of 30 /30
1 CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN MAHKAMAH MAJISTRET TAHUN 2018

CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

  • Upload
    others

  • View
    65

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

Page 1: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

1

CODEX

MAHKAMAH TINGGI,

MAHKAMAH SESYEN DAN

MAHKAMAH MAJISTRET

TAHUN 2018

Page 2: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

2

MAHKAMAH TINGGI

KES SIVIL

BIL KOD PERIHAL

1. Kod 11A Rayuan Interlokutori Sivil Dari Mahkamah Majistret

(Am)

2.

Kod 11AM

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.4 Tahun 2013)

Rayuan Interlokutori Sivil Kes Muamalat Dari

Mahkamah Majistret

3.

Kod 11AC

(Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2

Tahun 2013)

Rayuan Interlokutori Sivil Kes Pembinaan Dari

Mahkamah Majistret

4. Kod 11ANCvC Rayuan Interlokutori Kes Sivil Dari Mahkamah

Majistret

5. Kod 11ANCC Rayuan Interlokutori Kes Dagang Dari Mahkamah

Majistret

6. Kod 11AE Rayuan Interlokutori Kes Alam Sekitar (Sivil) Dari

Mahkamah Majistret

7. Kod 11ACY Rayuan Interlokutori Sivil Kes Siber Daripada

Mahkamah Majistret (Am)

8. Kod 11B Rayuan selepas Bicara Penuh Sivil Dari Mahkamah

Majistret (Am)

9.

Kod 11BM

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.4 Tahun 2013)

Rayuan selepas Bicara Penuh Sivil Kes Muamalat

Dari Mahkamah Majistret

10.

Kod 11BC

(Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2

Tahun 2013)

Rayuan selepas Bicara Penuh Sivil Kes Pembinaan

Dari Mahkamah Majistret

11. Kod 11BNCvC Rayuan Bicara Penuh Kes Sivil Dari Mahkamah

Majistret

12. Kod 11BNCC Rayuan Bicara Penuh Kes Dagang Dari Mahkamah

Majistret

13. Kod 11BE Rayuan Selepas Bicara Penuh Kes Alam Sekitar

(Sivil) Dari Mahkamah Majistret

14. Kod 11BCY Rayuan Selepas Bicara Penuh Sivil Siber Dari

Mahkamah Majistret (Am)

Page 3: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

3

BIL KOD PERIHAL

15. Kod 11GS

Rayuan Kes Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 Dari Mahkamah Majistret (Akta

762)

16. Kod 12A Rayuan Interlokutori Sivil Dari Mahkamah Sesyen

(Am)

17.

Kod 12AM

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.4 Tahun 2013)

Rayuan Interlokutori Sivil Kes Muamalat Dari

Mahkamah Sesyen

18.

Kod 12AC

(Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2

Tahun 2013)

Rayuan Interlokutori Sivil Kes Pembinaan Dari

Mahkamah Sesyen

19. Kod 12ANCvC Rayuan Interlokutori Kes Sivil Dari Mahkamah

Sesyen

20. Kod 12ANCC Rayuan Interlokutori Kes Dagang Dari Mahkamah

Sesyen

21. Kod 12AE Rayuan Interlokutori Kes Alam Sekitar (Sivil) Dari

Mahkamah Sesyen

22. Kod 12ACY Rayuan Interlokutori Sivil Kes Siber Daripada

Mahkamah Sesyen (Am)

23. Kod 12B Rayuan selepas Bicara Penuh Dari Mahkamah

Sesyen (Am)

24.

Kod 12BM

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.4 Tahun 2013)

Rayuan selepas Bicara Penuh Kes Muamalat Dari

Mahkamah Sesyen

25.

Kod 12BC

(Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2

Tahun 2013)

Rayuan selepas Bicara Penuh Kes Pembinaan Dari

Mahkamah Sesyen

26. Kod 12BNCvC Rayuan Bicara Penuh Kes Sivil Dari Mahkamah

Sesyen

27. Kod 12BNCC Rayuan Bicara Penuh Kes Dagang Dari Mahkamah

Sesyen

28. Kod 12BE Rayuan selepas Bicara Penuh Kes Kes Alam Sekitar

(Sivil) Dari Mahkamah Sesyen

29. Kod 12BCY Rayuan Selepas Bicara Penuh Sivil Kes Siber Dari

Mahkamah Sesyen (Am)

Page 4: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

4

BIL KOD PERIHAL

30. Kod 12GS

Rayuan Kes Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 Dari Mahkamah Sesyen (Akta

762)

31. Kod 13 Penyemakan Sivil

32.

