Click here to load reader

COD UL DE CONDUITA A FURNIZORULUI SODEXO GHIDUL

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of COD UL DE CONDUITA A FURNIZORULUI SODEXO GHIDUL

GHIDUL FURNIZORULUI Aprilie 2017
Aprilie 2017
Codul de Conduit a Furnizorului Sodexo – Ghidul Furnizorului – Aprilie 2017 | Pagina 2
Codul de Conduita al Furnizorului Sodexo
Cuprins
2. Drepturile omului si drepturile fundamentale la munca .............................. 5
Eliminarea tuturor formelor de munca fortata sau obligatorie ...................... 6
Abolirea efectiva a muncii copiilor ... 7
Eliminarea discriminarii privind angajarea si exercitarea profesiei .... 8
Libertatea de asociere si recunoasterea efectiva a dreptului de negociere colectiva .......................... 8
Salarii si beneficii ............................. 9
Timpul de lucru .............................. 10
Sanatate si securitate .................... 10
Conditii de trai ................................ 12
5. Raportare ...................... 15
Confidentialitate si protectia informatiei ...................................... 16
Protectia datelor si a vietii private .. 17
Implementation .................. 18
Codul de Conduit a Furnizorului Sodexo – Ghidul Furnizorului – Aprilie 2017 | Pagina 3
Introducere Desfasurarea activitatii la un inalt nivel etic reprezinta un element fundamental pentru
Sodexo. In lumina acestui aspect, am alcatuit acest Cod de Conduita al Furnizorului,
pentru a coordona asteptarile noastre cu cele ale partenerilor nostri, inclusiv in
domeniile de activitate cu care avem o relatie permanenta de furnizare.
Prezentul Cod de Conduita al Furnizorului (numit in continuare “Codul”) stabileste asteptarile
Sodexo fata de furnizori, vanzatori, contractori si alti parteneri cu care Sodexo colaboreaza
(inclusiv afiliatii – subcontractorii - acestora si numiti in continuare in mod colectiv “Furnizori”)
privind practicile solide si responsabile de natura etica, sociala, relatii de munca si de mediu.
Sodexo recunoaste ca la nivel international exista diferente ale mediului legislativ si cultural in
zonele in care opereaza furnizorii. Dincolo de acest aspect, Codul stabileste cerintele minime
pe care Furnizorii trebuie sa le indeplineasca, sau sa se asigure ca aceste cerinte sunt
consistente cu propriile principii de afaceri, in relatia cu Sodexo. Prin urmare, se astepata din
partea Furmizorilor sa comunice principiile acestui Cod la nivelul propriului lant de furnizori.
Pentru mentinerea prioritatii absolute a acestei abordari, Sodexo isi rezerva dreptul de a
efectua controalele pe care in mod rezonabil le considera necesare, pentru a se asigura ca
acest Cod este respectat la nivelul intregului sau Lant de Furnizori. Acest control poate
include autoevaluari, auditari din partea Sodexo si auditari ale Furnizorilor efectuate de terte
parti.
Sodexo intelege ca Furnizorii pot avea nevoie de timp pentru a rezolva aspectele pentru care
nu indeplinesc criteriile de conformitate. Noi credem ca nivelul de conformitate poate fi atins
cel mai bine printr-un proces de imbunatatire continua derulat de-a lungul unei perioade de
timp, care include dialogul cu Sodexo. In acest scop, Sodexo a dezvoltat Codul de Conduita
al Furnizorilor – Ghidul Furnizorului care isi propune sa puna la dispozitia Furnizorilor
informatii despre cum pot implementa acest Cod. Sodexo isi invita toti furnizorii la o informare
continua asupra actiunilor si planurilor de imbunatatire adoptate in ceea ce priveste Codul de
Conduita si saluta acele dovezi care arata ca cerintele minime sunt indeplinite sau chiar
depasite de catre partenerii nostri din lantul de aprovizionare.
