Abnormální chování u zvířat

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Abnormální chování u zvířat. Evoluce duševních chorob. Nesse a Williams (1996) a Stevens a Price (1999) - existenci duševních chorob lze vysvětlit pomocí genetických zákonitostí Může vysvětlovat: Důvod vzniku – svázány s geny, které mají adaptivní funkci - PowerPoint PPT Presentation

Text of Abnormální chování u zvířat

 • Abnormln chovn u zvat

 • Evoluce duevnch chorobNesse a Williams (1996) a Stevens a Price (1999) - existenci duevnch chorob lze vysvtlit pomoc genetickch zkonitostMe vysvtlovat:Dvod vzniku svzny s geny, kter maj adaptivn funkciPro se jev jako maladaptivn plin aktivita i exprese gen pro urit rysyPro pestaly bt v modernm svt adaptivn hypotza zaostvn genomuPro stle existuj jsou siln vzny na geny pro adaptivn chovn - pinej uritou vhodu pbuznm - projev se, jen kdy je sputna podnty s prosted - krtk trvn novch podmnek

 • Cle zkoumn abnormlnho chovn Obtnost definovn

  Zkoumat vnj a vnitn podmnky, kter mohou vst k maladaptivnmu chovn Modelovat poruchy chovn lovka s clem proniknout k mechanismm jednotlivch symptom nebo syndrom Experimentln ovit mon terapeutick postupy

 • Modelov situace u laboratornch zvatSenzorick deprivaceRiesenovy pokusy se zbavovnm svtla16 msc bez svtla dn zrakov vnmn, normln rozpoznvn objekt ve 21 mscchSociln a emon deprivace - Harlow, odnt mlat od biologick matky, nahrazen matkami neivmi

 • Modelov situace u laboratornch zvatMotorick omezen a zven sociln tlakneadekvtn mal prostorasto v psychosomatickm vzkumuzven krevn tlakvznik malignch ndor Aplikace psychofarmak- tat ltka me mt rozdln inky i u relativn blzkch druh- podvn olova mym snen frekvence soc. a sex. aktivit, narueno uen v bluditi...

 • Modelov situace u laboratornch zvatPodvn neadekvtn vivy- poruchy chovn lze navodit jak nedostatkem tak nadbytkem vivyGenetick selekcelze vylechtit linie zvat, kter maj uritou abnormalitu ve svm chovndleit, protoe se poruchy a terapeutick postupy zkoumaj na naruenm jedinciKategorie fyziklnch zsah- ozen, zmna tlaku, fyzikln zsahy...

 • Experimentln neurzy= Poruchy chovn, zkouman metodou podmnnch reflex

  Pavlov, enger-Krestonikov , u ns Martnek

 • Experimentln neurzy Dle Martnka se jedn o experimentln neurzu, jestlie:Jde o poruchy funkn povahy, vznikl v dsledku nepznivch faktorJde o poruchy individuln nauenho nebo i vrozenho chovn. Chovn zvete se jev jako neeln, neadekvtn, maladaptivnPoruchy mus bt dlouhodob, bez lby trvaj tdny i mscePoruchy chovn se nevyskytuj pouze v podmnkch, ve kterch vznikly, ale maj generalizovan charakterAbnormalita se vyskytuje u men sti populace

 • Animln modely depreseSymptomy deprese pozorovny i u zvatYerkes u goril, Khler u impanz U mnoha zvat smutek po ztrt znmho objektuTeorie spoleenskho postaven- ztrta dominanceTeorie inkluzivn zdatnosti- u nespnch jedinc strategie brnc v reprodukci

 • Experimentln navozovn deprese u zvatPsychosociln podnty -Harlow Farmakologick navozovnpokusn podvn alkoholu izolovanm opicm Neurochirurgick postupy- amygdalektomie u primt symptomy jako deprese, ale i nespecifick zmny v chovnGenetick selekce- Reese linie nervznch ps

 • Poruchy chovn navozen nevhodnou vivou metodologick problmy a postupyProblmyKomplexnost vivyVrozen schopnost zvat regulovat pjem potravy

  PostupyDruhov pzranostVariace velikosti vrhuHladovnOmezen mnostv potravy

 • Poruchy chovn navozen nevhodnou vivouZven aktivita, jej postupn snen a k apatii ped smrtNaruen vvoje CNSNedostatek vitamn hyperaktivita, zven reaktivita...Nedostatek sodku neklid, tes, zhoren uen...

 • Bude teba celch vk lsky, abychom zvatm splatili sluby, kter nm poskytuj.

  Christian Morgenstern

 • LiteraturaFrakov, S., Bik, V. Srovnvac psychologie a zklady etologie. Praha: Karolinum, 1999

  Hill, G. Modern psychologie. Praha: Portl, 2004

  Slater, L. Pandoina skka: nejvznamnj psychologick experimenty dvactho stolet. Praha: Dokon, 2008