Click here to load reader

Ang Buwan ng Katapatan 3 Ang katapatan ang pinakamahusay na patakaran, ito ay laging marinig natin mula sa ating mga nakakatanda. Ang katapatan ay ang katumbas sa pagsasalita ng katotohanan

 • View
  455

 • Download
  20

Embed Size (px)

Text of Ang Buwan ng Katapatan 3 Ang katapatan ang pinakamahusay na patakaran, ito ay laging marinig natin...

 • UM WK

  dA ld bF WOMOKH WGKU dA WK oKFilipino Magazine, Issue No. 14, September 2009

  IPINA

  MIMI

  GAY

  NG LI

  BRE

  Ang Buwan ng Katapatan

 • Conducted by Sister Edna Eman Valdez, kasama sina Sisters Midelyn Aisha Salaves, Miriam Basco, Jelen Jannah Chua, Rhealyn Rwaida Saldaa, Maryam Amjan, Aileen

  Sheryl Shereen Baldoree, Jorelie Reyacho, Jaylhea Barque, Jenalyn Quilala, Minerva Hawah de Guzman, Sukina Mauton, Linda Usman, Roscolie Pinote, Luzviminda Mier,

  Field Trip para sa mga nag-aaral sa KPCCenter Women Section, sa Green Island

  Lina De Paz, Jocelyn Sharifa Martos, Rhiza Ayah Citalan, Norita Noor Guillarde, Susan Abecia, Audreymore Chelzie Fathma David, Abdulrehman Shawki, Hilda Aisha Atchon,

  Ikirama Karuma, Aurora Salilah Pascua, Shaima Fathy Ahmad, Amira Fathy Ahmad, Minerva Mimoreo. Kasama rin sina Yusef Othman at Mohammad Shatty.

 • po natin!Pag-usapanAng Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine ay ang monthly

  publication ng KPCCenter. Ang Kuwait Philippine Cultural Center ay isang kalipunan, isang kongregasyon, at isang center kung saan nagtatagpo ang mga layunin para sa kaunlaran sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga Filipino sa Kuwait, ano man ang kanilang relihiyon, tribo, at kasarian. Ang layunin nito ay upang makapagtatag ng isang sentrong pangkultura at pang-edukasyon upang tangkilikin ang lahat ng maiinam na kultura at mga anyo ng edukasyon. Ang KPCCenter ay bumabatay sa mga katuruan, mga kahalagahan, at mga kaugaliang pang-Islam. Ito rin ay nakikipagkasundo, at lahat ng mga gawain nito ay sa pamamaraang tuwiran at katamtamang pakikitungo, na nag-aanyaya sa lahat ng mga relihiyon at mga sektor upang sama-samang makapagtatag ng bukas na mga talakayan tungkol sa lahat ng aspeto ng pamumuhay.

  Ang mga nilalaman, pananaw at mga opinyong nailathala sa magazine na ito ay di kailangang kumatawan ng KPCCenter, kahit pa ito ay isinulat ng isang empleyado nito. Ang lahat ng pagsisikap ay ginagawa upang maiwasan ang pagkakamali sa mga impormasyong nilalalaman ng mga artikulo, ngunit, walang pananagutan kahit anuman ang maaaring ipagpalagay sa magazine na ito o sa tagapaglathala nito, ang KPCCenter.

  Para sa mga komento at mga katanungan, magpadala ng e-mail sa:

  Chief PatronMohammad Ismail Al-Ansari

  EditorUllessis Ahmad Yusuf Abaya

  DesignerNader Bellal

  PUBLISHED BYKPCCCenter

  Farwaniya, Block 1

  Street 74 corner Street 72

  Building 12, Floor 8

  Phone (965) 24712574

  Fax (965) 24712574 (102)

  Hotline: 97802777

  www.kpccenter.com

  Email: [email protected]

  Khalid Abdullah Al-Sabea

  General DirectorShk. Abdulhadie Gumander

  Executive DirectorUst. Abu Ubaidah Satol

  Assistant Executive DirectorMen Section

  Usta. Halima Mantawil

  Assistant Executive DirectorWomen Section 9

  ANG HULING PAGLALAKBAYAng Unang Nilikha ng Diyos

  13BASA A MORO

  3 ANG KATAPATAN

  4TANONG AT SAGOT

  5KAALAMAN TUNGO SA KINABUKASAN

  MINDANAO: TUKLASIN NATINMga Datu sa Pamayanang Moro Part 210

  6MAKI-ALAM!Mga Muslim, Sino Sila?

  PANG-RAMADANG PAGSUSULIT 200911

  8 PAG-ARALAN ANG ARABIK: Lesson 4

  19PAPANO SALUBONGIN ANG PINAGPALANG BUWAN NG RAMADAN?

  24 UPANG TAYOY MAGTAWANAN !

  [email protected]

  ADVERTISINGRATES

  OriginalRatesKD

  6 Months 20%

  Discount

  Yearly 30%Discount

  KD

  Regular Full Page 100 80 70 840

  Half Page 50 40 35 420

  Quarter Page 25 20 17.5 210

  Inside Front Cover Full Page 150 120 105 1,260

  Inside Back Cover Full Page 150 120 105 1,260

  Back Cover Full Page 200 160 140 1,680

  Center Spread Pages 200 160 140 1,680 For more information, call Ullessis Ahmad Yusuf Abaya,

  Tel. 55539031 or 24712574 ext. 109

 • 2 32 3

  Ang katapatan ang pinakamahusay na patakaran, ito ay laging marinig natin mula sa ating mga nakakatanda. Ang katapatan ay ang katumbas sa pagsasalita ng katotohanan at ang paglikha ng tiwala sa isipan ng iba. Kabilang dito ang lahat ng uri ng komunikasyon, mapa-berbal man o hindi. Ang katapatan ay nagpapahiwatig ng walang panlilinlang. Ang isang pahayag ay maaaring totoo ngunit hindi pa rin tapat kung ang intensyon nito ay upang dayain ang mga nakikinig. Ganon din, ang isang kasinungalingan ay maaaring masabi na may katapatan kung ang nagsasalita nito ay talagang paniwalang-paniwala na ito ay totoo.

  Ang katapatan ay kadalasang itinuturing na isang mahusay na pag-uugali. Ito ay may malakas at positibong katayuan sa halos lahat ng sitwasyon. Ang katapatan ay nagpapadali sa mga komunikasyon at palitan ng impormasyon, sapagkat ang tapat na mga mamamahayag ay agad pinagkakatiwalaan. Dagdag dito, ang katapatan ay tumutulong sa pagbuo ng buklod ng tiwala sa pantaong mga relasyon. Sa kabaligtaran, ang pagsisinungaling ay isang pag-uugaling ginagawa na may layuning palilinlang. Ang pagsisinungaling, bagaman ito ay karaniwan, ay inaayawan kahit ng taong sinungaling. Iginigiit niya na siya ay nagsasalita ng katotohanan, sapagkat alam niya na ang katotohanan ay iginagalang sa lahat ng dako, habang ang pagsisinungaling ay inaayawan kahit saan. Ang pagsisinungaling ay hindi lamang ang pagka-walang katapatan, ngunit ito rin ay tanda ng pagiging duwag. Ang pinaka-grabe sa mga taong sinungaling ay yaong isinasantabi ang katotohanan. Wala silang lakas ng loob upang sabihin ang tama, bagkos naglilibot at ikinakalat ang mga kung anu-anong hindi tunay at hindi totoo. Ang isang kasinungalingan na may halong totoo ang pinakamasama sa lahat ng pagsisinungaling

  Sa pangkalahatan, ang katapatan ay itinuturing na magandang asal at ang pagsisinungaling ay hindi. Ramadan Kareem sa inyong lahat.

  ullessis ahmad yusuf [email protected]

  Minahal Naming Mambabasa,

  Binabati po namin kayo sa ika-14 lathalain ng Pag-usapan Po Natin! Magazine. Ito po ay ang magazine na nililimbag at inilathala ng Kuwait Philippine Cultural Center na naghahangad

  sa pagpapatuloy na kayo ay aming makasama at magkaroon ng kaganapan ang pagkakakila-kilala at pakikiisa sa pagitan ng mga mamamayang Pilipino dito sa Estado ng Kuwait.Mga minamahal, nasa inyong mga kamay ngayon ang ika14- lathalaing taglay ang kapakipakinabang, kami ay lagi ng naghihintay na kayo ay aming makasalo sa gawaing ito at naghihintay ng inyong mga kapakipakinabang na mga komento at mga kahilingan para sa pagpapaunlad ng magazine, sapagkat ito ay mula sa inyo at para sa inyo.Sinasamantala na rin namin ang pagkakataong ito na kayo ay maanyayahan na makiisa sa mga aktibidad ng KPCCenter sa panig ng inyong mga kapatid mula sa mga mamamayang Pilipino na mga kawani ng sentro. Nawa ay tulungan kayo ng Allah at sa kabutihan tayo ay magkita-kita.

