of 12 /12
Banja Luka From Wikipedia Banja Luka (Grb) Opcina Banja Luka Središte opcine Banja Luka Površina 1232 km² Stanovništvo - Ukupno - Gustoca 220000 178.6/km² Nacelnik Dragoljub Davidovic Banja Luka je drugi najveci grad u Bosni i Hercegovini, sa 196.500 stanovnika u samom gradu i 220.000 u široj okolini. Jedan je od najljepših bosanskih gradova, nadaleko cuven po svojoj bogatoj historiji i jedinstvenoj kulturnoj tradiciji. Grad se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine na rijeci Vrbas, a slovi i kao privredni i kulturni centar Bosanske krajine. Sadržaj 1 Historija 1.1 Predosmanska doba 1.2 Osmansko doba 1.3 Austrougarsko doba 1.4 20. stoljece 2 Geografija 3 Demografija 3.1 Stanovništvo kroz historiju 4 Privreda 5 Obrazovanje 6 Kultura 7 Sport 8 Politika 9 Zanimljivosti 10 Znamenite licnosti 11 Vanjski linkovi

Banja Luka - Wikipedia - bhmedia.sebhmedia.se/banjaluka/tekstovi/Banja Luka.pdf · 6 Kultura 7 Sport 8 ... Bosanski franjevci su naselili podrucje Banje Luke još u 14. stoljecu,

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Banja Luka - Wikipedia - bhmedia.sebhmedia.se/banjaluka/tekstovi/Banja Luka.pdf · 6 Kultura 7...

 • Banja Luka

  From Wikipedia

  Banja Luka

  (Grb)

  Opcina Banja Luka

  Središte opcine Banja Luka

  Površina 1232 km²

  Stanovništvo - Ukupno - Gustoca

  220000178.6/km²

  Nacelnik Dragoljub Davidovic

  Banja Luka je drugi najveci grad u Bosni i

  Hercegovini, sa 196.500 stanovnika u

  samom gradu i 220.000 u široj okolini.

  Jedan je od najljepših bosanskih gradova,

  nadaleko cuven po svojoj bogatoj historiji i

  jedinstvenoj kulturnoj tradiciji. Grad se

  nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i

  Hercegovine na rijeci Vrbas, a slovi i kao

  privredni i kulturni centar Bosanske krajine.

  Sadržaj

  ● 1 Historija ❍ 1.1 Predosmanska doba ❍ 1.2 Osmansko doba ❍ 1.3 Austrougarsko doba ❍ 1.4 20. stoljece

  ● 2 Geografija ● 3 Demografija

  ❍ 3.1 Stanovništvo kroz historiju

  ● 4 Privreda ● 5 Obrazovanje ● 6 Kultura ● 7 Sport ● 8 Politika ● 9 Zanimljivosti ● 10 Znamenite licnosti ● 11 Vanjski linkovi

  .wikipedia.org/wiki/Banja_Luka (

  http://bs.wikipedia.org/wiki/Image:GrbBanjeLuke.PNGhttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Grb_op%C4%87ine_Banja_Luka&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Image:GradBanjaLukalokacija.PNGhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Povr%C5%A1inahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Stanovni%C5%A1tvohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Gusto%C4%87a_stanovni%C5%A1tvahttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragoljub_Davidovi%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Gradhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosna_i_Hercegovinahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosna_i_Hercegovinahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Vrbashttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Krajina

 • Historija

  Predosmanska doba

  U 1. stoljecu nove ere Rimljani su osvojili podrucje Banja Luke, koje je tada bilo naseljeno

  uglavnom pripadnicima mezejskih Ilira. Ovo podrucje je u potpunosti bilo u sastavu rimske

  privincije Ilirikum, a današnji grad Banja Luka bio je smješten na putnom pravcu, koji je vodio od

  Dalmacije do Panonije, odnosno od Salone do današnje Bosanske Gradiške. Današnja tvrdjava

  Kastel u centru grada u to vrijeme koristila se kao rimska vojna utvrda.

  Slaveni su naselili Balkan i podrucje današnje Banje Luke u 6. i 7. stoljecu nove ere, a u ovo doba,

  iz kojeg generalno postoji veoma malo pisanih tragova, sagradjeno je nekoliko tvr•ava u dolini

  rijeke Vrbas. Najranije slavensko naselje zvalo se takodjer Vrbas, koje se prvi put spominje 1320.

  godine. Banja Luku kao naseljeno mjesto pod ovim imenom prvi put pominje 1494. godine

  hrvatsko-ugarski kralj Vladislav. Samo ime znaci "Banova livada", a potice od rijeci "ban" i

  "luka" (što je znacilo podrucje blizu vode). Ne zna se o kojem se banu i livadi radi.

