48
Verifica Elaborat Coala Mod Coala Nr.document Semnătura Data PC-06-2552-DS Bezveşni Chetrosa n T sgsgdfg Cuprins Introducere....................................................... 3 I Procesul de texte Microsoft Word................................5 1.1 Continutul Textului................................................... 5 1.2 Elaborarea schemelor Logice............................................7 Schema 1. Tranzacţii cu Terenuri.................................... 7 Schema 2. Metode de Evaluare....................................... 8 Schema 3. Procesul de evaluare...................................... 8 1.3 Sortarea informaţiei în tabele............................................9 Problema 1. Sortarea informaţiei după preţ şi sector.........................9 Tabelul 1.1 Preţul mediu pentru 1m 2 de suprafaţă locativă în euro din mun. Chişinău sfîrşitul anuului 2011................................9 Capitolul II Microsoft Excel.....................................12 2.1. Crearea tabelelor in Microsoft Excel......................................12 Tabelul 2.1 Case de locuit cu 2 odăi mun. Chişinău, anul 2010......13 Tabelul 2.2: Sortarea informaţiei după lista elevilor şi înălţime. .................14 Tabelul 2.3 : Articol referitor la oraşul Chişinău.................15 2.2. Diagrame. Conţinut şi forme...........................................16 Diagrama 1 Dinamica preţurilor la apartamente cu 2 odăi din Municiăpiul Chişinău anul 2010..................................... 16 Diagrama: 2 Dinamica înălţimii elevilor din gr. EI 11.09 anul 2012................17 Capitolul III Sistemul de gestiune a bazelor de date, Microsoft Access........................................................... 17 3.1. Necesitatea proiectării bazelor de date...................................18 Model Ierarhic........................................................18 Model Raţional....................................................... 18 Crearea unei baze de date............................................19 Tabelul 3.1 Apartamente în vînzare din oraşul Chişinău, anul 2011. .20 Tabelul 3.2 Oferta de loturi de pămînt din mun. Chişinău, anul 2011. ................................................................... 21 3.2 Extragerea informaţiilor din bazele de date...................23 Tipuri de interogări............................................24 Definirea interogărilor.........................................25 Tipuri de interogări............................................25 Interogarea 1 Apartamente de vînzare di or. Chişinău anul 2011.....26 Problema 1.1....................................................26 Problema 1.2....................................................26 Problema 1. 3...................................................26 Problema 1.4....................................................26 Interogarea 2: Oferta de loturi de pămînt din mun. Chişinău anul 2011 ................................................................... 27 Problema 2.1....................................................27 2

Bezvesnicu Darea de Seama

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgCuprins

Introducere............................................................................................................................................3I Procesul de texte Microsoft Word....................................................................................................5

1.1 Continutul Textului...............................................................................................................................51.2 Elaborarea schemelor Logice...............................................................................................................7Schema 1. Tranzacţii cu Terenuri...............................................................................................................7Schema 2. Metode de Evaluare..................................................................................................................8Schema 3. Procesul de evaluare..................................................................................................................81.3 Sortarea informaţiei în tabele...............................................................................................................9Problema 1. Sortarea informaţiei după preţ şi sector...............................................................................9Tabelul 1.1 Preţul mediu pentru 1m2 de suprafaţă locativă în euro din mun. Chişinău sfîrşitul anuului 2011............................................................................................................................................................9

Capitolul II Microsoft Excel..............................................................................................................122.1. Crearea tabelelor in Microsoft Excel................................................................................................12Tabelul 2.1 Case de locuit cu 2 odăi mun. Chişinău, anul 2010...............................................................13Tabelul 2.2: Sortarea informaţiei după lista elevilor şi înălţime.............................................................14Tabelul 2.3 : Articol referitor la oraşul Chişinău......................................................................................152.2. Diagrame. Conţinut şi forme.............................................................................................................16Diagrama 1 Dinamica preţurilor la apartamente cu 2 odăi din Municiăpiul Chişinău anul 2010............16Diagrama: 2 Dinamica înălţimii elevilor din gr. EI 11.09 anul 2012......................................................17

Capitolul III Sistemul de gestiune a bazelor de date, Microsoft Access........................................173.1. Necesitatea proiectării bazelor de date.............................................................................................18Model Ierarhic.........................................................................................................................................18Model Raţional.........................................................................................................................................18

Crearea unei baze de date................................................................................................................19Tabelul 3.1 Apartamente în vînzare din oraşul Chişinău, anul 2011........................................................20Tabelul 3.2 Oferta de loturi de pămînt din mun. Chişinău, anul 2011.....................................................213.2 Extragerea informaţiilor din bazele de date.......................................................................................23

Tipuri de interogări...........................................................................................................................24Definirea interogărilor......................................................................................................................25Tipuri de interogări...........................................................................................................................25

Interogarea 1 Apartamente de vînzare di or. Chişinău anul 2011..........................................................26Problema 1.1.....................................................................................................................................26Problema 1.2.....................................................................................................................................26Problema 1. 3....................................................................................................................................26Problema 1.4.....................................................................................................................................26

Interogarea 2: Oferta de loturi de pămînt din mun. Chişinău anul 2011................................................27Problema 2.1.....................................................................................................................................27Problema 2.2.....................................................................................................................................27Problema 2.3.....................................................................................................................................27Problema 2.4.....................................................................................................................................27

IV. Microsoft Power Point.................................................................................................................28V. Internet Explorer.............................................................................................................................29

Bibliografie............................................................................................................................................31 Concluzie……………………………………………………………………………………………….32

2

Page 2: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgIntroducere

Scopul petrecerii practicii la calculator include utilizarea

mijloacelor informaţionale a calculatoarelor ceea ce a devenit de înlocuit

pentru majoritatea domeniilor de activitate umană. Procesul de răspîndire

a serviciilor internet şi altor reţele informaţionale este foarte accelerat.

Odată cu procesul tehnico-ştiinţific dezvoltarea societăţii rolul

informaţiei creşte fiind posibilă valorificarea acestora din ce în ce mai larg

şi eficient. Acest proces a impus crearea unor mijloace si tehnologii

informaţionale foarte performante.

In societatea modernă utilizarea informatiilor a atins un asemena

grad de dezvolatare încît utilizarea lor uşurează mult activitatea umană in

domeniul informaţional. Spre exemplu Microsoft Excel ajută la crearea

tabelelor informaţionale si matematice de asemenea elaborarea

diagramelor. Microsoft Acces permite formarea a bazelor de date si

sustragerea informatiilor din ele tin in format electronica elaborarea

schemelor,tabelelor si a diagramelor.

