of 124 /124
1 Študijski dnevniki udeležencev mobilnosti v evropskem projektu ACADEMIA 2012 3. generacija Uredila: mag. Sabina Škarja Ljubljana, julij 2012

ACADEMIA 2012 - ZRSZ6 Na Norveškem osnovnošolci pred izbiro srednje šole opravijo nekaj hospitacij v srednjih šolah. V zadnjem razredu imajo predmet, ki se imenuje Izbira izobraževanja

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ACADEMIA 2012 - ZRSZ6 Na Norveškem osnovnošolci pred izbiro srednje šole opravijo nekaj...

 • 1

  Študijski dnevniki udeležencev mobilnosti v

  evropskem projektu

  ACADEMIA 2012 3. generacija

  Uredila: mag. Sabina Škarja

  Ljubljana, julij 2012

 • 2

  »Vedno bodi odprt za življenje, za razmišljanje, kaj pomeni

  biti živo bitje, človek«.

  Sabina Sevšek

 • 3

  KAZALO

  Evropski projekt mobilnosti za karierne svetovalce ................................................................. 4

  Andreja Grobelšek, šolska svetovala delavka na Srednji zdravstveni šoli Celje: Kako vse vključiti v izobraževanje in usposabljanje? (Reykjavik, Islandija) ............................................... 5

  Sebastjan Antolin, karierni svetovalec na Zavodu RS za zaposlovanje: Arktične poti do svetovalnega dela – vseživljenjska karierna orientacija na Laponskem (Rovaniemi, Finska) .............................................................................................................................................................. 14

  Valentina Uran, organizatorka izobraževanja odraslih in vodja Svetovalnega središča Zasavje na Zasavski ljudski univerzi Trbovlje: Mreženje izvajalcev kariernega svetovanja v izobraževanju in zaposlovanju v Latviji (Riga, Latvija) .............................................................. 27

  Natali Horvat in Janez Horvat, karierna svetovalca na Zavodu RS za zaposlovanje: Izobrazba svetovalcev: poklicno svetovanje v praksi (Mannheim, Nemčija) ....................... 55

  Štefanija Jaksetič Dujc, svetovalna delavka v Dijaškem domu Vič: Life-Designing: Ali lahko življenje načrtujemo? (Luxembourg, Luxembourg) ........................................................... 67

  Neža Deželak, karierna svetovalka na uradu za delo Velenje: Vsakodnevni izzivi kariernega svetovanja na Finskem – spremljanje kariernih svetovalcev na delovnem mestu (Helsinki, Finska) ............................................................................................................................ 81

  mag. Tina Kaltenekar, šolska svetovalna delavka na OŠ Simona Jenka Kranj: Svetovalno delo na Švedskem (Gothenburg, Švedska) ......................................................................................... 97

  Sabina Sevšek, karierna svetovalka na Zavodu RS za zaposlovanje: Karierno svetovanje za odrasle (Aarhus, Danska)...................................................................................................................111

 • 4

  Evropski projekt mobilnosti za karierne svetovalce

  Projekt Academia so mobilnosti evropskih kariernih svetovalcev ter šolskih

  svetovalnih delavcev. Projekt financira evropski program Vseživljenjsko učenje,

  Leonardo da Vinci Mobilnost.

  Zavod RS za zaposlovanje v okviru NCIPS / Euroguidance Slovenia sodeluje v Academiji

  od leta 2005 kot gostitelj evropskih svetovalcev, v letu 2010 pa bomo prvič tudi

  slovenskim svetovalcem omogočili usposabljanje v tujini.

  Cilji Academia mobilnosti so:

  • priprava evropskih programov usposabljanja za karierne svetovalce,

  • promocija izmenjav dobrih praks med evropskimi kariernimi svetovalci ter

  • vzpostavitev formalnih in neformalnih mrež med evropskimi svetovalci.

  Okoli 250 novih udeležencev se vsako leto udeleži mobilnosti v povprečno 40

  organizacijah gostiteljicah. Mobilnosti so objavljene v katalogu na spletni strani

  http://www.academia-europe.eu

  Vsa usposabljanja trajajo 1 teden med februarjem in majem. Udeleženci si morajo

  sami urediti odsotnost od dela v izbranem tednu študijskega obiska v dogovoru s svojim

  delodajalcem kot službeno odsotnost.

  V večini primerov je delovni jezik na usposabljanju angleščina, pri nekaterih

  mobilnostih pa je delovni jeziku tudi francoščina, nemščina ali španščina. Januarja in

  februarja je organiziran tečaj konverzacije angleščine za udeležence.

  Udeleženci prejmejo dotacijo, s katero lahko pokrijejo stroške nastanitve, poti, dnevnic

  in zdravstvenega zavarovanja med mobilnostjo.

  Vsak izmed udeležencev bo v državi gostiteljici predstavil slovenski sistem

  izobraževanja in karierne orientacije, po koncu usposabljanja pa napisal poročilo.

  http://www.academia-europe.eu/

 • 5

  Andreja Grobelšek, šolska svetovala delavka na Srednji zdravstveni šoli Celje: Kako vse vključiti v izobraževanje in usposabljanje? (Reykjavik, Islandija)

  25. marec 2012

  Z ljubljanskega letališča sem odpotovala že zelo zgodaj, letela preko Frankfurta, kjer sem

  čakala šest ur, in prispela v Reykjavik v poznih popoldanskih urah. Prvi vtis je bil zelo

  poseben. Pokrajina, ki je nisem vajena, velika prostranstva z minimalno vegetacije,

  ognjeniške gore v ozadju. Tu in tam še zaplate snega. Moderno glavno mesto s pridihom

  ribiške vasi. Udobno sem se namestila v manjšem hotelu ob glavni nakupovalni ulici in

  se zvečer sprehodila. Pihal je veter in nosil vonj oceana. Prešinilo me je, da sem res

  visoko na severu, čeprav vreme zaradi oceana ni tako ekstremno, je pa ves čas

  spremenljivo.

  26. marec 2012

  Že pri zajtrku sem spoznala nekaj udeleženk iz drugih držav in skupaj smo se peš

  odpravile na naše prvo skupno srečanje v narodni knjižnici, kjer nas je sprejela

  koordinatorica Dora. Študijskega obiska se je udeležilo 12 udeleženk iz Španije, Francije,

  Luksemburga, Norveške, Finske, Danske in Slovenije. Po uvodni predstavitvi tedenskega

  programa so sledile predstavitve izobraževalnih sistemov in oblik kariernega svetovanja

  v državah držav udeleženk.

  Udeleženke

  Nekaj zanimivosti:

  V Franciji imajo posebno službo, ki mora identificirati vse mlade po 16. letu starosti,

  ki niso več vključeni v formalni sistem in skupaj z njimi oblikovati njihov projekt

  (vključitev v izobraževanje, delo, usposabljanje ipd.).

 • 6

  Na Norveškem osnovnošolci pred izbiro srednje šole opravijo nekaj hospitacij v

  srednjih šolah. V zadnjem razredu imajo predmet, ki se imenuje Izbira izobraževanja

  (angl. Educational Choice), kjer se pripravljajo na nadaljevanje izobraževanja. Že v

  predzadnjem razredu pa učence seznanjajo z idejami in postopki, kako začeti lasten

  posel.

  Na Finskem dajejo veliko poudarka svetovanju na prehodu. Sodelovanje med

  osnovno in srednjo šolo se jim zdi ključno, zato svetovalci veliko sodelujejo in si

  izmenjujejo podatke in dokumentacijo. Mladinsko delo je zelo razvito. Med drugim

  pripravljajo tudi projekte za osipnike, saj ima vsak mladostnik, ki ne dobi mesta v

  srednji šoli ali službe, pravico do »3-mesečne garancije« - projekta, v katerega je

  vključen.

  Na Danskem imajo UU-centre. Strokovni delavci teh karierno-svetovalnih centrov od

  6. razreda dalje spremljajo učence, njihovo izobraževanje in usposabljanje vse do 25.

  leta. To počnejo tudi v primeru izpisa ali odhoda v tujino, saj mora biti vsak vključen

  v vsaj eno od oblik izobraževanja, usposabljanja ali dela in ne more biti kar tako

  doma.

  Po kosilu nam je koordinatorica Dora predstavila islandski izobraževalni sistem in stanje

  na trgu dela. Pogosto lahko Islandce slišiš govoriti o stanju pred krizo in o stanju po

  krizi. Od krize leta 2008 se srečujejo tudi z večjo stopnjo brezposelnosti, ki je v letu 2010

  znašala 7,6 %, kar je zanje ogromno. Med njimi vlada miselnost, da jih je malo in da vsak

  šteje – zato tudi vsak zaposleni šteje. Praktično vse ženske so zaposlene in med moškimi

  in ženskami vlada enakopravnost. Večina zaposlenih tedensko opravi več ur dela kot je

  poln delovnik. Srečujejo se tudi z večjim odstotkom osipa v izobraževalnem sistemu.

  Med mladimi, ki so stari od 18 do 24 let, je skoraj 25 % takšnih, ki nimajo zaključene

  srednje šole. To je še posledica obdobja pred krizo, ko so bili praktično vsi zaposleni in je

  posameznik takoj po obveznem šolanju lahko dobil relativno dobro plačano službo.

  Veliko se posvečajo izobraževanju odraslih in vseživljenjskemu učenju.

  Popoldan smo obiskale Šolo vizualnih umetnosti Reykjavik. Šola izobražuje vsako leto

  okoli 120 študentov na različnih ravneh izobraževanja. Na najvišjih ravneh

  izobraževanje poteka v skladu z evropskim kvalifikacijskim ogrodjem. Šola sodeluje z

  univerzo, različnimi podjetji in drugimi šolami v tujini. Del njihovega izobraževanja je

  priznan na drugih evropskih partnerskih šolah, kjer lahko udeleženci dokončajo svoje

  izobraževanje in diplomirajo. V povezavi z osnovnimi šolami organizirajo veliko tečajev

  za učence ali šolam omogočajo, da del svojega programa opravijo v njihovi organizaciji, v

  njihovih prostorih in pod vodstvom njihovih strokovnjakov. Vključeni so v projekt

  Knowhow2, v katerem jih vodi misel: »Misliti z vsem našimi čuti«, saj s partnerskimi

  organizacijami razvijajo metodologijo učenja in poučevanja, kjer delo z različnimi

  materiali in metodami igra večjo vlogo.

 • 7

  Šola vizualnih umetnosti Reykjavik

  27. marec 2012

  Prvo predavanje je bilo posvečeno kariernemu svetovanju na Islandiji. Anna nam je

  predstavila društvo svetovalcev in njihovo delovanje. Karierni svetovalec je reguliran

  poklic, ki ga lahko opravlja oseba, ki je opravila magistrski študij kariernega svetovanja.

  Poudarila je, da mora imeti svetovalec širši pogled. Pomemben je vpogled v družbene

  spremembe, razvoj, trende v prihodnosti in ne le poznavanje izobraževalnega sistema,

  izobraževalnih programov in poklicev.

  Trenutna situacija je sicer takšna, da okoli 30 % osnovnih šol (pri nas prvi dve triadi)

  učencem ne omogoča nobene oblike strokovnega svetovanja. V nižji in višji srednji šoli

  (pri nas zadnja triada osnovne šole in srednja šola) pa ima vsak dijak pravico do

  kariernega svetovanja in se le-to tudi izvaja v različnih oblikah.

  Sledila je predstavitev raziskovalnega in razvojnega inštituta Center za vseživljenjsko

  svetovalno delo. Čeprav je osebno svetovanje izredno pomembno, se vse bolj uveljavlja

  tudi skupinski pristop in on-line informiranje. Je pa pri vseh aktivnostih pomembno

  slišati glas uporabnika.

  Predvsem v Franciji imajo zelo dobro razvite spletne portale, kjer so predstavljeni videi

  različnih poklicev in jih svetovalci veliko uporabljajo pri aktivnostih karierne orientacije.

  Na Finskem imajo v zadnjih treh razredih osnovne šole dneve oz. tedne »prakse«, ko si

  učenci izberejo poklice, ki bi jih želeli bolj spoznati in jih preizkusiti. V teh tednih prakse

  gredo v podjetja in različne organizacije in v praksi spoznavajo poklic.

  V dopoldanskem delu smo prisluhnile še predstavitvi študijskega programa.