  Bosanski franjevci su naselili podrucje Banje Luke još u 14. stoljecu, te su u naselju Petricevac,

  nedaleko od centra grada, 1378. godine izgradili i prvi franjevacki samostan u ovom dijelu Bosne.

  Osmansko doba

  http://bs.wikipedia.org/wiki/1._stolje%C4%87ehttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rimljani&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezeji&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ilirihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Dalmacijahttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Panonija&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Salona&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Gradi%C5%A1kahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kastelhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Slavenihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Balkanhttp://bs.wikipedia.org/wiki/6._stolje%C4%87ehttp://bs.wikipedia.org/wiki/7._stolje%C4%87ehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Vrbashttp://bs.wikipedia.org/wiki/1320http://bs.wikipedia.org/wiki/1494http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosanski_franjevci&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/14._stolje%C4%87ehttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Petri%C4%8Devac&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/1378

 • Portret Ferhat-paše Sokolovica iz 1612. od Dominicusa Custosa

  Osmanska vojska pod vodstvom Gazi Husrev-bega osvaja Banja Luku 1521. godine. Grad se time

  poceo razvijati vec 1528. godine sa izgradnjom naselja Gornji Šeher. Banja Luka je kao grad vrlo

  brzo rasla i 1533. godine postaje glavni grad Bosanskog sandžaka (kasnije Bosanskog pašaluka).

  Glavni graditelj Banje Luke je bez sumnje bio Ferhat-paša Sokolovic, bliski rodjak Mehmed- paše

  Sokolovica, jednog od najznacajnijih bosanskih velikana i jednog od najutjecajnijih ljudi tog doba

  u cijelom Osmanskom carstvu. Najvažniji doprinos Ferhat-paše Banjoj Luci bila je džamija

  Ferhadija, sa kojom je takodjer utemeljena prvobitna vodovodna infrastruktura Banje Luke koja je

  služila njenom bržem urbanom razvitku. Novac za konstrukciju džamije je dobijen od kapare za

  zarobljenog austrijskog komandira, a iznosio je 30.000 dukata. Drugi važan objekat izgradjen

  nedugo nakon Ferhadije je Arnaudija džamija, napravljena na drugom kraju ulice u odnosu na

  Ferhadiju. Izmedju ove dvije monumentalne gradske džamije gradska uprava je forsirala trgovinu i

  podizanje zanatskih ducana, koji su u to vrijeme stimulisali ekonomski razvoj grada. Iz ovog

  vremena potice i gradnja Banjalucke sahat-kule, koja je izgradjena nedaleko od Ferhadije, cime se

  ovaj dio grada nedaleko od Kastela zaokružuje kao posebna historisjko-urbana cjelina, danas

  poznata pod imenom Stari Grad Banje Luke.

  Srpske pravoslavne crkve su se prvobitno uglavnom gradile na podrucjima koja se danas smatraju

  http://bs.wikipedia.org/wiki/Image:Ferhat.jpghttp://bs.wikipedia.org/wiki/Osmansko_carstvohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Gazi_Husrev-beghttp://bs.wikipedia.org/wiki/1521http://bs.wikipedia.org/wiki/1528http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gornji_%C5%A0eher&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/1533http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosanski_sand%C5%BEak&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanski_pa%C5%A1alukhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ferhat-pa%C5%A1a_Sokolovi%C4%87http://bs.wikipedia.org/wiki/Mehmed_Pa%C5%A1a_Sokolovi%C4%87http://bs.wikipedia.org/wiki/Mehmed_Pa%C5%A1a_Sokolovi%C4%87http://bs.wikipedia.org/wiki/Ferhadijahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Arnaudija_d%C5%BEamijahttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjalu%C4%8Dka_sahat_kula&action=edit

 • okolinom Banje Luke, a njihova povecana gradnja pocinje sredinom 19. stoljeca sa dolaskom

  pravoslavnih Srba iz Hercegovine. U istom periodu na širem prostoru grada naseljavaju se i

  Sefardski Jevreji, te katolicki red Trapisti, koji su znatno doprinijeli ranom industrijskom razvoju

  grada izgradnjom velikog mlina, pivare, ciglane, fabrike vunenih tkanina, pilane i hidroelektrane.

  Kako je utjecaj Osmanskog carstva opadao, a sama Carstvo podnosilo mnoge gubitke i

  nazadovanje u Evropi, Banja Luka je kao i najveci dio bosanskih granicnih mijesta sve više

  postajala tek tacka odbrane osmanske-carske teritorije. Zbog toga je 1639. centar Bosanskog

  pašaluka premješten u Sarajevo. 1688. godine austrijske trupe su prodrijele do Banje Luke, te

  poharale centar grada. Gotovo pola stoljeca kasnije, 1737. na novi napad austrijske vojske

  banjalucki Bošnjaci su bili više nego odlicno pripremljeni, cime su zapravo pokazali kako su i bez

  osmanske podrške u stanju organizirati otpor i preuzeti odgovornost da odbrane grad od napada

  osvajaca. Impresivna pobjeda u Bitci kod Banjaluke danas se u bosanskoj historiografiji ubraja u

  jedan od najsvjetlijih primjera bosanske snage i državotvornosti. Mracni dio banjolucke historije se

  odvio kroz veci dio 17. stoljeca, kad su gradom harali cesti požari i zarazne bolesti, poput kuge,

  donosene s druge strane granice.

