of 20 /20
Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: dr.sc. S. Škorić REZNIH ALATA pojam Trošenje i postojanost reznih alata Sve procese obrade odvajanjem neizbježno prati i proces trošenja oštrice reznog alata. Proces trošenja nastaje kao posljedica opterećenja kojima je alat izložen tijekom procesa obrade. Obzirom na veliki broj ulaznih parametara, i na to da su i kvantitativne i kvalitativne prirode, složenost i broj mogućih interakcija je vrlo velik.

Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST …Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve : REZNIH ALATA Zona def obradak alat područje kontakta na

 • Author
  others

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST …Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST...

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: dr.sc. S. Škorić REZNIH ALATA

  pojam

  Trošenje i postojanost reznih alata Sve procese obrade odvajanjem neizbježno prati i proces trošenja oštrice reznog alata. Proces trošenja nastaje kao posljedica opterećenja kojima je alat izložen tijekom procesa obrade. Obzirom na veliki broj ulaznih parametara, i na to da su i kvantitativne i kvalitativne prirode, složenost i broj mogućih interakcija je vrlo velik.

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Zona def

  obradak

  alat

  područje kontakta na prednjoj površini alata ili

  sekundarna (smična) zona

  primarna smična zona

  područje kontakta na stražnjoj površini alata ili tercijarna zona φ

  h

  Deformacije u zoni obrade

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Tempreature Temperature u zoni obrade

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Područje

  trošenja

  f

  a p rε

  f

  vf

  n

  f

  Područje trošenja alata

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Parametri

  VB = ? KT = ? KB = ?

  Parametri trošenja oštrice reznog alata

  VB

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Primjer

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Primjer stražnja

  Brzo trošenje stražnje površine uzrokuje lošu kvalitetu obrađene površine i netočnost dimenzija

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Primjer krater

  Krater dovodi do slabljenja oštrice i loše kvalitete obrade

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Pimjer mogućih oblika

  1.Trošenje stražnje površine 2.Kratersko trošenje 3.Zarezno trošenje 4.Trošenje stražnje površine max. 5.Oksidacijsko zarezno trošenje 6.Plastična deformacija 7.Naljepak (BUE) 8.Toplinska napuknuća 9.Uzdužna napuknuća 10.Razgradnja oštrice 11.Lom oštrice

  Primjeri mogućih oblika trošenja

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  zasto

  Z A Š T O ?! K A K O ?

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  uzroci

  Shematski prikaz uzročno-posljedičnog lanca trošenja alata

  OBRADNI PROCES uzroci trošenja

  (opterećenja alata)

  Procesi trošenja (mehanizmi trošenja)

  Oblici trošenja (na prednjoj i stražnjoj

  površini alata) Parametri trošenja (VB, KT, KB, KM,)

  Promjene mjerljivih veličina procesa

  (sila, zvuk, snaga,...)

  Uzroci trošenja su opterećenja kojima je alat izložen tijekom obrade. Najčešće se spominju:

  mehanička

  toplinska

  kemijska

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Procesi trošenja

  Procesi trošenja

  Procesi (mehanizmi) trošenja su posljedica (nastaju kao rezultat) opterećenja kojima je alat izložen tijekom obrade, a mogu se podijeliti u dvije skupine:

  procesi koji su posljedica mehaničkih opterećenja (abrazija i adhezija)

  procesi koji su posljedica kemijskog djelovanja između alata, obratka i okoline (oksidacija i difuzija)

  Prva skupina procesa trošenja prisutna je uvijek, a dominira kod nižih temperatura obrade.

  Druga skupina procesa trošenja karakteristična je za povišene temperature obrade.

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Procesi trošenja

  Procesi trošenja

  a)

  b)

  O N

  d Fe

  C Co,W

  Fe

  c)

  a) abrazijsko trošemje

  b) adhezijsko trošenje

  c) difuzijsko trošenje

  d) oksidacijsko trošenje

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Procesi (udjeli) Procesi trošenja

  (relativni udjeli)

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  postojanost

  POSTOJANOST

  VIJEK TRAJANJA ALATA (TOOL LIFE)

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Tipska krivulja Tipska krivulja trošenja reznih alata

  I - Period uhodavanja -veliki intenzitet, ali mali iznos trošenja II - Period “normalnog” trošenja -pravocrtna promjena trošenja u vremenu III - Period naglog trošenja -veliki porast trošenja (kraj vijeka trajanja) (katastrofalno trošenje

  T

  VB

  Tipska krivulja vrijedi za određenu kombinaciju alat-obradak i pri slijedećim uvjetima obrade:

  A = ap·f = konst., vc = konst.

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  kriterij POSTOJANOST OVISI O KRITERIJU.

  Alat koji više ne može obavljati zahtjevanu funkciju (kriterij) dosegao je korisni vijeka trajanja.

  Ne postoje jednoznačni kriteriji istrošenosti oštrice alata.

  Ovisi o konkretnoj situaciji. Kao kriteriji postojanosti mogu se (sve češće) uzeti vrijednosti

  parametara obratka (hrapavost i dimenzije) ili mjerljivih veličina procesa (sile, snaga, moment, vibracije,...)

  Za ocjenu trošenja kod alata s ravnom prednjom površinom dominiraju parametri VB,VBmax, KT, KM i KB, a standardi preporučuju samo prva

  tri. Kod završnih obrada za nadzor trošenja preporuča se trošenje pomoćne stražnje površine, a granična vrijednost ovisi o toleranciji obratka, dok se kod grubih obrada uzimaju parametri VB i KT. Kao kriterij istrošenosti, kod završne obrade, preporuča se parametar

  hrapavosti obređene površine Ra.

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Taylor

  Taylorova metoda određivanja vijeka

  trajanja alata

  Zasniva se na određivanju tipskih krivulja trošenja za više brzina rezanja.

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  Taylor dij

  Taylorovi dijagrami

  Tm

  c CTv

  :izraz Taylorov

  =⋅

  vc – brzina rezanja T - postojanost (vijek trajanja alata) m – eksponent Taylorove jednadžbe CT – Taylorova konstanta

 • Zavod za tehnologiju, TROŠENJE I POSTOJANOST Katedra za alatne strojeve: REZNIH ALATA

  pojamZona defTempreaturePodručje trošenjaParametriPrimjerPrimjer stražnjaPrimjer kraterPimjer mogućih oblikazastouzrociProcesi trošenjaProcesi trošenjaProcesi (udjeli)postojanostTipska krivuljakriterijTaylorTaylor dijSlide Number 20