46
Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı www.erginciftci.com YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ

akut otitis media akut otitis media

  • Upload
    dinhtu

  • View
    387

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

www.erginciftci.com

YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OTİT TANI VE TEDAVİSİ

OTİTKulağın Hangi Bölümü?

KULAK

OTİTİS MEDİABir Hastalığın İki Yüzü

AKUT OTİTİS MEDİA EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİA

AAP (2004) AAP (2013)

AKUT OTİTİS MEDİA Klavuz

“Hiçbir şey, göründüğü gibi kolay değildir.”

AKUT OTİTİS MEDİA AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİAKlavuz

AKUT OTİTİS MEDİAKlavuz

American Academy of Pediatrics. Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

AAP (2013)

AKUT OTİTİS MEDİA AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİABir Çocukluk Çağı Hastalığı

Çocuklarda doktora başvuruların ve antibiyotik kullanımının en önemli nedeni

Çocukların %80’den fazlası 3 yaşa dek en az bir otit atağı geçirir.

En sık 6-24 aylar arasında görülür.

Pik insidans: 9-15 ay

ERİŞKİNDEKİNE GÖRE;

Daha horizontal

Daha kısa

Kıkırdak miktarı ve sertliği daha az

Nazofarenkse açıldığı bölgede adenoid

hipertrofisi

Adenoidlerin enfeksiyon kaynağı olması

AKUT OTİTİS MEDİA AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİAÇocuklarda Östaki Tüpünün Özellikleri

Çiftçi E. Akut otitis media’da tanı ve tedavi yaklaşımları.Reform Solunum Yolu Enfeksiyonları Bülteni, 9-16 (2008).

AKUT OTİTİS MEDİA AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİATanım

Orta kulağın akut başlangıçlı, efüzyon ve

inflamasyonla seyreden enfeksiyonudur.

Çiftçi E. Akut otitis media’da tanı ve tedavi yaklaşımları.Reform Solunum Yolu Enfeksiyonları Bülteni, 9-16 (2008).

AAP (2004) AAP (2004)

AKUT OTİTİS MEDİA Klavuz

Semptomların akut başlaması (Kulak ağrısı, ateş...)

+

Orta kulakta inflamasyon

+

Orta kulak sıvısı

American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

Ateş

Huzursuzluk

Genel hastalık hali

İshal, kusma

Kulağını çekiştirme

BEBEK

Ateş

Kulak ağrısı

Kulakta dolgunluk hissi

Genel hastalık hali

Baş dönmesi

İşitme bozukluğu

ÇOCUK

AKUT OTİTİS MEDİAAkut Başlayan Semptomlar

Spiro D, Arnold D. The concept and practice of a wait and see approach to acute otitis media. Curr Opin Pediatr 2008; 20: 72–78

AAP (2004) AAP (2004)

AKUT OTİTİS MEDİA Klavuz

Semptomların akut başlaması (Kulak ağrısı, ateş...)

+

Orta kulakta inflamasyon

+

Orta kulak sıvısı

American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

İnce

Yarı saydam

Arkasında kemikler görülebilir

Nötral yerleşimli

Hareketli

NORMAL KULAK ZARI NORMAL KULAK ZARI

AKUT OTİTİS MEDİANormal Kulak Zarı

NORMAL KULAK ZARI

AKUT OTİTİS MEDİANormal Kulak Zarı

NORMAL KULAK ZARI

AKUT OTİTİS MEDİAOtoskopik Bulgular

Kulak zarında kızarıklık

Grimsi beyaz veya sarı renk

Kabarıklık (malleusun görülmesi engellenir)

Membran perforasyonu ve pürülan akıntı

Nadir olarak membranda büller

Bazen hava-sıvı veya hava-pü seviyesi

Hareketliliğin azalması

AKUT OTİTİS MEDİA AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİA NORMAL

AKUT OTİTİS MEDİAOtoskopik Bulgular

AKUT OTİTİS MEDİA NORMAL

AKUT OTİTİS MEDİAOtoskopik Bulgular

AKUT OTİTİS MEDİA NORMAL

AKUT OTİTİS MEDİAOtoskopik Bulgular

AKUT OTİTİS MEDİA NORMAL

AKUT OTİTİS MEDİAOtoskopik Bulgular

AAP (2004) AAP (2004)

AKUT OTİTİS MEDİA Klavuz

Semptomların akut başlaması (Kulak ağrısı, ateş...)

