Predavanja AVT

 • View
  253

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predavanja iz predmeta Audio-Vizuelna Tehnilogija.2014./2015.Predavanja kod profesorice dr. sci. Samra Mujačić, van. prof.Tehnički odgoj i informatikaFilozofski fakultet Tuzla

Text of Predavanja AVT

 • 5.3.2015

  1

  Audio-vizuelna tehnologija

  Filozofski fakultet Tuzla

  Odsjek: Tehniki odgoj i informatika

  I ciklus studija

  Ak.god. 2014./2015.

  Nastavno osoblje

  Nastavnik dr.sci. Samra Mujai, vanr.prof.

  samra.mujacic@untz.ba

  ECTS: 3

  Predavanja: 30

 • 5.3.2015

  2

  Cilj predmeta

  Znanja u podruju audio, video i multimedijskih tehnologija

  Osnovni koncepti i odabrani primjeri + praktino iskustvo kroz projektne zadatke

  Sadraj predmeta

  Osnovni tipovi medija: Tekst; Nepomina slika; Pomina slika animacija; Audio zvuk; Video. Postupci obrade i kompresije medija. Formati zapisa. Audio-vizuelna

  integracija. Multimedija. Hipermedija. Multimedijski

  dokumenti. Sinhronizacija multimedije. Multimedijske

  tehnologije i aplikacije: videokonferencija, web

  konferencija, interaktivna televizija, strujanje medija,

  VoD, elektronski obrazovni sadraji, e-uenje.

 • 5.3.2015

  3

  Nastavna literatura (1)

  Slajdovi sa predavanja

  Projektni zadaci

  Nastavna literatura (2)

  Osnovne knjige:

  J. Barakovi Husi, E. Brka, M. Hadiali, M. krbi: Multimedija i kodiranje, univerzitetsko izdanje,

  Elektrotehniki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014.

  Z. Bojkovi, D. Martinovi: Osnove multimedijalnih tehnologija, udbenik, Visoka kola elektrotehnike i raunarstva, Beograd, 2011.

  P.Mari, S.Mujai, M.Zori-Venuti, A.Tibaut, V.uki, Z.Gaji, M.Gaji: Preporuke: Bosna i Herzegovina, Radna grupa za eObrazovanje. dopunjeno izdanje,

  Graz: World University Service Austrian Commitee. 2006.

 • 5.3.2015

  4

  Nastavne metode

  Predavanja

  Samostalan rad projektni zadaci

  Konsultacije

  Metode provjere znanja

  Projektni zadaci

  Testovi

  Zavrni ispit

 • 5.3.2015

  5

  Metode ocjenjivanja

  Prisustvo na nastavi

  Projektni zadaci

  Testovi

  Zavrni ispit

  Bodovanje aktivnosti za sticanje potpisa

  bodovi

  Prisustvo

  Projektni

  zadaci Potpis

  3 30 33 maksimalan broj

  bodova

  2,4 15 17,4 minimalan broj bodova

 • 5.3.2015

  6

  Bodovi za zavrni ispit

  Potpis Testovi

  Uslov za

  ZI

  33 50 83 maksimalan broj

  bodova

  17,4 25 42,4 minimalan broj bodova

  Bodovi ukupno

  Potpis Testovi ZIU Ukupno

  33 50 17 100 maksimalan broj

  bodova

  17,4 25 8,5 50,9

  minimalan broj

  bodova (nije dovoljan

  min po svim

  kriterijima!)

 • 5.3.2015

  7

  ...ili bodovi ukupno

  Potpis ZIP ZIU Ukupno

  33 50 17 100 maksimalan broj

  bodova

  17,4 25 8,5 50,9

  minimalan broj

  bodova (nije dovoljan

  min po svim

  kriterijima!)

  Konana ocjena

  Bodovi Ocjena

  54 - 63 6

  64 73 7

  74 83 8

  84 93 9

  94 - 100 10

 • 1

  Audio-vizuelna tehnologija

  Pojam, obiljeja i komunikacijski zahtjevi medija

  Tipovi medija

  Sadraj

  Uopte o medijima Podjela medija Multimedija Multimedijski sistemi Osnovni tipovi medija

  Tekst Raunarska grafika (nepomina slika, animacija) Zvuk Video

 • 2

  Medij, definicija i pojmovi

  multi [lat. multi-]: viestruki, vie, puno

  medij [lat. medium]: sredstvo za prikaz informacije

  vrste medija: vizualni medij: tekst, crte, nepokretna slika, pokretna slika

  (animacija), video

  akustini medij: zvuk, govor i muzika

  mediji vezani uz druga ljudska osjetila ili umjetna osjetila (senzore)

  prikaz na raunaru: analogno-digitalna pretvorba

  definicija multimedije (u irem smislu):

  informacija predoena preko vie medija

  Kvalitativna podjela medija vremenski neovisni medij (diskretni)

  valjanost podataka ne ovisi o vremenskim uslovima tj. o trenutku pojavljivanja, trajanju i sl.

  npr: tekst, nepomina slika

  vremenski ovisni medij (kontinuirani) vrijednost podataka se mijenja tokom vremena, valjanost ovisi o

  vremenskim uslovima obrada i komunikacija sloene npr: govor, muzika, video, animacija

  stroga definicija multimedije:

  vie objedinjenih medija od kojih je barem jedan kontinuiran (vremenski ovisan) i barem jedan diskretan

  (vremenski neovisan)

  Kada se konzumentu multimedijskog sadraja omogui da upravlja elementima koji e mu biti isporueni, tada govorimo o interaktivnoj multimediji

 • 3

  Definicije multimedije

  Na primjer, neko e pod multimedijom podrazumijevati PC sa ugraenom zvunom karticom, DVD-ROM-om, multimedijskim procesorom koji je u stanju obraivati dodatne multimedijske instrukcije.

