Cod Procedura Civila Actualizat

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cod Procedura Civila Actualizat

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  1/302

  LEGE Nr. 134 din 1 iulie 2010

  privind Codul de procedur civil

  EMITENT: PARLAMENTL R!M"NIEI

  P#LICAT$ %N: M!NIT!RL !&ICIAL NR. 4'( din 1( iulie 2010

  P)rl)*en+ul Ro*,niei )dop+ pre-en+) lee.

  TITLL PRELIMINAR

  /o*eniul de rele*en+)re )l Codului de procedur civil i principiile

  und)*en+)le )le proceului civil

  CAPIT!LL I

  /o*eniul de rele*en+)re )l Codului de procedur civil

  ART. 1

  !iec+ul i copul Codului de procedur civil

  15 Codul de procedur civil6 denu*i+ 7n con+inu)re codul6 +)ile+e reulile deco*pe+en8 i de 9udec)re ) c)u-elor civile6 precu* i cele de eecu+)re );o+r,rilor in+)n8elor i ) )l+or +i+luri eecu+orii6 7n copul 7np+uirii 9u+i8iei 7n *)+eriecivil.

  25 %n 7np+uire) 9u+i8iei6 in+)n8ele 9udec+ore+i 7ndeplinec un erviciu de in+erepulic6 )iur,nd repec+)re) ordinii de drep+6 ) lier+8ilor und)*en+)le6 )drep+urilor i in+ereelor lei+i*e )le pero)nelor i-ice i pero)nelor 9uridice6)plic)re) leii i )r)n+)re) upre*)8iei )ce+ei).

  ART. 2

  Aplic)ili+)+e) ener)l ) Codului de procedur civil

  15 /ipo-i8iile pre-en+ului cod con+i+uie procedur) de drep+ co*un 7n *)+eriecivil.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  2/302

  ART. 3

  Aplic)re) priori+)r ) +r)+)+elor in+ern)8ion)le privi+o)re l) drep+urile o*ului

  15 %n *)+eriile rele*en+)+e de pre-en+ul cod6 dipo-i8iile privind drep+urile i

  lier+8ile pero)nelor vor i in+erpre+)+e i )plic)+e 7n concord)n8 cu Con+i+u8i)6/ecl)r)8i) niver)l ) /rep+urilor !*ului6 cu p)c+ele i cu celel)l+e +r)+)+e l) c)reRo*,ni) e+e p)r+e.

  25 /)c ei+ neconcord)n8e 7n+re p)c+ele i +r)+)+ele privi+o)re l) drep+urileund)*en+)le )le o*ului6 l) c)re Ro*,ni) e+e p)r+e6 i pre-en+ul cod6 )u priori+)+erele*en+rile in+ern)8ion)le6 cu ecep8i) c)-ului 7n c)re pre-en+ul cod con8inedipo-i8ii *)i )vor)ile.

  ART. 4

  Aplic)re) priori+)r ) drep+ului niunii Europene

  %n *)+eriile rele*en+)+e de pre-en+ul cod6 nor*ele oli)+orii )le drep+ului niuniiEuropene e )plic 7n *od priori+)r6 indieren+ de c)li+)+e) )u de +)+u+ul pr8ilor.=

  CAPIT!LL II

  Principiile und)*en+)le )le proceului civil

  >ART. (

  %nd)+oriri privind pri*ire) i olu8ion)re) cererilor

  15 ?udec+orii )u 7nd)+orire) pri*e)c i olu8ione-e orice cerere deco*pe+en8) in+)n8elor 9udec+ore+i6 po+rivi+ leii.

  25 Niciun 9udec+or nu po)+e reu-) 9udece pe *o+iv c lee) nu prevede6 e+enecl)r )u inco*ple+.

  35 %n c)-ul 7n c)re o pricin nu po)+e i olu8ion)+ nici 7n )-) leii6 nici )

  u-)n8elor6 i)r 7n lip) )ce+or) din ur*6 nici 7n )-) dipo-i8iilor le)le privi+o)re l)i+u)8ii )e*n+o)re6 e) v) +reui 9udec)+ 7n )-) principiilor ener)le )ledrep+ului6 )v,nd 7n vedere +o)+e circu*+)n8ele )ce+ei) i 8in,nd e)*) de cerin8eleec;i+8ii.

  45 E+e in+er-i 9udec+orului +)ile)c dipo-i8ii ener)l oli)+orii prin;o+r,rile pe c)re le pronun8 7n c)u-ele ce 7i un+ upue 9udec8ii.>

  ART. @

  /rep+ul l) un proce ec;i+)il6 7n +er*en op+i* i previ-iil

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  3/302

  15 !rice pero)n )re drep+ul l) 9udec)re) c)u-ei )le 7n *od ec;i+)il6 7n +er*enop+i* i previ-iil6 de c+re o in+)n8 independen+6 i*p)r8i)l i +)ili+ de lee. %n)ce+ cop6 in+)n8) e+e d)+o)re dipun +o)+e *urile per*ie de lee i )iure deur)re) cu celeri+)+e ) 9udec8ii.