Sodexo incurajeaza furnizorii sa ii acorde sprijin in indeplinirea obiectivelor stabilite prin
„Planul pentru un viitor mai bun 2025” (“Better Tomorrow Plan 2025”), precum i Obiectivele
Naiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabil. In plus fata de semnarea Codului, care este
aplicabil tuturor Furnizorilor indiferent de tipul produsului sau serviciului furnizat, Furnizorilor li
se va cere sa semneze si Carta Furnizorului Durabil de Fructe de mare, Carta Bunastarii
Animalelor precum si alte documente necesare, functie de produsele sau serviciile furnizate.
Mai multe informatii referitoare la Responsabilitatea Corporativa a Sodexo sunt
disponibile pe website www.sodexo.com
Codul de Conduit a Furnizorului Sodexo – Ghidul Furnizorului – Aprilie 2017 | Pagina 4
1. Integritate in afaceri
Sodexo si-a asumat cele mai inalte standarde de integritate in afaceri. Nu vom
tolera nici o practica ce nu este bazata pe onestitate, integritate si corectitudine, oriunde in
lume unde ne desfasuram activitatea.
Sodexo cauta sa identifice acei Furnizori care isi desfasoara activitatea dupa aceleasi
standarde etice ca ale sale. Standardele etice ale Sodexo sunt cuprinse in Declaratia de
Integritate in Afaceri, care prevede (i aa cum sunt definite în acesta, dac este necesar),
printre altele:
Pregatirea cu atentie si acuratete a tuturor inregistrarilor tranzactiilor financiare
Onestitate si promptitudine in raportarea conditiilor financiare si a rezultatelor operationale
Onestitate si corectitudine in relatiile cu clientii, cumparatorii, furnizorii si partenerii financiari
Evitarea conflictelor de interese efective si potentiale
Evitarea primirii si/sau acordarii de foloase necuvenite
Protejarea bunurilor Sodexo
Protejarea reputatiei Sodexo
Raportarea incalcarii legislatiei si reglementarilor in vigoare, precum si a standardelor etice.
Furnizorii nu se vor angaja in nici o actiune de concurenta neloiala si in nici o actiune de
mita in orice forma, asa cum este descris in Ghidul Furnizorului.
PRINCIPIU
Codul de Conduit a Furnizorului Sodexo – Ghidul Furnizorului – Aprilie 2017 | Pagina 5
Furnizorii vor:
EVITA S SE implice in acte de concuren neloial: > Nu vor încheia înelegeri exprese sau tacite cu competitorii privind tarifele aplicate sau condiiile de
derulare a afacerilor > Nu vor perfecta acorduri cu competitorii privind împrirea pieei sau a clientelei
EVITA S SE implice in acte luare i/sau dare de mit: > Nu vor accepta, oferi sau acorda bunuri de valoare menite s afecteze deciziile sau opiniile unui
angajat sau s influenele deciziile sau opiniile altora. Se includ aici orice contribuii ilegale sau imorale de natur politic dar i aciunile de dare sau primire de foloase necuvenite în schimbul unor avantaje comerciale inadecvate;
> Nu vor accepta cadouri sau atenii de la compania Sodexo i/sau de la clieni / furnizori sau poteniali clieni / furnizori in schimbul unor beneficii comerciale i/sau tarife prefereniale sau orice alte avantaje de natur economic;
Stabili i menine politicile privind integritatea in afaceri. > Acest lucru poate include o anumit politic general de integritate in afaceri i/sau politici distincte
care acoper diverse aspecte vizând integritatea in afaceri, ca de pild politica anti-mit;
Pune in aplicare msuri de natur etic in ceea ce privete derularea activitilor Se vor declara i soluiona orice conflicte existente. Iat în continuare câteva exemple de astfel de conflicte de interese: > Încadrarea unui membru al familiei în orice funcie sau poziie; > Manifestarea, în mod direct sau indirect, sau printr-un membru al familiei, a interesului fa de un
competitor, furnizor sau client al Sodexo sau al uneia dintre sucursalele acesteia sau, manifestarea unui interes fa de o societate care deruleaz sau caut s deruleze afaceri cu Sodexo sau cu una din sucursalele acesteia, în situaia in care angajatul Sodexo în faa cruia se manifest respectivul interes ocup o poziie relevant prin care poate influena deciziile societii cu privire la respectivul competitor, furnizor sau client;
> Dobândirea unei cote asupra unei proprieti (ca de exemplu o proprietate imobiliar, drepturi de brevetare sau garanii) în care Sodexo deine sau poate deine o astfel de cot de participare.
