Instrumente masurare

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  1/50

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  2/50

  Instrumente Electrice de Măsurare(analogice)

  1. Noţiuni generale. Clasificări

  2. Elemente auxiliare ale instrumentelor demăsurare

  3. Instrument magnetoelectric

  4. Instrument feromagnetic5. Instrument electrodinamic şi ferodinamic

  6. Instrument electrostatic

  7. Instrument bimetalic

  8. Instrument de inducţie

  9. Instrument termic

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  3/50

  1. Noţiuni de bază. Clasificări aleinstrumentelor de măsurare

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  4/50

  Instrumentul electric de măsurare constituie cel mai

  simplu mijloc tehnic care poate furniza de sine stătător

  informaţii de măsurare şi reprezintă o componentă debază a oricărui aparat de măsurare analogic.

  Un instrument de măsurare este un mecanism

  electromecanic care, în majoritatea cazurilor, converteşte

  o mărime electrică activă X  într-o mărime mecanică, celmai adesea un cuplu de forţe denumit cuplu activ care

  provoacă rotirea dispozitivului mobil al acestuia. Pentru ca

  fiecărei valori X să-i corespundă o deviaţie a

  dispozitivului mobil, asupra acestuia acţionează şi un

  cuplu rezistent , dependent de .

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  5/50

  Elemente componente ale aparatelor de măsurare

  dispozitivul de măsurare: ansamblul parţilor constructive care

  produce mişcarea sistemului mobil, a cărui deplasare depinde demărimea de măsurat;

  elemente de prelucrare a semnalelor : accesorii sau componente

  care produc modificarea semnalelor (ca mărime, forma, faza) sau

  realizează diferite operaţii matematice asupra semnalelor(adunare, scădere, înmulţire, împărţire, logaritmare, derivare,

  integrare) in scopul adaptării lor la dispozitivele de măsurare

  utilizate;

  traductor (senzor): element de intrare in lanţul de măsurare, caretransforma mărimea de măsurat intr-o mărime electrica, adecvata

  schemei funcţionale sau instalaţiei de măsurat respective;

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  6/50

  Elemente componente ale aparatelor de măsurare

  elemente de referinţa: părţi constructive care furnizează mărimi

  cu parametri caracteristici de valoare cunoscuta cu precizie(tensiune, curent, rezistenta, inductivitate, capacitate, durata)

  utilizate in aparate bazate pe metode de compensaţie sau de

  punte;

  elemente auxiliare: părţi constructive care participa la realizareasi corecta funcţionare a aparatului: surse de alimentare, elemente

  de protejare împotriva factorilor perturbatori (temperatura, câmpuri

  electromagnetice, vibraţii, umiditate), elemente de fixare si

  consolidare a părţilor constructive distincte, elemente de

  conectare, etc.

  Elementele menţionate pot fi interioare sau exterioare (cazin care se numesc accesorii).

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  7/50

  ClasificăriClasificarea aparatelor de măsurare se poate face după:

  mărimea electrica măsurata: ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre,frecvenţmetre, galvanometre, contoare, punţi (de rezistente, de capacitaţi, de

  inductivităţi) etc.după construcţie şi principiu de funcţionare:

  După construcţie exista dispozitive:

  pentru obţinerea unei singure interacţiuni (simple)

  pentru producerea a doua interacţiuni (cupluri) de sensuri contrare(logometre).

  După principiul de funcţionare:

  dispozitive magnetoelectrice

  feromagnetice

  electrodinamice

  ferodinamice

  de inducţie

  termiceelectrostatice

  cu vibraţii

  magnetoelectrice cu redresoare

  magnetoelectrice cu termoelemente, etc

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  8/50

  2. Elemente auxiliare ale instrumentelor de măsurare

  a) Elemente care asigură suspensia sistemului mobil

  b) Elemente de producere a cuplului antagonist

  c) Corectorul de zero

  d) Dispozitivul de citire al deviaţiilor

  e) Dispozitivul de amortizare

  f) Elemente de echilibrare, de fixare, de protecţie, de

  instalare, de conectare

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  9/50

  a) Elemente care asigura suspensia sistemului mobil.

  cu lagăre

  pe benzi sau fir 

  cu lagăre, utilizată la aparate cu

  clasa c ≥ 0,2, constă din pietre

  dure (rubin agat, sorturi de sticlă,

  oţel sau bronz), prevăzute cu

  mici cratere şlefuite în care se

  pot roti fără lubrifiere pivoţii (din

  otel) cu vârfuri rotunjite.

  pe benzi sau fir , la aparate declasa c ≤ 0,5 elimină frecările din

  lagăre, dar e mai puţin robustă şi

  mai greu de reparat. Se elimină şi

  axul de rotaţie. Benzile sau firul de

  tensiune produc cuplul antagonist

  şi conduc la bobina mobilă (inunele dispozitive).

