Ceccar Adina

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Ceccar Adina

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  1/22

  Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia

  Exercitii propuse CECCARAN III,SEM,II,GRUA !

  II" Audit statutar al situatiilor #inanciare $% intrebari&

  1

  http://www.ceccar.ro/http://www.ceccar.ro/http://www.ceccar.ro/http://www.ceccar.ro/
 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  2/22

  '" Expert ( ca termen )n normele de audit ( )nseamn*+a& o persoan* #izic* sau uridic* ce posed* competenele, cuno-tinele -i o

  experien* )ntr.un domeniu, altul dect contabilitatea -i auditul/b& o persoan* sau un cabinet care posed* experien* )n contabilitate/

  c& o persoan* care posed* mult* experien* )n audit"

  Rezolvare:Raspuns: varianta a) o persoana fizica sau juridica ce poseda competentele, cunostintele si o

  experienta intr-un domnediu, altul decat contabilitatea si auditul

  !" Auditul situaiilor #inanciare reprezint*+a& o opinie responsabil* cu pri0ire la situaiile #inanciare/b& examinarea e#ectuat* de un pro#esionist competent -i independent asupra

  situaiilor #inanciare, )n 0ederea exprim*rii unei opinii moti0ate prin

  raportarea la un re#erenial contabil identi#icat/c& o )mbinare )ntre auditul extern -i cel intern, precum -i )ntre auditul statutar -i

  cel contractual"

  Rezolvare:Raspuns: varianta b) examinarea efectuat de un profesionist competent i independent asupra

  situaiilor financiare, n vederea exprimrii unei opinii motivate prin raportarea la un referenialcontabil identificat;

  1" Structura dosarului permanent"

  Rezolvare:osarul permanent se or!anizeaza in sectiuni care usureaza clasarea documentelor si

  consultarea lor" #iecare sectiune poate fi materializata printr-un despartitor comportand un sumar alcontinutului" $inerea la zi se efectueaza pe sumar, indicand data introducerii documentului"

  osarul permanent se subdivide in % sectiunei:- &' (sectiunea ') intitulata *eneralitati+- & (sectiunea ) intitulata ocumente privind controlul intern+- & (sectiunea ) intitulata .ituatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente+- & (sectiunea ) intitulata 'nalize permanente+- &/ (sectiunea /) intitulata #iscal si .ocial+- (sectiunea #) intitulata 0uridice+- &* (sectiunea *) intitulata 1nterventii externe+

  2" Elementele de baz* ale raportului de audit )ntr.o misiune de audit statutar"

  Rezolvare:

  2

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  3/22

  Raportul unei misuni de audit de baza trebuie sa contina in mod obli!atoriu urmatoareleelemente de baza:

  3itlul raportului .trebuie sa poarte un titlu precis, de recomandat : 2Raportul auditoruluiindependent+;

  4estinatarul3 raportul de audit trebuie sa fie adresat destinatarului corespunzator, in

  functie de circumstantele ce caracterizeaza misiunea si obli!atiile le!ale" 1n mod obisnuitse adreseaza consiliului de administratie al unitatii ale carei situatii au fost auditate"ara5ra# introducti03 identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate;

  easemenea trebuie sa contina elemente privind responsabilitatea conducerii pentru situatilefinanciare si responsabilitatea auditorului;

  ara5ra# care sa descrie natura auditului, - in care se fac referiri la .tandardele1nternationale de 'udit sau la normele nationale aplicabile si se descriu demersurile puse in practicade auditor"

  ara5ra#ul opiniei3 raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asuprasituatiilor financiare, daca dau o ima!ine fidela pozitiei si daca situatiile financiare si rezultatelorobtinute sunt in acord cu referintele contabile"

  'cest para!raf poate avea formulari precum:- 4pinia fara rezerve,- 4pinia fara rezerve, dar cu un para!raf de observatii,- 4pinia cu rezerve,- 1mposibilitatea exprimarii unei opinii,- 4pinia defavorabila"

