CHA ƒ S»NG L I

 • View
  87

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Done check spelling - pdf – 4/24/2011. CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI. Chúa đã sống lại. 1-1 Chúa hóa nên người vì. 1. Chúa hóa nên người vì thương chúng ta. Sống kiếp con người lam lũ hy sinh. 1-2. .. Chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh. - PowerPoint PPT Presentation

Text of CHA ƒ S»NG L I

 • CHA SNG LICha sng liDone check spelling - pdf 4/24/2011

  giaodan#1 - CHA SNG LI

  Thnh Tm, pdf

  Mar 02 2009Apr 10 2010Apr 24 2011

 • 1-1 Cha ha nn ngi v 1. Cha ha nn ngi v thng chng ta. Sng kip con ngi lam l hy sinh.

 • 1-2.. Chin thng khi hon quyn uy ci cht. Thin Cha chng ta phc sinh.

 • DK-1 Cng nhau ta ht khc htCng nhau ta ht khc ht Cha sng li vui thay !

 • DK-2.. Ngi i reo ln ting ca phc sinh Al - le - lu - ia !

 • DK-3.. ng thanh ta ht khc ht Cha phc sinh quang vinh.

 • DK-4.. Cha ta thng ta, Ngi hin vinh. (Al - le - lu - ia)

 • 2-1 Hi nhng tm hn ngy2. Hi nhng tm hn ngy m c m. Ci phc Thin ng trong sng nn th.

 • 2-2.. Cha sng li v thng anh . Thi hy vui ln ngi i.

 • DK-1 Cng nhau ta ht khc htCng nhau ta ht khc ht Cha sng li vui thay !

 • DK-2.. Ngi i reo ln ting ca phc sinh Al - le - lu - ia !

 • DK-3.. ng thanh ta ht khc ht Cha phc sinh quang vinh.

 • DK-4.. Cha ta thng ta, Ngi hin vinh. (Al - le - lu - ia)

 • 3-1 Hi nhng con ngi lng3. Hi nhng con ngi lng ngay kh au. Sng kip phong trn thn th b v.

 • 3-2.. Ch thy chn tri mu en u ti. Thi hy qun i nim au.

 • DK-1 Cng nhau ta ht khc htCng nhau ta ht khc ht Cha sng li vui thay !

 • DK-2.. Ngi i reo ln ting ca phc sinh Al - le - lu - ia !

 • DK-3.. ng thanh ta ht khc ht Cha phc sinh quang vinh.

 • DK-4.. Cha ta thng ta, Ngi hin vinh. (Al - le - lu - ia)

 • 4-1 Hi nhng con ngi no4. Hi nhng con ngi no ai nh thng. Vi tm thn gy cay ng min man.

 • 4-2.. Hy nh cho rng v thng anh . Nn Cha chng ta phc sinh.

 • DK-1 Cng nhau ta ht khc htCng nhau ta ht khc ht Cha sng li vui thay !

 • DK-2.. Ngi i reo ln ting ca phc sinh Al - le - lu - ia !

 • DK-3.. ng thanh ta ht khc ht Cha phc sinh quang vinh.

 • DK-4-E.. Cha ta thng ta, Ngi hin vinh. (Al - le - lu - ia)

 • pdf-png-1 // cd Goretti // cd HienLinh // thanhnhaconline

  giaodan#1 - Cha Sng Li Ri

  Thnh Tm // cd Goretti // pdf // Apr 24 2011

  1. Cha ha nn ngi v thng chng ta. Sng kip con ngi lam l hy sinh. Chin thng khi hon quyn uy ci cht. Thin Cha chng ta phc sinh.

  2. Hi nhng tm hn ngy m c m. Ci phc Thin ng trong sng nn th. Cha sng li v thng anh . Thi hy vui ln ngi i.

  3. Hi nhng con ngi lng ngay kh au. Sng kip phong trn thn th b v. Ch thy chn tri mu en u ti. Thi hy qun i nim au.

  4. Hi nhng con ngi no ai nh thng. Vi tm thn gy cay ng min man. Hy nh cho rng v thng anh . Nn Cha chng ta phc sinh.

  Cng nhau ta ht khc ht Cha sng li vui thay. Ngi i reo ln ting ca phc sinh Al - le - lu - ia! ng thanh ta ht khc ht Cha phc sinh quang vinh. Cha ta thng ta, Ngi hin vinh. (Al - le - lu - ia)

 • pdf-png-2 // cd Goretti