  Popoldan smo obiskale Center za izobraževanje in usposabljanje v okviru Centra

  vseživljenjskega učenja Mímir. Veliko smo izvedele o priznavanju neformalnega in

  neformalno pridobljenega znanja. Predvsem po krizi 2008 se vedno več ukvarjajo s tem,

 • 8

  kako dvigniti raven izobrazbe in čim več odraslih vključiti v izobraževanje. Pri tem so jim

  v veliko pomoč tudi sindikati v podjetjih, saj pomagajo pri promociji izobraževanja in

  omogočajo prve stike zaposlenih s svetovalci.

  28. marec 2012

  V sredo smo cel dan preživele v južnem delu Islandije. Ko smo se peljale z minibusom, je

  začelo rahlo rositi. Iz glavnega mesta smo se odpeljali med polja lave. Videli smo tudi

  mnogo t. i. »hot spots«, kjer se iz tal kadi para geotermalne vode. Prav zaradi obilice

  izvirov tople vode, ki jo imajo na jugu, v tem delu pridelujejo večino svoje zelenjave in

  cvetja v velikih ogrevanih rastlinjakih.

  Ustavili smo se v mestu Selfoss, kjer smo najprej obiskale Center za vseživljenjsko

  učenje južne Islandije. Eydís Katla nam je predstavila njihove programe za odrasle in

  mladostnike, ki niso v rednih šolah. Pri njih lahko udeleženci opravijo posamezne

  module, ki so nato priznani v rednih izobraževalnih programih, le da tukaj poučevanje

  poteka v majhnih skupinah in s prilagojenimi metodami. Poleg tega izvajajo tudi razne

  tečaje in druge oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

  Nato smo obiskale največjo srednjo šolo v tem delu države Fjölbrautaskóli

  Sudurlands. V šolskem letu pouk poteka v dveh semestrih. V tem semestru šolo

  obiskuje okoli 1000 dijakov. Večina je starih od 16 – 20 let, vendar se v redno

  izobraževanje lahko vključujejo tudi starejših in odrasli. Šola izobražuje v splošnih

  programih različnih smeri (naravoslovna, družboslovna, jezikoslovna, ekonomska) in

  poklicnih programih (gradbeništvo, elektrotehnika, tehnika, turizem, šport, umetnost in

  zdravstvena nega in oskrba). Praktični pouk se izvaja v delavnicah in pri delodajalcih.

  Svetovalke so zaposlene predvsem za izvajanje aktivnosti karierne orientacije. Ostale

  naloge, ki jih poznamo v šolskem svetovalnem delu v Sloveniji, so porazdeljene med

  učitelji, ravnatelja, pomočnike ravnatelja in zunanje službe. Dobro imajo razvit tutorski

  sistem. Več kot polovica dijakov pri pouku uporablja prenosne računalnike.

  Fjölbrautaskóli Sudurlands

 • 9

  Pot nas je peljala naprej na južno obalo, kjer smo v kraju Eyrarbakki obiskale osnovno

  šolo in zapor. Na osnovni šoli nas je sprejela svetovalka Gudrún in nam predstavila svoje

  delo, ki je zelo podobno svetovalnemu delu v slovenskih šolah, s to razliko, da ima v

  vsakem razredu nekaj pouka. Že sama arhitektura šole je zanimiva, saj stoji ob črni obali

  morja, okoli dvorišča/igrišča pa je postavljenih več samostojnih hišk – učilnic.

  Osnovna šola v kraju Eyrarbakki

  Sledil je kratek sprehod do zapora Litla Hraun, kjer nam je svetovalka Anna Fríða

  predstavila izobraževalne možnosti, ki jih imajo zaporniki. Zelo zanimivo se mi je zdelo,

  da se vključitev v izobraževanje enači z delom v zaporu, kar pomeni, da je zapornik

  enako plačan, če je aktiven v izobraževanju, kot če dela. Vodja paznikov nam je

  predstavil tudi samo institucijo in nas s fotografijami popeljal po različnih prostorih, saj

  se zaporniki neprijetno počutijo ob raznih ogledih in obiskih, kar upoštevajo.

  Zanimivo je tudi, da si na oddelkih zaporniki sami pripravljajo obroke, kar se je po

  njihovih izkušnjah izkazalo za zelo pozitivno, saj so tako bolj aktivni, se učijo

  sodelovanja in prevzemajo odgovornost za lastno življenje. Eden od zapornikov nam je

  predstavil svojo izobraževalno pot. Med prestajanjem kazni je že diplomiral iz prava in

  ekonomije, sedaj pa že nadaljuje z magistrskim študijem. Učilnice so opremljene s

  sodobno tehnologijo, tako da z učenjem na daljavo ni težav.

  Dan smo zaključile s slastno večerjo v Stokkseyriju.

  Zapor Litla Hraun

 • 10

  29. marec 2012

  Četrti dan našega skupnega druženja je bil posvečen predavanjem in predstavitvam.

  Idunn nam je predstavila Center za usposabljanje Iðan, kjer poteka svetovanje in

  priznavanje izobraževanja in znanja v različnih poklicih. Center je v lasti tako delavcev

  kot delodajalcev, saj so skupaj prepoznali potrebo po priznavanju izkušenj in

  neformalno pridobljenega znanja. Priznavanje poteka glede na kurikul, ki je v

  izobraževanju določen za pridobitev posameznega poklica. Priznati je možno strokovni

  del kurikula, splošne predmete in manjkajoče strokovne vsebine pa lahko udeleženec

  opravi v šoli ali drugi organizaciji, ki izvaja formalno izobraževanje.

  Zatem nam je Erla predstavila izobraževanje in usposabljanje, ki ga za priseljence

  izvajajo v medkulturnem centru. V centru omogočajo tujcem brezplačno pravno pomoč,

  storitve prevajanja in tolmačenja, tečaje islandskega jezika in druge tečaje, ki jih

  organizirajo tudi na pobudo in interes udeležencev. V svoje delo so začeli vključevati

  prostovoljce – študente socialnega dela. Razmišljajo o projektu, v katerega bi vključili

  priseljence in prostovoljce, ki so pripravljeni biti njihovi prijatelji, se družiti z njimi in jih

  predstaviti tudi drugim svojim prijateljem, saj bi na tak način lahko tujce bolj vključevali,

  razširili njihovo socialno mrežo in krepili občutek povezanosti.

  Primer dobre prakse so tudi srečanja predstavnikov vseh ustanov in organizacij (vladnih

  in nevladnih), ki delajo s priseljenci, enkrat mesečno, na katerih si izmenjajo informacije,

  sodelujejo in načrtujejo svoje delo in različne projekte.

  Center za usposabljanje Iðan

  V popoldanskem delu smo v diskusiji debatirale o novih spoznanjih in primerjale lastne

  prakse in izkušnje. Ugotovile smo, da je na Islandiji pogosta situacija, ko ima ena oseba

  več funkcij (učitelj, svetovalec, organizator). Dora nam je pojasnila, da to izhaja iz ideje,

  da jih je malo in morajo biti samozadostni, zato je vedno prvo vprašanje, ki si ga vsak

  zastavi: Kaj lahko jaz naredim? Kaj lahko prispevam? Moški in ženske se upokojijo pri

  67. letu. Nekaterim je dovoljeno, da delajo dlje – do 70. leta in to je poseben privilegij, saj

  pomeni, da si prepoznan kot tako dober in sposoben, da lahko delaš dlje.

 • 11

  V primerjavi s svetovalnim delom pri nas v severnih državah svetovalne delavke več

  delajo v razredih, s skupinami. V urniku so predmeti, ki sodijo pod okrilje svetovalnega

  dela, in so del rednega obveznega programa in uvrščeni v reden pouk. Učenci morajo biti

  prisotni in izpolniti svoje obveznosti, ob koncu pouka pa niso ocenjeni z oceno, temveč z

  opravil/ni opravil. Predvsem pri aktivnostih kariernega svetovanja smo izpostavile

  nekaj vprašanj, ki so ključna pri izbiri poklicne poti, zato je pomembno, da jih pri

  načrtovanju aktivnosti upoštevamo:

  Kaj želimo v svojem življenju početi?

  Kdo vse so pomembne osebe v mojem življenju?

  Kakšno vrsto zaposlitve bi si izbral?

  Katere so moje vrednote?

  Kaj je zame v življenju pomembno?

  Koga vse sem v življenju že srečal in vzpostavil dolgotrajnejši stik?

  Katere ovire vidim na svoji življenjski poti?

  Kaj lahko storim, da bom v življenju srečen?

  30. marec 2012

  V petek smo obiskale dve organizaciji. Najprej smo se odpeljale na obrobje mesta in

  preživele nekaj časa z zaposlenimi in udeleženci Centra za rehabilitacijo Hringsjá.

  Udeleženci programov so zaradi različnih diagnoz napoteni v center s strani zdravnikov,

  socialnih delavcev, terapevtov, ipd. Center udeležencem omogoča, da se pri njih najprej

  vključijo v kratke tečaje, ki potekajo dvakrat na teden. Če zmorejo redno opraviti svoje

  dolžnosti v teh kratkih tečajih, se lahko vključijo v programe na srednješolski ravni

  (moduli računalništvo, islandščina, angleščina, matematika, sociologija, psihologija,

  računovodstvo, umetnost). V centru so zaposleni učitelji, karierni svetovalec, socialni

  delavec, psiholog, specialni pedagog in Davis svetovalec za udeležence z disleksijo.

  Ugotavljajo, da pri njih mnogo ljudi ni uspešnih v šolah prav zaradi disleksije. Ljudem, ki

  imajo disleksijo, pomagajo s programom Davis, v katerem se na prvi stopnji naučijo

  učinkovite orientacije med črkami in števkami, na drugi stopnji pa s pomočjo gline

  ustvarijo reprezentacijo pomena besede in sam zapis besede.

  Pot smo nadaljevale v kraj Kópavogur in si ogledale organizacijo Fjölsmiðjan – delovni

  center za mlade na razpotjih. Center vodi Thorbjörn, nekdanji trener islandske

  nogometne reprezentance. V delavnice so vključeni mladi, ki so imeli težave z

  odvisnostjo, brezposelni, uporabniki socialne pomoči … Center zaposluje ranljive

  skupine mladih s ciljem večjega družbenega blagostanja. Mladi prihajajo na svoje

  delovno mesto v eni izmed delavnic: avtomehanična, elektro, tesarska, tekstilna,

  reciklaža, kuhinja. V teh delavnicah mladi pod vodstvom mentorjev popravljajo

  pokvarjene ali odvržene gospodinjske aparate, razstavijo stare računalnike in druge

  stroje, sestavljajo razne izdelke, izdelujejo lesene izdelke in izdelke in odpadnega

 • 12

  tekstila, imajo pralnico in polirnico avtomobilov. Center je povezan z različnimi podjetji

  in trgovinami. Pri delu se zahteva red in disciplina, vendar se mentorji osebno zelo

  zavzamejo za vsakega posameznika. Cilj centra je, da mladi postanejo aktivni v svojih

  življenjih, da se vključijo v delovni proces, pridobijo delovne navade in si postavijo

  osebne cilje. Za svoje delo so plačani, delovnik traja 6 ur. Center je zelo uspešen in okoli

  85 % udeležencev najde svojo pot – redno delo ali izobraževanje.

  31. marec 2012

  Ključno za razumevanje islandske družbe je tudi spoznavanje krajine, zgodovine in

  znamenitosti. Klasičnih kulturnih znamenitosti, kot smo jih vajeni v drugih evropskih

  prestolnicah, je malo. V Reykjaviku se muzej in narodna galerija v zimskem času zapreta

  že ob 17. uri. Soboto sem posvetila spoznavanju kulturnih in naravnih znamenitosti. Še z

  nekaterimi udeleženkami sem si ogledala območje prvega islandskega parlamenta, ki

  stoji v nacionalnem parku Thingvelir, območje razmikanja tektonskih plošč, slap Gulfoss,

  vulkanski krater Kerið z jezerom, in območje gejzirjev. Ogled je bil profesionalno voden

  in resnično dobro organiziran.