  25 /ipo-i8iile )lin. 15 e )plic 7n *od corepun-+or i 7n )-) eecu+rii ili+e.

  ART.

  Le)li+)+e)

  15 Proceul civil e deo)r 7n conor*i+)+e cu dipo-i8iile leii.

  25 ?udec+orul )re 7nd)+orire) de ) )iur) repec+)re) dipo-i8iilor leii privindre)li-)re) drep+urilor i 7ndeplinire) oli)8iilor pr8ilor din proce.

  ART. '

  E)li+)+e)

  %n proceul civil pr8ilor le e+e )r)n+)+ eerci+)re) drep+urilor proceu)le6 7n*od e)l i r dicri*inri.

  ART. B

  /rep+ul de dipo-i8ie )l pr8ilor

  15 Proceul civil po)+e i porni+ l) cerere) celui in+ere)+ )u6 7n c)-urile )nu*eprev-u+e de lee6 l) cerere) )l+ei pero)ne6 or)ni-)8ii ori ) unei )u+ori+8i )uin+i+u8ii pulice ori de in+ere pulic.

  25 !iec+ul i li*i+ele proceului un+ +)ili+e prin cererile i )prrile pr8ilor.

  35 %n condi8iile leii6 p)r+e) po)+e6 dup c)-6 renun8) l) 9udec)re) cererii dec;e*)re 7n 9udec)+ )u l) 7nui drep+ul pre+in6 po)+e recuno)+e pre+en8iile pr8ii)dvere6 e po)+e 7nvoi cu )ce)+) pen+ru ) pune c)p+6 7n +o+ )u 7n p)r+e6proceului6 po)+e renun8) l) eerci+)re) cilor de )+)c ori l) eecu+)re) unei ;o+r,ri.

  /e )e*ene)6 p)r+e) po)+e dipune de drep+urile )le 7n orice )l+ *od per*i delee.

  ART. 10

  !li)8iile pr8ilor 7n deur)re) proceului

  15 Pr8ile )u oli)8i) 7ndepline)c )c+ele de procedur 7n condi8iile6 ordine)i +er*enele +)ili+e de lee )u de 9udec+or6 7i proe-e pre+en8iile i )prrile6 con+riuie l) deur)re) r 7n+,r-iere ) proceului6 ur*rind6 +o+ )+el6in)li-)re) )ce+ui).

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  4/302

  25 /)c o p)r+e de8ine un *i9loc de pro6 9udec+orul po)+e6 l) cerere) celeil)l+epr8i )u din oiciu6 dipun 7n8i)re) )ce+ui)6 u )nc8iune) pl8ii unei )*en-i9udici)re.

  ART. 11

  !li)8iile +er8ilor 7n deur)re) proceului

  !rice pero)n e+e oli)+6 7n condi8iile leii6 pri9ine re)li-)re) 9u+i8iei. Celc)re6 r *o+iv lei+i*6 e u+r)e de l) 7ndeplinire) )ce+ei oli)8ii po)+e icon+r,n o eecu+e u )nc8iune) pl8ii unei )*en-i 9udici)re i6 d)c e+ec)-ul6 ) unor d)unein+eree.

  ART. 12

  #un)credin8

  15 /rep+urile proceu)le +reuie eerci+)+e cu uncredin86 po+rivi+ copului 7nvedere) crui) )u o+ recunocu+e de lee i r ) e 7nclc) drep+urile proceu)le)le )l+ei pr8i.

  25 P)r+e) c)re 7i eerci+ drep+urile proceu)le 7n *od )u-iv rpunde pen+rupre9udiciile *)+eri)le i *or)le c)u-)+e. E) v) pu+e) i oli)+6 po+rivi+ leii6 i l)pl)+) unei )*en-i 9udici)re.

  35 /e )e*ene)6 p)r+e) c)re nu 7i 7ndepline+e cu uncredin8 oli)8iile

  proceu)le rpunde po+rivi+ )lin. 25.

  ART. 13

  /rep+ul l) )pr)re

  15 /rep+ul l) )pr)re e+e )r)n+)+.

  25 Pr8ile )u drep+ul6 7n +o+ curul proceului6 de ) i repre-en+)+e )u6 dup c)-6)i+)+e 7n condi8iile leii. %n recur6 cererile i conclu-iile pr8ilor nu po+ i or*ul)+e iu8inu+e dec,+ prin )voc)+ )u6 dup c)-6 conilier 9uridic6 cu ecep8i) i+u)8iei 7n

  c)re p)r+e) )u *)nd)+)rul )ce+ei)6 o8 ori rud p,n l) r)dul )l doile) incluiv6e+e licen8i)+ 7n drep+.

  35 Pr8ilor li e )iur poiili+)+e) de ) p)r+icip) l) +o)+e )-ele de deur)re )proceului. Ele po+ i) cuno+in8 de cuprinul do)rului6 propun proe6 7i)c )prri6 7i pre-in+e u8inerile 7n cri i or)l i eerci+e cile le)le de)+)c6 cu repec+)re) condi8iilor prev-u+e de lee.