  Sumainyo,

  KHALID ABDULLAH AL-SABEAGeneral Director, KPCCenter

  Editoryal

  2 3

 • 2 32 3

  Editoryal

  2 3

  Ang katapatan at katotohanan kapag magkasama ay napakahusay. Ang katapatan ay katotohanan, at ang katotohanan ay katapatan. Maaaring hindi magiging dakila ang isang tao dahil lamang sa pagkakaroon ng katotohanan, ngunit ito ang pinaka mahalagang sangkap ng isang mahusay na katangian. Ito ay nagbibigay ng seguridad sa mga amo na umuupa sa isang tao, at pagtitiwala sa mga nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Ang katotohanan ang pinakadiwa sa paninindigan, sa integridad, at pagsasarili, ang pangunahing pangangailangan ng bawat isa. Ang ganap na katapatan ay mas lalong kailangan sa ngayon kaysa sa kahit anong panahon sa ating kasaysayan.

  Ang katapatan at ang integridad ay tinukoy bilang mga katangian na magbibigay-daan ng isang indibidwal na gawin ang tama ng madalas hangga,t maaari, at kapag siya ay nakagawa ng isang pagkakamali inaamin niya ang kanyang kamalian. Ang ilang mga tao ay makatarungan ngunit hindi tapat, ang ilan naman ay tapat ngunit hindi makatarungan. May isang grupo ng mga piling tao na makatarungan at matapat ngunit karamihan sa mga taong ito ay hindi napapansin at walang kumakatawan.

  Ang katapatan ay ang pagkapit sa katotohanan at kadalisayan. Ang taong matapat ay nagsasabi ng katotohanan, mapagkakatiwalaan, walang panlilinlang at totoo sa kanyang sarili. Ang katapatan ay ang paggawa ng tama na hindi hanggad ang pagkakaroon ng reputasyon, bayad, gantimpala o parangal. Ang katapatan ay ang pagtuklas kung ano ang katotohanan at nang ito ay matuklasan, pagtitibayin at panatilihin niya ito. Ang katapatan ay hindi lamang yaong pangkaraniwang iniisip ng mga tao, tulad ng hindi pagnanakaw, hindi pagsisinungaling, walang panlilinlang o pandaraya. Ang katapatan ay higit pa sa mga ito.

  A n g k a t a p a t a n

 • 4 54 544 5

  Tanong:

  Isang balik Islam ako na niregaluhan ng isang original na CD (tungkol sa Islam) at kalakip ng CD na ito na mahigpit na ipinagbabawal na kopyahin at ipamigay, subalit hindi ko ito nasunod at nakopya ko ito ng hindi lang isa, at naipamigay ko pa ito, sa kadahilanang marami akong nakilala na sa tingin ko ay makakatulong ito sa kanila upang lumawak ang kanilang kaalaman sa Islam. Masasabi bang isang kasalanan ang aking ginawang pagkopya ng CD na kahit mahigpit ang pagbabawal sa pagkopya nito at pamimigay? (Mula kay Bro. Erwin Dawud David).

  Sagot:

  Bismillah, wassalatu wassalamu ,ala rasulillah, wa,ala alihi wasahbihi waba,d.

  Sa palagay ko kapatid, yung mga CD na iyong kinopya at pinamigay ay para sa Da,wah o kaya ay sa ikabubuti ng komunidad, at ang layunin mo rin ay para makagawa ng isang mabuti at makatulong sa pagpapalaganap nito. Dahil sa layunin mong iyon sana ay pagkakalooban ka ng Allah na upang makapasok sa Paraiso, sapagkat ikaw ay gumagawa ng isang bagay alang-alang sa Allah, at bilang pagpapatupad sa iyong tungkulin para sa kanya (Allah). Subalit, ikaw ay nakagawa ng labag sa patakaran ng paglathala at paglimbag nito, kaya higit na mainam para sa iyo ay makipag-ugnayan sa kinauukulan upang sa gayon ay mabigyan ka ng kapahintulan na kopyahin itong mga CD o kaya ng mga babasahin kung iyon ba ay posibleng mangyari, ibig sabihin kaya mong makipag-ugnayan sa kanila kung mayroong silang address o telepono. Kung wala namang pamamaraan, halimbawa ay walang nakalagay na address o telepono ng taga-paglathala o kaya ay taga-paglimbag nito, at hindi mo na sila makita ay manalangin ka nalang sa Allah upang tanggapin ang mabuti mong mga layunin at gawa, at patawarin ka sa anumang pagkakamali at mga paglabag sa anumang pakataran ng tao sa paglathala at paglimbag ng babasahin, at para sa taga-paglathala o tagapaglimbag sana ay tanggapin nawa ang kanilang mga mabubuting hangarin at gawa, at pagkalooban sila ng Allah ng Gantimpala. Ang Allah lamang ang higit na nakakaalam.

  Mag-email sa: [email protected] o kaya ay tumawag sa: 66482289 / 24712574 Ext.: 107.

  Tanong atSagot

  Mga sagot ni Skh. Abdulhadie Gumander na itinala ni Bro. Abdullah Tabing

 • 4 54 54 5

  KAALAMAN TUNGO SA KINABUKASAN

  Kaalaman ang susi tungo sa mas magandang kinabukasan. Ito ang matibay na paniniwala ng ICSA na may pangunahing layunin na mabigyan ng pag-asa at pagkakataon ang mamamayang Filipino na mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahan sa larangan ng Information Technology at Management. Ang ICSA, (International Institute of Computer Science and Administration) na mas kilala sa dating pangalan na CITC o Computer Information Technology Center ang kauna-unahang Computer Institute na itinatag sa Kuwait para sa mga Pilipino. Layunin din nito na mapag ibayo ng mga Filipino ang kanilang talento, kumpiyansa o tiwala sa sarili at disiplina bukod sa kaalamang pang teknolohiya. Handog nila ang mga kursong sadyang napapanahon tulad ng Basic IT, Office Management, PC Maintenance, AutoCAD 2D and 3D, Professional Graphics Designing, Advanced Graphics Designing, Networking, WEB Designing, 3D MAX at iba pa.

  Sadyang kapansin-pansin ang patuloy na paglago ng bilang ng mga mamamayang Filipino sa ICSA. Kamakailan lamang ay nagsalo-salo ang mga mag-aaral ng Institusyon bilang pagdiriwang sa kanilang matagumpay na pagsusulit sa kursong Office Management. Hindi mailarawan ang kanilang kaligayahan sapagkat ayon sa mga mag-aaral, kapansin-pansin at di maihahambing ang malaking pag-unlad ng kanilang kakayahan. Kabilang sa mga mag-aaral na iyon si Jeanette Bettoja-Allen na nagbigay pugay din ng mga oras na iyon sa magandang pangyayari sa kanyang buhay ilang linggo pa lamang ang nakakaraan. Siya ay matagumpay na nakakuha ng magandang trabaho sa isang kilalang Ospital dito sa Kuwait bilang Supervisor. Ayon sa kanya, malaking bagay ang pag-aaral nya sa ICSA_CITC lalo na ang pagkuha nya ng kursong Office Management sapagkat marami syang natutunan at ngayon pa lamang ay nakikita nya na, na sadyang nai-a-apply nya ang mga kaalaman sa gawaing pang opisina sa kanyang aktwal na trabaho.

  Bukod sa napapanahong kurso na itinuturo sa ICSA, sadyang malaking tulong sa mga Pinoy ang pagkakaroon ng oportunidad na makapagaral sa maikling panahon lamang. Sa loob ng dalawang buwan o higit pa, sadyang mapapansin ang pag-unlad ng kaalaman na susi sa pinto nang mas maunlad na kinabukasan.

  Kailangan lamang ng sapat na determinasyon upang lalong mapaunlad ang kaalaman, at ang ICSA ay handang umalalay sa pagtahak ng daan patungo sa mas maganda at mas maunlad na kinabukasan ng bawat mamamayang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon higgil sa ICSA, mangyari po lamang na makipag ugnayan sa tanggapan numero 22467301 o 99302850.

  I C S AC I T C

 • 6 76 76

  Para sa pag-oobserba ng

  buwan ng Ramadhan atin

  pong binigyan ng special

  topic ang usapin hinggil sa

  mga Muslim at sa ilang aral

  ng Islam. At dala ng ating mga

  nakasanayang gawi tayo ay

  nangalap parin ng mga puna

  sa mga Kababayan natin dito sa Kuwait, hingil

  sa usapin natin. Sa layon na tayo ay hihingi

  ng mga kasagutan sa ibat ibang personalidad

  at hindi personal lamang na opinyon ang

  mangibabaw. Atin pong ibabalik ang mga

  regular na mga kwento na ating hinahatid

  buwan-buwan para sa issue natin ng Maki-

  Alam Story-series! Makaraan lamang ang 2

  issue na ito - Muslim! Sino Sila.

  Mga Muslim na Pilipino! Ang tinatawag na

  mga Moro! Mga Bandido! Terorista, ang mga

  pumupugot ng ulo. Delikado tayo dyan. Naku,

  mga di kontento sa isang asawa. Ilan lang

  ito sa napakaraming binyag na puna, taguri o

  alias na kung purihin ng mga di Muslim, ang

  mga Arabo, taga- Mindanao, taga-Taguig at

  Quiapo (o mga lugar na may mga Muslim),

  na naka-dishdasya, naka-abaya, naka-kuthra,

  malong, niqab, naka-belo o talukbong at iba

  pang kaanyuan na makikitaan at itsura ng mga

  Muslim.