  Spoznavanje islandskih znamenitosti

  Lokalni vodič nam je predstavil mnogo lokalnih zanimivosti, pripovedoval zgodbe iz

  Sage, zgodbe o trolih, škratih in skritih ljudeh, geotermalnih izvirih in njihovi uporabi,

  islandskih konjih, predstavil islandsko književnosti in nekaj njihovih avtorjev,

  spregovoril o vedno spremenljivem vremenu. Na otoku živi okoli 330.000 prebivalcev,

  večina je skoncentrira v glavnem mestu in nekaj mestih ob obali. Kar 98 % prebivalstva

  uporablja internet. Notranjost otoka pozimi sploh ni dostopna. Geotermalno vodo

  uporabljajo za ogrevanje hiš in rastlinjakov ter proizvodnjo elektrike. Voda iz pipe je

  pitna, vendar vsebuje veliko žvepla, kar ji daje nenavaden vonj. Drevesa rastejo le na

  določenih območjih, vsako leto skušajo pogozditi eno območje, vendar razmere niso

  ugodne. Ima pa človek tukaj priložnost videti kite, delfine, severni sij.

  Spoznala sem, da imajo tukajšnji ljudje močan občutek za skupnost in skupno dobro.

  Zelo so povezani, kar pa po drugi strani pomeni tudi večji neformalni nadzor (če

  zapornik pobegne iz zapora, to zanj pomeni le krajši dopust, saj ga bo zelo v kratkem

  nekdo videl in prepoznal). Vesela sem, da sem ta zadnji dan preživela izven mesta, med

  ljudmi in spoznala del krajine, saj zaokroži moje razumevanje in doživljanje Islandije na

  veliko bolj celosten način.

 • 13

  1. april 2012

  V nedeljo sem odpotovala domov. Zjutraj sem si na avtobusu vtisnila v spomin zadnje

  obrise glavnega mesta. Na poti na letališče Keflavik sem opazovala ocean, ribiške hiše in

  polja lave. Na letalu sem prisluhnila islandski glasbi. V Ljubljano sem letela preko

  Kopenhagna, kjer sem čakala tri ure, pa še izgubila dve, saj sem morala kazalce na uri

  premakniti naprej. Vendar pa je potovanje teklo brez težav in znova sem se dotaknila tal

  na Brniku ob enajstih zvečer. Za mano je bil nepozaben teden na Islandiji.

 • 14

  Sebastjan Antolin, karierni svetovalec na Zavodu RS za zaposlovanje: Arktične poti do svetovalnega dela – vseživljenjska karierna orientacija na Laponskem (Rovaniemi, Finska)

  V tednu med 22. in 29. 4. sem se udeležil programa študijskega obiska v okviru

  programa Leonardo Da Vinci v mestu Rovaniemi na Finskem. Obisk je potekal v

  organizaciji Lapin opinto-ohjaus ry (Nevladne organizacije kariernih svetovalcev na

  Laponskem, podružnice Finskega društva kariernih svetovalcev) in Euroguidance centra

  Finska.

  Izmenjava se je začela s prijavo in izbiro destinacij. Poleg programa na Finskem, ki sem

  ga izbral zaradi zelo uspešnega sistema svetovalnega dela, sem se prijavil še za program

  v Španiji (Barcelona) in Irskem (Dublin).

  Moje srečanje s Finsko se je v bistvu začelo že en teden prej, ko so udeleženci slovenske

  Academie predstavljali njihove šolske sisteme in svetovalno delo. V Ljubljani sem

  namreč spoznal Soilo in Anu, ki sta prišle v Slovenijo prav iz mesta Rovaniemi. Pozneje

  se je tudi izkazalo, da sta za povratek izbrali isti let iz Helsinkov v Rovaniemi.

  Moja logistika je potekala na sledeč način. Z avtom sem se v nedeljo, 22.4. podal na

  dunajsko letališče. Ker smo imeli še isti dan prvi neformalni sestanek, je bila to

  najenostavnejša varianta. Iz Dunaja smo poleteli v Helsinke in nato še do mesta

  Rovaniemi. Na letališče v Rovaniemiju smo prispeli okrog 17h, sledil je še 15 minutni

  transfer do hotela Scandic v središču mesta. Hotel smo rezervirali na predlog

  koordinatorke programa. Vsi udeleženci smo bivali v istem hotelu.

  22. april 2012

  Po prihodu na Laponsko me je nekoliko presenetila razlika med vremenom v Helsinkih

  in Rovaniemiju. V Helsinkih je bilo13 stopinj in sončno, v mestu Rovaniemi pa megla in

  hladno vreme. V času našega obiska je bilo še pol metra snega, reke so bile pokrite še z

  ledom in snegom, ponoči in zjutraj pa se je temperatura spustila tudi pod ničlo.

  Zvečer smo se sestali s koordinatorko projekta Kati Virolainen in lokalnim

  organizatorjem Arijem Sirviöm. Sledila je seznanitev s preostalimi udeleženci in

  celotedenskim programom. Prav tako smo zapisali naša pričakovanja, prispevek in

  strahove, ki nas obdajajo v zvezi z obiskom.

 • 15

  Takole smo na zabaven način zapisali naša pričakovanja, prispevek in strahove v zvezi z našim študijskim obiskom

  Spoznavali smo se na nekoliko nenavaden način, tako da smo o sebi napisali tri trditve,

  dve sta morali biti resnični. Nato smo v parih, vsak z vsakim, poskušali uganiti katera

  trditev za nas drži in katera ne. Zelo hitro je stekla zelo zabavna konverzacija. Kot

  skupina smo se dobro ujeli, tudi na račun prijetne večerje, ki smo si jo privoščili vsi

  udeleženci.

  Udeleženci Delovno mesto Država Mesto

  Palle Kristensen Advice and guidance organisation: UU-sjaelsoe Danska Birkerod

  Christine Kejser Advice and guidance organisation:

  Ungdommens Uddannelsesvejledning Danska Koege

  Elena Batalloso Duran Public administration/school: Bilingual

  Secondary Education School Villablanca Španija Madrid

  Maria Auxiliadora

  Farias Oropesa

  Public administration/school: IES Pablo

  Montesino Španija

  Las Palmas de

  Gran Canaria

  Robin Denis Advice and guidance organisation: CIO of

  Montargis (Guidance Center of Montargis) Francija Montargis

  Manuela Anthony Piu Advice and guidance organisation: Mission

  Locale du Pays de Saverne Francija Saverne

  Aoibheann Byrt St. Joseph's Community College Irska Kilkee

  Nina Grondahl School: Valldal Skule Norveška Valldal

  Iveta Leja-Andersone Advice and guidance organisation Latvija Liepāja

 • 16

  Koordinatorka Kati Virolainen in udeleženka Academie v Sloveniji Anu Turunen

  Elena, ena izmed udeleženk iz Španije in lokalni organizator obiska Ari Sirviö

  23. april 2012

  Po zajtrku in zboru v avli hotela smo se odpravili do Regionalne administrativne

  enote Laponske. Kari Torikka nam je predstavil glavne naloge institucije.

  Administrativna enota je zadolžena za javne službe in storitve (zdravstvo in socialno

  varstvo, izobraževanje, promocijo in izvajanje pravnega varstva), požarno varnost in

  civilno zaščito. Posebna naloga je skrb za populacijo Samijev, narodnosti, ki živi na

  področju Finske, Švedske, Norveške in Rusije. Obstajajo trije jeziki, ki jih uporabljajo in

  so si med popolnoma različni. Na Finskem jih je 3000 imajo pa v ustavi zapisano pravico

  do učenja v svojem jeziku v osnovni šoli, ponekod jim je to omogočeno tudi v srednji šoli.

  Navedel je tudi nekatera dejstva o Laponski: na področju Laponske živi cca. 180 000

  ljudi (3,5 % vseh na Finskem), Območje obsega 30 % vseh površin na Finskem, kar

  pomeni, da je Laponska redko poseljena dežela velikih razdalj.

  http://sl.m.wikipedia.org/wiki/Sami

 • 17

  Kati nam je predstavila tudi CIMO - Center for International mobility, ki skrbi za vse

  projekte povezane z EU. Prav tako smo spoznali finski izobraževalni sistem. Tega lahko

  opišemo s pridevniki kot so: prilagodljiv, osredotočen na potrebe uporabnika, povezan z

  različnimi institucijami. Šolanje je na vseh ravneh brezplačno, poskrbljeno je tudi za vsaj

  en topel obrok dnevno (OŠ, SŠ).

  Izobraževalni sistem je zelo tesno povezan z drugimi institucijami, tudi z Zavodom za

  zaposlovanje. Zelo dobro imajo urejeno karierno svetovanje v osnovnih in srednjih

  šolah. V prvih imajo od 7-9 razreda poseben predmet, kjer učence učijo o poklicih,

  samoizobraževanju, pridobitvi veščin (1 ura na teden in individualno svetovanje). Imajo

  tudi nekatere posebne metode, kot so svetovanje družinam otrok, ki se ne zmorejo

  odločiti o nadaljnji poti, posebna svetovanja za tiste, ki niso bili izbrani na želeni

  program, itd. Po končanih devetih razredih imajo učenci možnost ostati v OŠ še eno leto.

  V tem letu lahko opravljajo različne dejavnosti kot so: izboljšanje ocen za boljše

  možnosti vpisa na želeno srednjo šolo, opravljanje nekaterih obveznosti za srednje šole,

  dodatne aktivnosti za lažjo odločitev za srednješolski program.

  Posebnost v srednji šoli je obiskovanje podjetij v njihovem okolju (npr. kosilo v

  restavraciji, kjer nato lastnik te verige restavracij in hotelov predstavi različne poklice),

  in spoznavanje teh poklicev tudi skozi delo. Zelo so izpostavili dejstvo, da je karierno

  svetovanje domena vseh učiteljev, ne samo svetovalnega delavca. V urniku je na leto od

  40-60 ur rezerviranih za poklicno orientacijo.

  Na terciarni ravni je svetovanje odvisno od potreb študenta. Imajo tudi t. i. ljudske šole

  in šole za odrasle, kjer je možno pridobiti veščine in znanje, ki pomagajo pri vpisu na

  univerzo ali politehnično fakulteto.

  Obiskali smo tudi Zavod za zaposlovanje, kjer smo imeli predstavitev na temo od

  poklicne orientacije do kariernega svetovanja, ki jo je vodil psiholog Jussi Huttu-

  Hiltunen. Če se je nekdaj ljudi obravnavalo kot objekte (masovna psihološka testiranja),

  je zdaj definitivno čas, da se jih obravnava kot subjekte. Pomembno je svetovanje

  osredotočeno na stranko, njegovo aktivacijo in motivacijo (angl. reverse motivation).

  Testiranje pride v poštev samo v izrednih primerih.

  Izvedeli smo tudi nekaj podatkov. Stopnja reg. brezposelnosti je v Rovaniemiju in okolici

  13 %, na nacionalni ravni pa 8 %. Podobno kot v Slovenji predstavljajo veliko težavo

  dolgotrajno brezposelni. Za dolgotrajno brezposelne štejejo na Finskem tiste iskalce

  zaposlitve, ki so prijavljeni 1 leto ali več.

  Čakal nas je še ogled mesta in okolice z avtobusom. Ogled je vodila bodoča diplomantka

  na turistični fakulteti, ki je opravljala izpit iz turističnega vodenja. Med drugim smo

  http://cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15616_guidance_in_finland_2009.pdfhttps://www.dropbox.com/s/fziw5zljyzx2hak/18560_guidance_kalvot_2010.pdfhttps://www.dropbox.com/s/hcvwkpq2zexqw7l/24122_Vocational_Counseling_at_EmploymentOffices.pdf

 • 18

  obiskali tudi mesto Božička in eno izmed njihovih smučišč (205 m nadmorske višine).

  Zvečer smo se opravili še skupno večerjo in imeli priložnost, da se boljše spoznamo.

  Voden ogled mesta z avtobusom je bil hkrati izpit za študentko visoke turistične šole

  Finski izobraževalni sistem

 • 19

  24. april 2012

  Dan smo preživeli na Laponske športne akademije ali kot ji sami pravijo Santa sport.

  Institucijo nam je predstavil nekdanji odlični smučarski tekač, sedaj pa trener finske

  reprezentance Reijo Jylhä. Akademija nudi izredne možnosti in zmogljivosti. Te so poleg

  študentom njihovih programov namenjene tudi srednješolcem, ki imajo možnost, da si

  kot izbirni predmet izberejo vadbo določenega športa. Ta predmet se jim tudi prizna kot

  del opravljenih obveznosti. Med sedanjimi študenti šole je tudi svetovno znana alpska

  smučarka Tanja Poutiainen in nekdanji odlični tekač na smučeh, dobitnik olimpijskih

  medalj Hannu Manninen.

