BOLESTI KONJA

  • View
    1.240

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BOLESTI KONJA

Text of BOLESTI KONJA

BOLESTI KONJA

- 1 -

BOLESTI KONJA

1. ZAPALJENJE USNE SLUZOKOE2. CREVNI GR3. METEORIZAM CREVA4. PROMENA POLOAJA CREVA

5. ZATVOR

6. PROIRENJE ELUCA

7. ZAPALJENJE DRELA8. ZAPALJENJE BRONHIJA

9. ZAPALJENJE PLUA

10. SLABOST SRCA

11. UROCISTITIS

12. LAMINITIS

13. PARALITIKA MIOGLOBINEMIJA14. DERMATOMIKOZE15. KOPRIVNJAA16. DREBEAK

17. PROLIV SISANADI

18. ZADRAVANJE MEKONIJUMA

- 2 -

BOLESTI ORGANA ZA VARENJESTOMATITIS

ZAPALJENSKI PROCES MOE DA ZAHVATI CELU USNU UPLJINU ILI SAMO NJENE POJEDINE DELOVE.PO TOKU JE NAJEE AKUTNO ZAPALJENJE, RETKO HRONINO.

ETIOLOGIJA 1. MEHANIKE LEZIJE SU NAJEI UZROCI OBOLJENJA KOJE NASTAJU USLED KONZUMACIJE GRUBE HRANE, OTROG ZUBALA ILI KORIENJA GRUBE I NEPODESNE OPREME. NAVEDEN UZRONICI LEDIRAJU SLUZOKOU, STVARAJUI MESTA SLABIJE OTPORNOSTI ZA DELOVANJE BAKTERIJA.

2. TERMIKE POVREDE KAO TO JE SUVIE HLADNO, SMRZNUTO ILI TOPLO HRANIVO, NESTRUNI POSTUPAK KOD SPROVOENJA INHALACIJE

3. HEMIJSKI FAKTORI DAVANJE OTRIH MATERIJA, TRETMAN OLOVNIM, IVINIM I ARSENOVIM PREPARATIMA, GRIENJE BILJAKA KOJE SADRE OTROVNE MATERIJE ( GORUICA, DUVAN, SLAICA ) ILI DAVANJE BUAVE HRANE 4. BIOLOKI UZRONICI KAO TO SU VIRUSI I GLJIVICE

PATOGENEZA - PATOLOKI PROCES ZAVISI OD DUINE TRAJANJA TETNOG DELOVANJA, VIRULENTNOSTI UZRONIKA I OTPORNOSTI ORGANIZMAKLINIKA SLIKA SIMPTOMATOLOGIJA

1. STOMATITIS CATARRHALIS SLUZOKOA JE SUVA, CRVENA, NEZNATNO OTEENA, A KASNIJE VLANA ZBOG POJAANE SALIVACIJE. NA JEZIKU, OBRAZIMA I USNAMA MOGU SE JAVITI BELIASTE DO SMEE-SIVE , LEPLJIVE NASLAGE2. STOMATITIS VESICULARIS JAVLJAJU SE KARAKTERISTINI BISTRI MEHURII KOJI, KADA PRSNU, OSTAVLJAJU EROZIJE NA TOM MESTU. EROZIJE SU BOLNE ZA IVOTINJU I ONA IZBEGAVA HRANU DOK NE ZARASTU. U TOKU BOLESTI SALIVACIJA JE POJAANA I PRISUTAN JE ZADAH IZ USTA.3. STOMATITIS VESICULOSA INFECTIOSA IZAZIVA GA VIRUS. INKUBACIJA JE 36h DO 9 DANA. PRVENSTVENO OBOLJEVAJU KONJI I MAZGE, REE GOVEDA. PROMENE SU U USNOJ UPLJINI U VIDU VEZIKULA I EROZIJA, RETKO NA DONJIM DELOVIMA EKSTREMITETA ( KLINIKI PODSEA NA SLINAVKU I AP ). OBOLJENJE JE BENIGNO.4. STOMATITIS PUSTULOSA CONTAGIOSA VARIOLA EQUINA KONJSKE BOGINJE INFEKTIVNO OBOLJENJE UZROKOVANO POX VIRUSOM IDENTINIM KOJI IZAZIVA BOGINJE KOD GOVEDA I KOD OBE VRSTE PROUZROKUJE UZAJAMNI IMUNITET. INKUBACIJA JE 5 8 DANA. U USTIMA I U PREDELU KIICE JAVLJAJU SE CRVENE PEGE, PA VORII VELIINE SOIVA IZ KOJIH SE RAZVIJAJU PRVO VEZIKULE A ZATIM PUSTULE. KAD PUKNU, NA TOM MESTU OSTAJU POVRNE EROZIJE ILI DUBLJE ULCERACIJE KOJE ZARASTU OILJKOM. KONJSKE BOGINJE OBINO PROLAZE U BLAGOM TOKU U VIDU LOKALNOG OBOLJENJA. - 3 -