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  10/50

  b) Elemente de producere a cuplului

  antagonist, dependent de unghiul de rotaţieal echipajului mobil. Se realizează pe cale:

  mecanică (spirale, benzi, fire de torsiune,

  mai rar greutatea proprie);

  pe acelaşi principiu ca şi cuplul activ (la

  logometre).

  c) Corectorul de zero - reglează exact poziţia

  de zero a dispozitivului de citire. Este un buton

  sau şurub care poate roti punctul de fixare al

  unuia din resoartele spirale sau un capăt al

  benzii (firului) de torsiune.

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  11/50

  d) Dispozitivul de citire al deviaţiilor compus din indicator şi

  scara gradata.Indicatorul poate fi:

  ac de diverse forme la instrumente de panou (citire la distanta)

  lama sau ac filiform la aparatele de laborator, pentru citiri

  precise. Alături de scara se prevede o oglinda pentru a evita

  erorile de citire

  spot luminos, produs de o sursă de lumina şi dirijat pe ooglindă fixă aflată pe echipajul mobil. Permite obţinerea unor

  deviaţii mari, elimină erorile de citire (paralaxa), reduce

  greutatea echipajului mobil. Se folosesc la aparatele de mare

  sensibilitate (c ≤0,5).

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  12/50

  e) Dispozitivul de amortizare - produce un cuplu de forte proporţional cu

  viteza unghiulară dx/dt a sistemului mobil, reducând astfel numărul şi

  amplitudinea oscilaţiilor. Pot fi:pneumatice, cu cameră de aer şi piston sau paletă (fig. 2.4 a,b);

  electromagnetice, cu o paletă de Al sau cadru care se mişca în

  câmpul magnetic al unui magnet permanent (fig. 2.4 c )

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  13/50

  f) Elemente de echilibrare (contragreutăţi), de fixare (sasiu), de protecţie

  (ecrane, garnituri) de instalare (fixare mecanică în poziţie de lucru), de

  conectare (borne, mufe, conectoare, cleme).

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  14/50

  3. Instrument magnetoelectric

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  15/50

  3. Instrument magnetoelectric

  Instrument cu magnet permanent exterior

  Instrument cu magnet permanent interior

  123 469 5

  7

  8 Instrument magnetoelectric cu

  magnet permanent exterior.

  1 – magnet permanent,

  2 – piese polare,

  3 – cilindru feromagnetic,

  4 – bobină mobilă,

  5 – contragreutăţi,

  6 – resort spiral,

  7 – ac indicator,

  8 – scala,9 – sistem corector de zero.

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  16/50

  3. Instrument magnetoelectric

  Instrument cu magnet permanent exterior

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  17/50

  3. Instrument magnetoelectric

  Instrument cu magnet permanent exterior

  Instrument cu magnet permanent interior

  Instrument magnetoelectric cu magnet permanent interior.

  1 – magnet permanent,

  2 – cilindru feromagnetic exterior,

  3 – bobină mobilă,

  4 – piesă polară.

  SN

  12

  3

  4

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  18/50

  3. Instrument magnetoelectric

  Instrument cu magnet mobil

  1 – magnet permanent, mobil2 – magnet de direcţionare

  3 – dispozitiv de corecţie (a magnetului)

  4 – bobină fixă

  5 – dispozitiv de amortizare

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  19/50

  3. Instrument magnetoelectric

  Extinderea unghiului de deviaţie a acului indicator

  Rotirea cadrului mobil are loc intr-un singur sens, cu un unghi de maxim 90°. Scara

  este gradată uniform.

  Pentru a obţine unghiuri mai mari de 90° se foloseşte o formă constructivă specială,

  cu o latură a cadrului pe ax. Se asigură astfel o deschidere de 240°  260°.

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  20/50

  3. Instrument magnetoelectric

  Funcţionarea instrumentului magnetoelectric

  când bobina mobilă este parcursă de curentul I şi, sub acţiunea cuplului activ, se va

  deplasa cu un unghi elementar d  , astfel încât energia localizată în câmpul magnetic al

  dispozitivului mobil (W m=  I ) va suferi o deviaţie:

  dW m=I d   (6.1)

  Dacă dS - suprafaţa elementară din întrefier parcursă de cele două laturi active ale

  bobinei la rotirea ei cu d   , variaţia fluxului magnetic va fi:d   = N B dS  (6.2)

   în care dS = b l d   = A d   (6.3)

  unde:  N este numărul de spire al bobinei; B – inducţia din întrefier ; l – lungimea laturii

  active a bobinei; b – lăţimea bobinei; A – suprafaţa bobinei

  Substituind 6.2 şi 6.3 în 6.1 obţinem ecuaţia cuplului activ:

  (6.4)

  unde: - energia localizată în câmpul magnetic al dispozitivului mobil;

  d  

  - deplasarea acului indicator;  0=NBA

  N   S

  F

  F

  B

   I d 

  dW  M const  I 

  ma  

    

    

  0

  .