  Ena izmed mnogih športnih objektov - večnamenska športna dvorana s tekaško stezo

  Pred kosilom smo poslušali še predstavitev šole, ki združuje splošno in poklicno

  srednješolsko izobraževanje v en sam program, ki se imenuje HigVoc. Predstavljala je

  Tarja Kupari. Na koncu imajo učenci več različnih kvalifikacij, ki jih lahko unovčijo pri

  vpisu na študij.

  Na kosilu smo odšli na bližnji šolski center, kjer kot svetovalec dela koordinator našega

  obiska Ari.

  Osnovne šole imajo tudi zelo dobro opremljene učilnice za glasbo

  https://www.dropbox.com/s/6qvom0rpuk52aua/24138_Lapland_Sports_Academy_Reijo_Jyllha.pdfhttps://www.dropbox.com/s/0oh0t4estgy7dcr/24125_LAO_HighVoc_240412.pdf

 • 20

  Sledila je predstavitev podjetja Lappset, ki izdeluje igrala za zunanje prostore, tudi

  taka, ki so namenjena posebej starejšim osebam. Igrala smo preizkusili tudi v praksi, saj

  je v stavbi tematski igralni park za mlade.

  Preizkušanje interaktivnih igral

  Na koncu smo poslušali še predstavitev Danskega in Norveškega izobraževalnega

  sistema. Dan smo končali s kratko evaluacijo, v t. i. pogovornih skupinah (˝buzz group˝),

  kjer smo udeleženci razdeljeni v skupine, podali tri stvari tistega dne, ki so izstopale v

  pozitivnem smislu in tri, ki so nas zmotile.

  25. april 2012

  Tretji dan smo preživeli na Univerzi za uporabne znanosti. Gre za univerzo s približno

  3000 študenti različnih programov (ekonomija, administrativne vede, tehnologija,

  turizem, itd), vsako leto jih na novo sprejmejo 600. Programi trajajo od 3,5 do 4 let.

  Univerzo sestavljajo tri univerzitetna naselja: Rantavitikka Campus, Ounasvaara Campus

  in Viirinkangas Campus (MTI).

  V tujino vsako leto pošljejo 150 študentov, približno toliko je tudi tujih študentov na

  njihovi univerzi. Vsi visokošolski programi so brezplačni. Predstavili so nam tudi način

  financiranja študentov na Finskem. Vsak študent je upravičen do denarne pomoči, tudi

  za dodatek za najemnino in posojilo lahko zaprosijo. Na letni ravni tako lahko pridobijo

  cca. 11.000 € pomoči s strani države. Pomoč prejemajo tudi študenti na izmenjavi v

  tujini.

  Na Univerzi imajo zelo razvit sistem tutorstva. Poznajo učitelje tutorje. Ti so zadolženi za

  20-40 študentov. Na vsakih 10 novih študentov pa dodelijo še enega učitelja tutorja. Od

  splošnega spoznavanja in pomoči glede študija so tutorji zadolženi še za nekatere druge

  dejavnosti. Med njimi so pomoč glede osebnega načrta študija, glede na prepoznavo do

  http://www.lappset.com/https://www.dropbox.com/s/9dzysclwc2yadet/24143_RAMK_Presentation_Matti_Lempiainen.pdfhttps://www.dropbox.com/s/i8qlkuzuop7mr2h/24144_RAMK_Support_services_Maija_Tormanen.pdfhttps://www.dropbox.com/s/i8qlkuzuop7mr2h/24144_RAMK_Support_services_Maija_Tormanen.pdfhttps://www.dropbox.com/s/ly0rguylx45e0ob/24148_RAMK_Teacher_tutoring_Outi_Kahkonen.pdf

 • 21

  tedaj pridobljenih znanj in veščin ter interesov, spodbujanje pripadnosti in skupinskega

  duha, redno spremljanje študentov pri njihovem razvoju in napredku.

  Razvijajo tudi t. i. virtualno tutorstvo in sicer s pomočjo platforme Optima, kjer pomoč

  nudijo preko interneta. Ta vrsta pomoči je še posebej pomembna za odrasle študente, ki

  ponavadi študirajo na daljavo.

  Paivi Saari nam je predstavila še celotni sistem svetovanja in svetovalnega dela. Ta je

  zelo dodelan in prestreže študente v ključnih trenutkih.

  Učilnica za razvoj programov virtualne resničnosti

  Sledil je moj prispevek, predstavitev izobraževalnega sistema in ureditve kariernega

  svetovanja v Sloveniji. Svoj prispevek sta predstavili še udeleženka iz Latvije, Ivete Leja-

  Andersone iz Advice and guidance organisation in udeleženka iz Irske Aoibheann Byrt s

  St. Joseph's Community College.

  Sledila je predstavitev podjetja Crelint, ki se ukvarja z novimi tehnologijami, predvsem

  mobilnimi. Značilno zanje je, da so sosedi z Univerzo za uporabne znanosti in da z njo

  tudi zelo tesno sodelujejo. Univerzi predlagajo spremembe učnih vsebin, ki se izražajo v

  večji zaposljivosti študentov, v tem primeru informatike. V času študija veliko študentov

  univerze dela na različnih projektih podjetja, pišejo diplomske naloge na podlagi dela v

  podjetju, imajo praktičen pouk. Značilno za univerzo uporabnih znanosti je, da se več kot

  20 % študentov zaposli pri delodajalcih, kjer so opravljali praktično delo.

  V podjetju se tudi srečujejo s t. i. internacionalizacijo trga delovne sile. Njihovi

  uslužbenci namreč prihajajo iz mnogih držav, med njimi pa izstopajo strokovnjaki iz

  Indije in Kitajske. Internacionalizacija in poudarek na izobraževanju tujih jezikov, še

  posebej angleščine je ena izmed glavnih prioritet finskega izobraževalnega sistema v

  prihodnje.

  Obiskali smo še šolo na kateri, kot svetovalna delavka, dela Anu Turunen. Gre za

  najstarejšo srednjo šolo na Laponskem z zelo zanimivo arhitekturo. Anu nam je

  predstavila projekt za izboljšanje svetovalnega dela v srednjih šolah.

  https://www.dropbox.com/s/c8787guo1bioqwu/24146_RAMK_IAG_services_Paivi_Saari.pdfhttps://www.dropbox.com/s/zh5o7whik1op4vc/24559_Slovenia.pdfhttps://www.dropbox.com/s/cjcq5cuh76siq1o/24731_Aca_ROI_Latvia.pdfhttps://www.dropbox.com/s/qw14zt8qj6n2t27/24557_Ireland.pdfhttps://www.dropbox.com/s/vcvay9epghsa0kp/24730_Aca_ROI_Anu_Turunen_Projekti.pdf

 • 22

  Učilnica, kjer se odvija pouk umetnosti

  26. april 2012

  Četrti dan smo spoznali Univerzo Laponske in vlogo kariernega svetovanja na njej. To

  nam je predstavila Satu Peteri, vodja svetovalne službe. Glavni cilj njihovega dela je

  spodbujanje zaposlovanja njihovih študentov. To dosegajo z objavo prostih delovnih

  mest, individualnim kariernim svetovanjem, učenjem veščin za uspešnejše iskanje

  službe, ... Informacije o diplomantih zbirajo še do 5 let po diplomi. Sodelujejo tudi z

  delodajalci, ki lahko pri njih objavijo prosta delovna mesta, ponudijo mesta za praktično

  usposabljanje, objavijo raziskovalna dela, teme za diplomske naloge, predstavijo

  podjetje.

  Obiskali smo tudi bližjo osnovno šolo in si pogledali prostore šole.

  Učenci že v OŠ prihajajo s kolesi

  Sledila je predstavitev izobraževalnih sistemov Francije, ki sta jo izvedla Robin Denis,

  Advice and guidance organisation: CIO of Montargis (Guidance Center of Montargis) in

  Manuela Anthony Piu, Advice and guidance organisation: Mission Locale du Pays de

  Saverne Plaine et Plateau in predstavnici iz Španije Elena Batalloso Durán, Public

  administration/school: Bilingual Secondary Education School ter Maria Auxiliadora

  Farias Oropesa, Public administration/school: IES Pablo Montesino.

  https://www.dropbox.com/s/anwdspme8d834tr/24186_Career_Services_University_of_Lapland_2012_Satu_Peteri.pdfhttps://www.dropbox.com/s/5tljrfjxthx6739/24558_Spain.pdf

 • 23

  Obiskali smo tudi podjetje Lappland Safaris, kjer nam je direktor predstavil dejavnost

  podjetja in sodelovanje s srednjimi šolami in drugimi ustanovami, ki skrbijo za kadre in

  zaposlovanje.

  Popoldne smo imeli še aktivnosti v naravi. Odpravili smo se na srednjo kmetijsko šolo,

  približno 10 minut oddaljeno od centra mesta. Tam smo se spoznali s severnim jelenom,

  tekom na smučeh v globokem snegu in tradicionalno kuhinjo Samijev. Eden izmed

  dijakov nam je predstavil preživetje v naravi. To je bil njegov praktični preizkus za

  usposobljenega vodiča v naravi.

  Predstavitev teka na smučev v globokem snegu

  Predstavitev načinov preživetja v naravi

  27. april 2012

  Zadnji uradni dan nas je gostil Laponski inštitut za raziskovanje in izobraževanje v

  turizmu - Multidimensional Tourism Institute (MTI). Ta povezuje vse nivoje

  izobraževanja v turizmu, veliko pozornosti namenjajo tudi raziskavam in

  http://www.lapinsafarit.fi/en/lapland-safarishttp://tourism.luc.fi/In_English/Institute.iw3

 • 24

  razvoju. Razvojno področje je predvsem domena Univerze Laponske. Druga dva

  partnerja pa sta Univerza uporabnih znanosti Rovaniemi in srednješolska ustanova

  Lapland Tourism College. Institut spodbuja sodelovanje na področju produktnega

  razvoja, inovacij, raziskav in izobraževanja.

  Tukaj smo jedli tudi najboljše kosilo, saj so nas stregli študenti in dijaki Lapland Tourism Collage-a

  Predstavniki srednješolskega izobraževanja so podrobno predstavili poklicno

  svetovanje na šoli. Zelo zanimivo je bilo slišati konkretne probleme, s katerimi se

  soočajo. Med njimi je tudi odsotnost od pouka.

  Ob koncu dne smo naredili še evalvacijo celotnega tedna. Zvečer smo imeli še skupno

  poslovilno večerjo. Organizatorji so še enkrat več izredno potrudili in večerjo rezervirali

  v gostišču ob reki Ounasjoki. Presenetili so nas tudi z živo glasbo in seveda karaokami, ki

  jih na Finskem težko zgrešite.

  Ena izmed učilnic za praktični pouk – v času našega obiska so dijaki poskušali različne vrste piva

  28. april 2012

  Večina udeležencev je imela let iz Rovaniemija že zgodaj zjutraj ali opoldne. Moj let je bil

  šele ob 18h, zato sem imel nekaj časa za ogled mesta in nakupe. Odločil sem se za muzej

  Arktikum v katerem je prikazano severnjaško življenje, značilnosti pokrajine znotraj

 • 25

  arktičnega kroga in tradicija Samijev. Nekaj pred 20h sem priletel v Helsinke in se

  odpravil do hotela.

  Vhod v Arktikum

  Tradicionalna noša Samijev

  29. april 2012

  Zadnji dan se namenil raziskovanju Helsinkov. Ker sem imel let zgodaj popoldne, sem si

  na hitro ogledal zgolj nekatere glavne znamenitosti mesta. Več slik tukaj.