(Aceste exemplu nu se extind asupra investiiilor standard sau particulare in societile cotate public.)
2. Drepturile omului si drepturile fundamentale la munca
NORMELE FURNIZORULUI
Sodexo s-a angajat sa respecte Drepturile Omului oriunde isi desfasoara activitatea.
Vom pune in aplicare acest angajament prin implementarea si consolidarea practicilor si
procedurilor de prevenire, diminuare si, acolo unde este cazul, de remediere a impactului
negativ asupra drepturilor omului, aparut ca rezultat direct al activitatii noastre sau care
poate fi in legatura directa cu activitatea noastra prin relatiile pe care le avem cu furnizorii.
Angajamentul nostru precum si practicile si procedurile de implementare sunt conforme
instrumentelor internationale, inclusiv Declaratiei Universale a Drepturilor Omului,
Declatariei ILO (Organizatia Internationala a Muncii) privind Principiile si Drepturile
Fundamentale ale Muncii, recomandarilor stabilite prin Ghidul Intreprinderilor Multinationale
al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) si Principiile Directoare
ale ONU privind Afacerile i Drepturile Omului.
Ne asteptam ca furnizorii nostri sa isi desfasoare activitatea intr-un mod care sa
demonstreze respect pentru drepturile omului, in conformitate cu principiile de mai jos si sa
ia toate masurile rezonabile pentru abordarea riscurilor privind drepturile omului in propriul
lant de furnizori si in orice parte a afacerii.
Codul de Conduit a Furnizorului Sodexo – Ghidul Furnizorului – Aprilie 2017 | Pagina 6
Eliminarea tuturor formelor de munca fortata sau obligatorie
Furnizorii nu vor utiliza
sau alta forma de munca fortata involuntara.
Furnizorii trebuie sa se asigure ca munca
este efectuata voluntar, in schimbul unei
compensatii conform legii, si nu este rezultatul
unor sanctiuni sau urmariri penale, ori al
amenintarii, violentei, detentiei, retinerii actelor
de identitate, decaderii din drepturile legale ori
restrangerii privilegiilor. Lucratorii trebuie sa
aiba libertatea de a consimti asupra angajarii si
incetarii muncii in orice moment, cu o notificare
rezonabila in conformitate cu legislatia
aplicabila, contractul colectiv de munca si
constrangerile operationale.
ca rezultat al unei datorii, ceea ce se refera la
oferirea de imprumuturi sau avansuri salariale
acordate de catre angajator sau firmele de
recrutare, in schimbul unui angajament din
partea lucratorului de prestare a muncii de
catre sine sau un membru al familiei in vederea
achitarii acestora.
NU SE VOR angaja in activiti care implic
munca forat, incluzând:
> munca obligatorie, involuntar, silnic în închisoare (se exclud aici activitile organizate in penitenciare ca parte a programelor oficiale i umane de pregtire a condamnailor pentru a putea fi încadrai in munc dup data eliberrii) i in acte legate de traficul ilegal in vederea exploatrii forei de munc, i
> munca forat ca urmare a unor acte de ameninare sau de aplicare a unor pedepse penale sau a unor acte de violen sau a reinerii documentelor de identitate sau a restrângerii libertii, neplii salariilor sau ca urmare a pierderii unor drepturi sau privilegii.