În domeniu de evaluare a bunurilor imobiliare, cunoaşterea

calculatorului este un factor important.

Evalurea este legată direct de analiză, vizualizarea, difuziune,

multiplicare, selectare şi evidenţa informaţiei privind obiectele supuse

procesului de evaluare.

La realizarea acestei functii stau urmatorii factori:

1.Cresterea opirativitatii,calitatii,exacitatii;

2.Cresterea productivitatii muncii;

3.Reducerea eforturilor fizice;

4.reducerea costului lucrarilor de evaluare. 3

Page 3: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgEVALUAREA consta în exprimarea valorica (în etalon banesc) a

mijloacelor, proceselor, fondurilor si rezultatelor financiare ale întreprinderii.

Cronologic, evaluarea premerge înregistrarea în contabilitate a operatiilor

economice. Astfel spus, evaluarea este cea care determina SUMA.

Dezvoltarea pietei imobiliare în Republica Moldova în mare masura depinde de

elaborarea si implementarea în practica a unui sistem de evaluare a bunurilor

imobiliare. Partea metodologica a acestui sistem include principiile, metodele si

procedurile de evaluare care pâna la etapa de tranzitie a economiei erau cu totul

altele. Nu era necesitate nici în organizatii profesionale de tranzactii si evaluare a

imobilelor.

În prezent se poate afirma cu toata certitudinea ca evaluarea valorii reale, de piata,

este necesara în urmatoarele cazuri: privatizare, ipoteca, pentru aprecierea bazei

fiscale, expropriere, stabilirea pretului la vindere-cumparare, estimarea pierderilor în

cazul imobilelor asigurate, pentru calcularea impozitului pe imobilul mostenit sau

daruit, pentru reglementarea relatiilor materiale în caz de divort si alte cazuri.

Principalele categorii de imobil si segmente a pietei imobiliare care au o dezvoltare

foarte neuniforma: piata apartamentelor (locuintelor) si a încaperilor locuibile, piata

încaperilor nelocative (cladiri, constructii, edificii, încaperi încorporate si aferente

caselor de locuit), piata terenurilor si imobilul industrial (de business).

4

Page 4: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgI Procesul de texte Microsoft Word

Microsoft Word este un procesor de text , parte a suitei Microsoft Office .

Numele întreg este Microsoft Office Word de ș i popular se nume ș te Microsoft Word ,

MS Word sau doar Word . Prima lui versiune datează din 1983 fiind ini ț ial disponibil

sub numele de Multi-Tool Word pentru Xenix systems, doar pentru MS-DOS (ultima

versiune MS-DOS fiind 6 în 1993). În 1985, Microsoft Word a fost lansat ș i pe

(atunci noua) platformă Apple Macintosh , iar în 1989 pentru Windows , Microsoft

continuând să suporte ambele platforme până astăzi. În 1992-1993, Microsoft a oferit ș i o versiune de Word pentru sisteme Unix (mai precis distribu ț ia SCO ), ofertă care însă a fost de foarte scurtă durată. Versiunea cea mai recentă este Word 2007 pentru

Windows , respectiv Word 2008 pentru sisteme Macintosh (folosind Mac OS X , atât

pe arhitectură Intel cât ș i PowerPC ). Formatul nativ a fost .doc , de la versiunea 1

până la Word 2003 devenind de la Word 2007 .docx ( extensia ".docx" este folosită în

noul standard interna ț ional Office Open XML pentru documentele Office). MS Word

este liderul de pia ț ă în domeniul procesoarelor de text WYSIWYG ( What You See Is

What You Get ). Concurentul principal al Microsoft Word este Open Office Write.

1.1 Continutul Textului.

Textul trebuie sa fie citeţ, inteles intr-o forma unica, atit de persoanele care

indeplinesc cît si de terţi.

Fiecare idee nouă începe din aliniat, care conţine 12 caractere, sau 2,5 cm.

Textul se scrie cu carcterul 14, intervalul dintre rînduri trebuie să fie de 1,5

cm, distanţa de la cîmp pîna la text va fi de la 0.3cm pîna la 0.5cm. Titlurile se

permit a se scrie cu carcaterul de 14 Bold, textul se scrie in Time New Roman.

Lucrarea se executa in chenar,care este amplasat in foaia la 2.5cm din stînga şi cîte

0.5cm din celelalte 3 direcţii.

Textul nu trebuie să conţina greseli atît gramaticale cit si evitale. Corectarea

greselilor poate fi efectuată prin comanda Spailing din mediul Toulse. Textul se

5

Page 5: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgscrie în alfabet latin cu utilizarea simbolurilor ă, ş, ţ, î. Capitolul se scrie cu

caracterul de 16 Bold,subcapitolul cu 14 Bold.

În cazul lucrărilor de proporţii mari poate apărea necesitatea includerii în

partea de sus şi/sau de jos a fiecarei pagini a unor elemente decorative, etc. Aceste

elemente poartă denumirea de Antet (pentru partea de sus a paginii) şi respectiv

subsol (pentru partea de jos a paginii). Aceste elemente informative se efectuează în

mod automat prin utilizarea comenzii Meader an Footer din meniul View. Ca

rezultat apare o caseta cu instrumente speciale, iar textul documentului capată o

culoare pală. Totodată în părţile de sus si de jos ale fiecarei pagini apar 2 cîmpuri

suplimentare în care pot fi introduse elementele informative de care avem nevoie.

Un alt element important în eleborarea unui document Microsoft Word este

numerotarea paginilor. Numerotarea nu este necesar de a o efectua manual, pentru

aceasta exista comanda Insert page, Numbers, ce oferă un mod destul de comod de

numerotare automată a paginilor. Numerotarea lucrării se efectuează in partea de jos

a chenarului cu includerea paginilor, iar foaia de titlu nu se pagineaza. Fiecare

lucrare include un cuprins, ce reflecta pagina titlurilor, capitole, subcapitole.

Pentru a obţine cuprinsul unei lucrări sînt urmariţi urmatorii paşi:

1.Se plasează consecutiv cursorul pe fiecare din capitole şi subcapitole ce

urmează a fi incluse în cuprins îndicînd pentru fiecare stilul anumit Heding;

2.Se indică locul înserării cuprinsului plasînd cursorul de text în locul

necesar;

3.Se executa comanda Insert Index and Tobls din Insert;

4.În caseta de dialog care apare se pune in relief fila Tobles of Contenents;

5.Din lista propusă se selectează formatul cuprinsului;

6.Se specifică, dacă e cazul, şi alţi parametri de afişare;

7.Se actionează butonul OK pentru a definitiva procedura de inserţie a

cuprinsului.