  Austrougarsko doba

  Modernizacija Banje Luke pocela je kratko prije pada Osmanskog carstva, odnosno dolaska

  Austro-Ugarske na podrucje Bosne i Hercegovine 1878. Prvi telegraf je izgradjen 1866. godine, a

  1873. otvorena je i pruga od Banje Luke do Dobrljina. Austrougarska vojska ulazi u Banja Luku

  sa sjevera, no ne nailazi na veliki otpor lokalnog muslimanskog stanovništva, kao u nekim drugim

  mjestima Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Cazin, Livno). U desetljecima koja su slijedila, Banja

  Luka je postala važan industrijski, privredni i kulturni centar Bosanske krajine. Do 1895. godine

  grad je vec imao gimnaziju, bolnicu, fabriku duhana, željeznicku vezu sa Becom i Budimpeštom, a

  hronicari bilježe i 13.566 stanovnika (oko trecinu broja stanovnika Sarajeva). Grad se ubrzano

  izgradjuje i dobija modernu urbanu strukturu tipicnog gradskog centra Austro-Ugarske monarhije,

  koji nimalo ne zaostaje za slicnim mjestima iz tog perioda.

  20. stoljece

  http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sefardski_Jevreji&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trapista&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Evropahttp://bs.wikipedia.org/wiki/1639http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosanski_Pa%C5%A1aluk&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosanski_Pa%C5%A1aluk&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Sarajevohttp://bs.wikipedia.org/wiki/1688http://bs.wikipedia.org/wiki/1737http://bs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%A1njacihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bitka_kod_Banja_Lukehttp://bs.wikipedia.org/wiki/17._stolje%C4%87ehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Austro-Ugarskahttp://bs.wikipedia.org/wiki/1878http://bs.wikipedia.org/wiki/1866http://bs.wikipedia.org/wiki/1873http://bs.wikipedia.org/wiki/Sarajevohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Cazinhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Livnohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Krajinahttp://bs.wikipedia.org/wiki/1895http://bs.wikipedia.org/wiki/Be%C4%8Dhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Budimpe%C5%A1tahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Austro-Ugarska

 • Banja Luka pocetkom 20. stoljeca

  Nakon Prvog svjetskog rata Banja Luka je postala centar Vrbaske banovine, te je nastavila svoj

  razvoj. Tokom ovog vremena izgra•eni su Banski dvor, opcina, gradski muzej i uciteljska škola.

  Za vrijeme Drugog svjetskog rata grad su okupirali fašisti Nezavisne Države Hrvatske. Za vrijeme

  vladavine NDH ugledne jevrejske porodice su bile deportirane u koncentracione logore u

  Hrvatskoj. U isto vrijeme grad postaje jedan od glavnih centara partizanskog otpora, da bi 22.

  aprila 1945. godine grad bio u potpunosti i oslobodjen.

  27. oktobra 1969. godine Banja Luku je pogodio snažan zemljotres, u kojem je veliki broj

  stambenih objekata bio u potpunosti srušen. Nakon generalne rekonstrukcije, koja je uslijedila

  poslije zemljotresa, kao i izgradnjom novih stambenih naselja u Banjoj Luci je došlo do drasti•ne

  promjene u demografskoj slici stanovništva. Masovna migracija velikog broja Srba iz okolnih

  seoskih, zemljoradnickih i planinskih podrucja u potpunosti je promijenila do tada jedinstvenu

  urbanu kulturu i bosansko-muslimansku tradiciju Banja Luke, koja je osim muslimanskog

  poznavala dijelom i katolicki i jevrejski element. (Za više detalja vidi sekciju o demografiji)

  Do 1991. godine Banja Luka je imala 150.000 stanovnika, te je bila drugi po veli•ini grad u Bosni

  i Hercegovini i najveca opstina u Bosna i Hercegovina. I dok je gradsko podrucje Banja Luke bilo

  uglavnom etnicki izmiješano, opcina Banja Luka je pred pocetak rata (1992) nesto visu srpsku vecinu.

