Asgment Agama Dlm Pend Moral

Embed Size (px)

Text of Asgment Agama Dlm Pend Moral

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  1/28

  PENGENALAN

  Agama merupakan jalan penentu bagi manusia untuk mengamalkan satu cara hidup

  yang berunsur keamanan dan keharmonian. Sepertimana agama-agama lain, agama

  Kristian juga mempunyai banyak elemen dalam kitab suci Bible yang memimpin manusia

  ke arah masa depan yang cerah, baik dan beretika. Agama Kristian adalah sebuah agama

  monotheis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana

  ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian

  berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan kerana sebab

  ini, ia juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Agama Kristian adalah istilah yang

  paling umum dipakai untuk menamakan agama yang dibawa oleh Isa Al Masih iaitu Yesus

  Kristus tanpa membezakan Katolik atau Protestan.

  Kristian berasal dari nama Kristus iaitu gelaran terpuji kepada Yesus yang

  mengasas agama tersebut. Kristus berasal dari bahasa Yunani yang membawa maksud yang

  diurapi . Selain daripada agama itu, agama ini juga dikenali dengan agama Masehi. Istilah

  ini ada hubungannya dengan Messias dalam bahasa Ibrani yang membawa maksud yang

  sama dengan Kristus dalam bahasa Yunani. Berdasarkan kepada gelaran tersebut agama ini

  dikenali sebagai agama Nasrani. Di barat, istilah Christianity digunakan bagi

  menggambarkan agama Kristian secara umum iaitu meliputi Khatolik dan Protestan.

  Agama Kristian di sini bermaksud semua ajaran atau golongan agama yang berdasarkan

  atas ajaran-ajaran Yesus Kristus atau agama yang bersifat etnik, sejarah, monothesis dan

  penebusan dimana hubungan antara Tuhan dan manusia terjadi dengan perantaraan dan

  pekerjaan Yesus Kristus.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Agamahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Baruhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Alkitab_Ibrani&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Yahudihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Abrahamhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Agamahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Baruhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Alkitab_Ibrani&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Yahudihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Abraham
 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  2/28

  Menurut Kitab Old Testament, 10 peraturan etika manusia telah diturunkan sebagai

  wahyu kepada Nabi Isa untuk dijadikan pedoman kepada umat Kristian pada ketika itu. Ini

  menunjukkan etika social telah dititikberatkan sebelum kedatangan Nabi Isa lagi. 10

  Commandments yang disampaikan oleh Nabi Isa adalah seperti berikut iaitu, jangan ada

  padamu Tuhan lain dihadapanku, jangan bagimu apa-apa patung yang merupai apa-apa

  langit, bumi atau bawah bumi ini, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sebarangan,

  tetaplah ingat dan kuduskanlah Hari Sabbath, hormatilah ayah dan ibumu, jangan

  membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan buat tuduhan palsu dan jangan

  mengingini apa-apa yang dipunyai oleh jiranmu.Selain daripada 10 Commandements, kitab

  lama juga menyarankan tiga konsep etika yang lain iaitu keadilan dan kesamaan. Umat

  Kristian disarankan agar sentiasa menegakkan keadilan di mana jua dan tidak kira dalam

  keadaan apa sekalipin. Ia juga menyarankan agar mereka tidak tuduh menuduh di antara

  satu sama lain tanpa usul periksa terlebih dahulu.

  Konsep etika yang seterusnya juga ialah kejujuran. Di mana jua, umat Kristian

  disarankan supaya menegakkan keadilan dan kebenaran. Lebih-lebih lagi sekiranya sifat

  kejujuran itu dapat menyelamatkan nyawa. Maka seseorang itu diwajibkan untuk

  menegakkan kejujuran bagi menolong orang lain. Konsep etika dalam agama Kristian yang

  lain juga ialah membuat baik. Umat Kristian juga disarankan supaya berbuat baik dan

  mengamalkan budi pekerti yang baik agar mendapat pahala daripadanya. Selain itu, mereka

  juga tidak harus menyimpan perasaan dendam di hati terhadap orang yang telah menyakiti

  hati mereka. Sebaliknya, mereka haruslah lebih menumpukan kepada pertolongan kepada

  mereka yang dalam kesusahan. Tambahan lagi, orang yang mengalami kesusahan itu juga

  akan menghargai pertolongan yang diberikan.

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  3/28

  Jangan Bertuhan selain Yehovah

  Agama Kristian juga seperti agama-agama yang lain mempunyai kepercayaan yang

  tersendiri. Ini adalah kerana seperti agama-agama yang lain, agama Kristian juga

  mempunyai pengikut yang sangat ramai. Agama Kristian juga sepertimana agama-agama

  yang lain mempunyai kepercayaannya yang tersendiri. Dalam Iman Kristian mengakui tiga

  Tuhan (Trinitas). Ini harus diertikan dalam tiga cara Tuhan berada di alam ini. Tuhan Allah

  berada di atas manusia, Tuhan Jesus berada bersama manusia dan Tuhan roh kudus berada

  dalam diri manusia. Ketiga-tiganya adalah seperti satu seperti matahari, terang dan panas.