Kod 13C

(Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2

Tahun 2013)

Penyemakan Sivil Kes Pembinaan

33. Kod 13M Penyemakan Sivil Kes Muamalat

34. Kod 13NCvC Penyemakan Sivil Kes Sivil

35. Kod 13NCC Penyemakan Sivil Kes Dagang

36. Kod 13E Semakan Sivil Kes Kes Alam Sekitar

37. Kod 13CY Penyemakan Sivil Kes Siber

38. Kod 14 Rayuan Cukai

39. Kod 15 Rujukan Tanah

40. Kod 16 Rayuan Dari Tribunal Pentadbiran

41. Kod 16A Rayuan Di Bawah Undang-Undang Bertulis Selain

Daripada Rayuan Di Bawah Kod-Kod Spesifik

42. Kod 16GS Rayuan Daripada Tribunal GST

43. Kod 16E Rayuan Kes Alam Sekitar (Sivil) Dari Tribunal

Pentadbiran

44. Kod 17A Kes-Kes Di Bawah Seksyen 88A Akta Profesion

Undang-Undang 1976

45. Kod 17B Kes-Kes Di Bawah Seksyen 107 Akta Profesion

Undang-Undang 1976

Page 5: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

5

BIL KOD PERIHAL

46. Kod 17C Permohonan Semasa Latihan (Penerimaan Jangka

Masa Pendek/Short Call)

47. Kod 17D Prosiding Lain Di Bawah Akta Profesion Undang-

Undang 1976

48. Kod 18 Petisyen Penerimaan Masuk Peguambela &

Peguamcara (Long Call)

49.

Kod 21C

(Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2

Tahun 2013)

Writ Saman (Pembinaan) Oleh Dan Terhadap

Kerajaan

50. Kod 21NCvC Writ Saman (Sivil) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

51. Kod 21NCC Writ Saman (Dagang) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

52. Kod 21M Writ Saman (Muamalat) Oleh Dan Terhadap

Kerajaan

53. Kod 21IP Writ Saman (Harta Intelek) Oleh Dan Terhadap

Kerajaan

54. Kod 21E Writ Saman Kes Alam Sekitar (Sivil) Oleh Dan

Terhadap Kerajaan

55. Kod 21CY Writ Saman (Oleh Atau Terhadap Kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber)

56.

Kod 22M

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.4 Tahun 2013)

Writ Saman (Muamalat)

57.

Kod 22C

(Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2

Tahun 2013)

Writ Saman (Pembinaan)

58. Kod 22 NCvC Writ Saman (Sivil)

59. Kod 22NCC Writ Saman (Dagang)

Page 6: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

6

BIL KOD PERIHAL

60. Kod 22IP Writ Saman (Harta Intelek)

61. Kod 22F Writ Saman (Keluarga)

62. Kod 22E Writ Saman Kes Kes Alam Sekitar (Sivil)

63. Kod 22CY Writ Saman (Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber)

64. Kod 23NCvC Writ Saman (Tort)

65. Kod 23E Writ Saman Tort Kes Alam Sekitar (Sivil)

66. Kod 23CY Writ Saman Tort (Melibatkan Tuntutan Sivil Kes

Siber)

67. Kod 24 Saman Pemula (Am)

68.

Kod 24M

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.4 Tahun 2013)

Saman Pemula (Muamalat)

69.

Kod 24C

(Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2

Tahun 2013)

Saman Pemula (Pembinaan)

70.

Kod 24C(ARB)

(Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2

Tahun 2013)

Saman Pemula Timbang Tara (Pembinaan)

71. Kod 24IP Saman Pemula (Harta Intelek)

72.

Kod 24NCC(ARB)

(Pekeliling PMT Bil. 1 Tahun 2010)

Saman Pemula Timbang Tara (Dagang)

73. Kod 24NCvC Saman Pemula (Sivil)

74. Kod 24NCC Saman Pemula (Dagang)

75. Kod 24F Saman Pemula (Keluarga)

Page 7: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

7

BIL KOD PERIHAL

76. Kod 24FC Saman Pemula Halang Tebus/Gadaian

77. Kod 24MFC Saman Pemula Halang Tebus/Gadaian (Muamalat)

78. Kod 24E Saman Pemula Kes Kes Alam Sekitar (Sivil)

79. Kod 24CY Saman Pemula (Melibatkan Tuntutan Sivil Kes

Siber)

80. Kod 25 Semakan Kehakiman

81. Kod 25E Usul Pemula Kes Kes Alam Sekitar (Sivil)

82. Kod 26NCvC Petisyen Pemula (Sivil)

83.

Kod 26NCC

(Surat penubuhan MT NCC

bertarikh 27 Ogos 2009)

Petisyen Pemula (Dagang)

84. Kod 26PP Petisyen Pilihanraya

85.

Kod 27NCC

(Surat penubuhan MT NCC

bertarikh 27 Ogos 2009)

Admiralti

86.

Kod 28NCC

(Surat penubuhan MT NCC

bertarikh 27 Ogos 2009)

Penggulungan Syarikat Dan Likuidasi

87.

Kod 28PW

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.2.Tahun 2017-berkuat kuasa

1.6.2017)

Kes Pasca Penggulungan Syarikat

88. Kod 29NCC Kebankrapan

89.

Kod 29PB

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.2.Tahun 2017-berkuat kuasa

1.6.2017)

Kes Pasca Kebankrapan

Page 8: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

8

BIL KOD PERIHAL

90. Kod 31NCvC Surat Kuasa Mentadbir

91. Kod 32NCvC Probet

92. Kod 33 Perceraian

93. Kod 33JP Perceraian (Petisyen Bersama)

94. Kod 34 Kesahtarafan/Pengangkatan Anak

95. Kod 36 Perintah Larangan

96. Kod 37WS

Permohonan Pelaksanaan

Harta Alih (Writ Penyitaan Dan Penjualan)

97. Kod 37G

Permohonan Pelaksanaan

Harta Alih (Prosiding Garnishee)

98. Kod 37J

Permohonan Pelaksanaan

Harta Alih (Saman Penghutang Penghakiman)

