59
1 Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI Nastavna jedinica: ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitektonske konstrukcije 1.r.

Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

  • Upload
    others

  • View
    38

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

1

Nastavna cjelina:

ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI

Nastavna jedinica:

ARHITEKTONSKI NACRTI

Arhitektonske konstrukcije 1.r.

Page 2: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

ARHITEKTONSKI NACRTI

Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku, izgradnja građevine

Arhitektonski nacrt je tada osnovno sredstvo komunikacije koje mora biti razumljivo za sve inženjerske struke

2

Page 3: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

ARHITEKTONSKI NACRTI

Proces projektiranja – prikaz projektantove zamisli od ideje do detaljnog projekta

Svaki stupanj projektiranja zahtjeva razradu na određenom stupnju (prema normama)

3

Page 4: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

u graditeljstvu se svaka projekcija prikazuje na zasebnom papiru (nacrtu).

pri tome se, kod zgrade, prikazuje pet pogleda i to četiri pročelja (nacrti i bokocrti) i tlocrt krova, a za ostale detaljne prikaze konstrukcija koriste se horizontalni i vertikalni presjeci.

4

ARHITEKTONSKI NACRTI

Page 5: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

TLOCRTI

Horizontalni presjeci zgrade rade se na svakoj etaži, a nazivaju se TLOCRTIMA pojedinih etaža Tlocrt podruma,

Tlocrt prizemlja,

Tlocrt 1. kata,

Tlocrt 2. kata…

Tlocrt potkrovlja

5

ARHITEKTONSKI NACRTI

Page 6: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

PRESJECI

radimo najmanje dva vertikalna presjeka

postavljamo ih tako da su međusobno okomiti, te da najbolje prikažu sve potrebne detalje zgrade

jedan presjek se obavezno postavlja tako da presijeca stubište

6

ARHITEKTONSKI NACRTI

Page 7: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

7 Prostorni prikaz građevine

Page 8: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

U graditeljstvu nećemo smjestiti crteže u koordinatni sustav, nego svaki nacrt crtamo na zasebnom papiru.

8

Page 9: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

9 Tlocrt krova i pročelja

Page 10: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

10

Za detaljne prikaze konstrukcije i unutrašnjosti objekta koriste se horizontalni i vertikalni presjeci

Page 11: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

11

ARHITEKTONSKI NACRTI

Arh. nacrti mogu biti sastavni dio idejnog rješenja, glavnog ili izvedbenog projekta.

Izrađuju se u različitim mjerilima ovisno o tome za koju vrstu projekta se rade.

O mjerilu i vrsti projekta ovisi i to koliko će neki nacrt biti detaljan.

Page 12: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

12

VRSTE ARHITEKTONSKIH NACRTA

Situacija – lokacija (tlocrt parcele)

Tlocrti (temelja, svih katova, krova)

Presjeci (uzdužni, poprečni)

Pročelja (fasade)

Prostorni prikaz (Perspektiva ili aksonometrija)

Detaljni nacrti

Planovi oplate

Konstrukcijski nacrti

Page 13: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

Situacija – (situacijski nacrt)

Mjerilo: 1:500 ili 1:1000

Sadržaj:

položaj i kontura zgrade na parceli sa položajem susjednih objekata, prilaznim cestama, zelenim površinama

Svrha : rad na urbanističkom rješenju

13

Page 14: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

14

SITUACIJA

Page 15: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

15

Situacija

Page 16: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

16

Situacija

Page 17: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

17

Situacija

Page 18: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

Tlocrt

Tlocrt nastaje tako da građevinu presiječemo horizontalnom ravninom na približno 1-1,5 m od poda

Crta se ono što se vidi odozgo

Visina presijecanja građevine je tako određena da se vidi položaj prozora i vrata

18

Page 19: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

19

TLOCRT

Page 20: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

20

Page 21: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

21

ARHITEKTONSKI NACRTI

HORIZONTALNI PRESJEK ZA CRTANJE TLOCRTA

Ukoliko se presjek prikazuje na nekoj drugoj visini to treba biti prikazano na presjeku

Page 22: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

22

Page 23: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

23

TLOCRT – IZVEDBENI PROJEKT

LEGENDA: 1- TRIJEM P= 2- ULAZNI PROSTOR P= 3- DNEVNI BORAVAK P= …

Page 24: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

24

Tlocrt kata

Page 25: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

25

Tlocrt temelja

Page 26: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

26

Tlocrt temelja

Page 27: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

27

Tlocrt krova

Page 28: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

28

Izvedbeni tlocrt kata

Page 29: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

29

Detalj izvedbenog tlocrta kata

Page 30: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

Presjeci

Presjek prikazuje projekciju presjeka građevine vertikalnom ravninom kroz karakteristična mjesta

Broj presjeka ovisi o vrsti objekta

Crta se onoliko presjeka koliko je potrebno da se može jasno očitati svaka dimenzija

Svakako se crta presjek kroz početni krak stubišta!