  Agama Kristian juga mempunyai Tuhannya yang tersendiri. Oleh yang demikian,

  mengikut kepercayaan mereka, mereka dilarang untuk bertuhan selain daripada Tuhan

  mereka sendiri iaitu Yehovah. Ini adalah kerana mereka dituntut supaya tidak bertuhan

  yang lain selain daripada Yehovah. Ini juga sedikit sebanyak ada persamaan dengan agama

  Islam yang menyuruh supaya umatnya taat dan patuh di atas segala suruhan yang telah

  disuruh dan telah tertulid di dalam Al-Quran. Agama Kristian juga menekankan supaya

  umatnya taat dan patuh di atas segala suruhan Tuhan mereka. Ini adalah kerana jika mereka

  melanggarnya, mereka akan dimurka dan mereka diminta untuk membuat pengampunan di

  gereja-gereja mereka.

  Dari aspek moral juga dapat dilihat disini bahawa, ianya amat baik bagi

  pembentukan masyarakat yang bertamadun dan berakhlak mulia. Seperti agama-agama

  lain, agama Kristian juga menekankan pelbagai aspek bagi membentuk masyarakat yang

  berperibadi mulia. Selain itu juga, dalam aspek ini iaitu jangan Bertuhan selain Yehovah

  ini juga dapat dilihat apabila pengikut yang menganut agama ini disuruh taat setia kepada

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  4/28

  Tuhan mereka. Hal ini dapat dilihat dari aspek moral apabila mereka tidak akan

  menyembah Tuhan yang lain selain daripada Tuhan mereka sendiri iaitu Yehovah. Ini akan

  membuatkan mereka lebih taat setia kepada Tuhan mereka yang satu iaitu Yehovah.

  Selain daripada itu juga, apabila mereka disuruh untuk taat setia kepada Tuhan

  mereka yang satu iaitu Yehovah itu, mereka akan rasa terlindung dari segala kejahatan dan

  mereka akan sentiasa melakukan kebaikan setiap masa. Ini juga akan menyebabkan mereka

  tidak akan melakukan perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Tuhan mereka. Oleh

  yang demikian, mereka akan sentiasa melakukan kebaikan sahaja dan meninggalkan

  keburukan.

  Dalam aspek ini juga, dapat dilihat dalam aspek moral apabila umat Kristian

  mengikut segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang, maka kejadian

  sosial akan berkurangan. Ini adalah kerana mereka berpegang teguh kepada ajaran mereka

  yang menegaskan bahawa mereka tidak boleh melakukan perkara yang dilarang.

  Contohnya, mereka tidak boleh berzina, mereka tidak boleh mencuri dan sebagainya. Hal

  ini dapat dilihat dari sudut moral apabila perkara ini diterapkan dalam diri mereka, oleh itu

  segala gejala yang tidak bermoral dapat dielakkan dan dapat dibanteras. Ini adalah kerana

  mereka telah berpegang teguh kepada ajaran mereka.

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  5/28

  Jangan menyembah berhala

  Setiap agama mempunyai kod etika yang tersendiri. Seperti agama-agama yang

  lain, agama Kristian juga mempunyai kod etikanya yang tersendiri. Dalam agama Kristian

  juga menekankan bahawa mereka tidak boleh menyembah berhala. Hal ini amat

  bertentangan dengan ajaran mereka yang menyatakan bahawa setiap umat mereka dilarang

  untuk menyembah berhala. Ini adalah kerana, dalam kepercayaan mereka, mereka hanya

  disuruh untuk mentaati Tuham mereka sahaja dan tidak menyembah berhala. Jika mereka

  berbuat demikian, mereka akan dimurkai dan mereka dimintan untuk membuat

  pengampunan di gereja mereka.

  Mereka juga amat dilaranng menyembah berhala. Hal ini adalah kerana dalam

  kepercayaan mereka melarang mereka supaya menyembah berhala. Ini amat bertentangan

  dengan agama mereka. Selain itu juga, jika mereka mereka melakukan kesalahan juga,

  mereka diminta supaya melakukan pembersihan dosa. Dalam khatolik upacara sakreman

  ini mempunyai tujuh jenis, sedangkan dalam prostestan hanya mengakui dua jenis sahaja

  iaitu Baptis dan Jamuan Kudus kerana sakreman yang ada disebut dalam kitab. Sekrema

  tersebut ialah permandian (Baptisan). Ia merupakan amal suci dengan membasahi,

  menyelamkan atau membasuh segala lambang pembersihan dari dosa. Dilaksanalan bila

  seseorang bayi lahir atau baru memeluk agaman Kristian.

  Selain itu juga, penguatan (Confirmation). Ia merupakan amal suci yang

  dilaksanakan ketika seseorang meningkat dewasa. Caranya ialah dengan perletakan tangan

  Imam disertai doa dan pelumuran minyal suci. Seterusnya ialah Jamuan Kudus (Eucharist).

  Ia merupakan pemecahan roti dan pembahagian anggur suci yang sudah dihabiskan untuk

  jemah. Pembahagian ini harus dimakan sebagai lambang korban Jesus di tiang Salib

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  6/28

  (Protestian) atau ulanagn korban Jesus. Sesiapa yang memakannya langsung menjadi zat

  darah daging dan daging dari Jeusu.

  Oleh yang demikian, dari segi moralya, semua umat Kristian dilarang untuk

  menyembah berhala. Ini adalah kerana ia akan meruntuhkan akidah dan akan membuatkan

  mereka mudah terpesong. Oleh yang demikian, pegangan agama yang kuat dari setiap

  agama menbolehkan mereka tidak melakukankan kejahatan dan akan sentiasa melakukan

  kebaikan.

  Jangan menyembah nama Yehovah dengan main-main

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  7/28

  Jangan menyebut nama Tuhan, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan

  memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.

