of 39 /39
ncRNA Boris Rogelj [email protected]

Boris Rogelj [email protected] - Študentski.net · • Pri nekaterih je znao, da so tkivno specifične ter da so pomembne pri uravnavanju izražanja genov. • Pri analizi vezave

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Boris Rogelj [email protected] - Študentski.net · • Pri nekaterih je znao, da so tkivno...

 • ncRNA

  Boris Rogelj

  [email protected]

 • Pregled predavanja

  • Nekodirajoče RNA

  • piRNA

  • Endo-siRNA

  • snRNA

  • snoRNA

  • scaRNA

  • lncRNA

 • Raznolikost RNA

 • Znane ncRNA

  ??? ncRNA

 • piRNA

  • Najdemo jih v zarodnih celicah pri sesalcih.

  • Velikost: 24-31 nt

  • Vloga pri omejevanju transpozicije retrotranspozonov pri

  zarodnih celicah.

  – Pomembno, ker integracija transpozonov v nove lokacije lahko moti

  pri izražanju genov in vodi v genetske bolezni ali raka.

  • Pri nekaterih organizmih lahko uravnavajo izražanje drugi

  genov.

  • >15.000 odkritih piRNA – največja skupina ncRNA pri človeku

  • piRNA se mapirajo na 89 genomskih intervalov, ki so dolgi 10-

  75kb.

  • Verjetno se izrežejo iz velikih multigenskih transkriptov.

  • Pri človeku multi-piRNA transkripti vsebujejo več sto piRNA.

  • piRNA ustavljajo transpozicijo po poti podobni RNAi.

  • Vežejo se na PIWI proteine (podskupina družine Argonaut).

 • Utišanje transpozonov s

  piRNA

  A. Primarni piRNA izvirajo iz dolgih

  prekurzorskih RNA, ki so prepisane s

  piRNA regij. Transpozoni, ki so v

  nasprotni orientaciji so vir protismiselnih

  piRNA.

  B. Protismiselni piRNA se vežejo na piwi

  protein in usmerjajo rezanje smiselnega

  transkripta transpozona. Drugi piwi

  protein se veže na 3‘ produkt rezanja in

  ga skrajša na velikost piRNA. Ta

  sekundarni smiselni piRNA se uporabi

  za tvorbo novih protismiselnih piRNA.

  C. Protismiselne piRNA usmerijo piwi

  komplekse v DNA metilacijo ali v

  modifikacijo histonov.

 • endo-siRNA

  • Eksogene siRNA so zelo pomembno orodje pri raziskavah

  izražanja genov (Nobelova nagrada - Fire and Mello, 2006)

  • Nedavno so odkrili, da v človeških celicah pride do naravne

  sinteze endogenih siRNA.

  • Verjetno jih je več 10.000 različnih.

  • Nastanejo z rezanjem dvoverižnih RNA v celici.

  • Dvoverižne RNA lahko nastajajo na račun prepisovanja

  psevdogenov.

 • Psevdogeni uravnavajo izražanje

  starševskih genov z endo-siRNA • Psevdogeni nastajajo s kopiranjem

  starševskih genov. Nekateri

  psevdogeni se prepisujejo v

  protismisleni smeri.

  • Protismiselna RNA se veže na

  starševsko mRNA – tvori se

  dvovijačna RNA, ki jo razreže Dicer.

  • Endo-siRNA nastane tudi iz

  podvojenega obrnjenega zaporedja

  (npr. psevdogena)

  • Transkripcija skozi obrnjeno

  zaporedje tvori transkript z obrnjeno

  ponovitvijo, ki tvori daljšo lasnico

  • Dicer prepozna dvoverižni del lasnice

  in izreže ven siRNA.

  • V obeh primerih se endo-siRNA

  vežeta v RISC in utišata izražanje oz.

  razgradita starševsko mRNA

 • snRNA

  • Devet človeških snRNA

  • Dolga so 106-186 nt.

