CENNIK MWOMP W POCKU .Medycyny Pracy / Poradni dla Kierowc³w 73,00 73,00 89,79 Badania psychologiczne:

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CENNIK MWOMP W POCKU .Medycyny Pracy / Poradni dla Kierowc³w 73,00 73,00 89,79 Badania...

1

CENNIK MWOMP W POCKU

Lp. Nr

procedury

/ ICD 9

Kod

gwny

Wyszczeglnienie Cena netto Cena brutto

zw. art. 43

ust. 1 pkt 18

Cena brutto

w tym VAT

23%

1 1.5 Badanie do celw sanitarno-epidemiologicznych

*

50,00 50,00 X

2 1.6 Badanie kandydatw i suchaczy kursw

kwalifikacyjnych po 18 roku ycia *

55,00 55,00 X

3 1.7 Badanie lekarskie - pracownik zabezpieczenia

technicznego *

66,00 66,00 81,18

4 B-1.8 Badanie lekarskie - pracownik ochrony fizycznej 275,00 X 338,25

5 B-3.8 Odwoanie od orzeczenia lekarskiego

pracownika ochrony fizycznej

490,00 X 602,70

6 B-1.9 Badanie lekarskie - ubiegajcy si o pozwolenie

na bro

385,00 X 473,55

7 B-1.10 Badanie lekarskie - posiadajcy pozwolenie na

bro

385,00 X 473,55

8 B-19.4 Badanie psychiatryczne osoby ubiegajcej si o

wydanie licencji detektywa

264,00 X 324,72

9 B-1.11 Badanie lekarskie osoby posiadajcej licencj

detektywa

310,00 X 381,30

10 B-3.4 Odwoanie od orzeczenia lekarskiego osoby

ubiegajcej si lub posiadajcej licencj

detektywa

350,00 X 430,50

11 B-1.12 Badanie lekarskie kierowcy, kierowcy pojazdu

uprzywilejowanego lub przewocego wartoci

pienine

162,60 X 200,00

12 B-1.13 Badanie instruktora, egzaminatora, instruktora

techniki jazdy

162,60 X 200,00

13 B-7.1 Badanie lekarskie kierowcy, dla ktrego

jednostk uprawnion do badania jest womp

162,60 X 200,00

14 B-7.2 Badanie lekarskie kierowcy w trybie

odwoawczym

162,60 X 200,00

15 B-1.14 Badanie kierowcy realizujcego transport

drogowy

162,60 X 200,00

16 1.17 Badanie lekarskie do innych celw (zawody

prawnicze, zawody medyczne, kandydat na

stanowisko kierownicze, kursy, w tym

kwalifikacyjne, czas pracy osoby

niepenosprawnej) *

66,00 X 81,18

17 1.18 Wydanie odpisu zawiadczenia / orzeczenia

lekarskiego na podstawie dokumentacji

medycznej

18,00 X 22,14

18 1.19 Porada lekarska / szczepienia / rehabilitacja z

tytuu patologii zawodowej / wypenianie drukw

lekarskich o stanie zdrowia *

66,00 66,00 81,18

19 B-3.5 Odwoanie od orzeczenia lekarskiego - urlop dla

nauczyciela w celu poratowania zdrowia

275,00 X 338,25

20 B-3.9 Inne odwoania, w tym od treci wiadectwa

zdrowia czonka zaogi statku eglugi

rdldowej

385,00 X 473,55

21 B-3.10 Odwoanie od orzeczenia lekarskiego osoby

ubiegajcej si lub posiadajcej pozwolenie na

bro

490,00 X 602,70

22 B-3.11 Odwoanie od zawiadczenia lekarskiego czonka

Ochotniczej Stray Poarnej

385,00 X 473,55

23 5.4 Badanie lekarskie z wydaniem wiadectwa

zdrowia dla marynarzy *

77,00 X 94,71

24 B-5.5 Odwoanie od wiadectwa zdrowia marynarza 385,00 X 473,55

25 8.3 Badanie widzenia stereoskopowego 22,00 22,00 27,06

26 8.4 Badanie pola widzenia 76,00 76,00 93,48

27 8.5 Badanie wraliwoci na olnienie i widzenie w

mroku

30,00 30,00 36,90

28 8.6 Dobr okularw z wypisaniem recepty 44,00 44,00 54,12

2

29 8.8 Porada okulistyczna 66,00 66,00 81,18

30 9.4 Porada laryngologiczna 66,00 66,00 81,18

31 9.5 Opanowanie krwotoku ze znieczuleniem

miejscowym - tamponada przednia

40,00 40,00 X

32 9.6 Koagulacja - przypalanie naczy splotu

Kisselbacha

99,00 99,00 X

33 9.7 Zaoenie (zmiana) opatrunku ucha, nosa 28,00 28,00 X

34 9.8 Pukanie ucha z usuniciem woskowiny 28,00 28,00 X

35 11.4 Porada neurologiczna 66,00 66,00 81,18

36 12.3 Porada dermatologiczna 77,00 77,00 94,71

37 12.4 Oczyszczenie zakaenia 66,00 66,00 X

38 12.5 Miejscowe usunicie zmiany skrnej z

przekazaniem materiau do badania

histopatologicznego - zmiana pojedyncza

88,00 88,00 X

39 12.6 Miejscowe usunicie zmiany skrnej z

przekazaniem materiau do badania

histopatologicznego - zmiany liczne

99,00 99,00 X

40 12.7 Miejscowe usunicie zmiany skrnej bez badania

histopatologicznego - zmiana pojedyncza

77,00 77,00 X

41 12.8 Miejscowe usunicie zmiany skrnej bez badania

histopatologicznego - zmiany liczne

88,00 88,00 X

