23
O, klasje moje Književni rod: lirika Književna vrsta: socijalna pesma Tema: Težak položaj ratara (seljaka, kmetova) u društveno- feudalnim odnosima Ideja (poruka): Seljaku, rataru, nema spasa dok se ne promeni sistem u kojem gazdetine banče, a sirotinja tegli, vuče i gladuje. O, klasje moje O klasje moje ispod golih brda, Moj crni hljebe, krvlju poštrapani, Ko mi te štedi, ko li mi te brani Od gladnih tica, moja muko tvrda? Skoro će žetva... Jedro zrnje zrije... U suncu trepti moje rodno selo. No mutni oblak pritiska mi čelo, I u dno duše grom pada i bije. Sjutra, kad oštri zablistaju srpi I snop do snopa kao zlato pane, Snova će teći krv iz moje rane - I snova pati, seljače, i trpi... Svu muku tvoju, napor crnog roba, Poješće silni pri gozbi i piru... A tebi samo, ko psu u sindžiru... Baciće mrve... O, sram i grdoba!... I niko neće čuti jad ni vapaj - Niti će ganuti bol pjanu gospodu... Seljače, goljo, ti si prah na podu, Tegli i vuci, i u jarmu skapaj! O klasje moje ispod golih brda, Moj crni hljebe, krvlju poštrapani, Ko mi te štedi, ko li mi te brani Od gladnih tica, moja muko tvrda?! Idi na vrh stranice!

Aleksa Santic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aleksa Santic

Citation preview

O, klasje moje

O, klasje moje

Knjievni rod: lirika

Knjievna vrsta: socijalna pesma

Tema: Teak poloaj ratara (seljaka, kmetova) u drutveno-feudalnim odnosima

Ideja (poruka): Seljaku, rataru, nema spasa dok se ne promeni sistem u kojem gazdetine bane, a sirotinja tegli, vue i gladuje.

O, klasje moje

O klasje moje ispod golih brda,

Moj crni hljebe, krvlju potrapani,

Ko mi te tedi, ko li mi te brani

Od gladnih tica, moja muko tvrda?

Skoro e etva... Jedro zrnje zrije...

U suncu trepti moje rodno selo.

No mutni oblak pritiska mi elo,

I u dno due grom pada i bije.

Sjutra, kad otri zablistaju srpi

I snop do snopa kao zlato pane,

Snova e tei krv iz moje rane -

I snova pati, seljae, i trpi...

Svu muku tvoju, napor crnog roba,

Pojee silni pri gozbi i piru...

A tebi samo, ko psu u sindiru...

Bacie mrve... O, sram i grdoba!...

I niko nee uti jad ni vapaj -

Niti e ganuti bol pjanu gospodu...

Seljae, goljo, ti si prah na podu,

Tegli i vuci, i u jarmu skapaj!

O klasje moje ispod golih brda,

Moj crni hljebe, krvlju potrapani,

Ko mi te tedi, ko li mi te brani

Od gladnih tica, moja muko tvrda?!

Idi na vrh stranice!

O pesniku

Aleksa anti Mostar (1868 - 1924.) Pisao je ljubavne, rodoljubive i socijalne pesme. Najlepe su mu pesme: Emina; Ostajte ovdje; O, kalsje moje; Vee na kolju i Pretprazniko vee

Interpretacija

Istorijski osnov

Aleksa anti ovu pesmu, pod naslovom MUKA, napisao je 1910. godine posle Austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine (1908.). Jednog porobljivaa (Turska) smenio je drugi (Austro-ugarska). U oba sluaja to je bio teak period naeg naroda, naroito na selu. Zemlja je bila u vlasnitvu velikoposednika (gazda), a seljak je bio najamni radnik bez dovoljne zarade da se prehrani. Ovakva pesma u kojoj se slika mukotrpan ivot jedne klase, u ovom sluaju teak ivot hercegovakih seljaka, zove se SOCIJALNA pesma.

Pesma poinje stilskom figurom koju zovemo APOSTROFA. To je izraajno sredstvo kad se pesnik vokativom obraa predmetima i biima koja nisu prisutna. Pesnik posmatra klasje ita na rodnim poljima i obraa mu se: "O, klasje moje, ispod golih brda!" Posle ove izrazito lepe slike, umesto vedrine, u narednom stihu dolazi sumorno, tuno, bolno raspoloenje: "Moj crni hljebe, krvlju potrapani". ta je uzrok ovakvom raspoloenju? Znojem i krvlju natopili su ratari ovaj hleb. Meutim, oekivano bogat rod nee otii u kue onih to su ga proizveli, ve na trpeze bogatih silnika. U metaforinoj slici pesnik gazde poredi sa gladnim pticama, grabljivicama. Sumorne slike na trenutak zameni vedrina i radost: "Skoro e etva... Jedro zrnje zrije... U suncu trepti moje rodno selo." - Naalost, to kratko traje, kao bljesak munje, jer "Svu muku tvoju, napor crnog roba, Pojee silni pri gozbi i piru." Koliko je u to vreme seljak bio obespravljen najbolje ilustruju zavrni stihovi: "A tebi samo, ko psu u sindiru...Bacie mrve... O, sram i grdoba! ...Seljae, goljo, ti si prah na podu,...Tegli i vuci, i u jarmu skapaj!"

