of 55 /55
1 Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI Nastavna jedinica: ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitektonske konstrukcije 1.rezred

Arhitektonski nacrti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

osnove crtanja

Citation preview

Page 1: Arhitektonski nacrti

1

Nastavna cjelina:

ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI

Nastavna jedinica:

ARHITEKTONSKI NACRTI

Arhitektonske konstrukcije1.rezred

Page 2: Arhitektonski nacrti

ARHITEKTONSKI NACRTI

Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku, izgradnja građevine

Arhitektonski nacrt je tada osnovno sredstvo komunikacije koje mora biti razumljivo za sve inženjerske struke

2

Page 3: Arhitektonski nacrti

ARHITEKTONSKI NACRTI

Proces projektiranja – prikaz projektantove zamisli od ideje do detaljnog projekta

Svaki stupanj projektiranja zahtjeva razradu na određenom stupnju (prema normama)

3

Page 4: Arhitektonski nacrti

4

ARHITEKTONSKI NACRTI

Situacija – lokacija

Tlocrti (temelja, svih katova, krova)

Presjeci

Pročelja (fasade)

Prostorni prikaz (Perspektiva ili aksonometrija)

Detaljni nacrti

Planovi oplate

Konstrukcijski nacrti

Page 5: Arhitektonski nacrti

5

ARHITEKTONSKI NACRTI

Mogu biti sastavni dio idejnog, glavnog ili izvedbenog projekta.

Izrađuju se u različitim mjerilima ovisno o tome za koju vrstu projekta se rade.

O mjerilu i vrsti projekta ovisi i to koliko će neki nacrt biti detaljan.

Page 6: Arhitektonski nacrti

Situacija – (situacijski nacrt)

Mjerilo: 1:500 ili 1:1000

Sadržaj:

položaj i kontura zgrade na parceli sa položajem susjednih objekata i prilaznim cestama

Svrha : rad na urbanističkom rješenju

6

Page 7: Arhitektonski nacrti

7

SITUACIJA

Page 8: Arhitektonski nacrti

8

Situacija

Page 9: Arhitektonski nacrti

9

Situacija

Page 10: Arhitektonski nacrti

10

Situacija

Page 11: Arhitektonski nacrti

Tlocrt

Tlocrt nastaje tako da građevinu presiječemo horizontalnom ravninom na približno 1-1,5 m od poda

Crta se ono što se vidi odozgo

Visina presijecanja građevine je tako određena da se vidi položaj prozora i vrata

11

Page 12: Arhitektonski nacrti

12

Page 13: Arhitektonski nacrti

13

TLOCRT

Page 14: Arhitektonski nacrti

14

ARHITEKTONSKI NACRTI

HORIZONTALNI PRESJEK ZA CRTANJE TLOCRTA

Ukoliko se presjek prikazuje na nekoj drugoj visini to treba biti prikazano na presjeku

Page 15: Arhitektonski nacrti

15

Page 16: Arhitektonski nacrti

16

TLOCRT – IZVEDBENI PROJEKT

LEGENDA:

1- TRIJEM P=2- ULAZNI PROSTOR P=3- DNEVNI BORAVAK P=…

Page 17: Arhitektonski nacrti

17

Tlocrt temelja

Page 18: Arhitektonski nacrti

18

Tlocrt kata

Page 19: Arhitektonski nacrti

19

Tlocrt krova

Page 20: Arhitektonski nacrti

20

120

140

120

140

120

140

100

220

90

220

220220

90

200

80

200

90

200

90

200

220

200

120140

90

220

220

220

120

140

120

140

220

220

90

220

120140

100

220

100

220

100

220

120

140

90

220

220220

120

140

220

200

90

200

90

200

90

200

80

200

90

200

90

200

90

200

80

200

90

200

220

200

220

200

90

200

80

200

90

200

10x15

9x30

10x15

9x30

120

140

120

140

120

140

120

140

120

140

120

140

120

140

90

200

80

200

80200

80

200

80200

90200

80

20080

200

80

200

90200

80

200

80

200

90200

80

200

80

200

80

200

KARAKTERISTIČNA ETAŢA

Iskaz površina:

Stan A

Ul. predprostor

WC

Kuh. predprostor

Ostava

Kuh.+blagov.+dnev.bor.

