Jaaraanbod voor de buitenschoolse opvang 2013 - 2014

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Overzicht van het aanbod van de bibliotheek Langedijk voor de buitenschoolse opvang voor het jaar 2013 - 2014

Text of Jaaraanbod voor de buitenschoolse opvang 2013 - 2014

Doe de bieb!BSO Langegijk

De juf Wie zit er in de populier?Wie hangt er aan de takken?Het is de juffrouw van groep 4,de juf op hoge hakken.Ze pakt een tak en met een zwierzwaait ze van boom naar boom.Want juffrouw heeft een droom.

Als sinds dat ze een meisje was,al sinds dat ze kan lezen,een boek over het circus las,wil juf aan de trapeze.Maar alle kinderen in de klasdie roepen; Nee, juf, nee!Wij willen een dictee!

En komt het circus naar de stad,dan is ze niet te houen.Dan holt ze ernaartoe omdatze t circus op wil bouwen.Dan wil ze in de touwen!Maar ach, het is te laat:ze is juffrouw van groep 4;ze is geen acrobaat.

Op zondag klimt ze in de boom.Want o, de juffrouw heeft een droom.

Uit: Wij zijn bijzonder, misschien zijn wij een wonder. Ted van Lieshout.

Langedijk, september 2013.

Beste leidsters/leiders,

Voor u ligt het nieuwe jaaraanbod 2013 -2014 van bibliotheek Langedijk voor de buitenschoolse opvang, met collecties boeken en een gevarieerd geheel aan activiteiten rondom leesplezier, mediawijsheid en educatie. De BSO kan hieruit zelf een keuze maken. Heeft een BSO een specifieke wens, dan horen wij dat graag. Voor alle instellingen die gebruik willen maken van de bibliotheek hanteren wij een aansluittarief. Voor een BSO komt dat neer op een basistarief van 45,00 per jaar, een bibliotheekpas voor het lenen van materialen is hierin opgenomen.Het door u ingevulde inschrijfformulier kunt u tot eind oktober bij ons inleveren.Wilt u de gegevens van de BSO zoals; namen van groepsleidsters/leiders, aantal kinderen en groepen zo volledig mogelijk invullen!Het jaaraanbod staat vanaf half september op onze site www.bibliotheeklangedijk.nl.Als u meer wilt weten over n of meer van de programma's uit het aanbod of heeft u een andere vraag, neemt u dan contact met mij op.Met vriendelijke groeten,Karen JaspersDomeinspecialist Jeugd

Bibliotheek LangedijkBosgroet 41722 KA Zuid-Scharwoudekjaspers@bibliotheeklangedijk.nl0226-313304 of 335561

INHOUDSOPGAVE

INSTELLINGSPASAbonnement en gebruik van de bibliotheekpas

PROJECTEN Met groepsbezoeken aan de bibliotheek en leesbevordering op de BSO. Kinderboekenweek Klaar voor de Startgroep 1 t/m 8 Klassikaal lenengroep 1 t/m 8 Hobby-Trolleygroep 1 t/m 8 Mediawijsheid Boek O Maticgroep 1 t/m 8 Exposeren in de bibliotheekgroep 1 t/m 8 Boek een bezoekgroep 1 t/m 8 Projectcollectiesgroep 1 t/m 8 Kamishibai & vertelplatengroep 1 & 2 Reuzenboekengroep 1 t/m 5

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING WORKSHOP SOCIALE MEDIA MAKKELIJK LEZEN PLEIN VOORLEESPROJECT SAMENLEZEN! MATILDA DIGITAAL

INSCHRIJFFORMULIER Hiermee geeft u aan voor welke projecten u belangstelling heeft.