99. Kod 37WP

Permohonan Pelaksanaan Harta Tak Alih

(Writ Pemilikan)

100. Kod 38

Permohonan Pelaksanaan

Harta Tak Alih (Lelongan Awam)

101. Kod 39

Rayuan Sivil Mahkamah Anak Negeri

(Hanya untuk Mahkamah Tinggi Sabah sahaja)

102. Kod 40

Pemeteraian Semula Probet

(Hanya untuk Mahkamah Tinggi Sabah sahaja)

*Nota: Selain sebagaimana punca kuasa yang dinyatakan seperti di atas, rujukan hendaklah dibuat berdasarkan Arahan Amalan

Ketua Pendaftar Bilangan 7 Tahun 2013

Page 9: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

9

KES JENAYAH

BIL KOD PERIHAL

1. Kod 41S Rayuan Terhadap Sabitan Dan Hukuman Dari

Mahkamah Majistret

2. Kod 41H

Rayuan Terhadap Hukuman Dari

Mahkamah Majistret

3. Kod 41LB

Rayuan Lepas Dan Bebas Dari

Mahkamah Majistret

4.

Kod 41EG

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.3 Tahun 2012)

Rayuan Dari Mahkamah Majistret

(Kesalahan Kes Alam Sekitar Am)

5.

Kod 41ES

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.3 Tahun 2012)

Rayuan Dari Mahkamah Majistret

(Kesalahan Kes Alam Sekitar Spesifik)

6. Kod 41IP

Rayuan Dari Mahkamah Majistret

(Kesalahan Harta Intelek)

7. Kod 41CY Rayuan Daripada Mahkamah Majistret (Kesalahan

Kes Jenayah Siber)

8. Kod 41S(A) Rayuan Terhadap Sabitan Dan Hukuman Dari

Mahkamah Majistret (Pekhidmat Awam)

9. Kod 41H(A) Rayuan Terhadap Hukuman Dari Mahkamah

Majistret (Pekhidmat Awam)

10. Kod 41LB(A) Rayuan Lepas Dan Bebas Dari Mahkamah Majistret

(Pekhidmat Awam)

11. Kod 41CY(A) Rayuan Daripada Mahkamah Majistret (Kesalahan

Kes Jenayah Siber bagi Penjawat Awam)

12. Kod 42S Rayuan Terhadap Sabitan Dan Hukuman Dari

Mahkamah Sesyen

13. Kod 42H Rayuan Terhadap Hukuman Dari Mahkamah

Sesyen

14. Kod 42LB Rayuan Lepas Dan Bebas Dari Mahkamah Sesyen

15.

Kod 42EG

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.3 Tahun 2012)

Rayuan Dari Mahkamah Sesyen

(Kesalahan Kes Alam Sekitar Am)

Page 10: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

10

BIL KOD PERIHAL

16.

Kod 42ES

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.3 Tahun 2012)

Rayuan Dari Mahkamah Sesyen

(Kesalahan Kes Alam Sekitar Spesifik)

17. Kod 42IP

Rayuan Dari Mahkamah Sesyen

(Kesalahan Harta Intelek)

18. Kod 42SC Rayuan Kes Pasaran Modal Dari Mahkamah Sesyen

19. Kod 42K Rayuan Kes Jenayah Komersial Dari Mahkamah

Sesyen

20. Kod 42AP Rayuan Anti Pencatutan

21. Kod 42GS Rayuan Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 (Akta 762)

22. Kod 42R Rayuan Kes Rasuah

23. Kod 42CY Rayuan Daripada Mahkamah Sesyen (Kes

Kesalahan Jenayah Siber)

24. Kod 42JSK LB Rayuan Lepas Dan Bebas (Kes Kesalahan Seksual

Terhadap Kanak-Kanak)

25. Kod 42JSK H Rayuan Terhadap Hukuman (Kes Kesalahan Seksual

Terhadap Kanak-Kanak)

26. Kod 42JSK S Rayuan Terhadap Sabitan Dan Hukuman (Kes

Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak)

27. Kod 42S(A)

Rayuan Terhadap Sabitan Dan Hukuman Dari

Mahkamah Sesyen

(Pekhidmat Awam)

28. Kod 42H(A)

Rayuan Terhadap Hukuman Dari Mahkamah

Sesyen

(Pekhidmat Awam)

29. Kod 42LB(A) Rayuan Lepas Dan Bebas Dari Mahkamah Sesyen

(Pekhidmat Awam)

30. Kod 42AP(A)

Rayuan Anti Pencatutan

(Pekhidmat Awam)

Page 11: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

11

BIL KOD PERIHAL

31. Kod 42GS(A)

Rayuan Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 (Akta 762)

(Pekhidmat Awam)

32. Kod 42R(A)

Rayuan Kes Rasuah

(Pekhidmat Awam)

33. Kod 42CY(A) Rayuan Daripada Mahkamah Sesyen (Kes

Kesalahan Jenayah Siber bagi Pekhidmat Awam)

34.

Kod 42JSK LB(A)

(Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.3 Tahun 2017-Berkuat kuasa

10.7.2017)

Rayuan Lepas Dan Bebas (Kes Kesalahan Seksual

Terhadap Kanak-Kanak)

(Pekhidmat Awam)

35.

Kod 42JSK H(A)

Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.3 Tahun 2017-Berkuat kuasa

10.7.2017)

Rayuan Terhadap Hukuman (Kes Kesalahan Seksual

Terhadap Kanak-Kanak)

(Pekhidmat Awam)

36.