  Pero sino nga ba sila? Ang inyo pong lingkod

  ay humingi ng mga opinion at ilang kasagutan.

  Isinagawa po nating mag-survey at magtanong

  ng 10 katao Pilipino na di Muslim, 10 katao

  na dating di muslim na lumaon ay yumakap

  o umanib din sa Islam na tanyag sa tawag na

  Balik-Islam at ilan namang kasagutan sa panig

  ng mga purong-Muslim na tubong Mindanao.

  Para maging patas ang ating makakalap na

  mga kasagutan o pagsusuri na rin kung ano

  nga ba ang alam ng karamihan sa usapin ng

  ating napiling special na topic para sa buwan

  ng Ramadhan. Inyo pong tunghayan ang ating

  kabanata, ngayon na.Para sa unang bahagi ng special top

  ic na ito,

  uunahin po natin ang puna at sagot ng limang

  di Muslim, limang Balik-Islam, at ilan sagot

  din ng mga purong Muslim. Unahin na natin

  ang panig ng mga di Muslim.

  1. Di Muslim. Sila yaong ang relihiyon ay

  Islam, kumikilala sa Diyos. Sa tingin ko wala

  namang pinag-iba parehas lang naman, mapa-

  Kristiyano o mga Muslim parehas lang na may

  Diyos na kinikilala at sinasamba.

  2. Di Muslim. Mahirap silang pakisamahan,

  maraming bawal, pala-dasal pero marami

  akong kakilalang-Muslim na kababayan

  natin na hindi na sumusunod sa turo nila, di

  nagtatalukbong ang mga Muslimah (babaeng

  Muslim), di na rin nagdadasal ang mga

  karamihan, mapa-Arabo o Pinoy na Muslim at

  marami ding mga bisyo.3. Di Muslim. Ang kanilang ugali g

  usto ko,

  magalang at mapagkumbaba. Mga kasamahan

  ko sa flat puro mga Muslim, mababait sila. Kaso

  lang maagang nakaka-abala sila sa akin dahil

  sa oras ng gising nila, nagdadasal ng bandang

  4:00 am. Grabe! Di ko ata kaya ang ganun. At

  5 times a day pa, kung gawin ang salah (dasal)

  bilib ako napaka-madasalin nila.

  4. Di Muslim. Di ba sila yung mga Abu

  Sayaff at mga Taliban, mga matitigas ang ulo.

  Nakakatakot sila. Ako ayaw kong mag-Muslim.

  Tama na itong pananaw ko. Pero matagal na

  ako sa amo kong Muslim ok naman sila sa

  aming mga katulong, mabait at mga edukado.

  5. Di Muslim. Galangan na lang ng

  paniniwala. Parehas lang yan. Sa Muslim

  di ako panig sa pananaw nila. Masyadong

  malalim. Boring, ayaw sa kasiyahan, mahirap

  kausapin, nakaka-ilang. Pero siguro tatagal

  din ako dito sa Kuwait 6 months pa lang kasi,

  kaya makikilala ko rin sila.

  Ang panig naman ng limang Balik-Islam.

  1. Balik-Islam. 3 years na Balik-Islam.

  Ang alam ko ay mga Muslim sila ang mga

  sumasamba kay Allah (swt) at naniniwala sila

  na si Muhammad (saw) ay sugo ng Allah (swt)

  at si Hesus (as) ay di-Diyos o anak ng Diyos,

  bagkus Propeta din. Ako ay naniniwala din sa

  ganitong aral, dahil napatunayan ko na itoy

  pawang katotohanan.2. Balik-Islam. Ang Muslim sa tagalo

  g ay mga

  tao o nilikhang sumusunod at sumusuko sa aral

  ng Islam ang sumamba lamang at kilalanin

  ang nag-iisang Tagapaglikha.

  3. Balik-Islam. Muslim na ako ngayon,

  nagpakasal ako noon last 4 years ago sa korte,

  M g a M u s l i m ! S i n o S i l a ?M a k i - A L A M ! Ni J

  oshua Yusuf Barbas

  6 7

  KUW

  AIT

  6 7

 • 6 76 776 7

  akala ko ganun lang yon tama na ang may

  papel kami sa kasal. Yun pala maganda din na alamin ang

  mga aral. Take note ah, tunay na aral at di bumatay sa mga

  sabi-sabi lamang, news sa TV o diaryo (pahayagan at media),

  o kumuha ng opinyon sa mga hindi nag-aral ng Islam. Kahit

  di ako active sa tuloy-tuloy na aral, ay di ako huminto sa

  pagsasaliksik sa internet at iba pang valid sources (Islamic

  websites). Para malaman pa ang mga detalye na gusto kong

  matutunan. Invite ko kayong may hawak nitong magazine.

  Na alamin nyo rin.4. Balik-Islam. Noon pananaw ko at pagkilala sa kanila

  (Muslim) ay negatibo, pero ngayon after 2 years natagpuan

  ko ang katotohanan at liwanag. Base sa porsigidong

  pagsasaliksik sa aral nila. Na noon inalam ko pa saan ko

  sila mahahanapan ng kamalian sa aral nila. Payapa ang

  puso ko ngayon di tulad noon. Ito ang nagpahinto ng mga

  masasama kong bisyo. Gusto ko nang manatili dito sa

  Muslim country at makasama ang aking pamilya sa Pinas

  para malaman din ang katotohanan, Inshallah! (If Gods

  will). 5. Balik-Islam. Noon ako ay biyuda o balo (widow) ngayon

  nakapag-asawa ng Muslim at ako ay dating Kristiyana, may

  2 anak na at dati may isa sa una kong asawa na namatay

  na sundalo sa Mindanao. Galit ako sa mga Muslim pinatay

  nila ang asawa ko. Pero naghilom na iyon at tanggap na ang

  kapalaran bigay ng Maykapal. Ngayon masaya ako dahil

  natunghayan ko ang tunay na liwanag ang tanggapin ng

  buong sarili ang iisa at tunay na Diyos at kilalanin din si

  Hesus na sumamba din noon sa Diyos, at hindi siya (Hesus) Diyos na pagkakilala

  ko rin noon bagkus Propeta lamang. At para sa ilang kasagutan at paglilinaw naman ng mga

  Purong-Muslim.1. Purong-Muslim. Ikaw ay Muslim kung kumikilala ka sa

  iisang Tagapaglikha na si Allah (swt) at si Muhammad (saw)

  ay Propeta na Allah.

  2. Purong-Muslim. Sila ay ang mga naniniwala lamang na

  may isa lamang na sasambahin na Diyos, nag-aayuno sa

  buwan ng Ramadhan, nagkakawang-gawa at nagha-Hajj o

  paglalakbay sa Makka kung itoy kayang isagawa.

  3. Purong-Muslim. May kapayapaan sa Puso, lumalayo sa

  masamang gawain at pagsunod lamang sa tamang aral at

  tamang kumikilala lamang sa nagiisang naglikha sa atin

  lahat. May takot sa Allah sa lahat ng sandali at pinagtitibay

  sa sarili ay pagiging tagasunod at alipin lamang ng Diyos.

  Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay sa kani-

  kanilang mga opinyon at kasagutan naway ang ating

  pagpapahayag na itoy makapag-iwan sa lahat ng malinaw

  at magandang aral na mapupulutan at masagot din naman

  ng tama ang mga alinlangan ng iba hinggil sa ating usapin.

  Sa muli, sana po inyo abangan ang susunod na pangalawang

  bahagi ng special series next issue na ito para sa inyong

  kaalaman tungkol sa mga Muslim! Sino Sila? Ramadhan

  Kareem!

  6 7

 • 8 98 98

  Lesson 4Magkakahiwalay na mga titik ng salitang

  Arabik

  Magkakasama na titik ng salitang

  ArabikPagsasaling titikAng kahulugan sa Tagalog

  d_Al-aghradhAng mga sangkap

  eM* XOAlbait=AlmanzilAng bahay

  AlAng

  aDMatbakhKusina

  WUSalaSala

  Mga KatinigHarakat

  Fathah = a halimbawa = Ba

  Kasrah= I halimbawa = Bi

  Dammah u halimbawa = Bu

  Ang Alpabetong Arabik

  Alif Baa Taa Thaa Jeem Haa Khaa Daal Dhaal Raa

  Zaa Seen Sheen Saad Daad Taa Zaa Aieen Ghaieen Faa

  Qaaf Kaaf Laam Meem Noon Waaw Haa ? Yaa Yaa

  Para sa mga Filipinong nais mag-aral ng Arabik na LIBRE, tumawag lamang sa ating KPCCenter, 24712574 extention 111 sa mga babae, at extention 102 sa mga lalaki.

  PAG-ARALAN ANG ARABIKNi Usta. Halima Mantawil, Asst. Executive Director, Women Section, KPCCenter

  8 9

 • 8 98 98 9

  ANG HULING PAGLALAKBAY: 1st Series

  ANO ANG UNANG NILIKHA NG DIYOS?