  Perintah yang Ke Tiga mencakup keseluruhan konsep kuasa dan otoritas Tuhan di

  dalam sistem HukumNya iaitu agama Kristian. Perintah ini tidak hanya

  mempersoalkan penyebutan namaNya dalam perkataan yang sia-sia tetapi juga

  berkaitan dengan keseluruhan hokum Kristian dan keagamaan dan hukum yang

  ditetapkan sesuai dengan fungsinya dalam hukum tersebut. Melakukan sesuatu

  untuk Tuhan di bawah sistem yang agama Kristian juga merupakan pelanggaran

  terhadap perintah ini.

  Segala kuasa dijalankan di bawah arahan dari Tuhan, dilakukan atas namaNya

  sebagai Yehova Agung. Ini adalah kerana setiap makhluk yang bagi hendak

  bagiNya dipanggil dengan namaNya iaitu Yehovah dan mereka mempunyai

  otoritasNya adalah sama seperti seseorang yang membawa cincin raja mempunyai

  otoritas raja. Oleh yang demikian, dalam agama Kristia, mereka dilarang menyebut

  nama Yehovah dengan main-main. Hal ini adalah kerana ia merupakan salah satu

  perkara yang amat dimurkai jika mereka menyebutnya denagn main-mian. Dalam

  aspek moral dapat dilihat disini bahawa, semua para penganut agama Kristian akan

  menyebutnya dengan baik dan tidak akan mempermainkannya.

  Kita tahu bahwa Tuhan dalam agama Kristian ingin bersekutu dengan manusia.

  Satu-satunya cara agar persekutuan ini dapat berhasil, adalah bagi manusia untuk

  menyerahkan diri secara keseluruhannya dan menyeluruh pada Tuhan agama

  Kristian dan kehendakNya, melalui kepatuhan yang total dan menyeluruh terhadap

  hukum-hukumNya. Tuhan dalam agama Kristian juga lebih lebih berkonsepkan

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  8/28

  kepatuhan daripada persembahan. Lebih penting lagi, hukum diberikan untuk

  kepentingan kita dan bukan merupakan sebuah beban apabila diterapkan di dalam

  kuasa Roh Kudus.

  Oleh yang demikian, dari segi moralnya disini dapat dilihat bahawa, dalam

  agama Kristian, mereka diseur supaya tidak mempermainkan atau mempersendakan

  nama Tuhan mereka. Merteka amat patuh dengan segala ajaran yang telah tertulis

  dan mereka meninggalkan segala perbuartan yang telah dilarang oleh Tuhan

  mereka. Oleh yang demikian, mereka tidak akan melakukan kejahatan dan

  melakukan kebaikan.

  REHAT DAN SUCIKANLAH PADA HARI KE TUJUH SETIAP

  MINGGU (AHAD)

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  9/28

  Ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. Dalam masa enam hari, semua

  manusia yang beragama Kristian hendaklah bekerja dan perlu melakukan semua kerja yang

  patut dilakukan dan diselesaikan. Tetapi bagi manusia yang beragama kristian ini

  menyatakan bahawa pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat iaitu hari bagi manusia yang

  beragama kristian untuk menyembah dan melakukan kepada mereka yang satu. Pada hari

  tersebut juga, orang yang beragama kristian tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk

  melakukan sebarang pekerjaan kerana pada hari tersebut hanya untuk melakukan ibadat

  kepada Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah, pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ini

  melibatkan anak lelaki atau anak perempuan. Mereka tidak dibenarkan untuk menjalankan

  apa apa sahaja aktiviti kerana mereka dianggap seperti Tuhan iaitu perlu rehatkan diri.

  Selain itu, kegiatan ternakan juga tidak bolah dijalankan. Hal ini kerana, dalam enam hari

  Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala apa apa sahaja yang ada di dalamnya.

  Tetapi pada hari yang ke tujuh, Tuhan akan berehat melakukan sebarang pekerjaan. Oleh

  itu, Tuhan akan merestui hari Sabat dan memuliakannya. Hari Sabat ini merupakan hari

  yang sepatutnya manusia yang beragama Kristian bersuci. Mereka seharusnya menyucikan

  dan membersihkan diri daripada sebarang kesalahan dan dosa. Dengan ini, bagi orang

  orang yang beragama Kristian akan pergi ke gereja pada setiap malam Ahad setiap minggu

  kerana mahu dosa dosa mereka diampunkan. Beratus ratus orang Kristian akan datang

  dan mengaku dosa mereka.

  Hal ini kerana paderi yang menjalankan tugas sebagai Tuhan adalah dianggap

  sebagai seorang yang suci daripada dosa. Bagi kepercayaan Kristian, setiap bayi yang baru

  dilahirkan wajib dibaptiskan kerana dia mempunyai dosa daripada dosa pusaka yang

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  10/28

  ditinggalkan oleh datuk moyang mereka. Manakala, berlainan dengan agama islam yang

  mengatakan bahawa bayi yang baru dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah iaitu bersih

  daripada segala dosa.