30

Page 31: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

31

Page 32: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

Presjeci

Mjesto presjeka u tlocrtu se označava širokom crta-točka crtom

Ako je presjek u pravcu, označava se samo početak i kraj

Ako se crta presjeka lomi, onda se crta mjesto loma

Uvjek u tlocrtu mora biti označe smjer gledanja presjeka (strelica i slovo veliko tiskano)

32

Page 33: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

33

Presjeci

Page 34: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

34

Page 35: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

35

Page 36: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

36

Page 37: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

37

Page 38: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

38

Presjek

Page 39: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

39

Detalj presjeka

Page 40: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

40

27,78

+27,60+

30,88

+30,60+

27,77

+27,60+ + 27,75

+27,60

+ 27,40+

30,40++

D

+25,73

+27,13

+28,73

+30,13

+31,38

Detalj presjeka

Page 41: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

41

Prevaljeni presjek

Page 42: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

42

Prevaljeni presjek

Page 43: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

43

Pročelje

Pročelje prikazuje projekciju vanjskog izgleda građevine na ravninu paralelnu sa stranom građevine koju promatramo Kod prikaza pročelja crtaju se svi vidljivi dijelovi (vrata, prozori, podnožje, dimnjaci, balkoni, ograde…) Crtaju se sva pročelja građevine a označavaju se stranama svijeta

Page 44: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

44

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

Program: Jugoistočno pročelje

Predmet: Zgradarstvo

list br.11

M 1:100

Pročelje

Page 45: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

45

Aksonometrija

Page 46: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

Detaljni nacrti

Detaljni nacrti se rade kao nadopuna i razrada izvedbenih nacrta

Rade se za izvedbu obrtničkih radova

Uobičajena mjerila: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

Izbor mjerila ovisi o vrsti radova

Detalji sadrže: Tlocrte

Karakteristične presjeke

Poglede

Prema potrebi aksonometrije 46

Page 47: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

Detaljni nacrti

47

Page 48: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

Detaljni nacrti

48

Revizijsko okno

Page 49: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

49

220

220

120

140

120

140

120

140

120

140

120

140

5 5 10

Detalj tlocrta

Page 50: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

50

Uređenje

Page 51: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

51

Plan oplate predstavlja nacrt nosive AB konstrukcije Crta se u mjerilu 1:50 kao dio izvedbenog projekta Tlocrt se crta kao horizontalni presjek s pogledom prema gore Za svaki element označavaju se glavni smjerovi armature i broj pozicije iz statičkog proračuna

Preko tlocrta ucrtavaju se svi karakteristični presjeci u prevaljenom obliku Otvori u stropnoj ploči Nadvoji Početak stubišta Završetak stubišta

Plan oplate

Page 52: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

52

Page 53: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

Konstrukcijski nacrt

53

Konstrukcijski nacrt je dio dokumentacije za izvođenje AB radova To su radionički nacrti čeličnih i drvenih konstrukcija i planovi savijanja armature

Page 54: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

54

Konstrukcijski nacrt

Page 55: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

Instalacijski nacrt

Instalacijski nacrti se crtaju obično u mjerilu 1:100 za svaku vrstu instalacija posebno

Vodovod i kanalizacija

Grijanje i klimatizacija

Električne i telefonske instalacije

Protupožarne

Sigurnosne

Gromobranske

Računalne instalacije

Instalacije ozvučenja… 55

Page 56: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

56

Page 57: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

57

Page 58: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

58

ZANIMLJIVO!

Danas se kompjutorski, u različitim programima za modeliranje i obradu modela može vrlo pregledno prikazati građevina

Prezentacija …

https://www.youtube.com/watch?v=s9zEshcRhEo

Page 59: Nastavna cjelina: ARHITEKTONSKI NACRTI I PROJEKTI · ARHITEKTONSKI NACRTI Arhitekti, urbanisti, konstruktori, projektanti instalacija, obrtnici, strojari susreću se na jednom zadatku,

59

Nacrte izradili:

Tanja Kalac

Matija Kalčić

Andrej Dubinović

Ana Puh

Denis Rubinić

Ria Cafuk