Kod 42JSK S(A)

Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.3 Tahun 2017-Berkuat kuasa

10.7.2017)

Rayuan Terhadap Sabitan Dan Hukuman (Kes

Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak)

(Pekhidmat Awam)

37. Kod 43(A)

Semakan Jenayah

(Pekhidmat Awam)

38. Kod 44 Permohonan Jenayah

39. Kod 44(A)

Permohonan Jenayah

(Pekhidmat Awam)

40.

Kod 45SO

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab VI Dan VIA Kanun Keseksaan [Akta

574] Dan Akta Langkah-Langkah Khas Menentang

Keganasan Di Luar Negara 2015 [Akta 770]

41. Kod 45 Perbicaraan Jenayah Am

42. Kod 45A Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952

43. Kod 45B Seksyen 302 Kanun Keseksaan

44. Kod 45C Akta Penculikan 1961

Page 12: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

12

BIL KOD PERIHAL

45. Kod 45D Akta Senjata Api (Hukuman Lebih Berat) 1971

46. Kod 45BS Seksyen 396 Kanun Keseksaan (Rompak/Samun

Berkumpulan Dengan Bunuh)

47.

Kod 45JT

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab VIB Kanun Keseksaan [Akta 574]

48.

Kod 45SOM

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab IIIA Kanun Antipemerdagangan

Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta

670]

49.

Kod 46SO

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab VI Dan VIA Kanun Keseksaan [Akta

574] Dan Akta Langkah-Langkah Khas Menentang

Keganasan Di Luar Negara 2015 [Akta 770]

(Pekhidmat Awam)

50. Kod 46

Perbicaraan Jenayah Am

(Pekhidmat Awam)

51. Kod 46A

Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952

(Pekhidmat Awam)

52. Kod 46B

Seksyen 302 Kanun Keseksaan

(Pekhidmat Awam)

53. Kod 46C

Akta Penculikan 1961

(Pekhidmat Awam)

54. Kod 46D

Akta Senjata Api (Hukuman Lebih Berat)1971

(Pekhidmat Awam)

55. Kod 46BS

Seksyen 396 Kanun Keseksaan (Rompak/Samun

Berkumpulan Dengan Bunuh)

(Pekhidmat Awam)

56.

Kod 46JT

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab VIB Kanun Keseksaan [Akta 574]

(Pekhidmat Awam)

57.

Kod 46SOM

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab IIIA Kanun Antipemerdagangan

Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta

670]

(Pekhidmat Awam)

Page 13: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

13

BIL KOD PERIHAL

58. Kod 47

Rayuan Jenayah Mahkamah Anak Negeri

(Hanya untuk Mahkamah Tinggi Sabah sahaja)

*Nota: Selain sebagaimana punca kuasa yang dinyatakan seperti di atas, rujukan hendaklah dibuat berdasarkan Arahan Amalan

Ketua Pendaftar Bilangan 7 Tahun 2013.

Page 14: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

14

MAHKAMAH SESYEN

KES SIVIL

BIL KOD PERIHAL

1. Kod 51

Writ Saman (Am) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

(Dibatal pada 1 Julai 2013)

2. Kod A51 Writ Saman (Am) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

(RM100,001 – RM300,000)

3. Kod A51C

Writ Saman (Pembinaan) Oleh Dan Terhadap

Kerajaan

(RM100,001 – RM300,000

4. Kod A51NCvC

Writ Saman (Sivil) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

(RM100,001 – RM300,000)

5. Kod A51NCC

Writ Saman (Dagang) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

(RM100,001 – RM300,000)

6. Kod A51M

Writ Saman (Muamalat) Oleh Dan Terhadap

Kerajaan

(RM100,001 – RM300,000)

7.

Kod A51KJ

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2015)

Writ Saman Kemalangan Jalan Raya Oleh Dan

Terhadap Kerajaan

(RM100,001 – RM300,000)

8.

Kod A51E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Writ Saman Kes Alam Sekitar (Sivil) Oleh Dan

Terhadap Kerajaan

(RM100,001 – RM300,000)

9.

Kod A51CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tuntutan Sivil (Oleh Atau Terhadap Kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber Dengan Jumlah

Tuntutan Daripada RM100001 Hingga

RM300,000)

10. Kod B51NCvC Writ Saman (Sivil) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

(RM300,001 – RM1,000,000)

11. Kod B51NCC

Writ Saman (Dagang) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

(RM300,001 – RM1,000,000)

12. Kod B51M

Writ Saman (Muamalat) Oleh Dan Terhadap

Kerajaan

(RM300,001 – RM1,000,000)

Page 15: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

15

BIL KOD PERIHAL

13.

Kod B51KJ

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2015)

Writ Saman Kemalangan Jalan Raya Oleh Dan

Terhadap Kerajaan (RM300,001 – RM1,000,000)

14.

Kod B51E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Writ Saman Kes Alam Sekitar (Sivil) Oleh Dan

Terhadap Kerajaan

(RM300,001 – RM1,000,000)

15.