  Ang bawat papuri ay para sa nag-iisang tunay na Diyos (Allah), ang Panginoon ng mga daigdig. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay suma-kay Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasama at sa lahat ng mga taong nasa tamang landas hanggang sa huling paglalakbay.Ano ang unang nilikha ng Diyos? Ito ang madalas kong itinatanong sa aking sarili at sa mga ibang tao noon hanggang sa akoy naipadala sa Al-Azhar University sa bansang Egipto alang-alang sa pananaliksik ng kaalaman, napakalaking tulong ang aking pag-abroad sapagkat naging dahilan ito na aking nalaman ang tamang kasagutan at ang mga patakaran o mga batas tungkol sa relihiyong Islam. Kaya, dito natin umpisahan ang usaping ANG HULING PAGLALAKBAY sapagkat hangad ko lamang maibahagi sa mga kapatid ang aking nalalaman tungkol sa mga bagay na kung saan ay nakalingid sa ating mga paningin. Gayunman, ang mga Pantas sa Islam noong unang panahon ay nagkakaiba din sila sa kanilang mga kasagutan tungkol sa unang nilikha ng Diyos sang-ayon sa kanilang pag-unawa sa mga Hadeeth ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) at narito ang kanilang mga pananaw:* Sinabi ng ilan sa mga Pantas: na ang unang nilikha ng Diyos ay ang panulat pagkatapos ay pinag-utusan ng Diyos ang panulat na sumulat, at ito ang Hadeeth na kanilang binabatayan: Ayon kay Obaadah na anak ni As-Saamit (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Katotohanang ang unang nilikha ng Allah ay ang panulat, pagkatapos ay sinabi Niya (Allah) sa panulat na: sumulat ka)).* Sinabi ng ibang mga Pantas: na ang unang nilikha ng Diyos ay ang kanyang Arsh (Luklukan), ito naman ang Hadeeth na kanilang binabatayan: Ayon kay Abdullah na anak ni Omar na anak ni Al-Aas (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: narinig ko si Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) na nagsasabi: ((Isinulat ng Allah ang mga kapalaran (o tadhana) ng mga nilikha bago ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan nang limampung-libong taon, sinabi niya: datapuwat ang kanyang Arsh (luklukan) ay nasa ibabaw ng tubig)). * Sinabi naman ng iba: na ang tubig ang unang nilikha, bagaman kaya nila ito nasabi dahil sa ang Luklukan ng Diyos ayon sa nabanggit na Hadeeth kamakailan ay nasa ibabaw ng tubig, kung ganon, ang tubig daw ang mas nauna kaysa sa Luklukan ng Diyos.Samakatuwid, matapos nating basahin ang ilan sa mga pananaw ng mga Pantas ay maaaring magtanong ang ating mga kaisipan kung alin ang nararapat na piliin at tamang kasagutan sa mga nabanggit? Subalit ang pagkakaiba ng mga Pantas ay kabilang sa mahabang usapin sa Shariah ngunit itoy itinuturing naman bilang awa para sa ating lahat sapagkat itoy nakakapagbigay sa atin ng malawak na kaalaman. Kung titingnan natin mabuti ang Hadeeth na naisalaysay ni Obaadah na anak ni As-Saamit (kalugdan siya ng Allah) sa unang pananaw ay napakalinaw na nabanggit na ang unang nilikha ng Diyos ay ang panulat, kaya ito ang napili ng karamihan sa mga Pantas kabilang na si Ibn Jareer At-Tabari na pinakatanyag na Pantas o Paham at siyay tinaguriang Imam Mufassireen lider ng mga tagapagpapaliwanag ng kahulugan ng mga talata sa Banal na Qur-n.Ang Hadeeth ay anumang nakasaad kay Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) mula sa salita, gawa, pahintulot o katangian ng kanyang pagkatao at pag-uugali.Para sa mga katanungan o may gustong ibahagi ay ipadala sa: [email protected] (55612676) bilang karagdagang kaalaman, inshaa-Allah.

  Ust. Mojahid GumanderIPC, Kuwait Citywww.mg76.webs.com

 • 10 1110 111010

  Sa Luzon naman, si Rajah Lakandula ang isa sa mga huling naging hari ng Tondo at Maynila, samantalang si Lapu-Lapu naman ng Mactan, ay matagumpay na napatay si Magellan noong April 27, 1521. Si Lapu-Lapu ay tinaguriang kauna-unahang pambansang bayani ng kapuluan. Si Rajah Sulaiman naman ang isa din sa mga naging huling hari ng Amanillah o Maynila na ngayon ay tinatawag na Maynila. Ayon sa kasaysayan, nakatirik ang kanyang palasyo sa kasalukuyang kinatitirikan ng Malacanang Palace at ang kanyang kuta ay ang Intramuros, kung saan kanyang natalo ang pulutong ni General Martin de Goiti, na ipinadala ni Legaspi upang lipulin ang Maynila. Si Datu Macabulos naman ang naging hari ng bayan ng Lubao, Pampanga noong taong 1571, at si Reynang Urduja naman sa Pangasinan.

  Lahat ng mga Sultans, Datus at mga Rajahs ay pawang mga Muslim, tulad lamang nina Rajah Sulaiman ng Maynila, Rajah Matanda ng Tondo at Rajah Lakandula ng Cavite. Pinaniniwalaan na ang mga ito ay apo nina Datu Puti na sa huli ay nanirahan sa lugar na sa kasalukuyan ay tinatawag na Taal sa lalawigan ng Batangas.

  Sa Mindanao, Si Sharief Kabungsuan ang unang misyunaryong napadpad sa kalupaan ng Kuta Wato o Slangan na kasalukuyang tinatawag na Cotabato City. Sinalubong siya ng dalawang magkapatid na hari ng Slangan na sina Datu Mamalo at Datu Tambunaway.

  Pagkalipas ng maraming taon ay naging kauna-unahang Sultan ang kanyang apong si Sultan Kudarat sa Maguindanao. Si Sultan Hajji Datu Amir bin Muhammad Baraguir naman ang ika-dalawamput limang Sultan ng Maguindanao sa panahon ng ika-dalawampung siglo.Simula noong taong 1457, ang pagkakakilala sa katuruan ng Islam ang nagtulak sa mga Sultan na ito upang itatag ang sistemang Sultanate sa Mindanao. Ang unang Sultanate ay naitatag sa Buayan, sa lalawigan ng Maguindanao at kasabay nito sa Sulu. Ang dalawang sultanate na ito ang tinaguriang pinakamalawak at pinakamahabang panahon ng kaharian sa Estadong Muslim sa bansa hanggang sa ang Mindanao ay tinangkang sakupin ng Pilipinas noong taong 1898.Ang unang mga Arabong misyunaryo ay dumating sa Minsupala noong taong 1380, kabilang sina Sheikh Makhdum na unang dumating sa Tawi-Tawi. Malaki ang naging tungkulin ni Sheikh Makhdum sa pagkilala ng mga katutubo sa mga turo ng Islam. Siya din ang may malaking tungkulin sa pagtanggap ng mga katutubo ng pananamapalatayang Islamiko at yakapin ang Islam ng buong populasyon ng isla.Kabilang din sa mga nakadagdag ng mga katuruan at nagpatibay ng kanilang pananalig sa Allah ay ang ilan pang grupo ng mga misyunaryo at mangangalakal sa Malaysia at Indonesia, gaya nina Abubakar sa Sulu, Sharief Kabungsuan sa Maguindanao, at Sharief Awliya sa Misamis. Ang kanilang katuruan ay ipinagpatuloy ng mga katutubo hanggang sa kasalukuyang panahon.

  Mga Datu sa Sinaunang Pamayanan ng MoroPart 2

  M I N D A N A O : T u k l a s i n N a t i n

  Ni Ust. Abubaidah Salud SatolAsst. Exec. Director (Volunteer)Men Section, KPCCenterTranslator/News EditorMinistry of InformationKuwait

  10 11

 • 10 1110 1111

  1. Ang Ramadan ay pang-ilang buwan sa Hijra Calendar?a.8 b.7 c.9 d.10

  2. Ang pag-aayuno ay pang-ilang haligi ng Islam?a.5 b.6 c.4 d.10

  3. Ano ang tamang pagbatayan sa pag-uumpisa at pagtatapos ng Pag-aayuno sa Ramadan.a. Calendar b. Arawc. Bituind. Buwan

  4. Kabilang sa mga nakakasira sa pag-aayuno sa araw ng Ramadan.a. pagtulog b. pag-inom na nakalimutanc. pagbasa ng Qurand. pakiki-pagtalik

  5. Anong Eid ang ipinag-diriwang ng mga Muslim pagkatapos ng Ramadan?a. Eid ul-Adha b. Eid dul-Fitr c. Eid Dul-Milad d. Eid ar-Ramadan

  6. Kanino ipinahayag ang Banal na Quran?a. Hesus b. Moises c. Abraham d. Muhammad

  7. Si Propeta Muhammad ay isinugo sa mga_____?a. Muslim lamang b. sa mga Arabo c. sa mga taga Makkah d. buong sangkatauhan

  8. Ang pagbuhay ng isang patay ay isang himalang ibinigay ng Allah kay Propetang _____? a. Mohammad b. Abraham c. Hesus d. Moises

  9. Ang pag-aaral tungkol sa halaman at hayop ay tinatawag na?a. Science and Technology b.Biology c.Chemistry d.Physics

  10. Alin sa mga planeta ang pinaka-malapit sa araw?a. Mars b. Jupiter c. Venus d. Pluto

  11. Ano ang capital ng bansang Kuwait?a. Salmiya b. Fahaheel c. Kuwait d. Farwaniya

  12. Anu-anong kulay ang makikita sa watawat ng Kuwait?a. pula,puti,itim, berde b. asul,pula,puti, itim c. berde,pula,itim, puti d. asul,itim,pula, berde