  Selain itu, kita juga boleh lihat kata kata dari pemahaman islam. Hal ini kerana

  pemahaman kristian mempunyai sedikit persamaan dengan pemahaman islam tetapi juga

  terdapat perbezaannya. Pemahaman islam mengatakan, Wahai orang orang yang

  beriman! Apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka

  segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah iaitu dengan menerjakan

  sembahyang jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Sabat ataupun ataupun

  rehat dan bersuci pada hari Ahad adalah dihapuskan dengan penurunan Al Quran. Orang

  islam diberitahu di dalam Al Quran bahawa Sabat ( Ahad ) hanya diperintahkan bagi

  kaum Yahudi. Tuhan walau bagaimanapun memerintahkan umat islam untuk bersegeradan

  meninggalkan urusan untuk menghadiri ibadah sembahyang jumaat. Mereka boleh

  meneruskan urusan kemudian pada hari tersebut. Di samping itu, daripada segi

  pembentukan moral pula, rehat dan bersuci pada hari ke tujuh setiap minggu adalah amalan

  yang baik dalam kalangan manusia yang beragama kristian. Hal ini kerana, bersuci dan

  melakukan ibadat kepada Tuhan adalah diharuskan. Manusia yang bermoral merupakan

  manusia yang sentiasa menjaga nama agamanya dengan baik dan melakukan apa sahaja

  yang disuruh oleh Tuhan. Dalam agama kristian juga mengatakan bahawa Ingatlah

  ketika kamu menjadi hamba di Tanah Mesir dan Tuhan kamu membawa kamu keluar dari

  situ dengan kekuatannya dan kekuasaannya; maka Tuhan kamu memerintahkan untuk

  kamu menjaga hari Sabat iaitu hari Ahad pada setiap minggu.

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  11/28

  MEMULIAKAN IBU BAPA

  Dalam agama kristian juga menekankan tentang menghormati dan memuliakan ibu

  bapa. Anak anak sepatutnya memuliakan ibu bapa kerana itu merupakan salah satu

  daripada tuntutan agama. Agama kristian juga memandang serius soal hubungan keluarga.

  Dalam agama kristian mangatakan bahawa setiap anak anak seharuslah memuliakan ibu

  bapa mereka kerana hari hari mereka akan berpanjangan dan juga berada dalam keadaan

  yang baik di tanah yang Tuhan mereka kurniakan kepada mereka. Kita juga dapat lihat

  maksud rukun kristian ini di dalam pemahaman islam. Dari segi pemahaman islam

  menganggap Nabi Musa adalah salah seorang nabi Allah. Walau bagaimanapun, islam

  turut mengajarkan bahawa kandungan teks yang terdapat dalam Taurat dan Injil telah

  dicemari disebabkan oleh kecuaian dan kepentingan. Oleh itu, terdapat fakta yang hampir

  sama di antara agama kristian dan juga islam. Dalam pemahaman islam turut memeberi

  pandangan yang mengatakan bahawa hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa.

  Jika salah seorang dari keduaya atau kedua duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam

  jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka ( sebarang

  perkataan kasar ) sekalipun perkataan Ha dan janganlah engkau menengking atau

  menyergah mereka, tetapi katakanlah mereka perkataan perkataan yang mulia.

  Contohnya dalam surah ke 17, Al Israa ayat 22 37 yang mengatakan bahawa

  Berbaiklah, hormati dan merendah diri kepada ibu bapa : Dan Tuhanmu telah

  perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata mata dan

  hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau

  kedua duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  12/28

  janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun

  perkataan Ha dan janganlah engkau menengking dan menyergah mereka, tetapi

  katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). Dan hendaklah

  engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu dan

  doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): Wahai Tuhanku! Cucurikanlah rahmat

  kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya

  memelihara dan mendidikku semasa kecil. Ajaran kristian menekankan unsur unsur

  kasih sayang dan pengampunan antara manusia. Nabi Isa memberitahu pengikut

  pengikutnya kamu hendaklah mengasihi jiran kamu dan ibu bapa kamu serta juga musuh

  kamu. Doakan mereka yang mengecam kamu dan mereka yang melakukan tindakan buruk

  terhadap kamu. Prinsip asas dalam agama Kristian ialah cintailah Tuhan dengan sepenuh

  ragamu dan cintailah jiranmu dan ibu bapamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri.

  Ajaran agama Kristian percaya bahawa pengikut pengikutnya yang mengamalkan ajaran

  ini akan menikmati kesempurnaan hidup di akhirat. Ajaran Nabi Isa ini terkandung dalam

  kitab suci Kristian yang dipanggil Kitab Injil ataupun Bible.

  Jika dilihat dari sudut pembentukan moral pula, terdapat fakta fakta yang

  mengatakan bahawa setiap manusia ataupun anak anak haruslah memulikan ibu bapa

  mereka. Selain itu, sikap hormat kepada kedua dua ibu bapa haruslah diterapkan dalam

  diri anak anak sejak dari kecil lagi. Dalam pembentukan moral juga amat mementingkan

  perasaan kasih sayang dalam sesebuah intitusi kekeluargaan. Apabila anak anak ini

  sentiasa memuliakan ibu bapa mereka maka keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan

  bahagia, aman dan damai.

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  13/28

  JANGAN BERZINA

  Dalam agama Kristian juga mempunyai larangan jangan berzina bagi lelaki dan

  perempuan yang belum berkahwin. Agama Kristian melarangnya kerana ia juga dianggap

  sebagai dosa. Kesan zina kepada masyarakat dan keluarga dalam jangka masa pendek dan

  panjang. Apabila seseorang melakukan zina, selepas itu ia akan memikirkan bahawa ia

  adalah seorang yang berdosa dan tidak layak menasihati orang samada anaknya sendiri atau

  orang lain. Ia akan membiarkan perbuatan orang lain yang seumpamanya. Bukan setakat

  dirinya yang enggan memberi nasihat tetapi ahli keluarga terdekatnya juga seperti ibunya,

  bapanya, pak ciknya dan mak ciknya. Masing masing akan memikir siapakah aku yang

  akan memberi nasihat sedangkan ahli keluarga ku juga tidak betul. Akibatnya akan hilang

  budaya nasihat menasihati di kalangan ahli masyarakat. Apabila hilang budaya nasihat

  menasihati, maka pasti akan bertambah perbuatan perbuatan curang yang akan

  menghasilkan ahli masyarakat yang sama tarafnya. Sebab itulah, antaranya zina harus

  dihukum dengan seratus sebatan supaya menjadi pengajaran betapa serius kesannya.

