of 13/13
ARAPSKA KULTURA

ARAPSKA KULTURA

  • View
    552

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of ARAPSKA KULTURA

ARAPSKA KULTURA

ARAPSKA KULTURA BILA JE U SREDNJEM VIJEKU NAPREDNIJA OD EUROPSKE KULTURE DA NE

D AMIJA MUHAMEDA ALIJA - KAIRO

PLAVA D AMIJA - ISTANBUL

D AMIJA U ZAGREBU

1. Kako se zove toranj uz d amiju? 2. to je mihrab? emu slu i? 3. Kako se naziva voditelj molitve? 4. Za to se u dvori tu nalazi bunar? 5. ime je prekriven pod d amije? Za to?

STANOVANJE

ODIJEVANJE PREHRANA

ARAPSKA KULTURA Arapi preuzimaju znanja drugih naroda i dalje ih razvijaju: GRCI INDIJCI KINEZI

ZNANOSTI: matematika, medicina, astronomija - OSNIVANJE KOLA I SVEU ILI TA - ARABESKA ukrasna ara (ornament) - Pri e iz tisu u i jedne no i

ARABESKE NA ZIDOVIMA PALA E ALHAMBRE CORDOBA - PANJOLSKA

PONOVIMO1. Kako se zove muslimanska bogomolja? Koje ste njene djelove upamtili? 2. Kratko opi ite odje u Arapa i Arapkinja. 3. to nisu jeli ni pili Arapi? Za to? 4. Od kojih su naroda Arapi preuzimali znanja? 5. Koje su znanosti Arapi naro ito razvili? 6. to je arabeska?

DOMA A ZADA A1. Rije iti u radnoj bilje nici zadatke 1. 13. 2. Grupe 1. i 2. pro itati u zbirci tekstova Arapski trgovci u bilje nicu odgovoriti na pitanja 3. Grupe 3., 4. i 5. - pro itati u zbirci tekstova Arapska kultura u bilje nicu odgovoriti na pitanja