Vor demonstra c exist in vigoare o politic prin care se interzice munca forat sau obligatorie i care este cunoscut de toi managerii i lucrtorii i c respectiva politic include procedurile de diligen dar i
urmtoarele puncte:
> dreptul angajailor s rezilieze contractele de munc în baza unui preaviz transmis in prealabil (fr aplicarea unor sanciuni pecuniare sau altfel, în conformitate cu statutele legale);
> eliberarea prompt a avizelor de descrcare de sarcini, în baza unei întiinri transmise in prealabil, indiferent dac respectivele avize sunt necesare unui salariat pentru a fi angajat de un alt angajator;
> reglementrile privind acordarea de împrumuturi i avansuri salariale.
Se vor asigura c toi salariaii sunt informai in scris despre clauzele i condiiile de angajare i c acestea respect politicile societii in ceea ce privete încetarea contractelor de munc, eliberarea avizelor de descrcare de sarcini i acordarea de
împrumuturi i avansuri salariale.
Se vor asigura c salariaii sunt încadrai direct i într-o manier transparent sau doar prin intermediul firmelor de recrutare care au elaborat i aplic politici i strategii de combatere a exploatrii prin munc i a muncii forate i care nu solicit viitorilor salariai s achite comisioane în schimbul garantrii încadrrii in munc.
Respect perioadele legale de efectuare a remuneraiilor i garanteaz efectuarea plilor salariilor pentru întreaga perioad
lucrat de salariai.
DOCUMENTAIE
Se vor asigura c documentele originale ale salariailor (ca de pild crile de identitate, paapoartele) sau orice alte documente personale sunt fie in posesia angajailor fie au fost reinute de societate, conform
prevederilor legale.
Se vor asigura c dac respectivele documente sunt reinute de societate conform legislaiei in vigoare, salariaii cunosc atât prevederile legale cât i modalitile de recuperare a documentelor personale i c in practica real, salariaii îi pot recupera prompt aceste înscrisuri fr a fi
ameninai cu sanciuni reale sau poteniale.
Vor pstra dosarele de angajare, incluzând clauzele i condiiile de încadrare, aa cum
PRINCIPIU
FURNIZORULUI
Codul de Conduit a Furnizorului Sodexo – Ghidul Furnizorului – Aprilie 2017 | Pagina 7
acestea au fost comunicate salariailor (de ex. contracte de munc, adeverine de încadrare in munc, manuale, confirmri, etc.).
Vor pstra evidene complete i corecte privind salariile pltite pentru orele lucrate
efectiv.
MUNCA ÎN PENITENCIARE
Se vor asigura c angajarea i folosirea muncii in închisoare se face in concordan cu i exclusiv in baza programelor avizate de reabilitare a deinuilor, c acest lucru nu are ca efect sau ca intenie intrarea in competiie neloial sau înlocuirea forei de munc locale sau coborârea standardelor de munc sau afectarea accesului angajailor sau a altor persoane pe piaa de munc sau prejudicierea drepturilor fundamentale la
munc.
Se vor asigura c munca efectuat de deinui este productiv i gestionat în conformitate cu standardele legale i de
calitate;
Se vor asigura c prin clauzele i condiiile de angajare se ofer un program rezonabil de lucru, o remuneraie corect i accesul la procesele de soluionare transparent i echitabil a conflictelor de munc.
Se vor asigura c s-au luat toate msurile necesare pentru ca angajaii deinui s aib acces deplin i liber la remuneraiile aferente activitilor prestate în perioada de încarcerare sau dup data eliberrii.
LIBERTI RESTRICIONATE
Se vor asigura c angajaii au libertate de micare în timpul programului de lucru pentru a folosi toaletele, pentru a se hrni i/sau bea ap, etc.;
Se vor asigura c angajaii pot prsi locul de munc la finele turelor;
Se vor asigura c angajailor nu li se va impune efectuarea unei anumite norme care s condiioneze prsirea locului de munc.