Priredio: Petar Joki, nastavnikMOJA OTADBINA

Pesma Moja otadbina, napisana je 1908. godine, iste godine kada je Austrougarska anektirala Bosnu i Hercegovinu.U pesmi ima rodoljublja, snanog ritma i jakih oseanja, ali se na sve to nadnosi istina. Pesnik govori prosto, ali jasno; jednostavno,ali zanimljivo. Poetak pesme deluje lirskom inercijom.

Ne plaem samo s bolom svoga srcarad zemlje ove uboge i gole;mene sve rane moga roda bole,i moja dua s njim pati i grca...

Lirska inercija se ogleda u tome to "ne plaem samo..." sugerie da je neto prethodilo. I dalje: u srcu je bol, u svome srcu, ali je to samo jedna rana-"mene sve rane moga roda bole". Probijanje subjektivnog, lirskog ja , prirodna je posljedica snanih emocija i oseanja sroenosti i sedinjenosti sa rodom i zemljom. Druga strofa dalje razvija misao o bolu i ljubavi jedinke i njegove zemlje:

Ovde u bolu srca istrzanaja nosim kletve svih patnja i muka,i krv to kapa sa dumanskih ruka,to je krv moja iz mojeh rana...

Ne sluajno srce u prvim stihovima obe strofe- ono je najvei patnik zbog nedae roda i zemlje uboge,u njemu se pletu najrazlilitija oseanja od tuge i bola, do patnje i nesree. U katrenima su naznaeni osnovni motivi,raspoloenja i oseanja. U tercinama se sa pojedinanog prelazi na opte. Jedinka i rod se izjednaavaju u bolu i patnji. Bol koji izraava lirski subjekt ne individualni bol - to je bol "dua miliona". Poslednja strofa, prirodno, ima smireniji ton. Osea se razrjeenje i sagledava poenta pesme, a poenta je cela strofa:

I svuda gde je srpska dua koja,tamo je meni otadbina moja-moj dom i moje rodeno ognjite...

Poruka je jasna: pesnikova otadbina je svuda tamo "gde je srpska dua koja"- gde god je i jedan Srbin, tamo je pesnikov dom, ognjite i otadbina.

PRETPRAZNIKO VEE

Aleksa anti je bio ve zamakao u pozne godine kad su mu pomrli svi lanovi porodice, a on je , sticajem mnogih okolnosti, ostao neoenjen- ivio je usamljen u porodinoj kui. Zato e u svojim elegijama izraavati tugu za izumrlim domom i al to je nestala patrijarhalna atmosfera. Ta oseanja i raspoloenja najpotpune i najbolje je izrazio u pesmi Pretprazniko vee. U pesmi su sredinja tri motiva:

-motiv usamljenosti i dubokog bola zbog toga,

-motiv evokace prolosti i topline porodinog ivota iz detinjstva

-motiv stvaralatva kao nadoknade i utjehe.

Pretprazniko vee je lirska pria sa svojom fabulom, dogaajem i junakom- lirskim subjektom. U strukturi pesme uoava se 6 slika.

1.slika usamljenosti u ambentu porodine kue

2.slika porodine idile iz detinjstva: roditelji, deca, susedi.

3.porodina soba u predboino vee

4.peme su oivele i okruile usamljenog pesnika

5.pesme tjee pesnika: one su mu nova porodica i utjeha

6. poenta: pesnik je shvatio da je stvorio novu vrstu porodice, da ne sam.

U sreditu prve slike su lirski subjekt i atmosfera- oni su u potpunom skladu. Lirski subjekt je u apsolutnom mirovanju kao i atmosfera iz koje proizilazi sumornost i bol koji prerastaju u pla. Druga slika donosi kontrastnu promenu: oivelo je sjeanje na daleku prolost iz detinjstva u isto pretprazniko vee. Kandilo sjaji, mirie soba, vatra plamti punim arom, srea gre ukuane, otac i majka kao simboli sree i sigurnosti, sused kao simbol prijateljstva.Trea slika je buenje, vraanje iz sjeanja u stvarnost pretpraznike veeri lirskog subjekta. Silina kontrasta pustoi i praznine na jednoj strani, a svetlosti i sree na drugoj strani izaziva veoma bolna oseanja.

etvrta slika je promena i osveenje. Ispunjena je kretanjima, svetlou, bojama, pesmom. Tamne boje potisnute su ivim bojama i svetlou koje ozaruju oi i duu lirskog subjekta.

