Click here to load reader

AVT 2999 AVT Mini Kombajn Pomiarowy · PDF file 2020. 8. 28. · mini kombajn pomiarowy avt 2999 kity avt. p a0 40 p a1 41 p a2 42 p a3 43 pa4 44 pa5 1 pa6 2 pa7 3 pb0 4 vc c 9 pc

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AVT 2999 AVT Mini Kombajn Pomiarowy · PDF file 2020. 8. 28. · mini kombajn...

 • Każdy elektronik z czasem osiąga poziom zaawansowania, przy

  którym przestaje wystarczać do pomiarów zwykły multimetr.

  Rozpoczyna się wtedy kompletowanie wyposażenia pracowni

  elektronicznej. Jako pierwszy planujemy oscyloskop, potem

  generator itd. A gdyby tak spróbować samemu wykonać

  niektóre z tych urządzeń a może jedno uniwersalne? Baza

  elementowa jest obecnie tak obszerna, że łatwo można dobrać

  i zakupić konieczne podzespoły.

  Proponujemy zatem budowę Minikombajnu Pomiarowego. To

  nie tylko oscyloskop i generator ale również zestaw narzędzi

  pozwalających uruchamiać większość prostych układów

  elektronicznych. Do dyspozycji otrzymujemy m.in. oscyloskop,

  generator, analizator widma, multimetr i analizator stanów

  logicznych.

  Właściwości Zasilanie:

  • pobór prądu: praca 35mA... 40mA, w spoczynku

 • PA 0

  40 PA

  1 41

  PA 2

  42 PA

  3 43

  PA444

  PA51

  PA62

  PA73

  PB0 4

  VC C

  9

  PC O

  10

  PC 1

  11

  PC 2

  12

  PC 3

  13

  PC 4

  14

  PC 5

  15

  PC 6

  16

  PB3 7

  G N

  D 8

  PB2 6

  VC C

  19

  PD020 PD121 PD222 PD323 PD424 PD525 PD626

  PE 1

  29

  PD727

  PE 0

  28

  G N

  D 30

  VC C

  31

  PE 2

  32 PE

  3 33

  PDI_DATA 34 RESET/PDI_CLK 35

  PR 0

  36

  PR 1

  37

  PB1 5

  PC 7

  17

  G N

  D 18

  G N

  D 38

  AV CC

  39

  U3 ATXmega32A4

  R61.1k 1%R4220R 1% L147u

  C17 1.8n

  C16 330p

  1 2

  3

  4

  8

  U4A AD8532ARZ

  R111.1k 1%R7220R 1% L247u

  C19 1.8n

  C18 330p

  5

  6 7

  8

  4

  U4B

  R5 30k 1%

  R10 30k 1%

  R3

  150k

  R9

  150k

  Z1

  BNC

  Z2

  BNC

  Vb at

  VSS

  GND C6

  100u

  C5

  100u

  C2 100u

  C7

  100n

  C4 100n

  R13 330R 1%

  L3100u C23

  2.2n

  C24 330p

  1 2

  3

  4

  8

  U5A AD8532ARZ

  Z3 BNC

  R25 3.3k 1%

  R26 1.1k 1%

  X1

  8MHz C26

  22p C27

  22p VSS

  VSS

  VDD

  R22

  49R9 1%

  VSS

  VDD

  VSS

  VDD

  R14

  8x1k

  R21

  Vbat

  VSS

  VS S

  1 VD

  D 2

  C8 6

  3

  D 7

  4 D

  6 5

  D 5

  6 D

  4 7

  D 3

  8 D

  2 9

  D 1

  10 D

  0 11

  RD 12

  W R

  13 A

  0 14

  LCD 132x64

  RE S

  15 CS

  1 16

  D A

  17 D

  K 18

  U1

  LCD132x64

  R1

  33 0R

  VDD

  VSS

  C25

  4.7n

  IN GND

  OUT U21117 ADJ

  GND

  GND

  GND

  GND

  GND

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  P5

  Logic I/O

  VSSVSS

  1 2 3 4 5 6

  P4

  PDI

  D3 3.6V

  D2 3.6V

  D1 3.6V

  GND

  VSS

  Vbat

  C3

  100n

  C1

  100u

  C8

  100n

  C9

  100n

  C10

  100n

  C11

  100n

  C12 D4

  D5 D6

  D7 D8

  GND2 Keys

  P7 P11 P12

  GND2

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

  100n

  C13 100n

  C14 100n

  VDD

  VSS

  1 2

  P1

  Power

  R2

  820k 1%

  R8

  820k 1%

  R24 49R9 1%

  R23

  4k99 1%

  S11 SW 3POZ

  1 2 3

  P3RS232

  VSS

  P10P8 P9

  P2

  Keys

  GND

  C20 100n

  C21

  100n

  C22

  100n

  Vbat

  R12

  330R 1%

  VSS

  GND

  C15

  100n

  R27 1k

  L4 10u

  AVCC

  AV CC

  GND

  -

  Opis układu

  Rys. 1. Schemat ideowy MKP

  Schemat ideowy przyrządu przedstawiony jest na rysunku 1.