Predsoblje

Kupaonica

Dječja soba

Roditeljska soba Terasa

___________________________________________

UKUPNO :

Stan B :

Stan C :

Stan D :

Hodnik :

__________________________________________________

Sveukupno :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

120

140

120

140

120

140

120

140

6

keram.ploč.

keram.ploč.

keram.ploč.

keram.ploč.

keram.ploč.

keram.ploč.

keram.ploč.

parket

parket

keram.ploč.

110,34 m

110,34 m

110,34 m

110,34 m

17,28 m

458,64 m

A B

DC

+3,75

+3,60

+3,77

+3,60

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6,60 m

2,42 m 2,07 m

2,76 m

48,65 m

4,20 m 6,00 m

14,00 m 13,20 m

10,44 m

2

2

2

2

2

2

Kuh.+Blagov.+Dnev.bor

ker. pločice

Terasa

ker.ploč.

+3,75

+3,60

Roditeljska soba

parket+3,78

+3,60

Ostava

Ul. predprost.

ker. pločice+3,75

+3,60

1

9

10 5

3 4

kuh.predprostor

ker.ploč.

4 WC

ker.ploč.

Dječja soba

parket

+3,78

+3,60

8

Predsoblje

ker. pločice+3,75

+3,60

6 Kupaonica

ker. pločice+3,77

+3,60

Kuh.+Blagov.+Dnev.bor

ker. pločice

5

+3,77

+3,60

Terasa

ker.ploč.

10

+3,75

+3,60

Roditeljska soba

parket+3,78

+3,60

9+3,75

+3,60

1 Ul. predprost.

ker. pločice

WC

ker.ploč.4

ker.ploč.

4

kuh.predprostor

ker.ploč.

3

+3,75

+3,60

Predsoblje

ker. pločice

6

+3,77

+3,60

Kupaonica

ker. pločice6

Dječja soba

parket

+3,78

+3,60

8

Dječja soba

parket

+3,78

+3,60

8

+3,78

+3,60

Dječja soba

parket

8

6 Kupaonica

ker. pločice+3,77

+3,60

Kupaonica

ker. pločice6

+3,77

+3,60

6

+3,75

+3,60

Predsoblje

ker. pločice

Predsoblje

ker. pločice

6

+3,75

+3,60

Roditeljska soba

parket+3,78

+3,60

9 Roditeljska soba

parket

9

+3,78

+3,60+3,75

+3,60

1 Ul. predprost.

ker. pločice1

+3,75

+3,60

Ul. predprost.

ker. pločice

kuh.predprostor

ker.ploč.

kuh.predprostor

ker.ploč.

3 3

Ostava

ker.ploč.

4Ostava

ker.ploč.

4

WC

ker.ploč.2 WC

ker.ploč.

5 Kuh.+Blagov.+Dnev.bor

ker. pločice

+3,77

+3,60

Kuh.+Blagov.+Dnev.bor

ker. pločice

5

+3,77

+3,60

Terasa

ker.ploč.

10

+3,75

+3,60

+3,75

+3,60

Terasa

ker.ploč.

10

p=120 cm p=120 cm

p=120 cm p=120 cm

p=120 cmp=120 cm

p=120 cm

p=120 cm

p=120 cm

p=120 cm

p=120 cm

p=120 cmp=120 cm p=120 cm

p=120 cm

p=120 cm

p=120 cm

p=120 cm

p=120 cm

p=120 cm

2

+3,75

+3,60

+3,75

+3,60

+3,75

+3,60

+3,75

+3,60

Ostavaker.ploč.

Hodnik

ker. pločice

AA

Izvedbeni tlocrt kata

Page 21: Arhitektonski nacrti

21

Detalj100

220

90

200

90

200

90

200

80

200

80

200

120

140B

Roditeljska soba9+3,75

1 Ul. predprost.

ker. pločice

+3,75

+3,60

Predsoblje

ker. pločice

6

+3,77

+3,60

Kupaonica

ker. pločice6

Dječja soba

parket

+3,78

+3,60

8

+3,606

ker. pločice+3,77

+3,60

p=120 cm

A

Page 22: Arhitektonski nacrti

Presjeci

Presjek prikazuje projekciju presjeka građevine vertikalnom ravninom kroz karakteristična mjesta

Broj presjeka ovisi o vrsti objekta

Crta se onoliko presjeka koliko je potrebno da se može jasno očitati svaka dimenzija

Svakako se crta presjek kroz početni krak stubišta!