BOLEST TRAJE DESETAK DANA AKO NE DOE DO KOMPLIKACIJA. 5. STOMATITIS PHLEGMONOSA DUBOKA ZAPALJENJA SLUZOKOE USANA, OBRAZA I JEZIKA. EDEM USANA MOE BITI TOLIKO IZRAEN DA DONJA USNA VISI, A OTEEN JEZIK TRI ( OBINO NA JEDNU STRANU ) IZMEU ZUBA. DIJAGNOZA POSTAVLJA SE PRE SVEGA NA OSNOVU KLINIKE SLIKE

TERAPIJA NAJPRE UKLONITI UZROK KOJI JE DOVEO DO POJAVE OBOLJENJA. USNU UPLJINU ISPIRATI BLAGIM DEZINFICIJENSIMA. KATARALNI I VEZIKULARNI STOMATIT PROLAZE RELATIVNO BRZO ( 3 15 DANA ), DOK OSTALI OBLICI MOGU TRAJATI MESEC DANA, PA I DUE.- 4 -

KOLIKE KONJA

KOLIKA JE ZAJEDNIKO IME ZA MNOGOBROJNA BOLESNA STANJA ELUCA I CREVA KOJA SE MANIFESTUJU JAKIM TBUNIM BOLOVIMA. KOLIKE SU NAJEE BOLESTI KONJA. NAJEE PROLAZE U AKUTNOM TOKU ( 1 3 DANA ), MADA MOGU RECIDIVIRATI ILI POSTATI HRONINE.

KOLINI NAPAD ISPOLJAVA SE NEMIROM RAZLIITOG STEPENA :

1. LAK NAPAD KONJ KOPA NOGAMA, OKREE GLAVU KA ZADNJEM DELU TELA, ZAUZIMA POLOAJ KAO DA HOE DA URINIRA ILI DEFECIRA, MAE REPOM2. SREDNJI NAPAD MANIFESTUJE SE NEMIRNIM HODANJEM, ESTIM LEGANJEM I USTAJANJEM, ISPRUANJEM NOGU

3. TEAK NAPAD IVOTINJA SE BACA NA ZEMLJU, PODRIGUJE, ZAUZIMA SEDEI STAV ( KAO PAS ), KLEI, VALJA SE, LEI NA LEIMA, STENJE

CREVNI GR ENTERALGIA CATARRHALIS - ENTEROSPASMUSJE NAROITI OBLIK KOLINOG OBOLJENJA, KOJI SE MANIFESTUJE KRATKOTRAJNIM GREVIMA POJEDINIH PARTIJA CREVA PRAENA POREMEAJIMA MOTORIKE CREVA I BOLOVIMA SPASTINOG KARAKTERA.ETIOLOGIJA NAJEI UZROK JE HLAENJE TELA USLED NAPAJANJA HLADNOM VODOM, UZIMANJE PROMRZLE HRANE, KUPANJE U HLADNOJ VODI, ZADRAVANJE ZNOJAVOG KONJA NA HLADNOM VETRU KAO I NEREDOVNO HRANJENJE I NAPAJANJE, PLESNIVA HRANA, NEKONTROLISANO UZIMANJE ZRNASTE HRANE.PATOGENEZA USLED POREMEAJA RAVNOTEE VEGETATIVNOG SISTEMA DOLAZI DO POREMEAJA RITMA PERISTALTIKE. U NEKIM DELOVIMA CREVA SE JAVLJA JAKA I BURNA PERISTALTIKA, A U DRUGOM DELU CREVA SE JAVLJA SNAAN I TRAJAN GR. AKO, KAO POSLEDICA OVOG GRA, SE JAVI ZATVARANJE LUMENA CREVA DOLAZI DO ZAEPLJENJA TANKOG CREVA.