42 12.9 Zmiana opatrunku dermatologicznego

pojedynczego

17,00 17,00 X

43 12.10 Zmiana opatrunku dermatologicznego rozlegego 22,00 22,00 X

44 13.3 Porada pulmonologiczna 77,00 77,00 94,71

45 14.3 Porada alergologiczna 77,00 77,00 94,71

46 16.3 Porada ortopedyczno - chirurgiczna 88,00 88,00 108,24

47 16.4 Zaoenie opatrunku gipsowego 110,00 110,00 X

48 16.5 Zdjcie opatrunku gipsowego 44,00 44,00 X

49 16.6 Wykonanie nakucia (punkcja) 44,00 44,00 X

50 16.7 Zaopatrzenie chirurgiczne rany - zaoenie

opatrunku

77,00 77,00 X

51 16.8 Usunicie zmiany chorobowej z przekazaniem

materiau do badania

165,00 165,00 X

52 16.9 Zmiana opatrunku chirurgicznego 44,00 44,00 X

53 18.3 Porada internistyczna 77,00 77,00 94,71

54 19.5 Porada psychiatryczna 99,00 99,00 121,77

Badanie profilaktyczne na indywidualny wniosek o objcie opiek profilaktyczn 55 1.1 Badanie profilaktyczne (wstpne, okresowe,

kontrolne) - bez zlecania bada dodatkowych

i/lub konsultacji

55,00 55,00 67,65

56 1.2 Badanie profilaktyczne (wstpne, okresowe,

kontrolne) - ze zleceniem bada dodatkowych

i/lub konsultacji *

66,00 66,00 81,18

57 1.3 Badanie profilaktyczne plus sanitarno-

epidemiologiczne - bez zlecania bada

dodatkowych i/lub konsultacji

83,00 83,00 102,09

58 1.4 Badanie profilaktyczne plus sanitarno-

epidemiologiczne - ze zleceniem bada

dodatkowych i/lub konsultacji *

94,00 94,00 115,62

59 8.2 Badanie okulistyczne dla Poradni Medycyny

Pracy / Poradni dla Kierowcw

50,00 50,00 61,50

60 9.2 Badanie laryngologiczne dla Poradni Medycyny

Pracy / Poradni dla Kierowcw

44,00 44,00 54,12

61 11.2 Badanie neurologiczne dla Poradni Medycyny

Pracy / Poradni dla Kierowcw

44,00 44,00 54,12

62 12.2 Badanie dermatologiczne dla Poradni Medycyny

Pracy

54,00 54,00 66,42

63 13.2 Badanie pulmonologiczne dla Poradni Medycyny

Pracy / Poradni dla Kierowcw

61,00 61,00 75,03

3

64 14.2 Badanie alergologiczne dla Poradni Medycyny

Pracy / Poradni dla Kierowcw

61,00 61,00 75,03

65 16.2 Badanie ortopedyczne dla Poradni Medycyny

Pracy / Poradni dla Kierowcw

88,00 88,00 108,24

66 17.2 Badanie kardiologiczne dla Poradni Medycyny

Pracy / Poradni dla Kierowcw

92,00 92,00 113,16

67 18.2 Badanie internistyczne dla Poradni Medycyny

Pracy / Poradni dla Kierowcw

44,00 44,00 54,12

68 19.2 Badanie psychiatryczne dla Poradni Medycyny Pracy / Poradni dla Kierowcw

105,00 105,00 129,15

69 19.3 Badanie psychiatryczne do innych celw

zwizanych z obrotem i posiadaniem broni,

amunicji i materiaw wybuchowych

198,00 198,00 243,54

70 21.2 Badanie psychologa klinicznego dla Poradni

Medycyny Pracy / Poradni dla Kierowcw

73,00 73,00 89,79

Badania psychologiczne: 71 20.2 Konsultacja / Badanie psychologiczne dla

Poradni Medycyny Pracy / Poradni dla

Kierowcw

88,00 88,00 108,24

72 20.3 Badanie psychologiczne kierowcy realizujcego

transport drogowy

121,95 121,95 150,00

73 20.4 Badanie psychologiczne - kierowcy wymienieni

w Ustawie o kierujcych pojazdami

121,95 X 150,00

74 20.5 Badanie psychologiczne kierowcw w trybie

odwoawczym

121,95 X 150,00

75 20.6 Inne badania psychologiczne w trybie

odwoawczym

165,00 165,00 202,95

76 20.7 Badanie psychologiczne - pracownik ochrony

fizycznej

110,00 X 135,30

77 20.8 Badanie psychologiczne w trybie odwoawczym

- pracownik ochrony fizycznej

490,00 X 602,70

78 20.9 Badanie psychologiczne - inspektor transportu

drogowego

132,00 132,00 162,36

79 20.11 Badanie psychologiczne - osoba ubiegajca si

lub posiadajca licencj detektywa

110,00 X 135,30

80 20.12 Badanie psychologiczne w trybie odwoawczym

- osoba ubiegajca si lub posiadajca licencj

detektywa

150,00 X 184,50

81 20.13 Badanie psychologiczne - osoba ubiegajca si o

pozwolenie na bro

275,00 X 338,25

82 20.14 Badanie psychologiczne - osoba posiadajca

pozwolenie na bro

275,00 X 338,25

83 20.15 Badanie psychologiczne do innych celw

zwizanych z obrotem i posiadaniem broni,

amunicji i materiaw wybuchowych

220,00 X 270,60

84 20.16 Badanie psychologiczne do innych celw (m. in.

zawody prawnicze)

99,00 X 121,77