of 12 /12
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI SAYFA 01 20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - Y›l: 12 Say›: 511 İz. PİM. PP 104 600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA ISSN-2146-085X web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın... www.balkangunlugu.com Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumuna “azınlık” statüsü tanındı. Ancak Yunanistan bu hakları görmezden gelerek Türk Azınlığı mağdur ediyor Türk iş insanlarının yeni gözdesi: Karadağ KARADAğ Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı’nın verilerine göre, 2018 sonu itiba- riyle ülkedeki doğru- dan Türk yatırımları- nın değeri 165 milyon Euro’yu aştı. Ülkedeki Türk yatırımlarının özelikle Karadağ'ın NATO üyeliği sonra- sında önemli derece arttığına işaret edilen açıklamada, Karadağ' a sadece geçen yıl 53 milyon Euro değerin- de doğrudan Türk yatırımı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin İtalya, Rusya, Sırbistan ve Macaristan'dan sonra Karadağ'a en çok yatırım yapan beşinci ülke konu- munda belirtilirken, ülke genelinde 2 bin- den fazla Türk firma- sının kayıtlı olduğu kaydedildi. 8’de Batı Trakya Türklerinin BİTmeyen çİlesİ ¥ Yunanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığı, Türk etnik kimliğinin inkarı, eği- tim, çift başlı müftülük, vakıflar sorunu, işsizlik gibi pek çok sebeple göçe zorla- nıyor. Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, “Batı Trakya Türklerinin pek çok sorunu var. Bunlardan birisi Batı Trakya’daki Türklerin etnik kimliklerinin inkarı- dır” ifadelerini kullandı. Gümülcine Türk Gençler Birliği Eğitim Koordinatörü Koray Hasan ise, “1928 yılında kurulmuş Gümülcine Türk Gençler Birliği, 1927 yılında kurul- muş İskeçe Türk Birliği ve 1936’da kurulmuş olan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, isimlerindeki Türk kelimesinden dolayı maale- sef 1983’te mahkeme kara- rıyla kapatılmış bulunmak- tadır” dedi. Batı Trakyalı Türkler, ekonomik geri kal- mışlıkla da mücadele halin- de. Yunanistan İstatistik Dairesi verilerine göre, ülkenin en geri kalan böl- gesi Batı Trakya Türkleri’nin yaşadığı İskeçe ve Rodop illeri. ¥ Başkent Tiran'daki hükümet kar- şıtı protestoda, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) tarafından geçici hükümetin kurulması ve erken seçi- me gidilmesi talebiyle düzenlenen protestoya katılmak üzere hükümet karşıtı göstericiler ülkenin farklı şehirlerinden başkente geldi. 3’te Sayfa 3’te Rifat SAİT ERKEN SEÇİM OLUR MU? (2) Arnavutluk’ta polis-gösterici arbedesi KaLKaNdeLeN’de 80 yıldır hatim ediliyor ¥ KuzEy Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde 80 yıldır aralıksız hatim gele- neği sürdürülüyor. Balkan Savaşları'nın ardın dan Rumeli'de birçok göç olayının yaşandığı, fakir- lik ve zulmün hakim oldu- ğu dönemlerde Allah'a sığınma mahiyetinde baş- layan günlük hatim gele- neği bölgedeki Müslümanlar tarafından yaşatılmaya devam edi- yor. Kuzey Makedonya İslam Birliği’ne (Diyanet İşleri) bağlı Kalkandelen Müftülüğü tarafından kentteki Osmanlı döne- minden kalma Saat Camisi'nde program düzenlendi. Bölgedeki imam ve hafızların katılı- mıyla ikindi namazını müteakip başlayan prog- ramda, türkçe ve Arnavutça ilahilerin yanı sıra mevlit okundu, dua- lar edildi. 8’de Balkan turizmine yeni rota çizildi BAşKEnt Sofya’nın Hal Kültür Sarayı’nda (NDK) düzenlenen Kültür Bakanları Konseyi’nde alınan karara göre katılım- cı ülkelerin ulusal bütçelerin finans- manı ile oluşturula- cak ortak fon tüm bölge ülkelerin kültür alanındaki otoritesini yükselte- cek projeler geliştirecek

BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine...

Page 1: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 01

20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - Y›l: 12 Say›: 511

İz. P

İM. P

P 10

4

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

ISSN-2146-085X

web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...www.balkangunlugu.com

PËRFITONI GRANT DERI NË 20% TË VLERËS SË KREDISË Mbështetur nga:

Kr�uar nga:

Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumuna“azınlık” statüsü tanındı. Ancak Yunanistan bu hakları

görmezden gelerek Türk Azınlığı mağdur ediyor

Türk iş insanlarının yeni gözdesi: KaradağkaRaDağ YabancıYatırımları TeşvikAjansı’nın verilerinegöre, 2018 sonu itiba-riyle ülkedeki doğru-dan Türk yatırımları-nın değeri 165 milyonEuro’yu aştı. ÜlkedekiTürk yatırımlarınınözelikle Karadağ'ınNATO üyeliği sonra-sında önemli derecearttığına işaret edilenaçıklamada, Karadağ'a sadece geçen yıl 53

milyon Euro değerin-de doğrudan Türkyatırımı yapıldığıbelirtildi. Açıklamada,Türkiye'nin İtalya,Rusya, Sırbistan veMacaristan'dansonra Karadağ'a ençok yatırım yapanbeşinci ülke konu-munda belirtilirken,ülke genelinde 2 bin-den fazla Türk firma-sının kayıtlı olduğukaydedildi. 8’de

Batı Trakya TürklerininBİTmeyen çİlesİ¥ Yunanistan’daki BatıTrakya Türk Azınlığı, Türketnik kimliğinin inkarı, eği-tim, çift başlı müftülük,vakıflar sorunu, işsizlik gibipek çok sebeple göçe zorla-nıyor. Dostluk, Eşitlik, BarışPartisi Genel BaşkanıÇiğdem Asafoğlu, “Batı

Trakya Türklerinin pek çoksorunu var. Bunlardan birisiBatı Trakya’daki Türklerinetnik kimliklerinin inkarı-dır” ifadelerini kullandı.Gümülcine Türk GençlerBirliği Eğitim KoordinatörüKoray Hasan ise, “1928yılında kurulmuş

Gümülcine Türk GençlerBirliği, 1927 yılında kurul-muş İskeçe Türk Birliği ve1936’da kurulmuş olan BatıTrakya Türk ÖğretmenlerBirliği, isimlerindeki Türkkelimesinden dolayı maale-sef 1983’te mahkeme kara-rıyla kapatılmış bulunmak-

tadır” dedi. Batı TrakyalıTürkler, ekonomik geri kal-mışlıkla da mücadele halin-de. Yunanistan İstatistikDairesi verilerine göre,ülkenin en geri kalan böl-gesi Batı TrakyaTürkleri’nin yaşadığı İskeçeve Rodop illeri.

¥ Başkent Tiran'daki hükümet kar-şıtı protestoda, göstericiler ile polisarasında arbede yaşandı.Muhalefetteki Demokratik Parti(PD) ile Sosyalist BütünleşmeHareketi (LSİ) tarafından geçicihükümetin kurulması ve erken seçi-me gidilmesi talebiyle düzenlenenprotestoya katılmak üzere hükümetkarşıtı göstericiler ülkenin farklışehirlerinden başkente geldi.

3’te

Sayfa 3’teRifat SAİT

ERKEN SEÇİM OLUR MU? (2)

Arnavutluk’ta polis-gösterici arbedesi

KalKandelen’de 80 yıldır hatim ediliyor¥ kuzey Makedonya'nınkuzeybatısındakikalkandelen şehrinde 80yıldır aralıksız hatim gele-neği sürdürülüyor.Balkan Savaşları'nın ardından Rumeli'de birçok göçolayının yaşandığı, fakir-lik ve zulmün hakim oldu-ğu dönemlerde allah'asığınma mahiyetinde baş-layan günlük hatim gele-neği bölgedekiMüslümanlar tarafındanyaşatılmaya devam edi-

yor. kuzey Makedonyaİslam Birliği’ne (Diyanetİşleri) bağlı kalkandelenMüftülüğü tarafındankentteki Osmanlı döne-minden kalma SaatCamisi'nde programdüzenlendi. Bölgedekiimam ve hafızların katılı-mıyla ikindi namazınımüteakip başlayan prog-ramda, türkçe vearnavutça ilahilerin yanısıra mevlit okundu, dua-lar edildi. 8’de

Balkanturizmineyeni rota

çizildiBaşkent Sofya’nınHal KültürSarayı’nda (NDK)düzenlenen KültürBakanlarıKonseyi’nde alınankarara göre katılım-cı ülkelerin ulusalbütçelerin finans-manı ile oluşturula-cak ortak fon tümbölge ülkelerinkültür alanındakiotoritesini yükselte-cek projelergeliştirecek

Page 2: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 02

2 20 Mayıs 2019PazartesiBalkan Haberleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’inbaşkenti Saraybosna ve Zepa bölgesinde iftar programı düzenledi

SARAyBOSNABALKAN GÜNLÜĞÜ

Saraybosna’da düzenlenen if-tara Bosna Hersek Federas-yon Başkan Yardımcısı

Melika Mahmutbegoviç, BosnaHersek Federasyon Tarım, Su veOrmancılık Bakanı ŞemsudinDediç, Zenica Doboy KantonBaşbakanı Mirza Ganiç, UnaSana Kantonu Başbakanı MustafaRuzniç, Bosna Hersek İslam Bir-liği Vakıflar Müdürü Senaid Zaji-moviç, Travnik Müftüsü AhmedAdiloviç, Gorajde MüftüsüRemzi Pitiç, Türkiye’nin Saray-bosna Büyükelçisi Haldun Koçve TİKA’nın proje ortakları,kamu kuruluşları temsilcileri, dinadamları ve sivil toplum temsilci-leri katıldı. 300’den fazla konu-ğun katıldığı iftar programındakonuşan TİKA Bosna HersekProgram Koordinatörü ÖmerFaruk Alımcı, bugüne kadarBosna Hersek’te 850’den fazla

proje ve faaliyet gerçekleştirildik-lerini ve bundan sonraki süreçtede iş birliği faaliyetlerinin arttırı-larak sürdürüleceğini ifade ede-rek, misafirlerin Ramazan ayınıtebrik etti. Büyükelçi Koç da, ko-nuşmasında Ramazan’ın bereke-tine ve Türk-Boşnak kardeşliğinedeğindi. TİKA’nın faaliyetlerinin

anlatıldığı video gösterimi veBosna Hersek Gorajde MüftüsüRemzija Pitiç tarafından okunanduanın ardından iftar programısona erdi. İftar programında neydinletisi de yapıldı. Bosna-Her-sek’in doğusundaki Zepa ilçe-sinde de yurtlarına geri dönenBoşnaklar için TİKA tarafından

Zepa İlçe Müftülüğü iş birliği ileiftar düzenlendi. Bosna savaşı es-nasında yerle bir edilen ve yeni-den inşa edilen Zepa’daki ŞehitMehmed Efendi Hajriç Ca-mii’ndeki iftara yerel yöneticiler,din adamları, Zepa’da yaşayanMüslüman Boşnaklar’dan oluşan150 kişi katıldı.

TİKA’dAn BosnAHerseK’Te İfTAr İnna asıl ismi ise Elena

Alexandra Aposto-leanu’dur. Şarkı söz ya-

zarlığı, dans ve şarkıcılık ileciddi bir hayran kitlesinesahip olan İnna 16 Ekim1986 yılında dünyaya gel-miştir. Terazi burcudur,boyu 1.63 cm, kilosu ise45’tir. İnna Romanya, Man-kalya‘da dünyaya gelmiştir.Yine Romanya’nın Neptunkentinde yaşamını sürdür-mektedir.Köstence’de Ovidius Üni-versitesi Siyaset Bilimi Bö-lümü’nden mezun olan ünlüisim bir markette şarkı söy-lerken yapımcı Marcel Bote-zan’ın dikkatini çekmiştir.Bu olayın ardından 2007 se-nesinde sözleşme imzalamışve albüm çalışmalarındabaşlamıştır.2008 yılında ise Hot isimlialbüm ile büyük bir çıkış ya-kalamıştır. Ülkesinde veyurt dışındaki birçok farklı ül-

kenin hit listele-rinin en başında yeralmayı başarmıştır. 2009 yı-lında Amazing ile bu çıkı-şını pekiştirmiştir. 2016yılında çıkarmış olduğu BadBoy isimli teklisi Youtubeüzerinden 1 Milyar’ın üze-rinde bir izlenme rekoruelde etmiştir. Özellikle ses-lendirdiği Dernière Danseisimli şarkısı ile Türkiye’dede hatırı sayılır bir kitleyesahip olmuştur.Özellikle 2018 yılında Tür-kiye’de O Ses Türkiye ya-rışmasına konuk olarakkatılmış ve Türk müzik se-verler tarafından büyük be-ğeni ile karşılanmıştır.Yarışma jürilerinin hepsiningelmeden önce instagramhesaplarına baktığını ve on-ları tanıdığı belirtmiştir.İnna’nın çıkarmış olduğu al-bümleri, Hot, I Am the ClubRocker, Party Never Ends,INNA, LatINNA ve Nir-vana.