Kod B51CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tuntutan Sivil (Oleh Atau Terhadap Kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber Dengan Jumlah

Tuntutan Daripada RM300,001 Hingga

RM1,000,000)

16. Kod B51 Writ Saman (Am) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

(RM300,001 – RM1,000,000)

17. Kod B51C

Writ Saman (Pembinaan) Oleh Dan Terhadap

Kerajaan

(RM300,001 – RM1,000,000)

18.

Kod 51GS

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2016)

Writ Saman Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 Oleh Dan Terhadap kerajaan

(Akta 762)

19. Kod 52

Saman Sivil

(Dibatal pada 1 Julai 2013)

20. Kod 52A

Saman Sivil (Muamalat)

(Dibatal pada 1 Julai 2013)

21. Kod A52NCvC

Writ Saman (Sivil)

(RM100,001 – RM300,000)

22. Kod A52NCC

Writ Saman (Dagang)

(RM100,001 – RM300,000)

23.

Kod A52E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Writ Saman Kes Alam Sekitar (Sivil)

(RM100,001 – RM300,000)

24.

Kod A52CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tuntutan Sivil Am (Oleh Atau Terhadap Kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber Dengan Jumlah

Tuntutan Daripada RM100,001 Hingga

RM300,000)

Page 16: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

16

BIL KOD PERIHAL

25. Kod A52

Writ Saman (Am)

(RM100,001 – RM300,000)

26.

Kod A52M

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 4/2013)

Writ Saman (Muamalat)

(RM100,001 – RM300,000)

27. Kod A52C

Writ Saman (Pembinaan)

(RM100,001 – RM300,000)

28. Kod B52NCvC

Writ Saman (Sivil)

(RM300,001 – RM1,000,000)

29. Kod B52NCC

Writ Saman (Dagang)

(RM300,001 – RM1,000,000)

30.

Kod B52E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Writ Saman Kes Kes Alam Sekitar (Sivil)

(RM300,001 – RM1,000,000)

31.

Kod B52CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tuntutan Sivil Am (Oleh Atau Terhadap Kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber Dengan Jumlah

Tuntutan Daripada RM300,001 Hingga

RM1,000,000)

32. Kod B52

Writ Saman (Am)

(RM300,001 – RM1,000,000)

33.

Kod B52M

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 4/2013)

Writ Saman (Muamalat)

(RM300,001 – RM1,000,000)

34. Kod B52C

Writ Saman (Pembinaan)

(RM300,001 – RM1,000,000)

35.

Kod 52GS

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2016)

Writ Saman Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 (Akta 762)

36. Kod 53

Tort

(Dibatal pada 1 Julai 2013)

37.

Kod A53KJ

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2015)

Tort (Kemalangan Jalan Raya)

(RM100,001 – RM300,000)

38. Kod A53KP

Tort (Kecuaian Profesional)

(RM100,001 – RM300,000)

Page 17: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

17

BIL KOD PERIHAL

39. Kod A53F

Tort (Fitnah)

(RM100,001 – RM300,000)

40.

Kod A53E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Tort Kes Alam Sekitar (Sivil)

(RM100,001 – RM300,000)

41.

Kod A53CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tuntutan Tort (Oleh Atau Terhadap Kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber Dengan Jumlah

Tuntutan Daripada RM100,001 Hingga

RM300,000)

42. Kod A53

Tort (Am)

(RM100,001 – RM300,000)

43. Kod A53C

Tort (Pembinaan)

(RM100,001 – RM300,000)

44.

Kod B53KJ

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2015)

Tort (Kemalangan Jalan Raya)

(RM300,001 – RM1,000,000)

45. Kod B53KP

Tort (Kecuaian Profesional)

(RM300,001 – RM1,000,000)

46. Kod B53F

Tort (Fitnah)

(RM300,001 – RM1,000,000)

47.

Kod B53E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Tort Kes Kes Alam Sekitar (Sivil)

(RM300,001 – RM1,000,000)

48.

Kod B53CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tuntutan Tort (Oleh Atau Terhadap Kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber Dengan Jumlah

Tuntutan Daripada RM300,001 Hingga

RM1,000,000)

49. Kod B53

Tort (Am)

(RM300,001 – RM1,000,000)

50. Kod B53C

Tort (Pembinaan)

(RM300,001 – RM1,000,000)

51. Kod 54

Permohonan Pemula

(Dibatal pada 1 Julai 2013)

52. Kod A54

Saman Pemula

(RM100,001 – RM300,000)

Page 18: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

18

BIL KOD PERIHAL

53.

Kod A54E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Saman Pemula Kes Kes Alam Sekitar (Sivil)

(RM100,001 – RM300,000)

54. Kod B54

Saman Pemula

(RM300,001 – RM1,000,000)

55.

Kod B54E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Saman Pemula Kes Kes Alam Sekitar (Sivil)

(RM300,001 – RM1,000,000)

56. Kod 55

Permohonan Timbangtara

(Di Bawah Seksyen 212(1) Kanun Tanah Sarawak)

57. Kod 56 Permohonan Pelaksanaan (Am)

58. Kod 56WS Permohonan Pelaksanaan (Writ Penyitaan &

Penjualan)

59.