6

Page 6: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg1.2 Elaborarea schemelor Logice.

In cazult elaborarii unor lucrari autorul intîlneste des informaţii ce poate fi

prezentată sub formî de schema.

Schemele independenţă de textul pe care îl prelucrăm pot fi simple si

compuse.

Schemele simple pot fi cele care conţin una, două ramificaţii, cele care

prezintă mai mult de 3 ramificaţii se numesc scheme compuse. Informaţia din

schemă poate fi prescurtată şi prezentată în aşa mod încît sa fie pricepută.

Privind schema in general modul in care este structurată trebuie să permită de

a fi citi de sus in jos de la stinga la dreapta, haotic. Toate parţile schemei trebuie să

aiba legatură intre ele cu ajutorul liniilor sau sageţiilor. Aranjarea schemei se face

simetrică, celulele mai importante pot fi evidenţiate. În mod obligatoriu schema se

numerotează şi se denumeşte.

Schema 1. Tranzacţii cu Terenuri

7

Vînzare-Cumpărarea terenului

Darea în arendă a terenului

Donaţia lotului de pămînt şi\sau cotei

Transmiterea terenului şi sau cotei de pămîntînt

Moştenirea terenului

Transmiterea terenului cu drept de folosinţă viageră

Punerea la dispoziţie a suprafeţei de pămînt

Privatizarea terenului

Schimbul, ipotecarea terenului şi\sau cotei de pămînt

Exproprierea terenului pentru cauză de utilitate publică

TRANZACŢIA

CU

TERENURI

Page 7: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

Schema 2. Metode de Evaluare

Schema 3. Procesul de evaluare.

8

Metode de Evaluare

Procesul de evaluare

Definirea misiunii

de evaluare

Colectarea şi

analiza datelor

Analiza celei mai

bune evaluări.

Reconciliereaa valorilor

Întocmirea raportului de evaluare

Metoda vînzărilor_ cumpărărilor Metoda

costului

Metoda venitului

Page 8: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg1.3 Sortarea informaţiei în tabele

Elaborarea unui tabel de analiză este posibil prin studierea datelor din Mass-

Media şi publicaţii de specialitate. Informaţia din tabel poate fi sortată în ordine

crescătoare sau descrescatoare, în dependenţă de valorile cuprinse în una din

coloanele tabelului. Pentru aceasta se selectează celulele care urmează a fi sortate,

excepţie făcînd titlurile coloanelor şi totalul lor apoi se execută comanda Sort din

meniul Table, ca rezultat se deschide o casetă de dialog sortarea şi ordinea sortării.

Tabelele în general permit de a duce o evidenţă a datelor cît mai corectă şi

aranjată intr-o ordine cît mai adecvată.

Problema 1. Sortarea informaţiei după preţ şi sector.Tabelul 1.1 Preţul mediu pentru 1m2 de suprafaţă locativă în euro din mun. Chişinău sfîrşitul anuului 2011.

Nr. Sector Preţ m2, €

1 Botanica 6752 Buiucani 6403 Durleşti 5004 Rîşcani 7005 Poşta veche 5506 Centru 845

7 Telecentru 620

8 Ciocana 600

Rezolvare:a. Sortarea informaţiei în ordine alfabetică de la A la Z după

sector.

Nr. SectorPreţ m2,

1 Botanica 845

2 Buiucani 700

9

Page 9: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

3 Centru 675

4 Ciocana 640

5 Durleşti 620

6 Poşta veche 600

7 Rîşcani 520

8 Telecentru 500

b.Sortarea informaţiei după preţ în ordine descrescătoare după preţ

10

Nr. SectorPreţ m2,

1 Centru 845

2 Rîşcani 700

3 Botanica 675

4 Buiucani 640

5 Telecentru 620

6 Ciocana 600

7 Poşta veche 550

8 Durleşti 500

Page 10: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

c.Sortarea informaţiei după preţ în ordine crescatoare

11

Nr. SectorPreţ m2,

1 Durleşti 500

2 Poşta veche 520

3 Ciocana 600

4 Telecentru 620

5 Buiucani 640

6 Botanica 675

7 Rîşcani 700

8 Centru 845

Page 11: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgCapitolul II Microsoft Excel

2.1. Crearea tabelelor in Microsoft Excel

Excel, produs al firmei Microsoft este un pachet de programe ce este destinat

taratări datelor în formă tabelară, cît şi prezentarii grafice a informaţiei. Pe lîngă

aceasta Excel este dotat cu o funcţie pentru tratarea dateleor tabelei ca bază de date.

Funcţiile Excel permit efectuarea calculelor şi a prelucrarilor diverse, de la cele

mai simple pîna la cele mai complexe.

În procesul de evaluare a bunurilor imobiliare evaluatorul studiaza preţurile de

pe piaţa imobiliară care apoi sunt înscrise în tabele create mult mai simplu, mult mai

calitativ şi mult mai sigur în aşa numitul program sau procesor de date Microsoft

Excel, care ofera posibilitatea şi de a efectua operaţii matematice în tabel.

Tabelele nu sunt alt ceva de cît nişte date colectate şi aranjate într-o oarecare

ordine sau după un oarecare criteriu, cu ajutorul cărora se elaborează diagrame de

diferite forme.

Microsoft Excel (engl. [ɪkˈsel]) este un program de calcul tabelar. Astăzi este

cel mai utilizat software pentru calcul tabelar.

Excel aparține grupei de programe Microsoft Office și este disponibil atât pentru

Microsoft Windows, cât și pentru Mac OS. Actuala versiune disponibilă este

Microsoft Excel 2007 — pentru Windows (din 30 noiembrie 2006 pentru firme,

respectiv 30 ianuarie 2007 pentru utilizatori) — și Microsoft Excel 2008 — pentru

Mac OS (din ianuarie 2008).