  Satu kajian telah dibuat yang menunjukkan kes zina yang berleluasa. Kajian ini

  dilakukan ke atas orang orang Kristian di Amerika. Masyarakat Eropah dan Amerika,

  tegasnya ialah masyarakat Barat yang dikenali sebagai masyarakat Kristian. Hal ini kerana

  agama Kristianlah yang mereka terima di zaman dahulu. Sudah kita ketahui bahawa

  masalah zina di Barat bukanlah merupakan satu masalah yang besar. Ahli ahli ilmu

  masyarakat di Amerika mengemukakan hasil penyelidikan mereka tentang beberapa

  peratus gadis gadis yang kehilangan dara dan disesetengah daerah yang memperkatakan

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  14/28

  soal anak haram atau juga dikenali sebagai anak luar nikah. Namun, masalah ini tidak

  menjadi soal lagi. Jika kelihatan pemuda pemudi yang bukan suami isteri berpeluk cium

  di khalayak ramai, dan kita menegurnya maka kita juga akan disalahkan. Di Hyde Park di

  London, biasa sahaja mereka melakukan zina di atas bangku bangku tempat duduk.

  Sedangkan Nabi Isa sering mengajar dan mengatakan bahawa sehingga matamu

  memandang dengan nafsu syahwat kepada permpuan yang bukan isterimu, patutlah kamu

  cungkil sahaja matamu itu.

  Di samping itu, dalam pembentukan moral juga melarang manusia melakukan zina

  di antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Berzina merupakan satu perbuatan

  yang tidak bermoral dan juga melanggar kod moral.

  JANGAN MEMBUNUH

  Agama Kristian tertarik kepada kesyahidan yang merupakan suatu tindakan yang

  dibenarkan oleh agama mereka. Kematian Jesus juga dianggap sebagai sejenis bunuh diri

  oleh sesetengah orang, terutamanya Tertullian. Adanya tujuh kes bunuh diri dalam Wasiat

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  15/28

  Lama. Dalam kitab Matthew, pembunuhan diri Judas Iscariot yang mengkhianati Jesus

  mungkin merupakan suatu tanda sesal atau sekurang kurangnya suatu pengakuan

  kebersalahannya. Bagaimanapun ketika agama Kristian menjadi agama utama Empayar

  Rom, pandangan pandangannya terhadap bunuh diri beransur ansur berubah. Pada

  abad ke 5, St. Augustine menulis sebuah buku yang berjudul Kota Tuhan dan di

  dalamnya beliau telah membuat kutukan pertama dalam agama Kristian terhadap bunuh

  diri. Justifikasi untuk kutukannya ialah tafsiran baru bagi rukun Jangan Membunuh

  dengan alasan alasannya yang lain berasaskan Phaedra oleh Plato. Walaupun ini hanya

  merupakan tentangan kemanusiaan, sesetengah orang Kristian kesudahannya menindas

  orang orang membunuh diri, menghina mayat mayat mereka dengan kadang kadang

  mengebumikan mayat mereka disamping jalan denagn sebatang pancang menembusi mayat

  mereka, memfitnah mereka serta menyeksa keluarga keluarga mereka.

  Pada abad ke 6, bunuh diri menjadi siatu dosa keagamaan serta jenayah secular

  dan pada tahun 533, sesiapa yang membunuh diri kerana dituduh melakukan jenayah tidak

  dibenarkan melakukan upacara pengbumian Kristian yang merupakan keperluan untuk naik

  ke syurga. Kemudian, pada tahun 693 iaitu sebarang percubaan untuk membunuhdiri juga

  menjadi jenayah gereja yang dihukum dengan pengucilan dan diikuti oleh tindakan

  tindakan sivil. Terdapat ramai orang Kristian yang mempercayai tentang kesucian nyawa

  manusia. Suatu prinsip yang secara umum mengatakan bahawa semua nyawa manusia

  adalah suci. Selain itu, suatu ciptaan Tuhan yang mengagumkan dan sungguh

  mengajaibkan dan setiap usaha harus diambil untuk menyelamatkan dan mungkin akan

  mengekalkannya.

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  16/28

  Tidaklah sehingga kira kira seributahun selepas St. Augustine bahawa orang

  orang Kristian sekali lagi menyoal tentang bunuh diri. Walaupun mereka masih

  mempercayai bahawa bunuh diri umumnya adalah salah dan orang oaring Kristian yang

  liberal berpendapat bahawa orang orang yang memilih untuk membunuh diri berasa

  terlalu sedih dan Tuhan Kristian yang penuh dengan kasih sayang akan mengampunkan

  perbuatan mereka. Agam Krristian mempunyai pendapat dan fahaman yang hampir sama.