  Tokom rat u Bosni i Hercegovini Banja Luka je bila mjesto najveceg etnickog cišcenja u BiH,

  tokom kojeg su vlasti srpske vlasti iz grada protjerale oko 70.000 Bošnjaka i Hrvata. Nad njima je

  bilo provodjeno sistematsko zlostavljanje, koje je podrazumijevalo intimidaciju, napade, hapšenja i

  protjerivanje iz vlastitih domova. Mnogi su bili ubijeni na kucnom pragu ili su jednostavno

  http://bs.wikipedia.org/wiki/Image:Bl-1903.jpghttp://bs.wikipedia.org/wiki/Prvi_svjetski_rathttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrbaska_Banovina&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Drugi_svjetski_rathttp://bs.wikipedia.org/wiki/Nezavisna_Dr%C5%BEava_Hrvatskahttp://bs.wikipedia.org/wiki/22._aprilhttp://bs.wikipedia.org/wiki/22._aprilhttp://bs.wikipedia.org/wiki/1945http://bs.wikipedia.org/wiki/27._oktobarhttp://bs.wikipedia.org/wiki/1969http://bs.wikipedia.org/wiki/1991http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Republici&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Rat_u_Bosni_i_Hercegovinihttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Etni%C4%8Dko_%C4%8Di%C5%A1%C4%87enje&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Republika_Srpskahttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Intimidacija&action=edit

 • "nestajali". Efikasna birokratska struktura bila je uspostavljena, kako bi Banjalucanima

  Bošnjacima i Hrvatima omogucila da što brže napuste grad, a svoju radom stecenu imovinu ostave

  iza sebe novim stanovnicima, koji su umjesto njih upadali u njihove domove. Poslovni prostori i

  privatno vlasništvo Bošnjaka i Hrvata su bili konfiskovani, dok je vecina otpuštena sa radnih

  mjesta. Kao produžetak intimidacije kao taktike etnickog cišcenja 1993. godine srpske vlasti su

  srušile i svih 16 banjaluckih džamija, vrhunskih spomenika kulturne tradicije bez premca na

  Balkanu, medju kojima je bila i Ferhadija džamija, jedna od najljepših džamija u Bosni i

  Hercegovini. 1992. godine srpska zlocinacka jedinica iz Srbije, Arkanovci, odvodi oko 2.000

  nesrpskih muškaraca u obližnje koncentracione logore Manjaca i Omarska. Mnogi Banjalucani

  srpske nacionalnosti, koji se nisu slagali sa velikosrpskom i nacionalistickom politikom, kao i oni

  koji su izbjegavali vojnu mobilizaciju i ocajnu ekonomsku situaciju takodjer su napustili Banja

  Luku. U isto vrijeme brojne srpske izbjeglice iz Hrvatske i dijela Federacije BiH su se naselili u

  gradu i tu pronašle svoj novi dom. Banja Luka je danas upravni centar entiteta Republike Srpske.

  Danas vise od jedne trecine stanovnika Banja Luke cine izbjeglice. Srbi su u apsolutoj vecini u gradu, a

  broj stanovnika je narastao na 195.000. 2001. godine u pokušaju da se postavi kamen temeljac za

  ponovnu izgradnju srušene džamije Ferhadije, kao simbola povratka Bošnjaka u Banja Luku, izbio

  je masovni protest srpskih nacionalista u kojem je jedan Bošnjak ubijen, a autobusi u kojima su

  došli Bošnjaci na postavljanje kamena temeljca su zapaljeni.

  Geografija

  http://bs.wikipedia.org/wiki/1993http://bs.wikipedia.org/wiki/Ferhat-Pa%C5%A1ina_D%C5%BEamijahttp://bs.wikipedia.org/wiki/1995http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Arkanovci&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Manja%C4%8Da&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Omarska&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Hrvatskahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Federacija_Bosne_i_Hercegovinehttp://bs.wikipedia.org/wiki/2001http://bs.wikipedia.org/wiki/Image:Vrbas.JPG

 • Rijeka Vrbas

  Banja Luka je podignuta sa obje strane rijeke Vrbasa, na mjestu gdje ova rijeka iz svojih klisura,

  tjesnaca i klanaca gubi osobine gorske rijeke i ulazi u niziju kroz koju pravi svoj put ka uc•u u

  Savu. Vrbas tece sredinom grada i na gradskom podrucju prima pritoke: Suturliju, Crkvenu i

  Vrbanju. Središnji dio grada leži na nadmorskoj visini od 163 m, okružen tercijarnim brežuljcima.

  Okolina Banje Luke bogata je raznovrsnom šumskom divljaci, a rijeke ribom, što je doprinijelo

  razvoju lova i ribolova.

  Klima u Banjoj Luci je umjereno kontinentalna sa utjecajima panonskog pojasa. Srednja godišnja

  temperatura je 10,7°C, srednja januarska 0,8°C, dok je srednja julska 21,3°C.

