Click here to load reader

adnotat cu doctrină, jurisprudență și explicații

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of adnotat cu doctrină, jurisprudență și explicații

NCI.inddNoul Cod al insolvenei adnotat cu doctrin, jurispruden i explicaii
Autorul a urmat cursurile Facultii de tiine Juridice i Administra ve a Universitii Cre ne „Dimitrie Cantemir”.
Lucrri relevante publicate: „Noul Cod civil adnotat”, ediia a II-a, Ed. Universul Juridic, 2014, vol. I i II; coautor al lucrrii Noul Cod civil. Comentariu pe ar cole, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constan novici, I. Macovei (coordonatori), în cadrul creia a comentat ins tuia prescripiei ex nc ve, Ed. C.H. Beck, 2012; „Limitele legale ale dreptului de proprietate”, ediia a II-a, Ed. C.H. Beck, 2014; „Legile fondului funciar. Comentarii i explicaii”, ediia 4, Ed. C.H. Beck, Bucure , 2013 – lucrare premiat de Uniunea Juri lor din România cu premiul „Istrate Micescu”; a dnotri de prac c judiciar în revistele „Curierul Judiciar”, „Revista Româna de Jurispruden”, „Revista român de executare silit” etc.
Despre autor:
Viorel Terzea este judector la Curtea de apel Pite , secia a II-a civil, soluionând li gii în domeniul insolvenei, dreptului fi scal, achiziiilor publice, contencios administra v etc.
Anterior, i-a desfurat ac vitatea la Tribunalul Arge, secia civil.
În paralel, ine cursuri în cadrul programului de formare con- nu al magistrailor în calitate de Expert specializat în dome niul
noului Cod Civil, în cadrul proiectului „Asisten pentru consoli- darea capacitii sistemului judiciar din România de a face fa noilor provocri legisla ve i ins tuionale”, fi nanat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.
Viorel Terzea
Noul Cod al insolvenei adnotat cu doctrin, jurispruden i explicaii
Respectai cartea i legea!
Atragem atenia asupra faptului c, în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, cons tuie infraciune i se pedepsete cu închisoare de la o lun la un an sau amend reproducerea operelor sau a produselor purttoare de drepturi conexe (art. 140). Prin reproducere se înelege reali zarea, integral sau parial, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc i sub orice form (art. 14).
De asemenea, cons tuie infraciune i se pedepsete cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend punerea la dispoziia publicului, inclusiv prin internet ori prin alte reele de calculatoare, fr drept, a operelor sau a produselor purttoare de drepturi conexe, indiferent de suport, as el încât publicul s le poat accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual (art. 1398).
Copyright © 2014, Editura Solomon
Toate drepturile sunt rezervate Editurii Solomon. Nicio parte din aceast lucrare nu poate fi copiat fr acordul scris al Editurii Solomon.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României TERZEA, VIOREL Noul Cod al insolvenei adnotat cu doctrin, jurispruden i explicaii / Viorel Terzea. - Bucure : Editura Solomon, 2014 Bibliogr. ISBN 978-606-93749-1-7
347(498)
Cuprins
V
Cuprins
Titlul II. Procedura insolvenei ........................................................................................63 Capitolul I. Dispoziii comune ............................................................................................63
§1. Instanele judectore ........................................................................................78 §2. Judectorul-sindic ................................................................................................89 §3. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor .......................................................98 §4. Administratorul special ......................................................................................114 §5. Administratorul judiciar .....................................................................................119 §6. Lichidatorul judiciar ............................................................................................147
Seciunea a 4-a. Primele msuri. Întocmirea tabelului de creane. Contestaiile ..............................................................................................................248
Seciunea a 5-a. Situaia unor acte juridice ale debitorului .........................................303 §1. Aspecte generale ................................................................................................303 §2. Anularea actelor frauduloase .............................................................................305 §3. Situaia contractelor în derulare ........................................................................333
Capitolul II. Dispoziii speciale privind procedura insolvenei grupului de societi........460 Seciunea 1. Prevederi speciale privind competena i organele
care aplic procedura ................................................................................................460 Seciunea a 2-a. Deschiderea procedurilor ..................................................................461 Seciunea a 3-a. Msuri procedurale ...........................................................................462
Seciunea a 4-a. Rspunderea organelor de conducere, a cenzorilor i a personalului de execuie sau cu atribuii de control din ins tuia de credit ajuns în faliment ........................................................................478
Seciunea a 5-a. Închiderea procedurii ........................................................................479 Seciunea a 6-a. Alte dispoziii .....................................................................................479
§1. Falimentul...........................................................................................................482 §2. Deschiderea procedurii falimentului. Efectele deschiderii procedurii................490