Kod 56WSL

(Pekeliling Ketua Pendaftar

Bil.1.Tahun 2014-Berkuat kuasa

1.7.2014)

Writ Pelaksanaan Penyitaan Dan Penjualan Dari

Luar Bidangkuasa

60. Kod 56J Permohonan Pelaksanaan (Saman Penghutang

Penghakiman)

61. Kod 57 Siasatan Kewarganegaraan

62. Kod 58 Permohonan Pengangkatan

63. Kod 59 Tuntutan Nafkah

Page 19: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

19

KES JENAYAH

BIL KOD PERIHAL

1. Kod 61VC

Kes Tangkap (Violent Crime)

(Pekhidmat Awam)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

2. Kod 61Comm

Kes Tangkap (Commercial)

(Pekhidmat Awam)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

3. Kod 61Ors

Kes Tangkap (Others)

(Pekhidmat Awam)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

4. Kod 61J

Kes Tangkap Jenayah Jalanan

(Pekhidmat Awam)

5.

Kod 61R

(Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2011)

Kes Tangkap Rasuah

(Pekhidmat Awam)

6. Kod 61ATP

Kes Tangkap ATIPSOM

(Pekhidmat Awam)

(Dibatalkan pada 1 Jan 2016)

7.

Kod 61ATIP

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 4/2017)

Kes Tangkap Pemerdagangan Orang Di Bawah

Akta 670

(Pekhidmat Awam)

8.

Kod 61SOM

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bahagian IIIA, Akta Antipemerdagangan

Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta

670]

(Pekhidmat Awam)

(Dibatalkan pada 31 Oktober 2017)

9.

Kod 61CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tangkapan Jenayah Siber

(Pekhidmat Awam)

10. Kod 61

Kes Tangkap Am

(Pekhidmat Awam)

11. Kod 61D

Kes Tangkap Dadah

(Pekhidmat Awam)

Page 20: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

20

BIL KOD PERIHAL

12. Kod 61EG

Kes Tangkap Kesalahan Kes Kes Alam Sekitar - Am

(Pekhidmat Awam)

13. Kod 61ES Kes Tangkap Kesalahan Kes Kes Alam Sekitar -

Spesifik (Pekhidmat Awam)

14. Kod 61JS

Kes Tangkap Jenayah Seksual

(Pekhidmat Awam)

15. Kod 61RS

Kes Tangkap Jenayah Rompak/Samun

(Pekhidmat Awam)

16. Kod 61IP

Kes Tangkap Harta Intelek

(Pekhidmat Awam)

17. Kod 61SC

Kes Tangkap Pasaran Modal

(Pekhidmat Awam)

18. Kod 61K

Kes Tangkap Jenayah Komersial

(Pekhidmat Awam)

19. Kod 61PT

Kes Tangkap PATI

(Pekhidmat Awam)

20.

Kod 61AP

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2015)

Kes Tangkap Anti Pencatutan

(Pekhidmat Awam)

21.

Kod 61GS

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 4/2015)

Kes Tangkap Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 (Akta 762)

(Pekhidmat Awam)

22.

Kod 61JSK

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2017)

Kes Tangkap Kesalahan Jenayah Seksual Terhadap

Kanak-Kanak

(Pekhidmat Awam)

23.

Kod 61SO

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab VI Dan VIA Kanun Keseksaan [Akta

574] Dan Akta Langkah-Langkah Khas Menentang

Keganasan di Luar Negara 2015 [Akta 770]

(Pekhidmat Awam)

24.

Kod 61JT

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab VIB Kanun Keseksaan [Akta 574]

(Pekhidmat Awam)

Page 21: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

21

BIL KOD PERIHAL

25. Kod 62VC

Kes Tangkap (Violent Crime)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

26. Kod 62Comm

Kes Tangkap (Commercial)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

27. Kod 62Ors

Kes Tangkap (Others)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

28. Kod 62J Kes Tangkap (Jenayah Jalanan)

29.

Kod 62R

(Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2011)

Kes Tangkap (Rasuah)

30. Kod 62ATP

Kes Tangkap (ATIPSOM)

(Dibatalkan pada 1 Jan 2016)

31.

Kod 62EG

(Arahan Amalan Bil. 3 Tahun

2012)

Kes Tangkap Kesalahan Kes Alam Sekitar (Am)

32.

Kod 62ES

(Arahan Amalan Bil. 3 Tahun

2012)

Kes Tangkap Kesalahan Alam Sekitar (Spesifik)

33. Kod 62 Kes Tangkap (Am)

34. Kod 62D Kes Tangkap (Dadah)

35. Kod 62JS Kes Tangkap (Jenayah Seksual)

36. Kod 62RS Kes Tangkap (Jenayah Rompak/Samun)

37. Kod 62IP Kes Tangkap (Harta Intelek)

38. Kod 62SC Kes Tangkap Pasaran Modal

39. Kod 62K Kes Tangkap Jenayah Komersial

Page 22: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

22

BIL KOD PERIHAL

40. Kod 62PT Kes Tangkap (PATI)

41.

Kod 62AP

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2015)

Kes Tangkap Anti Pencatutan

42.

Kod 62GS

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 4/2015)

Kes Tangkap Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 (Akta 762)

43.

Kod 62ATIP

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 4/2017)

Kes Tangkap Pemerdagangan Orang Di Bawah

Akta 670

44.

Kod 62SOM

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bahagian IIIA, Akta Antipemerdagangan

Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta

670]

(Dibatalkan pada 31 Oktober 2017)

45. Kod 62CY Tangkapan Jenayah Am (Melibatkan penjawat

awam bagi Kesalahan Jenayah Siber)

46.