  Prostrano podrucje grada nije u srazmjeri sa brojem stanovnika koji ga naseljavaju. Prateci tok

  Vrbasa grad se razvijao nizvodno, a stambena naselja koja su se gradila poslije Drugog svjetskog

  rata i zemljotresa 1969. razvijala su se u širinu prema brdima koja okružuju Banju Luku, ispod

  kojih su nikle moderne višespratnice.

  Demografija

  Banja Luka danas ima oko 196.500 stanovnika dok u cijeloj opcini živi oko 220.000. Iako trenutno

  ne postoji zvanicna statistika nije teško zakljuciti da veliku vecinu stanovnika Banja Luke cine

  Srbi. Takodjer oko 70.000 stanovnika današnje Banja Luke su izbjeglice, dok je oko 20% ukupnog

  stanovništva nezaposleno.

  Po popisu stanovništva iz 1991. godine u Banjaluckoj opcini (koja je i najveca opcina u Bosni i

  Hercegovini) živjelo je 195.139 stanovnika. Od toga su 54,6% Srbi, 14,8% Hrvati, 14,6%

  Bošnjaci, 12,1% Jugosloveni i 3,9% ostali.

  Stanovništvo kroz historiju

  Banja Luka je u zadnjih sto godina imala jednu od najdramaticnijih demografskih promjena u

  Bosni i Hercegovini, što je ponajviše utjecalo na etnicku strukturu njenog stanovništva. U prvom

  http://bs.wikipedia.org/wiki/Vrbashttp://bs.wikipedia.org/wiki/Savahttp://bs.wikipedia.org/wiki/1969http://bs.wikipedia.org/wiki/Srbihttp://bs.wikipedia.org/wiki/1991http://bs.wikipedia.org/wiki/Srbihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Hrvatihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%A1njacihttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jugosloveni&action=edit

 • popisu stanovništva koji je obavila Austro-Ugarska 1879. godine vjerski sastav Banja Luke je bio

  slijedeci: 67,71% muslimani, 19,8% pravoslavci i 10,52% katolici. Natalitet muslimana je nakon

  tog popisa poceo da dramaticno opada. Prvi znacajan pad u natalitetu se dogodio 1918. godine kad

  je Bosna i Hercegovina ukljucena u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovaj pad se uglavnom

  dogodio zbog agrarne reforme iz 1918. godine, kad su nove vlasti konfiskovale imanja Bošnjaka i

  davale ih srpskim familijama. Pored toga broj Bošnjaka u Banjoj Luci je dalje bio nejasan jer je

  Bošnjacima bilo zabranjeno da se izjašnjavaju svojim nacionalnim imenom, te su se morali

  izjašnjavati ili kao Srbi ili Hrvati sve do 1971. godine. S druge strane srpska nadmoc u gradu je

  postepeno ali sigurno rasla.

  ● 1931: 30.53% ● 1948: 34.78% ● 1991: 54.60%

  Najveca imigracija Srba u Banja Luku prije rata se dogodila nakon zemljotresa 1969. godine, kad

  su se u Banjoj Luci izgradila mnoga stambena naselja u sklopu generalne rekonstrukcije grada.

  Pored toga oko 25.000 Srba i Crnogoraca je doseljeno u Banja Luku u sklopu selidbe vojne

  administracije JNA. 1991. godine grad Banja Luka je i dalje bila etnicki izmiješan grad, dok su

  Srbi na opcinskom nivou imali apsolutnu vecinu. Promjena broja stanovnika po popisima:

  ● 1895: 13.566 ● 1939: 32.000 ● 1969: 75.000 ● 1971: 158.736 ● 1981: 183.618 ● 1991: 195.139 ● 1999: 220.000 ● 2004: 220.000 (procjena)

  Privreda

  Do 1992. godine Banja Luka je bila snažan privredni centar u zemlji, sa 63.000 zaposlenih i

  razvijenom privrednom, te posebno industrijskom strukturom. Nacionalni dohodak per capita

  http://bs.wikipedia.org/wiki/1879http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Muslimani&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravoslavci&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Katolicihttp://bs.wikipedia.org/wiki/1918http://bs.wikipedia.org/wiki/Kraljevina_SHShttp://bs.wikipedia.org/wiki/1971http://bs.wikipedia.org/wiki/1931http://bs.wikipedia.org/wiki/1948http://bs.wikipedia.org/wiki/1991http://bs.wikipedia.org/wiki/JNAhttp://bs.wikipedia.org/wiki/1991http://bs.wikipedia.org/wiki/1895http://bs.wikipedia.org/wiki/1939http://bs.wikipedia.org/wiki/1969http://bs.wikipedia.org/wiki/1971http://bs.wikipedia.org/wiki/1981http://bs.wikipedia.org/wiki/1991http://bs.wikipedia.org/wiki/1999http://bs.wikipedia.org/wiki/2004http://bs.wikipedia.org/wiki/1992

 • iznosio je 2.850 US $, a stopa zaposlenosti 32,6%. Privredni razvoj grada bio je zasnovan na

  razvoju industrije, uz dominaciju sekundarnog sektora, u kojem je bilo angažovano 54% ukupnog

  broja zaposlenih.