  Luteranska katedrala in spomenik Sibelius

  https://picasaweb.google.com/114818582832110905031/AcademiaRovaniemiFinska?authkey=Gv1sRgCIGKjZeWxpb0qgE

 • 26

  Viri: https://www.dropbox.com/s/ni57k8sivfcgc4b/Programme_Academia%20Rovaniemi.p

  df

  https://www.dropbox.com/s/oimq6ex65h2p303/24124_AVI_presentation_230411.pdf

  http://sl.m.wikipedia.org/wiki/Sami

  http://cimo.fi/

  https://www.dropbox.com/s/fziw5zljyzx2hak/18560_guidance_kalvot_2010.pdf

  https://www.dropbox.com/s/1iucwi6mhfw9iea/15616_guidance_in_finland_2009.pdf

  https://www.dropbox.com/s/6qvom0rpuk52aua/24138_Lapland_Sports_Academy_Reij

  o_Jyllha.pdf

  https://www.dropbox.com/s/0oh0t4estgy7dcr/24125_LAO_HighVoc_240412.pdf

  https://www.dropbox.com/s/9dzysclwc2yadet/24143_RAMK_Presentation_Matti_Lem

  piainen.pdf

  http://www.ramk.fi/fi.iw3

  http://www2.jobstep.net/modules/page/show_page.asp?id=AC40AB409B3C4DF4933D

  43ED4774ECEE&tabletarget=data_1&MENU_1_activeclicked=F9ADB33290DE417A859

  1056F020C78F7&MENU_1_open=false&pid=EF688A67FF084875B42486193757B8F6&

  layout=ENG_jobstep_tietopalvelu

  https://www.dropbox.com/s/qw14zt8qj6n2t27/24557_Ireland.pdf

  https://www.dropbox.com/s/zh5o7whik1op4vc/24559_Slovenia.pdf

  https://www.dropbox.com/s/i8qlkuzuop7mr2h/24144_RAMK_Support_services_Maija_

  Tormanen.pdf

  https://www.dropbox.com/s/ly0rguylx45e0ob/24148_RAMK_Teacher_tutoring_Outi_K

  ahkonen.pdf

  https://www.dropbox.com/s/uq88tvblrsbplr4/24147_RAMK_Valtti_project_Paivi_Saari.

  pdf

  https://www.dropbox.com/s/c8787guo1bioqwu/24146_RAMK_IAG_services_Paivi_Saa

  ri.pdf

  https://www.dropbox.com/s/vcvay9epghsa0kp/24730_Aca_ROI_Anu_Turunen_Projekti

  .pdf

  https://www.dropbox.com/s/anwdspme8d834tr/24186_Career_Services_University_of

  _Lapland_2012_Satu_Peteri.pdf

  https://www.dropbox.com/s/5tljrfjxthx6739/24558_Spain.pdf

  http://www.lapinsafarit.fi/en/lapland-safaris

  http://www.lappset.com/

  http://tourism.luc.fi/In_English/Institute.iw3

  https://www.dropbox.com/s/wqj2gjtbd483mle/24561_Economic_information_Office_2

  70412.pdf

  https://picasaweb.google.com/114818582832110905031/AcademiaRovaniemiFinska?

  authkey=Gv1sRgCIGKjZeWxpb0qgE

  https://www.dropbox.com/s/ni57k8sivfcgc4b/Programme_Academia%20Rovaniemi.pdfhttps://www.dropbox.com/s/ni57k8sivfcgc4b/Programme_Academia%20Rovaniemi.pdfhttps://www.dropbox.com/s/oimq6ex65h2p303/24124_AVI_presentation_230411.pdfhttp://sl.m.wikipedia.org/wiki/Samihttp://cimo.fi/https://www.dropbox.com/s/fziw5zljyzx2hak/18560_guidance_kalvot_2010.pdfhttps://www.dropbox.com/s/1iucwi6mhfw9iea/15616_guidance_in_finland_2009.pdfhttps://www.dropbox.com/s/6qvom0rpuk52aua/24138_Lapland_Sports_Academy_Reijo_Jyllha.pdfhttps://www.dropbox.com/s/6qvom0rpuk52aua/24138_Lapland_Sports_Academy_Reijo_Jyllha.pdfhttps://www.dropbox.com/s/0oh0t4estgy7dcr/24125_LAO_HighVoc_240412.pdfhttps://www.dropbox.com/s/9dzysclwc2yadet/24143_RAMK_Presentation_Matti_Lempiainen.pdfhttps://www.dropbox.com/s/9dzysclwc2yadet/24143_RAMK_Presentation_Matti_Lempiainen.pdfhttp://www.ramk.fi/fi.iw3http://www2.jobstep.net/modules/page/show_page.asp?id=AC40AB409B3C4DF4933D43ED4774ECEE&tabletarget=data_1&MENU_1_activeclicked=F9ADB33290DE417A8591056F020C78F7&MENU_1_open=false&pid=EF688A67FF084875B42486193757B8F6&layout=ENG_jobstep_tietopalveluhttp://www2.jobstep.net/modules/page/show_page.asp?id=AC40AB409B3C4DF4933D43ED4774ECEE&tabletarget=data_1&MENU_1_activeclicked=F9ADB33290DE417A8591056F020C78F7&MENU_1_open=false&pid=EF688A67FF084875B42486193757B8F6&layout=ENG_jobstep_tietopalveluhttp://www2.jobstep.net/modules/page/show_page.asp?id=AC40AB409B3C4DF4933D43ED4774ECEE&tabletarget=data_1&MENU_1_activeclicked=F9ADB33290DE417A8591056F020C78F7&MENU_1_open=false&pid=EF688A67FF084875B42486193757B8F6&layout=ENG_jobstep_tietopalveluhttp://www2.jobstep.net/modules/page/show_page.asp?id=AC40AB409B3C4DF4933D43ED4774ECEE&tabletarget=data_1&MENU_1_activeclicked=F9ADB33290DE417A8591056F020C78F7&MENU_1_open=false&pid=EF688A67FF084875B42486193757B8F6&layout=ENG_jobstep_tietopalveluhttps://www.dropbox.com/s/qw14zt8qj6n2t27/24557_Ireland.pdfhttps://www.dropbox.com/s/zh5o7whik1op4vc/24559_Slovenia.pdfhttps://www.dropbox.com/s/i8qlkuzuop7mr2h/24144_RAMK_Support_services_Maija_Tormanen.pdfhttps://www.dropbox.com/s/i8qlkuzuop7mr2h/24144_RAMK_Support_services_Maija_Tormanen.pdfhttps://www.dropbox.com/s/ly0rguylx45e0ob/24148_RAMK_Teacher_tutoring_Outi_Kahkonen.pdfhttps://www.dropbox.com/s/ly0rguylx45e0ob/24148_RAMK_Teacher_tutoring_Outi_Kahkonen.pdfhttps://www.dropbox.com/s/uq88tvblrsbplr4/24147_RAMK_Valtti_project_Paivi_Saari.pdfhttps://www.dropbox.com/s/uq88tvblrsbplr4/24147_RAMK_Valtti_project_Paivi_Saari.pdfhttps://www.dropbox.com/s/c8787guo1bioqwu/24146_RAMK_IAG_services_Paivi_Saari.pdfhttps://www.dropbox.com/s/c8787guo1bioqwu/24146_RAMK_IAG_services_Paivi_Saari.pdfhttps://www.dropbox.com/s/vcvay9epghsa0kp/24730_Aca_ROI_Anu_Turunen_Projekti.pdfhttps://www.dropbox.com/s/vcvay9epghsa0kp/24730_Aca_ROI_Anu_Turunen_Projekti.pdfhttps://www.dropbox.com/s/anwdspme8d834tr/24186_Career_Services_University_of_Lapland_2012_Satu_Peteri.pdfhttps://www.dropbox.com/s/anwdspme8d834tr/24186_Career_Services_University_of_Lapland_2012_Satu_Peteri.pdfhttps://www.dropbox.com/s/5tljrfjxthx6739/24558_Spain.pdfhttp://www.lapinsafarit.fi/en/lapland-safarishttp://www.lappset.com/http://tourism.luc.fi/In_English/Institute.iw3https://www.dropbox.com/s/wqj2gjtbd483mle/24561_Economic_information_Office_270412.pdfhttps://www.dropbox.com/s/wqj2gjtbd483mle/24561_Economic_information_Office_270412.pdfhttps://picasaweb.google.com/114818582832110905031/AcademiaRovaniemiFinska?authkey=Gv1sRgCIGKjZeWxpb0qgEhttps://picasaweb.google.com/114818582832110905031/AcademiaRovaniemiFinska?authkey=Gv1sRgCIGKjZeWxpb0qgE

 • 27

  Valentina Uran, organizatorka izobraževanja odraslih in vodja Svetovalnega središča Zasavje na Zasavski ljudski univerzi Trbovlje: Mreženje izvajalcev kariernega svetovanja v izobraževanju in zaposlovanju v Latviji (Riga, Latvija)

  Med 22. in 29. 4. 2012 sem se v okviru mobilnosti v projektu Academia udeležila

  študijskega obiska v Latviji. Latvija ob prijavi ni bila moja prva izbira, čeprav sem ob

  njenem imenu naredila kljukico, ker se je tema obiska nekako ujemala z mojim delom in

  mojimi interesi. Ko me je Sabina Škarja z Zavoda RS za zaposlovanje sredi novembra

  poklicala po telefonu in preverjala, če sem pripravljena potovati v Latvijo, sem brez

  pomišljanja pritrdila. V resnici pa je Latvija ena od zadnjih držav, ki bi jo izbrala za

  osebno potovanje, ker sem o njej vedela zelo malo, pa tudi zato, ker je njen najvišji vrh

  nižji od nadmorske višine kraja, kjer živim. Novembra se je april zdel neskončno daleč, v

  resnici pa je bilo tako, kot bi pomežiknila ob premočnem soncu in že sem polnila kovček.

  Tema študijskega obiska je bila mreženje izvajalcev kariernega svetovanja na področju

  izobraževanja in zaposlovanja v Latviji. Vsebinska podlaga študijskega obiska je bil

  Latvijski nacionalni program vseživljenjskega učenja za obdobje 2007-2013, po katerem

  naj bi vseživljenjsko svetovanje vsakemu državljanu, ne glede na starost in življenjsko

  obdobje, omogočalo identificiranje njegovih kompetenc in interesov ter sprejemanje

  temu ustreznih izobraževalnih ali poklicnih odločitev. Za uresničevanje takšnega cilja v

  majhni in s sredstvi omejeni državi pa je sodelovanje med ustanovami ključnega

  pomena.

  Program je predvideval obiske različnih ustanov, ključnih akterjev pri zagotavljanju

  vseživljenjskega svetovanja v Latviji.

  Čeprav smo Slovenci zelo kritični do tujcev, ki Slovenijo zamenjujejo s Slovaško in se

  pritožujemo nad njihovo nerazgledanostjo, sem si takoj po telefonskem pogovoru s

  Sabino morala priznati, da nimam pojma o Latviji. Ko sem potem ob priložnosti celo

  nekomu omenila, da aprila potujem v Litvo, kar je bil čisti lapsus, mi je postalo jasno, da

  tudi sama sodim v tisto skupino »nerazgledancev«, nad katerimi običajno negodujemo.

  Torej sem se lotila dela. Oskrbela sem se z literaturo in virtualno nekajkrat odpotovala v

  Latvijo in Rigo še pred mojim dejanskim potovanjem tja.

  Januarja so stekle tudi druge priprave na pot, najprej jezikovni tečaj v Ljubljani, nato

  kontakt s koordinatorko v Latviji, rezervacija letala in hotela. Kar sem prebrala in videla,

  so bila dejstva o Latviji, dežela sama in ljudje pa so ostajali neznanka. Med navodili, ki

 • 28

  smo jih dobili od koordinatorke je bil tudi seznam vseh udeležencev, ki je vključeval vse

  podatke s prijavnic, tudi datume rojstev ter vse telefonske številke in naslove. Seznam

  me je nekoliko presenetil, saj takšnih v Sloveniji zaradi varovanja osebnih podatkov

  zadnja leta kar nismo vajeni. Vseeno pa so bila navodila korektna in urgentna dodatna

  pomoč, ki sem jo potrebovala pri rezervaciji hotela, večja od pričakovane.

  Republika Latvija leži ob Baltskem morju, med Estonijo, Rusijo, Belorusijo in Litvo. Njena

  površina obsega 64.589 km², kar pomeni, da je velika za tri Slovenije. Število prebivalcev

  v Latviji pa komaj presega število prebivalcev Slovenije, pri čemer ena tretjina Latvijcev

  prebiva kar v glavnem mestu Rigi. Uradni jezik Latvije je latvijščina, ki skupaj z

  litvanščino in izumrlo pruščino tvori baltsko vejo indoevropskih jezikov. Latvijski jezik

  pozna 33 znakov, med njimi tudi vse tri šumnike, ki jih pozna tudi slovenščina.

  Latvijska zastava Latvijski grb

  Zemljevid Latvije

 • 29

  Ugotovila pa sem, da je tako veliko število znakov nepraktično pri uporabi računalniške

  tipkovnice, saj je pot do nekaterih znakov zaradi pomanjkanja tipk nekoliko daljša.

