Automatsko Crtanje

 • Published on
  15-Nov-2015

 • View
  21

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

automatsko crtanje

Transcript

 • Austin O. Spare

  &

  Frederick Carter

 • Iz mesa naih majki dooe snovi i sjeanja bogova. Drugaiji od uobiajenog uzroka interesa i

  poveane vjetine, postoji povean napon unutar umjetnika kojeg je on sam ponekad

  svjestan, ali rijetko u potpunosti. Prije ili poslije u svom zvanju on ui kako mu mo literarne

  reprodukcije (poput fotoaparata) nije vie no neznatno od koristi. Primoran je od svojih

  umjetnika prethodnika pronai postojanje, u prikazu stvarne forme, super misije izravne

  preciznosti; on otkriva unutar sebe selektivnu svijest i naravno, zadovoljan je, u velikoj mjeri,

  opsenim poljem koje mu je priskrbila proirena te pojednostavljena svijest.

  Ipak iznad toga je regija i to mnogo vea, za istraivanje. Objektivno

  razumijevanje, kako vidimo, mora biti razoreno sa strane umjetnika i

  podsvjesna metoda, za korekciju svjesne vizualne tonosti mora biti

  koritena. Nikakva koliina vizualne vjetine i svijest o pogreci nee

  stvoriti dobro crtanje. Nedavno izdana knjiga o crtanju veoma

  poznatog slikara jest sredinji sluaj: tamonji se primjeri majstora

  crtanja mogu usporediti osobno s onima autora-slikara, kroz

  neuspjeh jedine vjetine i istraenog interesa. Stoga, da bi se nastavilo

  dalje, potrebno je raspolagati temom u umjetnosti takoer (to

  znai temom u ilustrativnom ili kompleksnom smislu). Tako za

  oistiti um od nebitnog dozvoljava, kroz bistar i transparentan medij,

  da bez ikakvih pridobivanja, najjasnije, jednostavne forme i ideje

  postiu izriaj.

 • Biljeke o Automatskom Crtanju

  Automatske krabotine uvijenih i isprepletenih linija dozvoljavaju zametku ideje iz

  podsvijesti da se izrazi ili se barem sugerira svijesti. Od mase izroenih oblika,

  prepunih obmane, nejak idejni embrio mogue je izdvojiti i osposobiti do potpunog

  razvitka i moi. Na ovaj se nain, apsolutne dubine memorije mogu izvui i prikljuiti

  se izvoru instikata.

  Neka se ne misli da onaj koji umjetnik nije ovime moe to postati nego oni umjetnici,

  sprijeeni u izriaju, koji se osjeaju ogranieni vrstom konvencijom dana i elje za

  slobodom, koji tee vlastitom izrazu a nisu ga dosegli, oni mogu nai mo i slobodu

  koja se drugdje teko otkriva.

 • Tako Leonardo da Vinci pie: Meu ostalim, neu oklijevati prema otkrivanju nove

  metode koja pomae otkrie; koje iako neznatno u pojavi moe znaajno posluiti

  otvaranju uma te postavljanju uma na trag novim namjerama, a to je ovo: gledate li u

  neki stari zid prekriven prljavtinom, ili neobian prizor prugastog kamenja, moete

  otkriti nekoliko stvari poput krajolika, borbi, oblaka, neobinih poloaja, tekstila itd.

  Iz ove konfuzne mase objekata um e biti opskrbljen mnotvom, posve novih nacrta i

  predmeta.

  Od drugog mistinog pisca, Odrei se volje svoje da bi zakon Boga mogao biti u

  tebi.

  udesan izraz naravi dat pisanjem odreen je automatskom ili nesvjesnom prirodom

  koja se stjee navikom. Stoga, automatsko crtanje, jedno od najjednostavnijih fizikih

  fenomena sredstvo je karakteristinog izriaja i ukoliko se hrabro i otvoreno koristi

  nain je i biljeenja nesvjesnih aktivnosti uma. Koriteni mentalni mehanizmi su oni

  uobiajeni u snovima, koji stvaraju brzu percepciju odnosa u neoekivanom, kao

  razum i psiho-neuroloki simptomi. Otuda dolazi da su pojedinac ili nesvijest

  esencijalno stanje i kao kod svake inspiracije produkt involucije ne otkria.

 • Automatizam kao manifestacija latentnih potreba (ili elja) oznaava dobivene forme

  (ideje) predstavljene prethodno nezabiljeenim opsesijama.

  Umjetnost postaje, ovom iluminacijom ili ekstatinom mou, funkcionalna aktivnost

  koja simbolikim jezikom izraava elju prema nepromijenjenoj potrebi prema radosti

  osjeaju Majke svih stvari ne od iskustva.

  Ovo sredstvo vitalnog izriaja oslobaa fundamentalne statine istine potisnute

  edukacijom i uobiajenim navikama i lei uspavano u umu. To znai hrabar nastanak

  individue; implicira spontanost te rasprava nemir i dosadu.

 • Opasnosti ove izriajne forme dolaze iz predrasuda i osobnih pristranosti prirode kao

  fiksirana intelektualna uvjerenja ili osobne religije (netolerancije). To stvara prijetee

  ideje, nezadovoljstvo ili strah, i pretvaraju se u opsesije.

  U ekstatinom stanju otkrivenja iz podsvjesnog, um uzdie seksualnu ili naslijeenu

  mo (to se ne referira na moralnu teoriju ili praksu) i sniava intelektualnu kvalitetu.

  Tako je nova atavistika obveza postignuta usuujui se vjerovati posjedovati

  vlastita vjerovanja bez pokuaja racionalizacije prividnih ideja predrasudnim i

  zaraenim razumskim izvorima.

  Automatsko crtanje moe se postii metodom kao to je koncentriranje na Sigil

  bilo kakvim ugodnim iscrpljivanjem uma i tijela kako bi se postiglo stanje nesvijesti

  eljom suprotnom od stvarnih potreba nakon stjecanja organskog impulsa prema

  crtanju.

 • Ruka mora biti istrenirana kako bi djelovala slobodno i bez upravljanja, praksom

  izrade jednostavnih formi s neprekidno ukljuenom linijom bez naknadnih misli,

  primjerice namjera bi trebala pobjei od svijesti.

  Crtei bi trebali biti uraeni doputajui ruci da se slobodno pokree sa to manje

  prosuivanja. S vremenom e se otkriti da se oblici razvijaju, predlaui koncepte,

  forme i imajui uvjerljivo osoban tj. individualan stil.

  Um u stanju zaborava, bez elje za refleksijom ili provedbom materijalistikih sugestija

  razuma, stanje je za stvaranje uspjenih crtea umjetnikovih osobnih ideja, simbolinih

  u znaenju i mudrosti.

  Na taj se nain dojmovi mogu vizualizirati.