13
Aleksa Pejić II 4 PAUCI Araneae

Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Aleksa Pejić II4

PAUCIAraneae

Page 2: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

1. Uvod2. Telo pauka3. Oči4. Sistem za disanje5. Veličina pauka6. Ugriz7. Arahnofobija

Sadržaj:

Page 3: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Pauci (Araneae) je najpoznatija i najbrojnija grupa (oko 40 000 vrsta) paukolikih životinja za koju je karakteristično da imaju posebne paučinaste žlezde. Telo im je izgrađeno od dva dela, prosome i opistosome. Delovi su spojeni uskim delom zvanim drška (pedicel).

Uvod

Page 4: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Ekstremiteti su prisutni na prosomi. Većinom su kopnene životinje (u pojedinačnim slučajevima mogu sekundarno preći na život u vodi), veličine od 0,4 mm pa i do 10 cm.

Page 5: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Telo je podeljeno na dva dela spojena drškom.

To su: prosoma koja je podeljena na delove i na kojoj se nalazi 6 pari ekstremiteta, oči i delovi usta: opistosoma koja nije podeljena na delove i nema ekstremitete već se na njenom zadnjem dijelu, s trbušne strane nalazi 2-3 para paučinastih bradavica na kojima se nalazi veliki broj (i do 300) otvora paučinastih žlezda; na trbušnoj strani nalazi se i polni otvor kao i plućni otvori.

Telo pauka

Page 6: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Oči

Oči pripadaju tipu jednostavnih očiju, ocela, kao kod kukaca. Najčešće pauci imaju po osam očiju raspoređenih u dva poprečna niza po četiri, a ređe 2, 4 ili 6 oka smeštena bliže prednjoj ivici. Postoje i vrste kod kojih je po celoj površini glave raspoređen veći broj očiju, kao i one koje nemaju oči (pećinske vrste). U paučjim očima se nalazi stvar tapetum, koja reflektuje svetlost tako da im oči svetle u mraku.

Page 7: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Pauci dišu pomoću dve vrste organa:

Listolika pluća su vrećastog oblika i predstavljaju uvrate telesnog zida, plućne vrećice, koje se k spoljašnjoj sredini otvaraju pukotinastim otvorima; sa zida plućne vrećice polazi niz listolikih izraslina koje su zapravo jako spljošteni vrećasti nabori telesnog zida. Primitivni pauci (npr. tarantule) imaju dva para ovih pluća dok druge vrste poseduju samo jedan par.

Sistem za disanje

Page 8: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Dušnice su sastav razgranatih

cevčica koje se nalaze po čitavom telu

i obložene su kutikulom koja je

spiralno zadebljala; počinju otvorima,

stigmama. Smatra se da su nastale

preobrazbom listolikih pluća.

Page 9: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Pauci mogu biti različitih veličina.

Najmanji pauk, Patu digua iz Bornea je dug 0.37 mm.

Najveći pauci su tarantule. Neke tarantule su duge 9 cm, a noge su im duge 2.5 cm.

Veličina pauka

Page 10: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Većina pauka ugrize čoveka u samoobrani. Ugriz pauka u 99% slučajeva je bezopasan, iako nekada može izazvati nekrozu, otrovati žrtvu ili čak smrt žrtve. Trovanje ugrizom pauka, odnosno paukovim otrovom, naziva se arahnidizam, araneidizam ili araneizam.

Ugriz

Page 11: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Čovek se s paukom najčešće susretne tokom obavljanja poljoprivrednih radova, kampovanja, čuvanja stoke... Ugriz pauka je obično lagan, a kod nekih slučajeva javlja se oštra bol na mestu ugriza. U 20. veku bilo je oko 100 slučajeva ugriza pauka.

Page 12: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Arahnofobija je abnormalan strah od paukova i bilo čega što podseća na njih (npr. paukova mreža ili paukolike stvari). Ovo je jedna od najčešćih fobija. Istraživanja pokazuju da 50% žena i 10% muškaraca pokazuje simptome.

Arahnofobija

Page 13: Pauci- Aleksa Pejić- Marja Cvetković

Video ? :P