  Ravno v aktualnem času, sredi februarja 2012, so mediji (tudi slovenski) postregli z

  novico o latvijskem referendumu o potrditvi ruščine za drugi uradni jezik.

  Referendumska pobuda ob skoraj 71 % volilni udeležbi (ki predstavlja najvišjo udeležbo

  na volitvah v Latviji po letu 1991) ni uspela, spodbudila pa je moje zanimanje za

  nacionalno problematiko v Latviji. Rusi so bili na ozemlju Latvije prisotni vse od leta

  1700, ko si je vojska carja Petra Velikega podjarmila Rigo. Zrušenje ruskega imperija po

  1. svetovni vojni je leta 1918 Latviji in ostalim baltskim državam omogočilo razglasitev

  samostojnosti, vendar pa je bila ta za Latvijce kratkotrajna. Leta 1939 je ob podpisu

  pakta o nenapadanju med Hitlerjem in Stalinom Latvija ponovno okusila rusko oblast.

  Sledila je politična čistka in številne deportacije Latvijcev v Sibirijo. Leta 1941 je Latvijo

  okupirala tudi Nemčija in v nekaj dneh izvedla pravi pogrom nad židovskim

  prebivalstvom. Po 2. svetovani vojni je Latvija postala del velike Sovjetske zveze, ki je

  svoje politične interese uveljavljala tudi z načrtnim naseljevanjem ruskega prebivalstva

  na ozemlju Latvije. Če je ob pričetku 2. svetovne vojne v Latviji živelo 77 % Latvijcev, jih

  danes živi le še dobrih 60 %. Skoraj 27 % prebivalcev Latvije je Rusov, sledijo pa jim

  Belorusi, Poljaki in drugi. Zaradi ruske okupacije je ob ponovni uresničitvi samostojnosti

  in mednarodnem priznanju leta 1991 Latvija svoje nacionalne interese zaščitila tako, da

  je latvijski jezik postal edini uradni jezik v Latviji, poznavanje jezika pa pogoj za

  pridobitev državljanstva. Veliko ruskih prebivalcev je izgubilo državljanstvo. Imajo sicer

  pravico bivanja in dela v Latviji, nimajo pa volilne pravice, zaradi česar je bil padec

  referenduma o ruščini kot uradnem jeziku pričakovan in razumljiv. Kljub temu so nam

  gostitelji na vprašanje o statusu Rusov v Latviji odgovorili, da so Rusi večinoma še vedno

  v boljšem položaju kot večina Latvijcev. Resničnosti te izjave nisem uspela preveriti,

  spominja pa na neka druga prepričanja iz domačih logov.

  Spomenik svobode v Rigi

 • 30

  Latvija je v Evropsko unijo stopila 1. 5. 2004. Za razliko od Slovenije, ki je v EU stopila v

  istem paketu, pa je Latvija obdržala svojo valuto. En lats (LVL) je bil v času mojega

  obiska vreden približno 1,43 evra. Cene so bile podobne cenam v Sloveniji, še celo izraz

  za ceno je v latvijščini identičen slovenskemu. Cena je pač cena. Ostalih podobnosti med

  jezikoma nisem zasledila. Vsekakor so se ostalim udeležencem Academie, ki so prihajali

  iz bogatejših držav, latvijske cene zdele zelo visoke. Mislim, da so pričakovali, da bodo v

  državi, kjer so osebni dohodki bistveno nižji, tudi cene temu ustrezno nižje. Zame pa

  cene niso bile presenečenje, saj so tudi v Sloveniji cene izdelkov in storitev ob nižjih

  dohodkih primerljive s cenami v drugih evropskih državah.

  Latvija je sicer pretežno ravninska dežela, njen najvišji vrh Gaizinkalns je visok »borih«

  312 m. Podnebje v Latviji je celinsko, temperature poleti nihajo in so čez dan lahko zelo

  visoke, pozimi pa je mrzlo, z obilnimi padavinami. Naša gostiteljica nam je povedala

  simpatično anekdoto iz ruskih časov, ko so v Latvijo prihajali številni študentje iz Afrike.

  Afriški študent torej piše domov in v pismu razlaga, da se ima kar dobro, tudi zelena

  zima je čisto v redu, le tiste bele da ne mara. Tudi ob mojem prihodu v Rigo je deževalo.

  Zložljivemu dežniku, ki smo ga prvi dan prejeli kot darilo naše gostiteljske organizacije

  navkljub, pa se je deževje po dveh dneh uneslo in sledili so lepi in topli dnevi in mesto je

  dobesedno oživelo. Kot da je Riga, iz katere sem odpotovala domov, druga Riga od tiste,

  v katero sem teden prej pripotovala.

  22. april 2012: V Rigo

  Nedelja se je začela zgodaj zjutraj, zaradi treme pred potjo še nekoliko bolj zgodaj, kot

  sem načrtovala. Na Brniku sva se srečali s Štefanijo, ki je potovala na študijski obisk v

  Luksemburg. Vožnja do Frankfurta je ob klepetu hitro minila. Od tam naprej sem

  potovala sama. Ob spuščanju letala proti letališču v Rigi me je nagovoril sosed, kirurg iz

  Rige, ki se je vračal z nekega simpozija v Avstriji. Zanimalo ga je, zakaj potujem v Rigo in

  Kompleks hotela Konventa Sēta (v ospredju z rdečini strehami)

 • 31

  resignirano zaključil, da je Riga »veliko vode, oblakov in dežja, sicer pa zaradi obilice

  starih stavb nekakšen mali Dunaj«. V tistem trenutku smo se končno spustili pod oblake

  in pod nami se je prikazalo morje. Preleteli smo še ozek pas plaže, reko, nekaj borovih in

  brezovih gozdičkov ter končno pristali. Vožnja od letališča do hotela je bila kratka. Takoj

  ob prehodu čez reko Daugavo, nekaj ulic pred hotelom, sem doživela zelo nenavaden

  prizor. Po ulicah se je gnetlo na stotine mladih ljudi, ki so spuščali v zrak milne

  mehurčke. Ti so v mavričnih odtenkih plavali po zraku in zaustavili dež. Prizor je bil

  nenavaden in očarljiv in je pregnal še zadnje negativne misli. Pravega pojasnila za

  dogodek nisem dobila, najverjetneje pa je bila prireditev povezana z Dnevom Zemlje.

  Hotel Konventa Sēta, v katerem smo bili nastanjeni udeleženci študijskega obiska, leži v

  starem delu mesta. V resnici gre za kompleks 9 stavb, v katerih je bil nekoč samostan.

  Dobila sem sobo z razgledom na okna sosednje stavbe, med obema je bila le ozka uličica.

  Predel mesta je bil izredno miren. Ko sem se prvo jutro zbudila, me je presenetila

  neverjetna in popolna Tišina. Ko je dež ponehal, so na uličici pod mojim oknom zrasli

  senčniki bližnjega gostinskega lokala. Jutra so bila tudi potem še vedno tiha, le večeri so

  postali glasnejši. Nekoliko kasneje istega dne sem srečala tudi prvega udeleženca

  študijskega obiska, Klaaspetra z Norveške, s katerim sva si med oglašanjem galebov

  privoščila večerjo in nato še kratek sprehod. Prebila sem led v komuniciranju v

  angleščini. Na poti do Rige sem izgubila eno uro, kar pa me ni motilo, saj sem imela

  izgovor, da grem spat nekoliko bolj zgodaj, kot bi sicer šla po uri.

  23. april 2012: Spoznavni dan

  VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra1 / Državne agencije za razvoj

  izobraževanja

  Prvi delovni dan je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju. Jutro je bilo kislo, kljub

  temu pa sem se odločila za kratek sprehod do reke Daugave. Bila sem zadovoljna, da sem

  našla pot tja in nazaj.

  1 http://www.viaa.gov.lv/lat/

  Jutranji pogled na reko Daugavo in Vanšu tilts (»kabelski most«)

  http://www.viaa.gov.lv/lat/

 • 32

  Malo pred 10. uro smo se udeleženci v hotelski avli srečali z Ilze Jansone, koordinatorico

  našega študijskega obiska. Odpeljala nas je nekaj ulic stran, v prostore gostiteljske

  ustanove, Državne agencije za razvoj izobraževanja VIAA – Valsts izglītības attīstības

  aģentūra. Agencija pokriva področja strukturnih skladov, mednarodno sodelovanje,

  programe vseživljenjskega učenja in informacijske mreže kot sta npr. Eurydice in

  Euroguidance.

  Dopoldanski del srečanja je bil namenjen predstavitvam udeležencev. Navodila, ki smo

  jih dobili, so bila zelo ohlapna, predstavili naj bi svoje delo skozi temo študijskega

  obiska. Predstavitve so se zato med sabo zelo razlikovale. Vsi pa smo prekoračili

  odmerjenih 10 minut, zaradi česar smo bili najverjetneje deležni skrajšanih verzij

  predstavitev s strani gostiteljev, ki nas iz vljudnosti niso želeli prekinjati sredi besede. V

  odmoru so nam postregli z latvijskimi slaščicami, za katere sem takoj ugotovila, da so

  presladke še celo za moj okus.

  Kot prvi se je predstavil Klaaspeter Kuperus z Norveške, ki sem ga spoznala že prejšnji

  popoldan. Za sabo ima veliko različnih delovnih in tudi mednarodnih izkušenj.

  Predstavil nam je zgodovino in ozadje razvoja kariernega svetovanja na Norveškem,

  katerega začetki segajo v pozna 50-a leta. Izpostavil je, da je karierno svetovanje na

  Norveškem povezano s šolskim sistemom, zato odrasli nimajo dostopa do svetovanja.

  Trenutno išče financerja za svoj projekt, v katerem želi po vzoru irskega projekta

  svetovanja na delovnem mestu vzpostaviti sistem brezplačnega svetovanja za odrasle, ki

  bi bil dostopen 24 ur na dan.

  Gilles Schmitz iz Luksemburga je predstavil izobraževalni sistem in svetovalne službe v

  Luksemburgu. Svetovalne službe delujejo pod okriljem različnih ministrstev. Gilles je

  zaposlen v ADEM – Administration de l'emploi, ki spada pod Ministrstvo za delo in

  zaposlovanje. Karierni svetovalci in izobraževalci delujejo na petih lokacijah in

  zagotavljajo informiranje in karierno svetovanje tako za mlade, kot tudi odrasle. Njihov

  cilj pa je La Maison de'l orientation, nekakšna hiša kariernega svetovanja.

  Španijo sta zastopali dve udeleženki. Julia Martínez López je predstavila izobraževalni

  sistem v Španiji ter različne možnosti kariernega svetovanja v šoli in na trgu dela.

  Zaposlena je kot profesorica na srednji šoli Centro Integrado Público de Formación

  Profesional Luis Suñer Sanchis v Valencii, kjer med drugim poučuje obvezen predmet

  Usposabljanje in svetovanje za zaposlitev (ki usposablja dijake za prehod iz

  izobraževanja na trg dela) in je tutorka v programu usposabljanja na delovnem mestu.

  Maria de Angeles Anaya García-Tapeado je psihologinja-svetovalka na srednji šoli v

  Consuegri v La Manchi. Predstavila nam je izobraževalni sistem v Španiji skozi neke

  druge poudarke kot Julia, prav tako pa tudi svetovalne službe na osnovnih in srednjih

  šolah ter njihovo vlogo v kariernem svetovanju.

 • 33

  Najmočneje zastopana država na študijskem obisku je bila Francija. Yves Couallier iz

  Lyona je predstavil francoski izobraževalni sistem. Pred kratkim se je zaposlil na CIO –

  Centre d'information Internationale v Lyonu, kjer se ukvarja z organizacijo predavanj

  tujih predavateljev in z osipniki, delno pa dela na Euroguidance. Françoise Albert je

  psihologinja-svetovalka v CIO – Centre d'Information et d'Orientation de Castelnaudary,

  ki spada pod Académie de Montpellier. Predstavila je probleme svetovalnega dela v

  Franciji. Francis David se je predstavitvi izognil z izgovorom, da smo vse o francoskem

  izobraževalnem sistemu že slišali, sicer pa je tudi on svetovalec v CIO, in sicer v Centre

  d’Information et d’Orientation de Beauvais. Pred leti je že bil na Academii v Estoniji.