İNNA EUROVİSİONİLE İLGİLİ

AÇIKLAMA YAPTI

" İlk önce kendi ülkem içinEurovision' da olmak iste-rim. 2' inci kez olursa buTürkiye için olursa olur. Eu-rovision bence daha uluslar-arası olmak isteyenler içinben bunu yaptım zaten. Her

sene Eurovision olduğundaben farklı ülkede konser ve-riyorum. Türkiye, Meksikagibi çok çalışmak, kendiniyarışmaya hazırlamak lazım.Programının 2 ayını busüreç için ayırman lazım.Bunu şu an yapamam ilkolarak kendi ülkem için yap-mak isterim çünkü ülkemlegurur duyuyorum. İkinciolarak Türkiye için tüm kal-bimle yapmak isterim" dedi.Müzik dünyasında yakala-dığı başarıyla adından sıkçasöz ettiren Romanyalı sözyazarı ve şarkıcı Inna yenişarkısı Ruleta'nın tanıtımıiçin geldiği İstanbul'da İhlasHaber Ajansı'na özel açıkla-malarda bulundu. Hot, MoreThan Friends, De ja vu,Gimme Gimme gibi birçokşarkısıyla müzikseverlerinbeğenisini kazanan ünlü şar-kıcı, Türkiye'ye ve Türk in-sanına olan sevgisini dile

getirdi. Ünlü şar-kıcı ayrıca

Eurovision'a ka-tılıp katılmayacağıyla il-

gili açıklamalarda bulundu.Romanyalı şarkıcı, Eurovisi-on'a katılırsa önce kendi ül-kesini temsil etmekistediğini 2'nci kez katılmaşansı olursa ülkemize olanbüyük sevgisinden dolayıbunu Türkiye için yapmakisteyeceğini açıkladı. Türkyemeklerini sevdiğini söyle-yen Inna, hayranlarınaTürkçe "Seni çok seviyo-rum" diye seslendi.

"ŞARKIYI KAY-DETTİĞİMİZDEHİT OLACAĞIN-DAN EMİNDİK"

Yeni şarkısı Ruleta'yı eki-biyle birlikte büyük emeklervererek ortaya çıkarttıklarınıve çok olumlu geri dönüşleraldığını dile getiren ünlüşarkıcı Inna: "Rulettayı yak-laşık 3 ayda yazdık. Şarkıyıkaydettiğimizde hit olaca-ğından emindik. Şu andaTürkiye'de hala kendi ye-rinde değil, iyi ki GimmeGimme bir numara oldu.Pink'e minnettarım. Ri-hanna, Beyonce, KanyeWest, Jay Z'yi elbette sevi-yorum" ifadelerini kullandı.Değerli okuyucularımız Bal-kan kökenli starlarımızı siz-lere tanıtmaya devamedeceğim, mutlu haftalar.

SİyASET BİLİMİ MEzUNU şARKICI: İNNA

Esra BALKAN

Türk askerindenBoşnak köyünde iftarAHMİÇİBALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği Barış Gücü(EUFOR)bünyesinde Bosna Her-

sek'te görev yapan Türk askeribirliğince, Bosna Hersek’in ortakesimlerindeki Vitez şehri ya-kınlarında bulunan Ahmiçi kö-yünde iftar programı

düzenlendi. Bosna Hersek’te faa-liyet gösteren Dostluk KöprüsüDerneği iş birliğinde düzenle-nen iftar programına Türki-ye’nin Saraybosna BüyükelçiliğiAskeri Ataşesi Albay GülhanYılmaz ile Türk Temsil HeyetiBaşkanı Albay Ali Tanış’ın yanısıra Türk askerleri ve çok sayıdavatandaş katıldı.www.haberler.com’a göre; Dost-

luk Köprüsü Derneği BaşkanıJasmin İmamovic, AA muhabi-rine yaptığı açıklamada, Türk as-keri birliğinin, Bosna Hersek’teçok sayıda projeye imza attığınıanımsattı. İmamovic, havalarınsoğuk olmasına rağmen iftarakatılanların Türkiyeile Bosna Hersek arasındakidostlukla ısındığını ifade etti.Ahmiçi köyü imamı Mahir

Husic de iftar programına yakla-şık 300 vatandaşın katıldığını ak-tararak, “Bu iftar programı ikiülke arasındaki dostluk ve kar-deşliğin güçlenmesine vesile ola-cak.” diye konuştu. Türkaskerleri iftar programındanönce katliamda hayatını kaybe-den kurbanlar anısına yapılanmüze ile anıtı ziyaret ederek duaokudu.

Kosovalı Taraku Türkiye’ye yerleşiyorİSTANBULBALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan ülkelerinin şarkılarıylayıldız ismi olma başarısını dagösteren Morena Taraku, şimdi

dünya starı olmak için ülkemizdenyola çıkıyor. Balkanların en iyi popşarkıcısı ödülüne sahip olan MorenaTaraku, 2010 yılından bu yana bir-çok yarışmada Kosova’yı temsil ede-rek, dereceler aldı. Morena Taraku,Miss Earth, Miss Liberty of theWorld, Miss Exclisive gibi önemliyarışmalarda da başarıyı yakaladı.Hırslı ve çalışkan bir yapıya sahipolduğunu vurgulayan Morena Ta-raku, uluslar arası boyuta taşımakistediği müzik çalışmaları içinde“Türkiye benim Dünya’ya açılan

kapım olacak” ifadesini kullandı.www.haberler.com’a göre; Türki-ye’yi ve Türk insanını kendine çokyakın ve sıcak bulduğunu bu yüz-dende yola ülkemizden çıktığınıifade eden Morena Taraku “Ben herdaim pozitif bir yapıya sahibim, ço-cukluk hayallerimi gerçekleştiriyo-rum. Yola çıktığım proje vedüşünceler yeni değil, hayallerimdive bir bir oluyor. Bir Türkçe şarkıprojemde var bu büyük bir sürprizolacak, önemli bir isimle çalışmalarabaşladık, dünya müziğine İstan-bul’dan yola çıkarak imzamı ataca-ğım” dedi. Bir dünya starı olmayarışına ülkemizden yola çıkan Mo-rena Taraku, bu yoldaki ihtiyaçlarınbilincinde olduğunu ve hiçbir eksiğiolmadan yola çıktığını, hedefindendönmeyeceğini de dile getirdi.

Türk, Yunan ve Bulgar öğrencilerden ortak proje

KIRCAALİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

“Bir Köprü de Biz Olalım” sloganı altında yürütülen projekapsamında Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lise-si’nde okuyan 12 genç ressam ve fotoğrafçı Kırcaali’ye

gelecek. Yunanistan’ın Gümülcine şehrindeki Müzik Okulu’ndaokuyan akranları da onlara katılacak. Proje, Edirne Mimar SinanRotary Kulübü ve Kırcaali Rotary Kulübü’nün girişimiyle yürütü-lüyor. Projeye, Gümülcine Rotary Kulübü de katıldı.

Page 3: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 03

20 Mayıs 2019Pazartesi 3Balkan Haberleri

ATİNABALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’daki BatıTrakya Türk Azınlığı,Türk etnik kimliğinin

inkarı, eğitim, çift başlı müf-tülük, vakıflar sorunu, işsizlikgibi pek çok sebeple göçe zor-lanıyor. Lozan Barış Antlaş-ması’na rağmen Türkazınlığın haklarını ihlal et-meye devam eden Yunan yö-netimi, “Türk azınlık”ifadesinin Lozan Barış Antlaş-ması’nda yer almadığını ilerisürerek, Batı Trakya Türkazınlığının etnik kimliğiniinkar ediyor.

ETNİK KİMLİKLER

Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi

Genel Başkanı Çiğdem Asa-foğlu, “Batı Trakya Türkleri-nin pek çok sorunu var.Bunlardan birisi Batı Trak-ya’daki Türklerin etnik kim-liklerinin inkarıdır”ifadelerini kullandı. Gümül-cine Türk Gençler Birliği Eği-tim Koordinatörü KorayHasan ise, “1928 yılında ku-rulmuş Gümülcine TürkGençler Birliği, 1927 yılındakurulmuş İskeçe Türk Birliğive 1936’da kurulmuş olanBatı Trakya Türk Öğretmen-ler Birliği, isimlerindeki Türkkelimesinden dolayı maalesef1983’te mahkeme kararıylakapatılmış bulunmaktadır”dedi.Yunan yönetimi ise, Avrupaİnsan Hakları Mahkemesinin(AİHM) Atina aleyhine aldığı

kararlara rağmen haksız uy-gulamayı sürdürüyor.

EĞİTİM İHLALLERİ

Batı Trakya Türk azınlığınıneğitim alanındaki hakları dagörmezden geliniyor.2011’den itibaren Türk azın-lığa ait onlarca ilkokul kapa-tıldı veya birleştirildi. Yeniazınlık okullarının açılmasınada izin verilmiyor. www.mil-letgazetesi.gr’nin haberinegöre; Asafoğlu, “Maalesefeğitim alanındaki sorunları-mızın çözümü için halen her-hangi bir adım atılmadı.Maalesef, anaokullarımızdaTürkçe ve Yunanca olarak 2dilli eğitim yapılması yönün-deki talebimiz kabul görmü-yor” diye konuştu.

ÇİFT BAŞLI MÜFTÜLÜK

Müftü sorunu da henüz çö-züme kavuşmuş değil. BatıTrakya Türk azınlığı dahaönce kendi müftüsünü seçebi-liyordu. Ancak Atina 1990’dayeni kararname ile müftülerimerkezden atamaya başladı.Bu uygulamanın halk ara-sında kabul görmemesi nede-niyle bölge insanı, kendiistediği müftüyü seçmeyedevam etti. Şimdi ise müftü-lük, seçilmiş ve atanmış ola-rak 2 başlı sürüyor.Türk azınlığın vakıflarındakiidare heyetlerini de azledenAtina, yine kendi belirlediğikişileri tayin ediyor.

EKONOMİK GERİ KALMIŞLIK

Batı Trakyalı Türkler, ekono-mik geri kalmışlıkla da müca-dele halinde. Yunanistanİstatistik Dairesi verilerinegöre, ülkenin en geri kalanbölgesi Batı Trakya Türkleri-nin yaşadığı İskeçe ve Rodopilleri.Asafoğlu, “En güncel olansorun, ekonomik sorundur.Batı Trakya Müslüman Türkazınlığının belini büken enbüyük sorun işsizliktir ve in-sanlarımızın istihdam soru-nudur” ifadelerini kullandı.Eğitim, turizm gibi sebeplerleülkeden kısa süreli ayrılanlar,Yunan Vatandaşlık Yasası’nın19’uncu maddesine istinadenvatandaşlıktan atıldı. Keyfiuygulama ile vatandaşlıktançıkarılan 60 bin kişinin 50 biniise Türk.. Madde, 1998’de Av-rupa’nın zorlaması ile iptaledilse de mağduriyetler gide-rilmedi. milletgazetesi.gr

Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumuna“azınlık” statüsü tanındı. Ancak Yunanistan bu hakları

görmezden gelerek Türk Azınlığı mağdur ediyor

SOFYABALKAN GÜNLÜĞÜ

Güneydoğu Avrupa Tu-rizm Bakanları Kon-seyi, bölgede ortak iş

birliği fonu kurma kararı aldı.Başkent Sofya’nın Hal KültürSarayı’nda (NDK) düzenle-nen Kültür Bakanları Konse-yi’nde alınan karara görekatılımcı ülkelerin ulusal büt-çelerin finansmanı ile oluştu-rulacak ortak fon tüm bölgeülkelerin kültür alanındakiotoritesini yükseltecek proje-ler geliştirecek. BulgaristanKültür Bakanı Boil Banov,toplantının ardından düzen-lediği basın toplantısında alı-nan kararın öneminin altınıçizdi. Banov, “Fikir mübade-lesi, sanatçıların arasındakiilişkilerin geliştirilmesi sanateserlerin ve etkinliklerin pay-laşımı ortak çabalarımızla ve-rimli bir işbirliğimize ivmeverecek” diye konuştu.Banov,fonun UNESCO ve Avrupa

Konseyi’nden destek alabile-ceğini, faaliyete geçmesininde tüm bölge ülkelerin yara-rına olacağını belirtti.Toplantıya Türkiye’yi temsi-len Kültür ve Turizm BakanYardımcısı Özgül ÖzkanYavuz katıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Bul-garistan’daki temas ve çalış-malarını tamamlamadan önce19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayram dola-yısıyla Türkiye’nin Sofya Bü-yükelçiliği ikametgahındadüzenlenen bir klasik müzik

konseri izledi. Konserde, An-kara Cumhurbaşkanlığı Sen-foni Orkestrası BaşkemancısıJülide Yalçın, piyanist ElifÖnal ve kemancı Volkan MeteYalçın, Mozart, Kiril Lambov,A.A. Saygün ve Vivaldi’deneserlerle sahne aldılar.

Güneydoğu Avrupa turizmineSofyA’dA yön verildi

Batı Trakyalı soydaşlarAzınlık bile sayılmıyorlar

Reis sürekli teşkilata moral vermeye veonları canlı tutmaya çalışıyor. Zateno olmasa yıkılıp giderdik. Ancak

sürekli Reisten bir şeyler beklemek onu dayıpratabilir ve daha da kötüsü etkisiniazaltabilir. Yeni fikirlere, yeni heyecanlara,yeni değişimlere ihtiyaç var.

