of 4 /4
Radni tlak: Rasprskavajući tlak: Radna temperatura: Električni otpor: Trošenje: Unutrarnji sloj: Vanjski sloj: Oznaka: e n u K a r f i Š m m m m m m 13,0 7,00 27,0 19,0 7,00 33,0 25,0 7,00 39,0 32,0 8,00 48,0 38,0 8,50 55,0 42,0 9,00 60,0 50,0 10,00 70,0 Radni tlak: Rasprskavajući tlak: Radna temperatura: Električni otpor: Ojačanje Unutrarnji sloj: Vanjski sloj: Oznaka: e n u K a r f i Š m m m m m m 51,0 6,50 64,0 63,0 6,50 76,0 76,0 7,50 91,0 102,0 8,00 118,0 125,0 8,00 141,0 152,0 10,50 173,0 Radni tlak: Rasprskavajući tlak: Radna temperatura: Električni otpor: Ojačanje Unutrarnji sloj: Vanjski sloj: Oznaka: e n u K a r f i Š m m m m m m 60,0 10,00 80,0 63,0 13,50 90,0 BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 10 BAR Rola 10 / 40 40 a n e j i C r B - t r A a n i ž u D Ø - i k s j n a V Ø - a k n e j t S Ø - i j n r a t u n U NR/SBR, crne boje, glatko NR /SBR, crne boje, glatko Namijenjeno za žbuku i druge mokre abrazivne medije. 10 bara < 10/6 30 bara -30°C do +80°C i r C 0 1 / ® d r o c n o t e B jevo za ubrizgavanje betona Rola 40 40 40 20 20 20 a n e j i C r B - t r A a n i ž u D Ø - i k s j n a V Ø - a k n e j t S Ø - i j n r a t u n U spirala od čelične žice i bakrena žica paragummi, smede boje, glatko SBR/NR, crne boje, glatko TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR Turboflex® Usisno crijevo za pjeskarenje Takoder namijenjeno za šljunak i blato, sa svojstvima otpornim na fizidko trošenje. 4 bara i r C ® d r o c o b r u T jeva za ispuhivanje pijeska Sa svojstvima vrlo otpornim na fizičko trošenje. 12 bar (d 50mm = 10 bar) 36 bar (e) 50mm = 30 bar) -30°C do +80°C < 10/6 60 - 70 mm3 prema DIN 53516 NR, crne boje, glatko TURBOCORD® ABRIEB NR/SBR, crne boje, glatko Unutarnji -Ø Stjenka-Ø Vanjski-Ø Cijena r B - t r A a n i ž u D Rola 40 40 40 40 40 40 40 12 bara -30°C do +80°C Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Crijeva otporna na mehaničko trošenje

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Katalog Ind. cijevi Novi.xlsElektrini otpor: Trošenje:
Oznaka:
enuKarfiŠmmmmmm 13,0 7,00 27,0 19,0 7,00 33,0 25,0 7,00 39,0 32,0 8,00 48,0 38,0 8,50 55,0 42,0 9,00 60,0 50,0 10,00 70,0
Radni tlak: Rasprskavajui tlak: Radna temperatura:
Elektrini otpor: Ojaanje
enuKarfiŠmmmmmm 51,0 6,50 64,0 63,0 6,50 76,0 76,0 7,50 91,0
102,0 8,00 118,0 125,0 8,00 141,0 152,0 10,50 173,0
Radni tlak: Rasprskavajui tlak: Radna temperatura:
Elektrini otpor: Ojaanje
BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 10 BAR
Rola 10 / 40
Namijenjeno za buku i druge mokre abrazivne medije.
10 bara
< 10/6
irC01 / ®drocnoteB jevo za ubrizgavanje betona
Rola 40 40 40 20 20 20
anejiCrB-trAaniuDØ-iksjnaVØ-aknejtSØ- ijnratunU
spirala od eline ice i bakrena ica paragummi, smede boje, glatko SBR/NR, crne boje, glatko TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR
Turboflex® Usisno crijevo za pjeskarenje Takoder namijenjeno za šljunak i blato, sa svojstvima otpornim na fizidko trošenje.
4 bara
irC ®drocobruT jeva za ispuhivanje pijeska Sa svojstvima vrlo otpornim na fiziko trošenje.
12 bar (d 50mm = 10 bar) 36 bar (e) 50mm = 30 bar) -30°C do +80°C < 10/6 60 - 70 mm3 prema DIN 53516 NR, crne boje, glatko
TURBOCORD® ABRIEB NR/SBR, crne boje, glatko
Unutarnji -Ø Stjenka-Ø Vanjski-Ø CijenarB-trAaniuD
Rola 40
40 40
40 40
40 40
Crijeva otporna na mehaniko trošenje
Radni tlak: Rasprskavajui tlak: Radna temperatura:
Elektrini otpor: Trošenje:
Oznaka:
enuKarfiŠmmmmmm 25,0 7,00 39,0 35,0 7,00 49,0 38,0 8,00 54,0 50,0 9,00 68,0 63,0 11,00 85,0
Radni tlak: Ojaanje:
Trošenje: Unutrarnji sloj:
Vanjski sloj: Oznaka:
enuKarfiŠmmmmmm 76,0 9,00 94,0 76,0 11,00 98,0 80,0 10,00 100,0 90,0 10,00 110,0
102,0 10,00 122,0
Elektrini otpor: Trošenje:
Oznaka:
Za cestogradnju, sodu (natrij-karbonat) i kvarc (kremeni) pijesak. Sa svojstvima otpornim na fiziko trošenje.