  13. Saan matatagpuan ang isa sa palasyo ng Amir ng Kuwait?a. Bayan b. Khaitan c. Farwaniya d. Salmiya

  14. Saan matatagpuan ang pinaka-malaking Mosque dito sa Kuwait?a. Kuwait Cityb. Salmiyac. Murghabd. Sharq

  PANGALAN NG KALAHOK: ___________________________________________________________CONTACT NOS. ______________________________________________________________________CIVIL ID NOS. ________________________________________________________________________ADDRESS: ___________________________________________________________________________

  Mga Kondisyon ng Quiz:Ang Quiz na ito ay para sa mga Filipino dito lamang sa Kuwait, babae man o lalaki. Isang lahok lamang sa bawat isang pangalan. Ang lahat ng lahok na isusumite na may 25 na wastong sagot ay makakasama sa raffle. Isumite ang form na ito na may sagot na, sa tanggapan ng KPCCenter Farwaniya, o di kaya ay i-text ang inyong mga sagot sa 55539031 o sa email: [email protected] kasama ang kompletong pangalan ng kalahok, telephone number, civil ID number at address sa Kuwait. Ang mga mananalo ay aming tatawagan sa kani-kanilang mga telephone numbers, at ilalabas sa Kuwait Times Filipino Panorama. Ang Deadline sa pagsusumite ng inyong lahok ay sa ika-30 ng September 2009.

  Bilogan ang Titik sa Tamang Sagot :

  Pangkarunungang Pagsusulit sa Buwan ng Ramadan 2009 ng KPCCenter

  M I N D A N A O : T u k l a s i n N a t i n

  10 11

 • 12 1312 13

  15. Saan matatagpuan ang Embahada ng Pilipinas dito sa Kuwait?a. Hawally b. Salmiya c. Jabriya d. Kuwait City

  16. Saan lugar sa Kuwait matatagpuan ang KPCCenter?a. Fahaheel b. Amgara c. Salmiyah d.Farwaniya 17. Pang-ilang taon na ang Kuwait Philippine Cultural Center?a. isa b. dalawa c. tatlo d. apat

  18. Ano ang pinaka hangarin ng Kuwait Philippine Cultural Center? a.upang magyaman b.upang magsikainan c.upang tayoy ay magtawanan d.upang tayoy magkilalanan

  19. Sino ang nag-design ng logo ng Kuwait Philippine Cultural Center? a. Ahmad Yusop b. isang designing company sa Kuwait c. Abdullah Tabing d. Abdullah Callo

  20. Ang KPCC Cup Basketball Tournament ay binubuo ng 8 Friday na sunod-sunod na laro at ito ay nagsimula noong May 22 at natapos noong July a.10 b.11 c.12 d.14

  21. Anu-anong mga kulay ang makikita sa watawat ng Pilipinas?a. pula, puti, bughawb. berde, puti, dilawc. itim, pula, asold. puti, asol, berde

  22. Ano ang sumisimbulo sa 3 bituin na makikita sa watawat ng Pilipinas?a. Manila, Cebu, Davao b. Batanggas, Cavite, Bataan c. Luzon,Visayas, Mindanao d. Marawi, Cotabato, Zamboangga

  23. Sino ang Ama ng Wikang Pilipinoa. Jose Rizalb. Andres Bonifacioc. Manuel L. Quezond.Apolinario Mabini

  24. Saan matatagpuan sa Pilipinas ang Chocolate Hills?a. Davao b. Cebu c. Bohol d. Manila

  25. Anong bundok ang pinaka-mataas sa Pilipinas?a. Mayon b. Apo c. Pinatubo d. Makiling

  26. Ano ang pambansang bulaklak ng Pilipinas? a. sampagita b. Rosas c. Ilang-ilang d. Gumamela

  27. Ano ang pambansang laro ng Pilipinas?a. Basketball b. Sipa c. Tumbang Preso d. Karera ng Kalabaw

  28. Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas?a. Maya b. Agila c. Kalapati d. Batu-bato

  29. Aling buwan ipinag-diriwang ang kalayaan ng Pilipinas?a. July12 b. August 12c. June 12d. May 12

  30. Anong buwan ang 2010 Presidential Election sa Pilipinas?a. Enero b. Marso c. Mayo d. Hulyo

  12

  10 Consolation Prices: Home Appliances

  First Price: Round-trip ticket to Philippines

  Second Price: One-way ticket to Philippines

  Third Price: Nokia N-Series Mobile

 • 12 1312 13

  8 - BISMILLAHI RAHMANER RAKHEEM QUL HUWALLAHO AKHAD, ALLAHO ASSAMAD, LAM YALED WA LAM YOWLAD, WA LAM YAKON LAHO KUFOWAN AKHAD Tharowangka o Mohammad I skaniyan a Allah na isa-isaniyanbo, so Allaho Taalah I mapuro a masla, da mbata ago kna inimbata, da maaden rkaniyan i pagidsan ago kapid.9 - BISMILLAHI RAHMANER RAKHEEM QUL A-UZO BIRABBIL FALAQ, MIN SARRI MA KHALAQ, WA MIN SARRI GA-SIKIN IZA WAQAB, WA MIN SARRIN NAFFASATIFIL UQAD, WA MIN SARRI KHA-SIDIN IZA KHASADTharowangka o Mohammad I saki na phelendong ako ko Kadnan o snang amayka pedsdep, phonko karatratan o manga galbekan o inaden, ago phlendong ako phonko karatratan o magabi amayka egkaliboting, ago phlendong ako phonko karatratan o manga pa-ooyup amayka phamantak siran, ago phlendong ako ko karatratan o manga tao a madengki amayka enggalbek siran sa kadengki.10 - BISMILLAHI RAHMANER RAKHEEM QUL A-UZO BIRABBINNAS, MALIKINNAS, ILAHINNAS, MIN SARRIL WASWASIL KHANNAS, ALLAZEY YUWASWISO FI SODOWRINNAS, MINAL JINNATI WANNASTharowangka o Mohammad I saki na phlendong ako ko phamarihala ko manosiya, a dato o manosiya, a Kadnan o manosiya, phonko karatratan o manga sasat o saitan, a pedsasaten niran so manga puso o manga manosiya, a siran so manga saitan a manosiya ago saitan a gin.11 - A-OW-ZU BIKALIMA-TILLAHI TA-MMA-TI MIN SARRI MA KHALAQPhlendong ako ko manga kadtaro o Allaho Taalah a kompleto phonko karatratan o manga inaden12 - BISMILLAHI ALLAZIY LA YADURRO MA-A ISMIHI SHAY-ON FIL ARDHI WA LA FIS SAMA-E, WAHOWAS SAMEY-ON ALEEM

  Sabapko ingaran o Allaho Taalah na daman a makagkaed ko ngaran niyan magidsan I makaphon sa langit ago lupa, ka skaniyan na khakenegyan ago katawan niyan so langon o kanggulaPEMBATIYAN AMAYKA EDSALIN SA KAIGA SO TAO AMAYKA MAGABI:13 - LA ILAHA ILLA ALLAHO ALWA-KHIDOL KAHHAR, RABBOS SAMA-WA-TI WAL ARDHI, WA MA BAINAHOMA, AL-AZIYZO AL-GAFFARDa Kadnan a daet a pedsimban yadi tabiya na skaniyan a Allah a isa-isanin a pakagaga a pakapges, kadnan o pito lapis a langit ago pito sempad a lupa ago so matatago ron, skaniyan ba I mapuro a masla a pangampon.PEMBATIYAN AMAYKA MAGARIWARA SO TAO AGO MAKAGEDAM SA KALK KO KAPEDTUROGYAN:14 - A-OW-ZU BIKALIMA-TILLAHI TA-MMA-TI MIN GADABIHI WA IQA-BIHI, WA SARRI IBA-DIHI, WA MIN HAMAZA-TI ASSHAYA-TEYN, WA AN YAKHDUROWNPhlendong ako ko manga kadtaro o Allah a komplito phonko reponget yan ago kasiksan niyan, ago phlendong ako ko karatratan o oripen niyan ago so karatratan o manga sasat o manga shaitan SO ENGGOLAN O TAO A THATHAGINEP SA MARATA ATAWA MAPIYA : Dumoda skaniyan tampar sa biwang sa makatlo mauri na, lumendong skaniyan ko Allah ko karatratan o manga shaitan ago karatratan o miyailay niyan a marata, na batiyan so: A-OWZU BILLAHI MINASSHAITAN ARRAJEEM sa makatlo15 A-OW-ZU BILLAHI MINASSHAITAN ARRAJEEMPhlendong ako ko Allah phonko karatratan o manga shaitan a phrajiyamen na diniyan tharotharon so miyailay niyan mauri na egkeled skaniyan sa kawanan atawa biwang, na edsambayang sa sonnat amayka egkasorot.