KLINIKA SLIKA BOLEST POINJE IZNENADA, ESTOKIM NAPADIMA KOJI TRAJU 10 20min., DA BI SE POSLE KRAE PAUZE PONOVO JAVILI. OPTE STANJE NIJE BITNO POREMEENO. USLED GREVA JAVLJA SE UZNEMIRENOST, POJAANO ZNOJENJE, STENJANJE, NEKAD BEZOBZIRNO VALJANJE I BACANJE. U KRATKOTRAJNOJ PAUZI IVOTINJA SE POTPUNO SMIRI DO POJAVE NOVOG GRA. AUSKULTACIJOM ABDOMENA NA NEKIM MESTIMA SE UJU ZVUCI JAKE PERISTALTIKE, A NA DRUGIM NEMA ZVUKA. JAVLJA SE KAASTO-VODENAST PROLIV SA NESVARENIM DELOVIMA HRANE, ALI BEZ SLUZI, KRVI I ZNAKA TRULJENJA TO SE JAVLJA KOD DRUGIH ZAPALJENJA CREVA. TOK - ENTEROSPAZAM TRAJE 1 2h.

TERAPIJA UBLAAVANJE ILI UKLANJANJE GRA PRAENOG BOLOM DAVANJEM ANALGETIKA I SPAZMOLITIKA. ISTOVREMENO, DAJE SE POMOU NOSNE SONDE 2 3l AJA OD KAMILICE.- 5 -

METEORIZAM ( NADUTOST )METEORISMUS INTESTINI

SPADA U NAJEE I TEE OBLIKE KOLINIH OBOLJENJA KONJA.

ETIOLOGIJA 1. PRIMARNI NADUN NASTAJE UZIMANJEM HRANE KOJA JE PODLONA JAKOM VRENJU ( DETELINA, LEGUMINOZE, KUKURUZ, SVENULA ZELENA HRANA ), USLED POREMEENOG VARENJA ILI USLED GUTANJA VAZDUHA2. SEKUNDARNI NADUN RAZVIJA SE KAO POSLEDICA ZATVORA CREVA I VEINOM SE OGRANIAVA NA POTPUNO ODREENE DELOVE ( LOKALNI METEORIZAM )

KLINIKA SLIKA U LAKIM SLUAJEVIMA SU KOLINI NAPADI SREDNJEG STEPENA, ISPREKIDANI KRATKIM PAUZAMA. OPTE STANJE NIJE POREMEENO, PERISTALTIKA JE IVAHNA, IZLAZE CREVNI GASOVI. REKTALNO SE KONSTATUJU DELOVI CREVA KOJI SU NADUVENI. IZMET JE SVETAO, KAAST, KISELOG MIRISA A MOE DA SADRI MEHURIE GASOVA.U TEIM SLUAJEVIMA, KOLINI NAPADI SU JAI, IVOTINJA ZAUZIMA NENORMALNE STAVOVE. ABDOMEN JE VIDLJIVO RAIREN, DISANJE JE OTEANO. RAD SRCA JE UBRZAN KAO I PULS. REKTALNO SE USTANOVLJAVA CEO ABDOMEN ISPUNJEN NADUVENIM ZAVOJIMA CREVA

TOK NADUN TRAJE NEKOLIKO ASOVA, NEKAD I DUE. SMRT MOE NASTUPITI USLED GUENJA, SRANE SLABOSTI ILI RUPTURE CREVA.

TERAPIJA U LAKIM SLUAJEVIMA PERISTALTIKA SE REGULIE LEKOVIMA ILI SE IZVRI ISPIRANJE ELUCA HLADNOM VODOM, MOGUE JE PRIMENITI HLADNE KLIZME I KRETANJE. U TEKIM SLUAJEVIMA SE PRIMENJUJE PUNKCIJA CREVA. RADI SE REKTALNO, BEZ PREDHODNE DEZINFEKCIJE. PRE PUNKCIJE, ISPRAZNI SE AMPULA REKTUMA I ISPERE MLAKOM VODOM- 6 -

AKUTNO PROIRENJE ELUCA DILATATIO VENTRICULI ACUTA

ETIOLOGIJA NASTAJE USLED PREKOMERNOG UZIMANJA HRANE, PREDERAVANJA TEKO SVARLJIVOM HRANOM ( SLAMA, KUKURUZOVINA ), VLANOM I PLESNIVOM HRANOM, HRANOM KOJA LAKO BUBRI ( BUNDEVA, KROMPIR, HLEB, GRAAK, PASULJ ). KOMBINACIJA NEADEKVATNE ISHRANE I TEKOG FIZIKOG RADA ILI LOEG TRANSPORTA TAKOE MOE DOVESTI DO POJAVE OBOLJENJA. TAKOE, PARAZITI U DIGESTIVNOM TRAKTU POGODUJU RAZVOJU BOLESTI. SEKUNDARNO, MOE SE JAVITI KAO POSLEDICA OPSTIPACIJE ILI NEKE DRUGE MEHANIKE NEPROHODNOSTI CREVA.