12

Page 12: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

13

Tabelul 2.1 Case de locuit cu 2 odăi mun. Chişinău, anul 2010

Nr. Regiunea Suprafaţa preţ €

1 Ialoveni 1mp 1025

2 Orhei 1mp 416

3 Vatra 1mp 758

4 Cricova 1mp 574

5 Ciorescu 1mp 375

6 Durleşti 1mp 386

7 Stăuceni 1mp 290

8 Nisporeni 1mp 508

9 Dumbrava 1mp 681

10 Rîşcani 1mp 723

11 Centru 1mp 1785

12 Poşta Veche 1mp 1400

13 Telecentru 1mp 1100

14 Ciocana 1mp 700

15 Buiucani 1mp 636

Page 13: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

Tabelul 2.2: Sortarea informaţiei după lista elevilor şi înălţime.Tabelul 2.1

Nr. De

eleviNumele elevilor Înălţimea elevilor

1 Borta Nadejda 1.65

2 Cobuz Daniela 1.58

3 Bezveşnicu Cristina 1.66

4 Badia Reghina 1.68

5 Bivol Andrian 1.7

6 Lupaşcu Tamara 1.68

7 Zmeu Vladislav 1.45

8 Crăciun Marta 1.65

9 Danilov Natalia 1.68

10 Bolgari Alexandru 1.75

11 Florea Cătălin 1.76

12 Cernei Ecaterina 1.65

13 Beregoi Irina 1.66

14 Andreev Tatiana 1.68

15 Barbuţa Margareta 1.65

14

Page 14: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

Tabelul 2.3 : Articol referitor la oraşul ChişinăuTabelul 3.1

Municipiul Chişinău

Sectoare

Sectorul Botanica | Sectorul Buiucani | Sectorul Centru | Sectorul Ciocana | Sectorul Rî ș cani

Ora ș e Codru | Cricova | Durle ș ti | Sîngera | Vadul lui Vodă | Vatra

ComuneBăcioi | Bubuieci | Bude ș ti | Ciorescu | Coloni ț a | Condri ț a | Cruze ș ti | Dumbrava | Ghidighici | Grătie ș ti | Stăuceni | Tohatin | Tru ș eni

CartiereMalina mare | Valea Dicescu | Vesterniceni | Malina Mică | Melestiu | Munce ș ti | Ciocana nouă | Otovasca | Petricani | Schinoasa | Sculeni | Po ș ta veche | Telecentru | Frumoasa | Frumu ș ica | Fulgure ș ti | Hrusca | Ceucari

Teatre „Eugène Ionesco” | „Satiricus” | Teatrul Na ț ional de Operă ș i Balet | Teatrul Na ț ional Dramatic Rus A.P.Cehov | Filarmonia

MuzeeCasa-muzeu Pu ș kin | Casa-muzeu Ș ciusev | Muzeul na ț ional de etnografie ș i istorie naturală | Muzeul armatei | Muzeul Literaturii Române | Muzeul transportului | Muzeul de arte | Muzeul de Istorie

Grădini Grădina Botanică | Grădina Zoologică | Grădina Publică Ș tefan cel Mare

Biserici Catedrala Mitropolitană | Biserica Luterană

Atracții Aleea Clasicilor | Arcul de Triumf | Valea Morilor | Castelul de apă

15

Page 15: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

2.2. Diagrame. Conţinut şi forme Diagramele semnifică reprezentarile grafice schematice a unui fenomen, a unor

obiecte sau date statistice în numar, calitate, cantitate, cerere, ofertă, care pot fi

obţinute cu ajutorul Microsoft Excel.

Diagramele sunt apelate vizual si permit utilizatorilor să observe cu uşurinţă,

comparaţii, modele si tendinţe în date. Ele conţin date statistice, analize potrivit cărora

uşor se depistează situaţia pe acel compartiment.

Diagramele sunt formate pe baza datelor selectare dintr-un tabel şi ele pot fi

de mai multe tipuri:

a) Circulare

b) Tip coloane

c) Grafice

În componenţa unei diagrame trebuie să se includă denumirea, legenda, valori

(dacă este necesar) şi denumirea axelor.

Diagrama 1 Dinamica preţurilor la apartamente cu 2 odăi din Municiăpiul Chişinău anul 2010

16

Page 16: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

Diagrama: 2 Dinamica înălţimii elevilor din gr. EI 11.09 anul 2012

17

Page 17: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

Capitolul III Sistemul de gestiune a bazelor de date, Microsoft Access.

Microsoft Access este un program pentru crearea și administrarea unei baze de

date rela ț ionale , produs de Microsoft, care face parte din suita de programe Microsoft

Office .

Access stochează toate tabelele de baze de date, interogări, formulare, rapoarte,

macrocomenzi și module în baza de date Jet Access ca un singur fișier. Microsoft

Access utilizează atât formatul ACCDB, cât și MDB.

3.1. Necesitatea proiectării bazelor de date.O bază de date conţine toate informaţiile necesare despre obiectele ce intervin

într-o mulţime de aplicaţii, relaţiile logice dintre aceste informaţii şi tehnice de lucrare

corespunzătoare. În bazele de date au loc o integrare a datelor, în sensul că mai multe

fişiere sunt privite în ansamblu, eliminîndu-se informaţiile redundante. Este permis

accesul simultan la aceleaşi date, situate în acelaşi loc sau distribuite spaţial, a mai

multor persoane prin mai multe tipuri de interogări.

Teoria bazelor de date reprezintă domenii complexe, expunerea cărora ar

necesita sute de pagini. Aceste teorii nu constituie obiectul lucrării date, dar o

abordare succintă a lor este considerată necesară. Orce modificări ale denumirilor,

tipurilor şi dimensiunilor cîmpurilor tabelelor, bazele de date necesită modificări în

casele de obiecte, care utilizează cîmpurile respective, lucru greu de realizat în cazul

unei baze de date de proporţii mari.

Printer formele de organizare a datelor, care acum au crescut enorm în volum,

bazele de date ocupă un loc aparte. În funcţie de modul de organizare a informaţiilor

se cunosc trei modele de baye de date:

1. Ierarhic ( arborescent );

2. Relaţional;

3. Reţea.

18

Page 18: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

Model Ierarhic – acest model conceptual poate fi utilizat la reprezentarea sub

forma unui arbore în care nodurile exprimă colecţii de date, iar ramurile reflect

relaţia de asociere între înregistrările colecţiilor de date inferioare ţi superioare.

Accesul la înregistrările colecţiilor de date inferioare se face prin traversarea

arborelui, adică se parcurg toate colecţiile aflate în subordonare ierarhică dintre

colecţia rădăcină şi colecţia cercetată. Unui element superior îi pot corespunde

unul sau mai multe elemente inferioare, iar unui element inferior îi pot corespunde

un singur element superior.