Abolirea efectiva a muncii copiilor
Furnizorii nu trebuie sa
conditia legala de varsta in nici o tara sau
jurisdictie locala in care Furnizorul desfasoara
activitati pentru Sodexo. Daca varsta minima
de angajare nu este definita, aceasta va fi de
15 ani. Referitor la varsta minima, in cazurile in
care minorii sunt autorizati la munca,
Furnizorii trebuie sa respecte toate cerintele
legale, in special cele referitoare la timpul de
lucru, salarizare, asigurarea educatiei si conditii
de lucru.
de varsta pentru munca, limite care pot fi
mental, fizic, social sau moral periculoase
pentru lucratorii tineri. Lucratorii tineri sunt
definiti ca fiind acei lucratori care au o varsta
mai mare decat varsta minima mentionata
anterior si sunt sub varsta de18 ani.
Furnizorii:
VÂRSTA MINIM
Vor demonstra c s-au elaborat i c se aplic politici i proceduri obligatorii privind vârsta minim legal de angajare i c acestea au fost comunicate atât lucrtorilor cât i managerilor;
Se vor asigura c dac nu s-a specificat vârsta minim de angajare, aceasta va fi de 15 ani;
Se vor asigura c este posibil comunicarea vârstei celor mai tineri lucrtori încadrai in prezent sau in trecut, pe o perioad aferent
ultimilor 3 ani;
Vor stabili o procedur care, in conformitate cu legislaia in vigoare la nivel local, s ofere protecii i restricii speciale in ceea ce privete turele pe timp de noapte, condiiile periculoase de munc, folosirea de substane periculoase care pot afecta negativ dezvoltarea psihic, fizic, spiritual, moral sau social a tinerilor angajai;
Se vor asigura c dac se încadreaz tineri lucrtori, acestora li s-au repartizat norme de lucru egale sau mai mici de 8 ore/zi/tur i c turele nu interfereaz cu programul obligatoriu de educaie i formare a acestora.
DOCUMENTAREA VÂRSTEI ANGAJAILOR
Vor solicita dovezi care s probeze vârsta candidailor înainte de încadrarea acestora, iar copii dup aceste dovezi se vor pstra la dosare, dac acest lucru va fi necesar. Vor avea la dispoziie mijloace specifice care s identifice documentele frauduloase i care s estimeze vârsta real in cazul lipsei unor
PRINCIPIU
FURNIZORULUI
Codul de Conduit a Furnizorului Sodexo – Ghidul Furnizorului – Aprilie 2017 | Pagina 8
documente. Se va ine evidena tuturor persoanelor încadrate.
STAGII DE UCENICIE
Vor pune la dispoziie toate documentele i întreaga protecie în funcie de cum se va impune de legislaia local atunci când se vor încadra lucrtori ucenici.
Eliminarea discriminarii privind angajarea si exercitarea profesiei
Furnizorii nu vor discrimina
evaluarea performantelor sau in legatura cu
orice alt termen sau conditie de lucru, pe criterii
de rasa, culoare, nationalitate, sex, identitate
de gen, orientare sexuala, religie, dizabilitate.
Furnizorii nu vor discrimina pe orice alt
criteriu interzis de legislatia aplicabila
Furnizorii:
POLITICI I PRACTICI
Vor demonstra existena politicilor i practicilor care garanteaz faptul c salariaii sunt încadrai pe baza unor criterii menite s evidenieze capacitatea i competenele acestora de a executa sarcinile specifice posturilor ocupate (ex. competene, abiliti, experien, etc.) i nu pe baza unor caracteristici personale ca de pild rasa, etnia, sexul sau alte aspecte, sau pe baza unor cerine subiective menite s afecteze sau s exclud anumite mase de persoane.
Vor demonstra c managerii sunt instruii s respecte aceste politici.
Aplic i respect o politic scris anti- discriminare. Managerii sunt instruii s respecte aceast politic.