U petoj slici iskazana je poruka pesama :

Mi, pesme tvoje i drugova sviju,to svoje due na zvezdama griju,sveta smo iva porodica tebi!Mi zdruujemo due ljudi sviju!Mrtve sa ivim veu nae niti:I s nama vazda uza te e biti.I oni koje davno trava kre!Naa e suza na kam tvoga grobakanuti toplo kao kap sunca zlatna.

U estoj slici nastaje nagla promena - saznanje i olakanje jer rei pesama odzvanjaju u dui lirskog subjekta. Smirivanje i olakanje izraeno je reima" ja sklapam oi" : to je trenutak kada se pesnikova dua oslobaa napetosti, strepnje, neizvesnosti. U tom trenutku potekle su suze radosti i sree jer vie ne sam, osetio je " porodicu" kroz koju e i dalje da traje. Poenta je u saznanju da ivot ne bio uzaludan, da je stvorio " porodicu" koja e ga nadiveti i prenositi njegovo ime.

'' '' , (1908;1911;1918), ; , 1911. '' '' 1956.

, '' '' . ?

. , , . , , , , :

''

''

- , , , , ;

'' ''

- . , ( ) , . . , : , '' '' ( ) , , , .

''''. '' '' . , , , . , , , . , ;

'' ''

- , , , , , , . ;

'' ''

- , , .

, , , , .

, , , .

, . '' '' , -. ( ) ( ). , : . () () . , , . . . : - ; ( )- ; ( )- .

, . . .

, . , . .

, , . , , , , : , ; , , ; , '' ''.

, .

: ? , ?

. , . , , . , , . , , . , , . . hineindichten. '' '' , , .

*

(

'' - ''

'' '', 1994..)

, . , , , . , - . , : , . , , , . , , - .

, , , . . , . . , , , . '' '' '' ''-, . , '' '', , - . , . , , ., , '' '' '' ''. '' '' .

. : '' : , . ; . ; . , , ''''; . '' '' ; . . , : , '' '' . '' '', . '' '' . , , ''.

'' '' . , . , , . . .

, . . . : '' . : , , , , , , , , , , . , . .'' '' '' '' '' '''' , '' '' . '' ''. '' '' , . , . , , .

. , , , , , , , , , .

'' '' . . , , '', ''. ( ).

. . , , . , , . , , . , -, , .

. . ''''. . . , , . , , . , , . ( ), , . . , . '''' ''''. . : '' , ''. , ? . , , . , , , , , . , .

, , . . : '' ''. . '' ''. , . . , . '' '', , , '''' . , , . , : '' '' . .

'' ''; . . , , . . , . ''''. , . , , ''''. , . , , . , ( ). , , , : ''''. . . , , , , , , . , , , : '' ''. , , ? . , , , . '' '' . '' '' . '' '', '' '' . . .

, . . , , . , . , . , , . , . , ( ), . , - ; - . : . , . . , . , , '' ''.

. ( ), . , , . , . ?

, , , '''', '''', . , , , , , .

, '' ''. '' '' , . , , . . , , : '' , , . , ''. . : , , , . , , . , , , . , , , , , , , . .

'' '' , . , , , . . hineindichten, , , .

, . , -, , , , .

, ( ), , , , .

ALEKSA ANTI - Analiza nekih pesama

MOJA OTADBINA

Pesma Moja otadbina, napisana je 1908. godine, iste godine kada je Austrougarska anektirala Bosnu i Hercegovinu.U pjesmi ima rodoljublja, snanog ritma i jakih osjeanja, ali se na sve to nadnosi istina. Pjesnik govori prosto, ali jasno; jednostavno,ali zanimljivo. Poetak pjesme djeluje lirskom inercijom.

Ne plaem samo s bolom svoga srcarad zemlje ove uboge i gole;mene sve rane moga roda bole,i moja dua s njim pati i grca...

Lirska inercija se ogleda u tome to "ne plaem samo..." sugerie da je neto prethodilo. I dalje: u srcu je bol, u svome srcu, ali je to samo jedna rana-"mene sve rane moga roda bole". Probijanje subjektivnog, lirskog ja , prirodna je posljedica snanih emocija i osjeanja sroenosti i sjedinjenosti sa rodom i zemljom. Druga strofa dalje razvija misao o bolu i ljubavi jedinke i njegove zemlje:

Ovdje u bolu srca istrzanaja nosim kletve svih patnja i muka,i krv to kapa sa dumanskih ruka,to je krv moja iz mojijeh rana...