  Posljedice cetvorogodišnjih ratnih dejstava nisu mimoišle ni privredu Banja Luke, koja je uveliko

  u fazi stagnacije. Propuštena je nova tehnološka generacija. Instalirana oprema, uslijed

  višegodišnjeg zastoja, doživljava i ekonomsko i tehnološko zastarijevanje. I najzad, izgubljene su

  tradicionalne spoljnotrgovinske veze, znacajni kupci i tržišta.

  Na isteku 1999. godine privreda posluje u složenim uslovima, sa vlasnickom transformacijom u

  punom zamahu.

  Obrazovanje

  Kultura

  Ferhat-pašina džamija ili Ferhadija. Izgradjena 1579. godine, uništena 1993. godine.

  Zahvaljujuci svojoj dugoj i vrijednoj historiji grad Banja Luka ima veoma bogato i raznoliko

  kulturno naslijedje. U gradu se nalazi nekoliko muzeja, od kojih treba izdvojiti Muzej Bosanske

  krajine, Etnografski muzej (osnovan 1930. godine), te Muzej savremene umjetnosti

  http://bs.wikipedia.org/wiki/Image:Ferhadija.jpghttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Krajinahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Krajinahttp://bs.wikipedia.org/wiki/1930http://www.msurs.org/

 • Kulturnu ponudu u gradu cine i dvije pozorišne kuce sa vrijednom tradicijom: Narodno i Djecije

  pozorište, kao i nekoliko kulturno-umjetnickih društava. RKUD "Pelagic" (1927) jedno je od

  najstarijih kulturno-umjetnickih društava u cijeloj Bosni i Hercegovini.

  Gradska biblioteka, osnovana 26. aprila 1936. godine, nastavlja knjišku tradiciju dotadašnjih

  gradskih i nacionalnih citaonica. Jednu od njih osnovao je još 1866. godine veliki prosvjetitelj

  Vaso Pelagic, koja vremenom dobija važnu ulogu u akademskoj zajednici i cjelokupnoj javnosti

  Banja Luke. U prvih trideset godina svoga rada biblioteka je skupila oko 92.000 knjiga i proširila

  svoju djelatnost, osnivajuci citaonicu i djecije odjeljenje tokom 1950-ih godina. Biblioteka danas

  broji fond od 200.000 knjiga, publikacija i periodike. Tokom 1980-ih postaje clanicom

  Univerziteta u Banjoj Luci, a danas slovi kao Narodna i Univerzitetska biblioteka.

  Jedno od znacajnih kulturnih mjesta u gradu je i Dom kulture, koji danas djeluje kao kulturni

  centar. Gradjen je u periodu izmedju 1929. i 1932. godine kao rezidencijalni prostor bana Vrbaske

  banovine i u te svrhe korišten sve do 1941. U poslijeratnom periodu zgrada je korištena kao

  upravno sjedište, da bi od 1955. godine prerasla u Dom kulture. Dom kulture sadrži

  reprezentativnu koncertnu salu, galeriju, prostorije entiteske televizije (ranije je tu bio i TV studio

  Banja Luka, kako dopisnistvo TV BiH) i restoran.

  Nedaleko od Doma kulture je kino "Kozara", gradsko banjalucko izlazište Parkic, te veleljepna

  Gospodska ulica (zvanicno Veselin Maslesa), koja još cuva šarm proteklih vremena.

  U strogom centru grada, na obali rijeke Vrbas, nalazi se i banjalucki Kastel, dobro ocuvano rimsko

  vojno utvrdjenje (castra), unutar kojeg se i odvijao život rimskog vojnog naselja na gradskom

  podrucju današnje Banje Luke. Kastel je posebna gradska atrakcija Banja Luke, na kojem se

  tokom ljetnih mjeseci održavaju mnogobrojni koncerti, što gradu daje specifican šarm.

  Sport

  Kada je rijec o banjaluckom sportu u prvom redu treba pomenuti rukometaše, koji su svom gradu

  http://www.msurs.org/http://bs.wikipedia.org/wiki/1927http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaso_Pelagi%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/1929http://bs.wikipedia.org/wiki/1932http://bs.wikipedia.org/wiki/1941http://bs.wikipedia.org/wiki/1955http://bs.wikipedia.org/wiki/Vrbashttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kastel

 • donijeli titulu evropskog prvaka u rukometu. Zavidne uspjehe na sportskim takmicenjima postizali

  su i banjalucki bokseri, strijelci, šahisti, padobranci, fudbaleri, biciklisti, kajakaši, košarkaši, i

  drugi sportisti koji su svom gradu podarili 12 medalja sa olimpijskih igara (8 zlatnih), 15 medalja

  sa svjetskih prvenstava, 6 medalja sa evropskih prvenstava, 4 sa Univerzijade, 11 sa mediteranskih

  igara i 39 sa balkanskih prvenstava jednog klupskog prvaka Evrope (Rukometni klub Borac),

  pobjednika Srednjoevropskog fudbalskog kupa (FK Borac) te brojnih naziva prvaka prethodne

  Jugoslavije kako u ekipnim tako i u pojedinacnim takmicenjima.