  • Na vsako se veže sedem osnovnih proteinov (Sm ali Lsm

  skupine)

  • U1, U2, U4, U5 in U6 so sestavni del glavnega spliceosoma

  (GU-AG)

  • U4atac, U6atac, U11 in U12 delujejo v stranskem spliceosomu

  (AU-AC).

  • Na U6 in U6atac se vežejo proteini Lsm skupine. Ostali snRNA

  vežejo proteine Sm skupine.

  • Več kot 70 genov nosi zapise za snRNA glavnega spliceosoma

  – 44 za U6 snRNA

  – 16 za U1 snRNA

 • A. Sm tip snRNA vsebuje tri pomembne

  elemente.

  1. 5’ trimetilgvanozinsko kapo

  2. Vezavno mesto za SM proteine

  3. 3’ strukturo stebra in zanke.

  Sm mesto in steber z zanko sta

  prepoznavna mesta za SMN kompleks.

  Sm mesto določa vezavo sedmih ključnih

  proteinov.

  Kapa in ključni proteini so pomembni za

  vnos snRNP v jedro.

  B. Lsm tip snRNA ima 5’ monometilfosfat

  gvanozinsko kapo, 3’ stebro in zanko ter 3’

  terminalno zaporedje uridinov nakatero se

  vežejo sedem Lsm proteinov.

  Struktura snRNA

 • snRNA, ki niso v spliceosomu

  • U1 in U2 imata tudi vloge izven spliceosoma

  – U1 sodeluje pri spodbujanju transkripcije z RNA pol II

  – U2 sodeluje pri spodbujanju elongacije z RNA pol II

  • Primeri snRNA, ki ne sodelujejo v spliceosomu:

  – U7 snRNA. Dolga je 63 nt in sodeluje pri procesiranju 3’ koncev

  histonske mRNA. Histonske mRNA nimajo poli(A) repa.

  – 7SK RNA. Dolga je 331 nt. Deluje kot inhibitor P-TEFb (elongacijski

  faktor RNA pol II)

  – Družina Y RNA. Trije člani dolgi manj kot 100 nt. Delujejo pri

  replikacij kromosomske DNA in regulaciji razmnoževanja celic.

 • snoRNA

  • Dolge 60-300 nt.

  • Prvotno odkrite v nukleolusu, kjer usmerjajo modifikacije na

  rRNA.

  • Tvorijo kratke duplekse s tarčnim mestom na rRNA.

  • Dve podskupini C/D box in H/ACA box.

  • Pri človeku je odkritih 340. Verjetno jih je precej več.

  • Večina je v intronih.

  • Nekateri imajo več kopij (HBII-52 ima 45 kopij, HBII-85 ima 29

  kopij).

  • Nekateri so v skupini. Npr. SNURF-SNRPN transkripcijska

  enota ima šest različnih snoRNA (vključno z HBII-52 in HBII-85).

  • Nekatere snoRNA so tkivno specifične npr. SNURF-SNRPN

  skupina je v možganih.

  • Nekatere nimajo tarč na rRNA. HBII-52 uravnava 5-HT2C

  receptor.

  • HBII-85 je povezana s Prader-Willy sindromom.

 • Box C/D snoRNA

  • Usmerjajo 2’-O-metilacijo.

  • 5’ in 3’ konca ob regijah C in D

  tvorita kratko steblo.

  • C’ in D’ (zeleno) sta interni kopiji

  C in D.

  • snoRNA se prilega na tarčo, s

  katero tvorita 10-21nt dolgo

  dvojno vijačnico.

  • Na nukleotidu tarče, ki je

  nasproti 5. nukleotidu pred D ali

  D’, pride do metilacije.

  • Metilacijo katalizira encim

  fibrilarin.

  • snoRNP vsebuje še tri strukturne

  proteine.

  • Ponavadi deluje samo en del

  snoRNA.

