Click here to load reader

Ang IFS Waiver ay Pagpapatala Ngayon - dshs.wa.gov · PDF fileAng IFS Waiver ay Pagpapatala Ngayon Ang Mga Serbisyo na Indibidwal at Pamilya na Waiver ay tumutulong sa pagsuporta ng

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ang IFS Waiver ay Pagpapatala Ngayon - dshs.wa.gov · PDF fileAng IFS Waiver ay Pagpapatala...

 • Ang IFS Waiver ay Pagpapatala Ngayon

  Ang Mga Serbisyo na Indibidwal at Pamilya na Waiver ay tumutulong sa pagsuporta ng mga pamilya na may miyembrong may isang pagsulong na kapansanan na tatlong taon

  o mas matanda sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang pagpipilian ng mga serbisyo upang makatulong na mapanatili at patatagin ang yunit ng pamilya.

  Tumawag sa opisina na malapit sa'yo:

  Spokane: 1-800-319-7116

  Yakima: 1-866-715-3646

  Seattle: 1-800-974-4428

  Everett: 1-800-567-5582

  Tacoma: 1-800-735-6740

  Olympia: 1-888-707-1202

  Kung ikaw o ang iyong miyembro ng pamilya ay may isang pagsulong na kapansanan at kayo ay nakatira na magkasama sa inyong bahay ng pamilya, maaaring ikaw ay maging karapat-dapat na makatanggap ng maraming mga serbisyo, tulad ng:

  • Respite na pangangalaga • Mga serbisyong pag-aalaga • Natatanging mga Medikal na Kasangkapan at mga Gamit • Nakakatulong na Teknolohiya • Suporta sa Pag-uugali • Pangakong Sustento ng Komunidad • Pang-kalikasan at Pang-sasakyan na Pagbabago • Konsultasyon at Pagsasanay ng Kawani/Pamilya • Suportadong mga Serbisyo sa Pagiging-Magulang • Pagsasanay sa Kauri • Nakatuon sa Tao na Pasilitasyon ng Pagpaplano • Panterapeutika na Kasangkapan at mga Gamit • Pisikal, Propesyonal, at Terapewtika sa Pananalita • Transportasyon

  O humiling ng IFS Waiver sa online sa: www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request

  DSHS-22-1673 TA (9/16) Tagalog