  Danas u Banja Luci aktivno rade 104 sportske organizacija u 19 granskih sportova, te 16 sportsko

  - rekreativnih društava i udruženja.

  Politika

  Zanimljivosti

  Znamenite licnosti

  ● Muhamed Filipovic - akademik i najveci bosanski filozof današnjice i autor vrijednih djela o savremenom poimanju društva

  ● Franjo Komarica - katolicki biskup, dva puta nominiran za Nobelovu nagradu za mir ● Dragan Šajnovic - poznati violinista i muzicki pedagog ● Nikola Koljevic - poznati anglist i vrhunski šekspirist, jedan od duhovnih vodja

  nacionalistickog pokreta Srba u Bosni i Hercegovini ● Ivan Franjo Jukic - bosanski franjevac, pjesnik i humanist ● Vaso Pelagic - prosvjetitelj ● Ibrahim Halilovic - banjalucki muftija tokom rata u Bosni i Hercegovini ● Petar Kocic - pjesnik i pisac ● Ismet Bekric - pjesnik ● Aleksandar Ravlic - novinar i fotograf autor mnogih istraživackih knjiga o Banjoj Luci ● Alojz Curic - akademski slikar i jedan od najpoznatijih živih poznavalaca historije Banja

  Luke ● Berber Mersad - najpoznati bh slikar (gimnaziju zavrsio u Banjaluci i prve slike slikao) ● Zrinko Tutic - kantautor, skladatelj i interpretator ljubavnih šansona ● Maja Tatic, Enes i Emir Basic, Idriz i Atif Turcinhodzic - pjevaci zabavne muzike ● Sladjana Golic - košarkašica, jedna od najboljih evropskih i svjetskih igracica 1980-ih i

  http://www.boracbl.net/rkboac/uvod.htmlhttp://www.boracbl.net/fkborac/pocetna.htmlhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Muhamed_Filipovi%C4%87http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franjo_Komarica&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Dragan_%C5%A0ajnovi%C4%87http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikola_Koljevi%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Franjo_Juki%C4%87http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaso_Pelagi%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Halilovi%C4%87http://bs.wikipedia.org/wiki/Petar_Ko%C4%8Di%C4%87http://bs.wikipedia.org/wiki/Ismet_Bekri%C4%87http://bs.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Ravli%C4%87http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alojz_%C4%86uri%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Beba_Selimovi%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Zrinko_Tuti%C4%87http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Maja_Tati%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sla%C4%91ana_Goli%C4%87&action=edit

 • 1990-ih godina. ● Anton Ante Josipovic - bokser, pobjednik Olimpijskih ljetnih igara u Los Angelesu 1984.

  Marjan Benes - najpoznatiji banjalucki bokser● Ale Osmancauševic - inženjer telekomunikacija i generalni direktor Pošte i

  telekomunikacija za podrucje Bosanske Krajine ● Rudi Cajevec, Kasim Hadzic, Nurija Pozderac, braca Mazar (Ivan, Sosa i Drago) - narodni heroji ● Ivan Ljubicic - Banjalucanin koji trenutno igra pod hrvatskom zastavom.

  Vanjski linkovi

  Administrativna podjela Bosne i Hercegovine

  Entiteti Bosne i Hercegovine

  Republika Srpska | Federacija Bosne i Hercegovine

  Federalni Distrikti Bosne i Hercegovine

  Bc•ko distrikt

  Kantoni Federacije Bosne i Hercegovine

  Bosansko-podrinjski | Hercegovacko-neretvanski | Livanjski | Posavski | Sarajevo | Srednjobosanski | Tuzlanski | Unsko-sanski | Zapadnohercegovacki | Zenicko-dobojski