 • Struktura C/D snoRNPs

  DOI: 10.1002/wrna.117

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wrna.117/full#fig4

 • H/ACA box snoRNA

  • Usmerjajo pretvorbo uridina v

  pseudouridin.

  • Imajo strukturo dveh povezanih

  lasnic.

  • Ena lasnica ali obe lasnici imata

  notranjo zanko, ki se ji reče

  pseudouridilacijski žep.

  • snoRNA tvori dva kratka

  dupleksa (3-10nt) s tračno RNA.

  Vmes je prosti uridin, ki se

  pretvori v pseudouridin.

  • Reakcijo katalizira pseudouridin

  sintaza – diskerin.

  • snoRNP vsebuje še tri strukturne

  proteine.

 • DOI: 10.1002/wrna.117

  Struktura H/ACA snoRNPs

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wrna.117/full#fig4

 • Strukture malih nukleolarnih RNA (snoRNA) in

  njihove interakcije z rRNA

  • Sekundarne strukture človeških snoRNA (U3, U8, U13, U14, U16, and

  U17) in iz kvasovke (snR10)

  • Alternativna struktura U8 snoRNA in

  njeno parjenje z rRNA na 5’ koncu.

  • Ohranjene regije so prikazane z belo

  na črni podlagi, pre‐rRNA so v sivem. Regije za metilacijo in

  pseudouridilacijo rRNA so prikazane

  z rdečo, tarčni nukleotid je prikazan s

  črno in regija za dodatno parjenje v

  svetlo modri barvi. Z vijolično so

  prikazane regije na rRNA, pomembne

  za njeno procesiranje in/ali zvijanje.

  DOI: 10.1002/wrna.117

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wrna.117/full#fig4

 • Parjenje snoRNA s človeško 18S

  ribosomalno RNA

  • Prkazana je sekundarna struktura

  človeške 18S rRNA.

  • Metilacija kanonične regije C/D

  snoRNA povzroči interakcije z

  18S rRNA (rdeče) in dodatne

  interakcije (svetlo modra). Siva

  črta povezuje regije ene snoRNA.

  • Z vijolično so prikazane

  interakcije, ki pomagajo pri pre-

  rRNA procesiranju in rRNA

  zvijanju.

  • U?? Prikazuje metilacijska mesta,

  kjer snoRNA še ni identificirana.

  DOI: 10.1002/wrna.117

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wrna.117/full#fig4

 • Dyskeratosis congenita • Dyskeratosis congenita (DKC) je redka progresivna dedna

  bolezen, ki je podobna prezgodnjemu staranju (progeria).

  • Sesalski H/ACA ribonukleoprotein ima 4 podenote: diskerin, Gar1,

  Nop10 in Nhp2. Mutacije v Nop10, Nhp2 in diskerinu vodijo v

  simptome, podobne z DKC.

 • Možgansko specifične snoRNA

  • Majhna skupina snoRNA se izraža samo v možganih.

  • Ta skupina nima vloge/tarč pri modifikaciji rRNA/snRNA.

  • Kaj je vloga teh snoRNA?

  • Kaj so tarče teh snoRNA?

  • Ali lahko modificirajo mRNA?

 • Izražanje (A) MBI‐36, (B) MBII‐48, (C) MBII‐52 in (D) MBII‐85 v možganih odraslih mišk

  Rogelj et al., European Journal of Neuroscience 2003

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-9568.2003.03026.x/full#f1

 • Dizajn poskusa, s katerim smo ugotavljali uravnavanje

  izražanja snoRNA med učenjem pogojnega refleksa

  Rogelj et al., European Journal of Neuroscience 2003

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-9568.2003.03026.x/full#f1

 • Izražanje MBII‐48 se zamnjša in MBII‐52 se poveča v začetnih stadijih tvorbe spomina

  Rogelj et al., European Journal of Neuroscience 2003

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-9568.2003.03026.x/full#f1

 • Novo okolje ali šok ne vplivata na izražanje

  MBII‐48 in MBII‐52.