Seciunea a 3-a. Închiderea procedurii ........................................................................495
Titlul III. Insolvena transfrontalier ..............................................................................497 Capitolul I. Dispoziii generale .........................................................................................497 Capitolul II. Raporturile cu statele tere ..........................................................................498 Capitolul III. Dispoziii privind coordonarea procedurii insolvenei
în domeniul falimentului societilor de asigurare/reasigurare ....................................526 Seciunea 1. Domeniul de aplicare. Competene i legea aplicabil ............................526 Seciunea a 2-a. Informarea i drepturile creditorilor de asigurri ..............................528 Seciunea a 3-a. Reguli privind procedura falimentului, aplicabil
sucursalelor societilor de asigurare/reasigurare din alte state membre ale Uniunii Europene, care au sediul în România .......................................530
Seciunea a 4-a. Sucursalele societilor de asigurare/reasigurare din statele tere .........................................................................................................532
Titlul IV. Sanciuni .........................................................................................................533
Tabel de corespondene ...............................................................................................539
I. Culegeri de prac c judiciar
CAAIBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Alba Iulia pe anul… CABBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Bucure pe anul… CABrBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Braov pe anul… CABcBJ Decizii relevante ale Curii de Ape Bacu pe anul… CACBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Constana pe anul… CAClBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Cluj pe anul… CACrBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Craiova pe anul… CAPBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Pite pe anul… CAPlBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Ploie pe anul… CAIBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Iai pe anul… CAOBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Oradea pe anul… CATBJ Decizii relevante ale Curii de Apel Timioara pe anul…
II. Lucrri citate frecvent
R. Bufan .a., Tratat prac c de insolven Radu Bufan, Andreea Deli-Diaconescu, Florin Moiu .a., Tratat prac c de insolven, Ed. Hamangiu, Bucure , 2014
St.D. Crpenaru, M.A. Hotca, V. Neme, Codul insolvenei comentat Stanciu D. Crpenaru, Mihai Adrian Hotca, Vasile Neme, Codul insolvenei comentat, Ed. Universul Juridic, Bucure , 2014
N. ndreanu, Codul insolvenei adnotat Nicoleta ndreanu, Codul insolvenei adnotat, Nouti, examinare compara v i note explica ve, Ed. Universul Juridic, Bucure , 2014
III. Publicaii periodice
BC Revista Bule nul Casaiei BCA Bule nul Curilor de Apel BJ Bule nul Jurisprudenei
Noul Cod al insolvenei
VIII
CJ Revista Curierul Judiciar Dreptul Revista Dreptul M. Of. Monitorul Ofi cial, Partea I Phoenix Revista Phoenix PR Revista Pandectele Române PS Revista Pandectele Sptmânale RDC Revista de Drept Comercial RRD Revista Român de Drept RRDA Revista Român de Dreptul Afacerilor RRDJ Revista Român de Jurispruden
IV. Instane
C.A. curte de apel CCR Curtea Cons tuional a României CEDO Curtea European a Drepturilor Omului CJCE/CJUE Curtea de Jus ie a Comunitilor Europene/Curtea de Jus ie a Uniunii Europene CSJ Curtea Suprem de Jus ie ICCJ Înalta Curte de Casaie i Jus ie Trib. Tribunalul
V. Acte norma ve
C.civ. Codul civil (Legea nr. 287/2009) C.civ. din 1864 Codul civil din 1864 C.com. Codul comercial C.fi sc. Codul fi scal C.proc.civ. Codul de procedur civil (Legea nr. 134/2010) C.proc.civ. din 1865 Codul de procedur civil din 1865 C.proc.fi sc. Codul de procedur fi scal H.G. Hotrârea Guvernului NCP noul Cod penal NLPI Noua Lege a procedurii insolvenei O.G. Ordonana Guvernului O.U.G. Ordonana de urgen a Guvernului
Abrevieri
IX
VI. Alte abrevieri
AEGRM Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare A.F.P. Administraia Finanelor Publice alin. alineat art. ar col BPI Bule nul Procedurilor în Insolven civ. civil() DCC Decizia Curii Cons tuionale D.G.F.P. Direcia General a Finanelor Publice dec. decizie Ed. editura ed. ediia IPURL întreprindere profesional unipersonal cu rspundere limitat ITM Inspectoratul Teritorial de Munc înch. încheierea J. Of. Jurnalul Ofi cial lit. litera M. Of. Monitorul Ofi cial n.n. nota noastr ORC Ofi ciul Registrului Comerului p. pagina parag. paragraf s. secia SA societate pe aciuni SC societate comercial sent. sen na SPRL societate profesional cu rspundere limitat SRL societate cu rspundere limitat U.N.P.I.R. Uniunea Naional a Prac cienilor în Insolven
Procedura insolvenei
157
Art. 66 nesemnatari, inclusiv creditorilor necunos- cui sau contestai, conciliatorul poate cere judectorului-sindic omologarea concor datului, procedur în cadrul creia jude ctorul-sindic verifi c îndeplinirea mai multor condiii cumulative, printre care i aprobarea concordatului preventiv de ctre creditorii ce reprezint mai mult de 80% din valoarea creanelor. Cum din cele mai sus artate rezult cu prisosin c în dosarul nr. 918/121/2010 al Tribunalului Galai nu s-a parcurs procedura omologrii concordatului, este evident c în mod greit judectorul-sindic
a apreciat c exist impedimente legale la analizarea celor dou cereri de deschidere a procedurii [C.A. Galai, s. a II-a civ., dec. nr. 28/2011, în BCA nr. 1/2011 (supli- ment online)].