  B A S A A M O R O

  Tinimo ago Ini-iranon I Ust. Muslimin Palami BhiruarPublic Relation & Information, KPCCenterE-mail: [email protected]

  DALINGDING O MUSLIMManga Duah A Piyamili A Kinowa Ko Qur-an ago Hadeeth

 • 14 1514 15

  NIYA SO SUMPAT O MGA BITIYARA KANO NAIPOS A ULAN ULAN PANTAG KO KALBIYAN O QUR,AN

  Yatano Pangenin Sa Allaho Taala , Na Mabaloy A Paduman So Qur

  ,an endo So Khades siya Sa

  Dunya.Endo Makandatu Siya Ko Inged tano ka Endo Mingulalan o skitano A Maginged

  Baluyn nin A Sigay A Endidilimbal Kano Tao siya Kano Kapedtatalabisa nin Siya Ku Lingkab bu Pakubulan . Baluyn nin A Malaw sa Mga Tao sa Gay Kambulikakas o Maginged kano Timpo A Ka Kasimpit. Baluyn nin A Silung A Magatag Atag Endo Mangunan A Manguliyan sin ko Kapamelalag o Maginged Sa Pamangangay lu ko Padang ( Muhsar) Baluyn nin A Panimbang Sin ku Kadtandukan nu Timbangan , Taman ku Kagkuwinta kano Tao . NAMBA SO ( SHAPAAH - ATAW KA KADSAKSI-) O ( AL-QUR

  ,AN AL- KAREEM )

  14 15

  Ni Ust. Wahibie TamamaDaiyah & Cultural Field Worker, KPCCenterE-mail: [email protected]

 • 14 1514 1514 15

  So maana no mga Hadis no nabi Muhammad (SAW)Inisulat ni Ust. Marouf B. AliDaiyah & Social Researcher, KPCCenter

  So Hadis a ikatro:Nakabpon kani ama ni Abdulrahman a si Abdullah a wata ni Omar a wata ni Alkhattab a naliliniyan silan duwa no Allah pidtalo nin : nakineg ko kano nabi Muhammad (SAW) pedtalonin : ( pimbalay so islam sa limatiman : Kadsaksi sa dala kadnan a wagib a pedsimban yatabya na isa-isa nimbo a Allah nando kadsaksi sa sabensabenal a si Muhammad na sinugo no Allah , nando katindeg sa sambayang , nando kanggay sa zakat, nando kagkagi kano walay no Allah (KAABA) , nando kabpuasa kano Ramadhan ).

  Napanudtol ni Al-bukhaarie nando si Muslim.

  So mga pangagi nando so nakua a balaguna kano nan a Hadis:So kadsaksi kano duwa a Shahada (SHAHADATAYN) na ikaludep no Taw kano agama islam.Wagib kano Taw a muslim i katindegin kano sambayang a limatiman.Wagib kano Taw a muslim i kanggay nin kano zakat.Wagib kano Taw a muslim i kabpuasa nin kano ulan-ulan no ramadhan.Wagib kano Taw a muslim i kagkagi nin amayka magaga nin.

 • 16 1716 17

  CHAMPION, 59ERS2nd PLACER, CROWN-RELOCATION3rd PLACER, SAFARA4th PLACER, VOLKSWAGEN5th PLACER, D HUNTERSMost Disciplined Team, MORO EAGLESBest in Uniform, ALI AL-GHANIM & SONSMost Valuable PlayerRenato Gautane, 59ersMythical FiveRenato Gautane, 59ers TeamTom Kalaquian, 59ers TeamJefferson Luage, Crown-RelocationRichard Ocampo, Crown-RelocationScott Egan, SafaraBest Coach AwardRomeo Jhun Dulay, Jr., 59ersChampion, 2on2 CompetitionChristopher DeLeon and Joel Mallari of Safara TeamRunner-Up, 2on2 CompetitionRemil Vidal and Noel Silva of Volkswagen TeamChampion, Rainbow Shoot OutMark Edbert San Buenaventura of Safara TeamRunner-Up, Rainbow Shoot OutRaymond Pacer of DHunters Team

  Ang management at mga staff ng KPCCenter ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating KPCC Cup Basketball

  KPCCen t e r CupBa s k e t b a l l Tourn amen t 2009

  Tournament 2009 na ginanap sa Tadhamon Sports Club, Farwaniya, mula 22 ng Mayo hanggang 10 ng July 2009. Sa mga membro ng Tournament Committee; sa mga tagapag-salita sa mga maiikling programa tuwing game breaks; sa ating mga volunteers (Bros. Abdullah Tabing, Yusuf Barbas, Abo Haitham Bakiao, at Norsaide Bango); sa ating mga sisters na nag-volunteer din upang maayos ang mga nanonood, lalong-lalo na ang mga kababaihan; sa mga managers at mga coach ng bawat teams, at sa lahat ng mga players; kay Madam Vangie Gernale ng Alpha Solutions Advertising Co., sa Western Union Money Transfer sa kanilang nag-gagandahang mga prizes noong Awarding at tuwing oras ng raffle draws; kay Jose Gabriel at mga staff ng Arab Times, kay Mr. Ben Garcia at mga staff ng Filipino Panorama, sa Al-Bosra Magazine, sa Al-Rai News, sa Al-Watan News, sa Al-Jazeera TV, sa KTV2, sa TFC, sa GMA, sa management & staff ng Tadhamon Sports Club, at sa lahat-lahat na, MARAMING, MARAMING SALAMAT PO SA INYONG LAHAT! Hanggang sa susunod na paliga, pagpalain nawa kayo ng ating Pinaka-Maawain at Pinaka-Mahabaging Diyos.

 • 16 1716 17

  KPCCen t e r CupBa s k e t b a l l Tourn amen t 2009

 • 18 1918 19

 • 18 1918 1919

  Maraming haka-haka ng ibang mga tao na ang Buwan ng Ramadan ay pagpapahirap at pagpaparusa lamang sa sarili ng dahil sa pag-iwas sa pagkain, pag-inom at iba pang mga pangangailangan sa buhay. Minsan din ay nag-aakala ang iba na ang pagkamatuwid lamang ng mga Muslim ay sa Ramadan, at nagtatanong naman ang iba kung bakit ang mga nag-aayuno minsan ay mainitin ang kanilang mga ulo? Sama-sama natin pag-aralan ang mga biyaya at mga antas na makakamit sa Buwan na ito, gayundin ang ibat-ibang mga kapakinabangan. Umaasa tayo na sa pamamagitan ng ating pagsulat na ito ay maging malinaw sa lahat, Muslim man o hindi itong mga haka-haka at mga katanungan upang sa gayon ay mapabuti ng mga nananampalataya sa Islam ang kanilang paghahanada para sa pagsalubong sa Buwan ng Ramadan, at maliwanagan sila at ang lahat din ng mga tagasunod ng ibat-ibang mga pananampalataya bukod sa Islam.

  Kusang nagkakaisa ang karamihan sa mga tao bago pa man sumapit ang Buwan ng Ramadan upang paghandaan at igayak ang kanilang mga kalooban at sarili para sa isang uri ng pagsamba sa Mahal na Panginoong Diyos, ang Pag-aayuno, sa pagbabalik-loob, pagkamatuwid at sa pagtuklas din sa mga antas at mga kapakinabangan na kanilang matatamo sa Buwan na ito, gayundin sa mga alituntunin at mga kaugalian ng isang nag-aayuno. Sinabi ng Pantas sa Islam na si Ibno Al-Jawzi (Kaawaan siya ng Allah): Isang tanda sa pagka-kumpleto ng kaisipan ang mataas na pangarap. Si Anas Ibn Malik (Kalugdan

  siya ng Allah) ay nagsabi: Ang Sugo ng Allah, kapag nakapasok na ang Buwan ng Rajab dalawang Buwan pa lamang bago dumating ang Ramadan ay nananalangin: O Allah, ipagkaloob Mo sa amin ang mga Pagpapala sa Rajab at Shaban, at ipasya Mo sa amin na maabutan ang Ramadan Isinalaysay ni Al-Tabarani at ni Ahmad.

  Nananalangin din si Propeta Mohammad (Sumakanya ang Kapayapaan) kapag nakita niya ang Buwan sa Ramadan at nagsasabi: O Allah, ipagkaloob Mo sa amin sa pamamagitan ng Buwan na ito ang Seguridad,

  Pananampala taya , Kapayapaan at Paniniwala sa Islam. Akin at iyong (Buwan) Panginoon ay ang Allah. Buwan ng Patnubay at Kabutihan. Ipinahayag ng mga Pantas na matitiyak ang pagpasok ng Ramadan sa may dalawang pamamaraan: Una, sa pamamagitan ng pakiramdam, ang pagkakita ng mata. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagkadinig, ang

  pagsaksi ng sinuman na nakakita. Nagkakaisa din ang karamihan sa mga tao na ang hindi Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadan na walang katanggap-tanggap na dahilan ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Sinabi ng isa sa mga Pantas sa Islam: Ang mga Sumasampalataya ay nagkakaisa na sinuman ang Muslim na hindi nag-aayuno sa mga araw ng Buwan ng Ramadan na walang katanggap-tanggap na dahilan ay higit na masama kaysa sa taong nangangalunya at sa taong wala sa matinong kaisipan sanhi ng pagkalasing, subalit maaaring mapag-alinlanganan ang kanyang pagiging Muslim.

