functie si vechime, care isi desfasoara activitatea in instalatiile sau asupra instalatiilor electrice in exploatare ori in vecinatatea acestora unde exista riscuri de natura electrica;

b).

electricienii,maistrii, subinginerii si inginerii,indiferent de functie si vechime.c).Bibliografie:

Categorie: PROTECTIA MUNCII 4Punctaj:

Citirea grupurilor de masurare se face:6365ID:

operator de masurare independenta).

obligatoriu la rezilierea contractelor de furnizareb).

exclusiv de furnizor si consumator la schimbarea tarifelor reglementatec).

de furnizor sau operatorul de retea la modificarea tarifuluid).

de catre un electrician autorizat ANREe).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Conform listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2012, pentru contoarele de energie electrica reactiva exista urmatoarele modalitati de control:

6822ID:

aprobarea de model (AM);a).

aprobarea de model CEE (AM-CEE);b).

verificarea metrologica initiala (VI);c).

verificarea metrologica initiala CEE (VI-CEE);d).

verificarea metrologica periodica (VP).e).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32148Paq:Lista intrebari teorie

Page 149: PT Masurare

Masurare energie electrica

Conform listei oficiale L.O.-2012, Mijloacele de masurare se supun controlului metrologic legal, daca sunt utilizate in urmatoarele masurari de interes public:

6823ID:

masurari efectuate in scopul asigurarii eficacitatii supravegherii fiscale;a).

masurari efectuate in scopul asigurarii corectitudinii tranzactiilor comerciale si a protectiei consumatorilor;

b).

masurari efectuate in scopul asigurarii protectiei mediului;c).

masurari efectuate in scopul asigurarii securitatii sociale;d).

masuratori privind sanatatea populatiei.e).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

La cererea scrisa a unui consumator de energie electrica, furnizorul este obligat sa comunice in scris, intr-un interval de cel mult 30 de zile o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice, care contine obligatoriu:

6824ID:

pretul de furnizare;a).

termenii de plata;b).

data limita de incheiere a contractului de furnizare;c).

perioada de valabilitate a contractului de furnizare.d).

tariful de distributiee).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Operatorii de retea (OR) si furnizorii sunt obligati sa ia toate masurile pentru realizarea schimbarii furnizorului intr-un timp cat mai scurt, in urmatoarele situatii:

6825ID:

furnizorul actual nu mai asigura responsabilitatea echilibrarii;a).

consumatorii sunt in situatia de a fi transferati la furnizorul de ultima optiune (FUO);b).

consumatorii sunt alimentati de FUO (in regim de furnizare de ultima optiune)c).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

In cazul in care punctul de masurare (PM) difera de punctul de decontare (PD), calculul pierderilor de energie se face utilizand:

6826ID:

schema electrica care cuprinde elementele cu pierderi si regimul de finctionare realizat al acestora;

a).

parametrii tehnici caracteristici ai fiecarui element cu pierderi situat intre PM si PD (cat mai actuali);

b).

indecsii de energie electrica inregistrati de grupurile de masurare pentru facturarea energiei electrice vehiculate sau livrate.

c).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

01.07.2013 16:06:32149Paq:Lista intrebari teorie

Page 150: PT Masurare

Masurare energie electrica

In cazul in care elementul cu pierderi, situat intre punctul de masurare (PM) si punctul de decontare (PD), este o linie electrica aeriana se utilizeaza urmatorii parametri:

6827ID:

lungimea liniei in portiunea considerata, l (km);a).

tensiunea nominala a liniei, Un (kV);b).

rezistenta ohmica specifica a conductoarelor, r0 (ohm/km);c).

capacitatea specifica, c0 (microF/km);d).

reactanta specifica a liniei, x0 (ohm/km).e).

Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

Defectarea grupului de masurare, avand drept consecinta inregistrarea eronata a consumului de energie, respectiv neinregistrarea acestuia, se poate datora:

6828ID:

unor deranjamente;a).

unor erori de conectare, interioare sau exterioare aparatelor;b).

unor erori specifice contoarelor electronice;c).

unor avarii.d).Bibliografie:

Categorie: LEGISLATIE 4Punctaj:

642 Nr. total de intrebari din baza de date

01.07.2013 16:06:32150Paq:Lista intrebari teorie