22

Page 23: Arhitektonski nacrti

23

Page 24: Arhitektonski nacrti

Presjeci

Mjesto presjeka u tlocrtu se označava širokom crta-točka crtom

Ako je presjek u pravcu, označava se samo početak i kraj

Ako se crta presjeka lomi, onda se crta mjesto loma

Uvjek u tlocrtu mora biti označe smjer gledanja presjeka (strelica i slovo veliko tiskano)

24

Page 25: Arhitektonski nacrti

25

Presjeci

Page 26: Arhitektonski nacrti

26

Page 27: Arhitektonski nacrti

27

Page 28: Arhitektonski nacrti

28

Page 29: Arhitektonski nacrti

29

Page 30: Arhitektonski nacrti

30

0,00

-0,10±

3,78

+3,60+

6,78

+6,60+

±

9,78

+9,60+

12,78

+12,60+

15,78

+15,60+

18,78

+18,60+

21,78+21,60

+

24,78

+24,60+

27,78

+27,60+

30,88

+30,60+

3,77

+3,60+

6,77

+6,60+

9,77+9,60

+

12,77

+12,60+

15,77

+15,60+

18,77

+18,60+

21,77

+21,60+

24,77

+24,60+

27,77

+27,60+

+ 3,75

+3,60

+ 6,75

+6,60

+ 9,75+9,60

+ 12,75

+12,60

+ 15,75

+15,60

+ 18,75

+18,60

+ 21,75

+21,60

+ 24,75

+24,60

+ 27,75

+27,60

1,95

+1,80+

5,15+5,10

+

8,25+8,10

+

11,25+11,10

+

14,25

+14,10+

17,25+17,10

+

20,25

+20,10+

23,25

+23,10+

26,25

+26,10+

+ 3,40

6,40+

9,40+

12,40+

15,40+

18,40+

21,40+

24,40+

27,40+

30,40+

-0.40

-0.45--

1,55-

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

E

A teraco ploče 2 cm

cementni estrih 3,5 cm

hidroizolacija 1 cm

beton za pad 4,5 cm

pvc folija

termoizolacija 5 cm

AB ploča 12,5 cm

žbuka 1,5 cm

B parket 2,2 cm

cementni estrih 4 cm

pvc folija

termoizolacija 2,5 cm

AB ploča 12,5 cm

žbuka 1,5 cm

C keram. pločice 1 cm

cementni estrih 4 cm

pvc folija

termoizolacija 2,5 cm

AB ploča 12,5 cm

žbuka 1,5 cm

D keram. pločice 1 cm

cementni estrih 3,5 cm

pvc folija

stiropor 2 cm

AB ploča 12,5 cm

žbuka 1,5 cm

E keram. pločice 1 cm

cementni estrih 4 cm

pvc folija

termoizolacija 4 cm

hidroizolacija 1 cm

betonska ploča 10 cm

kameni nabačaj 35 cm

29,25+29,10

+

D

0,00

-0,10

±±

3,40+

3,78

+3,60+

6,40+

6,78

+6,60+

9,40+

9,78

+9,60+

12,40+

12,78

+12,60+

15,40+

15,78

+15,60+

18,40+

18,78

+18,60+

21,40+

21,78+21,60

+

24,40+

24,78

+24,60+

27,40+

+ 30,40

27,78

+27,60+

30,88

+30,60+

+ 3,77

+3,60

+ 6,77

+6,60

+ 9,77

+9,60

+ 12,77

+12,60

+ 15,77

+15,60

+ 18,77

+18,60

+ 21,77

+21,60

+ 24,77

+24,60

+ 27,77

+27,60

+ 3,75

+3,60

+ 6,75

+6,60

+ 9,75+9,60

+ 12,75

+12,60

+ 15,75

+15,60

+ 18,75

+18,60

+ 21,75

+21,60

+ 24,75

+24,60

+ 27,75

+27,60

1,55-

-0.40

-0.45--

+3,20

+4,73

+6,13

+10,73

+9,13

+7,73

+12,13

+13,73

+15,13

+16,73

+18,13

+19,73

+21,13

+22,73

+24,13

+25,73

+27,13

+28,73

+30,13

+31,38

+4,73

+3,20

+6,13

+7,73

+13,73

+10,73

+9,13

+12,13

+15,13

+16,73

+18,13

+19,73

+21,13

+22,73

+24,13

+25,73

+27,13

+28,73

+30,13

+31,38

Presjek

Page 31: Arhitektonski nacrti

31

27,78

+27,60+

30,88

+30,60+

27,77

+27,60+ + 27,75

+27,60

+ 27,40+

30,40++

D

+25,73

+27,13

+28,73

+30,13

+31,38

Detalj

Page 32: Arhitektonski nacrti

32

Prevaljeni presjek

Page 33: Arhitektonski nacrti

33

Prevaljeni presjek

Page 34: Arhitektonski nacrti

34

Pročelje

Pročelje prikazuje projekciju vanjskog izgleda građevine na ravninu paralelnu sa stranom građevine koju promatramo Kod prikaza pročelja crtaju se svi vidljivi dijelovi (vrata, prozori, podnožje, dimnjaci, balkoni, ograde…) Crtaju se sva pročelja građevine a označavaju se stranama svijeta