   I W m  

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  21/50

  3. Instrument magnetoelectric

  Funcţionarea instrumentului magnetoelectric

  Sub acţiunea cuplului activ M a dispozitivul mobil se roteşte cu un unghi care corespunde

  poziţiei în care acest cuplu este echilibrat de cuplul rezistent M r = – D . La echilibru

   M a+ M r =0, rezultă:

  (6.5)

  Din care se obţine ecuaţia de funcţionare a instrumentului magnetoelectric:

  (6.6)

  unde S reprezintă sensibilitatea acestuia şi se determină ca:

  (6.7)

  Deoarece S =const., deviaţia este proporţională cu intensitatea curentului I şi scara

  instrumentului este uniformă. Instrumentul funcţionează numai în curent continuu.

    D I 0

   I S  I  D

    0

   D

   NBA

   DS   

    0

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  22/50

  3. Instrument magnetoelectric

  Logometru magnetoelectric

  Sub acţiuneaN   S

    cos11   NBSi M 

   

    

      2

  cos22   NBSi M 

  021    M  M 2

  1

  iitg  

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  23/50

  4. Instrument feromagnetic

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  24/50

  4. Instrument feromagnetic

  Cuplul activ este creat de forţele de interacţiune care se exercită între

  câmpul magnetic produs de o bobină fixă parcursă de curentul de măsuratşi una sau mai multe piese feromagnetice aflate sub acţiunea câmpului

  magnetic.

  Sub acţiunea acestor forte, piesele feromagnetice se deplasează în

  regiunea unde câmpul magnetic este mai intens, mărind prin aceasta

  energia magnetică a sistemului.

  După sensul forţei care acţionează asupra sistemului mobil deosebim

  dispozitive feromagnetice:

  a) cu atracţie, la care piesele feromagnetice sunt atrase în interiorul

  bobinei;b) cu repulsie, la care piesele feromagnetice aflate în interiorul

  bobinei se resping între ele

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  25/50

  4. Instrument feromagnetic

  Dispozitiv feromagnetic

  cu atracţie

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  26/50

  4. Instrument feromagnetic

  Dispozitiv feromagnetic cu repulsie

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  27/50

  4. Instrument feromagnetic

  Dispozitiv feromagnetic cu

  atracţie

  Dispozitiv feromagnetic cu

  repulsie

  1 – piesă

  feromagnetică fixă

  2 – piesă

  feromagnetică mobilă

  3 – bobină

  4 – resort spiral

   I  I 

  1

  2

  3

  54

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  28/50

  4. Instrument feromagnetic

  Funcţionarea instrumentului feromagnetic

  Expresia cuplului activ care acţionează asupra sistemului mobil poate fiexprimată astfel:

  unde:   W em - energia câmpului magnetic al bobinei, care are expresia;

  L – inductivitatea proprie a bobinei;

  - unghiul de deviaţie a acului indicator.

  La echilibrul cuplului activ cu cuplul rezistent (dat de resortul

  spiral) se obţine pentru deviaţia :

  Relaţia obţinută arată că scara gradată a dispozitivului feromagnetic are un

  caracter pătratic, imprimat de existenţa factorului I 2; deviaţiile cresc odată cupătratul curentului.

  dL I 

  dW  M    ema

  2

  2

  1

    D M r 

  dL I 2

  2

  1

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  29/50

  4. Instrument feromagnetic

  Logometru feromagnetice

  6

  1

  12

  3 4

  5

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  30/50

  4. Instrument feromagnetic

  Caracteristici

  Avantaje:

  construcţie simpla;sensibilitate redusă la

  suprasarcini;

  posibilitatea folosirii atât în

  c.c cât şi în c.a;

  fiabilitate ridicată;

  preţ de cost scăzut.

  Dezavantaje:

  consum propriu mare (0,5 7,5 W). Energia seconsumă pentru producerea câmpului

  magnetic al bobinei.

  sensibilitate mai mică

  necesitatea unor ecranări pentru reducerea

  influenţei unor câmpuri magnetice exterioare;

  precizia aparatului este influenţată depierderile prin curenţi turbionari în piesele

  feromagnetice;

  pierderile prin histerezis şi curenţi turbionari la

  măsurarea în c.a. sunt mai mari decât în c.c.,

  rezultând reducerea indicaţiilor. Se impune

  reducerea la minimum a pieselorferomagnetice.