+

Orta kulakta inflamasyon

+

Orta kulak sıvısı

American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

PNÖMOTİK OTOSKOPİ PNÖMOTİK OTOSKOPİ

AKUT OTİTİS MEDİAPnömotik Otoskopik Muayene

TİMPANOMETRİ

AKUT OTİTİS MEDİA Timpanometri

Tip A

Tip B

Tip C

TİMPANOMETRİ

AKUT OTİTİS MEDİA NORMAL

AKUT OTİTİS MEDİAOtoskopide Sıvı ve Bombeleşme

Şiddetli enfeksiyon; Ateş ≥ 39˚C

Orta-şiddetli kulak ağrısı

BEKLE-GÖR YAKLAŞIMININ UYGULANMASI

AKUT OTİTİS MEDİATanısı “Kesin Olmayan” AOM

American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

AAP (2004) AAP (2013)

AKUT OTİTİS MEDİA Klavuz

Otit tanısını kesinleştir!“Kesin olmayan” Otit tanısı koyabilirsin

AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİATanım

Normal Hafif Orta Ağır

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİATanım

Normal Hafif Orta Ağır

Kulak zarında orta ya da ağır bombeleşme veya yeni gelişen otore (akut otitis eksternaya bağlı olmayan)

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİATanım

Normal Hafif Orta AğırKulak zarında hafif bombeleşme

veYeni başlayan (< 48 saat) kulak ağrısı (küçük bebeklerde kulağını tutma, çekme, ovuşturma)

veyaKulak zarında yoğun eritem

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİATanım

Normal Hafif Orta Ağır

Orta kulakta sıvı olmayan hastalara AOM tanısı konulmamalıdır.

Pnömotik otoskopi ve/veya timpanometri ile gösterilmiş orta kulak sıvısı

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

AKUT OTİTİS MEDİAAğrı Tedavisi

AKUT OTİTİS MEDİA

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

NorfloksasinSiprofloksasinEnoksasinFleroksasinLomefloksasinOfloksasinLevofloksasinRufloksasin

SparfloksasinTosufloksasinGatifloksasin PazufloksasinGrepafloksasin

ALIŞILMIŞ ETKENLER

S. pneumoniaeH. influenzaeM. catarrhalis

S. aureusE. coliKlebsiellaPseudomonas

SIK OLMAYAN ETKENLER

M. pneumoniaeC. trachomatisM. tuberculosisA. otitidis

PeptostreptokokFusobacteriumBacteroides

RSVRhinovirusİnfluenzaParainfluenza AdenovirusEnteroviruslarCMVHSV

ANAEROBETKENLER

VİRALETKENLER

AKUT OTİTİS MEDİAEtkenler

Çiftçi E. Akut otitis media’da tanı ve tedavi yaklaşımları.Reform Solunum Yolu Enfeksiyonları Bülteni, 9-16 (2008).

ETKENLER

21

S. pneumoniae

H. influenzae

3

M. catarrhalis

AKUT OTİTİS MEDİAEtkenler ve Direnç Durumu

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R et al. Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae in healthy Turkish children after the addition of PCV7 to the national vaccine schedule. Eur J Pediatr 2014; 173:313–320.

DİRENÇ DURUMU

ETKENLER

21

S. pneumoniae

H. influenzae

3

M. catarrhalis

AKUT OTİTİS MEDİAEtkenler ve Direnç Durumu

Gür D. Et al. Antibacterial Resistance Among Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalisfrom Kuwait and 5 centres in Turkey: Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2007-2009.

“The great majority of isolates of S.pneumoniae, H.influenzae and M.catarrhalis yet remain susceptible to amoxicillin/clavulanate in all centresstudied in Turkey.”