  Rogelj et al., European Journal of Neuroscience 2003

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-9568.2003.03026.x/full#f1

 • Vpliv snoRNA HBII-52 na RNA procesiranje

  Rogelj et al., European Journal of Neuroscience 2003

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-9568.2003.03026.x/full#f1

 • Izražanje 5‐HT2C receptorja v mišjem hipokampusu med učenjem pogojnega refleksa

  Rogelj et al., European Journal of Neuroscience 2003

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-9568.2003.03026.x/full#f1

 • scaRNA

  • So strukturno in funkcijsko podobne snoRNA, vendar namesto

  pri rRNA sodelujejo pri modifikacijah spliceosomnih snRNA.

  • Modifikacija snRNA poteka v Cajalovih telescih v jedru.

  • Vsaj 25 scaRNA.

  • V večini primerov so v intronih in se prepisujejo z RNA pol II.

 • lncRNA

  • Več tisoč različno dolgi ncRNA

  • Neke so protismileni transkripti, ki običajno ne gredo skozi

  proces izrezovanja in spajanja in ki regulirajo smislene

  transkripte.

  • Nekatere se procesirajo identično kot mRNA, vendar ne nosijo

  zapisa za protein. Nekatere imajo zapise za snoRNA ali piRNA.

  • Vloga večin lncRNA ni znana.

  • Pri nekaterih je znao, da so tkivno specifične ter da so

  pomembne pri uravnavanju izražanja genov.

  • Pri analizi vezave lncRNA na komplekse, ki modificirajo

  kromatin, jih je bilo odkritih 3.300.

  • Neke lncRNA sodelujejo pri uravnavanju imprintinga (Npr. H19)

  • Analiza izražanja štirih HOX klastrov je ugotovila 39 HOX genov

  in 231 lncRNA. Večina deluje v cis. HOTAIR deluje v trans.

  • Najbolj hitro evolucija se dogaja pri lncRNA, ki se izražajo v

  človeških možganih.

 • LncRNA pri inaktivaciji

  kromosoma X

  A. Xist se prepiše z mesta Xic na

  neaktivnem kromosomu X. Xist

  pokrije cel kromosom. Z

  epigenetskimi modifikacijami

  histonov in DNA pride do utišanja

  genov.

  B. Xic regija in lncRNA, ki so tam

  kodirani.

  C. Pri inaktivacij kromosoma X (XCI)

  nastanejo interakcije Xist z

  nekaterimi proteini.

 • BACE1-AS

  • BACE1-AS se nahaja na 11q23.3, kjer je v smisleni smeri zapis

  za BACE1

  • Povečano izražanje BACE1-AS pri Alzheimerjevi bolezni.

  • BACE1-AS poveča stabilnost BACE1 mRNA.

  • Posredno povečuje koncentracijo beta amiloida – glavnega

  konstituenta senilnih plakov.

  • Povečano izražanje BACE1-AS je opaženo tudi pri APP

  transgenih miškah, kar pomeni, da beta amiloid s povratno

  zanko vpliva na BACE1-AS

  • Utišanje BACE1-AS zmanjša proizvodnjo amiloida in nalaganje

  plakov.

 • BACE1in tvorba Aβ pri AD

  • Uravnavanje izražanja in aktivnosti proteaze BACE1 vpliva na

  proizvodnjo Aβ peptida.

  • Lahko pride do tvorbe pozitivne povratne zanke, kjer povečanje

  Aβ pri AD sproži povečanje izražanja BACE1, ki posledično še

  bolj poveča proizvodnjo Aβ peptida.

  St. George-Hyslop et al., Nature Medicine 2008

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-9568.2003.03026.x/full#f1

 • Literatura

  • Strachan and Read

  • Bratkovič, CMLS 2011

  • Chen, WIREs RNA 2010

  • Lee, Science 2012

  • Rogelj, EJN 2003