Model Raţional–modelul dat este cel mai răspîndit model de baze de date şi are

o singură structură de date: tabel sau relaţie. O bază de date de acest tip este un

ansamblude relaţii grupate în jurul unui subiect bine determinat, deci o relaţie

poate fi redată printr-un tabel în care fiecare rînd este o înregistrare distinctă, iar

fiecere coloană un atribut. Coloanele tabelului indentificate prin nume distinct

reprezintă cîmpurile modelului conceptual, un factor destul de important de faptul

că în fiecare coloană datele trebuie să fie de acelaşi tip. Căutarea în acest model de

baze de date se face parcurgînd pe segvenţe toate articolele şi comparînd criteriile

de căutare.

Chiar dacă în modelul raţional principala structură de date o reprezintă tabelul, o

bază de date este mult mai simplă decît o mulţime de tabele. Între tabelele de baze de

date există o legătură foarte strînsă, în timp ce între tabele de calcul obişnuite, această

legătură de calcul practice lipseşte.

3.2 Crearea unei baze de date

Chiar dacă elementele de bază ale unei baze de date sunt tabelele, o bază de

date poate să conţină şi alte elemente, care se crează la rîndul lor tot pe baza tabelelor

(folmulare, interogări, rapoarte). Aceste elemente împreună cu tabele formează aşa

numitele clase de obiecte ale bazei de date pentru a defini unul sau mai multe obiecte

în cadrul unei baze de date. O bază de date Acces reprezintă fişier în care se păstrează

toate obiectele menţionate mai sus. Pentru a crea o bază de date nouă în caseta de

19

Page 19: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgdialog se alege noţiunea Blank Database, iar pentru a deschide o bază de date

existentă se alege opţiunea Open and Existing Dabase Wizard (vrăjitor al bazei de

date). Aceasta reprezintă o modalitate de proiectare a bazelor de date cu ajutorul unui

sistem de asistenţă destul de comod. În caseta de dialog care apare, se indică numele

bazei de date şi localizarea ei. După deschiderea unei baze de date pot fi create

diferite obiecte în oricare din clasele nominalizate. Dar din cauza că fiecare dintre

clasele Quereis, Forms, Records, Marcos, Modules, Tables, se definesc în baza

datelor care trebuie create în primul rînd. Astfel spus, dacă o bază de date nu conţine

cel puţin un tabel, crearea altor baze de date nu are sens. Pentru a crea un tabel se

selectează fila Table şi se acţionează butonul New.

Tabelul 3.1 Apartamente în vînzare din oraşul Chişinău, anul 2011

Nr de ordin

e

Nr de odăi Sector Strada Etaj Suprafaţa Caracteristici Preţ

Nr de telefon

1 1 Botanica 4/4 9 mp stare medie €9,700.00 22-88-45

2 2 Centru Tiraspol 1/4 42/27/6 cochileţ, fără reparaţie

€42,000.00 22-50-91

3 2 Centru Hajdeu 1/5 58/32,7/10 cu 2 părţi, are 5 ani

€63,800.00 22-88-45

4 2 Buiucani Belinschii 3/9 50/31/9 termopan, sort mijlociu

€55,000.00 22-88-45

5 3 Centru Romană 17/20 57/42/8 termopan, fără reparaţie

€52,000.00 22-50-91

6 3 Botanica Pandurilor 4/5 57/42/6 în stare bună €54,500.00 068270033

7 4 Buiucani Creangă 4-5/5 57/42/6 reparaţie, garaj €110,000.00 21-26-86

8 1 Telecentru Korolenko 1/9 51 mp variantă albă €36,800.00 -

9 2 Centru Izmail 12/16 52,3 mp individuală, bucătărie 10

mp

€53,500.00 -

10 2 Rîşcanovca Matei Basarab

3/5 48 mp cu 2 părţi, curată

€51,500.00 -

20

Page 20: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

Nr de ordin

e

Nr de odăi Sector Strada Etaj Suprafaţa Caracteristici Preţ

Nr de telefon

11 2 Rîşcanovca Kievscaia 3/5 38,7 mp cochileţ, curată €47,000.00 -

12 2 Centru Albişoara 6/9 50 mp seria 143, fără reparaţie

€55,800.00 -

13 2 Rîşcanovca Miron Costin

4/5 45 mp - €52,000.00 -

14 3 Centru Albişoara 4/10 67 mp reparaţie, bucătărie scumpă

€77,500.00 -

15 3 Buiucani Alba Iulia 4/10 95 mp reparaţie, pardosea caldă

€120,000.00 -

16 3 Centru Cogălniceanu

1 63,9 mp pe pămînt, ieşire comună

€54,700.00 -

17 3 Buiucani Creangă 1/5 118 mp reparaţie, autonomă

€160,000.00 -

18 3 Buiucani Creangă 2/5 116 mp reparaţie euro, garaj

€140,000.00 -

19 3 Buiucani Creangă 2/5 103 mp variantă albă, garaj

€105,000.00 -

20 3 Botanica Valea Crucii

8/9 67 mp seria 143 €65,000.00 -

21 3 Telecentru Grenoble 2/9 104 mp cărămidă, plan de succes

€82,500.00 -

22 3 Botanica Testemiţeanu

3/9 127,52 mp variantă albă €76,700.00 -

23 3 Ciocana Zadnipru 6/9 70 mp individuală, 3 balcoane

€65,000.00 -

24 3 Botanica Brîncuşi 7/9 116 mp reparaţie scumpă,

mobilă ideală

€170,000.00 -

25 3 Buiucani Creangă 5+mansardă

206 mp autonomă, parchet

€130,000.00 -

26 3 Botanica Grenoble 5/10 105 mp reparaţie euro €110,000.00 -

27 3 Centru S.Lazo 3/9 94 mp reparaţie bună, autonomă

€148,000.00 -

28 4 Buiucani Creangă 6/9 205 mp casă nouă, mansardă

€117,000.00 -

29 4 Buiucani Koka 1/5 109 mp reparaţie, €135,000.00 -

21

Page 21: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

Nr de ordin

e

Nr de odăi Sector Strada Etaj Suprafaţa Caracteristici Preţ

Nr de telefon

autonomă

30 4 Telecentru G. Asachi 6/6 200 mp designe în exclusivitate

€345,000.00 -

Tabelul 3.2 Oferta de loturi de pămînt din mun. Chişinău, anul 2011.