Page 35: Arhitektonski nacrti

35

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

Program: Jugoistočno pročelje

Predmet: Zgradarstvo

list br.11

M 1:100

Pročelje

Page 36: Arhitektonski nacrti

36

Aksonometrija

Page 37: Arhitektonski nacrti

37

Detalj

Page 38: Arhitektonski nacrti

38

100

220

120

140

90

220

220

220

120

140

220

200

90

200

90

200

90

200

80

200

10x15

9x30

120

140

120

140

80

200

90

200

80

200

80

200

120

140

5 10

43

1 9

6 8

7

B

+3,77

+3,78

Uređenje

Page 39: Arhitektonski nacrti

Detaljni nacrti

Detaljni nacrti se rade kao nadopuna i razrada izvedbenih nacrta

Rade se za izvedbu obrtničkih radova

Uobičajena mjerila: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

Izbor mjerila ovisi o vrsti radova

Detalji sadrže: Tlocrte

Karakteristične presjeke

Poglede

Prema potrebi aksonometrije 39

Page 40: Arhitektonski nacrti

Detaljni nacrti

40

Page 41: Arhitektonski nacrti

Detaljni nacrti

41

Page 42: Arhitektonski nacrti

42

220

220

120

140

120

140

120

140

120

140

120

140

5 5 10

Detalj tlocrta

Page 43: Arhitektonski nacrti

43

Uređenje

Page 44: Arhitektonski nacrti

44

Plan oplate predstavlja nacrt nosive AB konstrukcijeCrta se u mjerilu 1:50 kao dio izvedbenog projektaTlocrt se crta kao horizontalni presjek s pogledom prema goreZa svaki element označavaju se glavni smjerovi armature i broj pozicije iz statičkog proračuna

Preko tlocrta ucrtavaju se svi karakteristični presjeci u prevaljenom oblikuOtvori u stropnoj pločiNadvojiPočetak stubištaZavršetak stubišta

Plan oplate

Page 45: Arhitektonski nacrti

45

Page 46: Arhitektonski nacrti

Konstrukcijski nacrt

46

Konstrukcijski nacrt je dio dokumentacije za izvoĎenje AB radova To su radionički nacrti čeličnih i drvenih konstrukcija i planovi savijanja armature

Page 47: Arhitektonski nacrti

47

Konstrukcijski nacrt

Page 48: Arhitektonski nacrti

Instalacijski nacrt

Instalacijski nacrti se crtaju obično u mjerilu 1:100 za svaku vrstu instalacija posebno

Vodovod i kanalizacija

Grijanje i klimatizacija

Električne i telefonske instalacije

Protupoţarne

Sigurnosne

Gromobranske

Računalne instalacije

Instalacije ozvučenja…48

Page 49: Arhitektonski nacrti

49

Page 50: Arhitektonski nacrti

50

Page 51: Arhitektonski nacrti

51

Nacrte izradili:

Tanja Kalac

Matija Kalčić

Andrej Dubinović

Ana Puh

Denis Rubinić

Page 52: Arhitektonski nacrti

52

Page 53: Arhitektonski nacrti

53

ZANIMLJIVO!

Neki kompjutorski programi nude i mogućnost takozvanog asocijativnog kotiranja gdje se automatski kotira odabrana strana tlocrta. Pri tome možemo definirati koje kotne linije želimo pri kotiranju. Postoje i standardne opcije kotnih linija za različite vrste projekata (idejni, glavni, izvedbeni)

Page 54: Arhitektonski nacrti

54

Page 55: Arhitektonski nacrti

55

ZANIMLJIVO!

Danas se kompjutorski, u različitim programima za modeliranje i obradu modela može vrlo pregledno prikazati građevina

Prezentacija …

https://www.youtube.com/watch?v=s9zEshcRhEo