Kod 62JSK

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2017)

Kes Tangkap Kesalahan Jenayah Seksual Terhadap

Kanak-Kanak

47.

Kod 62SO

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab VI Dan VIA Kanun Keseksaan [Akta

574] Dan Akta Langkah-Langkah Khas Menentang

Keganasan di Luar Negara 2015 [Akta 770]

48.

Kod 62JT

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Kesalahan Keselamatan Di Bawah Jadual Pertama

Akta 747, Bab VIB Kanun Keseksaan [Akta 574]

49. Kod 63 Kes Saman Jenayah (Am)

50.

Kod 63AP

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2015)

Kes Saman Jenayah Anti Pencatutan

51.

Kod 63GS

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 4/2015)

Kes Saman Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 (Akta 762)

Page 23: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

23

BIL KOD PERIHAL

52.

Kod 63EG

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2012)

Kes Saman Kesalahan Alam Sekitar (Am)

53.

Kod 63ES

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2012)

Kes Saman Kesalahan Alam Sekitar (Spesifik)

54. Kod 63Comm

Kes Saman (Commercial)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

55. Kod 63Ors

Kes Saman (Others)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

56. Kod 64 Permohonan Jenayah (Am)

57. Kod 64FOP

Permohonan Jenayah

(Di Bawah Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan

Harta) 1988)

58. Kod 64EK

Permohonan Jenayah

(Di Bawah Akta Ekstradisi 1992)

59.

Kod 64SO

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 1/2017)

Permohonan Jenayah Di Bawah Akta Kesalahan

Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012

60. Kod 64Comm

Permohonan Jenayah (Commercial)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

61. Kod 64Ors

Permohonan Jenayah (Others)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

62.

Kod 65

(Arahan Amalan Bil. 2 Tahun

2014)

Kes-Kes Laporan Mati Mengejut (LMM)

63.

Kod 65A

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 2/2014)

Kes-Kes Siasatan Mati

Page 24: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

24

MAHKAMAH MAJISTRET

KES SIVIL

BIL KOD PERIHAL

1. Kod 71

Kes Kerajaan

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

2. Kod A71NCvC Writ Saman (Sivil) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

3. Kod A71NCC Writ Saman (Dagang) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

4. Kod A71M Writ Saman (Muamalat) Oleh Dan Terhadap

Kerajaan

5.

Kod A71KJ

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2015)

Writ Saman Kemalangan Alam Sekitar Oleh Dan

Terhadap Kerajaan

6.

Kod A71E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Writ Saman Kes Alam Sekitar (Sivil) Oleh Dan

Terhadap Kerajaan

7. Kod A71

Writ Saman (Am) Oleh Dan Terhadap Kerajaan

8. Kod A71C Writ Saman (Pembinaan) Oleh Dan Terhadap

Kerajaan

9.

Kod 71GS

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2016)

Writ Saman Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 Oleh Dan Terhadap kerajaan

(Akta 762)

10.

Kod 71CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tuntutan Sivil (Oleh Atau Terhadap kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber)

11. Kod 72

Guaman Sivil (Am)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

12. Kod 72A

Perbankan Islam

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

13. Kod A72NCvC Writ Saman (Sivil)

14. Kod A72NCC Writ Saman (Dagang)

Page 25: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

25

BIL KOD PERIHAL

15.

Kod A72E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Writ Saman Kes Alam Sekitar (Sivil)

16. Kod A72 Writ Saman (Am)

17.

Kod A72M

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 4/2013)

Writ Saman (Muamalat)

18. Kod A72C Writ Saman (Pembinaan)

19.

Kod 72GS

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2016)

Writ Saman Di Bawah Akta Cukai Barang Dan

Perkhidmatan 2014 (Akta 762)

20.

Kod 72CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tuntutan Sivil Am (Oleh Atau Terhadap kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber)

21. Kod 73

Tuntutan Tort

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

22. Kod A73 Tort (Am)

23. Kod A73C Tort (Pembinaan)

24.

Kod A73KJ

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2015)

Tort (Kemalangan Jalan Raya)

25.

Kod A73E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Tort Kes Alam Sekitar (Sivil)

26.

Kod 73CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tuntutan Tort (Oleh Atau Terhadap kerajaan

Melibatkan Tuntutan Sivil Kes Siber)

27. Kod 74

Permohonan Pemula

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

28. Kod A74 Saman Pemula

Page 26: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

26

BIL KOD PERIHAL

29.

Kod A74E

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 7/2015)

Saman Pemula Kes Alam Sekitar (Sivil)

30. Kod 75

Petisyen Pemula

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

31. Kod 76 Permohonan Pelaksanaan (Am)

32. Kod 76WS Permohonan Pelaksanaan (Writ Penyitaan &

Penjualan)

33.