  SemnaturaAdresa4ata Raportului

  %" Cnd e#ectuai controlul separ*rii exerciiilor )n contabilitatea stocurilor procedai la+a& In0entarierea la 1' decembrie/b& 6eri#icarea documentelor ultimilor apro0izion*ri identi#icate )n inter0alul #izic/c& Controlul tuturor apro0izion*rilor din ultimele '% zile ale exerciiului"

  Rezolvare:Raspuns: varianta b)5erificarea documentelor ultimilor aprovizionri identificate n intervalulfizic;

  I6" E0aluarea intreprinderii $1 intrebari&

  3

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  4/22

  1. Acti0ul net contabil este de 2!%"777 mii lei" 6aloarea bunurilor )nc8iriate este de'7%"777 mii lei, iar 0aloarea bunurilor )ntreprinderii )nc8iriate la terti este de 9%"777 mii lei"Care este 0aloarea substantiala bruta a )ntreprinderii :

  Rezolvare:5'64'R/' .7.$'8$1'6' R7$' (5.) 9 'ctiv net contabil corectat ( '8

  atorii ) 'ctive obtinute prin inciriere sau leasin! - 'ctive imprumutate< inciriate< cedatetertilor - osturi pentru reparatii si celtuieli de punere in functiune5. 9 =>?"@@@ [email protected]?"@@@ 3 %?"@@@5. 9 =??"@@@ mii lei

  !" Situaia stocurilor de materii prime )n cursul lunii au5ust este+ '"7;" sold iniial

  '7 buc ' leiI>? $primul intrat ( primulie-it&" Stabilii 0aloarea ie-irilor din ';"7;

  Rezolvare:.i 9 [email protected] x A [email protected] x > lei lei? x B lei? lei/(>?) 9 ? x B lei" 1mobilizri corporale >">C?"D=> A"EDE"%AD

  B" 1mobilizri financiare B>"[email protected] [email protected]"DE=1" '$15/ 1F4161G'$/ 3 $4$'6 (A>B) >"B=?"[email protected]> A"CBC"[email protected]@=" .tocuri i producie n curs de execuie [email protected]"A%E A"DDD"[email protected]?" 'lte active circulante (creane, casa i banca n lei) C=B"[email protected]@ A"=?B"DED11" '$15/ 1R76'8$/ 3 $4$'6 (=?) A"?=D"=%E B"A>@"BDD111" '$4R11 / $R/71/ &6H$1$/ I8$R-4 &/R14'H

  / &J8H 6' 78 '8A">>="@?> A"?>="[email protected]@

  4

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  5/22

  15" '$4R11 / $R/71/ &6H$1$/ I8$R-4 &/R14'HF'1 F'R/ / 78 '8

  [email protected]@"[email protected]@ A"@@@"@?=

  5" &rovizioane pentru riscuri i celtuieli =%"[email protected] [email protected]">[email protected]" apital >"@@@"@@@ >"@@@"@@@%" Rezerve AAC"C=E =E?"@%>E" Rezultatul exerciiului financiar >C?"[email protected]= B%?"[email protected]

  C" Repartizarea profitului >C?"[email protected]= B%?"[email protected]" $4$'6 '&1$'67R1 &R4&R11 (D%E-C) >"AAC"C=E >"=E?"@%>511

  "$4$'6 '&1$'67R1 >"AAC"C=E >"=E?"@%>

  entru exerciiul #inanciar )nc8eiat, )n urma dia5nosticului #inanciar, bilanul su#er*urm*toarele corecii+

  la terenuri s.a constatat o suprae0aluare )n sum* de !77"777 lei/ construciile trebuie ree0aluate )n plus cu @77"777 lei/ amortizarea imobiliz*rilor corporale a #ost suprae0aluat* cu @7"777 lei/materii prime )n 0aloare de '7"777 lei au de0enit inutilizabile din cauza de5rad*rii/)n producia neterminat* este )nre5istrat* suma de !7"777 lei care reprezint*

  c8eltuielile unei comenzi sistate datorit* #aptului c* un bene#iciar a reziliat, )n mod unilateral,contractul respecti0/

  a0em o crean* )n 0aloare de 9"777 lei, mai 0ec8e de @ luni -i care prezint* un risc dene)ncasare de 17"