“CROWDING OUT”

Diğer yandan ekonominin dedurağanlaşması olumsuz etki yapıyor.Piyasada likidite ihtiyacı çok yüksek.İşadamları uygun faizli kredilerin peşindeler.Ancak kredi temininde zorlanıyorlar.Dövizdeki artış da olumsuz etki yapıyor.Piyasada “Crowding Out Effect” denilenekonomik bir durum söz konusu. Yani işadamları yatırım yapacakları yerde parasınıdaha karlı ve garanti gördükleri bankafaizlerine veya dövize yatırıyorlar. Bu dayatırımları durduruyor.

SEÇİMLER İPTAL OLUR MU?

Siyasetteki belirsizlik, Ekonomidekidurağanlık ve teşkilatlardaki psikolojikdurum beraberinde bir seçimi getirir mibilemiyorum. Ancak hiçdeğilse  konuşulmasını sağlıyor. Tabikierken seçim istenmeyen bir durum. Ülkeyebüyük zarar verebilir. Aslına bakarsanızhiçbir parti de erken seçimi telaffuz edemez.Halktan tepki alır. Ancak gönüllerindekidurum farklı olabilir. Öyle düşüyordemiyorum ama yaşadığı her sıkıntılıdurumda Reis halka giderek güçkazanmıştır. Mevcut durumda da böyle birihtiyaç hâsıl olur mu bilemiyorum. Aynışekilde muhalefet de Büyükşehirlerikazanınca heyecanlanmış ve iştahlanmışolabilir. Ama dediğimiz gibi kimse erkenseçimi telaffuz edemez. Zira halktan tepkialmaktan çekinirler. Şeytanın avukatlığınıyaptığınızda öyle bir durum olmalı ki kimseistemesin ama kendi kendine oluşsun.Mesela, CHP olağanüstü olarak 24 Haziranseçimlerinin yenilenmesi için YSK’yabaşvurdu. Gerekçeleri, iptal edilen İstanbulseçimlerindeki neden gibi sandıkbaşkanlarının devlet memurlarından olmasıgerektiği. YSK nasıl bir karar verirbilmiyorum ama 24 Haziran seçimlerini iptalederse alın size doğal ortamda erken seçim.YSK’nın karar verdiği seçim olunca halkınsiyasilere tepkisi de olmaz. Bütün bunlarbizim hayal fikirlerimiz. Kimse altında birbuzağı aramasın. Ha bu arada olmaz yadiyelim ki erken seçim veya 24 Haziranseçimlerinin yenilenmesi oldu, o durumdaİstanbul seçimlerinin yenilenmesine tepkigösteren kesimlerin ateşi düşürülür ve dengesağlanır diye düşünüyorum. Bu da hayali birfikir işte.

SİYASİLEŞEN SANATÇILAR

İstanbul seçimlerinin yenilenmesine tepkigösteren bazı sanatçı, sporcu ve işadamlarına kızmamak lazım. Demokratikolarak doğal tepkilerini gösteriyorlar. Ayrıcane güzel değil mi? Herkes hangi taraftaolduğunu alenen açıklamış oluyor. Herkeside tanımış oluyoruz.

İSTANBUL’UN AK’LANMASI

İstanbul seçimlerine kara kara kuşkulardüşmüştü. Bu yüzden bu seçimlerinAk’lanması birilerini de akıllanmasıgerekiyor. CHP’lilerin ağzında anlaşılanönceden birileri tarafından belirlenmiş “Herşey çok güzel olacak “ cümlesi aslında doğrubir cümle. Ama öncesinde Binali yıldırımBaşkanımızla “Sandıkları paklayalım,İstanbul’u aklayalım” ki:   daha sonra eminolun ki her şey çok güzel olacak inşallah.  

CHP’DEN SALGIOPERASYONU

Bu arada CHP’liler ilginç bir algı taktiğiyapıyorlar. Sözüm ona birileri, “Geçenseçimde Binali beye verdim ama buyapılanlardan sonra şimdi İmamoğlu’navereceğim “ diyor. Ama bunu diyenlerinçoğu zaten CHP’li ve geçen seçimde de

CHP’ye vermiş ama bunu yaparak AKPartiye oy verenlere algı oluşturmakistiyorlar. Buna benzer şekilde çeşitliatraksiyonlarla AK Partili seçmenlerietkilemeye çalışıyorlar. Bu şekilde birkamuoyu oluşturuyorlar.

BİRLEŞMEK ŞARTTIR

Şimdi bakıyorsunuz Saadet partisi veyaKomünist partisi adayı, CHP’nin adayıEkrem İmamoğlu için çekileceğinibelirterek algı oluşturmaya çalışıyor.Görünen o ki karşı taraf CHP + Saadet + İP+ FETO+ABD… vs. birleşecek BinaliYıldırım karşısında birleşip güç oluşturuyor.Aklıma nedense Ali İmran süresi 173.ayetgeliyor. Yüce Allah burada buyuruyor ki:Bir kısım insanlar, müminlere:"Düşmanlarınız olan insanlar, size karşıasker topladılar; aman sakının onlardan!"dediklerinde bu, onların imanlarını bir katdaha arttırdı ve "Allah bize yeter. O ne güzelvekildir!" dediler. Evet, aynen bu ayettekigibi, karşı taraf birleşirse biz de birleşeceğiz.Bunun başka bir alternatifi ve de lüksü deyok. Tüm küskünlerle barışacağız. Tümteşkilatlarımızı bir araya getireceğiz. OnlarEkrem’de birleşiyorsa biz de Binali’deBinlerce Ali binlerce Ahmet olacağızinşallah.

YAPILMASI GEREKENLER

Diğer tüm olasılıkları bir tarafa atın vesadece İstanbul seçimlerinin yenileneceğinidüşünün. AK Parti’nin İstanbul’da seçimkazanması beklenen bir olasılıktır. Ancakyine de aşağıdaki reçete çok önemli. 1-Bibali Yıldırım tam yetkili olacak ve en önplana çıkartılacak, bu seçimde BinaliYıldırım markası kullanılacak, kimse onaköstek olmayacak aksine destek olacak.Böyleleri varsa derhal değiştirelecek. 2-Ayıştırıcı, kavgacı, tepki alacak söylemleryerine birleştirici cümle ve aklıselimstratejiler kullanılacak3-AK Parti içindeki küskünlükler derhalçözülecek, gönüller alınacak, parti içindeherkes davet edilecek, kimseyi kaybetmelüksümüz olmadığı bilinecek.4-Demografik yapılara göre İstanbul’daBalkan Göçmenleri, Kürtler, Erzurumlular,Sivaslılar, Konyalılar, Karadenizliler yoğunolduğu yerlerde onlara destek ve yakınlıkolan stratejiler uygulanacak. Özellikleİstanbul’da yaşayan 6 Milyon kadar BalkanGöçmeninin ikna edilmesi gerekiyor.Bunlara parti içinde aidiyet duygusu gelişsindiye fahri ve gerçek görevler verilecek. 5-Romanlar, Sulu kulede ve diğer bazıyerlerde kentsel dönüşüm vesilesiyleyerlerinde edildi ve uzak yerleretaşınmalarına neden olundu. Bu yüzdenbazıları küskün. İstanbul’da Yaklaşık 250Bin Roman’ın yaşadığı biliniyor. Bunlarınkazanılması gerek. 6-Genel Merkez’de, İstanbul’da ve diğeryerlerde görev yapan AK Parti teşkilatmensuplarından bazıları ve yine bazıbürokratlar mütevazılığı bırakmışlar vekibirli davranıyorlar. Bunların partiye katmadeğerleri de yok ama sadece Tayyip beydenaldıkları güçle etkili olmaya çalışıyorlar.Yine buna benzer olarak AK Parti içindekiAKP’liler, kripto Fetocular, rantçılar acilentespit edilmeli ve ayıklanmalıdır. 7-AK Parti İstanbul teşkilatının Binali beyetam destek vermesi, bütünleşmesi veinanması gerekir. Arızalar varsa tespitedilmeli ve çözümlenmelidir. 8- Gençler, AK Partiye bira uzak duruyorlar.İstanbul’daki geçler için özel çalışmayapılmalı, gençler mutlaka kazanılmalıdır. 9-Sandıklara sahip çıkmayı söylemiyorumbile zaten bu gelişmelerden sonra yoğurtüflenerek yenilecek.10- Çok büyük projeler yerine, halkadokunan, bizzat cebine katkı sağlayacakçalışmalar yapılmalıdır. 11- Eski ve yeni tüm AK Parti milletvekilleriderhal çağırılarak büyük bir istişare yapılmalıve hepsi seferber edilmelidir. Ancak kimkime dumduma veya saldım çayıra Mevla’mkayıra değil, her kesin bağlantılı olduğudemografik gruplara göre çalışma bölgelerioluşturulmalı ve çalışma planlamasıyapılmalıdır.

[email protected]

24.Dönem İzmir milletvekiliBalkan Stratejik AraştırmalarMerkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBUERKEN SEÇİM OLUR MU?

(2)Rifat SAİT

Türkiye, Kuzey Makedonya yörüklerini sevindirdiÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Diyanet Vakfınca(TDV) ramazan yardım-ları kapsamında, Kuzey

Makedonya’nın doğusundaOsmanlı döneminden beri kim-lik ve kültürlerini koruyarakyaşayan Yörüklere gıda kolisiulaştırıldı. Bu yıl “KardeşleriniUnutma, Beklenen Sensin” slo-ganıyla yola çıkan vakıf gönül-lüleri, Kuzey Makedonya’da

başta Üsküp olmak üzere hemşehir merkezlerinde hem dekırsalda yaşayan ihtiyaç sahip-lerinin yüzünü güldürüyor.Vakıf ekipleri, Osmanlı döne-minde buraya yerleşen ve ülke-nin doğusundaki yerleşimyerlerinde kimliklerini ve kül-türlerini koruyarak yaşayanYörüklere ulaştı. Türkiye’dekidin kardeşlerinin selamını veyardımlarını yüzlerce kilometreuzaktaki soydaşlara ulaştıran

ekipler, gıda paketlerini tek tekailelere teslim etti, çocukları isebalon ve şekerlesevindirdi.www.timebalkan.com’a göre; Diyanet İşleri Baş-kanlığı Din Hizmetleri Müşa-viri Murat Alkan, AAmuhabirine yaptığı açıkla-mada, ramazan sevinciniKuzey Makedonya’daki soy-daşlarla idrak etmekten duy-duğu memnuniyeti dile getirdi.

Page 4: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARIsayFa 04

4 Kosova Haberleri 20 Mayıs 2019Pazartesi

PRİŞTİNE’DE

PRİŞTİNEBALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Meclisi  genelkurulunda yapılan oy-lamada, Sırbis-

tan’ın Kosova savaşındaişlediği soykırım kararıonaylandı. Soykırım ka-rarı, 79 oy ile onaylandı.Karara karşı ve çekim-ser oy kullanan millet-vekili olmadı.Kosova Meclisi günboyu, gündemdeki Sır-bistan’ın soykırım kara-rını tartıştı. Tartışmalar,Kosova’da Sırp zulmünün20’inci yılı dolayısıyla yapıldı.Yaklaşık 10 saat süren tartış-malarda Sırp güçlerinin Koso-va’da 1998-1999 yıllarındaişlediği suçlar tek tek sayıldı.Kararın onaylanması önce-

sinde Kararı hazırlamakla gö-revli  Meclis “Ad Hoc” Komis-yonu Başkanı Bilal Sherifitarafından milletvekillerineKararın  içeriği hakkında bilgi

verildi. www.timebalkan.comsitesinin haberine göre; ka-rarda, Arnavutların yok edil-mesi amacıyla 1 milyonkişinin evinden ve ülkesindensürgün edildiği, tüm etnik

topluluklarımensupları  olmak üzere ço-ğunlukta Arnavutlar’dan iba-ret 12 bin savunmasızsivilin  katledildiği  belirtildi.

Kararda,  Kosova’da  Sırpgüçlerinin 100’ü aşkınyerde suç işlediği kayde-dildi.  1998-1999 yıllarıarasında Kosova’dakiSırp suçlarını içeren ka-rarda ayrıca  “1999’daSırp kuvvetleri, Breznik,Mitrovic, Poduyeva, Bel-lacerk, Randobrava,Krusha e Vogël, Krushave Madhe, Gjakova, Mati-

çan, Izbits  gibi  yerlerdeKosova’da 100’den fazla kat-liam gerçekleştirdiler. Ko-sova  savaşı sırasındaKosova’da 20.000 kadına  cin-sel şiddet uygulandı” bilgile-rine yer verildi.