  45 In+)n8) po)+e dipune 7n8i)re) 7n pero)n ) pr8ilor6 c;i)r )+unci c,nd)ce+e) un+ repre-en+)+e.

  ART. 14

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  5/302

  Con+r)dic+ori)li+)+e)

  15 In+)n8) nu po)+e ;o+r7 )upr) unei cereri dec,+ dup ci+)re) )u 7n8i)re)pr8ilor6 d)c lee) nu prevede )l+el.

  25 Pr8ile +reuie 7i )c cunocu+e reciproc i 7n +i*p u+il6 direc+ )u prinin+er*ediul in+)n8ei6 dup c)-6 *o+ivele de )p+ i de drep+ pe c)re 7i 7n+e*ei)-pre+en8iile i )prrile6 precu* i *i9lo)cele de pro de c)re 7n8ele eoloe)c6 )+el 7nc,+ iec)re din+re ele 7i po)+ or)ni-) )pr)re).

  35 Pr8ile )u oli)8i) de ) epune i+u)8i) de )p+ l) c)re e reer pre+en8iile i)prrile lor 7n *od corec+ i co*ple+6 r ) den)+ur) )u o*i+e )p+ele c)re le un+cunocu+e. Pr8ile )u oli)8i) de ) epune un punc+ de vedere propriu )8 de)ir*)8iile pr8ii )dvere cu privire l) 7*pre9urri de )p+ relev)n+e 7n c)u-.

  45 Pr8ile )u drep+ul de ) dicu+) i )ru*en+) orice c;e+iune de )p+ )u dedrep+ invoc)+ 7n curul proceului de c+re orice p)r+icip)n+ l) proce6 incluiv dec+re in+)n8 din oiciu.

  (5 In+)n8) e+e oli)+6 7n orice proce6 upun dicu8iei pr8ilor +o)+ecererile6 ecep8iile i 7*pre9urrile de )p+ )u de drep+ invoc)+e.

  @5 In+)n8) 7i v) 7n+e*ei) ;o+r,re) nu*)i pe *o+ive de )p+ i de drep+6 peeplic)8ii )u pe *i9lo)ce de pro c)re )u o+ upue6 7n pre)l)il6 de-)+eriicon+r)dic+orii.

  ART. 1(

  !r)li+)+e)

  Proceele e de-)+ or)l6 cu ecep8i) c)-ului 7n c)re lee) dipune )l+el )u c,ndpr8ile olici+ epre in+)n8ei c) 9udec)+) e )c nu*)i pe )-) )c+elor depuel) do)r.

  ART. [email protected]

  Ne*i9locire)

  Proele e )d*ini+re)- de c+re in+)n8) c)re 9udec proceul6 cu ecep8i)c)-urilor 7n c)re lee) +)ile+e )l+el.

  ART. 1

  Pulici+)+e)

  Dedin8ele de 9udec)+ un+ pulice6 7n ))r de c)-urile prev-u+e de lee.

  ART. 1'

  Li*) deurrii proceului

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  6/302

  15 Proceul civil e deo)r 7n li*) ro*,n.

  25 Ce+8enii ro*,ni )p)r8in,nd *inori+8ilor n)8ion)le )u drep+ul e epri*e 7nli*) *)+ern 7n )8) in+)n8elor de 9udec)+6 7n condi8iile leii.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  7/302

  le conider nece)re6 precu* i )l+e *uri prev-u+e de lee6 c;i)r d)c pr8ile e7*po+rivec.

  35 ?udec+orul po)+e dipune in+roducere) 7n c)u- ) )l+or pero)ne6 7n condi8iileleii. Pero)nele )+el in+rodue 7n c)u- vor )ve) poiili+)+e)6 dup c)-6 de )

  renun8) l) 9udec)+ )u l) drep+ul pre+in6 de ) )c;ie) l) pre+en8iile recl)*)n+ului oride ) pune c)p+ proceului prin+ro +r)n-)c8ie.

  45 ?udec+orul d )u re+)ile+e c)liic)re) 9uridic ) )c+elor i )p+elor dedue9udec8ii6 c;i)r d)c pr8ile le)u d)+ o )l+ denu*ire. %n )ce+ c)- 9udec+orul e+eoli)+ pun 7n dicu8i) pr8ilor c)liic)re) 9uridic e)c+.

  (5 Cu +o)+e )ce+e)6 9udec+orul nu po)+e c;i*) denu*ire) )u +e*eiul 9uridic7n c)-ul 7n c)re pr8ile6 7n vir+u+e) unui )cord epre privind drep+uri de c)re6 po+rivi+leii6 po+ dipune6 )u +)ili+ c)liic)re) 9uridic i *o+ivele de drep+ )upr) cror) )u

  7n8ele li*i+e-e de-)+erile6 d)c )+el nu e 7nc)lc drep+urile )u in+ereelelei+i*e )le )l+or).

  @5 ?udec+orul +reuie e pronun8e )upr) )