  Papaano natin salubongin ang Pinagpalang Buwan ng Ramadan?N i S k h . A b d u l h a d i e G u m a n d e ra b g i s l a m @ m a k t o o b . c o m

 • 20 2120 21

  Ang mga nanampalataya sa Islam kahit saan mang bansa at sa atin din sa Pilipinas at ang mga Moro bago sumapit ang Buwan ng Ramadan, ay gumagayak sila ng mga panggatong sa pagluluto, mga tubig at mga salapi para sa kanila at para ipamigay din bilang kawanggawa. Sinabi ni Al-Zuhri (Kaawaan siya ng Allah): Kapag nakapasok na ang Ramadan, ay pawang pagbibigkas ng Quran at pagpapakain. Ang mga Moro na Muslim sa Mindanao, sa unang araw pagkatapos ng lumubog ang araw ay nagtitipon-tipon sila sa mga ilog at sa mga bukal na kung saan sila umiigib ng tubig upang sila ay maligo at sama-sama nilang ipinakikita ang kanilang katuwaan sa pagpasok ng Pinagpala at Banal na Buwan ng Ramadan. Subalit sa kasamaang-palad, laging natatapat sa Ramadan ang kanilang pagtatago at paglilisan sa kanilang mga tahanan para lang maligtas sa pinapaulan na mga basuka at mga bomba, sa halip na magtitipon-tipon bilang katuwaan sa pagpasok ng Ramadan.

  Ang sinuman na Muslim na hindi nag-aayuno, may dahilan man o wala, gayon din ang hindi mga Muslim ay dapat na igalang ang Banal na Buwan na ito lalo na sa mga araw nito, dapat din igalang ang mga nag-aayuno sa pamamagitan ng magandang pakitungo sa kanila at sa pag-iwas din na kumain, uminom, manigarilyo at anumang mga ipinagbawal sa mga araw ng Ramadan lalo sa lugar na pampubliko. Kung gagawin man nila ang mga ito, dapat ay sa malayo sa paningin ng mga nag-aayuno o kaya ay sa mga gabi ng Ramadan bilang pang-ispirituwal na tulong sa mga kapatiran nilang nag-aayuno. At kung gagawin nila ang mga ito at mga iba pang gawain bilang pananakot sa kanila o anumang bagay na maaaring ikamatay nila, ay dahil sa kawalaan ng kaalaman sa Pananampalatayang Islam at hindi pagkakilala sa Tagapaglikha na higit na makapangyarihan sa lahat.

  Inaakala ng ibang mga tao na ang mga nag-aayuno sa Ramadan ay gumagawa ng anumang bagay na

  para ikamatay nila o lumalaban sa mga pumapatay sa kanila ng dahil sa gusto

  nilang mamatay sa Ramadan upang sila daw ay maging martyr at

  makamit ang Paraiso. Walang isa man na tao na gustuhing ipahamak ang sarili sa Ramadan o hindi sa Ramadan o sa anumang panahon, sapagkat ipinagbawal ni Propeta (Sumakanya ang Kapayapaan) na hilingin

  na upang makasalubong ang kaaway. Subalit ang mga nag-

  aayuno, sa pagdadalisay nila sa mga kalooban at sarili nila,

  sila ay napapalapit sa Nag-iisang Tagapaglikha at napapalakas din nila

  ang pananalig at tiwala sa Kanya. Batid nila na walang mangyayari sa kanila kung

  hindi Niya ipasya. At kung may mangyari man sa kanila, iyon din ang ikalulugod Niya sa kanila. Namamalagi sa alaala nila at lagi rin nila binibigkas ang Laa Hawla Wala Quwata Illa Billah. Hasbiya-Allaho Wanimal Wakeel Walang mangyayari at walang lakas kundi sa Allah. Allah ang nakakabatid sa akin at Siya ang aking pinagkatiwalaan.

  Hindi rin matatanggihan ng nakararami na bago sumapit ang Pinagpalang Buwan ng Ramadan ay kusang nagsisidating ang mga hindi Muslim sa mga sentro kung saan nila maaaring tuklasin ang mga pangunahing aral sa Islam at maaaring ipahayag ang kanilang pagtalima, pagyakap at pagsunod nito, bagkus ang iba sa kanila ay namimilit na upang matugunan ang kanilang kahilingan para yakapin ang Pananampalatayang Islam sa lalong madaling panahon, bago pumasok ang unang araw ng Ramadan upang sila daw ay makapag-ayuno mula pa sa unang araw ng Pag-aayuno. At ang iba sa kanila ay nagsasabi na matagal ng nag-aayuno kahit hindi pa sila mga Muslim. Kaya, kung ang pagbatayan ay ang bilang ng mga yumayakap sa Islam saan man na pang-Islamikong sentro, kitang-kita na ang bilang ng mga yumakap sa Ramadan ay higit na marami kaysa sa bilang ng mga yumakap sa ibang Buwan. Allah ang Pinakadakila at Tagapamatnubay sa lahat.

 • 20 2120 21

  Ramadan Kareem...

  Balik-Islam Community in Kuwait (BACK)

 • 22 2322 23

  Second Symposium on Welcoming the Blessed Month of Ramadan

  1430 H - 2009 C.E.

  Second Symposium on Welcoming the Blessed Month of Ramadan

  1430 H - 2009 C.E.

 • 22 2322 23

  Ramadan Kareem...

  Moro Community in Kuwait (MCK)

 • 24 2524 2524

  (Kung natawa ka na noon, tawa na ulit ngayon)

  UPANG TAYOY MAGTAWANAN

  BISAYANG DYOKS May Tawag GikaN sa AbroadBANA: hon kumosta ang tindahan?ASAWA: department store na!BANA: ang tuba-an? ASAWA: KTV bar na! BANA: atong mga trisikad?ASAWA: Taxi na!BANA: atong duha ka anak?ASAWA: Lima nah![ Send by txt ni Kent Calamba, Dagohoy, Bohol, Phils]

  DOCTOR: makakalabas ka na kung masasagot mong mabuti ang aking mga huling katanungan.BALIW: o sige doc, handang-handa na ako, naihanda ko na rin gamit ko kasi alam kong lalabas na ako dito.DOCTOR: ito ang tanong, nasaan ang utak mo?BALIW: ayy napakadali lang nyan, ito! (sabay turo sa adam

  ,s apple nya sa lalamunan), ito ang utak ko doc,

  gumagalaw-galaw pa yan..DOCTOR: NURSE!!! ibalik nyo ito sa kwarto nya, BILIS!(Sender: Marife Ablanque)

  BALIW: hello mental hospila ba ito?ATTENDANT: oo, sino po sila?BALIW: pasyente nyo, tumakas ako eh, paki tingnan naman sa kwarto ko kung wala na ba talaga ako, gusto ko lang makasiguro na nakalabas nga ako.(Sender: Marife Ablanque)

  TEACHER: ok juan, what is past, present and past participle of the word BRING?JUAN: bring, brang, bragadang maam..TEACHER: stupid! how about you pedro, what is past, present and past participle of the word SWIM?PEDRO: swim, swam, swamamam..TEACHER: both of you, get out!!!(Sender: Bong Palomar)

  KUSTOMER: waiter!!WEYTER: yes sir, o-order na pokayo?KUSTOMER: ooWEYTER: ano po yon?KUSTOMER: Chef Supreme nyoWEYTER: ok po!!WEYTER: Ito na po ang chef supreme namin ang pangalan nya ay si Allan .(Sender: John Cena)

  Ni Issa Mohammad Traguahttp://jokesko.blogspot.come-mail: [email protected]

  EMERGENCY: 112, 1844777CIVIL ID INFO: 1889988FIRE BRIGADE: 100, 105TRAFFIC VIOLATIONS: 198AMBULANCE:Central 24722000; Emergency 24765616; Adan 23940660, 23941455; Amiri 22422366; Daiya 22510854; Dasman 22419785; Fahaheel 23919089; Faihaa 22553779; Farwaniya 24883000, 24725149; Jahra 24575448; Mubarak Al-Kabir 25311437; Nuwaisib 23950114; Sabah 24815000; Salmiya 25739011; Shuaiba 23261927HOSPITALS:Amiri Casualty 22450005; Al-Sabah 24812000, 24815000; Mubarak Al-Kabir 25312700 to 9; Farwaniya 24883000, 24888000; Adan 23940600; Ibn Sina 24840300; Al-Razi 24846000; Al-Jahra 24575300; Maternity 24848067; Allergy 24849252; Blood Bank 25336538; Burns Centre 24840300; Cancer Control Centre 24849100; Chest Deseases 24838990, 24849400; Drug Control 24837245; Infectious Diseases 24870351; Islamic Medicine Centre 24849000; Military 24729911; Opthalmology 24840300; Psychiatric Centre 24843900; Sulaibikhat Orthopedic 24874240PRIVATE HOSPITALS:Ahmadi 23985174; Mowasat 25711533; Dar Al Shifa 22423151; Salam 22533177, 25333254; British Medical Centre 23713100; Royal Hayat Hospital 25360000, 25360536PRIVATE CLINICS:International Clinic 25745111; Kuwait Clinic 25739277; Maidan 22450001POLICE STATIONS:Abu Halifa 23717656; Ahmadi 23980304; Bayan 25387762; Dasma 22531917; Fahaheel 23912959; Hawalli 22641116; Jabriya 25315855; Jleeb Shoyoukh 24311234; Kaifan 24832839; Qadsiya 22574386; Qurain 25423772; Sabah Al Salem 25517229; Salhiya 22427157; Salmiya 25726950; Sharq 22442466; Shuwaikh 24813726; Surra 25312220; Wafra 23810412;Waha 24557902IMMIGRATION DEPARTMENT:Farwaniya 24341770; Hawalli 25712637, 25712635; Jahra 24555600; Ahmadi 23986761;Mubarak Al-Kabir 25415071EMBASSY:Phil. Embassy- Jabriya, Kuwait 25329316, 25329317, 25329318; OWWA/POLO 25346507, 25346508ISLAM PRESENTATION COMMITTEE (IPC):Al-Mullah Saleh Kuwait 22444117; Salwa 25637900; Sharq 22418934, 22418917; Al-Rawda 22511301, 66944422; Salmiya 25733263, 66944422; Farwaniya-Kheitan 24735626, 99285459; Al-Manggaf 23723002, 99256165; Al-Jahra 24558830, 97509063; Aware Center 25335260, 25335280M