Kosova Meclisi sırp soyKırıMını onayladı

BRÜKSELBALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği’nin (AB)Yüksek Temsilcisi Fe-derica Mogherini, Ko-

sova Meclisi tarafındanordunun kurulmasını müm-kün kılan karar hakkında tek-rar konuştu. AvrupaKomisyonu’na yaptığı açıkla-mada Mogherini, Kosova Gü-venlik Kuvvetleri’nin (FSK)görev süresinin yalnızca kade-meli olarak ilerleyecek bir sü-reçle değiştirilmesi gerektiğinisöyledi.Mogherini’ye göre, bu sürecinKosova Anayasasına tama-men uygun olması gerekiyor.Mogherini, “Komisyonun ya-zılı soruya verdiği yanıtta be-lirttiği gibi, Kosova Meclisi, 14

Aralık 2018’de Kosova Gü-venlik Kuvvetleri Yasası’nıkabul etti. Avrupa Birliği, Ko-sova Güvenlik Kuvvetleri’ningörev süresinin ancak kap-samlı ve kademeli bir süreçledeğiştirilmesi gerektiği görü-şünü paylaşmaya devam edi-yor. Süreç, KosovaAnayasasına uygun olmalı”dedi. Mogherini, AB ‘nin Ko-

sova’ nın Brüksel ‘de imzala-dığı anlaşmalar uyarınca yü-kümlülüklerini yerinegetirmesini umduğunu söy-ledi. www.timebalkan.com’unhaberine göre; Kosova Meclisi10 Aralık’ta FSK hakkındaiçin 3 yasa tasarısını oyla-mıştı. FSK’nın ordudaki tamdönüşüm sürecinin 10 yılakadar sürmesi bekleniyor.

Fogherini yine Kosova Ordusu'nu redetti

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da sünnet edilecek ço-cukların erkekliğe ilk adımınıatmadan önce Priştine yakın-

lığındaki Sultan Murat Hüdavendi-gar Türbesi’ni ziyaret etmesigeleneği bozulmadı. Yüzyıllardırdevam eden gelenek çerçevesindeİstanbul “Eyüp Sultan Vakfı’nın giri-şimiyle sünnet ettirilen çocuklar,sünnet öncesinde Sultan Murat Tür-besi’ni ziyaret etti. Sünnet öncesindeçocukların bu ziyareti, mübarek Ra-mazan ayı olması vesilesiyle ayrı biranlam kazandı. Çocuk sesleriyleşenlenen Sultan Murat Türbesi’ninbahçesi, Kosova’nın farklı yerlerin-den gelen sünnet çocuklarına ev sa-hipliği yaptı. Toplu sünnet şöleninekatılan 50 çocuğa, mutlulukları göz-lerinde okunan velileri eşlik etti.Hala 1 buçuk yaşına basmamış olançocuğunu sünnet ettirecek olan Sel-vete Berisha, hayatının en mutlugünlerinden birini yaşadığını belir-

terek, “Bize bu mürüvveti yaşatan-lara candan teşekkür ediyoruz. Çokgüzel bir organizasyon. Burada hemçocuklarımıza dualar okuyacağız,hem de çocuklarımızla birlikte mut-luluğu paylaşacağız” dedi.Unutulmaz günlerden birini yaşa-yan çocuklar, toplu fotoğraf çektirdi.Sultan Murat Türbesi’nde dua oku-yan “Eyüp Sultan Vakfı kurucuüyesi Enver Yanova, İstanbul’dasünnet hazırlıkları çerçevesinde ço-cukları Eyüp Sultan Camii’ne götür-düklerini, caminin ziyaret edildiğinive dualar okunduğunu belirterek,bu geleneğin burada Sultan MuratTürbesi’nde devam ettirmeyi arzu-ladıklarını söyledi. Yanova, buradaçocuklar ve ailelerinin gayet mutluolduklarını kaydetti.Daha sonra çocuklar için başkentteaçılan dev iftar çadırında, sünnet tö-reni çerçevesinde eğlence programıdüzenlendi. Sünnet çocukları ünlüçocuk karakterlerinin şarkıları vedansları eşliğinde bol bol eğlendi.

Sünnet çocukları Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret ettiKosova’da toplu sünnet edilen çocuklar yüzyıllardır devam eden gelenek kapsa-mında Priştine yakınlığındaki Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret etti

TDV’nin yardımları Priştine’de yüzleri güldürdüPRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV),2019 yılı Ramazan yardım ça-lışmaları kapsamında Ko-

sova’nın başkenti Priştine’de ihtiyaçsahibi 50 aileye Ramazan gıda pa-keti dağıttı. Bu yıl “KardeşleriniUnutma, Beklenen Sensin” sloga-nıyla yola çıkan TDV ekipleri, Koso-va’nın başkenti Priştine başta olmaküzere ülkenin dört bir yanındaki ih-tiyaç sahiplerinin yüzünü güldürü-yor. Yardımlaşma ve dayanışma

ruhunun zirveye çıktığı Ramazanayında,Türkiye Diyanet Vakfı baş-kent Priştine’deki ihtiyaç sahiplerinide unutmadı.www.timebalkan.com’a göre: Diya-net İşleri Başkanlığı Din HizmetleriMüşaviri Nevzat Sabri Akın, yaptığıaçıklamada, “Türkiye Diyanet Vakfı-mız Kosova’da yaşayan kardeşleri-mize, destek olmak maksadıylayardım paketleri dağıtmaktadır. Buyıl, Kosova genelinde 600 yardımpaketi dağıtılacaktır. Bir kısmı dağı-tılmıştır, bir kısmı da dağıtılmaya

devam ediyor. Bugün burada 50kadar kardeşimize yardım paketiniulaştırmış olacağız. Bağlarımızıngüçlenmesi, kuvvetlenmesi için Ra-mazan’da Türkiye Diyanet Vakfıhem yardım paketi ulaştırıyor hemde iftar sofraları açarak kardeşleri-mizle birlikte, soydaşlarımızla bir-likte burada iftar yapmış oluyoruz”dedi. Yardımları yüzlerce kilometreuzaktaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı-ran ekipler, gıda paketlerini dahaönceden tespit edilen ailelere tek tekveriyor.

Page 5: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 05

5 20 Mayıs 2019PazartesiBalkan Haberleri

GOSTİVARBALKAN GÜNLÜĞÜ

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve ABBaşkanı Faruk Kaymakcı,Kuzey Makedonya'nın Gosti-

var şehrinde soydaşlarla iftar yaptı.Kuzey Makedonya CumhuriyetiCumhurbaşkanı Stevo Pendarovs-ki'nin yemin törenine CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katı-lan Kaymakcı, yeni Cumhurbaşkanı

tarafından cumhurbaşkanlığı konutu"Villa Vodno"da kabul edilerek bir gö-rüşme gerçekleştirdi.  Ülkede, mevki-daşıyla siyasi istişarelerde de bulunanKaymakcı, resmi programlarının ar-dından Kuzey Makedonya'da Türktoplumunun yoğun olarak yaşadığıGostivar'da soydaşlar tarafından dü-zenlenen bir iftar programına katıldı.www.timebalkan.com’un haberinegöre; Kaymakcı, soydaşlara ve Make-donya halkına Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğ-lu'nun selamlarını ileterek, Türki-ye'nin, Kuzey Makedonya'nın NATOve AB üyeliğine desteğini vurguladı.Türkiye'nin soydaşlarına her türlüdesteğini sürdüreceğini belirten Kay-makcı, sadık ve uyumlu Türk toplu-munun Kuzey Makedonya içinzenginlik olduğunu ve Türkiye ileKuzey Makedonya arasında da sağ-lam bir dostluk ve iş birliği köprüsüteşkil ettiğini söyledi. Kaymakcı, soy-

daşların birliğine vurgu yaparak,Türk toplumuna eğitim konusundaher türlü desteğin verilmeye devamedileceğini ifade etti. Dışişleri BakanYardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı,AB ile üyelik müzakerelerinin başla-ması durumunda Kuzey Makedon-ya'nın daha da gelişeceğini belirterek,Türkiye dahil tüm Balkan ülkeleriAB'ye üye olmadan AB'nin tamamla-namayacağını ve tüm potansiyeldenyararlanılamayacağını vurguladı.

Kaymakcı Gostivar’da soydaşlarla buluştuDışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, KuzeyMakedonya'da soydaşlarla düzenlenen iftar programına katıldı

Halkbank’tanÜsküp’te iftarÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Halkbank AD Skopje (HalkbankÜsküp) tarafından Kuzey Make-donya’nın başkenti Üsküp’te

iftar verildi. www.timebalkan.com’agöre: iftara Kuzey Makedonya Cumhur-başkanı Stevo Pendarovski, Türkiye’ninÜsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara,Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diya-net İşleri) Başkanı Süleyman Recepi,Halkbank Genel Müdürü Osman Ars-lan, bakanlar, milletvekilleri, ülkedekiTürk siyasi parti başkanları, iş adamları,sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarınıntemsilcilerinin yanı sıra davetliler ka-tıldı.Cumhurbaşkanı Pendarovski, dünyadayabancı düşmanlığı ile İslamofobininyükselişe geçtiğine dikkati çekerek, ül-kesinin en yüksek değeri olan bir aradayaşama ile farklılıklara saygı geleneğin-den vazgeçmeyeceğini vurguladı.Ülkenin cumhurbaşkanı olarak önceliği-nin sivil uzlaşmaya, en derin dini veetnik farklılıklarla yaşamaya katkıda bu-lunmak olduğunu aktaran Pendarovski,sözlerini şöyle sürdürdü:“Dünyanın pek çok yerinde yabancıdüşmanlığı ile İslamofobinin artış gös-terdiği bu çalkantılı dönemlerde, KuzeyMakedonya olarak biz en yüksek değeri-miz olan bir arada yaşama ve farklılık-lara saygı geleneğindenvazgeçmeyeceğiz. Bu avantaj, açıkça Av-rupa prensiplerine göre yaşadığımızı veKuzey Makedonya Cumhuriyetinin ye-rinin Avrupa uluslar ile devletleri ailesi-nin yanında olduğunu göstermekte.”Türkiye ile Kuzey Makedonya arasın-daki ilişkilere de değinen Pendarovski,“Bu mükemmel yakınlığın daha da iyiolması için en ufak bir ihtimal bile varsabunun böyle olması için her şeyi yapaca-ğımı garanti ederim.” ifadesini kullandı.

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'un başkenti Ti-ran'da düzenlenen hükü-met karşıtı protestoda,

göstericilerle polis arasında ar-bede çıktı. Muhalefetteki Demo-kratik Parti (PD) ile SosyalistBütünleşme Hareketi (LSİ) tara-fından geçici hükümetin kurul-ması ve erken seçime gidilmesitalebiyle düzenlenen protestoyakatılmak üzere hükümet karşıtıgöstericiler ülkenin farklı şehirle-rinden başkente geldi. Başkent-teki Başbakanlık binası önündetoplanan göstericiler, sis bombası,molotofkokteyli ve boya attık-ları binanın giriş kapısında küçükçaplı yangına neden oldu. Ayrıcameclis binası önünde de toplananbir grup göstericinin, buradakipolis kordonunu delmeye çalış-ması sonucu arbedeyaşandı. Olaylarda bazı polis vegöstericiler yaralandı. www.time-balkan.com’a göre Arnavutluk İç-işleri Bakanlığı’ndan yapılanaçıklamada, gösterilerde 13 emni-yet mensubunun yaralandığı be-lirtildi. PD Genel Başkanı LulzimBasha, protestoların devam ede-

ceğini belirterek, "Mücadele, zaferelde edene kadar devam edecek-tir. Arnavutluk'u ve tüm Avru-pa'yı seviyoruz. Bu gururlatoplandık ve ileriye doğru adımattık. Katılım, birlik ve dirençbizim gücümüzdür." dedi. Cum-hurbaşkanlığından yapılan açık-lamada, şiddetten kaçınma çağrısıyapılırken, "Cumhurbaşkanı İlirMeta, muhalefetin protestosunubüyük bir endişeyle takip et-mekte ve herkesi huzuru koru-maya, insan ve kurumlara zarar

verebilecek şiddet ve çatışmalar-dan kaçınmaya çağırdı." ifadelerikullanıldı. Hükümet karşıtı göste-riciler, aylardır başkentte protesto-lar düzenleyerek, erken seçimçağrısı yapıyor. Daha önce de pro-testolarda arbede çıkmış, bazıpolis ve göstericiler yaralanmıştı.Öte yandan Başbakan Edi Ramaise erken seçime karşı çıkıyor. DPve LSİ, 18 Şubat'ta meclisteki mil-letvekillerinin istifa kararı aldığınıduyurmuş ve hükümetten geçiciyönetim talep etmişti.

Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestoda gerginlik

Page 6: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 06

6 20 Mayıs 2019PazartesiBalkan Haberleri

A.BUĞRA TOKMAKOĞLU

Yunanistan'ın en büyükdördüncü adası olanRodos, aynı zamanda

Kaş'ın karşısında yer alan minikada Meis sayılmazsa ülkenin endoğusunda bulunan toprak par-çası olarak kabul ediliyor.Yunan Adaları içerisinde turiz-min başladığı ilk noktalardanbiri olan Rodos, 130 bine yakla-şan nüfusla ana kara dışında Gi-rit'ten sonra en kalabalık yer.Antik dünyanın 7 harikasındanbiri sayılan Dev Rodos Heyke-li'nin (Rodos Kolossusu) varlığı,Rodos'un dünyaca ünlü bir yerhaline gelmesinde pay sahibi.UNESCO Dünya Mirası Liste-si'nde yer alan orta çağdankalma tarihi Rodos şehir mer-kezi, Mandraki Limanı, LindosAkropolisi, Rodos Arkeoloji Mü-zesi, Anthony Quinn Koyu vesayısız plajları ile Rodos gezile-cek yerler açısından birkaç gün-den fazlasını hak eden bir şehir.Rodos’ta gezilecek yerler-den bazılarını bir arayagetirdim.Rodos'un OrtaÇağ Kenti(Rodos OldTown): OldTown ola-rak bilinenRodosOrta ÇağKenti, ada-nın kurul-duğu yer.Rodos'unstratejik ko-numu ve Egeticaretindeönemli bir üs olma-sından dolayı RodosOld Town, tarih boyuncasaldırı, işgal ve yıkıma uğradı.Farklı medeniyetlerin izlerini ta-şıyan orta çağ kenti, kenti işgaleden farklı devletlerin şekillen-dirdiği çok kültürlü bir yapıyasahip.1308'den 1523 yılına kadar Ro-dos'u işgal eden St. John Şöval-yeleri, Rodos Old Town'unmimari gelişiminde büyük rol

oynadı. Şö-

valyelerin merkezi olarak kulla-nılan Büyük Ustalar Sarayı, ada-nın en görkemli mimari yapısı.Şövalyeler Caddesi, 4 kilometre-lik surlara sahip yukarı şehir veOsmanlı sivil mimarisi ve anıtla-rının görülebildiği aşağı şehirOld Town'da. Mandraki Limanı: Antik dün-yanın 7 harikasından biri olarakkabul edilen Rodos Heykeli'ninbir zamanlar liman girişinde bu-lunduğu Mandraki Limanı, ada-nın kent merkezinde yatlarınbağlandığı ve tekne turlarınınhareket ettiği bir merkez.Rodos Heykeli'nin bulunduğutahmin edilen liman girişinde zi-yaretçileri Rodos'un sembolügeyik heykelleri karşılıyor. Birzamanlar Rodos'un askeri li-manı olan Mandraki Limanı, odönemlerde girişi zincirlerle ka-patılan bir savunma merkeziydi.Yel değirmenleri ve St. NicholasKalesi de limanın yanı başında.Anthony Quinn Koyu: Meksika

asıllı Amerikalıaktör

AnthonyQuinn'in Yunanlar için önemibüyük. Yunanistan kültürünütanıtan ve dünya çapında ses ge-tiren Zorba filminde baş-rolde oynayan AnthonyQuinn, Rodos'ta bulun-duğu dönemde bugünkendi ismini taşıyanVagies Koyu'nu satınaldı. Kayalıklarla çev-

rili, berrak zümrüt yeşili sula-rıyla muhteşem bir görünümesahip olan koya tekne turları ilegidilebiliyor.Lindos Akropolisi: Rodos'un 47kilometre güneyinde, adanın enpopüler tatil destinasyonu olan

Lindos, arkeolojik açıdan da ol-dukça zengin bir bölgede ku-

rulu. Denize bakan, 115metre yükseklikte yeralan Lindos Akropolisi,kayalık zemin üzerineoturan panoramikmanzarasıyla büyüle-yici güzellikte. AthenaTapınağı ve Helenistiksütunların yanı sıra Ak-

ropolis'in çevresi surlarlaçevrili.

Lindos Plajı: Tarihi geçmişiMÖ 10. yüzyıla dek uzanan

Lindos'ta ziyaret edilecek tekyer Akropolis değil. Güzelliğidillere destan Lindos Plajı, sığ vetertemiz denizi, ince kumlu plajıile adaya gelen tatilcilerin göz-desi. Kendi adını taşıyan bir koyüzerinde yer alan plaj boyuncairili ufaklı çok sayıda kafe ve res-toran var. Özellikle İngiliz turist-lerin tercih ettiği plaj yazaylarında tıklım tıklım.Monolithos Kalesi: Rodos'ungüneybatısında konumlanan,1470'te inşa edilen Monolithos

Kalesi, adanın savunma ihtiya-cına hizmet veren en görkemliyapılardan biriydi. Ada merke-zine 70 kilometre uzaklıkta yeralan kalenin büyük bir bölümüzamana direnemeyerek yı-kıldı. Ancak kalan parça-ları ve eşsiz Ege Denizimanzarası bile kaleyiziyaret etmeyedeğer. Kaleye darve zorlu bir pati-kadan ulaşıldı-ğınıhatırlatmaktayarar var.Tsambika Plajı:Adanın popülerplajlarındanTsambika Plajı, 1km'ye yaklaşanuzunluğu ile başın-dan sonunu göremeye-ceğiniz kadar büyük. Altınsarısı renkli, ince taneli kum-salı ve turkuaz renkli deniz su-yuyla özellikle yerel halkın vakitgeçirmekten hoşlandığı plajınsahibi Rum Ortodoks Kilisesi.Tsambika Manastırı'nın bulun-duğu zirveyi selamlayan plajdaçok sayıda tesis var. Yaz ayla-rında tıklım tıklım olduğundanciddi bir otopark sorunu ve kar-maşa yaşanıyor. Sığ ve kumluolduğundan ço-

cuklu aileler özel ilgi gösteriyor.Ancak benim fikrim arasındaseçim yapmak zorunda kalsanız

Lindos Pla-

jı'nıtercih etmeniz yönünde.Tsambika Manastırı: TsambikaManastırı, aynı ismi taşıyanplaja bakan bir tepede muazzam

manzarayasahip. Mer-

yem Ana'yaithaf edilenküçük bir

Bizans kilisesinin de bulunduğutepedeki manastır 1770'de yeni-den inşa edildi.Faliraki Plajı: Şehir merkeziningüneydoğusunda, ada merke-zine 17 km uzaklıkta bulunan

Faliraki Plajı, AnthonyQuinn Koyu'na da ol-

dukça yakın. Partile-meyi seven gençlerin

gözdesi Faliraki'derengarenk şemsiye-lerin altında günboyu güneşlenipdenize giren genç-ler, havanın karar-masıyla birlikteneon ışıkların al-

tında dans ediyor.Plajda Avrupa'nın en

büyük su parkların-dan biri de bulunuyor.

Antik Kamiros: Rodos'unkuzeybatısında deniz kıyı-

sında konumlanan KamirosAntik Kenti, antik dönemdeRodos şehir devletini kurmakiçin diğer iki Dor kenti ile bir-leşti. Birleşmenin ardından yıllariçerisinde boşalan kentte adanıntarihi geçmişini aydınlatan çoksayıda kalıntı bulundu.

Köklü tarihi ve doğal güzellikleri ile Rodos

Yunanistan’da Oniki Adaların en büyüğü Rodos, Ege Denizi'nde Türkiyekıyılarına 18 kilometre uzaklıkta, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri.Zengin tarihi geçmişi ile bölge için büyük önem taşıyan birçok tarihi olaya sahneolan ada arkeolojik alanları, müzeleri, plajları ve milli parklarıyla görmeye değer

www.egetelgraf.comsitesinden alınmıştır…

Page 7: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 07

20 Mayıs 2019Pazartesi 7Yerel Yönetimler

Dostlar… İnsanın yaşamında zorlukve kolaylık, fakirlik ve zenginlik heran için karşılaşabileceği normal

durumlardır.  Yüce Yaradan; Biz insanlaraibret nazarıyla bakalım ve yaşayalımdiye ömrümüzün içinde bizleri zamanzaman zenginlik ve fakirlik, çile ve eziyetile ardından da saadet ile sınar.Hani her fırtınanın ardından önce yağmuryağar,  sonra da güneş çıkar ya… Denizlerdalgalanmadan durulmaz. Sabah doğangüneş akşam olunca batar, dünyamız karan-lıklara gömülür ancak mutlaka sabah olurve güneş dünyamızı tekrar aydınlatır. Allahinsanı sevdiğinin doğumuyla sevindirir, ölü-müyle de hüzünlendirir.Allah sevdiği kulunun eşeğini önce kaybet-tirir sonra da buldurarak sevindirir. Bu gibiörnekleri hayatımızda çokça yaşadığımıziçin çoğaltabiliriz de… Allah bizleri öncekötü ile sonra da iyi ile imtihan edermiş.Ben size bir hikaye anlatayım; Zamanınbirinde biri kel diğeri de topal olan iki arka-daş varmış. Fakirlikten bunalıp para kazan-mak maksadıyla gurbete çıkarlar. Yolda birçeşmenin başında mola verirler. Azıklarınıyerken sohbet ederlerTopal olanı; “Ben bir kral olsaydım vergile-ri kaldırır halkıma para dağıtırdım” der. Kelolanı ise;  “Ben Kral olsaydım var ya… Buvergiler az bile daha da arttırırım. Bu mille-te müstahak” demiş. İki arkadaş yola koyu-lurlar ve payitahta gelirler. Daha önce hiçgörmedikleri büyük bir kalenin içinde sarayve büyük konaklar… Şaşırıp kalırlar.Kraliyet sarayının bulunduğu kent meyda-nında kentin ahalisi toplanmış.Sorarlar;“Siz burada neden toplandınız?” Ahalidenbiri; “Siz galiba yabancısınız.Bilmiyorsunuz. Zira bizim kralımız öldü.Bugün yeni kralımız seçilecek. Az sonrasarayın penceresinden bir ‘güvercin’ salına-cak. O güvercin kimin kafasına konarsa okişi yeni kralımız olacak” der. Bunu duyaniki arkadaş;”Biz de burada bekleyelim. Bellimi olur? Kuş bu… Bakarsın bizim başımızagelir konar” derler. Bir müddet sonra sara-yın pencerelerinden bir açılır ve bir kişigörünür. Elindeki güvercini uçurur.Gökyüzünde süzülen güvercin bir müddetuçtuktan sonra köyünden kalkıp gurbetegelen kelin başına konar. Hemen askerleralırlar ve saraya götürürler. Topal arkadaşışaşkınlık içinde gelişmeleri izler ve çeşmebaşında konuştukları aklına gelir. Kel,sarayda Kraliyet Tacını takar, kral elbisesigiyer ve sarayın penceresinden halkınıselamlar.Yeni Kral ilk iş olarak vergileri arttırır vevatandaşa yaşamı çekilmez hale getirir. Buduruma dayanamayan Topal arkadaşı kendi-siyle görüşme talebinde bulunur. Topal, kra-lın huzuruna kabul edilir. Kral eteğini zorlaöptürür ve sorar;“Söyle derdin nedir?”Topal;”Biz hem köylüyüz hem dearkadaşız. Sen kral oldun, milletin elindeavucunda ne var ne yok her şeylerinialdın. Yazık değil mi bu insanlara?”Kral;“Bak arkadaş dinle! Dua et ki köylüm sünyoksa şu anda kelleni kestirirdim. Çeşmebaşındaki sohbetimizi hatırla. Ben ne demiş-tim, sen ne demiştin. Eğer Kral olursambunları yapacağıma yemin etmiştim. DemekAllah bu insanların başına beni layık gör-müş ki güvercin gelip benim kafamakondu. Allah seni layık görmüş olsaydıgüvercin gelirdi senin başına konardı. Hadişimdi defol git ve bir daha sakın karşımaçıkma!” der…   Uzun bir zaman sonra hal-kın açlık sınırına geldiğini öğrenen zalimkral bir ferman hazırlar ve fermanı halkaduyurulur: “Tüm kentin çöpleri sarayınönündeki meydanda toplansın ve ardındanda ahali çöplerin başına gelsin. Akşam eza-nına kadar müddet… Çöp yığını kendiliğin-den ortadan kalkarsa tüm vergileri kaldıra-cağım. Yok, eğer çöp yığını kalkmazsa ver-gileri iki kat arttıracağım !” Fermanı duyanhalk kentin tüm çöpleri meydanayığar. Ahali de toplanmıştır.Kentin imamları, alimleri ahali ile birliktedualar ederler. Güneş yavaşça batmaya baş-lar. Ezan vaktine doğru aniden bir rüzgareser, fırtınaya dönüşür ve çöp yığını göğeyükselir. Bu durumu gören ahali sevinçiçinde ağlamaya başlarlar. Çöp yığını kay-bolduktan sonra kral emir verir ve topalarkadaşının huzura getirilmesiniemreder. Askerler topalı bulurlar ve hemenkralın huzuruna götürürler. Kral, topal arka-daşına kaftanını giydirir, asasını verir vebaşındaki tacı takar; arkadaşını yeni kralolarak ilan eder. Herkes şaşkınlık içindedir.Kel olan eski arkadaşı topala şöyle der; “Buhalkın başına Allah beni layıkgörmüştü. Ben yeminimi ve vaadimi yerinegetirdim. Son olarak gördüm ki ahali tövbe-kar oldu. İmana geldiler. Bundan böyle senlayıksın ve  dilediğin gibi yönet.”

KISSA’DAN HİSSE…

Allah her şeyin hayırlısını versininşallah…  Hayat çok kısa, aldığımız nefeskadar… Elimizdekilerin kıymetini bilelim…Hayırlı ve Bereketli Ramazanlar diliyorum.