Nr de ordine

Regiunea Strada Statutul Suprafaţa Caracteristici Preţ

1 Buiucani Poltava arabil 5 ari fără înclinaţie €6,500.00

2 Vatra lot de vilă 6 ari fără înclinaţie €20,000.00

3 Buiucani Poltava arabil 10 ari fără înclinaţie €15,500.00

4 Durleşti Uzină chimică const. Comercială

6,5 ari fără înclinaţie €110,000.00

5 Botanica Codru construcţie 6 ari fără înclinaţie €55,000.00

6 Cooperativ Alfa lumină, telefon €25,000.00

7 Ialoveni const. Comercială

20 ari €96,000.00

8 Durleşti Trasa Leuşeni arabil 55 ari vie €140,000.00

9 Bacioi Sectoru nou construcţie 18,5 ari toate comunicaţiile

€22,000.00

10 Telecentru Schinoasa Vale const. Locativă 18 ari €115,000.00

11 Rîşcani Studenţilor construcţie 5,6 ari toate comunicaţiile

€76,000.00

12 Dînceni Ialoveni construcţie 12,5 ari fără înclinaţie €10,500.00

13 Rîşcani Bucovinei construcţie 6 ari la traseu €60,000.00

14 Coloniţa arabil 20 ha comunicaţii

15 Ialoveni Costeşti construcţie 10 ari toate comunicaţiile

€6,000.00

22

Page 22: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg

Nr de ordine

Regiunea Strada Statutul Suprafaţa Caracteristici Preţ

16 Ghidighici construcţie 7 ari toate comunicaţiile

€21,000.00

17 Centru Moara Roşie 16 ari toate comunicaţiile

€715,000.00

18 Botanica Independenţei 6,5 ari toate comunicaţiile

€155,000.00

19 Bubuieci M.Viteazul construcţie 10 ari €17,000.00

20 Stăuceni Tineretului construcţie 10 ari gaz, apă, lumină €50,000.00

21 Stăuceni B.Lăutarul construcţie 7,2 ari gaz, apă, lumină €45,000.00

22 Ghidighici M.Eminescu construcţie 13,26 ari fără înclinaţie €28,000.00

23 Poşta Veche Doina construcţie 3 ha €2,500,000.00

24 Telecentru G.Asachi construcţie 11 ari casă veche €420,000.00

25 Ciocana M.Spătaru 10 ari comunicaţii €23,700.00

26 Stăuceni construcţie 10 ari fără comunicaţii €25,000.00

27 Vatra construcţie 5 ari regiune închisă €62,000.00

28 Centru Hajdeu construcţie 6 ari toate comunicaţiile

€185,000.00

29 Ciocana Sadoveanu construcţie 5,4 ari toate comunicaţiile

€100,000.00

30 Buiucani M.Lătăreţ 6 ari casă veche €178,000.00

Ce este un tabel?

Un tabel conține date despre un anumit subiect, cum ar fi

clienții sau produsele. Fiecare înregistrare dintr-un tabel conține

informații despre un element, cum ar fi un anumit angajat. O

înregistrare este compusă din câmpuri, cum ar fi numele, adresa și

numărul de telefon. O înregistrare este denumită în mod obișnuit

rând, iar un câmp este denumit coloană.

 Înregistrare sau rând

23

Page 23: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg Câmp sau coloană

Baza de date poate conține mai multe tabele, fiecare cu

informații referitoare la anumit subiect. Fiecare tabel poate conține

mai multe câmpuri de diferite tipuri, inclusiv text, numere, date și

imagini.

3.2 Extragerea informaţiilor din bazele de dateExistă patru tipuri de interogări de acțiune: interogări de

adăugare , interogări de ștergere , interogări de actualizare și

interogări de creare de tabel . Cu excepția interogărilor de creare de

tabel (care creează tabele noi), interogările de acțiune efectuează

modificări în datele din tabelele pe care se bazează. Aceste

modificări nu pot fi anulate cu ușurință, de exemplu prin apăsarea

CTRL+Z. Dacă efectuați modificări utilizând o interogare de acțiune

și vă dați seama mai târziu că nu trebuia să le efectuați, atunci va fi

necesar de obicei să restaurați datele dintr-o copie de rezervă. Din

acest motiv, se recomandă să vă asigurați că aveți o copie de

24

Page 24: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgrezervă actuală a datelor subiacente înainte de a executa o

interogare de acțiune.

Riscul implicat de executarea unei interogări de acțiune poate fi

micșorat dacă se examinează mai întâi datele asupra cărora se va

desfășura acțiunea. Acest lucru se poate face în două moduri:

Interogările reprezintă modalităţi de selecţie şi afişare a informaţie din unul sau

mai multe surse (tabele sau alte interogări), formulate cu ajutorul unor condiţii logice.

Tipuri de interogăriÎn funcţie de modul de definire şi rezultatele acţiunii, interogarile pot fi

clasificate astfel:

1. interogări simple sau de selecţie (folosind condiţii logice);

2. interogări pentru actualizare - delete query, update query şi append query;

3. interogări încrucişate sau bidimensionale.

Rezultatul interogării este un nou set de date, numit set dinamic (engl: Dynaset).

Setul dinamic (rezultalul interogării) conţine doar câmpurile specificate ale

înregistrarilor din tabelele specificate care satisfac condiţiile specificate. Denumirea

'"Set dinamic" este legată de faptul că orice modificări ale datelor din tabelele

specificate în interogare implică modificări corespunzătoare ale rezultatului interogării

(la o nouă executare a ei) şi invers, orice modificări în setul dinamic implică

modificări în tabelele respective (cu condiţia respectării integrităţii datelor). Seturile

de date dinamice nu se memorează; ele se formează din nou de fiecare dată când

executăm o interogare. Dacă în tabelele bazei de date intervin modificări, rezultatele

executării a două interogari identice pot fi diferite.

25

Page 25: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgDefinirea interogărilor

Performanţele unei baze de datedepind în mare măsură de capacitatea extragerii

rapide a diferitor informaţii în formă dorită. În multe cazuri este necesar de a selecta

date din mai multe tabele simultan. Pentru a formula condiţii de selecţii în MS Acces

există o clasă special de obiecte care este numită interogări, cere şi interpelări

( Query ).

Interogările reprezintă modalităţi de selecţie şi afişare a informaţiilor din unul

sau mai multe tabele, formulate cu ajutorul unor condiţii logice.