  Dalam agama islam memperlihatkan bahawa bunuh diri sebagai suatu dosa yang amat

  menjejaskan perjalanan rohaniah seseorang. Bagi mereka yang dahulunya percaya tetapi

  akhirnya menolak kepercayaan mereka kepada Allah yang pada hakikatnya kelihatan jelas

  negatif. Seperti dalam ayat An Nissa yang mengatakan : Dan janganlah kamu bunuh

  dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan terhadap

  bunuh diri juga dicatat dalam kenyataan kenyataan hadis yang tulen. Umpamanya,

  Orang yang mencekik dirinya sendiri hingga mati akan mencekiknya juga dalam neraka,

  dan orang menikam dirinya juga akan menikan dirinya di dalam neraka dan orang yang

  melemparkan dirinya dari tempat tinggi untuk membunuh diri, maka akan selalu dia

  melemparkan dirinya di dalam neraka.

  Justeru, pemahaman islam turut mengatakan bahawa jangan terlibat dalam

  pembunuhan kerana takut kebuluran : Dan janganlah kamu membunuh anak anak kamu

  kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada

  mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu

  kesalahan yang besar. Islam juga turut melarang manusia jangan membunuh sesuka hati :

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  17/28

  Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah

  membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan sesiapa yang dibunuh secara zalim,

  maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam

  pada itu, janganlah dia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya

  dia adalah mendapat sepenuh penuh pertolongan (menurut Hukum Syarak). Jika dilihat

  dari segi pembentukan moral pula, membunuh merupakan satu aktiviti yang tidak

  bermoral. Bagi seseorang yang melakukan jenayah membunuh akan dikenakan hukuman

  yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Selain itu, dalam moral juga melarang

  kita melakukan perbuatan membunuh diri kerana dianggap melanggar kod moral.

  JANGAN MENCURI

  Salah satu daripada ten commandents atau sepuluh rukun agama Kristian ialah

  jangan mencuri you shall not steal ( Exodus 20 : 15) . Menurut kamus Dewan edisi

  Ketiga jangan bermaksud kata larangan yang menyatakan tidak boleh atau kod ungkapan

  yang melarang seseorang buat kerja . Manakala Mencuri iaitu mengambil kepunyaan orang

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  18/28

  tanpa kebenarannya. Namun dalam ten commandents di dalam kitab Old Testament

  mencuri dari konteks tersebut adalah penculikan. Menurut sumber dari Judaism

  menegaskan mencuri merujuk kepada penculikan harta benda. dimana kitab Bible merujuk

  kepada memberi hukuman kepada mereka yang mencuri harta benda.

  Menurut Kitab Old Testament menyatakan bahawa mencuri adalah menculik

  orang kemudian memaksa bekerja dan dijadikan hamba pada waktu itu. Tetapi pada waktu

  kini menculik adalah mengambil barangan orang lain iaitu bukan hak pemilik sendiri

  termasuklah memfotokopi bahan bahan seperti memuat turun muzik di internet tanpa

  membayar.

  Di dalam kitab Agama Islam iaitu Al Quran juga terdapat larangan mencuri. Dan

  orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya)

  potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah

  usahakan (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah dan ingatlah Allah Maha

  Kuasa lagi bijaksana (5 : 30). Ini bermaksud perbuatan mencuri adalah salah disisi semua

  agama tanpa mengira lelaki atau perempuan.

  Dalam perspektif moral pula mencuri adalah perbuatan yang tidak bermoral dan

  boleh meruntuhkan ahklak seseorang kerana telah melanggar hukum undang- undang

  kerana menggunakan barang tanpa kebenaran. Mencuri akan menjatuhkan maruah sendiri.

  Terdapat suatu akhbar iaitu Kosmo pada bulan Februari dalam muka surat 6 yang

  memaparkan seorang kakitangan kerajaan sanggup mencuri susu untuk diberikan kepada

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  19/28

  anaknya. Kes tersebut menunjukkan perlakuan moral yang tidak baik kerana si bapa

  sanggup mencuri walaupun telah bekerja kerajaan.

  JANGAN BERDUSTA

  Ten commandments atau sepuluh rukun yang seterusnya iaitu yang kesembilan

  adalah jangan berdusta iaitu jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu.You shall notbear

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  20/28

  false witness agains your neighbours (Exodus 20 : 2-16). Menurut Kamus Dewan Edisi

  Ketiga jangan berdusta adalah berkaitan perkara yang tidak benar atau bercakap bohong

  atau menipu terhadap orang lain.

  Menurut kitab Bible menyatakan jangan menahan kesalahan dalam mahkamah

  undang2 atau segala peraturan. Bermaksud kita perlulah bercakap benar dan betul semasa

  di mahkamah . Oleh sebab itu, sebelum saksi menyatakan buktinya mereka perlu berikhrar

  di atas kitab agama masing-masing mengangkat sumpah bercakap benar supaya tidak

  berdusta di dalam mahkamah nanti. Tindakan hukuman akan dikenakan apabila bercakap

  bohong di mahkamah.