Nota autorului: conform art. 31 NLPI, în perioada concordatului pre ven tiv nu se poate deschide procedura insol venei fa de debitor. Per a con trario, înainte de omologarea concor da tului preventiv se poate deschide proce dura insolvenei împotriva debitorului.
Formularea cererii de ctre debitor Art. 66 (1) Debitorul afl at în stare de insolven este obligat s adreseze tribu-
nalului o cerere pentru a fi supus dispoziiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariia strii de insolven. La cererea adresat tribunalului va fi ataat dovada no fi crii organului fi scal competent cu privire la intenia de deschidere a procedurii insolvenei.
(2) Dac la data expirrii termenului prevzut la alin. (1) debitorul este angrenat, cu bun-credin, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziiilor prezentei legi, în termen de 5 zile de la euarea negocierilor.
(3) Dac în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau de concordat preven v debitorul ajunge în stare de insolven, dar exist presupunerea rezonabil, bazat pe indicii temeinice, c rezultatele negocierilor ar putea fi valorifi cate în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar, debitorul, de bun-credin, trebuie s introduc cererea de deschidere a procedurii în condiiile i termenul prevzute la alin. (2). În caz contrar, debitorul trebuie s introduc cererea de deschidere a procedurii insolvenei în termen de 30 de zile de la apariia strii de insolven.
(4) Debitorul în cazul cruia apariia strii de insolven este iminent va putea s adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziiilor prezentului tlu.
(5) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor cons tu ve sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fr a fi necesar o hotrâre a asociailor/acionarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicit aplicarea procedurii simplifi cate, se va depune i hotrârea adunrii generale a asociailor/acionarilor în acest sens.
Noul Cod al insolvenei
Art. 66
(6) La înregistrarea cererii, serviciul de registratur va efectua verifi cri, din ofi ciu, cu privire la existena pe rol a unor alte cereri de deschidere a procedurii formulate anterior de creditori. În cazul în care sunt înregistrate cereri formulate de creditori, se soluioneaz cererea debitorului în procedur necontencioas, prin aceeai încheiere judectorul dispunând conexarea cererilor creditorilor, care în cazul deschiderii procedurii devin declaraii de crean, iar dac se respinge cererea debitorului, se soluioneaz potrivit art. 72 i urmtoarele.
(7) Dac, ulterior înregistrrii cererii debitorului, dar înainte de soluionarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de ctre creditori, acestea se vor înregistra direct la cererea formulat de debitor. În acest scop, serviciul de registratur va efectua verifi cri, din ofi ciu, la data înregistrrii cererilor i va înregistra cererile la dosarul ce are ca obiect cererea formulat de debitor. În aceast situaie, se va proceda la soluionarea în procedur necontencioas a cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile creditorilor se vor califi ca drept declaraii de crean, iar în cazul respingerii sale, se vor soluiona cererile creditorilor, potrivit art. 72 i urmtoarele.
(8) În cazul deschiderii procedurii insolvenei, creanele ce fac obiectul cererilor de deschidere a procedurii care devin declaraii de crean pot fi actualizate cu accesorii calculate pân la data deschiderii procedurii, în termenul legal stabilit pentru declararea creanelor, potrivit prevederilor art. 102.
(9) Introducerea prematur, cu rea-credin, de ctre debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage rspunderea patrimonial a debitorului persoan fi zic sau juridic, pentru prejudiciile pricinuite.