İlber ŞİYAK

BAK ŞU GÜVERCİNİN YAPTIĞINABelgrad Belediyesi

Türk otobüslerini tercih ettiTürkiye’nin kara aracı üreticilerinden BMC’nin otobüsleri, Sırbistan’ın

başkenti Belgrad’da şehir içi ulaşımda kullanılmaya başlandı

BELGRADBALKAN GÜNLÜĞÜ

Belgrad Belediyesi’ninBMC firmasındansatın aldığı 70 otobüs-

ten 8’i düzenlenen törenleyetkililere teslim edildi.www.timebalkan.com’agöre; Belgrad’daki töreneTürkiye’nin BelgradBüyükelçisi Tanju Bilgiç,Belgrad Belediye BaşkanYardımcısı Goran Vesic veBMC yetkilileri katıldı.Türkiye’nin BelgradBüyükelçisi Bilgiç, törendeyaptığı konuşmada, Türkotobüslerini seçtikleri içinBelgrad Belediyesi’ne teşek-kür ederek, “Belediye iyiçalışıyor. 2 sene içinde gör-

düğüm kadarıyla çok olum-lu faaliyetlerde bulundu.Biz de bu otobüsleri sağla-yarak değişimin bir parçasıolduğumuz için gururlu-yuz.” ifadelerini kullandı.Belgrad Belediye BaşkanYardımcısı Vesic de teslimedilen 8 otobüsün hemenkullanılmaya başlayacağınıifade ederek, Avrupa geneli-ne ihracat yapan önemli birfirma olan BMC’nin ürettiğiotobüslerin modern birdonanıma sahip olduğunusöyledi. BMC Otobüs SatışDirektörü Sedat Çınar iseBMC’yi tercih ettikleri içinBelgrad Belediyesi yetkilile-rine teşekkür ederek, iş bir-liğinden duyduğu memnu-niyeti dile getirdi.

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sincan Belediyesi bu yıl Ramazanayı vesilesi ile Prizren’de üç geceboyunca Kosovalılara yönelik iftar

yemeği düzenledi. Üç gece boyuncaher kesimden insanların davetli olduğuiftar sofralarında, özel olarak gençlerinve yetişkinlerin yer aldığı iftar yemeği-nin ayrı bir önemi vardı. İftar yemeği-ne, lise son sınıf öğrencileri, üniversiteöğrencileri, çeşitli alanlardan mezunolmuş gençler ve yetişkinler katıldı.www.timebalkan.com’a göre: PrizrenBelediyesi Türk temsilcilerinin veMamuşa Belediyesi yetkililerinin yeraldığı iftar yemeğinde, Türk yetkililerinyaptığı konuşmalarda özellikle de,Ramazan Ayı’nın önemine, paylaşma-nın ve dayanışmanın hayatımıza olanetkisinin yanında, özellikle de toplumu-muzda gençlerin daha aktif olarakkarar alma süreçlerinde yer almasıgerektiğine, gençlere yönelik güveninartması ve sorumluluk verilmesinevurgu yapıldı.

H.MERKEZİBALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir-Selanik arasında yapılmasıplanlanan gemi seferleri konu-sunda çok önemli bir adım atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç Soyer, Tarihi HavagazıFabrikası'nda seferlerin başlama-sı için Türkiye'ye gelen Selanikheyeti ve sektör temsilcileri ilebir araya geldi. İzmir -Selanikgemi hattı ile dünyanın engüzel iki kentinin birleşeceğinisöyleyen Başkan Soyer,"Büyükşehir Belediyemiz tümimkanları ile bu hattın tanıtımı,pazarlanması ve güçlenmesiiçin elinden gelen desteği vere-cektir" dedi. İki saat süren zir-vede projenin hayata geçmesiiçin tüm sektörlerin işbirliği yap-ması kararı alındı. İzmir-Selanik ara-sında gemi seferlerinin başlamasıiçin süren çabalar hedefe ulaşıyor.Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmirBüyükşehir Belediye Başkanı TunçSoyer'in ev sahipliğinde düzenlenenzirvede projenin tüm detayları elealındı. İzmir Büyükşehir BelediyeBaşkanı Tunç Soyer'in eşi NeptünSoyer'in de katıldığı toplantıdaYunanistan'ın İzmir BaşkonsolosuArgyro Papoulia, TÜRSAB EgeBölge Temsil Kurulu Başkanı Osman

Tolga Gencer, Deniz Ticaret OdasıYönetim Kurulu Başkanı YusufÖztürk, İzmir Deniz NakliyecileriDerneği yöneticileri, UluslararasıKarayolu ve Yük Taşımacıları veAcenta Sahipleri Derneği BaşkanıAyhan Turhan, projenin danışmanla-rı Michalis Triandafillis ile gazeteciSüleyman Gençel, gemi seferlerini

yapmak isteyen Levante FerriesDenizcilik şirketi yetkilileri ileSelanik'ten gelen heyet yer aldı.

GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı TunçSoyer, çok önemli bir projenin baş-langıcı için bir arada olduklarınıbelirterek, "Bu projeyi olgunlaştır-mak ve bundan sonraki aşamalarıkonuşmak için bir araya geldik.Katıldığınız ve destek verdiğiniz için

teşekkür ediyorum. Bu bir tanıtımtoplantısı. Uzun yılların hayaliningerçeğe dönüştüğünü görmek hepi-mizi mutlu ediyor. Daha üzerindekonuşacağımız teknik detaylar,öğrenilmesi gereken konular, sorula-cak sorular var ama bunları süreçiçinde yapacağımızı düşünüyorum.Bu hat sadece ticaret, turizm, istih-dam değil ondan çok daha fazlasıolacak.  2015 yılında dünyanın engüzel feribotuna sahip olma unva-nını kazanmış şirket bu hattı çalış-tırmak istiyor. Dünyanın en güzelgem isinde dünyanın en güzel ikikentini birleştirecek olmaları nede-niyle onlara teşekkür ediyorum"dedi.  Yunanistan'ın İzmirKonsolosu Argyro Papoulia, ikiülke arasındaki ticaret ve turizmingelişmesi için projenin önemli

olduğunu belirterek, 2016 yılındaher iki ülkenin başbakanı arasındaişbirliği anlaşması imzalandığınadeğindi. İzmir Büyükşehir BelediyeBaşkanı Tunç Soyer ile SeferihisarBelediye Başkanlığı dönemindeSamos hattı ile ilgili işbirliği yaptık-larını ve bu işbirliğinin farklı proje-lerle devam ettiğinin altını çizenPapoulia, "İzmir-Selanik gemi hattı-na verdiği destekten ötürüBaşkanımıza teşekkür ediyoruz.Umarım en kısa sürede bu hattınyolcuları oluruz" dedi.

Soyer, "Dünyanın en güzel iki kentini birleştireceğiz"

Sinaialılar Kuşadası’nda eğitim programında

AYDIN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehirİlişkilerinin SürdürülebilirTurizm Alanında Katılımcı

Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi’ninŞehir Eşleştirme ve Uluslararası EğitimProgramı Kuşadası’nda başladı. Kuşadası’nın Romanya’daki kardeşşehri Sinaia Belediyesi’nden katılımcıla-

rın da yer aldığı 4 günlük eğitim prog-ramında “Uluslararası Kardeş İlişkilerive İşbirlikleri”, “Proje Yönetimi” ve“Toplumsal Cinsiyet” eşitliği konularıele alınacak.  Türkiye ve AB üyesi ülke-lerdeki yerel yönetimler arasında bilgive deneyim paylaşımını sağlayacak sür-dürülebilir yapılar oluşturma hedefiyle,Dışişleri Bakanlığı Avrupa BirliğiBaşkanlığı tarafından yürütülen,

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetitarafından finanse edilen “Türkiye veAB Arasında Şehir-Eşleştirme HibeProgramı (TWIN)” kapsamında;Kuşadası Belediyesi ile SinaiaBelediyesi, Kuşadası Otelciler veYatırımcılar Derneği (KODER) ve AydınTurist Rehberleri Odası (ATRO) işbirli-ğinde hazırlanan “Kuşadası -SinaiaKardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir

Turizm Alanında Katılımcı YaklaşımlaGüçlendirilmesi” başlıklı projenin eği-tim toplantısı Amara Sealight Hotel’debaşladı. www.timebalkan.com’a göre:toplantının açılışına Kuşadası BelediyeBaşkan Vekili Ethem Kerim, KuşadasıBelediye Başkan Yardımcısı AyşeŞerifoğlu ve ilgili sivil toplum kuruluş-larının temsilcileri katıldı.  Toplantınınaçılışında konuşan Belediye BaşkanYardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Türkiye veAB Arasında Şehir-Eşleştirme HibeProgramı’na yapılan başvurulardansadece 23’ünün kabul edildiği belirterekbunun Kuşadası için büyük bir başarıolduğunu söyledi. Şerifoğlu programkapsamında yer alan proje yönetimieğitiminin yeni projelerin hazırlanması-na vesile olabileceğini ifade etti. SinaiaBelediyesi Şehir Koordinatörü MarianPanait, Romanya’nın kış turizmi alanın-da en önemli merkezi olan Sinaia hak-kında bilgi vererek sürdürülebilir turiz-min iki kent açısından taşıdığı önemivurguladı.

Sincan Belediyesi’ndenKosovalı gençlere iftar yemeği

Page 8: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 08

20 Mayıs 2019PazartesiBalkan Haberleri8

İsmet TOPALOĞLU

AP SEÇİMLERİ ÖNCESİ

BULGARİSTAN’DATÜRKLERİN DURUMU

Karadağ'daki Türk yatırımları artıyor

Bulgaristan Avrupa Parlamen-tosu seçimleri için 26 Mayıs’tasandık başına gidecek. Seçim

öncesi parlamentoda seçim kanunundadeğişiklik yapılması için HÖH tarafın-dan önerge verilse de iktidar partisidahil ret oyu verilerek teklif kabuledilmiyor. Elektronik makinelerde oykullanma işlemi birinci oturumda retedilse de daha sonraki oturumlardakabul edildi. Elektronik oy kullanmamakinelerin siparişi Mayıs ayında APseçimlerine yetişmeyecek Eylül ayındayerel seçimlere yetişeceği şüphelervar. Bulgaristan seçim kanununa göreAP seçimlerinde ancak AB ülkelerindeikamet eden Bulgaristan vatandaşlarıoy kullanabilecekler. Eylül ayında ger-çekleşecek yerel seçimlerde ise oy kul-lanabilinmek için altı ay ikametzorunluluğu var. Parlamento seçimle-rinde Bulgaristan dışında başka ülke-lerde ikamet eden Bulgaristanvatandaşların oy kullanma talebinegöre sandık açılmasına izin veriliyorancak sandık sayılarında kısıtlamalargetirildi. Türkiye’de ikamet eden Bul-garistan vatandaşların sayısı yüksekolmasından Bulgar devleti tarafındanendişe duyularak sandık kısıtlamala-rına gidiliyor. Sadece Cumhurbaşkan-lığı seçimlerinden Bulgaristan devletidışında oy kullanma işlemlerine hiçbirşekilde kısıtlamalar getirilmiyor. Araştırma şirketlerin iktidar partisiolan GERB ana muhalefet partisi“BSP Bulgaristan için” aralarında sa-dece iki puan olduğunu açıklamalarıpartileri koalisyon yapma zorunluluğugetirdi. 26 Mayıs 2019 tarihi seçimle-rinde GERB, “BSP Bulgaristan”, HÖHmilletvekili gönderecekleri kesin gözlebakılırken “milliyetçi” kanadındanbelki VMRO bir milletvekili göndere-bilir. İş adamı Mareşki’nin partisi Vol-ya’nın da bir milletvekili göndermeşansı olabilir. Bulgaristan’da yaşayan Türkler ileMüslümanların durumu her geçen gündaha da kötüye gitmekte. Anadil eği-tim alınamıyor din dersleri aynı şe-kilde. Bu gün Bulgaristan’da anadiliniyarım yamalak konuşan dinsiz birTürk gençliği yetişmekte. Yaklaşık 30yıldır Türklerin ve Müslümanların oy-larıyla parlamentoda 4 kez hükümetortaklığı yapan HÖH yönetimi ko-nuyla ilgili ara sıra parlamentoda cılızöneri vermekten öteye gitmedi. Hiçbirplatforma toplantılarda seçim mitingle-rinde ülkede ikamet eden azınlıklarınhaklarını dile getirmediler öyle görü-nüyor getirmeyecekler de. HÖH hare-ketinden umut kesilerek HŞHPkuruldu. Ne yazık ki partiye yeterincedestek verilmedi. Aynı şekilde DOSTpartisi de kuruldu. Böylece Türkler veMüslümanlar üçe bölünmüş durumda.