  Dalam agama Islam, terdapat larangan menyembunyikan perkara yang benar dan

  memperlihatkan perkara yang salah. janganlah kamu (wahai orang-orang yang

  menjadi saksi ) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu dan sesiapa yang

  menyembunyikannya,maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya dan

  ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan ( 2 : 283)

  Selain itu kita perlulah bercakap benar terhadap jiran kita supaya tidak ada timbul

  syak wasangka dan fitnah. kita perlulah menghormati jiran.terdapat hadis rasuluallah

  bahawa di dalam sebuah kampung, 40 penduduk kiri dan kanan adalah jiran kita. Dalam

  Bible juga terdapat ayat menyatakan bahawa kita perlu menyayangi jiran . Love your

  neighbour as yourself (Leviticus 19 : 18 )

  Dari perspektif moral pula, kita perlulah bercakap benar dan apabila kita berdusta

  kesan akan datang akan menimpa diri kita sendiri seperti kisah dongeng si pengembala

  kambing yang bercakap bohong bahawa kambingnya dimakan oleh sang belang iaitu

  harimau. namun si pengembala tersebut hanya berdusta menyebabkan penduduk kampung

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  21/28

  tidak mempercayai kata-kata si pengembala sehinggalah kisah yang di ceritakan benar-

  benar terjadi kepada si pengembala tetapi akibat penduduk kampung hilang kepercayaan

  terhadap si pengembala tersebut, tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkan

  kambing si pengembala. Oleh itu, kepercayaan orang lain terhadap diri kita perlulah dijaga

  dan menghormati sesama insan.

  JANGAN IRI HATI DAN CEMBURU KEPADA ORANG LAIN

  (JIRAN ISTERI, ORANG GAJI, HARTA DAN KEUPAYAAN

  ORANG LAIN )

  Rukun yang terakhir Ten Commandments iaitu rukun kesepuluh ialah jangan iri

  hati dan cemburu kepada orang lain atau jangan mengingini rumah sesamamu, jangan

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  22/28

  mengingini isterinya atau hambanya laki-laki atau hamba perempuan atau lembu atau

  keldai atau apa sahaja kepunyaan You shall not covet your neighbours wife, nor his male

  servant , nor his female servant ,nor his ox , nor his donkey nor anything that is your

  neighbours. ( Exodus 20 : 2-17 )

  Menjadi kesalahan menginginkan dan merancang bagaimana untuk mendapatkan

  keinginan orang lain dimana tuhan telah menganugerahkan kepada orang lain . Maknaya di

  sini kita sebagai manusia mempunyai matlamat dan haluan masing-masing yang telah

  tuhan tetapkan rezeki masing-masing. Oleh itu,manusia tidak perlu ada rasa cemburu dan

  iri hati.

  Menurut agama Islam, manusia perlulah bersikap kesederhanaan dan tahu

  bersyukur dalam kehidupannya dan jangan menpunyai sikap hasad dengki dan dendam

  kerana perbuatan tersebut adalah sifat syaitan. Dan janganlah engkau menujukkan

  pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada

  beberapa golongan dari mereka yang kafir itu nikmatinya yang merupakan keindahan

  dunia ini,untuk kami menguji mereka padanya, sedang limpah kurnia tuhanmu di akhirat

  lebih baik dan kekal ( 20 : 131)

  Dari perspektif moral pula, perbuatan iri hati dan cemburu adalah perlakuan yang

  tidak bermoral,namun terdapat kod moral sesuatu masyarakat yang membenarkan

  contohnya masyarakat di barat akan bersaing dengan pelbagai cara sama ada bermoral atau

  tidak asalkan mencapai matlamat mereka untuk berjaya. Teori tersebut dinamakan

  teologikal iaitu membenarkan segala peraturan sama ada bermoral atau tidak asalkan

  mencapai keuntungan yang mereka inginkan.Seperti kisah dongeng bawang putih dan

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  23/28

  bawang merah yang penuh dengan hasad dengki dan tamak akhirnya membawa padah

  kepada mereka.

  Sifat Hukum

  Sebagai pantulan kepada sifat Tuhan, undang2 Hukum Sepuluh itu adalah

  moral, rohani dan sempurna, mengandungi prinsip-prinsip universal.

  a) Satu pantulan mengenai sifat pemberian Hukum. Alkitab melihat sifat2 Tuhan dalam

  Hukum-Nya. Seperti Tuhan, Hukum Tuhan adalah Sempurna dan kesaksian mengenai

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  24/28

  Tuhan adalah murni (Mzm.19:7,8). Undang2 itu suci dan hukum itu suci, adil dan baik

  (Roma 7:12).

  b) Satu Hukum Moral. Hukum Sepuluh membawa corak Tuhan mengenai kelakuan bagi

  umat manusia. Ianya mendefinisikan perhubungan kita dengan pencipta dan penebus kita,

  dan tugas kita kepada sesame manusia. Alkitab memanggil perlanggaran Hukum Tuhan

  sebagai dosa (1 Yah.3:4,KJV).

  c) Satu Hukum Rohani. Hukum itu adalah rohani (Roma 7:14). Oleh itu, hanya mereka

  yang mempunyai kerohanian dan buah roh dapat menurutinya. Roh Tuhan adalah yang

  memberi kuasa kepada kita untuk melakukan kemahuan-Nya (Kisah 1:8; Mzm.51:10-12).

  Dengan terus diam dalam kristus, kita menerima kuasa yang kita perlu untuk menghasil

  buah bagi kemuliaan-Nya (Yah.15:5).

  Hukum-hukum manusia hanya menumpukan perhatian kepada perbuatan-perbuatan

  yang terdedah. Tetapi Hukum Sepuluh adalah amat luas (Mzm.119:96), menyentuh fikiran,

  keinginan dan emosi seperti cemburu, dengki hawa nafsu dan cita-cita kita yang paling

  rahsia. Dalam khutbah di atas gunung, Yesus menegaskan dimensi rohani hukum

  menunjukkan bahawa perlanggaran bermula dalam hati (Mat.5:21,22,27,28; Mrk.7:21-23).

  d) Satu Hukum Positif. Sepuluh Hukum itu lebih daripada hanya beberapa siri larangan;

  ia mengandungi prinsip2 yang luas jangkauannya. Ia merangkumi bukan sahaja perkara-

  perkara yang kita tidak harus lakukan tetapi kepada perkara2 yang kita harus lakukan. Kita

  bukan sahaja menahan diri dari perbuatan2 dan fikiran jahat malahan kita harus belajar

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  25/28

  menggunakan pemberian Tuhan untuk kebaikan. Dengan ini setiap perintah negatif

  mempunyai dimensi positif.

