Click here to load reader

akut otitis media akut otitis media

 • View
  351

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of akut otitis media akut otitis media

 • Prof. Dr. Ergin FT

  Ankara niversitesi Tp Fakltesi ocuk Enfeksiyon Hastalklar Bilim Dal

  www.erginciftci.com

  YEN KILAVUZLAR ELNDE OTT TANI VE TEDAVS

 • OTTKulan Hangi Blm?

  KULAK

 • OTTS MEDABir Hastaln ki Yz

  AKUT OTTS MEDA EFFZYONLU OTTS MEDA

 • AAP (2004) AAP (2013)

  AKUT OTTS MEDA Klavuz

 • Hibir ey, grnd gibi kolay deildir.

  AKUT OTTS MEDA AKUT OTTS MEDA

  AKUT OTTS MEDAKlavuz

 • AKUT OTTS MEDAKlavuz

  American Academy of Pediatrics. Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

  AAP (2013)

 • AKUT OTTS MEDA AKUT OTTS MEDA

  AKUT OTTS MEDABir ocukluk a Hastal

  ocuklarda doktora bavurularn ve antibiyotik kullanmnn en nemli nedeni

  ocuklarn %80den fazlas 3 yaa dek en az bir otit ata geirir.

  En sk 6-24 aylar arasnda grlr.

  Pik insidans: 9-15 ay

 • ERKNDEKNE GRE;

  Daha horizontal

  Daha ksa

  Kkrdak miktar ve sertlii daha az

  Nazofarenkse ald blgede adenoid

  hipertrofisi

  Adenoidlerin enfeksiyon kayna olmas

  AKUT OTTS MEDA AKUT OTTS MEDA

  AKUT OTTS MEDAocuklarda staki Tpnn zellikleri

  ifti E. Akut otitis mediada tan ve tedavi yaklamlar.Reform Solunum Yolu Enfeksiyonlar Blteni, 9-16 (2008).

 • AKUT OTTS MEDA AKUT OTTS MEDA

  AKUT OTTS MEDATanm

  Orta kulan akut balangl, efzyon ve

  inflamasyonla seyreden enfeksiyonudur.

  ifti E. Akut otitis mediada tan ve tedavi yaklamlar.Reform Solunum Yolu Enfeksiyonlar Blteni, 9-16 (2008).

 • AAP (2004) AAP (2004)

  AKUT OTTS MEDA Klavuz

  Semptomlarn akut balamas (Kulak ars, ate...)

  +

  Orta kulakta inflamasyon

  +

  Orta kulak svs

  American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

 • Ate

  Huzursuzluk

  Genel hastalk hali

  shal, kusma

  Kulan ekitirme

  BEBEK

  Ate

  Kulak ars

  Kulakta dolgunluk hissi

  Genel hastalk hali

  Ba dnmesi

  itme bozukluu

  OCUK

  AKUT OTTS MEDAAkut Balayan Semptomlar

  Spiro D, Arnold D. The concept and practice of a wait and see approach to acute otitis media. Curr Opin Pediatr 2008; 20: 7278

 • AAP (2004) AAP (2004)

  AKUT OTTS MEDA Klavuz

  Semptomlarn akut balamas (Kulak ars, ate...)

  +

  Orta kulakta inflamasyon

  +

  Orta kulak svs

  American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

 • nce

  Yar saydam

  Arkasnda kemikler grlebilir

  Ntral yerleimli

  Hareketli

  NORMAL KULAK ZARI NORMAL KULAK ZARI

  AKUT OTTS MEDANormal Kulak Zar

 • NORMAL KULAK ZARI

  AKUT OTTS MEDANormal Kulak Zar

  NORMAL KULAK ZARI

 • AKUT OTTS MEDAOtoskopik Bulgular

  Kulak zarnda kzarklk

  Grimsi beyaz veya sar renk

  Kabarklk (malleusun grlmesi engellenir)

  Membran perforasyonu ve prlan aknt

  Nadir olarak membranda bller

  Bazen hava-sv veya hava-p seviyesi

  Hareketliliin azalmas

  AKUT OTTS MEDA AKUT OTTS MEDA

 • AKUT OTTS MEDA NORMAL

  AKUT OTTS MEDAOtoskopik Bulgular

 • AKUT OTTS MEDA NORMAL

  AKUT OTTS MEDAOtoskopik Bulgular

 • AKUT OTTS MEDA NORMAL

  AKUT OTTS MEDAOtoskopik Bulgular

 • AKUT OTTS MEDA NORMAL

  AKUT OTTS MEDAOtoskopik Bulgular

 • AAP (2004) AAP (2004)

  AKUT OTTS MEDA Klavuz

  Semptomlarn akut balamas (Kulak ars, ate...)