Tipuri de interogăriÎn funcţie de modul de definire şi rezultatele acţiunii, interogările pot fi

clasificate în:

1. Interogări de selecţie;

2. Interogări de sortare;

3. Interogări de excludere a inor înregistrări din baza de date;

4. Interogări de modificare a unor înregistrări din baza de date;

5. Interogări de obţinere a unor totaluri;

6. Interogări încrucişate.

Interogarea 1 Apartamente de vînzare di or. Chişinău anul 2011

Problema 1.1Se cere: Apartamente cu 2 odăi din sectorul Buiucani la preţ <60000

Apartamente cu 2 odaiNr de odăi Regiune strada Etaj Suprafaţa Caracteristici preţ

2 Buiucani Belinschii 3/9 48 mp mobilă, saună €55,000.00

Problema 1.2Se cere: Apartamente cu 2 odăi din sectorul Rîşcanovca preţ <60000

26

Page 26: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgApartamente cu 2 odăi din sectorul Rîşcanovca

Nr de odăi Regiune strada Etaj Suprafaţa Caracteristici preţ telefon

2 Rîşcanovca Matei Basarab 3/5 48 mp variantă albă €51,500.00 -

2 Rîşcanovca Kievscaia 3/5 38,7 mp variantă albă €47,000.00 -

2 Rîşcanovca Miron Costin 4/5 45 mp gaz, apă €52,000.00 -

Problema 1. 3Se cere: Apartamente cu 3 odăi din sectorul Centru preţ <60000

apartamente cu 3 odai

Nr de odăi Regiune strada Suprafaţa Etaj Caracteristici preţ telefon

3 Centru Romană 57/42/8 17/20 variantă albă €52,000.00 22-50-91

3 Centru Cogălniceanu 63,9 mp 1 variantă albă €54,700.00 -

Problema 1.4Se cere: Apartamente cu 3 odăi din sectorul Botanica preţ <120000

Apartamente cu 3 odăi din sectorul Botanica

Nr de odăi Regiune strada Etaj Suprafaţa Caracteristici preţ telefon

3 Botanica Pandurilor 4/5 57/42/6 variantă albă €54,500.00 068270033

3 Botanica Valea Crucii 8/9 67 mp toate comunicaţiile €65,000.00 -

3 Botanica Testemiţeanu 3/9 127,52 mp Neces. Reparaţie €76,700.00 -

3 Botanica Grenoble 5/10 105 mp Neces. Reparaţie €110,000.00 -

Interogarea 2: Oferta de loturi de pămînt din mun. Chişinău anul 2011

Problema 2.1Se cere : Loturi de pămînt de pe sectorul Botanica

Loturi de pămînt pe sectorul Botanica

Regiune Strada Expr1002 Statutul Suprafaţa Caracteristici Preţ

Botanica Codru construcţie construcţie 6 ari fără înclinaţie €55,000.00

Botanica Independenţei 6,5 ari toate comunicaţiile €155,000.00

27

Page 27: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgProblema 2.2

Se cere: Loturi de pămînt de pe sectorul BuiucaniLoturi de pămînt pe sectorul Buiucani

Regiune Strada Statutul Suprafaţa Caracteristici Preţ

Buiucani Poltava arabil 5 ari fără înclinaţie €6,500.00

Buiucani Poltava arabil 10 ari fără înclinaţie €15,500.00

Buiucani M.Lătăreţ 6 ari casă veche €178,000.00

Problema 2.3

Se cere: Loturi de pămînt de pe sectorul CiocanaLoturi de pămînt pe sectorul Ciocana

Regiune Strada Statutul Suprafaţa Caracteristici Preţ

Ciocana M.Spătaru 10 ari comunicaţii €23,700.00

Ciocana Sadoveanu construcţie 5,4 ari toate comunicaţiile €100,000.00

Problema 2.4

Se cere: Loturi de pămănt din satul StăuceniLoturi de pămînt pe sectorul Stăuceni

Regiune Strada Statutul Suprafaţa Caracteristici Preţ

Stăuceni Tineretului construcţie 10 ari gaz, apă, lumină €50,000.00

Stăuceni B.Lăutarul construcţie 7,2 ari gaz, apă, lumină €45,000.00

Stăuceni Tineretului construcţie 10 ari fără comunicaţii €25,000.00

IV. Microsoft Power Point

Aplicaţia Power Point este destinată perfectării unei prezentări electronice a

unei lucrări Power Point care include un set de instrumente cu ajutorul cărora pot fi

create date, scheme, secvenţe audio, video, sunete. Această aplicaţie este necesară în

cadrul conferinţelor şi seminarelor unde are locprezentarea informaţiei pe support

electronic.

Prezentarea Power Point se elaborează sub formă de dipozitive numite Slide.

28

Page 28: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgÎn Slide pot fi incluse texte, imagini, diferite obiecte care pot fi aranjate în

diferitemoduri. Aranjamentul se numeşte machetă şi el include 24 de variante de

machete.Power Point m-ai include şi şabloane care pot fi aplicate la prezentare în mod

diferit.Astfel această varietate de instrumente oferă posibilitatea de a crea o prezentare

grafică unică.

Programul Power Point oferă 3metode de prezentare:

1.Prezentarea compusă din pagini electrnice;

2.Utilizarea foliilor de retroproector;

3.Utilizarea de diapozitive.

Apicaţia Power Point permite crearea de prezentări conţinînd informaţii de

sinteză,sub formă de text,diagrame,picture şi grafice.

Microsoft Power Point este un program de birotică, produs de Microsoft care

face parte din suita de programe Microsoft Office, utilizat pentru efectuarea unor

prezentări grafice. El are următoarele avantaje:

Are același tip de interfață ca și celelalte aplicații din set și aceeași

organizare a sistemului de meniuri și a barelor cu instrumente, usurand procesul de

învățare a operării cu interfața aplicației.

Permite integrarea într-o prezentare a informațiilor create cu aplicațiile

Word și Excel.

Aplicația PowerPoint, fiind orientată pe prelucrarea unor documente specifice

(prezentările), folosește entități și concepte specifice, altele decât cele folosite de

aplicațiile studiate din setul de programe Microsoft Office.

V. Internet Explorer

29

Page 29: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgInternet Explorer este un browser web produs şi dezvoltat de compania

Microsoft, ste unul din cele mai importante browsere din lume, fiind livrat odata cu

sistemul de operare Windows. Deşi are multe deficienţe de securitate şi o protecţie

scazută împotriva virusurilor. Istoria Internet Explorer începe în anul 1995, în care

Windows 95 este lansat. Pînă în present Internet Explorer a fost dezvoltat în peste

8 versiuni majore: 1.0 (1995); 2.0 (1995); 3.0 (1996); 4.0 (1997); 5.0 (1999); 6.0

(2001); 7.0(2006); 8.0(2009).