  Sebagai contoh hukum keenam, Jangan membunuh, mempunyai sisi positifnya

  sebagai kamu harus menyayangi. Adalah kemahuan Tuhan supaya pengikut-pengikut-

  Nya berusaha untuk mengembangkan rasa baik dan kesenangan kepada semua yang dating

  ke dalam linkungan pengaruh mereka. Undang2 Sepuluh Hukum tidak harus dilihat hanya

  dari sisi penegahan tetapi juga dari sisi belas kasihan. Penegah

  KESIMPULAN

  Sepuluh Rukun, atau Dekalog, merupakan satu senarai perintah agama supaya

  membuat perkara yang disuruh dan menjauhi perkara yang dilarang, yang menurut tradisi

  al-Kitab, disampaikan oleh Tuhan kepada Musa di Bukit Sinai dalam bentuk dua tablet

  batu. Kandungannya diamalkan oleh Yahudi dan Kristian. Agama Kristian sebenarnya

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  26/28

  mempunyai banyak persamaan dengan ajaran Agama Islam. Namun Agama Kristian telah

  diselewengkan oleh orang yang mendakwa diri mereka adalah rasul pilihan tuhan.

  Ten Commandments atau sepuluh rukun mempunyai dua versi yang berbeza

  daripada Exodus 20:1-17 dan juga Deuteronomy 5:6-21 namun secara keseluruhannya

  daripada kedua-dua tersebut adalah sama hanya ditekankan supaya menyayangi jiran

  seperti diri sendiri dan juga perlu mencintai tuhan sepenuh hati dan jiwa serta segala minda

  ( matthew 22 : 37 40 )

  Walaupun ajaran Kristian berpegang kepada rukun kepatuhan dan cinta kepada

  tuhan serta perasaan baik hati terhadap jiran.Tidak bermaksud bahawa individu yang

  mematuhi rukun adalah baik tapi mencukupi kerana terdapat orang yang gagal mematuhi

  kemahuan tuhan yang sebenarnya. Contohnya mereka mengabaikan tanggungjawab

  menjaga ibu bapa tapi berpura-pura dengan memberi wang kepada Gereja.

  Justeru itu, walaupun di dunia ini mempunyai banyak agama, namun semua agama

  menyuruh kearah kebaikan dan kebahagiaan hidup. kita sebagai penduduk yang

  mempunyai pelbagai agama perlulah menghormati agama mereka.

  BIBLOGRAFI

  Didik Anak- Anak Cemerlang Dunia & Akhirat(2008, Ogos 1)MIDI, Aspirasi Wanita,

  86-87

  Hal Urban 2007 The 10 commandments of Common Sense New York Publications

  of Simon & Schuster

  Ibnu Qayyim Al Jauziyah. (2002). Petunjuk Bagi Orang yang Kebingungan : Jawapan

  Terhadap Hujah Yahudi dan Kristian. Cresent News (KL) Sdn. Bhd.

  Mardzelah makhsin.2007 Sains Pemikiran dan Etika. selangor PTS Publications &

 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  27/28

  Distributor Sdn.Bhd.

  Prof. Dr. Hamka. (1984).Mengapa orang barat yang maju tetap memeluk agama Kristian?Soal jawab agama Kristian, Jilid 2. Pustaka Melayu Baru, Kuala Lumpur.

  Siti Hajar Haji Ibrahim (2002)Bimbingan Pendidikan Untuk Remaja Islam, KualaLumpur,PUSTAKA JIWA SDN BHD

  Unit Hal Ehwal Pelajar (2003)Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Agama IslamSelangor(JAIS).

  Telah dicapai pada Januari 24,2009, dari

  http://www.allabouttruth.org/10-commandments.htm

  Telah dicapai pada Januari 24,2009, dari

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments

  Telah dicapai pada Januari 25,2009,dari

  http://www.islamonline.net/english/Journey/2005/11/jour01.shtml

  Telah dicapai pada Januari 25,2009, dari http://www.ismail.com.my/agama.htm

  Telah dicapai pada Februari 4,2009 dari

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Pandangan_agama_tentang_bunuh_diri

  Telah dicapai pada Februari 4,2009 dari http://ms.wikipedia.org.wiki/rukunsepuluh.

  http://www.allabouttruth.org/10-commandments.htmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandmentshttp://www.islamonline.net/english/Journey/2005/11/jour01.shtmlhttp://www.ismail.com.my/agama.htmhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pandangan_agama_tentang_bunuh_dirihttp://ms.wikipedia.org.wiki/rukunhttp://ms.wikipedia.org.wiki/rukunhttp://www.allabouttruth.org/10-commandments.htmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandmentshttp://www.islamonline.net/english/Journey/2005/11/jour01.shtmlhttp://www.ismail.com.my/agama.htmhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pandangan_agama_tentang_bunuh_dirihttp://ms.wikipedia.org.wiki/rukun
 • 8/2/2019 Asgment Agama Dlm Pend Moral

  28/28