Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban

 • View
  70

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con. Thần trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con. Thần trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban

 • Ly Cha xin ban xung trn chng con. Thn tr tc to ca Cha, Ngi i mi tm can, i mi mun lng.

 • Ngi s ban cho chng con nh li Li hng sng Cha truyn ban.

 • Ly Cha xin ban xung trn chng con. Thn tr tc to ca Cha, Ngi i mi tm can, i mi mun lng.

 • Ngi s ghi trong tri tim, chnh l lut tnh mn Cha truyn ban.

 • Ly Cha xin ban xung trn chng con. Thn tr tc to ca Cha, Ngi i mi tm can, i mi mun lng.

 • Ngi t ln trong tri tim nh la hng bng chy ca nim tin.

 • Ly Cha xin ban xung trn chng con. Thn tr tc to ca Cha, Ngi i mi tm can, i mi mun lng.

 • Nguyn Cha ban cho chng con chnh thn lc du dt gia trn gian.

 • Ly Cha xin ban xung trn chng con. Thn tr tc to ca Cha, Ngi i mi tm can, i mi mun lng.

 • V n mai sau cnh chung s c v hng kin Cha ton nng.

 • Ly Cha xin ban xung trn chng con. Thn tr tc to ca Cha, Ngi i mi tm can, i mi mun lng. . . .