Kod 76WSL

(Pekeliling Ketua Pendaftar

Bil.1.Tahun 2014- Berkuat kuasa

1.7.2014)

Writ Pelaksanaan Penyitaan Dan Penjualan Dari

Luar BiDangkuasa

34. Kod 76J Permohonan Pelaksanaan (Saman Penghutang

Penghakiman)

35. Kod 77

Tuntutan Kecil

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

36. Kod A77 Tuntutan Kecil

37. Kod 78 Tuntutan Nafkah

38. Kod 79BE

Permohonan Pengeluaran Kelahiran

(Hanya untuk Mahkamah Sabah sahaja)

39. Kod 79DE

Permohonan Pengeluaran Kematian

(Hanya untuk Mahkamah Sabah sahaja)

Page 27: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

27

KES JENAYAH

BIL KOD PERIHAL

1. Kod 81 Kes Komital Ke Mahkamah Tinggi

2. Kod 82VC

Kes Tangkap (Violent Crime)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

3. Kod 82Ors

Kes Tangkap (Others)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

4. Kod 82J

Kes Tangkap Jenayah Jalanan

(Pekhidmat Awam)

5. Kod 82

Kes Tangkap Am

(Pekhidmat Awam)

6. Kod 82RS

Kes Tangkap Jenayah Rompak/Samun, Curi

(Pekhidmat Awam)

7. Kod 82D

Kes Tangkap Dadah

(Pekhidmat Awam)

8. Kod 82EG

Kes Tangkap Kesalahan Kes Alam Sekitar - Am

(Pekhidmat Awam)

9. Kod 82ES

Kes Tangkap Kesalahan Kes Alam Sekitar -Spesifik

(Pekhidmat Awam)

10. Kod 82IP

Kes Tangkap Harta Intelek

(Pekhidmat Awam)

11. Kod 82JS

Kes Tangkap Jenayah Seksual

(Pekhidmat Awam)

12.

Kod 82CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tangkapan Jenayah (Melibatkan penjawat awam

bagi Kesalahan Jenayah Siber)

13.

Kod 83VC

Kes Tangkap (Violent Crime)

(Pekhidmat Awam)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

14. Kod 83Ors

Kes Tangkap (Others) (Pekhidmat Awam)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

Page 28: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

28

BIL KOD PERIHAL

15. Kod 83J Kes Tangkap Am (Jenayah Jalanan)

16.

Kod 83EG

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2012)

Kes Kesalahan Alam Sekitar (Am)

17.

Kod 83ES

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2012)

Kes Kesalahan Alam Sekitar (Spesifik)

18. Kod 83 Kes Tangkap (Am)

19. Kod 83RS Kes Tangkap (Jenayah Rompak/Samun, Curi)

20. Kod 83D Kes Tangkap (Dadah)

21. Kod 83IP Kes Tangkap (Harta Intelek)

22. Kod 83JS Kes Tangkap (Jenayah Seksual)

23.

Kod 83CY

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 5/2016)

Tangkapan Jenayah Am (Melibatkan penjawat

Awam Bagi Kesalahan Jenayah Siber)

24. Kod 84VC

Kes Kanak-Kanak (Violent Crime)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

25. Kod 84Ors

Kes Kanak-Kanak (Others)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

26. Kod 84 Kes Kanak-Kanak (Am)

27. Kod 84J Kes Kanak-Kanak (Jenayah Jalanan)

28. Kod 85 Saman Jenayah (Am)

29. Kod 86 Trafik (Am)

Page 29: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

29

BIL KOD PERIHAL

30. Kod 86POL Trafik (PDRM)

31. Kod 86JPJ Trafik (JPJ)

32. Kod 86AES Trafik (AES)

33. Kod 87Ors

Saman Jabatan (Others)

(Dibatalkan pada 1 Julai 2013)

34. Kod 87 Saman Jabatan

35.

Kod 87EG

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2012)

Saman Jabatan Kesalahan Kes Alam Sekitar (Am)

36.

Kod 87ES

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 3/2012)

Saman Jabatan Kesalahan Kes Alam Sekitar

(Spesifik)

37. Kod 88 Siasatan Kematian

38. Kod 89 Permohonan Jenayah (Am)

39. Kod 89RE

Permohonan Jenayah

(Reman Di Bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara

Jenayah)

40. Kod 89RE(C)

Permohonan Jenayah

(Reman Di Bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara

Jenayah)(Kanak-Kanak)

41. Kod 89REJ

Permohonan Jenayah

(Reman Jalanan)

42. Kod 89UT

Permohonan Jenayah

(Perintah Pengawasan Kes Agensi Anti-Dadah

Kebangsaan)

43. Kod 89UT(C)

Permohonan Jenayah

(Perintah Pengawasan Kes Agensi Anti-Dadah

Kebangsaan) (Kanak-kanak)

Page 30: CODEX MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH SESYEN DAN …

30

BIL KOD PERIHAL

44.

Kod 89 ATP(A)

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 6/2015)

Permohonan Perintah Perlindungan Interim (PPI)

(Dibatalkan pada 31 Oktober 2017)

45.

Kod 89 ATP(B)

(Arahan Amalan Ketua Hakim

Negara Bil. 6/2015)

Permohonan Perintah Perlindungan (PP)

(Dibatalkan pada 31 Oktober 2017)

46. Kod 89A ATIP

Permohonan Perintah Perlindungan Interim (PPI)

(Pindaan nama kod Dari 89 ATP(A) Kepada 89A

ATIP Mengikut Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.4/2017 pada 31 Oktober 2017)

47. Kod 89B ATIP

Permohonan Perintah Perlindungan (PP)

(Pindaan nama kod Dari 89 ATP(B) Kepada 89B

ATIP Mengikut Arahan Amalan Ketua Pendaftar

Bil.4/2017 pada 31 Oktober 2017)

Disediakan oleh:

Unit Pengurusan Data Dan Statistik bersama Pejabat

Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Dan Pejabat Pendaftar

Mahkamah Rendah Malaya