Buitenschoolse opvang

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Voorbedachte ruimteconcepten BSO Individuele hulp bij het plannen Spaceflex ® 705

Text of Buitenschoolse opvang

 • BSO

  705

  BSO

  44 paginas

  Individuele hulpbij het plannen

  Koken, keuken,catering

  Spaceflex

  Voorbedachteruimteconcepten

 • Het organiseren van fulltime zorg vraagt om uitvoerig overlegmet betrekking tot het pedagogisch concept en de nodigebouwkundige veranderingen en inrichting van de ruimte.De kinderen zullen zich overal in de school de heledag goed voelen!

  Onze service: Wij bespreken met u uw pedagogisch concept en idee Wij stellen voor u gratis en vrijblijvend een gedetailleerde

  offerte op Wij bespreken met u het inrichtingsvoorstel en de

  nauwkeurige planning Wij doen u een vrijbijvend aanbod op basis van het

  afgestemde plan U krijgt een persoonlijke presentatiemap met uw eigen,

  door ons gemaakte planning In geval van het doorgaan van de opdracht leveren en

  monteren wij uw complete inrichting

  Ruimteplanningin 2D en 3D.Foto zie pagina728 729.

  Als lid van het Fulltime Onderwijs-verbond GGT B.V. Frankfurt/Kassel

  bieden wij u uitgebreide advisering voorde uitrusting van uw school.

  706 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

 • Onderwijs In hoogte verstelbare, ergonomische

  tafels en stoelen Opbergkasten Interactieve borden, projectiemeubels

  Verzorging Uitgavesysteem Vaatwasser Verwarming en airconditioning Flexibele tafelsystemen Tafel-stoel combinaties

  Bijeenkomsten Flexibele, ergonomische tafels en

  stoelen, in hoogte verstelbaar Verrijdbare opbergmogelijkheden

  (ladenblokken) Gezellige meubels Rekkensystemen, scheidingswanden,

  ruimteverdelers

  Inzetbare onderdelen Scheidingswanden, ruimteverdelers Rustzones (nissen), zithoeken,

  ligbedden Lichtsystemen Audio

  Media Audio- en videosystemen Interactieve borden, PC-onderdelen Beamers

  Spel en sport Tafels en stoelen Spellen, tafelvoetbaltafels,

  kleine sportartikelen Matten, garderobes

  Muziek-technische onderdelen Muziekinstrumenten Opbergkasten Werkruimte, gereedschap

  Openbare ruimtes Tafels en stoelen Tribunes Inrichting van vergaderzalen Ideen voor uw aula Garderobes

  Fulltime Onderwijs onderdelen aanwezig opmerkingennodig

  BSO

  707Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  Wat heeft uw school nodig?Persoonlijke checklist

  BSO

 • 708 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  Kast voor leermiddelen p. 11 74 Clever-Carts p. 521 532 Presentatiekoffer p. 608 Leerlingenstoelen p. 213 244 Verrijdbare tafel p. 245 306 Verrijdbare ruimteverdeler p. 474 475 Aluflex-stoelen p. 224 227

  Aluflex-tafels p. 224 227 Interactief bord p. 447 458

 • Leren in fulltime onderwijs betekent meer dan alleen onderwijs in de gebruikelijke zin.De lange tijd maakt het mogelijk het leerproces in alle rust aan te sturen, te intensiveren en dekennisoverdracht flexibel vorm te geven. Daarbij horen de onderwijsvormen, initiatieven voorzelfstandig leren, praktisch en project-georinteerd onderwijs, maar ook de individualisering vanhet werken en de verandering van bestaande vormen van huiswerk.De onderwijsonderdelen in het fulltime onderwijs hebben daarbij naast een aansprekend uiterlijkook beweeglijk meubilair nodig. Deze maken het klaslokaal geschikt voor leren en werken enmaken het gebruik van moderne methoden mogelijk.

  Zelfstandigleren

  Flexibele kennisoverdracht

  BSO

  709Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  BSO

 • 710

  De studieruimteMultifunctionele ruimteen ontmoetingsplaatsKinderen en jongeren moeten leren om het leren te leren dat is de opgave, die hun ten deel valt, om in de toekomst metbasiskennis en de instrumenten voor het verkrijgen van de juistekwalificaties de eerste baan te krijgen en tegelijk op de rest vanhet beroepsleven goed uitgerust te zijn. Om hieraan te voldoen,moeten veelzijdige leerplekken in de school aanwezig zijn.Deze worden niet alleen benvloed door veelzijdige leermethoden,opening van de school en het curriculum, maar ook door ruim-tetechnische uitrustingen en een hedendaags aanbod vantechnische middelen.

