bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  1/17

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  2/17

  Apakah yang dimaksudkan denganWang dan apakah ciri-ciri wang

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  3/17

  Wang

  Wang ialah sesuatu komoditi atau

  benda

  yang diterima umum sebagai alatatau

  media perantaraan pertukaran.

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  4/17

  Ciri ciri wang

  Diterima umum

  Penawaran terhad

  Kestabilan nilai

  Ciri-ciri Wang Tahan Lama

  Mudah dibawa

  Boleh dibahagikan kepada unit

  yang lebih kecil

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  5/17

  Jenis-jenis Wang

  Duit Syiling

  Wang kertas

  Jenis-jenis wang

  Deposit Semasa

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  6/17

  Perantaraan pertukaran

  Unit ukuran nilai

  Simpanan nilai

  Bayaran tertunda

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  7/17

  Bank

  Merupakan satu institusi yang

  penting.

  Banyak urusan harian memerlukan

  urusan bank seperti:

  Aktiviti menyimpan wang

  Aktiviti meminjam wang

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  8/17

  BankPerdagangan(termasuk bank islam)

  Syarikat Kewangan

  Bank Saudagar

  Bank Pusat

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  9/17

  Bank perdagangan

  Ditubuhkan oleh sektor swasta sebagai

  sebuah syarikat berhad yang

  berjalankan perniagaanbermotifkan keuntungan

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  10/17

  Menerima simpanan/ Memberi

  deposit Pinjaman

  Fungsi Bank Perdagangan

  Membuat danPerkhidmatan

  Mengurus lain

  bayaran. Pertukaranasing

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  11/17

  Syarikat kewangan

  Institusi kewangan milik swastayang ditubuhkan untukmenjalankan aktiviti perbankan.

  Penubuhannya dibawah AktaSyarikat Kewangan 1969.

  Syarikat kewangan tidak

  dibenarkan menerima depositsemasa malah hanya menerimadeposit tetap dan deposit tabungan.

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  12/17

  Bank pusat

  Memainkan peranan yang penting

  dalam mengawal kestabilan

  kewangan dan pembangunanekonomi sesebuah negara

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  13/17

  Mengeluarkan mata wang

  Mengawal kestabilan nilai mata wang

  Jurubank kepada kerajaan

  Jurubank kepada bank perdagangan

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  14/17

  Institusi kewangan bukan bank

  Syarikat insurans

  Bank Simpanan Nasional

  Lembaga Tabung Haji (LTH) Kumpulan wang Simpanan

  Nasional(KWSP)

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  15/17

  Menerima deposit menggalakantabungan

  Fungsi institusi kewangan

  bukan bank

  Menggalakan sumber kewangan

  pelaburan kepada pasaran

  modal negara

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  16/17

  Sumbangan istitusi kewangan

  bukan bank terhadp ekonommimalaysia

  Mengalakkan pelaburan

  Mengalakkan tabungan

  Meningkatkan guna tenaga

  Mengawal kestabilan ekonomi Mengurangkan pinjaman luar negara

 • 8/3/2019 bab 1- wang dan institusi kewangan (tingkatan 5)

  17/17