(10) Cererea debitorului se va judeca de urgen, în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fr citarea prilor. Prin excepie de la prevederile art. 200 din Codul de procedur civil, judectorul-sindic va stabili termenul de judecat în camera de consiliu, în termen de 10 zile de la depunere, chiar dac cererea nu îndeplinete toate cerinele legale i nu sunt depuse toate documentele. În cazul în care la data depunerii cererii debitorului se gsesc înregistrate pe rol cereri ale creditorilor, se va proceda potrivit prevederilor alin. (6) teza a II-a.
(11) Dup depunerea cererii de deschidere a procedurii, în cazuri urgente, care ar pune în pericol ac vele debitorului, judectorul-sindic poate dispune de urgen, în camera de consiliu i fr citarea prilor, suspendarea provizorie a oricror proceduri de executare silit a bunurilor debitorului pân la pronunarea hotrârii cu privire la respec va cerere.
Legislaie anterioar: art. 27 din Legea nr. 85/2006.
Bibliografi e: M. Bra , Condiiile introducerii cererii de deschiderii a procedurii insol- venei de ctre administratorul societii comerciale debitoare, în RRDA nr. 4/2013, disponibil pe www.idrept.ro.
Procedura insolvenei
Doctrin
„În aceast materie, reprezentarea are un caracter special, iar actul de reprezentare trebuie s fi e constatat per se, în obiect, rezultând din actul constitutiv, statut, hotrârea adunrii generale a asociailor/acionarilor sau dintr-un alt act relevant pentru constituirea, organizarea i funcionarea persoanei juridice, emanat de la însi persoana juridic, pentru scopul deschiderii procedurii insolvenei. Nu este sufi cient, pentru îndeplinirea acestor cerine, numai introducerea cererii «prin administrator», fr a înfia dovada desemnrii acelui administrator împuternicit s reprezinte persoana juridic în propria cerere de deschidere a procedurii insolvenei, dup cum nu este relevant numai semntura administratorului asupra acestei cereri, în lipsa prezentrii dovezii de reprezentant, prevzut de lege. Tot astfel, calitatea de mandatar general pe care o exercit administratorul societii comerciale, chiar rezultând din certifi catul constatator eliberat de Ofi ciul Registrului Comerului, nu complinete cerina Legii insolvenei ca un astfel de administrator s îi ateste calitatea de reprezentant semnatar al cererii de deschidere a procedurii insolvenei potrivit actului constitutiv, statutului, hotrârii adunrii generale a asociailor, deciziei consiliului de administraie, deciziei directoratului sau, dup caz, altui asemenea act emanat de la persoana juridic reclamant, în cererea sa de deschidere a procedurii insolvenei. În consecin, pentru ca un astfel de administrator s fi e considerat drept reprezentant al societii comerciale debitoare, în cererea acesteia de deschidere a procedurii insolvenei este necesar ca, în fi ecare caz în parte, administratorul s fac dovada actului su de reprezentare, prezentând documentul emanat de la persoana juridic reprezentat, iar acest document s produc efecte contemporane cu momentul introducerii cererii de deschidere a procedurii insolvenei de ctre societatea comercial debitoare i s fi e unul care exprim actul de dispoziie procesual a aceleiai persoane juridice. Numai astfel se poate constata, în afara oricrui dubiu, c societatea comercial debitoare intenioneaz s stea în judecat, în nume propriu, în calitate de reclamant debitoare, manifestându-i în acest mod capacitatea juridic în justiie” (M. Brati, op. cit., pe www.idrept.ro).
Jurispruden
Decizii de spe
1. Cerere privind deschiderea insol- venei formulat de debitoare. Condiii. 1) Cuantumul datoriei nu are nicio rele van pentru admiterea cererii de des chidere a procedurii, în cazul în
care cererea este fcut de societatea debitoare. Doar în cazul în care cererea este fcut de creditori, Legea insolvenei reglementeaz la art. 3 pct. 12 [art. 5 pct. 72 NLPI – n.n.] valoarea prag, respectiv
Noul Cod al insolvenei
160
Art. 66 cuantumul minim al creanei, pentru care poate fi cerut insolvena, ca o condiie de admisibilitate a cererii i pentru a preveni abuzurile din partea creditorilor. O asemenea condiie nu este prevzut îns în cazul în care cererea de deschidere a procedurii insolvenei este formulat de însi societatea afl at în insolven. De asemenea, Legea insolvenei prevede ca i condiie pentru deschiderea procedurii de insolven, în cazul cererii formulate de debitoare, fi e starea de insolven vdit, fi e starea de insolven iminent. Legea vorbete de insolven, astfel cum este ea defi nit la art. 3 pct. 1 [art. 5 pct. 29 NLPI – n.n.], respectiv insufi ciena fondurilor bneti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide i exigibile, i nu de insolvabilitate, care este situaia patrimonial în care elementele pasive depesc elementele active. Împrejurarea c societatea debitoare are în patrimoniu active care pot fi valorifi cate nu are nicio relevan în aprecierea strii de insolven, acestea putând fi valorifi cate în cadrul procedurii tocmai pentru plata datoriilor (C.A. Oradea, s. a II-a civ., dec. nr. 18/2012, în PS nr. 21/2012).