  Ili na primjer, pod multimedijom se moe podrazumijevati interaktivna kablovska televizija sa stotinama digitalnih kanala i

  uslugama brzog irokopojasnog pristupa Internetu.

  Nadalje, pojam multimedije u kontekstu raunarskih nauka obino podrazumijeva zapravo multimedijske aplikacije.

  Multimedijska aplikacija je aplikacija koja koristi viestruke medijske izvore kao to su: tekst, slike, zvuk, animacije, video, itd.

  Pojam multimedije u kontekstu telekomunikacijskih nauka obino podrazumijeva multimedijske komunikacijske sisteme i usluge.

  Prema tome, vidimo da termin multimedija moe imati razliita znaenja ovisno o kontekstu upotrebe ovog termina.

  Interdisciplinarnost

  Multimedija je interdisciplinarno podruje zato to ukljuuje razliite teorije i vjetine:

  raunarsku tehnologiju

  telekomunikacijsku tehnologiju

  umjetnost, dizajn i prezentacijske vjetine

  znanje iz aplikacijske domene

 • 4

  Multimedijski sistemi 1/2

  Takoer, u literaturi se mogu nai razliite definicije za

  multimedijske aplikacije i multimedijske sisteme.

  Moemo izdvojiti slijedea tri kriterija za klasifikaciju nekog sistema kao multimedijskog sistema:

  Broj razliitih medija

  Tipovi koritenih medija

  Stepen integracije medija

  Najjednostavniji je prvi kriterij. Prema tom kriteriju je, na primjer, i program za obradu teksta (MS Word)

  multimedijski sistem.

  Tipovi koritenih medija su drugi kriterij. Ovdje moemo razlikovati vremenski ovisne i vremenski neovisne

  medije.

  Multimedijski sistemi 2/2

  Trei kriterij je integracija pod kojom podrazumijevamo da se razliiti tipovi medija obrauju i prikazuju zajedno, ali ostaju neovisni jedan od drugog.

  Budui da je integracija vremenski ovisnih medijskih objekata u stvari vrlo nov aspekt obrade informacija, neki

  autori definiraju multimedijski sistem kao sistem koji

  podrava obradu vie od jednog medija od kojih je barem jedan vremenski ovisan.

  Kombinirajui prethodna tri kriterija neki autori predlau slijedeu definiciju multimedijskog sistema:

  Multimedijski sistem je sistem ili aplikacija koja podrava integralnu obradu razliitih tipova medija sa barem jednim vremenski ovisnim medijem.

 • 5

  Elementi multimedijskog sistema

  Komponente multimedijskog

  sistema Komponente multimedijskog sistema su:

  Razliiti ulazni ureaji (video kamera, mikrofon, tastatura, mi, tableti, 3D ulazni ureaji, taktilni senzori, ...)

  Ureaji za pohranu (tvrdi diskovi, CD ROM-ovi, DVD ROM-ovi, ...)

  Ureaji za prikaz (monitori visoke rezolucije, HDTV, printeri u boji,...)

  Raunari (multimedijski desktop raunari, radne stanice, ...)

  Komunikacijske mree (lokalne mree, intranet, Internet, specifine mree s velikim brzinama prenosa)

 • 6

  Multimedijski sistemi/aplikacije

  Multimedijski sistemi/aplikacije ukljuuju sljedee elemente:

  Generiranje podataka

  Manipulaciju podacima

  Pohranjivanje podataka

  Prezentaciju podataka

  Prijenos podataka i informacija

  Multimedijski autorski alati Multimedijski autorski alati su alati koji

  omoguavaju kreiranje multimedijskih aplikacija ukljuujui i razliite komponente za interakciju.

  Primjeri:

  Adobe Flash (prije Macromedia Flash) omoguava kreiranje interaktivnih animacija

  Adobe Director (prije Macromedia Director)

  Adobe Authorware vizualni autorski alat za kreiranje aplikacija e-uenja

  Quest

  Grins Editor for SMIL 2.0

 • 7

  Multimedijske usluge

  interaktivne usluge dvosmjerna razmjena medija izmeu dva ili vie korisnika

  meusobno, i/ili s aplikacijskim posluiteljem/ima konverzacijske usluge (npr. videokonferencija)

  viekorisnike saradnike aplikacije, igre

  usluge pretraivanja (baze podataka, WWW)

  distribucijske usluge informacija se dostavlja razliitim udaljenim mjestima

  jednosmjerna komunikacija od izvora informacije prema udaljenim korisnicima

  s korisnikovom kontrolom prikaza; npr. video na zahtjev

  bez korisnikove kontrole prikaza; jednostavnije usluge, npr. kablovska televizija

  Trenutna podruja istraivanja i razvoja

  Istraivake teme povezane s multimedijskim sistemima su:

  Obrada i kodiranje multimedijskih sadraja (analiza sadraja, kompresija, pretraivanje multimedijskih baza podataka,...)

  Multimedijski alati i aplikacije (korisnika suelja, multimodalna interakcija, autorski sistemi, multimedija

  u edukaciji, virtualna okruenja, ...)

  Podrka multimedijskim sistemima i umreavanje (protokoli, operativni sistemi, serveri i klijenti, kvaliteta

  usluge,...)

 • 8

  Kratak historijski prikaz 1/2 1945 Wannevar Bush (1890-1974) opisao hipermedijski sistem

  pod nazivom Memex koji