SILOCORD®/Specijal ZA SPLITT-SODA-QUARZSAND
unutrašnjost 70 mm3 prema DIN 53516 vanjski 90 - 110 mm3 prema DIN 53516
sa 2 prekriene bakrene ice
Art-Br Cijena
NR, crne boje, glatko SBR, crne boje, glatko
10 bara 30 bara -30°C do +80°C < 10/6
Unutarnji -Ø Stjenka-Ø Vanjski-Ø
40
Silocord® Crijevo za prijenos cementa Namijenjeno za cement, vapno u prahu, stonu hranu i druge abrazivne medije.
Rola 40 40 40
anejiCrB-trAaniuDØ-iksjnaVØ-aknejtSØ- ijnratunU
100 mm3 prema DIN 53516 NR, crne boje, glatko NR/SBR, crne boje, glatko BETONCORD® CONCRETE / BETON
40 bara 120 bara -30°C do +80°C < 10/6
irC04 / ®drocnoteB jevo za ubrizgavanje betona Namijenjeno za buku i druge mokre abrazivne medije.
SBR, crne boje, glatko SILOCORD® ZEMENT/DRY-CARGO PN ... BAR
Unutarnji -Ø Stjenka-Ø Vanjski-Ø Duina
90 - 110 mm3 prema DIN 53516 : NR/SBR, crne boje, glatko NR/SBR, crne boje, glatko
Cijena
40 40
Crijeva otporna na mehaniko trošenje
Radni tlak: Radna temperatura:
Vanjski sloj:
enuKarfiŠmmmmmm 152,0 7,00 166,0 203,0 7,00 217,0 254,0 8,00 270,0 305,0 9,00 323,0
Radni tlak: Vakum:
Oznaka:
anejiCrB-trAaniuDØ-iksjnaVØ-aknejtSØ- ijnratunU
NR, crne boje, glatko NR/SBR, crne boje, glatko sa bakrene ice SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY-CARGO PN 6 BAR
0,8 bara -30°C do +80°C < 10/6
90 - 110 mm3 prema DIN 53516
irCPS / ®drocoliS jevo za usisavanje i tlano crijevo za cement Namijenjeno za cement, vapno u prahu, stonu hranu i druge abrazivne medije.
6 bara
20 10
Art-Br Cijena
Rola 20
NR, crne boje, glatko SNR/SBR, crne boje, glatko
Namijenjeno za rasuti teret bez prisutnosti pritiska, sa Cord (tkivo ili rebrasti materijal) ojaanjima.
-30°C do +80°C
Unutarnji -Ø Stjenka-Ø Vanjski-Ø Duina
40
Art-Br Cijena
Rola 40
NR, crne boje, glatko NR/SBR, crne boje, glatko
Siloflat Crijevo za prijenos cementa Crijevo za prijenos cementa, s potpunom mogunošu namatanja, za cement, vapno u prahu, stonu hranu i druge abrazivne medije.
4 bara -30°C do +80°C 90-110 mm3 prema DIN 53516
Crijeva otporna na mehaniko trošenje
Radni tlak: Rasprskavajui tlak:
Oznaka:
102,0 10,00 122,0
Rola 40 20
sa spiralom od eline ice i 2 prekriene bakrene ice SILOCORD®/ALIM S/D GRANULATE PN 8 BAR
anejiCrB-trAaniuDØ-iksjnaVØ-aknejtSØ- ijnratunU
-30°C do +80°C < 10/6 NR/SBR, bijele boje, glatko, otporno na trošenje SBR, crne boje, glatko
Namijenjeno za šeer, prašak, granulat, prehrambene proizvode i itarice. Pri montiranju obje bakrene ice prikljuiti.
8 bara 24 bara 0,8 bara
Rola 40 40
anejiCrB-trAaniuDØ-iksjnaV
< 10/6 NR/SBR, bijele boje, glatko, otporno na trošenje SBR, crne boje, glatko 2 prekriene bakrene ice SILOCORD®/ALIM GRANULATE PN 8 BAR
Unutarnji -Ø Stjenka-Ø
irPmilA / ®drocoliS jenosno crijevo za prehrambene proizvode
Art-Br Cijena
Rola 40
Unutarnji -Ø Stjenka-Ø Vanjski-Ø Duina
SBR, crne boje, glatko sa spiralom od eline ice i 2 prekriene bakrene ice SILOCORD®/Specijal/SP
< 10/6 unutrašnjost 70 mm3 prema DIN 53516
NR, crne boje, glatko
Namijenjeno za šeder, prašak, PVC- granulat, prehrambene proizvode i itarice. Pri montiranju, prikljuiti obje bakrene ice
8 bara 24 bara
20
Silocord® / Specijal / SP Crijevo za usisavanje i tlabno crijevo kod silosa Posebno namijenjeno za kamenje za cestogradnju, sodu i kvarc (kremeni) pijesak. Sa svojstvima otpornim na fiziko trošenje.
-30°C do +80°C
10 bara
0,8 bara