  +

  Orta kulakta inflamasyon

  +

  Orta kulak svs

  American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

 • PNMOTK OTOSKOP PNMOTK OTOSKOP

  AKUT OTTS MEDAPnmotik Otoskopik Muayene

 • TMPANOMETR

  AKUT OTTS MEDA Timpanometri

  Tip A

  Tip B

  Tip C

  TMPANOMETR

 • AKUT OTTS MEDA NORMAL

  AKUT OTTS MEDAOtoskopide Sv ve Bombeleme

 • iddetli enfeksiyon; Ate 39C

  Orta-iddetli kulak ars

  BEKLE-GR YAKLAIMININ UYGULANMASI

  AKUT OTTS MEDATans Kesin Olmayan AOM

  American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

 • AAP (2004) AAP (2013)

  AKUT OTTS MEDA Klavuz

  Otit tansn kesinletir!Kesin olmayan Otit tans koyabilirsin

 • AKUT OTTS MEDA

  AKUT OTTS MEDATanm

  Normal Hafif Orta Ar

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

 • AKUT OTTS MEDA

  AKUT OTTS MEDATanm

  Normal Hafif Orta Ar

  Kulak zarnda orta ya da ar bombeleme veya yeni gelien otore (akut otitis eksternaya bal olmayan)

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

 • AKUT OTTS MEDA

  AKUT OTTS MEDATanm

  Normal Hafif Orta ArKulak zarnda hafif bombeleme

  veYeni balayan (< 48 saat) kulak ars (kk bebeklerde kulan tutma, ekme, ovuturma)veyaKulak zarnda youn eritem

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

 • AKUT OTTS MEDA

  AKUT OTTS MEDATanm

  Normal Hafif Orta Ar

  Orta kulakta sv olmayan hastalara AOM tans konulmamaldr.

  Pnmotik otoskopi ve/veya timpanometri ile gsterilmi orta kulak svs

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

 • AKUT OTTS MEDAAr Tedavisi

  AKUT OTTS MEDA

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

 • NorfloksasinSiprofloksasinEnoksasinFleroksasinLomefloksasinOfloksasinLevofloksasinRufloksasin

  SparfloksasinTosufloksasinGatifloksasin PazufloksasinGrepafloksasin

  ALIILMI ETKENLER

  S. pneumoniaeH. influenzaeM. catarrhalis

  S. aureusE. coliKlebsiellaPseudomonas

  SIK OLMAYAN ETKENLER

  M. pneumoniaeC. trachomatisM. tuberculosisA. otitidis

  PeptostreptokokFusobacteriumBacteroides

  RSVRhinovirusnfluenzaParainfluenza AdenovirusEnteroviruslarCMVHSV

  ANAEROBETKENLER

  VRALETKENLER

  AKUT OTTS MEDAEtkenler

  ifti E. Akut otitis mediada tan ve tedavi yaklamlar.Reform Solunum Yolu Enfeksiyonlar Blteni, 9-16 (2008).

 • ETKENLER

  21

  S. pneumoniae

  H. influenzae

  3

  M. catarrhalis

  AKUT OTTS MEDAEtkenler ve Diren Durumu

  zdemir H, ifti E, Durmaz R et al. Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae in healthy Turkish children after the addition of PCV7 to the national vaccine schedule. Eur J Pediatr 2014; 173:313320.

  DREN DURUMU

 • ETKENLER

  21

  S. pneumoniae

  H. influenzae

  3

  M. catarrhalis

  AKUT OTTS MEDAEtkenler ve Diren Durumu

  Gr D. Et al. Antibacterial Resistance Among Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalisfrom Kuwait and 5 centres in Turkey: Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2007-2009.

  The great majority of isolates of S.pneumoniae, H.influenzae and M.catarrhalis yet remain susceptible to amoxicillin/clavulanate in all centresstudied in Turkey.

  DREN DURUMU

 • Hollanda, sve, ngilterede baaryla

  uyguland bildirildi

  Antibiyotik kullanm daha az

  Antibiyotik direnci daha az

  Mastoidit skl daha fazla

  Giderek daha fazla benimsenmeye baland

  ANTBYOTKSZ DZELME BEKLE-GR YAKLAIMI

  AKUT OTTS MEDAAntibiyotik ver ve Bekle-gr Yaklamlar

  ifti E. Akut otitis mediada tan ve tedavi yaklamlar.Reform Solunum Yolu Enfeksiyonlar Blteni, 9-16 (2008).

  H. influenzae%52

  M. catarrhalis%75

  S. pneumoniae%11

 • DDETL ENFEKSYON; Ate 39C

  Orta-iddetli kulak ars

  BEKLE-GR YAKLAIMININ UYGULANMASI

  AKUT OTTS MEDABekle-gr Yaklam

  American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media.Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113:1451-65.

 • AKUT OTTS MEDATedavi Klavuzlar

  AAP 2013

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

 • DDETL SEMPTOMLAR; Ate 39COrta-iddetli kulak ars48 saatten uzun sreli kulak arsToksik grnen ocukzlem yaplabileceinin kesin olmamas

  BEKLE-GR YAKLAIMININ UYGULANMASI

  AKUT OTTS MEDABekle-gr Yaklam

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

 • AKUT OTTS MEDAHangi Antibiyotik?

  YEN ANTBYOTK SINIFLARININ GELM

  ifti E. Kinolonlar. 30. Pediatri Gnleri, stanbul, 14 Nisan 2008.

 • AKUT OTTS MEDATedavi

  AMOKSSLN30 gn iinde amoksisilin almamPrlan konjunktivit yok

  AMOKSSLN-KLAVULONAT30 gn iinde amoksisilin almPrlan konjunktivit varAmoksisilin yantsz AOM yks var

  TEDAV

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

 • AKUT OTTS MEDATedavi

  TEDAV

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

 • AKUT OTTS MEDATedavi

  TEDAV

  American Academy of Pediatrics. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964e999

  TEDAV BAARISIZLII48-72 saat iinde

  Dzelme olmamasDaha ktleme olmas