  Można na nim wyróżnić kilka bloków: zasilanie, układ

  wejściowy ADC, układ wyjściowy DAC, złącze I/O, interfejs

  użytkownika oraz klawiatura matrycowa 2x5 z diodami, które

  zapobiegają zwarciom i pozwalają na poprawny odczyt z kilku

  klawiszy naciśniętych równocześnie. Całością zarządza

  mikrokontroler ATXMEGA32A4. Wszystkie układy peryferyjne

  zasilane są z mikrokontrolera, stąd VDD połączone jest z pinem

  PA4. Pozwala to znacznie ograniczyć prąd, wyłączając

  urządzenia programowo. Podłączenie masy do wyjścia

  stabilizatora U2 to sztuczna masa. Takie rozwiązanie ze

  sztuczną masą znacząco upraszcza cały układ, gdyż nie są

  potrzebne dodatkowe linie zasilające lub konwertery napięcia

  ujemnego. Diody Zenera D1 i D2 chronią przed przepięciami,

  mogącymi pojawić się przy nieprawidłowym wykorzystaniu

  układu.

  Minikombajn Pomiarowy ma dwa kanały dla badanych

  sygnałów. Oba są identyczne, sygnał ze złącza Z1 trafia na

  dzielnik złożony z rezystorów R2, R3 i R5 o impedancji

  wejściowej 1MΩ. Na wejście wtórnika U4 wędruje napięcie

  podzielone 33 razy. AD8532 jest wzmacniaczem Rail to Rail,

  czyli zdolnym do pracy w całym zakresie napięć zasilających. A

  więc zarówno na wejściu, jak i wyjściu może pojawić się

  poziom VSS lub VDD. Skoro potencjał między GND a VSS

  wynosi 1,25V, to można założyć, że maksymalna amplituda

  sygnału wejściowego nie powinna przekraczać 1,25V*33 =

  41,25V. Dla pewności przyjmijmy 40V. Z zastosowaniem sondy

  10x będzie to odpowiednio 400V. Za wtórnikiem znajduje się 3-

  biegunowy filtr dolnoprzepustowy RLC. Składają się na niego

  elementy R4, R6, C16, C17 i L1. Częstotliwość graniczna tego

  filtru wynosi 330kHz. W ten sposób zredukowane zostaje

  zjawisko aliasingu dla najwyższych częstotliwości próbkowania.

  W torze wyjściowym sygnał cyfrowy zostaje przekształcony na

  analogowy. Napięcie referencyjne DAC pobierane jest z masy

  układu – pin PB0. W przypadku ADC punktem odniesienia była

  masa sygnałowa. Tutaj sygnałem odniesienia jest po prostu

  ujemny biegun zasilania mikrokontrolera VSS. Stąd zakres

  napięć na wyjściu DAC wynosi 0...+1,25V względem VSS.

  Sygnał z wyjścia PB2 trafia na filtr dolnoprzepustowy RLC,

  również 3-biegunowy, lecz o częstotliwości granicznej 500kHz.

  Wzmacniacz U5A wzmacnia sygnał 4-krotnie, a filtr tłumi

  sygnał dwukrotnie (dzielnik R12–R13). Za wzmacniaczem

  operacyjnym znajduje się jeszcze rezystor 49,9Ω, co daje

  wyjściową impedancję około 50Ω. Mamy tam też dodatkowy

  dzielnik rezystorowy o tłumieniu 100x, który można włączyć

  przełącznikiem S11. Tuż przed samym złączem znajduje się

  jeszcze kondensator. Wraz z rezystorem R22 lub R24 tworzy on

  kolejny filtr dolnoprzepustowy. W skład portu wejść/wyjść

  logicznych.wchodzi złącze P5 oraz rezystory R14 –R21 o

  wartości 1kΩ. Do wyświetlania wszelkich danych wykorzystano

  popularny graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 132x64

  ze sterownikiem SPLC510C. Ma podświetlenie LED, które

  sterowane jest sygnałem PWM na pinie PE1 z włączonym

  szeregowo rezystorem R1. Do portu wyświetlacza podłączona

  jest także klawiatura. Jej stan jest odczytywany, gdy LCD jest

  nieaktywny.

  2

 • Montaż i uruchomienie

  Podczas montażu szczególną uwagę należy zwrócić na wartości

  elementów w filtrach antyaliasingowych i dzielnikach. Dla

  oscyloskopu są to: R2...R11, C16... C19, L1, L2, natomiast dla

  generatora: R12, R13, R22...R26, C23...C25 oraz L3. Inna wartość

  elementów w dzielnikach oznacza nieprawidłowe wartości

  napięć. W przypadku filtrów sprawa wygląda jeszcze gorzej,

  Całość składa się z kilku płytek drukowanych, z czego dwie

  pełnią funkcję obudowy. Pozostałe dwie to płyta główna i

  płytka z przyciskami, przedstawione na rysunku 2. Montaż jest

  typowy i nie powinien przysporzyć kłopotów. Montaż

  przeprowadzamy w standardowy sposób, zaczynając od

  elementów najniższych. Kondensatory i cewkę na dolnej

  stronie płytki lutujemy dopiero po umieszczeniu wszystkich

  elementów SMD na stronie górnej. Nie jest to oczywiście

  reguła, ale znacznie poprawia komfort w trakcie montażu, jeśli

  nie używamy uchwytu do płytki. Z racji tego, że urządzenie jest

  w sumie proste, całość prac nie powinna sprawić żadnych

  problemów.

  Na płytce klawiatury diody lutujemy zgodnie z polaryzacją jak

  na schemacie, przyciski i na końcu złącza. W następnej

  kolejności lutujemy elementy w kolejności od najniższych po

  najwyższe. Kondensatory i dławik na dolnej stronie płytki

  najlepiej wlutować na sam koniec. Gdy już płytki będą gotowe,

  składamy całość, ale jeszcze bez przykręcania śrubami.

  gdyż zniekształceniu ulega charakterystyka częstotliwościowa i

Search related