PATOGENEZA POD UTICAJEM ETIOLOKIH FAKTORA, MOE DOI DO SPAZMA PILORUSA UZ ISTOVREMENO ZATVARANJE KARDIJE. U ELUCU HRANA BUBRI, RAZVIJAJU SE GASOVI TO DOVODI DO RASTEZANJA ZIDA I POVEANJA OBIMA OVOG ORGANA. ELUDAC VRI PRITISAK NA DIJAFRAGMU, POVEAVA SE INTRATORAKALNI PRITISAK TO DOVODI DO OTEANOG DISANJA, POREMEAJA U RADU SRCA, POREMEAJA KRVNOG PRITISKA. U DALJEM TOKU POPUTA TONUS ELUDANOG ZIDA ZBOG EGA SE NASTAVLJA IRENJE I MOE DOI DO RUPTURE ELUCA.KLINIKA SLIKA BOLEST NASTAJE VEOMA BRZO ( U PRVIM ASOVIMA NAKON UZIMANJA HRANE ). IVOTINJA JE UZBUENA, NEMIRNA, ZNOJI SE, ZAUZIMA NEFIZIOLOKE STAVOVE. KOLINI NAPADI SE JAVLJAJU JEDAN ZA DRUGIM U KRATKIM RAZMACIMA. JAVLJA SE PODRIGIVANJE A IZ USTA SE OSEA KISEO ZADAH KOJI DOPIRE IZ ELUCA. DISANJE JE OTEANO, PULS JE DO 80/min. PERISTALTIKA JE SVE REA I NAKRAJU PRESTAJE.

TOK I PROGNOZA BOLEST TRAJE OD 1 DO VIE ASOVA. MOE DA PROE SPONTANO, IM SPAZAM PILORUSA POPUSTI, SADRAJ NAGLO PRELAZI U DUODENUM. EE, AKO SE HITNO NE PRISTUPI TERAPIJI SMRT NASTAJE USLED GUENJA, SRANOJ SLABOSTI, REE USLED RUPTURE DIJAFRAGME ILI ELUCA. AKO JE DOLO DO RUPTURE, OPTE STANJE SE IZNENADNO MENJA PODRHTAVANJE MUSKULATURE, HLADNO ZNOJENJE, PULS SE PENJE PREKO 100/min, TEMPERATURA PADA ISPOD FIZIOLOKE.DIJAGNOZA NA OSNOVU KLINIKE SLIKE, ANAMNEZE I TANOM VREMENU IZBIJANJA BOLESTI MOE SE POSUMNJATI NA AKUTNO PROIRENJE ELUCA. POTVRDA SUMNJE JE DIJAGNOSTIKO SONDIRANJE ( SADRAJ ELUCA SA PUNO GASOVA, KISELOG ZADAHA ). AKO JE DOLO DO RUPTURE, KROZ UVUENU SONDU SE ZAPAA STRUJANJE VAZDUHA U OBE DISAJNE FAZE, ABDOMINALNI PUNKTAT I DELOVI HRANE U NJEMU SU DEFINITIVNA POTVRDA RUPTURE ELUCA.

TERAPIJA SONDIRANJE ( PREKO USTA ). AKO ODMAH NE KRENE ELUDANI SADRAJ ULIJE SE 2- 3l MLAKE VODE PA SE NAGLO SPUTA SONDA DA BI SE SADRAJ EVAKUISAO IZ ELUCA. NAKON TOGA, ELUDAC SE ISPERE SA DESETAK LITARA HLADNE VODE. ISTOVREMENO DAJU SPAZMOLITICI I ANALGETICI DA BI SE UKLONIO BOL I DOLO DO OTVARANJA PILORUSA. IVOTINJU NE TREBA ETATI JER TELESNI POKRETI SPREAVAJU PRANJENJE ELUCA.- 7 -

PROMENA POLOAJA CREVA JAVLJA SE :

1. ROTACIJA OBRTANJE VELIKOG KOLONA OKO NJEGOVE UZDUNE OSOVINE

2. TORZIJA OBRTANJE TANKOG CREVA OKO MEZENTERIJUMA

3. VOLVULUS ZAPLETANJE, ZAVEZIVANJE TANKOG CREVA

4. FLEKSIJA PRESAVIJANJE RAZNIH DELOVA CREVA

5. STRANGULACIJA VEZIVANJE CREVA LIGAMENTIMA6. INKARCERACIJA UKLJETENOST U USKIM OTVORIMA

7. INVAGINACIJA UVLAENJE U SOPSTVENE DELOVE CREVA

8. O