  Kot zadnja se je predstavila Catherine Carroll z Irske. Zaposlena je kot svetovalka v Adult

  Education Service v Limericku. Mesto je izrazito industrijsko, z veliko socialnih

  problemov, med strankami se najdejo tudi take, kjer v družini že več generacij nihče ni

  bil zaposlen. Predstavila je ustanovo, iz katere prihaja, aktualno problematiko na Irskem

  ter različne izzive, s katerimi se trenutno soočajo v njihovem svetovalnem centru.

  Predstavitvam udeležencev so sledile predstavitve, ki so jih za nas pripravili gostitelji.

 • 34

  Didzis Poreiters iz VIAA nam je najprej na kratko predstavil izobraževalni sistem v Latviji.

  Največja razlika v primerjavi z našim izobraževalnim sistemom se mi je zdela

  poudarjena delitev na splošno in poklicno izobraževanje, medtem ko bi pri nas prej

  rekla, da je v ospredju delitev na osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje. Splošno

  izobraževanje v Latviji obsega osnovnošolski in srednješolski del, na isti šoli pa so tako

  lahko učenci vse od starosti 7 pa do 19 let, kar smo v naslednjih dneh tudi v praksi videli.

  Država zagotavlja financiranje učiteljev, medtem ko je za infrastrukturo in nemoteno

  delovanje splošnih šol zadolžena lokalna oblast. V interesu splošnih šol je, da svoje

  učence po končani osnovni šoli zadržijo tudi v srednješolskem programu, zato se s

  poklicno orientacijo ukvarjajo šele v višjih razredih srednje šole. Poklicne šole v celoti

  financira država, ki je tudi njihova ustanoviteljica. Zaradi zniževanja stroškov zadnja leta

  šole združujejo v večje centre, podoben trend pa je že nekaj časa čutiti tudi v Sloveniji.

  Izvedeli smo tudi, da študij v Latviji ni povsem brezplačen. Država omogoča brezplačen

  Izobraževalni sistem v Latviji

 • 35

  študij le za 5.200 študentov, običajno so to najbolj uspešni dijaki, medtem ko si morajo

  vsi ostali šolnino za študij plačati sami.

  Didzis Poreiters je sicer vodja nacionalne podatkovne baze izobraževalnih možnosti2, ki

  združuje informacije o izobraževalnih možnostih v Latviji. Namenjena je mladini in

  odraslim, udeležencem vseživljenjskega izobraževanja, pa tudi različnim svetovalcem.

  Spletna stran poleg podatkovne baze vsebuje tudi on-line svetovanje z različnimi

  vprašalniki.

  S predstavitvijo je nadaljevala Inita Juhnēviča, namestnica direktorja za poklicno in

  splošno izobraževanje na Ministrstvu za izobraževanje in znanost. Predstavila je

  pomembne dokumente in šolsko zakonodajo ter aktualne izzive izobraževanja in

  svetovanja v Latviji.

  Delovni dan je zaključila Ilze Jansone s predstavitvijo kariernega svetovanja v

  izobraževalnem sektorju v Latviji. Latvija sistem kariernega svetovanja razvija šele od

  leta 2006, do takrat pa je bil v uporabi »sovjetski sistem« usmerjanja v zaposlovanje

  glede na potrebe dela. Karierno svetovanje je danes razdeljeno med sektorja za šolstvo

  in zaposlovanje, izvaja ga Državna agencija za zaposlovanje in izobraževalne ustanove,

  podporo sistemu pa poleg Državne agencije za zaposlovanje nudi tudi naša ustanova

  gostiteljica. Sistem je tridelni, vključuje storitve s področja kariernega informiranja,

  svetovanja in izobraževanja. Shematski prikaz sem si sposodila iz predstavitve na

  Državni agenciji za zaposlovanje:

  2 www.niid.lv

  Career Guidance System in Latvia

  Career Information

  Career CounsellingCareer

  Education

  Support to providers:

  State Employment Agency

  Providers:

  SEA Division of Career Development

  support

  Support to providers:

  State Education Development Agency

  Providers:

  Educational establishments of Latvia

  http://www.niid.lv/

 • 36

  Med leti 2005 in 2009 so v Latviji z evropskimi sredstvi izvedli projekt, s katerim so

  izvajali usposabljanja za karierne svetovalce, žal pa po zaključku projekta ni bilo

  sredstev za nadaljevanje aktivnosti. Izvedeli smo še, da vse do lani ni bilo zakonske

  podlage za zaposlovanje kariernih svetovalcev na šolah. Področje je zdaj urejeno, vendar

  je prepuščeno vodstvu šole, ali bo svetovalca zaposlil ali ne. Manjše šole so zaradi načina

  financiranja po številu učencev pri tem v slabšem položaju. Večina šol sicer zaposluje

  psihologa, vendar karierno svetovanje ni njegova primarna naloga. Večinoma naloge

  kariernega svetovalca opravlja poseben učitelj.

  Dan smo zaključili s prvo skupno večerjo. Pogostila nas je naša gostiteljska ustanova,

  zato sta se nam pridružila tudi Ilze in Didzis. V bolj sproščenem ozračju, čeprav še vedno

  nekoliko zadržano, smo nadaljevali debate in razčiščevali nejasnosti v razumevanju

  delovanja različnih sistemov.

  24. april 2012: Svetovanje za brezposelne

  Nodarbinātības Valsts Aģentūra3 – Rīgas Reģionālā Filiāle / Državna agencija za

  zaposlovanje – Regionalna podružnica v Rigi

  Dopoldan smo obiskali Regionalno podružnico Državne agencije za zaposlovanje v

  Rigi. Gre za nekakšen urad za delo, največji v Rigi. Sprejele so nas same ženske, očiten

  znak, da je tudi v Latviji poklic svetovalke za brezposelne močno feminiziran. Državni

  agenciji za zaposlovanje so leta 2007 priključili Državno agencijo za poklicno svetovanje,

  kar je izboljšalo dostop do svetovalnih storitev za stranke. Danes državna agencija za

  zaposlovanje obsega 28 regionalnih podružnic. Jeļena Šaitere in namestnica direktorja

  Daina Odīte sta nam predstavili storitve za brezposelne in iskalce zaposlitve v Latviji. V

  grobem so ciljne skupine podobne ciljnim skupinam v Sloveniji, med njimi se znajdejo

  dolgotrajno brezposelni in mladi brez delovnih izkušenj, osebe pred upokojitvijo in

  osebe z ovirami, pa tudi ženske po vrnitvi s porodniškega dopusta in bivši kaznjenci. 3 http://www.nva.gov.lv/

  Prva skupna večerja

  http://www.nva.gov.lv/

 • 37

  Največji problem brezposelnosti mladih sta pomanjkljiva izobrazba in pomanjkanje

  ustreznih delovnih izkušenj. Svetovalno delo na agenciji pa zaposlovanje nam je

  predstavila ena od poklicnih svetovalk-psihologinj Anastasija Maulvurfa. Delo je

  razdeljeno podobno kot pri nas. Ko se iskalec zaposlitve prijavi na agenciji, pri svetovalki

  zaposlitve dobi informacije, ki jih potrebuje za urejanje statusa in iskanje zaposlitve,

  prav tako pa tudi vso metodološko podporo. Kadar ta pomoč ne zadošča, ali v primeru

  osebnih problemov, ima vsak iskalec zaposlitve možnost svetovanja pri poklicni

  svetovalki, ki nudi dodatno pomoč pri načrtovanju kariere: pomaga odkriti

  posameznikove močne točke, posreduje informacije o trgu dela in poklicih, pomaga pri

  razvijanju strategije iskanja zaposlitve, pri pripravi življenjepisa in motivacijskih pisem

  ter nudi psihološko pomoč, kadar je to potrebno. Svetovanje poteka individualno ali

  skupinsko, na agenciji za zaposlovanje pa razvijajo tudi oblike elektronskega svetovanja

  na spletnem portalu. Kot podporo svetovalnemu delu pripravljajo različna tiskana

  gradiva, priročnike za iskalce zaposlitve, organizirajo različne tečaje in delavnice s

  področja razvijanja veščin komuniciranja, iskanja zaposlitve, jezikovnih izpopolnjevanj

  in zakonodaje ter s pomočjo evropskih sredstev razvijajo različna metodološka orodja. V

  Rigi trenutno dela šest poklicnih svetovalk, za vsako stranko si vzamejo 2 uri časa, kar

  pomeni, da sprejmejo 4 stranke na dan oz. 20 strank na teden. Svetovalke zaposlitve na

  drugi strani so bistveno bolj obremenjene, saj je normativ na svetovalko 800 strank.

  Pot proti mestu nas je vodila mimo impozantne stavbe, ki smo jo opazili že zjutraj. Ilze jo

  je opisala kot sovjetsko darilo Latvijcem. Danes v njej domuje Latvijska akademija

  znanosti. Nekateri kolegi na študijskem obisku so bili presenečeni nad mojim

  zanimanjem za stavbo, saj naj bi Rusi takšne stavbe velikodušno podarjali povsod, kjer

  so prevzeli oblast. Torej bi morali takšno imeti tudi v Sloveniji. Tako sem jim lahko

  razložila, da Rusi v Sloveniji oz. bivši Jugoslaviji niso nikoli bili na oblasti in zato takšnih

  stavb pri nas ni. Dobila pa sem dobro lekcijo o tem, koliko je zgodovina Slovenije

  poznana kolegom v Evropi. Življenje v komunističnih časih in primerjava med ruskim

  sistemom v Latviji in jugoslovanskim sistemom, je bila tudi kasneje pogosta tema

  pogovora z nekaterimi udeleženci. Želeli so informacije iz prve roke in tukaj sva bili z

  Ilze kot naročeni.

  Stavba Regionalne podružnice Agencije za zaposlovanje v Rigi in naše gostiteljice

 • 38

  Popoldan smo obiskali še centralno službo Nodarbinātības Valsts Aģentūra / Državna

  agencija za zaposlovanjena drugi lokaciji v Rigi. Tudi tukaj so nas sprejele same

  ženske. Ivonna Deisona, vodja Euresa, nam je predstavila stanje na trgu dela v Latviji ter

  Eures v Latviji.

  Stopnja registrirane brezposelnosti po eurostatu naj bi znašala 16,2 %. Zaposljivost

  poskušajo izboljšati z vključevanjem iskalcev zaposlitve v poklicno usposabljanje,

  različna druga usposabljanja za potrebe konkretnega delodajalca, neformalno

  izobraževanje, usposabljanje za podjetništvo in samozaposlovanje, različne

  prekvalifikacije ter programe vseživljenjskega učenja. Pripadnikom drugih narodnosti

  pred vključitvijo v usposabljanje omogočajo vključitev v tečaje latvijskega jezika. Poleg

  usposabljanj se poslužujejo tudi drugih zaposlitvenih ukrepov, kot sta subvencionirano

  zaposlovanje za določene ciljne skupine in začasno plačano socialno delo, ki jih

  spodbujajo lokalne skupnosti. Za iskalce zaposlitve, ki se izogibajo obveznostim, imajo

  podobne ukrepe kot v Sloveniji (izbris iz evidence), podobno kot v Sloveniji pa imajo

  tudi veliko dela na črno. Na ta način si Latvijci pomagajo preživeti. Minimalna plača v

  Latviji znaša 200 LVL (cca. 300€) in na uradu za delo so sami priznali, da to ne zadošča

  za preživetje, zato se ljudje znajdejo na drugačne načine.

  V sezoni 2011/2012 so pripravili nove programe za spodbujanje zaposljivosti mladih:

  Mladinske delavnice so namenjene mladim brez delovnih izkušenj. Ti se v

  tritedenskem poskusnem delu preizkusijo na treh različnih poklicnih področjih.

  Mladinsko prostovoljno delo je med mladimi zelo priljubljeno, veliko bolj kot

  subvencionirano zaposlovanje. Mladi opravljajo 6-mesečno prostovoljno delo v

  Stavba Latvijske akademije znanosti

 • 39

  javnih ustanovah, združenjih in fundacijah, pri čemer dobijo povrnjene potne

  stroške v višini 40 LVL mesečno.

  Delovna mesta za mlade brezposelne so namenjena predvsem ranljivim skupinam

  mlajših brezposelnih. Gre za zaposlitev, ki traja do 9 mesecev in za katero prejme

  delodajalec subvencijo.