Internet Explorer 1.0 a fost lansat pe 16 august 1995. A fost o versiune

revezuită a lui Spygalass Masaic, pe care compania Microsoft a lecenţiat-o la fel ca

multe alte companii care au început dezvoltarea de browsere web, de la Spayling

SRL. A fost instalat ca parte a pachetului Internet Junepstart Kit in Plus. Echipa

Internet Explorer a început să lucreze cu mai puţin de 12 persoane la dezvoltarea lui.

Internet Explorer 1.5 a fost lansat cu cîteva luni mai tîrziu pentru Windows NT.

De asemenea, prin includerea gratuită în sistemul de operare Windows al companie

Microsoft, ei nu trebueau să platească nimic lui Spyglass SRL.

Cele mai folosite programe in domeniu sunt:Internet Explorer, produs de

corporaţia Microsoft,Netscape Comunicator produs de Netscape, Opera, Mozilla

Firefox.

Internet Explorer 1 a fost lansat pe 16 august 1995. A fost o versiune revizuită a

lui Spygalass Mosaic, pe care Microsoft a licențiat-o, la fel ca multe alte companii

care au început dezvoltarea de browsere web, de la Spyglass Inc. Venea cu lansarea

OEM pentru Windows 95 a Microsoft Plus!. A fost instalat ca parte a pachetului

Internet jumpstart Kit în Plus!. Echipa Internet Explorer a început să lucreze cu mai

puțin de 12 oameni la dezvoltarea lui Internet Explorer. Internet Exploer 1.5 a fost

lansat cu câteva luni mai târziu pentru Windows NT. Deasemenea, prin includerea

30

Page 30: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfggratuită în sistemul de operare al lui Microsoft, ei nu trebuiau să plătească nimic lui

Spyglass Inc.

Bibliografie1. Bonciu D. Sisteme automatizate de informare şi documentare, Bucureşti: Editura Tehnică, 1997-143p.2. Bolun Ion, Covalenco Ion, Bazele informaticii aplicate, Edit. A 2-a, revăzută şi completată-Chişinău, Edit. ASEM -615p.3. Bolun Ion, Covalenco Ion, Bazele informaticii aplicate, Chişinău, Edit. ASEM, 1999-521p.4. Buzurniuc Şt., Moraru Vasile. Informatică: Elemente de calcul numeric, Chişinău, Evrica, 2000-116p.

31

Page 31: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfg5. Chercher Emanuele, Şerban Marinel. Informatică. Manual pentru cl. X-a Filiere Teoretică. Profilul matematică-informatică. Iaşi, Palirom, 2000-199p.6. Chercher Emanuele. Internet. Utilizarea reţelei Internet. Proiectarea paginilor Web. Manual obţional pentru liceu. Iaşi, Palirom, 2000-256p.7. Chiosev V. Prietenul nostru calculatorul. Chişinău, Basarabia, 1991-172p.8. Codă Ilie. Acces. Ghid de iniţiere. Proiectarea şi utilizarea BD, Chişinău, Evrica, 2001-99p.9. Roşca I. , Daviolescu N., Burja V. Informatică de gestiune. Manual pentru liceu, clasa a XII-a. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1995-206p.10. Mîşcanu R. Informatică general. Sisteme de calcul şi opere. Microprocesare. Procesare de text şi tabele. Introducere în programare. Bucureşti, Editura Tehnică, 1996-352p.11. Moraru V., Carcea L., Produse SOFT, WORD for WINDOWS. Ciclu de prelegeri P. 1. Chişinău, Departamentul editorial poligrafic al U.T.M., 1997-87p.12. Nossiter L.C. Utilizare EXCEL 5 pentru Windows. Bucureşti, Teora, 1997-352p.13. Person R., Rose R. Utilizare WORD pentru Windows 95. Bucureşti, Teora, 1997-132p.14. Townsend C. Acces 2.0... în lecţii de 10 minute. Bucureşti, Teora, 1997-150p.15. Turturea D. Aplicaţii WINDOWS de tip Client Server Lotus Notes. Bucureşti, Editura Tehnică, 1995-512p.16. Volneanschi A.N. Lucrări de laborator la informatică şi tehnică la calculator, Chişinău , UNIVERSITTAS, 1993-119p.17. Lara.md.

ConcluzieÎn toată această perioadă de efectuare a practicii am învăţat nişte lucruri noi,

practica la calculator m-a făcut să cunosc mai bine calculatorul şi să mă descurc mai

rapid în diferite situaţii. Calculatorul este cea mai performantă maşină numita şi

sistem de calcul, este o maşină de prelucrat date şi informaţii conform unei liste de

instrucţiuni numită program.

32

Page 32: Bezvesnicu Darea de Seama

VerificatElaborat Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data

PC-06-2552-DSBezveşnicu

Chetrosan T

sgsgdfgPractica la calculator m-a ajutat să deschid noi pagini ale calculatorului. Am

efectuat tabele în Microsoft Word şi Microsoft Acces, am efectuat diagrame în

Microsoft Excel, am făcut probleme pe baza tabelelor executate în Microsoft Acces.

Practica la calculator ma ajutat să-mi ating scopul de a deschide noi pagini şi de a

efectua noi lucrări pe baza specialităţii care o învăţ plus la asta navigînd pe internet

descoperim multe lucruri noi şi ne dezvoltăm intelectul, modul de a oferi altcuiva

diferite informaţii despre diferite lucruri.

Practica la calculator mă poate ajuta să pot deveni in viitor o specialista

excelenta pe specialitatea Evaluare a Imobiului.

Practica este foarte importanta in domeniul de evaluare a bunurilor imobiliare,

Evaluarea este legata de analiza, vizualizarea, difuziune, multiplicare, selectare si

evidenta informatiei privind obiectele supuse procesului de evaluare.

INTERNETUL nu este un pachet de programe si nu se preteaza usor la explicatii

pas cu pas pe care le furnizam de obicei pentru un singur program fix.El se aseamana

mai degraba cu un organism viu care sufera mutatii cu o viteza uimitoare mult mai

mult decat,de exemplu Word-ul sau Excel-ul,care stau linistite in calculatoarele

noastre si-si vad de treaba lor.

.

33