Reprodukce hospodářských zvířat

 • View
  31

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reprodukce hospodářských zvířat. Přednáška Hodnocení reprodukce HZ. Reprodukce. = inseminace + porodnictví Limitující faktor efektivnosti chovu zvířat Snaha chovatele max. využít genetický potenciál zvířat Nutnost – znát důkladně biologické zákonitosti reprodukčního procesu - PowerPoint PPT Presentation

Text of Reprodukce hospodářských zvířat

 • Reprodukce hospodskch zvatPednka Hodnocen reprodukce HZ

 • Reprodukce = inseminace + porodnictvLimitujc faktor efektivnosti chovu zvatSnaha chovatele max. vyut genetick potencil zvatNutnost znt dkladn biologick zkonitosti reproduknho procesuReprodukce: z 90% ovlivnna vnjm prostedm, h2=0,1-0,15

 • InseminaceNejvznamnj biotechnick metoda v chovu HZZvyovn plodnosti std, zlepovn populace po genetick strnce, rozvoj plemenskch programIntenzifikan faktor pi zulechovn chovRozvoj KD a ddinosti zdrav, hybridizanch programAkcelerace seleknho programuUchovvn semene i destky rok, peprava zmraenho semene na libovoln vzdlenostiZdravotn vznam, likvidace pohlavnch nkaz

 • Historie inseminace14. stol.: odbr hebce do chome chlup1. svteln mikroskop: r. 1677 Leeuwenhoek1780-1785: Spallanzani, pokusy se spermatem19.stol.: inseminace klisen USA, Rusko, Dnsko, Francie1914: prototyp vagny pro psa Amantea1920: inseminace klisen v R Sigmund1930-1932: vechny typy vagn Milovanov1936-1938: 1. pokusy inseminace skotu v R1947: 1. ins. stanice Osk u Litomyle1949-1950: vcvikov stediska ( erven Dvr u . Krumlova)1952-1955: vystdn veterininseminan technik1960: pokusy s CO21966: tekut dusk1969: zmrazovn v peletch1970: stedn banka semene

 • Historie inseminaceVvoj metod odbru spermatuodbr spermatu z pochvy bezprostedn po piputn: zdravotn rizika, zneitn spermatu, pozdji hubka do pochvy odbr spermatu do kolektoru: pevkavci, gumov sbra do pochvyodbr do kondom: hebciodbr mas semennch vk a chmovod: mas ampul chmovod a semennch vk pes stnu rektaodbr elektroejakulac: pes stnu rekta, u nemocnch zvatmanuln odbr: kanec, psi, likyodbr krvavm zpsobem: punkce nadvarleteodbr do uml vagny

 • Hodnocen plodnosti skotuNatalita krav = poet telat narozench za jeden rok od 100 krav ve std.Do vpotu se nezaazuj telata narozen od jalovic.Zabezvn po 1.inseminaci = procento krav, kter skuten po prvn inseminaci po porodu zabezlyZabezvn po vech inseminacch = nemla by bt pod rovn doln klasifikan hranice zabezvn po 1. inseminaci vjednotlivch kategorichInseminan interval = poet dn, kter uplynuly od porodu do prv inseminace plemenice.Dlka zvis pedevm na prbhu involuce dlohy, na obnoven plnohodnotnch ovarilnch cykl a projev je.

 • Hodnocen plodnosti skotuServis perioda = nejvznamnj ukazatel, poet dn od porodu do zabeznutInseminan index = poet vech provedench inseminac / poet vech zabezlch, vyjaduje poet provedench inseminac na jednu zabezlou plemeniciPoet iv odchovanch telat na 100 krav za rok, nemlo by bt pod doln hranic ukazatel natality kravMezidob = aritmetick prmr dlky mezi dvma porody vech krav, poet dn mezi dvma porodyInterinseminan interval = ml by bt shodn sdlkou jovch cykl, rozmez mezi inseminacemi, zkrcen 18 dn, normln 18-24 dn, prodlouen nad 25 dn NR test 28 a 56 (non return test)= % nepebhlch plemenic z inseminovanch v 28 nebo 56 dnech od inseminace

 • Hodnocen vsledk reprodukce

 • Vsledky reprodukce skotuPoty prvnch inseminac a zabezvn po vech inseminacch

  RokPrvn inseminace (tis.)Bezch po vech inseminacchKrvyJaloviceCelkemKrvyJaloviceCelkem200046618565142617760320044041675713691605292005398163561363157520

 • Vsledky reprodukce skotuZabezvn po prvn inseminaci, servis perioda a inseminan interval

  RokBezost po 1. inseminaci (%)Dlka (dny)KrvyJaloviceCelkemIntervalSPMezidob200044,963,250,182,1117,1399200442,862,348,486,1124,9409200542,362,484,283,7124,3412

 • Vsledky reprodukce skotuZabezvn plemenic podle uitkovch typ v roce 2005

 • Vsledky reprodukce skotuZastoupen plemenic podle dlky servis periody (v %)