  V nadaljevanju so predstavili še Eures v Latviji. Zaradi gospodarske krize je število

  svetovanj med leti 2008 in 2009 naraslo za več kot 50 % (iz 9000 na 21.000 letno), zdaj

  pa se postopno umirja. Opozorili so nas, da se Latvija sooča s problemom zelo visoke

  emigracije. Natančnih podatkov ni, vendar ugotavljajo, da je v zadnjih 10 letih državo

  zapustilo najmanj 200.000 ljudi, kar doživljajo kot velik nacionalni problem. Najbolj

  priljubljene destinacije Latvijcev z vidika iskanja zaposlitve so Velika Britanija, Nemčija,

  Norveška, Finska, Švedska, Danska, Francija in Nizozemska, zaposlitvene panoge pa

  kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov, proizvodnja, gradbeništvo, hotelirstvo in turizem,

  zdravstvo in socialno varstvo, promet in skladiščenje. Po predstavitvi se je vnela kar

  vroča razprava o delovnih migrantih znotraj Evropske unije. Nekatere države, predvsem

  tiste večje in bogatejše, se zaradi dotoka tuje, poceni delovne sile iz ekonomsko šibkejših

  držav počutijo ogrožene.

  Zvečer smo imeli v programu ogled mesta, ki se je spremenil v pravo doživetje. Čakala

  nas je v preddverju hotela. Hudomušna, nasmejana in igriva Zane4, ki nas je popeljala na

  ogled po starem delu mesta.

  Vijugali smo za njo skozi ulice, potovali skozi čas, malo naprej in malo nazaj. Skozi njene

  zgodbe sta se zrcalila ponos in iskreno občudovanje mesta, ki skriva zanimivosti in

  zgodbe na vsakem koraku. Zane smo v naslednjih dneh naključno srečali še trikrat. Ne

  bom je pozabila, saj je bila njena predstavitev mesta neverjetno izvirna in igriva. Mesto

  sem začutila v drugačni luči, postalo je bolj živo in svetlo. Domače. Čarobno.

  4 http://www.zanne.lv/en/sveiki-mani-sauc-zane-38029

  Vodička Zane nam je »pričarala« Rigo v najlepši luči

  http://www.zanne.lv/en/sveiki-mani-sauc-zane-38029

 • 40

  Podobe iz Rige

  25. april 2012: Poklicno svetovanje za otroke in mladino

  Zjutraj smo se z javnim prevozom odpeljali do Rigas Teikas Vidusskolā5 / Srednje

  šole Teika v Rigi. Ilze nam je šolo predstavila kot eno večjih in bolje urejenih in zato ne

  čisto tipičen primer latvijske srednje šole. Na avtobusni postaji so nas pričakali trije

  dijaki in nas pospremili do šole. Ob vhodu nas je pozdravil vitaminomat in pohvalili so

  se, da so bili pred 30 leti v Latviji začetniki projekta »zdrava šola«. Najprej so nam

  predstavili nekaj osnovnih podatkov o šoli in delu, nato smo si šolske prostore tudi

  5 http://www.rtv.lv/

  http://www.rtv.lv/

 • 41

  pogledali in na koncu so nam predstavili še njihove aktivnosti, namenjene kariernemu

  svetovanju učencem.

  Med ogledom šole sem na hodniku srečala zelo majhne otroke in sprva mi ni bilo

  povsem jasno, kaj delajo na srednji šoli, nato pa sem le povezala, da gre za splošno

  srednjo šolo, ki ji je priključena tudi osnovna šola. Nekaj zanimivosti, ki so pritegnile

  mojo pozornost:

  Učenci do 4. razreda nosijo uniforme (srajce), ki jih nabavi šola, so pa strošek staršev.

  To se jim zdi dobro, ker učitelj učence lažje prepozna.

  Najmlajši učenci v 1. razredu imajo svoje sanitarije, vhod je neposredno iz razreda.

  Normativ v razredu je 30 do 34 učencev, obveznost učitelja pa 21 ur na teden.

  Pouk traja med 8.30 in 15.30, odvisno od starosti učencev. Šolske ure so dolge 40

  minut, odmori pa niso enako dolgi. Prvi odmor traja 5 minut, nato progresivno

  narašča po vsaki učni uri do 25 minut, potem pa se spet zmanjšuje. Ilze nam je

  razložila, da to ni splošna praksa v Latviji.

  Šola ima poleg medicinske sestre tudi več svetovalnih delavcev: socialno

  pedagoginjo, logopedinjo in psihologinjo.

  Šola je zelo aktivna v mednarodnih projektih, predstavili so nam več projektov, v

  katerih so sodelovali.

  Obisk na splošni srednji šoli v Rigi

  Učenci na osnovnošolski stopnji se učijo dva tuja jezika: angleščino od 1. razreda

  dalje, v 6. razredu pa dobijo še drugi tuji jezik (ruščino, nemščino, francoščino ali

 • 42

  španščino). Pouk za učence v 1. letniku srednje šole pri nekaterih predmetih po

  novem delno poteka v angleščini.

  Novost je tudi, da učenci od 5. razreda dalje ne morejo ponavljati razreda.

  Pomanjkljivo znanje morajo nadoknaditi med počitnicami. Tudi dijaki srednje šole ne

  morejo ponavljati letnika. Če so neuspešni, morajo šolanje nadaljevati na večerni ali

  poklicni šoli. Število neuspešnih učencev se povečuje, rešitve še iščejo.

  Za organizacijo in izvedbo aktivnosti, povezanih s kariernim svetovanjem, je

  zadolžena Daiga Udrase, ena od učiteljic na šoli, ki hkrati opravlja naloge šolske poklicne

  svetovalke. Psihologinja se v aktivnosti vključuje le, ko gre za ugotavljanje sposobnosti

  in interesov učencev. Večina aktivnosti poklicnega svetovanja je namenjena učencem v

  višjih razredih, nekatere pa tudi mlajšim:

  »Shadow day«: učenci od 1. do 12. razreda obiščejo različna delovna mesta in 4 – 6

  ur opazujejo delovne procese. Učenci na nižji stopnji se seznanijo predvsem s poklici

  svojih staršev. Kasneje sem še naletela na shadow day in ugotovila, da gre za

  aktivnost, ki v organizaciji Junior Achievement Latvia6 poteka v celotni Latviji oz. v

  okviru nacionalnih Junior Achievement organizacij potekajo v večjem delu Evrope.

  Program se mi je zdel malce podoben našemu Drugače o poklicih, vendar mi je bilo v

  primerjavi z njim všeč to, da gre za daljši čas opazovanja nekoga pri delu, ki je tudi

  bolj individualno.

  Karierni dan: višješolske ustanove za dijake višjih letnikov pripravijo razstavo in

  predavanja.

  »Professions syrup«: aktivnost, v kateri sodelujejo učenci šestih šol. Iz vsakega 9.

  razreda izberejo dva učenca, ki skupaj z drugimi, v skupinah po šest učencev

  spoznavajo različne poklice, ki jih predstavijo zanimivi gostje. Izkušnjo nato

  predstavijo svojim sošolcem v razredu.

  »Possible mission«: gre za projekt, ki različnim strokovnjakom omogoči, da s

  posebnim treningom pridobijo kvalifikacije za učitelja in na ta način dobijo tudi

  zaposlitev. V okviru projekta pa so na šoli tudi že gostili zelo zanimive predavatelje,

  ki so predstavili svoje delo, kot so direktor največje latvijske banke, predsednik

  države itd.

  Druge aktivnosti: obiski predstavnikov poklicev (npr. vojska), individualne in

  skupinske konzultacije, ekskurzije.

  Povedali so nam, da se po končanem 9. razredu učenci lahko prepišejo na poklicno šolo,

  vendar pa je v interesu šole, da zadrži uspešne učence. Ocenjujejo, da 60 % učencev

  ostane na šoli. Na poklicne šole gredo učenci, za katere je splošen program prezahteven,

  vendar poklicne šole zaradi tega nimajo negativne podobe. Kar 95 % dijakov njihove

  srednje šole se odloči za nadaljevanje študija, vse pogosteje tudi za študij v tujini.

  6 http://www.enudiena.lv/

  http://www.enudiena.lv/

 • 43

  Tehnoannas Pagrabi7 / Otroški znanstveni center

  To pa je bila ena najbolj zabavnih stvari, ki sem jih doživela v Latviji. Prostor nas je

  prevzel že ob samem prihodu, navdušili pa so nas tudi spremljevalci; s humorjem,

  sproščenostjo in ustvarjalnostjo. Namen otroškega znanstvenega centra je

  popularizacija eksaktnih znanosti. Originalni eksponati in atmosfera združujejo

  umetnost, znanost in svet igrač, njihov cilj pa je pri obiskovalcih, bodisi da so to otroci ali

  mladi, aktivirati vse čute. No, obisk je zagotovo aktiviral tudi vse naše čute. Za slabo uro

  smo postali otroci. Tudi mene je popolnoma odneslo. Sedla sem na velikanski stol in

  pogledala naokrog z očmi otroka, preskusila sem tudi, kako se sedi na stolu z žeblji,

  ugotavljala, katera lutka je fantek in katera punčka, se sprehodila med lesenimi konjički,

  se spotikala v popolni temi labirinta, plezala po mrežah in se spustila po toboganu. Kar

  težko smo se poslovili od prostora, ampak čas nas je priganjal, preveč smo ga porabili za

  kosilo. Ampak to je spet ena druga zgodba.

  Utrinki iz Otroškega znanstvenega centra

  Tehniskās Jaunrades Nams Annas 28 / Center kreativnega učenja

  V sosednji stavbi, na zunaj precej dotrajani, na znotraj pa neverjetno živi, domuje Center

  kreativnega učenja, ki je hkrati nekakšna »mama« Otroškega znanstvenega centra. Kot

  7 http://www.pagrabi.lv/images/eng/1parmums/index.html

  8 http://www.tjn.lv/

  http://www.pagrabi.lv/images/eng/1parmums/index.htmlhttp://www.pagrabi.lv/images/eng/1parmums/index.htmlhttp://www.tjn.lv/

 • 44

  nam je povedala direktorica centra Inguna Rauda, je bil Center kreativnega učenja

  ustanovljen leta 1989, za otroke in mlade od 6 do 25 let, seveda pa tudi za njihove starše

  (dejansko smo v skupini afriškega bobnanja videli mamo, ki je z dojenčkom v naročju

  bobnala s svojim drugim otrokom). Namen centra je izvajanje kreativnih delavnic, ki

  urijo otrokove tehnično-ustvarjalne potenciale, razvijajo spretnosti in sposobnosti ter

  spodbujajo ustvarjalnost glede na starost, želje in potrebe otroka. Ob tem pa potekajo

  tudi procesi socializacije in kulturne integracije, saj so v skupinah otroci različnih

  starosti, iz različnih okolij, multikulturnost je zelo pogosta (tudi delavnico afriškega

  bobnanja je vodil priseljenec iz Južne Amerike). V Latviji je sicer 13 podobnih centrov. V

  Rigi sta dva in ta, ki smo ga obiskali, naj bi bil manjši. Okrog 40 delavnic, ki jih izvajajo v

  tem letu, pokriva pet področij: tehnično modeliranje, multimedijsko oblikovanje,

  obrtništvo in oblikovanje, umetniške delavnice in druge programe. S petjem in plesom se

  načelno ne ukvarjajo, ker so temu namenjeni drugi centri. Posvečajo se razvoju takšnih

  spretnosti in sposobnosti, ki jih otroci v mestu težko razvijejo v domačem okolju, ker za

  to nimajo možnosti (npr. uporaba različnih orodij).

  Obisk Centra kreativnega učenja v Rigi

  Seveda smo se sprehodili po stavbi, pokukali v marsikateri prostor, tako da smo dobili

  vtis o tem, kaj otroci in mladi počnejo, kako to počnejo in kakšni so njihovi izdelki. Bili

  smo navdušeni, direktorica pa nam je povedala, da njo najbolj navdušuje, ker je kar 60 %

  učiteljev moških, veliko je tudi prostovoljcev. Otroci in mladi z učitelji navežejo tesnejše

  stike, postanejo jim nekakšni drugi očetje, vzorniki. V letošnjem šolskem letu je v Center

 • 45

  vpisanih 1.600 otrok, v vsaki skupini jih je 12 - 15. Delavnice potekajo od 14h do 19h, po

  pouku torej, vendar urnik ni obvezujoč. Učenci načelno pridejo, ko utegnejo, so tudi

  obdobja, ko več manjkajo, sicer pa večjega osipa nimajo, saj otroci radi hodijo v njihovo

  hi