3 TÜRK PARTİSİ

Türklerin çoğunluk olduğu üç partininHÖH, HŞHP ile DOST, AP seçimle-rine ayrı ayrı girmesi var olan sorun-ları daha da çıkmaza sürükleneceğiningöstergesidir. HŞHP başkanı Orhan İs-mailov’un VOLYA partisinden ikincisıra milletvekili adayı olması AP’yegitme şansını artırdı. Yüksek listede 27numara ile yer almakta. DOST Par-tisi’nin liste başı olan Bülent Hasanovikinci sırada efsane Nuru Turgut Ada-lı’nın torunu Özcan Adalı listede 16numara. HÖH’ün AP milletvekili FilizHüsmenova uzun yıllardır görevinedevam etse de AP kürsüsünden tek birkez imalı da olsa Bulgaristan’da Türk-lerin ve Müslümanların Bulgaristandevletin ile sorunları olduğunu söy-leme cesaretinde bulunamadı.30 yıldan bu yana HÖH Sofya parla-mentosu kürsüsünden olsun BrükselAP kürsüsünden olsun hiçbir kere bileciddi bir şekilde ülkede yaşayan Türk-lerin ve Müslümanların sorunlarınıimalı da olsa dile getirmemişlerdir. APseçimleri Bulgaristan Türklerin veMüslümanların gelecekleri için HÖHlistesinde yer alan Delyan Peevski ileDOST partisi adayı Bülent Hasanov veHŞHP adayı Orhan İsmailov arasındageçecektir. Umarız, 26 Mayıs 2019 yı-lında gerçekleşecek Avrupa Parla-mento seçimlerinden Brüksel’e ülkedeyaşayan Türklerin ve Müslümanlarınsorunlarını dile getirecek biri seçilir.

Süheyl ÇOBANOĞLU

Bağımsızlığını Avrupalı büyük güçler sa-yesinde elde eden ve Megalı İdea para-lelinde yayılmacı politikalar izleyen ve

“TÜRK DÜŞMANLIĞINI” ulusal kimlik ha-line getiren Yunanistan, 1919’da Atatürk’ünSamsun’a çıkışıyla başlatılan “MİLLİ MÜCA-DELE’nin 100.ncü Yılı” nedeniyle, Türki-ye’nin aleyhinde yalan ve iftiralarlaörülü  PONTUS kampanyası başlatmıştır.Türklerle ile  girdiği savaşları kaybetmesinerağmen, büyük devletlerin desteği ile hep  karlıçıkan geçimsiz komşumuz, kuruluşundan itiba-ren sürekli bizden toprak alarak yüzölçümünüüç katına kadar büyütmüştür. Yunan yayılmacı-lığı için formüle ettikleri “MEGALİ İDEA’YI”gerçekleştirebilmek amacıyla, her dönem içinkurduğu örgütleri başarıyla kullanmıştır. 1814’te kurulan “FİLİKİ ETERYA” derneği1876’ya kadar önemli mesafeler almış ve1894’te yerini “ETNİKİ ETERYA’YA” bırak-mıştır. 1919-1922 arasında faaliyet gösteren“MAVRİ MİRA” ile 1954-1977 arasında  Kıb-rıs için faaliyet gösteren “EOKA” örgütü,Yunan yayılmacılığının icra organı olarakgörev yapmıştır.  Şimdi de kurdukları yüzlercepontus derneği ile tüm dünyada yalanlarla örül-müş pontus iftiralarını yaymakta, Ermenilergibi tanıma, tazminat ve toprak taleplerini içe-ren çalışmalar yapmaktalar.Tarihi süreçte Kelkit havzasından Sinop'a kadaruzanan, Sivas, Tokat ve Trabzon, Giresun,Ordu, Samsun, Sinop, Gümüşhane, Şarkî Kara-hisar, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, İspir,Bayburt, Refahiye, Sivas, Koçgiri, Hafik, Yeni-han, Tosya, Taşköprü, İnebolu'yu da içine alanbölgenin Pontus olduğu iddiaları bulunmaklabirlikte; 200 yıllık tarihî süreçte "Pontus vePontusçuluk" yaklaşımlarında Samsun-Merzi-fon-İnebolu merkez olmuştur. Son 50 yılda isePontusçu çalışmalarda Trabzon ve Doğu Kara-deniz'in hedef alındığını görmekteyiz.(1)Bu hayali ülkenin başkenti olarak da Samsungösterilmekte ve yüzölçümü 70.000 km2 olarakkabul edilmektedir. Rum ve Yunan kaynakları20. yy'ın başında bölgede, 700.000 Rum ve422.000 Türk bulunduğunu iddia etmelerinekarşın; 1914'te yapılan nüfus sayımında Sivas,Kastamonu ve Trabzon vilâyetlerindeki Rumnüfus sayısının 361.656; Türklerin ise3.263.396 kişi olduğu tespit edilmiştir. (Bölge-deki Rum nüfusun genele oranı % 9.97'dir.)(2)1897 tarihli Vital Cuinet'in "Sarı Kitap"ında ve-rilen rakamlar da buna yakındır. Bu nüfustanönemli bölümü Yunanistan'a göç etmiştir. Nite-kim 1928 Yunanistan nüfus sayımı istatistikle-rine göre Karadeniz'den göç edenlerin sayısı182.169'dur. Ek olarak, 1922-1928 yılları ara-sında ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkeleregöç edenler de eklendiğinde rakam 210.000ulaşmaktadır. (3) Pontus’çuluk politikaları, Türkiye’ye yöneltilen“Sosyal Mozaik” politikalarının bir parçasıolup Türkiye’nin toplumsal / millî birliğine vetoprak bütünlüğüne yönelik düşmanca bir hare-ket olup düşünce hürriyeti, özgür tartışma or-tamı gibi talep ve temennilerle alâkası yoktur.(4) Yunanistan son yıllarda mesnetsiz, asılsız id-dialar ve gerçekleştirdiği birtakım faaliyetler iletarihe objektif bir gözle bakabilenler nezdindegülünç bir vaziyete düşmesine rağmen DoğuKaradeniz bölgesinde bir “Pontus Devleti” kur-mak gibi olmayacak hayaller peşinde koşmayabaşlamıştır. (5)Birinci Dünya Savaşının akabinde, Osman-lı’nın yenilmesinden ve Anadoluyu işgale yel-tenen Yunan Ordusundan cesaret alan Rumahalinin sebep oldukları katliam ve vahşetin acıhatıraları henüz hafızalarımızda tazeliğini koru-makta... Buna rağmen yeni bir fitnenin tohum-larını eken Yunanistan’ın antlaşmalara aykırıbir şekilde silahlandırdığı ve işgal ettiği Egeadaları, Doğu akdenizde Türkiye’yi dışlama veKıbrıs’ı kendi çıkarlarına göre çözümleme ça-balarının yanında yürüttüğü PONTUSÇULUKfaaliyetlerine karşı uyanık ve duyarlı olmak vederhal gereğini yapmak zorundayız...

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad,Halkbank sponsorluğunda bu yıl8'incisi düzenlenen DünyaDöner Zirvesi'ne ev sahipliği ya-pıyor. Ticari birliklerin sağlan-ması ve döner markalarınınyeni pazarlara açılmasınıamaçlayan iki günlük zir-vede, döner yapımının tümaşamaları tanıtılıyor. Gas-tronomi sektöründen iş in-sanlarının katıldığı zirvedekonuşan Türkiye'nin Belg-rad Büyükelçisi Tanju Bil-giç, Sırbistan’da iki yıldırgörev yaptığını anımsata-rak, bu süreç içerisindeTürkiye’nin Sırbistan ileolan ilişkilerinde bir fark yarat-maya çalıştığını vurguladı. Bil-giç, "Türkiye’de, Sırbistan,bundan iki-üç yıl önce çok nega-tif algılarla anılan bir ülkeydi.Şimdi durum öyle değil as-

lında. Sırbistan algısı her geçengün değişiyor, olumlu yönde ev-riliyor. Bu zirvenin burada dü-zenleniyor olması bence bualgının değişmesinde çok önemlikatkıda bulunacak." diye ko-nuştu. Dönerin, trilyonlarca do-

larlık bir sektör ve çok sayıdainsana iş kapısı olma özelliği-nin altını çizen Bilgiç, sözlerinişöyle sürdürdü: "Bu unsurunnasıl kullanılacağı bizim açımız-dan önemli. Belgrad’da bizim de

döner yapıp satan vatandaşları-mız, şirketlerimiz var. Ama bukonuda Yunanlar bizim birazönümüzde, ana merkezlerde Yu-nanların yaptığı döner satılıyor.Bunu değiştirmek bizim eli-mizde. Bu hem bizim ülkesel an-lamda bir stratejimiz olmalı,aynı zamanda siz iş adamları-mızın da bundan ders çıkarta-rak oraya yönlenmelerigerekiyor. Bu açıdan da zirve-nin burada yapılması önemli."Döner dendiğinde akla Türki-ye'nin geldiğini ifade eden Bil-giç, "Onun için bizim buradamarkalaşmamız ve aynı za-manda bir standardı yakalama-mız gerekiyor." dedi.www.timebalkan.com’a göre;

daha önce 40'ı aşkın ülkedendöner ve yan sanayisini 7 kezbuluşturan zirvekapsamında, bugüne kadar 5binin üzerinde sektör lideri biraraya getirdi.

KALKANDELENBALKAN GÜNLÜ�Ü

Kuzey Makedonya'nın ku-zeybatısındaki Kalkande-len şehrinde 80 yıldır

aralıksız hatim geleneği sürdü-rülüyor. Balkan Savaşları'nın ar-dından Rumeli'de birçok göçolayının yaşandığı, fakirlik vezulmün hakim olduğu dönem-lerde Allah'a sığınma mahiye-tinde başlayan günlük hatimgeleneği bölgedeki Müslümanlartarafından yaşatılmaya devamediyor. Kuzey Makedonya İslamBirliği’ne (Diyanet İşleri) bağlıKalkandelen Müftülüğü tarafın-dan kentteki Osmanlı dönemin-den kalma Saat Camisi'ndeprogram düzenlendi. Bölgedekiimam ve hafızların katılımıylaikindi namazını müteakip başla-

yan programda, Türkçe ve Arna-vutça ilahilerin yanı sıra mevlitokundu, dualar edildi. Kalkan-delen Müftüsü Kani Nesimi, bu-rada yaptığı konuşmada,aralıksız 80 yıl boyunca günlükhatim nedeniyle bir araya gel-diklerini belirterek, "80 yıl sı-rayla her gün bumemleketimizde Kur’an'ın hat-medilmesi büyük bir iştir, büyükbir mücadeledir, büyük bir faali-

yettir, büyük bir emektir. Hocave hacılarımızın sayesinde buhatmi şerif gerçekleştirilmekte."diye konuştu.www.timebalkan.com’un habe-rine göre: Ramazan ayı münase-betiyle Saat Camisi'nde hatimliteravih namazlarının da kılındı-ğını anlatan Nesimi, daha önce 3yıl boyunca hatimli teravih na-mazının Harabati Camisi'nde kı-lındığını anımsattı.

Kalkandelen’de Kur-An bülbülleri 80 yıldır susmadı

PODGOR�TSABALKAN GÜNLÜ�Ü

Karadağ Yabancı YatırımlarıTeşvik Ajansının açıkladığıverilere göre, 2018 sonu itiba-

riyle ülkedeki doğrudan Türk yatı-rımlarının değeri 165,3 milyonEuro’ya çıktı. Ülkedeki Türk yatı-

rımlarının özelikle Karadağ'ınNATO üyeliği sonrasında önemliderece arttığına işaret edilen açıkla-mada, Karadağ'a sadece geçen yıl53 milyon Euro değerinde doğru-dan Türk yatırımı yapıldığı belir-tildi. Açıklamada,Türkiye'nin İtalya, Rusya, Sırbistanve Macaristan'dan sonra Karadağ'a

en çok yatırım yapan beşinci ülkekonumunda belirtilirken, ülke ge-nelinde 2 binden fazla Türk firması-nın kayıtlı olduğu kaydedildi.www.timebalkan.com’a göre; ülke-deki Türk firmalarının büyük birkısmının inşaat, ticaret ve hizmetsektörlerinde faaliyet gösterdikleriifade edilirken, Türk firmalarınınson dönemde turizm, tarım, enerji,altyapı ve bankacılık sektörlerine deyöneldikleri bildirildi. Karadağ Ya-bancı Yatırımları Teşvik Ajansı’nınaçıklamasında "Karadağ'ı Türk yatı-rımcıların gözünde cazip kılan, eko-nomik kalkınma noktasındaBalkanlar'daki lider ülke konu-munda olmasıdır. Ayrıca Kara-dağ'ın Avrupa Birliğine (AB) üyeliksürecinde katettiği yol, NATO'yaüye olması ve Euro kullanması dabüyük önem taşımaktadır." ifadele-rine yer verildi.

Sırbistan'da "Dünya Döner Zirvesi"

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLERYAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİTKORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU NAZ‹F MANDACISOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLENŞARIK CİBO

ATA ATUNİLBER ŞİYAK

MALİ İŞLERKUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEMKEMAL BİÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJBULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLUKOSOVA Süleyman ÇESKOROMANYA Erkan ERUYSALYUNANİSTAN Varol HALİLOĞLUKKTC Mehmet ALDEMİR

SAMSUN Akın ÜNERMUĞLA Mehmet TOKGÖZMANİSA Ersin AKBAŞANTALYA Kenan KURTEŞİSTANBUL Ufuk KAYADENİZLİ Fahrettin KOYUNCU

YA YIN TÜ RÜ: ULUS LA RA RA SI HAF TA LIK SÜ RE Lİ YA YINYÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B

Menderes - İZMİRTEL: 0 506 417 22 00

BAS KI TA Rİ Hİ: 20 Mayıs 2019BAS KI: STAR MED YA YA YIN CI LIK A.Ş.

ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş Tesisleri İçi No: 29 GAZİEMİR/İZMİR TEL: 0 232 251 76 32www.bal kan gun lu gu.com-in fo@bal kan gun lu gu.com

Kö şe ya zı la rı nın so rum lu lu ğu ya za rı na ait tir. Yıl lık abo ne be de li 500 TL olup ulusal ve ulus la ra ra s› abo ne ler için

pos ta üc re ti ila ve olu nur.

PONTUS  FİTNESİ

Page 9: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 09

20 Mayıs 2019Pazartesi 9Balkan Haberleri

PRİŞTİNEBALKAN GÜNLÜĞÜ

Osmanlı Devleti'ne Avru-pa'nın kapılarını açan ilkpadişah olarak tarihe

geçen Sultan 1. Murad Hüdaven-digar'ın Kosova'nın başkenti Priş-tine'deki türbesi, yılda yaklaşık 20bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.Birinci Kosova Savaşı'ndan sonrasavaş meydanını gezerken Sırpasker Miloş Obiliç tarafından han-çerlenerek şehit edilen Sultan I.Murad'ın iç organları, Priştine-Mitroviça kara yolunun 6'ncı kilo-metresinde bulunan Mazgitköyüne gömüldü. Söz konusuyere padişah Yıldırım Bayezid ta-rafından 14'üncü yüzyılda türbeinşa ettirildi ve "Meşhed-i Hüda-vendigar" olarak adlandırıldı.

TİKA VE DİYANET İŞLERİ VAKFI

1660'da bugünkü halini alan türbe,TİKA ve Diyanet İşleri Vakfı tara-fından restore edildi. Türbenin ta-nıtım görevlisi ZekeriyaHocalar, türbe komplek-sinin Balkan ülkele-rindeki en eskiOsmanlı eserle-rinden biri ol-duğunu ve 14.yüzyılda inşaedildiğini söy-ledi. Hocalar,Sultan 1.Murad Han'ınzaferle ayrıldığı1. Kosova Mey-dan Muharebesisonrası alanda gezer-ken yardım ettiği yaralıbir Sırp askeri tarafından şehitedildiği makama türbenin yapıldı-ğını hatırlattı. Türbenin aynı za-manda "Meşhed-iHüdavendigar" (Şehitolunan makam)olarak da anıldı-ğını ifade edenHocalar, türbe-nin başkentPriştine'nin enfazla ziyaretçiağırlayan ta-rihi ve turistikmekanlarınınbaşında geldi-ğini vurguladı.Osmanlı Devleti'ninAvrupa'ya doğru kapı-larını açan ilk padişah olanSultan I. Murad Han'ın mirasınasahip çıkmaya çalıştıklarını anla-tan Hocalar, padişahın savaş esna-sında şehit olunca iç organlarınıntürbeye naaşının ise Bursa'ya gö-türülerek defnedildiğini dile ge-tirdi. Hocalar, 2. Abdulhamit Han

tarafından türbenin yanına bir se-lamlama mekanı yapıldığını söy-ledi. Söz konusu mekanın şu andaise Osmanlı kültürünün tanıtıldığımüze olarak kullanıldığını belirtenHocalar, şöyle devam etti: "TürbeKosova'da en çok ziyaret edilen ta-rihi mekanların başındageliyor. Yıllık 20 bine yakın misafirtarafından türbemiz ziyaret edili-yor. Bu kişilerin çoğunluğu iseTürkiye'den geliyor. Yine Balkan-lar'dan ve Avrupa'daki gurbetçiTürkler de müzeye adeta akın edi-yor. Türbemizin avlusunda ikikatlı bir müze var. Bu müze Os-manlı kültürünün tanıtıldığı birmekan olarak faaliyet gösteriliyor.Avrupa'dan ve Balkanlar'dangelen ziyaretçiler, Osmanlı'ya aiteserleri bu müzede görüp, detaylıbilgiler alıyor. Türbemiz, Balkan-lar'daki Osmanlı mirasının en gü-zide mekanlarının başında geliyor.Türkiye'den gelen her heyet bura-dan dua etmeden ayrılmıyor. Tür-bemizin bakımı ve diğerihtiyaçlarının karşılanması içinmaliyetler ise Türk İşbirliği ve Ko-ordinasyon Ajansı öncülüğünde

gerçekleştiriliyor."

DÖRT ASIR-DIR

YAPIYOR-LAR

Hocalar, asır-lardır ayaktakalan türbe-nin değişik za-

manlardabakım ve ona-

rımlarının yapıldı-ğını ifade etti.

Mekanın bakımını iseşu anda Özbekistan uyruklu

ailenin yaptığını vurgulayan Ho-calar, "Türbedar ailesi Özbekis-

tan'ın Buhara kentindenköklü bir ailedir. Yakla-

şık 400 yıldır Özbe-kistanlı bir aile

nesilden nesleburayı muha-faza eden 'Tür-bedarlar'olarak bilini-yor. Ailemizintürbenin ya-

nında bir loj-manı var, sürekli

burada ikametediyor. Şu an bu

görevi ise Saniye Tür-bedar üstleniyor. Saniye

Hanım, kocası türbedarken vefatedince eşinin görevini son olarak oüstleniyor" bilgisini verdi. www.ti-mebalkan.com’a göre: Hocalar,özellikle ramazan ayında türbeyegelen ziyaretçilerin sayısının arttı-ğını sözlerine ekledi.

Sultan Murad'aASIRLIK VEFABirinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken şehit

edilen Sultan 1. Murad Hüdavendigar'ın Kosova'daki türbesi ülkedeen fazla ziyaretçi ağırlayan tarihi mekanların başında geliyor

Page 10: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 10

Page 11: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 11

20 Mayıs 2019Pazartesi 11Balkan Haberleri

Hırvatistan’da ‘Göbeklitepe: İnsan ve Hayat’ serGİsİ

Skopje Alexander The Great International Airport“primeclass” Business Lounge (Departure)“primeclass” Lounge (Arrival)“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

Ohrid St. Paul The Apostle International Airport“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal

“primeclass” Lounge iswaiting for you to sit back

and relax before your flight...

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki Arkeoloji Müzesi’nde“Göbeklitepe: İnsan ve Hayat” sergisi açıldı

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunus Emre Enstitüsü tara-fından düzenle-nen “Türkiye

Haftası” kapsamındaHırvatistan’ın baş-kenti Zagreb’deki Ar-keoloji Müzesi’ndeaçılışı gerçekleştirilen“Göbeklitepe: İnsanve Hayat” sergisiyoğun ilgi gördü.Türkiye’nin ZagrebBüyükelçisi MustafaBabür Hızlan, sergi-nin açılışında yaptığıkonuşmada, Göbekli-tepe’nin yalnızca Tür-kiye değil, dünya tarihiaçısından da önemli olduğunu

belirtti. Arkeoloji Müzesi Mü-dürü Sanjin Mihelic de 2019’un“Göbeklitepe Yılı” ilan edildiğinihatırlatarak, serginin önemine

işaret etti. Etkinlik kapsamındaayrıca ünlü şef Ali Açıkgül ile

Türk mutfağı etkinlikleri veatölye çalışmaları, çellist UğurIşık öncülüğünde Anadolu’danezgilerin yer alacağı “Anadolu

Ruhu” konseri veZagreb Üniversite-sinde müzik ustalıksınıfı gerçekleştirile-cek. www.timebal-kan.com’a göre;Zagreb ArkeolojiEnstitüsü’nde sanatçıSibel Sevim’in “Ana-dolu Seramik SanatıSergisi” ve atölye ça-lışmalarının da yeralacağı “TürkiyeHaftası”nın ardın-dan, 21-26 Mayıs ta-

rihleri arasında “Türk FilmleriHaftası” düzenlenecek.

Nilüfer Sevgi Korosu,Bulgaristan turnesindeFİLİBE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Nilüfer Sevgi Ko-rosu, 24 Mayıs Slav Alfa-besi ve Bulgar Kültürü

Günü dolayısıyla düzenlenenkutlama programları kapsa-mında sahne almak üzere Bul-garistan’da turnede bulunuyor.Koro, doktorlar, öğretim görev-lileri, mühendisler, emeklilerolmak üzere farklı meslekleresahip 45 müzisyen ve koro şar-kıcısından oluşmakta. Koroüyelerini birleştiren şey, müziksevgisinde birleşen Filibe, Ase-novgrad (Stanimaka), Kırcaali,Ardino (Eğridere), Haskovo

(Hasköy), Dimitrovgrad (Kaya-cık), Razgrad (Hazargrat) vebaşka Bulgar şehirlerindengelen göçmenler olmalarıdır.Koroda yer alan 10 müzisyen,akordeon, klarnet, trompet,flüt, klavye, bass gitar, tambur,

vurmalı çalgı çalıyor. Sevgi Ko-rosu ile birlikte programda Ar-dino Rodopska İskra HalkToplum Merkezi’nin çatısı al-tındaki Türk Halk MüziğiKadın Korosu ve Kırcaali BuketKadın Korosu da sahne alacak.

Page 12: BatıTrakyaTürklerinin BİTmeyençİlesİ · 2019. 9. 3. · Jasmin İmamovic, AA muhabi - rine yaptığı açıklamada, Türk as - keri birliğinin, Bosna Hersek’te çok sayıda

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 12

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

www.balkangunlugu.com20 Mayıs 2019 Pazartesi

Bulgaristan'da Balakov dönemi başladı

Yıldız güreşçilerRomanya'da şampiyon

İSTANBUL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı,Kariyer Koleji'nde öğrencilerlebuluştu. Batıkent'teki kampüste

okulun misafiri olan milli futbol takı-mı, öğrenciler tarafından büyük bircoşkuyla karşılandı. Okulun bahçesin-de Türk bayraklarıyla öğrencilerlebuluşan milli futbolcular ve teknikekip konferans salonunda da "şampi-yon" tezahüratıyla karşılandı.www.timebalkan.com’a göre: İşitmeEngelliler Futbol Milli Takımı TeknikDirektörü Ali Metin, Yunanistan'dahaziran ayı içinde düzenlenecekAvrupa Futbol Şampiyonası için hazır-lıklarını sürdürdüklerini ifade ederek“İyi bir çalışma sonunda kariyerimizive şampiyonluklarımızı korumak isti-yoruz." dedi.

İşitme Engelliler Futbol Milli TakımıYunanistan’a hazırlanıyor

ANKARABALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Milli FutbolTakımı'nda teknik direk-törlük görevine Krasimir

Balakov getirildi.Bulgaristan FutbolFederasyonundan yapılan açık-lamada, futbolculuğu dönemin-

de milli takımda uzun yıllarforma giyen Balakov ile teknikdirektörlük konusunda 2021yılının kasım ayına kadar anlaş-ma sağlandığı belirtildi.Açıklamada, 2020 Avrupa FutbolŞampiyonası (EURO 2020)Elemeleri'nde Bulgaristan'ın 7Haziran'da Çekya, 10 Haziran'daKosova ile yapacağı maçlarda 53

yaşındaki Balakov'un takımıçalıştıracağı ifade edildi.www.haberler.com’a göre:Bulgaristan'ın yarı finalekaldığı 1994 FIFA DünyaKupası'nda takımın en önemlioyuncuları arasında yeralan Krasimir Balakov, son ola-rak ülkesinin Etar VelikoTarnovo takımını çalıştırıyordu.

ANKARABALKAN GÜNLÜĞÜ

Www.timebalkan.com sitesininhaberine göre; TBF’nin inter-net sitesinde

yer alan mesajdaHidayetTürkoğlu’nun şu ifa-delerine yer verildi:“Türkiye BasketbolFederasyonu adına,oy birliği ile KuzeyMakedonya BasketbolFederasyonu Başkanı görevine seçilenSayın Pero Antic’i kutluyorum.Sporculuk kariyerinde yakın ilişkiler

kurduğumuz Sayın Antic’e, ülkesiKuzey Makedonya’da basketbolundaha popüler bir spor haline getirmesikonusunda her türlü katkıyı sunacağı-mı belirtmek isterim. Sayın Antic’e

yeni görevinde başa-rılar diliyor ve oyun-culuk kariyerindeedindiği tecrübeleriKuzey Makedonyabasketbolunun gelişi-mi için kullanmasınıumuyorum.”PeroAntic, 2015-2017 yıl-

larında Basketbol Süper Ligi ekiplerin-den Fenerbahçe Beko formasını dagiymişti.

Hidayet Türkoğlu’ndan Pero AnTic’e Tebrİk

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yıldızlar Grekoromen GüreşMilli Takımı, UluslararasıConstantin Alexandru-Ioan

Popovici Turnuvası'nda şampiyonoldu. Türkiye GüreşFederasyonundan yapılan açıklama-ya göre, Romanya'nın başkentiBükreş'te yıldızlar kategorisindedüzenlenen turnuvada GrekoromenMilli Takımı 6 altın, 4 gümüş ve 3bronz olmak üzere 13 madalyakazandı. Grekoromen stil takım sıra-lamasında Türkiye zirvede yer alır-ken, ev sahibi Romanya ikinci,Macaristan ise üçüncü oldu. 

Bulgaristan FutbolFederasyonu, milli

takımda teknikdirektörlük

görevine KrasimirBalakov'u getirdiği-

ni duyurdu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, KuzeyMakedonya Basketbol Federasyonu Başkanı seçilen Pero Antic’i tebrik etti