ABONNEMENTHet instellingsabonnement op de bibliotheek geeft u recht op:

een bibliotheekpasje waarmee u 15 materialen kunt lenen met een uitleentermijn van 6 weken;

het aanvragen en lenen van peuterkoffers;

het aanvragen en lenen van 5 projectcollecties, waarvoor u zelf de themas en periodes kunt aangeven;

deelname aan de inspiratiebijeenkomst voor de Nationale Voorleesdagen;

voorleesactiviteiten tijdens de Nationale Voorleesdagen;

het lenen van lees bevorderende projecten met allerlei materialen, met een uitleentermijn van 6 weken;

deelname aan een activiteit rond mediawijsheid, de boek-O - Matic;

het lenen van het Kamishibai Verteltheater en/of bijbehorende vertelplaten;

het lenen van bijzondere materialen zoals reuzenboeken en pop-up boeken;

bezoek aan de bibliotheek of voorlezen door bibliotheekmedewerker op locatie;

daarnaast bent u van harte welkom met iedere andere vraag of opmerking.

GROEPSBEZOEKEN &LEESBEVORDERING

KINDERBOEKENWEEK 2013 Klaar voor de start!Doel:Voorbereiding op de Kinderboekenweek door aansluiting bij het thema Sport en spel. Sporten is spannend, leerzaam en het vormt ons deels tot wie we zijn. Dit levert stof tot mooie verhalen, die zelfs de minder frequente lezer zullen boeien. Doelgroep:kinderen van groep 1 t/m 8Programma: Al spelende leert men, of het nu gaat om zaklopen, gamen, een spelletje straatvoetbal of dammen: sport & spel zijn niet alleen belangrijk, maar we kunnen er ook nog eens veel plezier aan beleven. En wat is er nu (bijna) nog leuker dan sporten en spelen? Lezen over sporten en spelen! Tijdens de Kinderboekenweek kunnen de kinderen een leuk parcours volgen met vragen, spelletjes en zoekopdrachten.Locatie:BibliotheekPeriode: Tijdens de KBW 2013 van 2 t/m 12 oktober

KLASSIKAAL LENEN

Elke trip naar de bieb levert weer bijzondere vondsten, spannende boeken, leuke informatieve boeken, nieuwe snufjes en blije gezichten op.

Doel: Kinderen vertrouwd maken met boeken, bibliotheek en lezen. Het bieden van een aantrekkelijke collectie boeken voor op de BSO..

Doelgroep:Kinderen van groep 1 t/m 8.

Programma:De kinderen komen met de BSO een paar keer per jaar naar de bibliotheek. Tijdens het eerste bezoek worden zij ontvangen door het jeugdteam. Na een kort gesprek over de bibliotheek, mogen kinderen rondkijken op de jeugdafdeling. Ieder kind mag hierbij n boek uitzoeken dat uitgeleend wordt op de eigen pas, zodat er een aantrekkelijke collectie boeken meegaat. Bij ieder volgend bezoek mogen de kinderen weer nieuwe boeken uitzoeken.

In bibliotheek:Uitvoering van het programma, tijdens openingstijden van de bibliotheek of op afspraak.

Op de BSO:De BSO zorgt ervoor dat ieder kind een eigen bibliotheekpas bij zich heeft en een draagtasje meeneemt om zijn of haar boek zelf mee naar de BSO te nemen. De collectie boeken wordt in de BSO gehouden en weer klassikaal geruild.

Periode: Gehele schooljaar 2013/2014

De boekenbende van BSO de Bontebaai

De Hobby-Trolley.Onze bibliotheek en De Hobby-Trolley.

De Hobby-Trolley is een idee dat afgeleid is van een project van Babel, de jeugdafdeling van bibliotheek Hoorn. In Babel kunnen kinderen meer dan alleen lezen, kinderen kunnen er hun talenten ontplooien, gebaseerd op de disciplines uit de bibliotheek van de 100 talenten.