Nota autorului: în prezent, conform art. 5 pct. 72 NLPI, valoarea prag este de 40.000 lei pentru toate cererile de deschidere, indiferent de titularul aces- teia: creditori, debitor sau lichidatorul numit în procedura de lichidare prev- zut de Legea nr. 31/1990. În schimb, potrivit 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, se prevedea o valoare prag doar pentru cererea de deschidere a procedurii formulat de creditor. De observat c, potrivit art. 66 alin. (1) NLPI, dac
debitorul se afl în stare de insolven, este obligat s formuleze cerere de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de la apariia strii de insolven [art. 66 alin. (1) NLPI]. Legea sancio- neaz aciunea debitorului nu numai atunci când promovarea cererii intro- duc tive s-a fcut cu rea-credin [art. 66 alin. (9) NLPI], ci i atunci când cererea a fost formulat tardiv (art. 240 din noul Cod penal). S-a susinut (St.D. Crpenaru, M.A. Hotca, V. Neme, Codul insolvenei comentat, p. 195) c are obligaia formulrii cererii de deschidere a procedurii orice debitor prevzut de lege, fr s prezinte importan calitatea lui de persoan fi zic sau persoan juridic ori de comerciant sau necomerciant. În plus, s-a mai artat, în aceeai opinie, c actuala reglementare nu condiioneaz declanarea procedurii de natura creanelor (comerciale, civile, salariale, bugetare etc.) i nici de izvorul acestora. S-a mai subliniat (C.B. Nasz, în R. Bufan .a., Tratat practic de insolven, p. 262) c, în cazul unei cereri formulate de debitor pentru a fi supus dispoziiilor legii în condiiile art. 66 alin. (4) NLPI, deci pentru insolven iminent, nu trebuie îndeplinit condiia ca creanele s fi e exigibile, adic s fi e ajunse la scaden, pentru c insolvena iminent se caracterizeaz tocmai prin faptul c un anumit debitor nu va putea plti la scaden datoriile angajate, care vor deveni exigibile la acel moment, cu sumele de bani disponibile la data scadenei.
Procedura insolvenei
161
Art. 66 2. Legitimare procesual activ în cererea de deschidere a procedurii insolvenei. 1) Potrivit art. 27 din Legea nr. 85/2006 [art. 66 NLPI – n.n.], este obli gaia debitorului, i nicidecum a admi nistratorului acestuia, de a se adresa tribu nalului pentru a fi supus procedurii prevzute de aceast lege, în maximum 30 de zile de la apariia strii de insolven. Judectorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitoarei persoan juridic ajuns în insolven s fi e suportat de membrii organelor de conducere din cadrul societii care au cauzat situaia de insolven a debitoarei dac au dispus, în interes personal, continuarea unei aciuni care ducea, în mod vdit, persoana juridic la încetarea de pli (C.A. Craiova, s. a II-a civ., dec. nr. 355/2013, cu not de L.-R. Lungu, în RRDJ nr. 4/2013, p. 64-70). 2) Cererea de deschidere a procedurii poate fi formulat doar de ctre persoanele care reprezint societatea, adic de admi- nistratorul societii. La fel ca i regle- mentrile anterioare, nici prezenta lege nu prevede în mod expres ca cererea debito- rului persoan juridic s fi e rezultatul hotrârii adunrii generale a asociailor, acionarilor, membrilor etc., în funcie de statutul debitorului. Prin urmare, o cerere de deschidere a procedurii insolvenei nu trebuie s fi e rezultatul adunrii gene- rale, fi ind sufi cient semntura admi- nistratorului sau a altor reprezentani ai debitorului în cauz. O asemenea con- cluzie este justifi cat i de faptul c hotrârea adunrii generale de introducere a cererii de insolven nu constituie prin ea însi modifi carea actului constitutiv, pentru c cererea este supus aprecierii judectorului-sindic i dezbaterii în con-
tra dictoriu cu persoanele interesate i deci, pân la pronunarea sentinei de deschidere a procedurii,…