  Het studielandschapStudieruimtes, die tegelijkertijd de basis van een studieplaats,mediatheek en werkplek combineren met individuele engecombineerde studiemogelijkheden, zijn bijvoorbeeld een goedemanier om aan de tegengestelde eisen van hedendaags onderwijste voldoen. Een studieruimte die het concept van de uitrusting vaneen ruimte met veelzijdige gebruiksmogelijkheden weerspiegelt, isongeveer 100 tot 200 vierkante meter groot. Hierin is plaats voorlosse groepstafels, maar ook een grote opstelling, partnertafels ofenkele werkplaatsen.De ruimte is technisch dusdanig uitgerust, dat zowel onderzoekals presenteren mogelijk zijn, maar ook stille vormen van werkenzoals lezen, naslag, afbeelden en projecteren. Kernonderdeel vande uitrusting is een computergestuurd whiteboard hetgentegreerde, interactieve bord (zie vanaf pagina 447), diesamen met een beamer het mogelijk maakt internetpaginas ofvoorbereide programmas aan de hele groep te tonen.

  De achthoek van studerenDit studielandschap laat zich op 8 belangrijke manieren samen-stellen, die de gebruiksmogelijkheden en werkwijzen voorstellen.Het studielandschap maakt veel mogelijk: Zelfstandig informatie zoeken Creatief werken Zelfstandig leren Onderzoek doen met moderne hulpmiddelenTegelijkertijd biedt de studieruimte een veelzijdig studie-aanboddat klaar voor gebruik is, parallel aan klas- en practicumlokalen endoor de complete, studie-bevorderende uitrusting aan veel eisenvoldoet.De achthoek aan studiemogelijkheden bevat daarmee tegelijkertijdindividuele studieplekken, een groepsstudiecentrum, multi-functionele en creatieve werkstations, informatie- en leerpuntenvoor klassen, een multimediacentrum en een ontmoetingsplaats.

  Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

 • BSO

  711Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  Een studielandschapvoor scholen

  BSO

  Referentie: Hegelsberg schoolQuellhofstraat 14034127 KasselTel 05 61 / 8 50 77, Fax 8 50 78Schooldirecteur: Stefan Appel

 • 712 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  Kast voor leermiddelen p. 11 74 Zitgroep p. 353 Scheidingschermen p. 473 520 Aluflex stoelen p. 224 227 Verrijdbare tafel p. 245 306 Verrijdbaar ladenblok p. 588 590

 • BSO

  713Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  BSO

  Sociale voorzieningenOntmoetingsruimte

  De school van tegenwoordig is de plek met verreweg de meeste sociale contacten geworden.Er wordt vanuit gegaan dat de behoefte informatie te delen, de wens voor veelzijdige socialerelaties, samengaat met het gevoel niet alleen te willen zijn. Leerlingen hebben de behoefte omsamen te zijn met anderen, om tijd voor elkaar en elkanders gevoelens en gedachten te hebben.Hier kan aan voldaan worden in ruimtes met een bijzondere inrichting, waar men muziek kanbeluisteren, koffie gedronken of iets gegeten kan worden, informatie wordt doorgegeven, gedansten gediscussieerd wordt en vriendschappen kunnen ontstaan.De ontmoetingsruimte is een onmisbare voorziening in een school en zorgt voor een bijzonderjeugdige atmosfeer en uitstraling.

 • 714 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  Muziekkast p. 376 385 Verrijdbare borden p. 409 419 Opbergsystemen p. 533 590 Scheidingswanden-

  systemen p. 473 520 Muziekinstrumenten vanaf p. 375 Leerlingenstoelen vanaf p. 224 Verrijdbare tafels p. 245 306

 • Flexibele zitgelegenheden maken een snelle ombouw van een ruimte mogelijknaar individuele gebruikswensen.Scheidingswanden-systemen, die tegelijkertijd als pinborden of schermen dienen,kunnen kleine nissen creren met een persoonlijke noot. Kastensystemen metuitrijdbare ladenblokken zorgen ervoor dat al het benodigde materiaal snel naarde juiste plek gebracht kan worden.

  BSO

  715Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  BSO

  Snelombouwen

  Persoonlijke noot

 • 716 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  Zitgroep p. 353 Boekenkast p. 69 Halfrond zitkussen p. 354 Aluflex stoelen p. 224 227 Verrijdbare tafel p. 245 306

 • Leerlingen hoeven zich niet altijd temidden van de hectiek van leeftijdgenoten te bevinden. Vaak hebben kinderen en jongeren ook tijd nodig voor zelfbezinning, rust en bijkomen. In veelscholen word deze voorziening conceptueel en bouwkundig vergeten, omdat dit onderdeel nietbelangrijk lijkt en daardoor weinig aandacht krijgt. Maar toch een zeker verlangen naar rusthoort bij de behoeften van de mens, zoals individuele werkplekken, plekken voor kleine groepen,rustgebieden, nissen om alleen te zijn, zithoeken of ligplaatsen (voor de jongsten). Verplaatsbarevoorzieningen voor binnen en buiten zowel in het gebouw als op het schoolplein.

  BSO

  717Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  BSO

  Bijkomen& uitrusten

  Verplaatsbare voorzieningen

 • 718 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

  Leermiddelenkasten p. 11 74 Verrijdbare borden p. 409 419 Verrijdbare tafels p. 245 306 Leerlingenstoelen vanaf p. 224 Computermeubels p. 175 196

 • Door of juist dankzij