Bij ons zal er op de woensdagmiddag een vrijwilligster zijn die een activiteit aan de hand van een thema voor de kinderen organiseert met de Hobby-Trolley. Zij zorgt ook voor de publiciteit. Zo weten de kinderen dat er op elke woensdagmiddag een leuke doe-activiteit in de bieb is. De activiteit heeft altijd een link met de collectie; de Middeleeuwen, heelal, sprookjes, gedichten, dieren, sport, griezelen, bouwen etc. Is er in de bibliotheek een maatschappelijke stagiaire, dan begeleidt de vrijwilligster de stagiaire weer.

De Hobby-trolley zetten wij elke woensdagmiddag in van 15.00 tot 17.00 uur. 1 keer per maand mogen kinderen zelf kiezen wat zij willen gaan doen met de materialen uit de Hobby-Trolley.

De BSO en De Hobby-Trolley.

Het lijkt ons een geweldig idee om de oudste kinderen van de buitenschoolse opvang te betrekken bij de Hobby Trolley op de woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Zij mogen zelf 1 keer per maand een activiteit bedenken om met de jongere kinderen van de BSO en de kinderen uit de bieb iets te doen/maken.In de trolley vinden zij allerlei materialen waarmee zij een activiteit met kinderen kunnen organiseren. In de trolley zijn knutselmaterialen, spellen, bouw- en ontdekmaterialen te vinden. Zo kunnen zij heel zelfstandig aan het werk. Natuurlijk moet daarna alles weer schoongemaakt en opgeruimd worden.

Wij hopen dat jullie mee willen doen aan dit superleuke en gloeit nieuwe project van de bieb.

BOEK O -MATICDe bibliotheek is een plek met heel veel verhalen. Maar we zijn ook nieuwsgierig naar verhalen van de kinderen zelf. En we willen ze ook graag laten horen n zien. Met de Boek-O-Matic maken kinderen hun eigen verhaal en ze vertellen het zelf. Al zo jong een boek en een film maken: wat een knappe kinderen!Kinderen kunnen bij deze activiteit verhaaltjes maken en opnemen met de Boek-O-matic. Met een aantal getekende verhaalelementen maken ze een verhaaltje in een echt boekje. Elk verhaal wordt opgenomen met een iPad en daarna wordt het filmpje op het speciale Boek-O-matic kanaal op YouTube gepubliceerd. Het boekje gaat mee naar huis om thuis eindeloos mee voor te lezen, met op de achterkant informatie over vertellen, voorlezen en de bibliotheek, en een instructie om er thuis mee verder te gaan. Wel even checken bij de ouders of het ok is dat de kinderen op Youtube te horen en evt. te zien zijn.

DOELGROEP:4 tot 12 jaar PERIODE:Op afspraak of als activiteit bij de Hobby Trolley.LOCATIE:bibliotheek

EXPOSEREN IN DE BIEB

Jan Arentsz college BSO Ziezo

De prachtigste werkstukken worden er op de instellingen gemaakt. Ze zijn het waard zijn gexposeerd te worden. De bibliotheek heeft genoeg ruimte om werkstukken ruim neer te zetten in de uitlening. Kinderen kunnen samen met de groep of na schooltijd met hun ouders/verzorgers, zussen en broers en opas & omas komen kijken.Samen met de BSO maken we afspraken over: een klein persbericht voor in de krant en de website wie heeft wat gemaakt; school, naam leerling en onderwerp afspraken over brengen en ophalen hoelang de werkstukken blijven staan

Aanmelden voor een expositie kan door te bellen met Karen Jaspers 0226-335561.

BOEK EEN BEZOEK!

We komen graag bij u langs!De medewerkers van de jeugdafdeling van de bibliotheek vinden het een feest om bij u op de vestiging langs te komen om voor te lezen. Dat kan met bijzondere gelegenheden zoals de Nationale Voorleesdagen, of aansluitend bij een thema, maar ook zomaar. Wij nemen de nieuwste en mooiste voorleesboeken mee.Natuurlijk bent u ook van harte welkom om met een groep kinderen de bibliotheek te bezoeken. Dit kan op afspraak, zowel ti