  Clasa de precizie a instrumentelor feromagnetice este de ordinul 1 2,5.

  Numai în construcţii speciale poate ajunge 0,5 sau 0,2 (folosind pentru

  piesele feromagnetice aliaje slab magnetice).

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  31/50

  5. Instrument electrodinamic (ferodinamic)

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  32/50

  5. Instrument electrodinamic (ferodinamic)

  Instrument electrodinamic

  1

   I 1

   I 2

   I 1

  1

  2

  7

  8

  6

  6

  4

  4

  32

  55

  Principala car-că este precizia ridicată, aparatele

  de acest tip construindu-se ca aparate de

  laborator, de clasă 0,2 şi 0,1

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  33/50

  5. Instrument electrodinamic (ferodinamic)

  Instrument electrodinamic

  Utilizarea instrumentului electrodinamic în calitate de

  miliampermetru

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  34/50

  5. Instrument electrodinamic (ferodinamic)

  Instrument electrodinamic

  Utilizarea instrumentului electrodinamic în calitate de ampermetru

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  35/50

  5. Instrument electrodinamic (ferodinamic)

  Instrument electrodinamic

  Utilizarea instrumentului electrodinamic în calitate de wattmetru

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  36/50

  5. Instrument electrodinamic (ferodinamic)

  Instrument ferodinamic

  Dispozitivul ferodinamic - similar celui electrodinamic având

  circuitul magnetic al bobinei fixe format în cea mai mare parte din

  material feromagnetic (ex. tole de transformator.

  Clasă de precizie: 1, 2.5

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  37/50

  5. Instrument electrodinamic (ferodinamic)

  Ecuaţia de funcţionare

  2112

  2

  22

  2

  112

  1

  2

  1 I  I  L I  L I  LW em  

  unde:  L1 şi  L2 sunt inductivităţile proprii ale bobinelor fixă şi mobilă, iar  L12 este

  inductivitatea mutuală

  d dL

   I  I d 

  dW  M    ema 1221

    D M  M r a

  dL I  I 

   D

  1221

  1

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  38/50

  6. Instrument electrostatic

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  39/50

  6. Instrument electrostatic

  Construcţie şi funcţionare (voltmetru)

  ecran

  2

  2

  1

  1

  1

  Instrument electrostatic cu variaţia suprafeţei active a armăturilor.

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  40/50

  6. Instrument electrostatic

  Voltmetru electrostatic

  1 – palete fixe

  2 – paleta mobilă3 – dispozitivul de amortizare

  4 – sistemul de transmisie

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  41/50

  6. Instrument electrostatic

  Construcţie şi funcţionare

  ecran

  2

  2

  1

  1

  1

  Instrument electrostatic cu variaţia

  suprafeţei active a armăturilor.

  energia localizată în câmpul electric

  2

  2

  1CU W e 

  cuplul activ2

  2

  1U 

  dC  M a  

  Din condiţia de echilibru a cuplurilor

  ( M a= –  D  ) se deduce ecuaţia de

  funcţionare în curent continuu:

  2

  21 U 

  d dC 

   D

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  42/50

  7. Instrument bimetalic

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  43/50

  7. Instrument bimetalic (ex.: ampermetru)

  1 – lamelă din Cu, asigură “curgerea” curentului

  2 – lamelă bimetalică, parcursă de curent

  3 – disc de protecţie, împotriva încălzirii

  4 – lamelă bimetalică, nu este parcursă de curent

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  44/50

  8. Instrument de inducţie

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  45/50

   I 

  1

  2

  3 4 5

  6

  ~ U 

   B

  Contor de inducţie.

  1 – electromagnet de tensiune; 2 – bobină de tensiune; 3 – electromagnet de

  curent; 4 – bobină de curent; 5 – magnet de frânare; 6 – disc de aluminiu.

  8. Instrument de inducţie

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  46/50

  8. Instrument de inducţie

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  47/50

   I 

  1

  2

  3 4 5

  6

  ~ U 

   B

  8. Instrument de inducţie

  ).,(sin  I U  I U el    f  M   

    cosUI  P  M  ael 

    .2

  1

  2

  1

  21     t 

  a

  dt t  P =k dt t  N=k 

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  48/50

  9. Instrument termic

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  49/50

  1 – fir încălzitor 

  2 – fir-transmisie

  3 – fir-extensor 

  4 – corector de nul

  5 – amortizor inductiv

  6 – arc (creare cuplu rezistent)

  9. Instrument termic

 • 8/15/2019 Instrumente masurare

  50/50

  recapitulare