Se vor asigura c angajaii au oportuniti egale in ceea ce privete promovarea, formarea, acordarea de beneficii, efectuarea de ore suplimentare, încetarea contractelor de munc i pensionare pe baza competenelor i nu pe baza unor caracteristici i credine personale (principiu aplicabil in special in cazul lucrtorilor migrani, de ambele sexe).
Se vor asigura c salariaii nu sunt remunerai difereniat in funcie de anumite caracteristici
(principiu aplicabil in special in cazul lucrtorilor migrani, de ambele sexe).
Se vor asigura c nu se vor efectua teste de sarcin sau alte teste de sntate care s încalce legislaia in vigoare sau care s atrag plângeri pe motiv de discriminare. Aceste teste sau chestionare se vor efectua doar dac sunt absolut relevante i necesare pentru poziia ocupat i vor respecta demnitatea salariatului / salariatei i dreptul acestuia / acesteia la intimitate.
Se vor asigura c la locul de munc sunt amenajate anumite faciliti care s poat satisface nevoile anumitor grupuri de persoane (ca de exemplu angajate însrcinate, persoane cu dizabiliti i persoane care manifest apartenena la anumite forme de exprimare a credinelor religioase), atât timp cât respectivele faciliti nu compromit standardele de sntate i securitate ocupaional.
Se vor asigura c se acord concediul parental fr existena riscului de pierdere a locului de munc sau a responsabilitii asumate de angajatul – printe, conform legile i reglementrilor în vigoare. Va trebui s existe o politic i o procedur clar care s respecte prevederile legii aplicabile.
Se vor asigura c angajaii au la dispoziie mijloace adecvate de manifestare a îngrijorrilor sau de depunere a plângerilor privind eventuale acte de discriminare, fr s existe riscul de sancionare a respectivilor salariai. Se vor asigura de asemenea c exist suficiente resurse cu care s se analizeze respectivele reclamaii i s se remedieze problemele constatate.
Libertatea de asociere si recunoasterea efectiva a dreptului de negociere colectiva
Furnizorii vor respecta dreptul
angajatilor de a adera sau nu la un sindicat la
libera lor alegere si dreptul la negociere
colectiva, fara nicio forma de represalii,
intimidare sau hartuire. Salariatii nu vor fi
subiect al intimidarii sau hartuirii in exercitarea
dreptului lor de a adera sau de a se abtine de
la aderarea la orice organizatie a muncii.
PRINCIPIU
PRINCIPIU
Codul de Conduit a Furnizorului Sodexo – Ghidul Furnizorului – Aprilie 2017 | Pagina 9
Furnizorii:
LIBERTATEA DE ASOCIERE
Vor demonstra existena politicilor i practicilor care garanteaz faptul c salariaii se pot asocia liber la locul de munc în concordan cu legislaia i reglementrile in vigoare.
Se vor asigura c reprezentaii salariailor sunt alei liberi, fr interferena conducerii, i c sunt recunoscui de conducere conform legilor în vigoare.
Vor permite reprezentanilor salariailor s desfoare activiti legale vizând drepturile i interesele angajailor, fr a exista vreo
interferen din partea conducerii.
Se vor asigura c reprezentanii salariailor au libertatea de a activa in concordan cu legile i
reglementrile in vigoare.
Vor interzice orice acte de discriminare bazate pe afilierea la sau susinerea unor sau opoziia
fa de organizaii sindicale.
DDREPTUL DE NEGOCIERE COLECTIV
Vor organiza consultri periodice cu formaiuni sindicale recunoscute sau cu ali reprezentani legali ai salariailor, dac astfel de reprezentani exist, privind aspecte de interes comun ca de pild condiiile de munc, remuneraiile, soluionarea conflictelor la locul de munc i raporturile interne, in concordan cu legislaia aplicabil.
Vor colabora in cadrul legal al statului in care îi desfoar activitatea pentru a se asigura c se respect libertatea de asociere i drepturile de negociere colectiv.
Salarii si beneficii
vigoare. In cazul in care legislatia in vigoare nu
stabileste un salariu minim, Furnizorii vor plati
cel…