  S* se determine AC3I6U= NE3 C?REC3A3"

  Rezolvare:'8 9 '8 - atorii "C?E"BA>

  6I" Administrarea si lic8idarea intreprinderii $2 intrebari&

  5

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  6/22

  '" &rin Inceierea din >D"@=">@@D, pronunat de $ribunalul 1alomia, s-a dispuscomunicarea unei adrese ctre *#& 1alomia, prin care s-a comunicat faptul c judectorul-sindica admis cererea formulat de *#& 1alomia pentru valorificarea cantitii de alcool rmase nimobilul vMndut de . N1"N .R6 Ondrei ctre . N/"N .R6 onstana, paza urmMnd a fi asi!uratde *#& 1alomia prin numitul "" care nu mai este an!ajat al societii debitoare nc din anul>@@="

  Impotriva Inceierii din >D"@=">@@D, pronunat de $ribunalul 1alomia, a declarat recurs*#& 1alomia, solicitMnd admiterea acestuia, modificarea nceierii atacate, n sensul dispunerii calicidatorul s fac toate demersurile necesare pentru a asi!ura paza alcoolului, *#& 1alomianeavMnd nici o obli!aie pentru a da curs acestei msuri"

  ntrebare:

  Analizai temeinicia cererii de recurs formulat de DGFP Ialomia. Argumentai.

  !" &rin .entina comercial nr" D>D din % iulie >@@C, .ecia comercial, de contenciosadministrativ i fiscal a $ribunalului istria-8sud a admis aciunea n anulare a incidentului deplat, formulat de . NF"N .', n contradictoriu cu pMrMtele ""R" i ""R" - .ucursala0udeean istria-8sud i, n consecin, a dispus ca pMrMtele s anuleze incidentele de platprivind cecurile refuzate la plat pentru perioada >B aprilie >@@C - A> mai >@@C, fcute n bazacererii de nscriere a refuzului bancar nr" [email protected]@@C i s comunice entralei 1ncidentelor de&li anularea incidentelor de plat nscrise pe numele reclamantei"

  .pre a otr astfel, tribunalul a reinut c, la data de >B aprilie >@@C, unitatea bancar a refuzat la

  plat filele cec, motivat de lipsa de disponibil; c, anterior, la data de [email protected] aprilie >@@C, prin .entinacomercial nr" >BE s-a dispus desciderea procedurii insolvenei mpotriva debitoarei . NF"N .',ordonMndu-se bncilor la care debitoarea avea disponibil n conturi, n baza art" =E alin" (A) din6e!ea nr" [email protected]@D, ca acestea s nu fac operaiuni cu privire la disponibil fr ordinuladministratorului judiciar, dar ""R" - .ucursala istria, dei notificat, nu s-a conformat,procedMnd la refuzarea filelor cec din data de >B aprilie >@@C pMn la data de A> mai >@@C, pediferite motive, fr a respecta notificarea administratorului financiar, situaie n care refuzurile salede plat s-au fcut nele!al n perioada menionat"

  ntrebare:

  Analizai temeinicia soluiei pronunat de instan. Argumentai.

  1" &rin .entina nr" A?A din = octombrie >@@=, $ribunalul .uceava - .ecia comercial,contencios administrativ i fiscal, prin judectorul-sindic, a admis cererea creditoarei *#&

  6

 • 8/10/2019 Ceccar Adina

  7/22

  .uceava, dispunMnd desciderea