Nije sluajno srce u prvim stihovima obe strofe- ono je najvei patnik zbog nedae roda i zemlje uboge,u njemu se pletu najrazlilitija osjeanja od tuge i bola, do patnje i nesree. U katrenima su naznaeni osnovni motivi,raspoloenja i osjeanja. U tercinama se sa pojedinanog prelazi na opte. Jedinka i rod se izjednaavaju u bolu i patnji. Bol koji izraava lirski subjekt nije individualni bol - to je bol "dua miliona". Poslednja strofa, prirodno, ima smireniji ton. Osjea se razrjeenje i sagledava poenta pjesme, a poenta je cijela strofa:

I svuda gdje je srpska dua koja,tamo je meni otadbina moja-moj dom i moje rodjeno ognjite...

Poruka je jasna: pjesnikova otadbina je svuda tamo "gdje je srpska dua koja"- gdje god je i jedan Srbin, tamo je pjesnikov dom, ognjite i otadbina.

PRETPRAZNIKO VEE

Aleksa anti je bio ve zamakao u pozne godine kad su mu pomrli svi lanovi porodice, a on je , sticajem mnogih okolnosti, ostao neoenjen- ivio je usamljen u porodinoj kui. Zato e u svojim elegijama izraavati tugu za izumrlim domom i al to je nestala patrijarhalna atmosfera. Ta osjeanja i raspoloenja najpotpunije i najbolje je izrazio u pjesmi Pretprazniko vee. U pjesmi su sredinja tri motiva:

-motiv usamljenosti i dubokog bola zbog toga,

-motiv evokacije prolosti i topline porodinog ivota iz djetinjstva

-motiv stvaralatva kao nadoknade i utjehe.

Pretprazniko vee je lirska pria sa svojom fabulom, dogaajem i junakom- lirskim subjektom. U strukturi pjesme uoava se 6 slika.

1.slika usamljenosti u ambijentu porodine kue

2.slika porodine idile iz djetinjstva: roditelji, djeca, susjedi.

3.porodina soba u predboino vee

4.pjeme su oivjele i okruile usamljenog pjesnika

5.pjesme tjee pjesnika: one su mu nova porodica i utjeha

6. poenta: pjesnik je shvatio da je stvorio novu vrstu porodice, da nije sam.

U sreditu prve slike su lirski subjekt i atmosfera- oni su u potpunom skladu. Lirski subjekt je u apsolutnom mirovanju kao i atmosfera iz koje proizilazi sumornost i bol koji prerastaju u pla. Druga slika donosi kontrastnu promjenu: oivjelo je sjeanje na daleku prolost iz djetinjstva u isto pretprazniko vee. Kandilo sjaji, mirie soba, vatra plamti punim arom, srea grije ukuane, otac i majka kao simboli sree i sigurnosti, susjed kao simbol prijateljstva.Trea slika je buenje, vraanje iz sjeanja u stvarnost pretpraznike veeri lirskog subjekta. Silina kontrasta pustoi i praznine na jednoj strani, a svjetlosti i sree na drugoj strani izaziva veoma bolna osjeanja.

etvrta slika je promjena i osvjeenje. Ispunjena je kretanjima, svjetlou, bojama, pjesmom. Tamne boje potisnute su ivim bojama i svjetlou koje ozaruju oi i duu lirskog subjekta.

U petoj slici iskazana je poruka pjesama :

Mi, pjesme tvoje i drugova sviju,to svoje due na zvijezdama griju,sveta smo iva porodica tebi!Mi zdruujemo due ljudi sviju!Mrtve sa ivim veu nae niti:I s nama vazda uza te e biti.I oni koje davno trava krije!Naa e suza na kam tvoga grobakanuti toplo kao kap sunca zlatna.

U estoj slici nastaje nagla promjena - saznanje i olakanje jer rijei pjesama odzvanjaju u dui lirskog subjekta. Smirivanje i olakanje izraeno je rijeima" ja sklapam oi" : to je trenutak kada se pjesnikova dua oslobaa napetosti, strijepnje, neizvjesnosti. U tom trenutku potekle su suze radosti i sree jer vie nije sam, osjetio je " porodicu" kroz koju e i dalje da traje. Poenta je u saznanju da ivot nije bio uzaludan, da je stvorio " porodicu" koja e ga nadivjeti i prenositi njegovo ime.

__________________Molim Vas da mi ne aljete pitanja o poreklu Vaih prezimena! Obratite se ljudima na sajtu SrpskaDijaspora.ComUz to:Ne prepriavam lektire!Ne piem sastave! '' '', 1904., .47

, , .185

, , .5, 1994, .154

, , .52, .13, :''Hineindichten , , ''

., , 5, .152, 1994.

, , .36, 51

, , .37, .51, 1970.