 • Vsledky reprodukce skotuPlemenitba esk strakat plemeno 58,0% prvnch inseminac bci domc holtn 34,5% domc bciTestovan bci 13,9% (minimum 20%)Masn skot 95,2% prvnch inseminac bci neproven94,8 telete na 100 krav, 43 jaloviky (pi 35% obmn stda poteba minimln 44 jaloviky)

 • Hodnocen plodnosti prasatmatesk plemena: vynikajc repr.vlastnosti, BU, landrase, petick, 11 selat, ivch 10, odchovanch 9, mortalita 10%otcovsk plemena: vynikajc jaten hodnota a rst. schopnost, BU, pietrain, hampshire, duroc, VM, 9 selat, ivch 8, odchovanch 7superplodn linie: lechtn, 15 selat

 • Hodnocen plodnosti prasatintenzita zapoutn: % zapoutnch prasniek uznanch kchovu + zapoutn prasnice do 10 dn po odstavu selat min.80%% bezosti po 1. inseminaci : cca 80%, prasniky 75%velikost vrhu: hrub a ist natalita mezidob: 150 160 dn, max. 170poet vrh na prasnici a rok : vR 2,2, cl 2,4poet selat narozench a odchovanch na prasnici a rok: R 21,6 a 19,2hyn selat: R 11,1%

 • Reprodukn ukazatele chovu prasat

 • Hodnocen plodnosti ovcprocento ovc schopnch plemenitbyprocento zaputnch a zabezlch ovcprocento obahnnch ovc (v dobrch stdech vc ne 90%)poet vech narozench jehat, procento vech ivch a mrtvch (hrub a ist natalita)iv hmotnost narozench jehatmatesk schopnosti matky = mlnost matky vprvnch 6 tdnech laktace, lze sledovat pravidelnou kontrolou mln produkce nebo kontrolou iv hmotnosti jehatplodnost beran pipoutnch ve std - vyjaduje se inseminanm indexem, NRT35, vdobrch podmnkch je 70 75%

 • Hodnocen plodnosti ovckombinovan uitkovost: plodnost 140%,rn merino, merino, zul.valaka, merinolandschafmasn uitkovost: plodnost 140%, prstky jehat 300g, Charollais, Berrichone du Cherdojn plemena: vynikajc mln uitkovost, plodnost kolem 200%, vchodofrzsk plodn plemena: plodnost minimln 200%, romanovsk (250-320%), finskvlnask uitkovost: u ns se nechov

 • Ukazatele plodnosti ovcU BAHNIC:index plodnosti v % = podl iv a mrtv narozench jehat kvku bahnice 1index odchovu v %= podl odchovanch jehat do 14 dn kvku bahnice 1U STDA:oplodnn v % = podl bahnic obahnnch a zmetanch kpotu ovc zaazench do reprodukce na zatku pipoutcho obdob x 100plodnost v % = podl iv a mrtv narozench jehat kpotu bahnic po porodu x 100odchov v % = poet odchovanch jehat do 14 dn vku kpotu ovc zaazench do reprodukce na zatku pipoutcho obdob x 100intenzita v % = poet iv narozench jehat za rok kpotu bahnic zkladnho stda x 100

 • Vsledky KU ovc 2005 (vybran plemena)

 • Ukazatele plodnosti kozU KOZ:index plodnosti v % = podl iv a mrtv narozench kzlat kvku plemenice 1index odchovu v %= podl odchovanch kzlat do 40 dn kvku plemenice 1U STDA NEBO KOZL:oplodnn v % = podl plemenic okozlench a zmetanch kpotu plemenic zaazench do reprodukce na zatku pipoutcho obdob x 100plodnost v % = podl iv a mrtv narozench kzlat kpotu plemenic po porodu x 100odchov v % = poet odchovanch kzlat do 40 dn vku kpotu plemenic zaazench do reprodukce na zatku pipoutcho obdob x 100intenzita v % = poet iv narozench kzlat za rok kpotu plemenic zkladnho stda x 100vskyt hermafroditnch kzlat = podl narozench hermafroditnch jedinc kpotu vech narozench kzlat x 100vskyt rohatch kzlat = podl narozench rohatch jedinc kpotu vech narozench kzlat x 100

 • Vsledky KU koz 2005

 • Hodnocen plodnosti konvsledky reprodukce obtn zjistitelnvpiroz. plemenitb je mono zapustit jednm hebcem 40 a 50 klisen ron, inseminace nkolikansobn vy intenzita vyuitvsledky pouze: procento natality z potu zaputnch nebo inseminovanch klisen, piem vbn evidenci nejsou daje o potu opakovanch skok i inseminacpi dobr pi a 80% natalita, prmr R je 50%, vnkt. chovech jen 30%inseminace- hlavn erstvm spermatem bezost 40%, zmrazenm 15%, zle na zrunosti technika,obtn vystihnout sprvn okamik (cca hod ped ovulac)

 • Hodnocen plodnosti drbeeslepice masn: 90% oplozenost, 80% lhnivost, snka 180 ksslepice nosn: 90% oplozenost, 80% lhnivost, snka 270-330 kskachny: 88% oplozenost, 78% lhnivost, snka 148 ks