  Službeni gradovi Bosne i Hercegovine

  Banja Luka | | Mostar | Sarajevo

  Opcine Bosne i Hercegovine

  http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_Ante_Josipovi%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ale_Osman%C4%8Dau%C5%A1evi%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudi_%C4%8Cajevec&action=edithttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_Ljubi%C4%8Di%C4%87&action=edithttp://bs.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svghttp://bs.wikipedia.org/wiki/Republika_Srpskahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Federacija_Bosne_i_Hercegovinehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Br%C4%8Dko_distrikthttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosansko-podrinjski_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Hercegova%C4%8Dko-neretvanski_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Livanjski_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Posavski_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Sarajevo_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Srednjobosanski_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Tuzlanski_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Unsko-sanski_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Zapadnohercegova%C4%8Dki_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Zeni%C4%8Dko-dobojski_kantonhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dno_Sarajevohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Mostarhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Sarajevohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Banovi%C4%87ihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Berkovi%C4%87ihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Biha%C4%87http://bs.wikipedia.org/wiki/Bijeljinahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bile%C4%87ahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanski_Brodhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Dubicahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Gradi%C5%A1kahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosansko_Grahovohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Kostajnicahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanska_Krupahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanski_Novihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanski_Petrovachttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bosanski_%C5%A0amachttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bratunachttp://bs.wikipedia.org/wiki/Brezahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bugojnohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Busova%C4%8Dahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%BEimhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Cazinhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Centar%2C_Sarajevohttp://bs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cajni%C4%8Dehttp://bs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Capljinahttp://bs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Celi%C4%87http://bs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Celinachttp://bs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Citlukhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Derventahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Drvarhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Dobojhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Doboj-Istokhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Doboj-Jughttp://bs.wikipedia.org/wiki/Dobreti%C4%87ihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Domaljevac-%C5%A0amachttp://bs.wikipedia.org/wiki/Donji_Vakufhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Donji_%C5%BDabarhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Fo%C4%8Dahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Fo%C4%8Da-Ustikolinahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Fojnicahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Gackohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Glamo%C4%8Dhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Gora%C5%BEdehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Gornji_Vakufhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Gra%C4%8Danicahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Grada%C4%8Dachttp://bs.wikipedia.org/wiki/Grudehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Had%C5%BEi%C4%87ihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Han-Pijesakhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ilid%C5%BEahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ilija%C5%A1http://bs.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dna_Ilid%C5%BEahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dni_Drvarhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dni_Mostar_%28op%C4%87ina%29http://bs.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dni_Stari_Gradhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dno_Novo_Sarajevohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Jablanicahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Jajcehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Jezerohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kakanjhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kalesijahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kalinovikhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kiseljakhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kladanjhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Konjichttp://bs.wikipedia.org/wiki/Klju%C4%8Dhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kotor-Varo%C5%A1http://bs.wikipedia.org/wiki/Kre%C5%A1evohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Krupa_na_Unihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kupreshttp://bs.wikipedia.org/wiki/Kupres_%28RS%29http://bs.wikipedia.org/wiki/Lakta%C5%A1ihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Livnohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Loparehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Lukavachttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ljubinjehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ljubu%C5%A1kihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Maglajhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Mili%C4%87ihttp://bs.wikipedia.org/wiki/Modri%C4%8Dahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Mostarhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Mrkonji%C4%87_Gradhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Neumhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Nevesinjehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Novi_Grad%2C_Sarajevohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Novo_Sarajevohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Novi_Travnikhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Novi_Travnikhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Od%C5%BEakhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Olovo_%28op%C4%87ina%29http://bs.wikipedia.org/wiki/Ora%C5%A1jehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Osmacihttp://bs.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1tra_Lukahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Palehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Pale-Pra%C4%8Dahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Pelagi%C4%87evohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Petrovachttp://bs.wikipedia.org/wiki/Petrovohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Posu%C5%A1jehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Prijedorhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Prnjavorhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Prozorhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ravnohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ribnikhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Rogaticahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Rudohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Sanski_Mosthttp://bs.wikipedia.org/wiki/Sapnahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Skender-Vakufhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Skender-Vakufhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Sokolachttp://bs.wikipedia.org/wiki/Srbachttp://bs.wikipedia.org/wiki/Srebrenicahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Srebrenikhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Stari_Grad%2C_Sarajevohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Stolachttp://bs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ekovi%C4%87ihttp://bs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ipovohttp://bs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iroki_Brijeghttp://bs.wikipedia.org/wiki/Teo%C4%8Dakhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Te%C5%A1anjhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Tesli%C4%87http://bs.wikipedia.org/wiki/Tomislavgradhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Travnikhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Trebinjehttp://bs.wikipedia.org/wiki/Trnovohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Trnovo_%28FBiH%29http://bs.wikipedia.org/wiki/Tuzlahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ugljevikhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Usorahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Ustipra%C4%8Dahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Vare%C5%A1http://bs.wikipedia.org/wiki/Velika_Kladu%C5%A1ahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1egradhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Visokohttp://bs.wikipedia.org/wiki/Vitezhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Vlasenicahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Vogo%C5%A1%C4%87ahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Zavidovi%C4%87i

  wikipedia.org