  ahal

  agan

  g M

  ga N

  umer

  o sa

  Tel

  epon

  o

 • 24 2524 25

  DATE FAJR SHUROK DHUHR ASR MAGHRIB EISHA

  AUG 1 3:39 5:07 11:54 3:29 6:40 8:042 3:39 5:08 11:54 3:29 6:40 8:033 3:40 5:09 11:54 3:29 6:39 8:024 3:41 5:09 11:54 3:29 6:38 8:015 3:42 5:10 11:54 3:29 6:37 8:006 3:43 5:10 11:53 3:29 6:37 7:597 3:44 5:11 11:53 3:29 6:36 7:288 3:44 5:11 11:53 3:29 6:35 7:579 3:45 5:12 11:53 3:29 6:34 7:5610 3:46 5:13 11:53 3:29 6:33 7:5511 3:47 5:13 11:53 3:28 6:32 7:5312 3:48 5:14 11:53 3:28 6:31 7:5213 3:49 5:14 11:52 3:28 6:31 7:5114 3:49 5:15 11:52 3:28 6:30 7:5015 3:50 5:16 11:52 3:28 6:29 7:4916 3:51 5:16 11:52 3:27 6:28 7:4817 3:52 5:17 11:52 3:27 6:27 7:4618 3:53 5:17 11:51 3:27 6:26 7:4519 3:53 5:18 11:51 3:26 6:25 7:4420 3:54 5:18 11:51 3:26 6:24 7:4321 3:55 5:19 11:51 3:26 6:23 7:4222 3:56 5:19 11:51 3:25 6:22 7:4023 3:56 5:20 11:50 3:25 6:21 7:3924 3:57 5:20 11:50 3:25 6:20 7:3825 3:58 5:21 11:50 3:24 6:18 7:3726 3:59 5:22 11:59 3:24 6:17 7:3527 3:59 5:22 11:49 3:24 6:16 7:3428 4:00 5:23 11:49 3:23 6:15 7:3329 4:01 5:23 11:49 3:23 6:14 7:3130 4:02 5:24 11:48 3:22 6:13 7:3031 4:02 5:24 11:48 3:22 6:12 7:29

  DATE FAJR SHUROK DHUHR ASR MAGHRIB EISHA

  SEP 1 4:03 5:25 11:48 3:21 6:11 7:282 4:04 5:25 11:47 3:21 6:09 7:263 4:04 5:26 11:47 3:20 6:08 7:254 4:05 5:26 11:47 3:20 6:07 7:245 4:06 5:27 11:46 3:19 6:06 7:226 4:06 5:27 11:46 3:19 6:05 7:217 4:07 5:28 11:46 3:18 6:04 7:208 4:08 5:28 11:45 3:17 6:02 7:189 4:08 5:29 11:45 3:17 6:01 7:1710 4:09 5:29 11:45 3:16 6:00 7:1611 4:10 5:30 11:44 3:16 5:59 7:1412 4:10 5:30 11:44 3:15 5:58 7:1313 4:11 5:31 11:44 3:14 5:56 7:1214 4:11 5:31 11:43 3:14 5:55 7:1015 4:12 5:32 11:43 3:13 5:54 7:0916 4:13 5:32 11:43 3:12 5:53 7:0817 4:13 5:33 11:42 3:12 5:51 7:0618 4:14 5:34 11:42 3:11 5:50 7:0519 4:15 5:34 11:41 3:10 5:49 7:0420 4:15 5:35 11:41 3:09 5:48 7:0221 4:16 5:35 11:41 3:09 5:47 7:0122 4:16 5:36 11:40 3:08 5:45 7:0023 4:17 5:36 11:40 3:07 5:44 6:5924 4:17 5:37 11:40 3:07 5:43 6:2725 4:18 5:37 11:39 3:06 5:42 6:2626 4:19 5:38 11:39 3:05 5:40 6:5527 4:19 5:38 11:39 3:04 5:39 6:5428 4:20 5:39 11:38 3:04 5:38 6:5229 4:20 5:39 11:38 3:03 5:37 6:5130 4:21 540: 11:38 3:02 5:36 6:50

  DATE FAJR SHUROK DHUHR ASR MAGHRIB EISHA

  AUG 1 4:22 5:39 12:02 3:17 6:25 7:372 4:23 5:39 12:02 3:16 6:25 7:373 4:23 5:39 12:02 3:15 6:24 7:364 4:23 5:39 12:02 3:15 6:24 7:365 4:24 5:40 12:02 3:14 6:24 7:356 4:24 5:40 12:02 3:13 6:23 7:347 4:25 5:40 12:01 3:12 6:23 7:348 4:25 5:40 12:01 3:12 6:22 7:339 4:25 5:41 12:01 3:11 6:22 7:3310 4:26 5:41 12:01 3:10 6:21 7:3211 4:26 5:41 12:01 3:09 6:21 7:3212 4:26 5:41 12:01 3:08 6:20 7:3113 4:27 5:41 12:01 3:07 6:20 7:3014 4:27 5:41 12:00 3:07 6:19 7:3015 4:27 5:42 12:00 3:07 6:19 7:2916 4:27 5:42 12:00 3:08 6:18 7:2817 4:28 5:42 12:00 3:08 6:18 7:2818 4:28 5:42 12:00 3:08 6:17 7:2719 4:28 5:42 11:59 3:08 6:17 7:2620 4:29 5:42 11:59 3:09 6:16 7:2521 4:29 5:42 11:59 3:09 6:15 7:2522 4:29 5:43 11:59 3:09 6:15 7:2423 4:29 5:43 11:58 3:09 6:14 7:2324 4:29 5:43 11:58 3:09 6:14 7:2325 4:30 5:43 11:58 3:10 6:13 7:2226 4:30 5:43 11:58 3:10 6:12 7:2127 4:30 5:43 11:57 3:10 6:12 7:2028 4:30 5:43 11:57 3:10 6:11 7:1929 4:31 5:43 11:57 3:10 6:10 7:1930 4:31 5:43 11:56 3:10 6:10 7:1831 4:31 5:43 11:56 3:10 6:09 7:17

  DATE FAJR SHUROK DHUHR ASR MAGHRIB EISHA

  SEP 1 4:31 5:44 11:56 3:10 6:08 7:162 4:31 5:44 11:56 3:10 6:07 7:163 4:31 5:44 11:55 3:10 6:07 7:154 4:32 5:44 11:55 3:10 6:06 7:145 4:32 5:44 11:55 3:10 6:05 7:136 4:32 5:44 11:54 3:10 6:05 7:127 4:32 5:44 11:54 3:10 6:04 7:118 4:32 5:44 11:54 3:10 6:03 7:119 4:32 5:44 11:53 3:10 6:02 7:10

  10 4:32 5:44 11:53 3:10 6:02 7:0911 4:33 5:44 11:52 3:10 6:01 7:0812 4:33 5:44 11:52 3:10 6:00 7:0713 4:33 5:44 11:52 3:10 5:59 7:0714 4:33 5:44 11:51 3:10 5:59 7:0615 4:33 5:44 11:51 3:10 5:58 7:0516 4:33 5:44 11:51 3:10 5:57 7:0417 4:33 5:44 11:50 3:09 5:56 7:0318 4:33 5:44 11:50 3:09 5:56 7:0319 4:33 5:44 11:50 3:09 5:55 7:0220 4:33 5:45 11:49 3:09 5:54 7:0121 4:33 5:45 11:49 3:09 5:53 7:0022 4:34 5:45 11:49 3:09 5:52 6:5923 4:34 5:45 11:48 3:08 5:52 6:5924 4:34 5:45 11:48 3:08 5:51 6:5825 4:34 5:45 11:48 3:08 5:50 6:5726 4:34 5:45 11:47 3:08 5:49 6:5627 4:34 5:45 11:47 3:07 5:49 6:5628 4:34 5:45 11:46 3:07 5:48 6:5529 4:34 5:45 11:46 3:07 5:47 6:5430 4:34 5:45 11:46 3:07 5:46 6:53

  PRAYER TIMINGS INKUWAIT

  AUGUST-SEPTEMBER 2009

  PRAYER TIMINGS INPHILIPPINES

  AUGUST-SEPTEMBER 2009