DİRENÇ DURUMU

Hollanda, İsveç, İngiltere…’de başarıyla

uygulandığı bildirildi

Antibiyotik kullanımı daha az

Antibiyotik direnci daha az

Mastoidit sıklığı daha fazla

Giderek daha fazla benimsenmeye başlandı

ANTİBİYOTİKSİZ DÜZELME BEKLE-GÖR YAKLAŞIMI

AKUT OTİTİS MEDİA“Antibiyotik ver” ve “Bekle-gör” Yaklaşımları

Çiftçi E. Akut otitis media’da tanı ve tedavi yaklaşımları.Reform Solunum Yolu Enfeksiyonları Bülteni, 9-16 (2008).

H. influenzae%52

M. catarrhalis%75

S. pneumoniae%11

ŞİDDETLİ ENFEKSİYON; Ateş ≥ 39˚C

Orta-şiddetli kulak ağrısı

BEKLE-GÖR YAKLAŞIMININ UYGULANMASI

AKUT OTİTİS MEDİA“Bekle-gör” Yaklaşımı

American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

AKUT OTİTİS MEDİATedavi Klavuzları

AAP 2013

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

ŞİDDETLİ SEMPTOMLAR; Ateş ≥ 39˚COrta-şiddetli kulak ağrısı48 saatten uzun süreli kulak ağrısıToksik görünen çocukİzlem yapılabileceğinin kesin olmaması

BEKLE-GÖR YAKLAŞIMININ UYGULANMASI

AKUT OTİTİS MEDİA“Bekle-gör” Yaklaşımı

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

AKUT OTİTİS MEDİAHangi Antibiyotik?

YENİ ANTİBİYOTİK SINIFLARININ GELİŞİMİ

Çiftçi E. Kinolonlar. 30. Pediatri Günleri, İstanbul, 14 Nisan 2008.

AKUT OTİTİS MEDİATedavi

AMOKSİSİLİN30 gün içinde amoksisilin almamışPürülan konjunktivit yok

AMOKSİSİLİN-KLAVULONAT30 gün içinde amoksisilin almışPürülan konjunktivit varAmoksisilin yanıtsız AOM öyküsü var

TEDAVİ

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

AKUT OTİTİS MEDİATedavi

TEDAVİ

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

AKUT OTİTİS MEDİATedavi

TEDAVİ

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

TEDAVİ BAŞARISIZLIĞI48-72 saat içinde

Düzelme olmamasıDaha kötüleşme olması

AKUT OTİTİS MEDİA AKUT OTİTİS MEDİA

TEDAVİ SÜRESİ

< 2 Yaş 10 gün

2-5 Yaş 7 gün

≥ 6 Yaş 5-7 gün

AKUT OTİTİS MEDİATedavi Süresi

American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964–e999

Otit tanısının kesinleştirilmesinde zorluk

Kulak zarının görülmesinde zorluk

Pnömotik otoskopi kullanımında zorluk

Timpanometri kullanımında zorluk

Antibiyotiksiz bekletilmede zorluk

SORUNLAR AKUT OTİTİS MEDİA

AKUT OTİTİS MEDİAKlavuz Ülkemizde Uygulanabilir Mi?

2 Yaşında Erkek

Ateş: 38.3°CKulak ağrısı

Tanı: Hafif otitis mediaTedavi: Ketoprofen (Bekle-gör)

İzleminde ateş önce düşüyorKulak ağrısı azalıyor

Kulak ağrısı artıyorAteş yeniden yükseliyorKulak arkasında şişlik ortaya çıkıyor

VAKA

AOM ve Akut Mastoidit tanısı konulduTimpanosentez yapıldıKültür: Streptococcus pneumoniae

Penisilin : DirençliSeftriakson : Duyarlı

Seftriakson başlandıToplam 3 hafta tedavi aldı

VAKA

AKUT OTİTİS MEDİAKlavuz Ülkemizde Uygulanabilir Mi?

AKUT OTİTİS MEDİAKlavuz Ülkemizde Uygulanabilir Mi?

Sayın horoz, hangi otite antibiyotik vermek gerekir?

Ben verir geçerim!

BİR BİLENE SORMUŞLAR...